37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület február 17-én órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 3. rendes üléséről. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél: 2/3. 7/4. Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkaügyi pervesztése, kifizetéshez költségvetési fedezet megjelölése ZÁRT ÜLÉS (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) Együttműködési nyilatkozat Hessequa Önkormányzata és a Józsefvárosi Önkormányzat között (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor alpolgármester Zentai Oszkár Ifjúsági, Sport és Turisztikai Tanácsnok SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 38/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi indítványát a Beszámoló a Képviselő-testület 59/2009. (II.25.) számú határozatával elfogadott akcióterv végrehajtásáról című tájékoztató napirendről történő levételéről. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 39/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1

2 1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 1. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagsági helyére 2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 1. Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet-tervezet 2. Javaslat a 40/1998.(XII.01.) számú a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjairól szóló rendelet módosítására 3. Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkaügyi pervesztése, kifizetéshez költségvetési fedezet megjelölése ZÁRT ÜLÉS (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések 1. Corvin Sétány Program / éves beszámolója Előterjesztő: Dr. Alföldi György Rév8 Zrt. vezérigazgató 4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 1. Köztársaság tér 24. szám alatti ingatlan adásvételi szerződése Előterjesztő: GKK-PEB képviseletében Dr. Juharos Róbert elnök 2. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Murányi László ügyvezető 2

3 3. Az LFP-2008-LA azonosító számú (1083 Budapest VIII. Losonci tér 2.) panelpályázattal kapcsolatos Támogatási szerződés jóváhagyása. Az önkormányzati támogatás módosítása. (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 1. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása 2. Beszámoló az ENTAR évi működéséről Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor alpolgármester Soós György frakcióvezető 3. Javaslat a Józsefváros fejlesztéséről szóló 9/2007.(II.19.) ök. sz. rendelet módosítására 4. Üllői út Ferenc krt. csomópont tömegközlekedési megállóhelyeinek átnevezése 5. Jelentés a H-OKT Kft-től vásárolt öt ház (Práter u , Vajdahunyad u. 23., Magdolna u., 33., Orczy út 31., és József u.47.) garanciális javítások tekintetében Előterjesztő: Dr. Morvai Ottó JVK Kft. ügyvezető Dr. Alföldi György Rév8 Zrt. vezérigazgató 6. Javaslat Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló /2010. (II._) rendelet megalkotására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 1. Javaslat háziorvosi praxis működtetési jogának elidegenítésére (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Dr. Dénes Margit alpolgármester 3

4 2. Együttműködési megállapodás a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Közhasznú Alapítvánnyal (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 3. Szűrő szombatok program (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester Dr. Dénes Margit - alpolgármester 7. Egyéb előterjesztések 1. Testvérvárosi együttműködés Kassa városával Előterjesztő: Takács Gábor - alpolgármester 2. Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Xantus Judit - jegyző 3. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak VI.01-XII.31-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 4. Együttműködési nyilatkozat Hessequa Önkormányzata és a Józsefvárosi Önkormányzat között (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor alpolgármester Zentai Oszkár Ifjúsági, Sport és Turisztikai Tanácsnok Tájékoztatók 1. Tájékoztató a Józsefvárosi Közterületi- és Parkolási Rendészet munkájáról (írásbeli tájékoztató) Előterjesztő: Biál Csaba igazgató 2. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről (írásbeli tájékoztató) Előterjesztő: Dr. Xantus Judit jegyző 4

5 1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Napirend 1/1. pontja Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagsági helyére SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 40/2010. (II. 17.) 22 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL 1. Képviselő Testület úgy dönt, hogy évre a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagjai közé kijelöli a Civilek a Palotanegyedért Egyesület részéről delegált Dr. Győri Juditot Határidő: azonnal 2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport még betöltetlen civil szervezeti tagsági helyére ismételten tegyen felhívást közzé a Józsefváros Újságban és honlapon. Határidő: legkésőbb áprilisi képviselő-testületi ülés A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály 2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések Napirend 2/1. pontja Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet-tervezet SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ 41/2010. (II. 17.) 21 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1) évben a 142/2009.(04.22.) számú határozatában a projektekre, fejlesztésekre meghatározott e Ft-on felül további hitelt nem vesz fel, és további kezességet sem vállal. 2) a 2010., évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére további tartós vagy eseti kötelezettséget csak a forrás egyidejű megjelölésével lehet vállalni. A forrás bevételi többlet vagy kiadási megtakarításból származhat. 5

6 3) a költségvetési egyensúly és a következő éveket terhelő megnövekedett adósságszolgálat finanszírozhatóságának megteremtése érdekében évben valamennyi feladatát, annak ellátását, a hatékonyság és gazdaságosság szempontjából felülvizsgálja, és felkéri a polgármestert, hogy ennek eredményét, valamint költségcsökkentő, vagy bevételt növelő javaslatait terjessze be a Képviselő-testület elé. 4) március 1-jétől a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az üres álláshelyeket nem töltheti be a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül. 5) a 26/2009.(II.25.) számú határozat 17. pontjában foglaltakat január 1-jével visszavonja Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottainak étkezési és az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulására vonatkozóan. 6) a Képviselő-testület a 642/2008.(XII.11.) számú határozatában a privatizált felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők műszaki és üzemeltetési feladataira vonatkozó díjazást a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-től visszavonja. 7) a Képviselő-testület a Corvin Sétány Program évi költségvetésére vonatkozó 510/2009.(XII.16.) számú határozat 3-4. pontját visszavonja, és felkéri a polgármestert, hogy a projekt 10 éves költségvetési tervének módosítását a március havi testületi ülésre terjessze be. 8) a hitelszerződésben és a pályázati szerződésben meghatározott összeg erejéig a fizetési kötelezettségekre az átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználható, de a likviditás megőrzése érdekében finanszírozási tervet kell készíteni és ezt jóváhagyásra a testület elé terjeszteni. 9) az 516/2009.(XII.16.) számú határozatában a Józsefvárosi Bárka Színház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évi támogatás összegét e Ft-ról e Ftra módosítja, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosítására, felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a évi üzleti tervét a módosított támogatási összeg figyelembevételével terjessze be a testület elé. 10) a 10/2010.(I.20.) számú határozatban a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola évi iskolabusz támogatás e Ft-ot e Ft-ra módosítja. 11) évben a Szűrő Szombatok program folytatását az 1. számú mellékletben részletezettek szerint folytatja és erre az Egészségügyi Szolgálatnak e Ft támogatást biztosít. 12) a 690/2008.(XII.17.) számú határozatot a térinformatikai rendszer folyamatos karbantartására vonatkozóan visszavonja, évtől szerződést nem köt. 13) felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Kisfalu Kft-vel és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-vel a feladatellátásról és díjazásról szóló szerződés módosítására a költségvetésben tervezett díjtételek csökkentése miatt. 6

7 14) a Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítására és működtetésére évben biztosított és a évben visszapótlási kötelezettség mellett a más célra felhasznált előirányzat visszapótlási kötelezettségét visszavonja és felkéri a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntési javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 15) az 509/2009.(XII.16.) számú határozatában a Corvin Sétány Kft. tagi kölcsönére e Ft-os finanszírozása fedezeteként hitelfelvételről döntött, a hitelfelvételi célt társasházi panelprogram önkormányzati támogatására e Ft - módosítja. 16) az évközi esetleges bevételi többletből, vagy kiadási megtakarításból a forráshiányt kell csökkenteni, a fennmaradó összegből a gazdasági válság és a központi megszorítások miatt az általános működési tartalékot megemelni. 17) a kiadási előirányzatok zárolás alóli feloldása során előbb a működési kiadási előirányzatok feloldását kell megvalósítani és a hiány csökkenése, törlése, valamint a tervezett bevételek teljesülése után a fejlesztési kiadások előirányzatát. Fejlesztési, felújítási zárolt kiadási előirányzatok feloldására csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési fedezete is megjelölésre kerül (hitel, stb.) 18) évben az adójutalék kifizetését forráshiány miatt felfüggeszti. 19) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat többször módosított 37/2003.(VII.07.) számú rendeletének módosítását a következő testületi ülésre terjessze be, a módosítás tartalmazza a - behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő kivezetésének hatáskörét, eljárási rendjét, - a költségvetési szervek használatában lévő épületek hasznosításának szabályozását, - az államháztartást érintő jogszabályi változások miatti módosításokat. Határidő: 1., 2., 4., 16., 17. pontok esetében folyamatos 5., 6., 9., 10., 11., 12., 15., 18. pontok esetében azonnal 3. pontban november , 8., 19. pont esetében március , 14. pont esetében február 28. A határozat végrehajtását végzi: 1. pont: polgármester, jegyző 2. pont: jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal valamennyi belső szervezeti egysége, költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 3. pont: jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal valamennyi belső szervezeti egység vezetője, költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 4. pont: jegyző, költségvetési szervek vezetői 5. pont: polgármester, Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Egészségügyi Szolgálat vezetője 7

8 6. pont: Népjóléti Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. vezetője 7. pont: Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, RÉV8 Zrt. igazgatója 8. pont: Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, RÉV8 Zrt., Kisfalu Kft. igazgatója, Művelődési Ügyosztály vezetője, Hummel Kornélia pályázati referens, Pénzügyi Ügyosztály 9. pont: Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Bárka Színház Kft. vezetője 10. pont: Művelődési Ügyosztály vezetője, költségvetési szerv vezetője 11. pont: Népjóléti Ügyosztály vezetője, költségvetési szerv vezetője, Pénzügyi Ügyosztály vezetője 12. pont: Főépítész 13 pont: Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, gazdasági társaságok vezetői 14. pont: polgármester, Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 15. pont: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, Közbeszerzési referens, Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Pénzügyi Ügyosztály vezetője 16. pont: Polgármesteri Hivatal valamennyi belső szervezeti egység vezetője, költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 17. pont: Polgármesteri Hivatal valamennyi belső szervezeti egység vezetője, költségvetési szervek vezetői, gazdasági társaságok vezetői 18. pont: Pénzügyi Ügyosztály vezetője 19. pont: Jegyző, Jogi Csoport, Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Pénzügyi Ügyosztály vezetője A 41/2010. (II. 17.) számú határozat mellékletét a kivonat 1. számú melléklete tartalmazza. A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20 IGEN, 0 NEM, 4 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2010. (II.22.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAIRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály 8

9 Napirend 2/2. pontja Javaslat a 40/1998.(XII.01.) számú a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjairól szóló rendelet módosítására A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2010. (II.22.) SZ. RENDELETÉT A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK ILLETMÉNYÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KIESETT JÖVEDELMÉNEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL ÉS TISZTELETDÍJAIRÓL SZÓLÓ 40/1998.(XII.01.) ÖK. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 2/3. pontja Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkaügyi pervesztése, kifizetéshez költségvetési fedezet megjelölése ZÁRT ÜLÉS (írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 42/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.) tudomásul veszi a Fővárosi Bíróság által meghozott 49.Mf /2009. számú a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ alperes és Novák József volt közalkalmazott felperes felmentés jogellenességének megállapítása jogkövetkezményi alkalmazása iránt indult munkaügyi perében hozott ítéletet. 2.) jóváhagyja, hogy a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ üres álláshelyeire tervezett személyi juttatás előirányzatából Ft-ot Novák Józsefnek kifizessen elmaradt illetmény és felmentési időre járó illetmény címén. Határidő: február 17. Felelős: költségvetési szerv vezetője 9

10 3.) a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ üres álláshelyeire tervezett személyi juttatás előirányzatát e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 317 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát e Ft-tal megemeli Novák József kártérítésének ( e Ft) és perköltségek ( 345 e Ft) kifizetése címén. Határidő: kifizetések azonnal Felelős: költségvetési szerv vezetője 4.) felkéri a polgármestert, hogy a évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. Határidő: április ) felkéri a polgármestert, hogy a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK volt intézményvezetőjének Süveges Éva- felelősségét vizsgálja meg és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: március ) felkéri a Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK intézményvezetőjét, Dani Csabát, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról számoljon be a Képviselő-testületnek. Felelős: intézményvezető Határidő: március 20. A határozat végrehajtását végzi: Pénzügyi Ügyosztály, Művelődési Ügyosztály 3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések Napirend 3/1. pontja Corvin Sétány Program / éves beszámolója Előterjesztő: Dr. Alföldi György Rév8 Zrt. vezérigazgató SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 43/2010. (II. 17.) 22 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program éves beszámolóját. Határidő: február 17. A határozat végrehajtását végzi: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály 10

11 4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések Napirend 4/1. pontja Köztársaság tér 24. szám alatti ingatlan adásvételi szerződése Előterjesztő: GKK-PEB képviseletében Dr. Juharos Róbert elnök SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 44/2010. (II. 17.) 22 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. a Budapest, VIII. Köztársaság tér 24. szám alatti (hrsz.: 34618) ingatlan 1. számú melléklet szerinti adásvételi szerződéstervezetét elfogadja. 2. Felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. Határidő: azonnal A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály A 44/2010. (II. 17.) számú határozat mellékletét a kivonat 2. számú melléklete tartalmazza. Napirend 4/2. pontja Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Murányi László ügyvezető A Képviselő-testület a határozati javaslatról pontonként szavazott. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 45/2010. (II. 17.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. beterjesztett évi üzleti tervét tudomásul veszi. Határidő: A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 11

12 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 46/2010. (II. 17.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft évi működési támogatására ,- forint összegben előzetes kötelezettséget vállal a évi költségvetés terhére. Határidő: A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 47/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft évi beruházásainak támogatására ,- forint összegben előzetes kötelezettséget vállal a évi költségvetés terhére. Határidő: A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 48/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a évi költségvetés készítésénél jelen határozat 2-3. pontjában meghatározott támogatást vegye figyelembe. Határidő: évi költségvetés elfogadása A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft 12

13 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 49/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező évi Támogatási szerződés aláírására, mely a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete. Határidő: A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 50/2010. (II. 17.) 20 IGEN 2 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja az 520/4/2009 (XII.16) sz. határozatának 4. pontját. Határidő: A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 51/2010. (II. 17.) 21 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai továbbra is díjazásban részesülnek. A tiszteletdíj összege január 01-től: FB elnök ,-Ft/hó, FB tagok: ,-Ft/hó. Határidő: A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 52/2010. (II. 17.) 20 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL 13

14 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a kerületi térfigyelő rendszer 15 db. kamerával és 1 db. központi munkahellyel történő bővítését, illetve a térfigyelő rendszer átalakítását analóg rendszerről digitálisra. Ezért felkéri a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy állapítsa meg az új digitális rendszerrel kapcsolatos elvárásokat, és írjon ki közbeszerzést a térfigyelő rendszer átalakítására. A rendszer átalakításának ig be kell fejeződnie, a beruházás ellenértékét 6 hónapos fizetési határidővel 2011-ben lehet kiegyenlíteni. Határidő: megkezdése azonnal, végrehajtása folyamatos A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft Napirend 4/3. pontja Az LFP-2008-LA azonosító számú (1083 Budapest VIII. Losonci tér 2.) panelpályázattal kapcsolatos Támogatási szerződés jóváhagyása. Az önkormányzati támogatás módosítása. (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 53/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 2. Társasház között létrejött 35728/25 helyrajzi számú lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati támogatására vonatkozó Támogatási Szerződést tudomásul veszi és jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. Határidő: február az 534/2009.(XII.16.) számú KT határozatot visszavonja és az /2009. (XII.16.) számú KT határozatokban biztosított mindösszesen eft támogatás fedezeteként hitelt kíván felvenni. Az /2009.(XII.16.) számú KT határozatokban szereplő önkormányzati tulajdonú albetétekre eső a pályázatból nem finanszírozható beruházási költségek fedezeteként a évi költségvetést jelöli meg. Határidő: február 17. A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 14

15 5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések Napirend 5/1. pontja A Józsefvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 54/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet alapító okirata 4. pontjának azon része, mely a január 1-től érvényes alaptevékenységre vonatkozik, a következővel egészül ki: Szakfeladat száma: Megnevezése: parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása. Határidő: azonnal A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Közterületfelügyelet Napirend 5/2. pontja Beszámoló az ENTAR évi működéséről Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor alpolgármester Soós György frakcióvezető SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ 55/2010. (II. 17.) 21 IGEN 0 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a delegált tagok ENTAR-ról szóló beszámolóját. Határidő: február 17. A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály 15

16 Napirend 5/3. pontja Javaslat a Józsefváros fejlesztéséről szóló 9/2007.(II.19.) ök. sz. rendelet módosítására A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20 IGEN, 0 NEM, 4 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010. (II.22.) SZ. RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2007.(II.19.) ÖK. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 5/4. pontja Üllői út Ferenc krt. csomópont tömegközlekedési megállóhelyeinek átnevezése SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 56/2010. (II. 17.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Corvin Zrt. által kezdeményezett, Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya által szakmailag elfogadott megállóhely-átnevezést támogatja, és hozzájárul az Üllői út Ferenc krt. csomópontban lévő tömegközlekedési megállóhelyek Corvin köz névre történő módosításához. Határidő: február 17. A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 5/5. pontja Jelentés a H-OKT Kft-től vásárolt öt ház (Práter u , Vajdahunyad u. 23., Magdolna u., 33., Orczy út 31., és József u.47.) garanciális javítások tekintetében Előterjesztő: Dr. Morvai Ottó JVK Kft. ügyvezető Dr. Alföldi György Rév8 Zrt. vezérigazgató 16

17 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 57/2010. (II. 17.) 20 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. jelentését a H-OKT Kft. által kivitelezett öt (5) ház garanciális javításairól tudomásul veszi. Felkéri a Rév8 Zrt-t és a JVK Kft-t, hogy a garanciális időszak végéig, január 2-4., bejelentett garanciális munkálatokat végeztesse el. Felkéri a Rév8 Zrt-t és a JVK Kft-t, hogy a garanciális munkálatok alakulásáról májusban a Képviselő-testületnek számoljon be. Felelős: Rév8 Zrt., JVK Kft. Határidő: január 8. A határozat végrehajtását végzi: Gazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt., JVK Kft. Napirend 5/6. pontja Javaslat Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló /2010. (II._) rendelet megalkotására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2010. (II.22.) SZ. RENDELETÉT JÓZSEFVÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN A JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ, HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály 6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Napirend 6/1. pontja Javaslat háziorvosi praxis működtetési jogának elidegenítésére (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Dr. Dénes Margit alpolgármester 17

18 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 58/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. hozzájárul, hogy Dr. Czoma Antal Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság - a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) ök. rendelet 1. számú mellékletében ágazati azonosítóval ellátott háziorvosi körzetre vonatkozó működtetési jogát elidegenítse Vadáné dr. Nagy Nóra Krisztina (diploma száma: 202/2000., országos nyilvántartási száma: 59618, háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosultságról szóló bizonyítvány száma: 25/L/59618/2009/11.). 2. az 1. pont alapján a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságban tevékenységet folytató Vadáné dr. Nagy Nóra Krisztinát háziorvosként kívánja foglalkoztatni a határozat mellékletében meghatározott tartalmú nyilatkozat alapján. 3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott nyilatkozat aláírására. (I. sz. melléklet) 4. Vadáné dr. Nagy Krisztina részére kiállított működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedése napját követő hónap első napjától számított 4 évig a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) ök. rendelet 1. számú mellékletében ágazati azonosítóval ellátott háziorvosi körzetben háziorvosi alapellátás tevékenységre, területi ellátási kötelezettséggel a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 17. I/1., Cg , képviseletében: Vadáné dr. Nagy Nóra Krisztina ügyvezető, aki egyben az önálló orvosi tevékenységet folytató) megbízási szerződést köt. 5. felhatalmazza a polgármestert a 4. pontban meghatározottak alapján a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. (II. sz. melléklet) 6. a határozat 4. pontja alapján és időpontban a Dr. Czoma Antal Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1022 Budapest, Alvinci u /4., képviselő: Dr. Czoma Antal) a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselőtestületének a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) ök. rendelet 1. számú mellékletében ágazati azonosítóval ellátott területi ellátási kötelezettség tárgyában kötött megbízási szerződést megszünteti közös megegyezéssel. 7. felhatalmazza a polgármestert a 6. pontban meghatározottak alapján a határozat mellékletét képező megbízási szerződés megszüntetés közös megegyezéssel történő aláírására. (III. sz. melléklet) Határidő: 1., 2., 3. pontok esetén: azonnal 4., 5., 6., 7. pontok esetén: működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedése napját követő hónap első napja 18

19 A határozat végrehajtását végzi: Népjóléti Ügyosztály Az 58/2010. (II. 17.) számú határozat mellékleteit a kivonat 3/I., 3/II. és 3/III. számú mellékletei tartalmazzák. Napirend 6/2. pontja Együttműködési megállapodás a KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Közhasznú Alapítvánnyal (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 59/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. együttműködési megállapodást köt határozat mellékletét képező tartalommal - a KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan időre. Az együttműködési megállapodás március 1. napján lép hatályba. 2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás aláírására. 3. a KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvány helyiségigénye alapján az önkormányzat új helyiséget keres az Alapítvány számára a Józsefvárosi Önkormányzat illetve a helyi lakosság érdekeit szem előtt tartva, és arról külön együttműködési megállapodás keretében rendelkezik. Határidő: azonnal A határozat végrehajtását végzi: Polgármesteri Titkárság, Népjóléti Ügyosztály Az 59/2010. (II. 17.) számú határozat mellékletét a kivonat 4. számú melléklete tartalmazza. Napirend 6/3. pontja Szűrő szombatok program (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester Dr. Dénes Margit - alpolgármester 19

20 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 60/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szűrő Szombatok program évi költségének fedezetét összesen e Ft-ot céljelleggel biztosít a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat évi költségvetésében a határozat mellékletét képező részletezés szerint. Határidő: azonnal A határozat végrehajtását végzi: Népjóléti Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály A 60/2010. (II. 17.) számú határozat mellékletét a kivonat 5. számú melléklete tartalmazza. 7. Egyéb előterjesztések Napirend 7/1. pontja Testvérvárosi együttműködés Kassa városával Előterjesztő: Takács Gábor - alpolgármester SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 61/2010. (II. 17.) 23 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1. amennyiben Kassa-Nyugat Önkormányzata a Testvérvárosi Program Testvérvárosok polgárainak találkozói c. európai uniós pályázaton nyer, úgy Józsefváros Önkormányzata támogatja kerületi delegáció részvételét a rendezvényen. 2. A részvétel költségeinek fedezetét biztosítja a 2010-es költségvetésében, a Nemzetközi kapcsolati előirányzaton. 3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kassa-Nyugat Önkormányzat polgármesterét. Határidő: azonnal A határozat végrehajtását végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 20

21 Napirend 7/2. pontja Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Xantus Judit - jegyző A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA A BUDAPEST JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2010. (II.22.) SZ. RENDELETÉT A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN DOLGOZÓ KÖZTISZTVISELŐK KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthető. A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Napirend 7/3. pontja Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak VI.01-XII.31-ig átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 62/2010. (II. 17.) 24 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési, Kisebbségi és Emberi Jogi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság VI. 01-XII. 31-ig, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolókat elfogadja. Határidő: azonnal A határozat végrehajtását végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály 21

22 Napirend 7/4. pontja Együttműködési nyilatkozat Hessequa Önkormányzata és a Józsefvárosi Önkormányzat között (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor alpolgármester Zentai Oszkár Ifjúsági, Sport és Turisztikai Tanácsnok SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 23 KÉPVISELŐ 63/2010. (II. 17.) 19 IGEN 0 NEM 4 TARTÓZKODÁSSAL A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Gotthard Gábor képviselőt a mellékelt - Hessequa Önkormányzatával kötendő - együttműködési szándéknyilatkozat szövegének a külföldi partnerrel történő leegyeztetésére, és az általuk történő elfogadása esetén a szándéknyilatkozatnak a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nevében történő aláírására. Határidő: március 5. A 63/2010. (II.17.) számú határozat mellékletét a kivonat 6. számú melléklete tartalmazza. A határozat végrehajtását végzi: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK Kaiser József Tavaly már érdeklődtem a Corvin köznél megnyílt szexbolt ügyében. Most úgy tudom, hogy a Corvin Sétány Projekt Iroda lemérte még egyszer, hogy biztos 200 méter-e. 192 métert sikerült mérniük. Én kérem a hivatalt, nevezzék meg azt, aki lemérte 200 méternél többre ezt a távolságot. Én kérem, hogy képviselők jelenlétében mérjük le újból. És hogyha ebből bármilyen kártérítés, vagy bármi lesz, per lesz, akkor megkérdezném, hogy ki állja ennek az összegét, ha ebből problémánk lesz? Mert 200 méter alatt van. Tudniillik, a törvény így mondja, hogy bármely bejárata. Nem főbejárat, bármely bejárata. És hogyha bármely bejáratát nézzük, akkor még 100 méterre sincs a szexbolt, mert a hátsó bejárat, az pontosan a mozival szemben van. Úgyhogy kérem szépen, hogy írásban tájékoztassanak erről, és arról is tájékoztassanak, hogy hogy áll az ügy. Mert én azt gondolom, hogy tűrhetetlen, hogy egy nemzeti emlékhely mellett egy ilyen üzlet legyen. A kérdésre írásban válaszol: Hatósági Ügyosztály Soós György Sajnos, egy szomorú tényt is közölnöm kell, és ehhez fog kapcsolódni a kérdésem. Tegnapelőtti nap folyamán bejött hozzánk egy 92 éves néni járókerettel. Ellopták az összes nyugdíját, két napja nem evett semmit. Mi átirányítottuk a Szociális Irodára a nénit, és onnan 22

23 elküldték. Utána visszajött hozzánk, és Petrák képviselőtársammal együtt sikerült megoldanunk az étkeztetését az Őszirózsa Gondozóval, illetve segítettünk neki hazamenni autóval. Namost, az lenne ehhez kapcsolódva a kérdésem, hogy kinek a feladata az ilyen problémák megoldása, a képviselőké vagy a Szociális Irodáé? Erre írásban kérném szépen a választ. A kérdésre írásban válaszol: Népjóléti Ügyosztály Kertészné Bródy Sarolta Két kérdésem lenne, az egyiket már én többször föltettem. 1. Annak idején, amikor a Bródy Sándor utca, illetve a belső-józsefváros Palotanegyednél megváltozott a forgalmi rend, én kérdeztem, hogy az a parabola tükör, ami a Bródy Sándor utca 9-re volt fölszerelve, miután ellentétes irányba megváltozott a forgalom, mikor kerül vissza az épülettel szemben való helyre? Tudniillik, életveszélyes ez a sarok, beláthatatlan az útszakasz, annál is inkább, mert az autósok nem tartják be, hogy a sarokhoz 5 méteren belül nem lehet parkírozni. Ők ugyanúgy parkíroznak, beláthatatlan ez a sarok. Én még egyszer megkérdezem, és most már többször föltettem ezt a kérdést, mikor fogják fölszerelni a parabola tükröt, mert veszélyes? 2. A másik, amit kérdeznék, és jegyző asszonyhoz irányítanám a kérdésemet. Mikor lesz új lakásrendelet? Én úgy tudom, hogy nyár végén, kora őszén elkezdtük megbeszélni, hogy igenis, változtatunk. Ezekben több szigorítást megfogalmaztunk, ez halasztódott, jobbrabalra, majd ekkor-akkor, majd megtörtént a Lakásosztálynak a kiszervezése. Érthetetlen számomra, hogy miért nem gondoltak arra, hogy december 31-e után január 1-je is van? És a Vagyonkezelő helyiségében egy új csoport működik, új munkatársakkal, illetve régi lakásügyi munkatársakkal 3 fő személyében, feltornyosultak a munkák. Tessék mondani, mi van érvényben? Meg lehet kérdezni az oda belátogató ügyfeleket, hogy igen-igen türelmetlenek és nyugtalanok. Még januárban azt mondták, hogy toleránsak, mert ünnep meg minden egyéb volt, de most már, én azt gondolom, hogy ennek véget kéne vetni. Érdemi munkát kellene folytatni, hiszen azért helyeztük ki ezt a csoportot, hogy végre a lakásügyi rendszerben komoly változások legyenek. Ehhez viszont az is elengedhetetlen, hogy meg kell alkotni az új lakásügyi rendeletet. Megkérdezem jegyző asszonyt, kinek a feladata volt ez? A hivatalnak a feladata volt. Szeretnék írásban kapni erre választ. Az 1. kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály A 2. kérdésre szóban válaszol: dr. Xantus Judit jegyző Dr. Xantus Judit A mikor -ra szeretnék először válaszolni, a márciusi testületi ülésre megy. Amikor a feladatot kiszerveztük, akkor a feladatot a rendeletben átvezettük, hogy már nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a Vagyonkezelő jár el, ugyanazokkal a feltételekkel, mint amit a hivatalban is alkalmaztak. Elkészült a Vagyonkezelő Kft. részéről a lakásrendelet, nagyon hosszas egyeztetés történt ebben, mert valahogy nem sikerült azokat a rendelkezéseket átvezetni, amit a mi jogászaink tanácsoltak. Most úgy néz ki, hogy ez a rendelet már sínen van, és a márciusi testületi ülésre bekerül. Tehát, lehet dolgozni a Vagyonkezelőnek a régi rendelkezések szerint, és márciusban a testület elé kerül az új lakásrendelet, most már közös erőfeszítéssel. 23

24 Dr. Kocsis Máté Elfogadja a képviselő asszony a szóbeli választ, vagy írásban szeretné? Kertészné Bródy Sarolta Írásban szeretném, de azért csak nagyjából tudom elfogadni, mert ettől függetlenül, változtak a dolgok. Tudniillik, a Vagyonkezelőnek, illetve a Vagyonkezelő részéről a Kisfalunak is kell különböző okiratokat átküldeni, majd ide az Iván Rolandék irodájába a másik munkatársaknak. Azért mondom, hogy ez összetettebbé vált, ez a dolog. De addig, míg az akták föltornyosulnak, és az előadóknak saját maguknak kell a polcról leemelni, és rájuk dőlnek az akták, és közben meg a kliensek verik ott a tam-tamot és az asztalt, addig azt gondolom, hogy ez nem megnyugtató. De még mindig fölteszem a kérdést, hogy mi a csudának kellett ezt, amikor tudtuk azt, hogy az átszervezés meg fog történni, ezt idejében miért nem lehetett megcsinálni? De azért kérem ismételten. A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály Dr. Révész Márta Nekem két ügyben van kérdésem. 1. A múltkori testületi ülésen a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatban kérdeztem. Akkor az volt az aggályom, hogy ha kikerült a 10 méter az új és a régi épület közötti legkisebb távolságként, akkor ez nem fogja-e azt jelenteni, hogy a lakásokhoz túl közel épül fel egy új épület. Most a válaszból az derült ki számomra, hogy a legkisebb távolság, az az építmény magasságától függ. Ebből az fog következni, hogy 16 méternél közelebb nem lehet a lakáshoz építeni épületet. Azt szeretném kérdezni, hogy nem kellene ezt még egyszer meggondolni, nem kellene még talán visszarakni ezt a 10 métert, mert az a 16 vagy 20 méter távolság, az nem biztos, hogy jó az építkezőknek? 2. A másik kérdésem a beiskolázással kapcsolatos. A Fazekas Mihály iskolával van egy megállapodása az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak az volt az elképzelése, hogy védeni akarja, hogy nehogy túl sok jóképességű gyerek menjen el a Fazekasba, és ezért egy, ha jól tudom, nem vagyok biztos benne, nekem azt mondták, hogy 4 %-ban állapították meg, hogy ennyi gyereket vehet föl a VIII. kerületből a Fazekas. Ez 50 fő elsős esetében 2 gyereket jelent. Azt szeretném kérdezni, hogy nem kellene ezt egy picikét, még egyszer meggondolni, hogy több gyerek is mehessen a VIII. kerületi lakosok közül a Fazekasba? Az 1. kérdésre írásban válaszol: Főépítészi Iroda A 2. kérdésre írásban válaszol: Művelődési Ügyosztály Falus Péter Egy általános kérdés. Most már egyre rosszabb a parkolási helyzet a parkolási övezeten kívül, kb. a Népszínház utca felétől, Kiss József utcától kifelé. Elképzelhető-e az, hogy miután most nagyjából saját kézben van, hogy kiterjesszük legalább a Fiumei út vonaláig ezt a parkolást? Namost, nem a Lujza utcában gondolom, hogy hihetetlen bevételek lesznek, de elég sok intézmény van a környéken, ugye a Nyugdíjbiztosító, a kiváló Közterület-felügyelet. Tehát, meg kellene próbálni ezt kiterjeszteni. Azt hiszem, hogy ráérek írásban is a választ megvárni, ha most nem kapok rá. 24

25 A kérdésre szóban válaszol: Dr. Iván Roland gazdálkodási ügyosztályvezető Dr. Iván Roland Lenne rá igazából már lehetőség, mert a fővárosi rendelet a Fiumei útig lehetővé teszi, de figyelemmel arra, hogy júliusban valószínűleg, nem valószínűleg, mindenképpen új jogszabályi kereteket kap a közterületi parkolás, ezért addig ennek az előkészítését nem kezdenénk el, mert ezek azért jelentős költségekkel járnak, ha kiterjesszük. Ide órákat, egyebeket kell majd, programtechnikai terveket készíteni, tehát, amint júliust követően látszanak majd az új jogszabályi keretek, akkor hozzákezdünk ehhez, és valószínű, hogy akkor a következő év elejére már bevezethető a fizető parkolás akár a Fiumei útig is. Dr. Dénes Margit Énnekem a következő problémáim vannak. 1. Az egyik a választással kapcsolatos. A kerületi lakosok névjegyzéke állítólag frissítve van. Hogy fordulhat elő, hogy a Százados út 32. III. emelet 23-as számú lakásába megérkezik az ajánlószelvény olyan család nevére, akik tavaszán Görögországba visszatelepültek? És akkor kezdem elhinni, de bizonyítani nem tudom, mert ez a két ajánlószelvény itt van, de gyakorlatilag nekem elmondták, hogy a Kőbányai 22-be kivitték a magyar nevű lakosoknak az ajánlószelvényt, majd rá 3 napra 80 db görög ajánlószelvényt, amit aztán értelemszerűen a postás visszavitt. Hogyhogy nem jelzi a Posta, vagy hogyhogy nem derült ez ki, mert ők is 86-ban már eltávoztak az országból? 2. A másik kérdésem pedig az, hogy volt egy kis vitánk, ugye mindig mondja a frakcióm, hogy nem akar sürgősséget csak nagyon, valóban megalapozott sürgősségi előterjesztést hozni be. Február 2-án érkezett be annak a körzetnek, akit zárt ülésen tárgyaltunk, annak a körzetnek a papírja a hivatalhoz, de február 15-én a leadási határidő után kaptam meg aláírásra. És ezért úgy néz ki, mintha ez egy sürgősségi lenne, és sürgősséginek is veszek minden ilyen esetet. Mert orvost szerezni baromi nehéz, de viszont ez nem sürgősségi eset, csak valahol a hivatalban kószált a papír. Szeretnék írásban választ kapni, hogy hogyan lehetséges ez? Az 1. kérdésre írásban válaszol: Aljegyző A 2. kérdésre írásban válaszol: Népjóléti Ügyosztály Varga István Jegyző asszonytól kérdezném. Tudomásom szerint megérkeztek az új Pannon mobil internethozzáférési modemek. Szeretném tudni, hogy a képviselők, illetve a vezető dolgozók mikor kapják meg ezeket a modemeket? A kérdésre írásban válaszol: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály Lánczky Lászlóné Nem is több helyre kellene feltennem a kérdést, de mivel megkerestek fogadóórán a Nagyfuvaros 23. földszint 7-ből ban tettek először bejelentést hogy a földszint 7-ben Jilling Mária, aki már azóta meghalt, olyan életvitelt tanúsít, és nem fizeti a köztartozásokat, ugyanúgy a bérleti díjat is, önkormányzati tulajdonú a lakás, viszont a ház, az társasház. Lehetetlenné tette az ott lakók életét, ezért ben tettek feljelentést a polgármester 25

26 úrhoz, jegyző asszonyhoz. Ő szeptember 15-én elhunyt, egy 40 éves hölgyről van szó. Az önkormányzati tulajdonú lakásba az ő élettársa, életviteléből kifolyólag tudjuk, hogy ki volt, benne maradt a lakásban, állítólag van egy kiskorú gyermeke, és a hagyatékáról azóta sem történt döntés, nem zárták le a lakást. Felhívták a hagyatéki osztályt, jegyző asszonynak írtak levelet, válaszra sem méltatták őket. És ebben a lakásban változatlanul az az életmód folyik, ami addig is folyt. Oda drogosok járnak, italoznak, a lakóknak az életét megkeserítik, és az önkormányzat nem tesz semmit annak érdekében, hogy ez a hölgy, aki elhalálozott, már kilakoltatásra volt ítélve, el kellett volna már régen hagynia a lakást, de nem történt meg a kilakoltatás, csak a felvezetése. A kérdésre írásban válaszol: Gazdálkodási Ügyosztály Dr. Kocsis Máté Annyi megjegyzést hadd tegyek, lévén, hogy több kérdés nincsen, hogy a Képviselő-testület Lánczky képviselő asszony kérdése alatt határozatképtelenné vált, úgyhogy tekintettel arra, hogy mind a három frakcióból vannak még itt tagok, felhívnám a figyelmüket, hogy a saját frakciójukban, főleg az elmenők számára közöljék, hogy a képviselő-testületi ülés annak bezárásáig tart, vagy különben határozatképtelenné válik. Különösen igaz ez a többséget biztosítók számára. Másrészt a tisztelt hivatalt is megkérném, most az elmúlt kérdésekből kiviláglott, hogy a kérdések jelentős része helyben megválaszolható lenne, volt itt építésügytől oktatásig minden, bár az oktatási ügyosztályvezető asszony itt van, hogy amennyiben van mód rá, az ügyosztályvezetők a képviselő-testületi ülés végéig vegyenek részt a képviselő-testületi ülésen, hiszen rendkívül sok papírmunkát és 15 napon belüli írásbeli választ spórolhatnánk meg, ha itt ülne mindenki. Tudják jól, hogy viszonylag gyorsan lemennek ezek a képviselő-testületi ülések, tehát nem gondolom, hogy a világ lenne, viszont most legalább 6-7 ügyben kell a kérdésekre való válasz végrehajtásáról, annak határidejéről, papírról, különmunkáról gondoskodni. Úgyhogy mind a képviselőkhöz, mind a tisztelt hivatalhoz ez lenne a kérésem, amennyiben nem veszik sértésnek. Több kérdés nem lévén, megköszönöm a képviselők és a hivatal munkáját, az ülést 16 óra 50 perckor bezárom. Budapest, február 18. dr. Xantus Judit sk. jegyző dr. Kocsis Máté sk. polgármester A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: Dr. Fónagy Ágota szervezési és üzemeltetési ügyosztályvezető A jegyzőkönyvi kivonatot készítette: Deákné Lőrincz Márta Szervezési Csoport ügyintézője 26

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. február 27-én 1400 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 10.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. január 21-én

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 21-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. május 23-án

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat

KIVONAT. 2007. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 202/2007. (V. 15.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. szeptember 7-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. 03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

1621-3/2016. 2 sz. példány

1621-3/2016. 2 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-3/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kondoros Város2 Szlovák Önkormányzat testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIV törvény (a továbbiakban: Nj. Tv.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben