Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz. rendelet 4/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 5/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 6/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 7/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 8/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 9/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 10/2013.(I.17.) sz. kt. határozat Rendelet alkotása a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Szerződés megkötése a Halas-Thermo Kft-vel Pályázat kiírása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve Pályázat kiírása tanyagondnoki állás betöltésére Tanyagondnoki szolgált Szakmai Programja KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása Dr. Józsa F. József kérelme 11/2013.(I.17.) sz. kt. határozat Démász Zrt kérelme -vezetékjog bejegyzése a 407/4, 407/5, és a 407/7 hrsz-ú területekre 12/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 13/2013.(I.17.) sz. kt. határozat 14/2013.(I.17.) sz. kt. határozat Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése Közbeszerzési terv módosítása Farkas Márton kérelme

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 10-én tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Dr. Rigler László, Horváth Jenő, Szűcs József, Varga Sándor (5fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Oltyánné Kozla Erika körjegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót. a tájékoztatót elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a következőket: 1. KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása 2. Dr. Józsa F. József kérelme 3. Démász Zrt kérelme -vezetékjog bejegyzése a 407/4, 407/5, és a 407/7 hrsz-ú területekre 4. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. 5. Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése 6. Közbeszerzési terv módosítása 7. Farkas Márton kérelme az alábbi napirendet fogadja el: 2

3 Napirend: 1.) Rendelet alkotása a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2.) Szerződés megkötése a Halas-Thermo Kft-vel 3.) Pályázat kiírása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására 4.) Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve 5.) Pályázat kiírása tanyagondnoki állás betöltésére 6.) Tanyagondnoki szolgált Szakmai Programja 7.) KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása 8.) Dr. Józsa F. József kérelme 9.) Démász Zrt kérelme -vezetékjog bejegyzése a 407/4, 407/5, és a 407/7 hrsz-ú területekre Polgármester 10.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 11.) Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése 3

4 12.) Közbeszerzési terv módosítása 13.) Farkas Márton kérelme A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Rendelet alkotása a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Varga Sándor: A bizottság javasolja előterjesztés szerint elfogadni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint fogadja el a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendeletet az alábbi rendeletet alkotja: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013( I.18.) r e n d e l e t e A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. Kelebia Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 14/2011.(XII.01.), a 3/2009.(II.13.), a 23/2007.(XII.21.) rendelettel, a 30/2005.(XII.16.) rendelettel és a 22/2006.(XII.15.) rendelettel módosított 19/2004. (XII.17.) rendeletét a Pénzügyi Bizottság, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete, valamint a Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével az alábbiak szerint módosítja: 4

5 A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelettel megállapított 2. sz. melléklet lép. 1. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. 2. Maczkó József s.k. Oltyánné Kozla Erika s.k. jegyző 2.) Szerződés megkötése a Halas-Thermo Kft-vel A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Varga Sándor: A bizottság javasolja, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően kössön szerződést a Halas-Thermo Kft-vel a közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtására. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján kössön szerződést a Halas-Thermo Kft-vel a közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtására. 4/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Szerződés megkötése a Halas-Thermo Kft-vel kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. 5

6 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Szerződést köt január- február hónapokra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Halas-Thermo Kft-vel a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok végrehajtására. 2. A szerződés megkötésével megbízza a t. Halas-Thermo Kft Kiskunhalas 3.) Pályázat kiírása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a pályázati kiírást a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. 5/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Pályázat kiírása kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény alapján a közszolgáltatás szervezett ellátására nyilvános pályázatot hirdet az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. 4.) Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve Polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6

7 Varga Sándor: A bizottság javasolja elfogadni az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően fogadja el az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét. 6/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Elfogadja az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: Középtávú vagyongazdálkodási terv ( ) 1. Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése b) Termőföldek haszonbérletbe, bérletbe adása, figyelemmel a piaci körülményekre. c) Termőföldek művelése az önkormányzat ezirányú kapacitásához mérte (Startmunkaprogram), akár bérművelés bevonásával. d) Erdőgazdálkodási tevékenység (új erdő telepítése, meglévő erdők művelése az önkormányzati intézmények tűzifa ellátása céljából). e) Valamennyi önkormányzati lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása bérbeadás útján. 5. Az állami vagyonkezelésbe került általános iskola épületének felújítása, korszerűsítése, állagmegóvása lehetőségét folyamatosan keresni kell, ennek érdekében kapcsolatot kell tartani a Tankerület vezetőjével. 6. A Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ rendeltetésének megfelelő hasznosítására, bérbeadására, bevételeinek növelésére törekedni kell. 7. A meglévő víziközmű vagyon, és a létrehozandó szennyvízközmű-vagyon üzemeltetésére az önkormányzat számára legkedvezőbb megoldást kell megkeresni. 7

8 Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: ( ) 1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. 2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 3. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 4. A vágóhíd és felvásárló telep hasznosítási lehetőségeinek kidolgozása, pályázati források bevonása. 5. A laktanya állagmegóvása mellett törekedni kell adottságainak kihasználására, keresni kell a hasznosítási lehetőségeket. 5.) Pályázat kiírása tanyagondnoki állás betöltésére Polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Az előterjesztést mindenki megkapta, változás nem történt, február 28-a a pályázat beadási határideje. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a tanyagondnoki állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírást. 7/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Pályázat kiírása tanyagondnoki állás betöltésére Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: I. Pályázatot hirdet tanyagondnoki állás betöltésére az alábbi feltételekkel. 1.) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 3.) Munkakörébe tartozó lényeges feladatok: tanyagondnoki feladatok ellátása. 4.) Illetmények és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 5.) Pályázati feltételek: - legalább 8 általános iskolai végzettség, 8

9 -legalább B kategóriás jogosítvány, -büntetlen előélet, -tanyagondnoki képzés vállalása két éven belül. 6.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret, jó kommunikációs képesség. 7.) A pályázathoz csatolni kell: -iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, -jogosítvány másolata, -nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, -szakmai önéletrajz, -a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 8.) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör március 15. napjától tölthető be. 9.) A pályázat benyújtásának határideje: február 28. napjáig beérkezőleg. 10.) A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni Kelebia község e részére címezve (6423 Kelebia Ady E.u. 114.). 11.) A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Maczkó József nyújt a 77/ telefonszámon. II. Elrendeli az álláshirdetés közzétételét a - Kormányzati Személyzeti Portálon, -a honlapon, -a Kelebiai Hírmondó havilapban. III. Tudomásul veszi a tájékoztatását Friebert Gábor Mihály közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban. Kormányzati Személyzeti portál, Kelebia község lakossága 6.) Tanyagondnoki szolgált Szakmai Programja A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Oltyánné Kozla Erika: elmondja, hogy a Kormányhivatal ellenőrizte a tanyagondnoki szolgálatot. Az általuk tett észrevételek kerültek módosításra. 9

10 Maczkó József Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a Tanyagondnoki szolgált Szakmai Programját. 8/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Tanyagondnoki szolgált Szakmai Programja Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Elfogadja a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. 7.) KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Varga Sándor: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szóbeli előterjesztésének megfelelően nyújtson be pályázatot a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázathoz kapcsolódva Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással tárgyban. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint nyújtson be pályázatot Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással tárgyban. 10

11 9/2013.(I.17.) sz. kt. határozat KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázathoz kapcsolódó- Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással c. projekt önrész rendelkezésre állásának igazolása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Megvalósítási Helyszín Épület megnevezése (Irányító szám, Helység, Helyrajzi szám) Gézengúz Óvoda 6423 Kelebia Ady E. u Hrsz: 113 Szent Erzsébet Otthonház 6423 Kelebia József A. u. 75. Hrsz: 209 Napközi Otthonos Konyha 6423 Kelebia Ady E. u. 9. Hrsz: 181 Farkas László Általános Iskola 6423 Kelebia Ady E. u Hrsz: 106 Farkas László Általános Iskola Tornaterme 6423 Kelebia Ady E. u Hrsz: A Projekt megnevezése: Kelebia Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással. 3. A pályázati konstrukció száma: KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ft 5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: Ft 6. Az önkormányzati saját erő összege:15%= ft 7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 85%= Ft 8. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 9. A képviselő-testület felhatalmazza Mackó József t a pályázat benyújtására. Felelős: Maczkó József Határidő: azonnal. 11

12 Erről: Valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k - 8.) Dr.Józsa F. József kérelme A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Varga Sándor: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a Jo-Jo Dent Bt. székhelyeként bejegyezni a Kelebia Ady Endre u 108. sz. alatti fogorvosi rendelő címét. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 10/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Dr.Józsa F. József kérelme Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hozzájárul ahhoz, hogy a Jo-Jo-Dent Bt. székhelye az önkormányzat tulajdonát képező Kelebia Ady E.u sz. alatti fogorvosi rendelő ingatlanban bejegyezhető legyen. 9.) Démász Zrt kérelme -vezetékjog bejegyzése a 0407/4, 0407/5, és a 0407/7 hrsz-ú területekre Polgármester A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. 12

13 Varga Sándor: A bizottság javasolja elfogadni, hogy mint a 0407/4, 0407/5 és 0407/7 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa, nyilatkozzon az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft javára, hogy hozzájárul, hogy az ingatlanokon 1kV feszültség szintű föld alatti vezetéket létesítsenek, illetőleg a vezeték üzemeltetéséhez szükséges feladatokat elvégezzék. Továbbá hozzájárul a vezetékjog bejegyzéséhez a 0407/4, 0407/5 és 0407/7 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozólag. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 11/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Démász Zrt kérelme -vezetékjog bejegyzése a 0407/4, 0407/5, és a 0407/7 hrsz-ú területekre Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Hozzájárul, hogy a 0407/4, 0407/5 és 0407/7 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanokon 1kV feszültség szintű föld alatti vezetéket létesítsenek, illetőleg a vezeték üzemeltetéséhez szükséges feladatokat elvégezzék. 2. Továbbá hozzájárul a vezetékjog bejegyzéséhez a 0407/4, 0407/5 és 0407/7 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozólag. Démász Zrt 10.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Varga Sándor: A bizottság javasolja hogy elfogadni az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását. 13

14 Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően fogadja el a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását. az alábbi rendeletet alkotja: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I. 18) r e n d e l e t e A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló 18/2011.(XII.16.) önkormányzat rendelet módosítására. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35.. felhatalmazása alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el. 1.. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet 1.sz. melléklete e rendelet 1.sz. melléklete szerint módosul. Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba, február 2-án hatályát veszti. 2.. Maczkó József sk. Oltyánné Kozla Erika sk. jegyző 1.sz. melléklet a 2/2013.(I.18.)rendelethez A vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, közületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai, bérlői által fizetendő szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja: a.) 120 literes edény esetén 850,- Ft+Áfa/ürítés/db b.) 240 literes edény esetén 1.433,-Ft+Áfa/ürítés/db c.) 1100 literes konténer esetén 5.700,-Ft+Áfa/ürítés/db 14

15 11.) Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Varga Sándor: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek hogy, vegye át térítésmentesen az állami tulajdonban lévő 0281/3 és a 0281/2 hrsz-ú ingatlanokat. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően vegye át térítésmentesen az állami tulajdonban lévő 0281/3 és a 0281/2 hrsz-ú ingatlanokat. 12/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: átveszi térítésmentesen az állami tulajdonban lévő 0281/3 és a 0281/2 hrsz-ú ingatlanokat. 12.) Közbeszerzési terv A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Varga Sándor: A bizottság javasolja elfogadni az önkormányzat közbeszerzési tervét. 15

16 Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően fogadja el az önkormányzat közbeszerzési tervét. 13/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Közbeszerzési terv módosítása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Elfogadja az önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: A közbeszerzés tárgya: KEOP Kelebia község szennyvízcsatornázása és tisztítása kombinált szállító jármű beszerzés. Az eljárás típusa: nemzeti eljárásrend. Az eljárás megindításának ideje: június. 13.) Farkas Márton kérelme A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Varga Sándor: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek hogy, a Vermesjárás 15 sz. alatti 0395/3 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdonjogát adja el ;- Ft-os vételáron Farkas Márton Kelebia Vermesjárás 15 sz. alatti lakosnak. Maczkó József Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően értékesítse a Vermesjárás 15 sz. alatti 0395/3 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdonjogát adja el ;- Ft-os vételáron Farkas Márton Kelebia Vermesjárás 15 sz alatti lakosnak. 16

17 14/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozat Farkas Márton kérelme Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. a Vermesjárás 15 sz. alatti 0395/3 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdonjogát értékesíti ;- Ft-os vételáron Farkas Márton Kelebia Vermesjárás 15 sz alatti lakosnak. 2. A szerződés elkészítésével, és az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 3. A szerződés kötésre rendelkezésre álló határidő a kézhezvételtől számított 60 nap. 4. Megbízza a t az adásvételi szerződés aláírásával. Farkas Márton Kelebia Vermesjárás 15. Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika körjegyző 17

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartott üléséről. 14/2011.(XII.01.) sz. rendelete 273/2011.(XI.17.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én tartott üléséről. 15/2011.(XII.16.) sz. rendelet 16/2011.(XII.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző könyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án tartott üléséről. 128/2010. (IV.20.) sz. kt. határozat Központi

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Jegyző könyv Készült 2010. április 15-én tartott üléséről. 105/2010. (IV.15.) sz. kt. határozat Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beszámolója Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről 106/2010.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előadó:

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról. A Rendelet hatálya

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról. A Rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 9. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. június 18. 17..00 Az ülésen

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből rendkívüli ülésének könyvéből 130/2015. (VII. 15.) önkormányzati határozata Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. július 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint:

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben