MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános üléséről Ph/628-4/2012

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 7- én megtartott soron kívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts terme Az ülés kezdési időpontja: óra Az ülésen megjelentek: alpolgármester képviselők Gucsek István Farkas Erzsébet Dr. Gyulay Gyula (a 2. napirendi pont tárgyalásakor érkezett meg az ülésre) Horváth Bálint Kuna Ferenc Nemes József Szigeti Zoltán Varga Ferenc Távolmaradását jelezte: Dr. Szabó Tibor polgármester Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Koltai Gábor jegyző Meghívottak: Dohárszky István Martongazda Kft. ügyvezetője Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető Bíró László pénzügyi osztályvezető Tóth Zoltán műszaki osztályvezető Gucsek István: köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Szabó Tibor polgármester úr betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapította, hogy a testület határozatképes, 8 fő testületi tag megjelent. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre Horváth Bálint képviselő úr személyében, a jegyzőkönyv vezetőre, Provoda Józsefné személyében. Javaslatot tett továbbá a napirendi pontokra, valamint zárt ülés megtartására. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 18/2012. (II. 7.) határozata jegyzőkönyvvezető, hitelesítő

3 3 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Bálint képviselő úr, jegyzőkönyv vezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el. 2.) A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: 1. Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója 2. Martongazda Kft. üzleti terve 3. Önkormányzati ingatlanok értékesítése 4. Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése 5. Egyebek a.) Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása b.) Pályázat benyújtása TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú kiírásra c.) Martonvásár név és címer használatának engedélyezése d.) Tájékoztató a mezőőri és kapcsolódó feladatok teljesítéséről 3.) A képviselő-testület zárt ülést tart, melynek témája: - Átmeneti segélykérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Gucsek István: tolmácsolta Dr. Szabó Tibor úr kérését, mely szerint kérte, hogy a PGB ülésen általa elmondottakat emeljék be a mai testületi ülés jegyzőkönyvébe január 31-én megtartott PGB ülés jegyzőkönyvéből kivonat: (Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója c. napirendi pont) Dr. Szabó Tibor: köszöntötte az ülésen megjelenteket, Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójához az alábbiakat mondta el: - A költségvetési koncepció elkészítésénél két alapelv vezérelte az előterjesztés elkészítésében részt vevő hivatali kollégákat, az egyik, amit a képviselőtestület elfogadott, ill. a martonvásári önkormányzatra vonatkozó költségvetési jogszabályok sarokszámai. - A koncepció elkészítését több körben tárgyalták, kabinetülésen, intézményvezetőkkel, hivatali kollégákkal. - A költségvetés elkészítésekor fő szempont volt, a kiadási-bevételi oldal egyensúlyba hozása. - Az alapelveknek megfelelően a költségvetési koncepció hiány nélkül számol, ami azt jelenti, nullás költségvetést sikerült összeállítani. Tehát folyószámlahitel nélkül fog gazdálkodni a következő évben is az önkormányzat. A jelenlegi helyzet szerint, a folyószámlát vezető bankkal egyenlőre nem sikerült megállapodni likvidhitel tekintetében, ez nagy kihívást jelent a kollégáknak is. Bízik abban, hogy február folyamán sikerül a bankkal ebben a vonatkozásban is megegyezni.

4 4 - A minimál bér 93 eft lett, ami azt jelenti, a garantált bérminimum 108 eft, ez kihatással van az összes többi bérre is. - A különböző cafetéria rendszereknél, béren kívüli juttatásoknál is megváltoztak a jogszabályok. - Kb. 55 millió forint pénzmaradvány került át a következő évre, erről a végleges döntést a mérleg, ill. a zárszámadás elfogadásával tudják meghozni. Ekkor derülhet ki az is, hogy ebből az összegből mi az, ami kötelezettséggel terhelt. Szeretné, ha a pénzmaradvány nem költődne el, mint a gazdálkodásért felelős személyét, mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az összeget az idei évben se költse el az önkormányzat. - A bevételek alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a Martongazda Kft. ill. a csatornaüzemeltető cég ebben az évben, a teljes költségvetési évben önállóan működik. A forintos működési bevételnél már azzal számoltak, hogy ezek a cégek önálló gazdálkodással a feladatukat a költségvetésen kívüli szervezetként végzik. - Kamatbevételeknél hasonló tétellel számoltak, csak 500 eft-os emelés került tervezésre. - Az intézményeknél a térítési díj és egyéb bevételek, az intézményüzemeltetés kiszervezéssel megszűntek, ezek a bevétlek is a Martongazda Kft.-nél jelentkeznek. - A csatornadíj befizetés megszűnt, az üzemeltető cégnél jelentkezik, ellenben számolni kell kb. 31,5 milliós bevétellel, ami csatornahasználati díjként jelenik meg az önkormányzat bevételei között. A bevételt a csatorna beruházásból adódó kötelezettségek finanszírozására kell fordítani. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az ÁFA perben sikeres tárgyalást folytattak a hitelezővel, sikerült megegyezni Váczi Gyulával és az általa képviselt cégekkel. A Martonvásárra eső kb. 460 milliós követeléstől elálltak és ennek fejében Martonvásárt terhelő összeg 30 millió forint, amit 5 év alatt kell visszafizetni. Nagyságrendileg ez azt jelenti, hogy háztartásonként kb. 230 eft nagyságrendű összeg az, amitől sikerült megszabadulni és ezt az összeget nem kell a martonvásári háztartásoknak kifizetni. - Az önkormányzati sajátos működési bevétlek, a helyi adók stb. nagyságrendje, mintegy 360 millió forint, ami a költségvetésbe úgy lett beállítva, hogy 2012-ben sem számol az önkormányzat helyi szinten gazdasági növekedéssel, ennek megfelelően ezeket a bevételeket csak kis mértékben növelték meg. - Iparűzési adó tekintetében a Hazai Hús Kft. ill. a távközlési vállalkozások növekvő befizetésével számol az önkormányzat. Az iparűzési adóbevétel úgy tűnik, hogy évben 100 %-ig teljesül. - A kommunális adót Ft-ra emelte meg a testület, amiből kb. 5 millió forint plusz bevétele lehet az önkormányzatnak. - Személyi jövedelemadó tekintetében a mozgástér szűkül, összességében negatív szaldóval kerül ki az önkormányzat a módosulásokra vonatkozóan. - A NAV felé továbbra is az önkormányzat a behajtási igénnyel. - Összességében a bevételi kör bázisszámát nagyjából 4 %-kal növelték, ez a növekedés várható inflációval egyezik meg. - A bevételi oldalon még számottevő a különböző társulási díjak, ill. a kistérségi társulástól elvárt bevételek. A évben elindított gyakorlatot szeretnék követni évben is.

5 5 - Lakásértékesítésből nagytételű bevételre nem számít az önkormányzat. - A december 30-i záró egyenlegnek megfelelően 261 millió forint áll még rendelkezésre a kötvény tőkéből, ebből a beruházási kiadásokat 75 millió forintban tervezték, ez azt jelenti, hogy kizárólag pályázati önrészek azok, amik beruházási kiadásként szerepelnek. Elmondta, hogy a kötvényből meglévő mintegy 250 millió forinthoz továbbra sem tud hozzájutni az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a kötvény kibocsátáskor egy olyan szerződés köttetett a bankkal, hogy a 250 millió forint az állam felé fennálló tartozás kiegyenlítését szolgálja, ugyan nem tartozik az önkormányzat egy fillérrel sem az államnak, de az Erste Bank hivatkozik a szerződés betűjére, nem hajlandó az összeget felszabadítani. Elsődleges ok az, hogy rossz szerződést kötött az önkormányzat, sőt a bank, átvizsgálva a szerződéses rendszert, jelen pillanatban ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen módon az önkormányzati folyószámlát, ill. a bankkal fennálló kötelmeket megváltoztassák. Súlyos mulasztásnak ítéli azt, hogy a testület, ill. a szerződést aláírók ilyen szerződést kötöttek. - Felhalmozási célú bevételekről, mintegy 15 millió forinttal számoltak, amiből 4 millió forint ingatlancsere volna, továbbá eladásra kerülnek egy-két önkormányzati tulajdonú ingatlan. - Az intézményi bevételek kizárólag a BB Központnál, ill. Művészeti Iskolánál jelentkeznek, a többi intézmény bevételei az üzemeltetés kapcsán a Martongazda Kft.-nél jelennek meg. - A évi bevételi előirányzat Ft. - Fő kiadási tételek, a személyi juttatások és járulékok, ill. az ehhez kapcsolódó különböző kötelezettségek. A cafetéria vonatkozásában a közalkalmazottaknál Ft/hó, a köztisztviselőknél a törvény által garantált minimum, 200 eft/év. Minden bérre, ill. személyi juttatásra vonatkozó előírás a törvény általi minimumokból indul ki. - A különböző intézményeknél, védőnők, ifjúsági egészségügyi gondozás vonatkozásában a évi előirányzatnak megfelelő tételeket állítottak be. - A városüzemeltetési kiadások a Martongazda Kft. üzleti tervében szerepelnek. - Egyéb bevételeknél 12 millió forint szerepel a civil, sportszervezetek támogatására, a szűkös anyagi körülmények ellenére ez a két terület továbbra is fontos, fontos, hogy támogatás kapjanak az önkormányzattól. - A szociális kiadásokra vonatkozóan részletes tárgyalást tartalmaz az írásos előterjesztés. Kérte a kollégáktól, hogy olyan szociális juttatásokra fókuszáljanak, és olyan irányban próbálják terelni a rászorulókat, hogy olyan támogatásokra tartsanak igény, ahol az állami normatíva a lehető legnagyobb támogatást adja. - Egészségügyi tevékenységek vonatkozásában a labor és a különböző egészségügyi szolgáltatási tevékenysége továbbra is fenntartható. - Igazgatási kiadások, kötelező előresorolások, járulékok biztosítása vonatkozásában nagyjából 6 %-os növekedés mutatkozik, aminek elsődleges oka, hogy a kistérségi feladatokat a hivatal átvette. Megköszönte a évi költségvetési koncepció előkészítésében részt vevők munkáját. Külön köszönetet mondott a pénzügyi bizottság elnökének, pénzügyi osztályvezetőnek, alpolgármester úrnak és az intézményvezetőknek. A könyvvizsgáló úr nyilatkozata a bizottság rendelkezésére áll, a évi költségvetési koncepciót a képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.

6 6 Gucsek István: minden bizottság megtárgyalta a évi költségvetési koncepciót, melyet a testületnek elfogadásra javasoltak. Megállapította, hogy észrevétel, kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (II.7.) határozata évi költségvetési keretszámainak elfogadásáról Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és mellékleteit megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a évi költségvetési főösszeget a bevételek tekintetében: E Ft összegben, míg a kiadások tekintetében: E Ft összegben, költségvetési hiány nélkül állapítja meg, ezen határozat mellékleteiben szereplő kiemelt tételek előirányzatainak elfogadása mellett. Egyben felkéri polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet e fő összegek figyelembevételével terjessze elő. 2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy évben a személyi juttatás előirányzaton belül a köztisztviselőknek bruttó Ft/év mértékben, míg az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére Ft/hó (plusz kifizetői adó és EHO) mértékben biztosítja a cafetéria juttatást. 3.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy évben önkormányzati hatáskörben beszedett többletbevétel mindenkor az általános tartalékot növeli. Határidő az 1-3. pontokra: február 28. Felelős:Polgármester Jegyző 4.) Ezen határozat 8 mellékletet tartalmaz. (A jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolva) 2. napirendi pont Martongazda Kft. üzleti terve Gucsek István: jelezte a jegyzőkönyv részére, hogy Dr. Gyulay Gyula képviselő úr az ülésre megérkezett, a testületi ülésen résztvevők száma, 8 fő. A Martongazda Kft. üzleti tervét a bizottságok megtárgyalták, a testületnek elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem

7 7 hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 20./2012. (II. 7.) határozata Martongazda Kft évi üzleti tervéről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Martongazda Kft évi üzleti tervét a határozat mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István, alpolgármester, Dohárszky István, ügyvezető A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Dohárszky István: a PGB ülésén kérte, hogy az önkormányzat 10 millió forint finanszírozási előleget biztosítson a Kft. részére, melyet a bizottság támogatott. Gucsek István: a PGB az ügyvezető úr kérését támogatta. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 21/2012. (II. 7.) határozata finanszírozási előleg megítéléséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Kft. számára, az üzleti tervében szereplő költségei arányos fedezetére, 10 millió forint finanszírozási előleget biztosít, az önkormányzat költségvetésében meghatározandó támogatás terhére történő elszámolás mellett. A határozat végrehajtásáért felelős: bizottság elnöke A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés 3. napirendi pont Önkormányzati ingatlanok értékesítése Gucsek István: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, az ott elhangzott kiegészítések az előterjesztésben átvezetésre kerültek. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 22/2012. (II. 7.) határozata ingatlanok értékesítésre kijelöléséről

8 8 1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a: 1. Martonvásár, Jókai u hrsz. ú 1134 m2 alapterületű beépítetlen ingatlant Ft; 2. Martonvásár, Budai u hrsz. ú 655 m2 alapterületű beépített ingatlant (annak üzleti vagyonná minősítése után) Ft; 3. Martonvásár, 440/13 hrsz. ú 112 m2 alapterületű ingatlant, Ft; 4. Martonvásár, 457 hrsz. ú 706 m2 alapterületű beépített ingatlant Ft; 5. Martonvásár, 0165/3 hrsz. ú 1003 m2 alapterületű erdőt Ft; 6. Martonvásár, 0165/8 hrsz. ú 172 m2 alapterületű erdőt Ft; 7. Martonvásár, 0165/10 hrsz. ú 597 m2 alapterületű erdőt Ft; 8. Martonvásár, 0169/1 hrsz. ú 2508 m2 alapterületű erdőt Ft; 9. Martonvásár, 0205 hrsz. ú 2344 m2 alapterületű erdőt Ft értékben értékesíteni kívánja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az értékesítésről szóló pályázati felhívást az 1./ pont 3. és 4. alpontjai kivételével - a helyben szokásos módon (önkormányzati honlapon, helyi újságban), két ingyenes ingatlanforgalmazással foglalkozó honlapon, valamint egy megyei-, illetve országos lapban jelentesse meg. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az 1./ pont 3. és 4. alpontjaiban meghatározott ingatlanok esetében az azokkal határos szomszédos telkek tulajdonosaival tárgyalásokat kezdeményezzen, és előzetes megállapodást kössön az értékesítésről. 4./ A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba: 1. Gucsek István 2. Horváth Bálint 3. Varga Ferenc képviselőket delegálja. Felkéri a tagokat, hogy a pályázat kiírásában, lebonyolításában és bírálatában működjenek közre, az előzetes tárgyalásokat folytassák le. 5./ A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat lezárultát követő soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: alpolgármester azonnal 4. napirendi pont Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

9 9 Gucsek István: az illetékes bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 23./2012. (II. 7.) határozata állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (5) bekezdése alapján kezdeményezi az öröklés útján a Magyar Állam tulajdonába került Martonvásár hrsz. alatt nyilvántartott, 1096 m2 alapterületű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan és a benne lévő ingóságok egészének részére történő ingyenes tulajdonba adását. 2.) A Képviselő-testület a tulajdonba adásra vonatkozó 1.) pont szerinti igényének céljaként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény , 9. és 10. pontjában meghatározott feladatok ellátását jelöli meg, nevezetesen: a.) a segítendő feladat: szociális ellátás; lakásgazdálkodás; hajléktalanná válás megelőzése b.) a felhasználási cél: szociális bérlakás biztosítása hiteltartozás miatt hajléktalansággal fenyegetett helyzetben lévő martonvásári családok átmeneti elhelyezése, illetőleg szociálisan nehéz helyzetbe kerültek lakhatásának biztosítása céljából Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 19/2011. (IX.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 3.) A Képviselő-testület az 2.) pont szerinti célok megvalósítása érdekében, az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) - 3.) pontban foglaltak alapján az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során az egyes jognyilatkozatokat megtegye. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 5. napirendi pont Egyebek a.) Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása Nemes József: több jogszabály megváltozásából eredő módosításokat és egyéb cégadat változásokat kell végrehajtani az alapító okiraton. A következő napirendben tárgyalunk egy pályázatról, melyre könyvtári szolgáltatásokra lehet pályázni. Ehhez

10 10 szükség van arra, hogy a könyvtár szó megjelenjen a központ nevében. A központ székhelye is megváltozik és az összes tevékenysége is felsorolásra került. Az OKISB megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta. Gucsek István: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 24/2012. (II. 7.) határozata Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ alapító okiratának március 1.-jei hatályú I. számú módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: 1.) A Képviselő-testület a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 67/2011. (V.10.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát március 1.-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat címében, bevezetőjében és 1. pontjában a költségvetési szerv megnevezése Martonvásári, továbbá és Idegenforgalmi mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg az elnevezés kiegészül az és Könyvtár elnevezéssel. 2. Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül a költségvetési szerv rövid nevével az alábbiak szerint: A költségvetési szerv rövid neve: Brunszvik-Beethoven Központ 3. Az Alapító Okirat 2. pontjában a költségvetési szerv székhelye 2462 Martonvásár, Budai út 13. -ról 2462 Martonvásár, Szent László út 2. -re módosul, egyidejűleg a 2.1. alpont szerinti telephely 2462 Martonvásár, Szent László út 2. - ről 2462 Martonvásár, Szent László út 20. -ra módosul. 4. Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: Jelen I. számú Alapító Okirat módosítást elfogadó és egységes szerkezetbe foglaló határozat száma: Képviselő-testületének 24./2012. (II. 7.) számú határozata 5. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési szerv önálló adószámmal és bankszámla számmal rendelkezik.

11 11 A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. 6. Az Alapító Okirat 8. pontja szövegezése kiegészül a Könyvtári tevékenység ellátása mondattal. 7. Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladat rend szerinti alaptevékenységek az alábbiak szerint módosulnak: Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei: Szakfeladat száma Megnevezés Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Reklám, piackutatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Táncművészeti tevékenység (Százszorszép Táncegyüttes) Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység (Óvodamúzeumi kiállítóhely működtetésének biztosítása) Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Táncterem működtetése (Százszorszép Táncegyüttes működési feltételeinek biztosítása) Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység (Martonvásári napok) 8. Az Alapító Okirat 11. pontjában a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) Korm. sz.

12 12 rendelet rendelkezései az irányadók mondatrész hatályát veszti, helyébe a szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak mondatrész lép. 9. Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Megnevezése: 2462 Martonvásár, Szent László út 20. tulajdonosa: vagyon feletti rendelkezés joga: a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg. 10. Az Alapító Okirat 12. pontja kiegészül az alábbi, utolsó bekezdéssel: A költségvetési szerv a könyvtári tevékenységét a 2462 Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti székhelyén: közhasználatú, mindenki számára nyitva álló elkülönített könyvtár helyiségcsoportban látja el. 11. Az Alapító Okirat 13. pont első bekezdésében Az ingatlant bérbe adás útján kizárólag akkor hasznosíthatja, ha az a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását nem veszélyezteti. mondat és a 13. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, továbbá a harmadik bekezdésben a Pénzügyi Irodájával szövegrész Pénzügyi Osztályával szövegrészre módosul. 2.) A Képviselő-testület a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosításával az 1. mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak kiadására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Martonvásári Brunszvik- Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. 4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékében kezdeményezze a határozat 1.) pontja szerinti változások átvezetését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: döntést követő 8 nap 24/2012. (II. 7.) határozati javaslat 1. melléklete: Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár Alapító Okirata a március 1-i hatályú I. számú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl - Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint Alapítói jogot gyakorló irányító szerv a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező

13 13 Központ és Könyvtár, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv továbbiakban: költségvetési szerv Alapító Okiratát július 15-i hatállyal az alábbiakban állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár A költségvetési szerv rövid neve: Brunszvik-Beethoven Központ 2. A költségvetési szerv székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. A költségvetési szerv telephelyei: Martonvásár, Szent László út Martonvásár, Brunszvik u Martonvásár, Beethoven tér Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselő-testülete 67/2011. (V. 10.) számú határozata. Jelen I. számú Alapító Okirat módosítást elfogadó és egységes szerkezetbe foglaló határozat száma: Képviselő-testületének 24/2012. (II. 7.) számú határozata 4. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó és irányító szerve, székhelye: Képviselő-testülete 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 5. A költségvetési szerv típusa: szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv. 6. A költségvetési szerv működési területe: Martonvásár Város Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 7. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési szerv önálló adószámmal és bankszámla számmal rendelkezik. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. 8. Jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott közösségi tér működtetési feltételeinek biztosítása, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttműködés a lakosság

14 14 önszerveződő közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenység, mint szolgáltatási feladatok ellátása. Könyvtári tevékenység ellátása. 9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakágazati besorolása: Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei: Szakfeladat száma Megnevezés Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Reklám, piackutatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Táncművészeti tevékenység (Százszorszép Táncegyüttes) Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység (Óvodamúzeumi kiállítóhely működtetésének biztosítása) Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése Táncterem működtetése (Százszorszép Táncegyüttes működési feltételeinek biztosítása) Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység (Martonvásári napok) 10. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízásának rendje: A költségvetési szerv magasabb vezetőjét Képviselő-testülete - nyilvános pályázat útján - meghatározott időtartamra bízza meg.

15 15 A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltatói jogkört, magasabb vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 11. A költségvetési szervfoglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv, s a Kjt. végrehajtásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 12. A feladatellátást szolgáló vagyon: Megnevezése: 2462 Martonvásár, Szent László út 20. tulajdonosa: vagyon feletti rendelkezés joga: a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg Megnevezése: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. tulajdonosa: vagyon feletti rendelkezés joga: a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg megnevezése: Martonvásár, Beethoven tér 1. tulajdonosa: vagyon feletti rendelkezés joga: a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg megnevezése: Martonvásár, Brunszvik út 2. tulajdonosa: MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet vagyon feletti rendelkezés joga: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonossal kötött megállapodás szerint lehetőséget biztosít a költségvetési szerv számára, hogy az Önkormányzat által fenntartott intézmények helyiségeiben a programok formáinak és kereteinek megfelelően teret és helyet kapjon azok lebonyolításához. A költségvetési szerv a könyvtári tevékenységét a 2462 Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti székhelyén: közhasználatú, mindenki számára nyitva álló elkülönített könyvtár helyiségcsoportban látja el. 13. A költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv a részére a használatra, rendelkezésre bocsátott ingatlanokat elidegeníteni, megterhelni, vállalkozásba vinni nem jogosult. A jóváhagyott működési kiadási előirányzatok felhasználására a költségvetési szerv vezetője egyeztetve a Polgármesteri Hivatal szakirodáival önállóan kötelezettséget vállalhat, azzal a feltétellel, hogy köteles meggyőződni arról, hogy rendelkezésére áll a megfelelő fedezet. A költségvetés és a zárszámadás elkészítéséhez a költségvetési szerv vezetője a jegyző által közölt jogszabályokban megállapított határidőkkel és tartalommal adatokat szolgáltat és közli a költségvetési év folyamán megvalósítani tervezett feladatokat. A költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával együttműködve elkészíteni a költségvetési szerv költségvetése és éves beszámolója tervezetét. 14. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

16 16 Záradék: Az Alapító Okirat I. számú módosítását, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalását Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. (II. 7.) számú határozatával hagyta jóvá. Martonvásár, február 8. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Koltai Gábor jegyző b. napirendi pont Pályázat benyújtása TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú kiírásra Horváth Bálint: a könyvtár fejlesztésére lehet pályázni, 5-8 millió forint közötti összegre. Ez informatikai fejlesztést jelent. A pályázat 100 %-os és utófinanszírozású. Az OKISB az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolta. Gucsek István: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 25/2012. (II. 7.) határozata pályázat benyújtásáról TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú konstrukcióra 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik-Beethoven Központ nem önállóan gazdálkodó intézmény fenntartója, pályázatot nyújt be a városi és iskolai könyvtár informatikai fejlesztése céljából a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz című kiírás I. komponensére (települési és iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése). 2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1.) pont szerinti pályázat keretében megvalósuló projekthez kapcsolódó fejlesztést a pályázati kiírásban foglaltak szerint fenntartja. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: kabinetvezető, intézményvezető A határozat végrehajtásának határideje:

17 17 c. napirendi pont Martonvásár név és címer használatának engedélyezése Gucsek István: a Martonvásár működő vagyon- és polgárőrség azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy hagyja jóvá az egyesület nevében a Martonvásár elnevezés használatát, mely esetben a polgárőrség Martonvásári Vagyon- és Polgárőrség-ként működhet. Elmondta továbbá, hogy a polgárőrség a jövő héten ülésezik, ahol a névvel kapcsolatos szükséges módosításokat is átvezeti az egyesület. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 26/2012.(II. 7.) határozata Martonvásár név és címer használatának engedélyezéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a martonvásári Vagyon- és Polgárőrség (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 41., adószáma: ) nevében a Martonvásári elnevezést használja. 2.) A Képviselő-testület a Martonvásári Vagyon- és Polgárőrség részére visszavonásig engedélyezi Martonvásár Város címerének használatát a polgárőrség alaptevékenységével összhangban Martonvásár város címeréről és zászlójáról, valamint használatuk rendjéről, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 27/2005. (X.26.) önkormányzati rendeletben foglalt módon. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos c. napirendi pont Mezőőri és kapcsolódó feladatok teljesítéséről Gucsek István: a mezőőri tájékoztató, ill. beszámoló szeptember 1-től, január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a köz-, és magánterületek használatára és rendben tartására vonatkozó tevékenységről szól. Varga Ferenc: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VADEX kezelésében lévő erdőben megsűrűsödtek a falopások. Csiki Botond mezőőr tetten érte a tolvajokat, felírta a lopásnál használt gépjármű rendszámát, melyből azonosítani lehetett az elkövetőket, akik martonvásári lakosok, mi lehet ez esetben tenni? Dr. Koltai Gábor: a falopások ügyében be kell jönnie a hivatalba Csiki Botond mezőőrnek, aki feljelentést tehet. Gucsek István: kérte a jegyző urat, hogy a falopások ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

18 18 Dr. Gyulay Gyula: a közmeghallgatáson elhangzottak ügyében történt-e előrelépés, pld. vastelep működése. Dr. Koltai Gábor: behivatta a vastelep üzemeltetőjét, tájékoztatta a lehetséges szankciókról, ill. arról, hogy a hivatal fokozott ellenőrzést tart a telepen. Gucsek István: a közmeghallgatáson elhangzottakról intézkedési terv készült, melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület nyilvános ülését órakor felfüggesztette, a testület z á r t ülésen folytatta munkáját. Z Á R T ülés Gucsek István: kihirdette a zárt ülésen hozott határozatot, megköszönte a testületi tagok, hivatali dolgozók munkáját és az ülést órakor bezárta. k.m.f Gucsek István alpolgármester Dr. Koltai Gábor jegyző Horváth Bálint jegyzőkönyv hitelesítő Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető

19 19

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 30-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. augusztus 4-én (hétfőn) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kis Tanácskozótermében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben