J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén."

Átírás

1 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Jelen vannak: Oláh Kálmán Szikora Pál Ferenc Oláh Lajos Sándorné Csikós Gábor Véróné Erzsiák Beáta polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottként van jelen: dr. Lipták Péter Megyeriné Lepsényi Alíz jegyző aljegyző Tervezett napirend: 1./Beszámoló a Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. működéséről Előadó: Kesjár Jánosné igazgató és Véróné Erzsiák Beáta igazgató helyettes 2./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző 3./ Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző 4./ Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 5./ Rendeletalkotás az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről 6./ Csanádapáca Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. módosítása

2 7./ Csanádapáca Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása 8./ Döntéshozatal a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése 2015 megnevezésű közbeszerzési eljárás tekintetében 9./ Művelődésszervezői álláshely betöltésére pályázati felhívás közzététele Előadó: Oláh Kálmán polgármester 10./ Döntés a KIS-Csanád Kft. működésének gazdaságosabbá tételéről Előadó: Oláh Kálmán polgármester 11./ Egyebek (bejelentések) Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Szünet után folytatjuk az ülést. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt. Köszöntöm továbbá Csanádapáca település lakosságát. A meghívókat és az előterjesztéseket mindenki megkapta. Mórocz Ildikó képviselő asszony és Kesjár Jánosné képviselő asszony igazoltan tartózkodik távol. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ismertetem a napirendet és kérem, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a augusztus 26-i soros ülés napirendjét. 1. Napirendi pont: Beszámoló a Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. működéséről Előadó: Kesjár Jánosné igazgató és Véróné Erzsiák Beáta igazgató helyettes Oláh Kálmán polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. Igazgatóasszony jelezte távollétét, ezért megkérdezem Véróné Erzsiák Beáta igazgató helyettes asszonyt, hogy a beszámolót kívánja-e kiegészíteni. Véróné Erzsiák Beáta ig. helyettes: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni, de ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Oláh Kálmán polgármester: Úgy gondolom az iskola és az önkormányzat kapcsolata jónak mondható. Ami segítséget az önkormányzat tud adni az iskolának, azt a jövőben is meg fogja adni.

3 Véróné Erzsiák Beáta ig. helyettes: Köszönjük szépen és mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt. Oláh Kálmán polgármester: Köszönetet szeretnék mondani a gyerekeknek, akik szép tartalmas műsorokat adtak. Véróné Erzsiák Beáta ig. helyettes: Mi pedig az autókat szeretnénk megköszönni. Számunkra nagyon nagy segítség volt. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e még? Amennyiben nincs, aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 5 jelen lévő tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 96/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyboldogasszony Katolikus Általános iskola és Óvoda beszámolóját a 2014/2015-es tanév tekintetében tudomásul veszi. Felelős: Képviselő-testület Határidő: értelem szerint 2. napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyival kívánom kiegészíteni, hogy a közös hivatal költségvetési főösszege 403 E Ft-tal emelkedik meg a kapott bérkompenzáció támogatás miatt. Így a módosított költségvetési főösszeg E Ft. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban, állok rendelkezésre. Oláh Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnök, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A bizottság megismerte és megtárgyalta a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat módosítását és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

4 97/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal, E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal évi módosított költségvetési előirányzatait. 2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. Felelős: dr. Lipták Péter jegyző Határidő: augusztus Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosítása Előadó: Oláh Kálmán polgármester és Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérem Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az előirányzatok E Ft-tal emelkedtek, így a költségvetési főösszeg E Ft-ra emelkedik. Ezáltal E Ft költségvetési bevétellel és E Ft költségvetési kiadással, E Ft költségvetési hiánnyal, E Ft ebből működési és E Ft felhalmozási hiánnyal módosul. Kérdés, ha van ezzel kapcsolatban, állok rendelkezésre. Oláh Kálmán polgármester: Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megkérem Oláh Lajos Sándorné elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Oláh Lajos Sándorné elnök: A bizottság megismerte és megtárgyalta Csanádapácai Község Önkormányzatának évi költségvetési módosítását, azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testület felé. Oláh Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Itt ez a 3 millió forint az, amit az iskola kapott? Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Igen, csak az igazolást várjuk még.

5 Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 15/2015. (VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet Csanádapáca Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 4. Napirendi pont: Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A díjak a korábbiak maradtak. Volt egy kis módosítás, de ezt is mindenki megkapta. A negyedik alpontban van változás, a térítési díjat, a tárgyhót követő 15-éig kell befizetni. A rendelet szeptember elsejétől lép hatályba. Ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása valakinek van-e? Ha nincs, aki egyetért a fentiekkel, kérem, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 16/2015. (VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés térítési díjairól A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 5. Napirendi pont: Rendeletalkotás az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről Oláh Kálmán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, ebben fel vannak sorolva, hogy milyen kitüntetéseket lehet adományozni. A korábbi rendelet felülvizsgálata vált szükségessé, ezért készítettünk egy újabb tervezetet. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy egészítse ki.

6 dr. Lipták Péter jegyző: A rendelet-tervezet előterjesztésének az alapját az szolgáltatta, hogy a meglévő tárgybéli rendeletünket áttekintettük és célszerűnek tartanánk a meglévő kitüntető címen túlmenően díszpolgári cím és év embere díj odaítélését. A jogszabály tervezet ennek a jogi lehetőségét teremti meg, szabályozván az odaítélés az anyagi és eljárási jogi szabályait egyaránt. Oláh Kálmán polgármester: Más javaslat, elképzelés van-e? A díszpolgár címnél megkérdezem, hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti-e vagy sem? Díszhelyet biztosít-e neki az önkormányzat? dr. Lipták Péter jegyző: A rendelet-tervezet szerint lenne rá lehetőség. Nem jellemző, hogy egyszerre 3-4 díszpolgárnál több van egy községben. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Akkor a temetőben kijelölnénk ilyen parcellát? dr. Lipták Péter jegyző: Igen, de nem biztos, hogy szükséges. Ez csak egy lehetőség. Oláh Kálmán polgármester: A negyedik fejezet a visszavonást írja le részletesen. Kérdés, hozzászólás van-e még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért a fentiekkel, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 17/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről A rendelet a jegyzőkönyv 3 sz. melléklete 6. Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének 1. módosítása Oláh Kálmán polgármester: Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy egészítse ki. dr. Lipták Péter jegyző: A KEOP-os önkormányzati felújítással kapcsolatban közbeszerzés eljárást kellett lefolytatni, tekintettel a beszerzés becsült értékére. A közbeszerzésekről szóló törvény lehetővé teszi olyan közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetőségét is, amely előre nem volt

7 látható a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadásakor, de a közbeszerzési tervet módosítani kell. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 98/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező Csanádapáca Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 7. Napirendi pont: Csanádapáca Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása Oláh Kálmán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy egészítse ki. dr. Lipták Péter jegyző: Két technikai módosítás átvezetése szükséges Csanádapáca Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatán. Az egyikre azért szükség, mert Ficza Bernadett Angliába költözött és a szabályzat értelmében jár el pénzügyi szakértőként a bíráló bizottságban. A másik módosításra pedig azért van szükség, mert az éves statisztikai összegzést nem elég elküldeni a közbeszerzési hatóság részére, hanem a honlapjára is fel kell tölteni. A szabályzatban célszerű rögzíteni a kötelezettség felelősét. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 99/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./Csanádapáca Község Önkormányzatának módosított Közbeszerzési Szabályzatát a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 22. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jóváhagyólag elfogadja, 2./ felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert, valamint dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a közbeszerzési szabályzatot írják alá.

8 Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Határidő: azonnal 8. Napirendi pont: Döntéshozatal a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése 2015 megnevezésű közbeszerzési eljárás tekintetében Oláh Kálmán polgármester: A közös hivatal székhelyének felújítása támogatott lett, ezért a közbeszerzést a nyolcadik hónap utolsó napjáig le kell bonyolítani. Mivel eddig nem volt mód a Képviselő-testület összehívására, ezért a közbeszerzést a Képviselő-testületnek utólag kell jóváhagynia. Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 100/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (3) bekezdésében foglaltakra utólagosan, jóváhagyólag elfogadja Oláh Kálmán polgármester a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása érdekében foganatosított intézkedéseit. Felelős: Képviselő-testület Határidő: értelem szerint Oláh Kálmán polgármester: Megkérem dr. Lipták Péter jegyző urat, hogy ismertesse a közbeszerzési eljárást. dr. Lipták Péter jegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Projektfelügyelet Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, a DETA-ÉP Kft. Budapest részéről. Az eljárás érvényes és eredményes volt. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Feltételes közbeszerzési eljárás volt. Kiemelt projektként kezelik. Még van egy kormányzati döntés, utána lesz szerződés és kivitelezés, ami előreláthatólag szeptember-október hónapban kezdődik meg. Oláh Kálmán polgármester: A pályázat benyújtásra került, reméljük, hogy pozitív irányban haladunk ebben a kérdésben. Név szerinti szavazást szeretnék, ezért most megkérdezem a Képviselő-testület tagjait.

9 Szikora Pál alpolgármester: igen Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Igen Oláh Lajos Sándorné képviselő: Igen Csikós Gábor képviselő: Igen Oláh Kálmán polgármester: Igen 101/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kihirdetésére vonatkozóan készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a DETA-ÉP Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 2. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertesének a DETA-ÉP Kft-t hirdeti ki, figyelemmel arra, hogy ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (nettó ,- Forint), tartalmazza, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel ajánlatkérő számára megfelelő. 3. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a DETA-ÉP Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester 9. Napirendi ponr: Művelődésszervezői álláshely betöltésére pályázati felhívás közzététele Előadó: Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán polgármester: Mindenki tudja, hogy Ficza Bernadett távozott a pénzügyről, ezért a megüresedett állásra pályázat lett kiírva. Ezt az állást

10 Mórocz Erzsébet Ágnes nyerte el, akinek megüresedett helyére pályázatot kellett kiírni. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? dr. Lipták Péter jegyző: A pályázati kiírás köti a pályázat kiíróját és a potenciális pályázókat egyaránt, ezért célszerű átgondolni, hogy mi kerül a pályázati kiírásba. Oláh Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy módosítsunk a kiíráson, vagy ebben a formában kerüljön kiírásra a pályázat? dr. Lipták Péter jegyző: Szeptember 30-án lesz döntés a pályázattal kapcsolatban. Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Nekem az a meglátásom, hogy a fiatalokat kellene valami programmal ösztönözni, hogy vegyék igénybe a megújult Művelődési Házat. Bár tudom, hogy ez nem könnyű feladat, én próbáltam. Oláh Kálmán polgármester: A Művelődési Házat a nyáron igénybe vették a civil szervezetek is. A vidékiek is megcsodálták, azt gondolom, hogy Mórocz Erzsébet Ágnes példásan látta el feladatát. Az épület megújult külsőleg és belsőleg is. A bútorok ügyesen vannak kialakítva. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 102/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete művelődésszervezői állást hirdet az alábbiak szerint: Csanádapáca Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: az Arany János Művelődési Ház (nem intézmény) határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő művelődésszervező munkakör betöltésére.

11 A munkavégzés helye: Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetése; ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése; közművelődési programok szervezése; a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése; könyvtár működtetése; közösségi internet hozzáférés biztosítása pályázatírás és pályázatírás során közreműködés, pályázati monitoring tevékenység elvégzése, helyi időszaki újság szerkesztése, Kakasfesztivál teljes körű megszervezése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség, Középiskola, gimnáziumi érettségi, 4 hónap próbaidő vállalása A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Könyvtárosi tapasztalat, Helyismeret Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű Kommunikációs és szervezőkészség, Kiváló szintű stressz tűrő képesség. Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló okiratok másolata, Motivációs levél, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

12 Nyilatkozat a próbaidő vállalásáról, Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagban foglaltakat megismerhetik, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának megtárgyalását nyílt vagy zárt képviselőtestületi ülésen kéri. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban október 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lipták Péter jegyző nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Csanádapáca Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. Személyesen: Oláh Kálmán polgármester, Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a szeptember 30. napi soros ülésén, 16 órai kezdettel. A pályázatot benyújtók külön értesítést nem kapnak a képviselő-testületi ülés időpontjáról, amelyen szükség szerint a pályázatukat szóban kiegészíthetik. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: augusztus 31. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: augusztus 31. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Felelős: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző Határidő: folyamatosan és értelemszerűen 10. Napirendi pont: Döntés a KIS-Csanád Kft. működésének gazdaságosabbá tételéről Előadó: Oláh Kálmán polgármester

13 Oláh Kálmán polgármester: Amikor a konyhát kiszerveztük, és később a TÜZÉP-et működtettük, akkor az volt a cél, hogy a lakosság ne menjen messzebbre. Bunzel Róbert a településen hasonló üzletet nyitott. A TÜZÉP-et ezért már nem célszerű fenntartani. Kérdés az, hogy szeptember elsejétől zárjuk-e be, vagy adjunk még egy hónapot, vagy vegye át az önkormányzat? Erre várok javaslatokat. Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Nem ismerjük a TÜZÉP áru-készletét. Csikós Gábor képviselő: A vas-árut vegye át az önkormányzat, és október elsejétől zárjuk be. dr. Lipták Péter jegyző: Én a szeptember elsejét javaslom, nincs értelme a további működtetésnek. Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Én az október egynél maradnék, mert addigra jelenik meg az önkormányzat hivatalos lapja az Új Szó, ahol közzé is tehetnénk a lakosság számára. Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Az a kérdés, hogy a pénztárgépet mikor lehet lezárni. A Zárva táblát ki lehet tenni persze. Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még, ha nincs, aki egyetért azzal, hogy október elseje legyen a bezárás időpontja, kézfeltartással jelezze. 103/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utasítja a KIS-Csanád Kft. ügyvezetőit, hogy az 5662 Csanádapáca, Zrínyi utca 2. szám alatti telephelyen működő KIS-TÜZÉP tevékenységét nappal szüntessék meg. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Radics Zénó ügyvezető Medovarszki Mátyás ügyvezető Határidő: Napirendi pont: Egyebek (bejelentések) Előadó: Oláh Kálmán polgármester 1. pont: Oláh Kálmán polgármester: Szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlegi kakasfesztiválon való részvételt. A rendezvény jól sikerült, igaz

14 vasárnap már nem volt jelen olyan nagy létszám. A főzőcsapat kevesebb volt, de családiasabb volt a hangulat. Itt szeretném még Mórocz Erzsébet Ágnes önzetlen munkáját megköszönni. Idén a IX. alkalommal került a fesztivál megrendezésre, de jövőre jubilálunk a X.-kel. Pár szót mondanék erről még. Lehet azon is gondolkodni, hogy a vasárnapot kivesszük. Én azonban úgy gondolom, hogy folytassuk, különösen a jubileum miatt. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? dr. Lipták Péter jegyző: Az a kérdés, hogy hol legyen, és mennyiért? A zenekarokat most kell leszervezni. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Miért kérdéses a helyszín? dr. Lipták Péter jegyző: Elképzelhető, hogy ott nem látnak szívesen bennünket Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Én nem így mondanám ezt. Mondjuk úgy, hogy féltettük a műfüves pályát. Oláh Kálmán polgármester: A biztonsági szolgálat jól végezte a dolgát a rendezvényen, nem volt probléma. A helyszín kapcsán gondolkodtunk a Művelődési Ház mögötti területen is, de ott komoly munkálatokat kell még végezni. Oláh Lajos Sándorné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ott a fák még megvannak? Oláh Kálmán polgármester: Igen. Most pedig döntsünk arról, hogy megtartjuk-e vagy sem a X. Kakasfesztivált? Véróné Erzsiák Beáta képviselő: Nekem az a véleményem, hogy akkor döntsünk ebben a kérdésben, ha mindenki itt van. Oláh Kálmán polgármester: Rendben, elfogadom. Akkor a következő ülésen fogjuk tárgyalni ezt. 2. pont: Oláh Kálmán polgármester: A focipályára nyert támogatás 10 millió forint volt. A kivitelező a költségvetést elkészítette, de nem fér bele az E Ft, ami szükséges még ahhoz, hogy az öltöző elkészüljön. Az önkormányzatnak ezt az összeget pótolnia kell. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Szikora Pál Ferenc alpolgármester: Pontosítok egy picit, 11,5 millió forint volt az eredeti összeg. Mi azokat a munkálatokat kiváltottuk, amelyeket meg tudtunk oldani. De vannak olyan előírások például, hogy mozgáskorlátozott WC-vel kell rendelkeznünk.

15 Oláh Kálmán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a költségvetési tartalék keretből E Ftot az önkormányzat fizessen ki, kézfeltartással jelezze. 104/2015. (VIII.26.) sz. kt. határozat: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete Forint többletforrást nyújt a Csanádapácai Előre FC. részére, az MLSZ TAO pályázat útján megvalósuló sportöltöző felújításhoz, az Önkormányzat évi költségvetésének költségvetési tartaléka terhére. Felelős: Oláh Kálmán polgármester Határidő: pont: Oláh Kálmán polgármester: Még korábban döntöttünk arról, hogy részt veszünk a Pilot programban. A konzorcium egy nonprofit Kft-t kíván alapítani. Le van írva a tevékenység, mi ebben résztulajdonosok lennénk. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Oláh Lajos Sándorné képviselő: Mi ez? 16 óra 15 perc: Szikra Pál Ferenc alpolgármester távozott az ülésről dr. Lipták Péter jegyző: A nonprofit Kft létrehozása a közös értékesítés szempontjából jönne létre. Ezzel kapcsolatban egy érkezett, ami arról szólt, hogy kívánunk-e tagja lenni vagy sem. Döntsünk most ebben a kérdésben vagy legközelebb? Oláh Lajos Sándorné képviselő: Van értelme, hogy belépjünk? Oláh Kálmán polgármester: Ezek a dolgok utólag derülnek ki. Átgondoljuk akkor ezt, és a legközelebbi ülésen döntünk. Nekem az egyebekben más mondanivalóm nincsen. Ha valakinek kérdése van vagy bejelenteni valója, itt most megteheti. Ha nincs kérdés, bejelentés, mindenkinek köszönöm a részvételt és további hasznos időtöltést kívánok. Az ülést lezártnak tekintem. K.m.f.

16 Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-1/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/43/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 23. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/34/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. május 9-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 06. 8 00 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 15/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének, 2012. május

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. 09. 12.-én 18 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. március 25-i soros, nyílt üléséről Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben