J e g y z ő k ö n y v. Készült: szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről"

Átírás

1 Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gróf Zoltán képviselő Hosszú Dávid képviselő Szabó Gábor képviselő Nyúl József Jenő képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Endre Mónika jegyző Nagy Krisztina vezető-tanácsos Előzetes bejelentéssel távol: Zsámboki Attila képviselő Jegyzőkönyvvezető: Spitzer Béláné Polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, s a 2. számú mellékletként csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a 7 képviselőből 6 fő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok elfogadására. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő napirend tárgyalását kezdi meg. N a p i r e n d 1. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi megvalósításáról 2. A Ballószög Község Önkormányzata és dr. Szigeti Csaba fogorvos között létrejött finanszírozási szerződés módosítása a rendelési idő változása miatt 3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ballószög Község Önkormányzata ellen az ISPA, kis ISPA projektekkel kapcsolatban benyújtott kereseti kérelmével kapcsolatos álláspont meghatározása 4. A Ballószög Zártkertek vízvezeték építés (Karácsonyi ivóvíz) II. ütem megvalósításának előkészítése során felmerült problémák megtárgyalása 5. Egyebek

2 2 ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Beszámoló a évi költségvetés I. félévi megvalósításáról /Írásos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -ának (l) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-éig tájékoztatja a képviselő- testületet. A szöveges beszámoló 3 részben mutatja be a költségvetés féléves teljesítését az alábbiak szerint: Önkormányzati költségvetési bevételek és kiadások, Hivatali költségvetési bevételek és kiadások, Közoktatási intézmény bevételei és kiadásai. A kiküldött írásos előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a közoktatási intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását, így annak ismertetésétől eltekint. Kéri a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Miután a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat évi költségvetés I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 105/2013. ( ) sz. KT. határozat A évi költségvetés I. félévi megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetés I. félévi megvalósításáról szóló beszámolóját elfogadja. Ezt követően szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza:

3 3 106/2013. ( ) sz. KT. határozat Polgármesteri Hivatal évi költségvetés I. félévi megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. A napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a közoktatási intézmény évi költségvetésének I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 107/2013. ( ) sz. KT. határozat Közoktatási Intézmény évi költségvetés I. félévi megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény évi költségvetésének I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Ballószög Község Önkormányzata és dr. Szigeti Csaba fogorvos között létrejött finanszírozási szerződés módosítása a rendelési idő változása miatt /Írásos előterjesztést a 4. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (Öotv.) január 1-jétől hatályba lépett módosítása alapján a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó, Öotv.-ben taxatíve felsorolt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelni az érintettek között létrejött szerződéseknek. A Ballószög Község Önkormányzata és dr. Szigeti Csaba fogorvos között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítását Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésén már tárgyalta. Dr. Szigeti Csaba fogorvos kérelmet nyújtott be a rendelési idő módosítására vonatkozóan. A rendelési idő meghatározása a szerződés kötelező tartalmi eleme, így azt csak előzetes írásbeli bejelentés után, a Képviselő-testület jóváhagyásával lehet módosítani.

4 4 A kérelemben az alábbi rendelési idő jóváhagyását kéri, amelyet elfogadásra javasol. Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el. Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy az önkormányzat és dr. Szigeti Csaba fogorvos között létrejött finanszírozási szerződés módosítására vonatkozóan a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 108/2013. ( ) sz. KT. határozat A Ballószög Község Önkormányzata és dr. Szigeti Csaba fogorvos között létrejött finanszírozási szerződés módosítása a rendelési idő változása miatt Határozat Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ballószög Község Önkormányzata és dr. Szigeti Csaba fogorvos között a fogorvosi feladatok ellátása érdekében létrejött finanszírozási szerződés rendelési időre vonatkozó módosítását jóváhagyja, az alábbiak szerint: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ballószög Község Önkormányzata ellen az ISPA, kis ISPA projektekkel kapcsolatban benyújtott kereseti kérelmével kapcsolatos álláspont meghatározása /Írásos előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, Helvécia Község

5 5 Önkormányzata és Ballószög Község Önkormányzata január 10-én konzorciumi szerződést kötöttek a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program megvalósítása érdekében. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi szerződésben szereplő önkormányzatok képviseletében január 31- én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal a program megvalósítása érdekében a 2003/HU/16/P/PE/019 számú Támogatási Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötötte. A Támogatási Szerződés VII pontja alapján a kedvezményezett a beruházást, annak befejezésétől számított 5 évig köteles az elfogadott támogatási kérelemben rögzített funkcióknak és műszaki tartalomnak megfelelően üzemeltetni. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Ballószög Község Önkormányzata ellen keresetet nyújtott be az ISPA és kis ISPA program keretében nem támogatott költségek településre eső hányadának megtérítése iránt. A Kecskeméti Járásbíróság szeptember 3. napján érkezett végzésében a kiegészített kereseti kérelemben foglaltakra vonatkozóan 8 napon belül érdemi észrevételek megküldését kérte. Erre tekintettel szükséges határozatban kimondani azt, elismeri-e az Önkormányzat és milyen mértékben a fizetési kötelezettségét. Az üggyel kapcsolatban eddig keletkezett iratanyag az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képezi. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a június 27-ei Közgyűlésen tárgyalta és elfogadta a Társulási Megállapodást, melynek kiegészítése szükséges, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező hiánypótlási végzésben foglaltak szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés 5. számú mellékletét képező Társulási Megállapodás tervezete a módosításokat dőlten szedve jelöli, amelyet a gesztor Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata készített és küldte meg a társult települések számára jóváhagyás céljából. Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 81/2013. ( ) sz. normatív Kt. határozatában kérte kiegészíteni a megállapodást a ig terjedő időszakra az ISPA által nem támogatott költségek (projektmenedzseri, szakértői költségek stb.) éves keretösszegének meghatározásával, egyben kezdeményezte a Pénzügyi Megállapodás felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy a Társulási Megállapodásban hivatkozott megállapodás december 31-én kelt, a tényleges Kis-ISPA költségek tényleges bemutatása, illetve az önkormányzati hozzájárulás mértékének pontos meghatározása érdekében. A Képviselő-testület által kezdeményezett kiegészítéseket a társulási megállapodás nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Társulás költségvetésének meghatározása, a tagok által fizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása a Társulási Tanács feladata, ezért a gesztor önkormányzat ígérete szerint a korábbi években felmerült költségek bemutatása, elszámolása, és az önkormányzati hozzájárulások meghatározása tárgyában a Tanács következő ülésére tájékoztató és előterjesztés készül. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását azért javaslom mégis elfogadásra, mert a hiánypótlási végzésben foglaltak teljesítését nem tehetjük lehetetlenné a gesztor számára, hiszen a kincstári nyilvántartásban történő változás átvezetésének meg kell történnie.

6 6 Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat fogadja el, s ennek figyelembe vételével fogadja el az ISPA nem támogatott költségének ,- Ft, valamint a Kis-ISPA ,- Ft összegének mai napon történő átutalását. Nagy Krisztina pénzügyi vezető részletes tájékozgatást ad a gesztor és a ballószögi önkormányzat között történt eddigi levelezésekről és elmondja, hogy a gesztor önkormányzat egyetlen esetben sem tett eleget a ballószögi Képviselő-testület által elfogadott határozatokban foglaltaknak. Nyúl József Jenő képviselő egyetért az írásos előterjesztésben foglaltakkal, s elmondja, hogy továbbra is fenntartja azon véleményét, melyet egyébként a Képviselő-testület már több alkalommal határozatban fogadott el, hogy csak az eredeti szerződésben foglalt összeg megfizetését követelheti a gesztor önkormányzat, annál is inkább, mert semminemű előzetes tájékoztatás, vagy előzetes értesítés nem érkezett a szóban forgó összegek módosítására, emelésére vonatkozóan. Javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is csak a megállapodásban szereplő szakértői, projektmenedzseri díjra vállaljon kötelezettséget. Képviselők is egyetértenek azzal, hogy csak az eredeti szerződésben foglalt összeget fizesse meg Ballószög Község Önkormányzata. Miután a napirenddel kapcsolatban több észrevétel nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ballószög Község Önkormányzata ellen az ISPA, kis ISPA projektekkel kapcsolatban benyújtott kereseti kérelmével kapcsolatos álláspont meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az ISPA nem támogatott költségének ,- Ft, valamint a Kis-ISPA ,- Ft összegének elismerését és mai napon történő átutalását javasolja. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 109/2013. (09. 11,) sz. KT. határozat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ballószög Község Önkormányzata ellen az ISPA, kis ISPA projektekkel kapcsolatban benyújtott kereseti kérelmével kapcsolatos álláspont meghatározása Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ballószög Község Önkormányzata ellen az ISPA, kis ISPA projektekkel kapcsolatban benyújtott kereseti kérelmére vonatkozóan úgy nyilatkozik, hogy az alábbi költségeket ismeri el és intézkedik azok átutalásáról. a) ISPA nem támogatott költsége ,- Ft b) Kis-Ispa költsége ,- Ft

7 7 2. Felkéri Katona Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület által megtett észrevételeket tartalmazó válaszát a Kecskeméti Járásbíróság részére haladéktalanul küldje meg. Határidő: szeptember 11. A napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 110/2013. ( ) sz. KT. határozat Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulásnak a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Imre polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A Ballószög Zártkertek vízvezeték építés (Karácsonyi ivóvíz) II. ütem megvalósításának előkészítése során felmerült problémák megtárgyalása /Írásos előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester emlékezteti a Képviselőket, hogy lakossági kezdeményezés alapján indult meg Ballószög Község III. körzetében a közigazgatásilag külterületnek minősülő Karácsonyi köz településrészen a vezetékes ivóvízellátás I. és II. ütemben történő közműfejlesztése. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő - testülete május 26-án támogató döntést hozott az érintett településrészen történő közműfejlesztésről. Ennek megfelelően a Képviselő-testület mindkét ütemre megrendelte az ivóvízfejlesztés tervezését és engedélyezését. Az I. ütem kivitelezése 2012-ben fejeződött be.

8 8 A Képviselő-testület a december 20-i ülésén döntött a ballószögi Zártkertek vízellátás II. ütem beruházás tárgyában. A testület elfogadta a Bácsvíz Zrt. ajánlatát, de akkor még nem tett érvényes jognyilatkozatot annak elfogadásáról. A Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy ne a évi költségvetési rendelet összeállításakor, hanem majd csak a zárszámadásának elkészítésekor készüljön kalkuláció arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat milyen mértékű önrészt képes magára vállalni a beruházás II. ütemének a megvalósításából. Ennek feltétele, hogy a lakosság az általa vállalt önrész befizetését igazolja az Önkormányzat felé. Ennek megtörténte után leghamarabb a zárszámadási rendelet elfogadását követően a testület tárgyalja újra meg a problémát, s végleges döntését e napirendi pont tárgyában akkor hozza meg. Ezt követően a Képviselő-testület 69/2013. ( ) számú határozatában úgy döntött, hogy a Ballószög Zártkertek vízellátása II. ütem megvalósítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzését megrendeli a BÁCSVÍZ Zrt.-től a korábban benyújtott árajánlata alapján, amennyiben a lakosság az általa vállalt önrész - a kivitelezési költségek 50 %-a befizetését igazolja az Önkormányzat felé. A lakossági önrész befizetésének legkésőbbi időpontja a BÁCSVÍZ Zrt. ajánlatának érvényességi időpontja volt. Egyúttal felkérte őt, hogy a BÁCSVÍZ Zrt.-vel az árajánlatban foglalt vállalkozási díj mértékére és érvényességi időpontjára vonatkozóan egyeztessen, majd ennek eredményéről az érintetteket tájékoztassa. A Képviselő-testület azért döntött így, mert az Önkormányzat nem tudja megelőlegezni a lakossági hozzájárulás összegét, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az I. ütem befejezését követően a mai napig is nagy összegű lejárt tartozást tart nyilván az érintett ingatlantulajdonosok egy részének nem fizetése vagy csak kis mértékű fizetése miatt. Az I. ütemben érintett 63 ingatlan közül 25 esetben mutatkozik hátralék, ebből 13 ingatlantulajdonos meg sem kezdte a törlesztést, annak ellenére, hogy a ,- Ft/ingatlan önrész megfizetésére 12 havi részletfizetési lehetőséget kaptak. A hátralék behajtása érdekében a Polgármesteri Hivatal a szükséges intézkedéseket megkezdte. A II. ütem esetében éppen ezért nem javasolt a részletfizetési lehetőség biztosítása, hiszen ebben az esetben ismét az Önkormányzatnak kellene megelőlegeznie a költségeket, amelynek a megtérülése bizonytalan, továbbá erre a évi költségvetésben nincs fedezet. A Bácsvíz Zrt. árajánlata alapján az átalányösszegű vállalkozási díj ,- Ft+ÁFA, azaz bruttó ,- Ft. 41 fő érintett lakos szándéknyilatkozatot írt alá 2012-ben annak érdekében, hogy az ivóvízvezeték kiépítésre kerülhessen. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési költség összegének 50 %-át Ballószög Község Önkormányzata vállalja, a 41 ingatlannal kalkulálva a kivitelezési költség 50 %-át (bruttó ,- Ft) az egy ingatlanra jutó hozzájárulás összege bruttó ,- Ft. Erre vonatkozóan megkerestük a szándéknyilatkozatot aláíró 41 tulajdonost, és kértük az egy ingatlanra jutó ,- Ft lakossági hozzájárulás egy összegben történő megfizetését. A fizetési határidő lejártát követően megállapítható, hogy a mai napig még az érintettek ¼ része sem fizette be a hozzájárulást. Ellenben több részletfizetésre vonatkozó kérelem érkezett, illetve egy tulajdonos írásban, néhányan pedig telefonon jelezték, hogy nem kívánnak a fejlesztésben részt venni. Mindezekre tekintettel ismételten át kell gondolni, hogy a több irányból jelentkező igények alapján milyen konstrukcióban valósítható meg a kívánt fejlesztés. Amiről mindenképpen konkrét döntést kell hozni, hogy egy összegben vagy részletekben is

9 9 teljesíthető-e a hozzájárulás, mi legyen a befizetés végső határideje, illetve hogy az egy ingatlanra jutó lakossági hozzájárulás összegét a fejlesztésben részt venni kívánó ingatlanok száma vagy a teljes, az érintett területen lévő ingatlan száma alapján számoljuk-e ki. E két érték között lényeges eltérés lehet, hiszen a szándéknyilatkozatot 2012-ben 41 ingatlantulajdonos írta alá, miközben 87 ingatlan érintett a fejlesztésben. A Képviselő-testület döntését követően a teljes ingatlan tulajdonosi kört ismételten meg fogjuk levélben keresni, hogy a döntésben foglalt tényekről tájékoztatást adjunk, illetve kérjük a tulajdonosokat, nyilatkozzanak ismételten a fejlesztésben való részvételi szándékukról. A nyilatkozatok visszaérkezését követően fogunk tisztább képet kapni arról, reálisan hány ingatlannal számolhatunk a fejlesztés során, és így kapjuk meg a lakossági hozzájárulás ingatlanonkénti pontos összegét is. A már befizetést teljesítő tulajdonosok részére az esetleges többletbefizetés különbözete visszafizetésre kerül, amennyiben a lakossági hozzájárulás összege a magasabb résztvevői szám miatt csökkenne. Elmondja még, hogy a Képviselő-testület döntését követően az árajánlatot adó BÁCSVÍZ Zrt.-t meg fogja keresni az árajánlat érvényességi idejének meghosszabbítása érdekében. Sajnálatosnak tartja, hogy az I. ütem kivitelezését követően több, mint 1 millió Ft kintlévősége van még az önkormányzatnak, ezért csak a lakossági hozzájárulás teljes összegének meglétét követően javasolja a kivitelezés megvalósítását. Képviselők egyetértenek a polgármester által elmondottakkal, s sajnálatosnak tartják, hogy a lakossági kezdeményezés ellenére ilyen nehézségekkel kell szembenézni. Polgármester a napirendi pont lezárásaként szavazásra teszi fel az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal a következő határozatot hozza: 111/2013. (09, 11) sz. KT. határozat A Ballószög Zártkertek vízvezeték építés (Karácsonyi ivóvíz) II. ütem megvalósításának előkészítése során felmerült problémák megtárgyalása Határozat 1. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ballószög Zártkertek vízvezeték építés (Karácsonyi ivóvíz) II. ütem megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódóan úgy dönt, hogy az ingatlanonként megfizetendő lakossági hozzájárulás megfizetésére részletfizetési lehetőséget nem biztosít, a hozzájárulást egy összegben kell megfizetni legkésőbb október 31-ig. A fejlesztés Ballószög Község Önkormányzata általi megrendelésére kizárólag ezt követően kerülhet sor, azonban amennyiben a fizetési határidő utolsó napjáig az erre a célra elkülönített számlára nem érkezik meg hiánytalanul a

10 10 lakossági hozzájárulás teljes összege, a Képviselő-testület eláll a fejlesztés megvalósításának szándékától. 2. A Képviselő-testület az egy ingatlanra jutó hozzájárulás összegét az érintett ingatlan tulajdonosok írásbeli úton történő megkeresését követően visszaérkezett szándéknyilatkozatok alapján határozza meg, azonban kiköti, hogy a fejlesztéssel érintett területen lévő, a fejlesztésben részt venni nem kívánó ingatlanok tulajdonosai csak abban az esetben köthetnek rá a későbbiekben a kiépülő ivóvíz gerincvezetékre, amennyiben a lakossági hozzájárulás összegét megfizetik. A lakossági hozzájárulás egy ingatlanra eső összegének csökkenése miatt a keletkezett többlet bevétel a fejlesztésben részt vevő, hátralék nélküli befizetést teljesítő ingatlan tulajdonosok részére egyenlő arányban visszafizetésre kerül. Egyéb napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és a rendkívüli ülést 9 óra 05 perckor bezárja. Kmft. Katona Imre polgármester Dr. Endre Mónika jegyző

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 30-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 12-én 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: dr. Koháry György, Borbély Vilmosné, Váradi Istvánné,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 172/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 173/2013.

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 26 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2013.(VIII.27.) sz. rendelet Határozat: 74-77 /2013. (08.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

7/2013. sz. jegyzőkönyv

7/2013. sz. jegyzőkönyv 7/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben