M E G H Í V Ó május 20-án órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Tel./Fax: (66) (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság május 20-án órakor Napirend: kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. 1. Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J ) - ajánlati felhívások és dokumentáció megtárgyalása * 2. A Regionális Hulladékkezelő Kft évi beszámolója, valamint a évi üzleti terve 3. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenységéről 4. Fő út 85. szám alatti volt óvoda épület használatba adása 5. A Fő út 66. szám alatti ingatlan használatba adása 6. Kis Sándor kérelme 7. Pásztor Nándor kérelme 8. Gyomaendrődi Judo Klub kérelme 9. Gyomaendrődi FC kérelme 10. Tájékoztatás a Liget Fürdő szolgáltatásaihoz tervezett csónakkikötő munkálatiról 11. Helyi gazdaságfejlesztési program készítése 12. Beszámoló a Szociális Szövetkezet működéséről 13. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására 14. A kintlévőségek behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatása 15. Adóellenőrök díjazásának a meghatározása 16. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás ai módosítása, Kft. beszámoló elfogadása A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 17. Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés, közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintése 18. Földgázbeszerezés tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye* 19. Raiffeisen Mindenki ebédel nyár 20. "Iskolai közétkeztetés fejlesztése" tárgyú eljárás eredménye* 21. Tájékoztatás a évi nyári karbantartási munkálatokról az oktatási intézményekre vonatkozóan 22. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása 23. Bejelentések Gyomaendrőd, május 16. Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság május 20. napján tartandó rendes üléséhez

4 Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság május 20-i ülésére 1. napirendi pont Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J ) - ajánlati felhívások és dokumentáció megtárgyalása Készítette: Weigertné Szilágyi Erika Előterjesztő: Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának DAOP-2.1.1/J jelű, Lélekkel a Körösök mentén Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázata támogatásban részesült, megkezdődött a projekt megvalósítása. A megvalósítás során több közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges, melyhez a közbeszerzési szakértő kiválasztására a Beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően sor került. A Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására a Képviselő-testület május 19-én tartandó rendkívüli ülésén kerülhet sor, majd ezt követően, kor ülésezik először a Bíráló Bizottság. Eközben a Közbeszerzési Csoport a megválasztandó Bíráló Bizottság első ülését előkészítendő, közreműködik az ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció összeállításában. A dokumentumok várhatóan május 19-én készülnek el, melyet haladéktalanul megküldünk a T. Bizottság tagjainak, tanulmányozás és javaslattétel céljából. A bíráló bizottság május 19-én 15:30 órakor tartandó alakuló ülésén az alábbi felhívások megtárgyalását, elfogadását tervezi: - kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (több rész) - építési beruházás - felújítás (3 rész) - építési beruházás - új építés, híd (3 rész) - eszközbeszerzés (2 rész) A Bíráló Bizottság által elfogadott dokumentációkat, ajánlati felhívásokat szükséges a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak elfogadnia. Az eljárások felgyorsítása végett célszerű a Bíráló Bizottság meghatalmazása a Közbeszerzési Hatóságnál az ajánlati felhívások kapcsán felmerülő esetleges hiánypótlást illetően. Kérem a T. Bizottságot fentiek megvitatására! 1. döntési javaslat "Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J ) - ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása (kiviteli tervek)" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja a. tárgyú közbeszerzési eljárást megindító, az előterjesztés mellékletét képező felhívást és dokumentációt, továbbá felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívás feladásával kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika 2. döntési javaslat "Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J ) - ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása (építési beruházás - felújítás))" 2

5 Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja a. tárgyú közbeszerzési eljárást megindító, az előterjesztés mellékletét képező felhívást és dokumentációt, továbbá felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívás feladásával kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika 3. döntési javaslat "Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J ) - ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása (építési beruházás - új építés, híd)" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja a. tárgyú közbeszerzési eljárást megindító, az előterjesztés mellékletét képező felhívást és dokumentációt, továbbá felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívás feladásával kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika 4. döntési javaslat "Turisztikai attrakció (DAOP-2.1.1/J ) - ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása (eszközbeszerzés)" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja a. tárgyú közbeszerzési eljárást megindító, az előterjesztés mellékletét képező felhívást és dokumentációt, továbbá felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívás feladásával kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika 3

6 Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság május 20-i ülésére Készítette: Csényi István Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: 2. napirendi pont A Regionális Hulladékkezelő Kft évi beszámolója, valamint a évi üzleti terve Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a T. Képviselő testület elé a 2013 évi beszámolót, valamint a évi üzleti tervét elfogadásra. A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése március 25-én tárgyalta és elfogadta a társaság évi mérlegbeszámolóját valamint a évi üzleti tervet. A Regionális Hulladékkezelő Kft évi mérlege az alábbiak szerint alakult: - eszköz-forrás oldal egyezően: eft - mérleg szerinti eredmény: eft. A évi beszámoló és a évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi. A társaság gazdasági év könyvvizsgálatára megbízott KOVERO Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft megbízása május hó 30-val lejár. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges új könyvvizsgáló megválasztása. Ennek előkészítése érdekében az ügyvezetés ajánlatokat kért be a feladat ellátására. Három ajánlat érkezett be, melyek a következők: 1. Gyula Audit Kft. Megyebíró Anikó ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló évi Ft + ÁFA összegben, 2. Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló havi ÁFA / hó ( Ft + ÁFA/év), 3. KOVERO Kft Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló havi Ft + ÁFA/hó ( Ft + Áfa/év), A társaság taggyűlése ( 10/2014.(III.25.) határozat) június 1-től 5 éves időtartamra a KOVERO Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálat feladatainak ellátására. A Regionális Hulladékkezelő Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. 1. döntési javaslat "2013. évi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 4

7 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően ezer Ft. A társaság évi mérleg szerinti eredménye ezer Ft. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:117. (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Hamza Zoltán ügyvezető a 2013 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3. döntési javaslat "Üzleti terv elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. alábbi évi üzleti tervét. I. Bevezető évi üzleti terv I.1. A vállalkozás adatai: A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft. Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Cégbírósági bejegyz: Adószám: KSH szám: Alapítás dátuma: július 23. Telefon/fax 66/ Bankszámla száma: Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5

8 Tagok Törzsbetét Törzsbetét % Szavazat (Ft) Szarvas Város Önkormányzata , Gyomaendrőd Város Önkormányzata , Kondoros Város Önkormányzata , Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata ,61 38 Kétsoprony Község Önkormányzata ,27 27 Kardos Község Önkormányzata ,82 15 Hunya Község Önkormányzata ,69 14 Csárdaszállás Község Önkormányzata ,21 10 Örménykút Község Önkormányzata ,21 10 Összesen , A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik: Név Lakcím Várfi András (elnök) 5500 Gyomaendrőd, Damjanich u 10/1 Brlás János 5552 Kardos, Petőfi u 17 Pákozdi János 5540 Szarvas, Petőfi u 17 Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló 5600 Békéscsaba, Hal u. 3. I.2. A Kft. feladata A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket. A Kft 2014-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása. Az üzleti terv összeállítása során évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében: kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal költségtakarékos gazdálkodás tervezett bevételek realizálása az előirányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása a lakossággal kapcsolattartás, hatékony ügyfélszolgálat működtetése színvonalas szolgáltatás biztosítása II. Gazdálkodási adatok év A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a tervezéskor ismert évben várható szerződésmódosításokat (Pl. Békés Város). II.1. Bevételek alakulása 6

9 A Kft ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben: Megnevezés éves terv BEVÉTELEK Hulladékártalmatlanítás Szerves hulladékkezelés Szelektív hulladékkezelés Hulladékszállítás Szolgáltatások árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Saját termelésű készlet növekedése Bevételek összesen A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 92,6 %-át teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is, mely összeget a jogszabályi változások szerinti megemelt összegben terveztünk. Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás csökkenésével (Békés Város). Reményeink szerint a folyamatban lévő tárgyalás pozitív eredménnyel zárul. A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 80 %-a. Itt figyelembe vettük, hogy a második félévtől esetlegesen bevétel csökkenés várható ezen a soron. (Szarvas Város pályázaton nyert eszköz) A saját termelésű készlet értékét az előző évi szinten terveztük meg. (termőföld, komposzt, törtbeton - 4,8 millió Ft) II.2 Költségek A Kft évi várható költségei és ráfordításai ezer forintban lettek megtervezve. KÖLTSÉGEK 2014 évi terv Anyagköltség összesen Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés Összes költség és ráfordítás Adózás előtti eredmény Az 50 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében 18 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok költségét is. Az igénybevett szolgáltatásokat 31 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást, útdíjat és szakértői díjat. Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 3 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint munka-tűzvédelmi költség, más vállalkozóval végzendő szállítás, alvállalkozói díj, rágcsálóirtás stb. Egyéb szolgáltatások mint bankköltség, biztosítás, hatósági díj 1,3 millió forintban lett tervezve. Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 9,5 millió Ft-ban fog jelentkezni. Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük meg. Jelentős az egyéb ráfordítások 84,6 millió forintos értéke, melyből 80 millió forint lerakási járulékfizetési kötelezettség. A jogszabályi változást itt is figyelembe vettük. Itt kellett figyelembe vennünk a helyi iparűzési adó növekedést, mely szintén a jogszabályi változások miatt következett be. (a lerakói járulék bekerült az árbevételek körébe, ezáltal az iparűzési adó alapja megemelkedett) II.3. Adózás előtti eredmény Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás évi várható adózás előtti eredménye 13,5 millió forint: 7

10 Megnevezés éves terv Bevételek összesen Összes költség és ráfordítás Adózás előtti eredmény III. Beruházási terv A Kft a évi beszámolójában Ft fejlesztési tartalékképzéssel számolt. A jogszabályok alapján ez a évi társasági adóalapot csökkentő tételként vehető figyelembe, (mintegy Ft-os nagyságrendben) mely a évi beszámolóban kerül kimutatásra. Ezt az összeget a törvény szerint 4 éven belül kell fejlesztésre fordítani. A évi üzleti terv tervezéskor az általános feladatok végrehajtása mellett figyelembe vételre került a Kft. részére átadásra kerülő ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási, hasznosítási munkák ellátása is. A hosszú távú önálló, hatékony és költségtakarékos működéshez az előzőekben említett fejlesztési tartalékalapból a következő eszközök beszerzését tartom indokoltnak: Ø kettős hasznosítású gépkocsi Ø szártépő Ø fűkasza Ø rendsodró Ø motoros háti permetező Ø egytengelyes pótkocsi Számításaink szerint a beszerezni kívánt eszközök vételára és fenntartási költsége néhány éven belül megtérül, mivel a külső vállalkozóktól igénybevett munkák szolgáltatási díja számításaink szerint elérheti az évi Ftot. A fejlesztési elképzelések nem csak területek fenntartására és az épületek állagmegóvására irányulnak, hanem a tulajdonosok hozzájárulásával gazdasági eredményt növelő tevékenységek is megvalósíthatók az átadott ingatlanokban. IV. Összegzés A évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatás színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály változások miatt várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerül beszállításra, melynek szakszerű kezelése, feldolgozása és értékesítése esetén az eddigieknél magasabb árbevétellel számolhatunk a jövőben. A gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudja üzemeltetni a rendszert, biztosítva legyen a rekultivációs céltartalék képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosítson hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére. A évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani. Gyomaendrőd Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4. döntési javaslat "A társaság könyvvizsgállata június 1-től" Tervezett döntéstípus: határozat 8

11 Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete tudomásul veszi Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 10/2014.(III.25.) határozatát, mely szerint június 1-től 5 éves időtartamra a KOVERO Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálat feladatainak ellátására. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 9

12 Független Könyvvizsgálói Jelentés a Regionális Hulladékkezelő Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról Békéscsaba, március 13. Készítette: Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló

13 KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft Békéscsaba, Hal u. 3. Tel/Fax: 66/ , Független Könyvvizsgálói jelentés a Regionális Hulladékkezelő Kft. Tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.) mellékelt évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

14 KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft Békéscsaba, Hal u. 3. Tel/Fax: 66/ , A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá, az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. VÉLEMÉNY Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.) december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Békéscsaba, március 13. KOVERO Kft Kovács Mihály 5600 Békéscsaba, Hal u. 3 Kamarai tag könyvvizsgáló Képviseletre jogosult: Kovácsné Oláh Veronika Nyilvántartási szám: Nyilvántartási szám:

15 Adószám: Cégbíróság:Békés Megyei Cégjegyzék szám: Statisztikai számjele: Regionális Hulladékkezelő Kft 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: Gyomaendrőd, március 13. ügynezető igazgató P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

16 Regionális Hulladékkezelő Kft Adószám: Cégbíróság:Békés Megyei Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett eszközök értékhelyesbítése sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK sorból:Követelések értékelési különbözete sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési 13. különbözete III.ÉRTÉKPAPIROK sorból:Értékpapirok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Ügyvezető igazgató

17 Regionális Hulladékkezelő Kft Adószám: Cégbíróság:Békés Megyei Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év (ek) módosításai Tárgyév a b c d e 19. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés nébvértéken névértéke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28 sorok ) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból:származékos ügyletek negatív G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Ügyvezető igazgató

18 Adószám: Cégbíróság:Békés Megyei Cégjegyzék szám: Regionális Hulladékkezelő Kft 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás "A" változat A mérleg fordulónapja: Gyomaendrőd, 2014.március 13. Az igazgatóság elnöke P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

19 Regionális Hulladékkezelő Kft Adószám: Cégbíróság:Békés Megyei Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló " A " eredmény kimutatása ( összköltség eljárással) Beszámolási időszak: HUF Elözö év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 IV. Anyagjellegü ráfordítások V. Személyi jellegü ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII.sorból értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 IX..sorból értékelési különbözet 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

20 Ügyvezető igazgató

21 Adószám: Cégbíróság: Békés Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: Regionális Hulladékkezelő Kft 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Kiegészítő melléklet Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Gyomaendrőd, 2014.március 13. P.h. Ügyvezető igazgató A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak alátámasztva.

22 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Az alapítás időpontja: május 14. Cégbírósági bejegyzés: július 13 Alapítás: A társaságot belföldi illetőségű jogi személyek alapították. A társaság jogelőd nélkül alakult. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása Tulajdonos neve Alaptőke E Ft-ban Alaptőke %-os megoszlása Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szarvas Város Önkormányzata Csabacsűd Község Önkormányzata Csárdaszállás Község Önkormányzata Kardos Község Önkormányzata Kétsoprony Község Önkormányzata Kondoros Nagyközség Önkormányzata Örménykút Község Önkormányzata Hunya Község Önkormányzata Összesen: ,83% 39,09% 4,63% 1,20% 1,82% 3,27% 13,17% 1,24% 1,75% 100,00% A társaság tevékenységi köre: TEÁOR száma Megnevezése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Beszámoló aláírására jogosult vezető: Hamza Zoltán Könyvvezetés módja 2. A számviteli politika főbb vonásai Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.a társaság kettős könyvvitelt vezet. Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő év március 10. napja. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltség eljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít.

23 Amortizációs politika a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal től a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradvány-értékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják. b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A társaság terven felüli értékcsökkenést számol el minden olyan esetben a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után. Ilyen esemény tárgyidőszakban nem következett be, így terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Értékvesztés elszámolása Értékvesztés készletek, értékpapírok és részesedések után kerül a vállalkozásnál elszámolásra. Mivel ilyen eszköz a tárgyidőszakban nem került a vállalkozás birtokába, nem számoltunk el értékvesztést. Eszközök és források értékelési eljárása Vásárolt készletek esetén a vállalkozás a készletértékelésnél tényleges beszerzési árat használ. Céltartalék képzés A céltartalék képzés az óvatosság elvének figyelembevételével elszámolásra kerül minden olyan gazdasági esemény figyelembevételével, melynek kimenetele bizonytalan. A céltartalék-képzési kötelezettség akkor is fennáll, ha az üzleti évet érintő esemény a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között válik ismertté. A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

24 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 3.1. A vagyoni helyzet alakulása Megnevezés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II Jegyzett de még be nem fizetett tőke III Tőketartalék IV Eredménytartalék V Lekötött tartalék VI Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző év Tárgy év Változás % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

25 = = B é r k ö l t s é g x Mutató Befektetett eszközök aránya = B e f e k t e t e t t e s z k ö z x Ö s s z e s e s z k ö z Forgóeszközök aránya F o r g ó e sz k ö z ö k + a k tív időb e li e lh a t. = x Ö ss z e s e s z k ö z Tőkeerősség S a j á t tő k e = M é r l e g fő ö s s z e g e x Céltartalékok aránya C é l t a r t a l é k o k = M é r le g fő ö s s z e g e x Befektetett eszközök fedezete I. S a já t tő k e = B e f e k te t e tt e s z k ö z ö k x Befektetett eszközök fedezete II. S a já t tő k e + H o s s z ú le j. k ö t. = x B e fe k te te tt e s z k ö z ö k Forgótőke, saját tőke aránya = F o r g ó tő k e S a já t tő k e x Saját tőke növekedési mutató S a já t tő k e = J e g y z e tt tő k e x Előző év Tárgy év Változás 13,13 22,13 9,00 86,87 77,87-9,00 23,66 42,29 18,63 57,97 38,84-19,14 180,25 191,09 10,84 180,25 191,09 10,84 341,44 170,27-171,18 357,69 209,67-148, Pénzügyi helyzet értékelése a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Hitelfedezeti mutató = Adósságállomány aránya = Mutató K ö v e t e l é s e k R ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k x A d ó s s á g á l l o m á n y A d ó s s á g á l l o m á n y + S a j á t tő k e x b) Likviditás alakulása Mutató Likviditási gyorsráta mutató L ik v id p é n z e s z k ö z ö k = R ö v id le já r a tú k ö te le z e tts é g e k Likviditási mutató F o r g ó e s z k ö z ö k = R ö v id le já r a tú k ö te le z e tts é g e k x A jövedelmi helyzet alakulása Mutató Összes tőke jövedelmezősége S zo k á s o s vá lla lk. eredm.+ fiz. k a m a to k = S a já t tő k e + id e g en tő k e x Saját tőke jövedelmezősége S zo k á s o s vá lla lk. ered m.+ fiz. k a m a to k = S a já t tő k e (mű k ö dő tő k e ) x Alaptőke jövedelmezősége I. = A d ó z o t t n y e r e s é g J e g y z e t t tő k e x Árbevétel-arányos üzleti eredmény Ü ze m i(ü z leti) tev ék en ység ered m én ye = É r ték esítés n ettó á r b e vé tele x Árbev.-arányos adózás előtti eredmény = A d ó z á s e lő tti e r e d m é n y Ö s s z e s á r b e v é te l + Ö s s z e s b e v é te l x Eszközarányos jövedelmezőség = A d ó z á s e lő tti e r e d m é n y E s z k ö z ö k ö s s z e s e n x Előző év Tárgy év Változás 73,76 179,14 105,38 0,00 0,00 0,00 Előző év Tárgy év Változás 366,16 615,10 248,94 440,10 829,82 389,72 Előző év Tárgy év Változás 22,80 30,28 7,48 22,80 30,28 7,48 47,58 57,05 9,47 4,36 16,53 12,17 6,21 14,34 8,13 3,88 12,64 8,76

26 II. A Mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1) Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz Követelések között Vevő követelés Erzsébet utalvány Szállítók Társasági adó Innovációs járulék Iparűzési adó Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A 2013.január 01-én nyilvántartott 180 napon túli vevőkövetelsekből ami e Ft volt behajtásra került a 2013-as évben e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek között az alábbi tételek szerepelnek a fordulónapon: Szállítók Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Lerakási járulék Egyéb kötelezettség ÁFA Jövedelemelszámolás Nyugdíjbiztosítás SZOCHÓ Egészségbiztosítás és munkaerőpiaci járulék Szakképzési hozzájárulás Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ellenőrzés, önellenőrzés nem mutatott ki jelentősebb összegű hibát a tárgyidőszakban. 2) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz Értékesítés nettó árbevétele Ártalmatlanítás Szerves hulladék kezelés Szelektív hulladék kezelés Hulladék szállítás Szolgáltatások Ft Ft Ft Ft Ft Ft

27 Egyéb bevételek között az alábbi tételek szerepelnek Tárgyi eszköz értékesítés Kapott kártérítés Vevőktől kapott késedelmi kamat Egyéb bevétel Adók kerekítése Lerakási járulék Összesen Ft Ft Ft Ft 149 Ft Ft Ft Pénzügyi műveletek bevételei között az alábbi tételek szerepelnek Kamat Kerekítés Összesen Ft 261 Ft Ft Aktivált saját teljesítmények Ft A évben felmerült költségek az alábbiak szerint alakultak (költségnemenkénti megbontásban): Anyagköltség Ft Igénybevett szolgáltatások Ft Egyéb szolgáltatások: Ft Bérköltség: Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés Ft Bérjárulékok: Ft Értékcsökkenési leírás: Ft Összesen Ft Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások között az alábbi tételek szerepelnek: Értékesített tárgyi eszköz Egyéb ráfordítás Késedelmi pótlék Adók kerekítése Céltartalék képzése rekultivációra Értékvesztés vevő követelésre Reprezentáció SZJA, EHO Üzleti utazás SZJA, EHO Cégtelefon SZJA, EHO Lerakási járulék Innovációs járulék Helyi adók: Összesen: Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai között az alábbi tételek szerepelnek Kerekítés 256 Ft Összesen 256 Ft Rendkívüli ráfordításai között az alábbi tételek szerepelnek Adomány Összesen Ft Ft

28 III. Tájékoztató rész A tárgyévben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma az alábbiak szerint alakult: adatok ezer forintban Állománycsoport: Létszám Bérköltség Sz.jell.egyéb Bérjárulék Fizikai Szellemi állomány: Összesen: Társasági adót módosító tételek Adózás előtti eredmény: Növelő tételek: céltartalék késedelmi pótlék 8 értékvesztés 135 adomány 335 értékcsökkenés Csökkentő tételek fejlesztési tartalék adomány 2 értékcsökkenés Társasági adó alap: Elvárt adó eft x 2%= eft 0 Társasági adó 10% Fizetendő adó a) Bruttó érték változása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb építmények Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások

29 b) Halmozott értékcsökkenés változása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások c) Tárgyévi értékcsökkenés leírása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Lineáris Terv szerinti leírás Degresszív Teljesítm. arányos Terven felüli Visszaírt terven felüli Összesen

30 Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb építmények Műszaki berend., felsz., járm. Egyéb berendezések, járm. Bruttó érték Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Maradványérték Értékcsökkenés/s elejtezés Nettó érték Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen: A beszámolót készítette : JUÉLA KFT 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17. Hardi Andrea Edit mérlegképes könyvelő nyt.szám: Könyvvizsgáló: Kovács Mihály 5600 Békéscsaba, Hal u.3. ig.szám

31 ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének március 25-ei ülésére Tárgy: A évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés! A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a évi üzleti tervet, mely tartalmazza a biztonságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés pénzügyi tervezetét. Melléklet: A Regionális Hulladékkezelő Kft évi üzleti terve A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést a évi üzleti terv megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására: Határozati javaslat Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a Kft évi üzleti tervét. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Gyomaendrőd, március 25. Hamza Zoltán ügyvezető igazgató 1

32 2014. évi üzleti terve Gyomaendrőd, március 25. 2

33 2014. évi üzleti terv I. Bevezető I.1. A vállalkozás adatai: A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft. Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Cégbírósági bejegyz: Adószám: KSH szám: Alapítás dátuma: július 23. Telefon/fax 66/ Bankszámla száma: Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tagok Törzsbetét Törzsbetét Szavazat (Ft) % Szarvas Város Önkormányzata , Gyomaendrőd Város Önkormányzata , Kondoros Város Önkormányzata , Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata ,61 38 Kétsoprony Község Önkormányzata ,27 27 Kardos Község Önkormányzata ,82 15 Hunya Község Önkormányzata ,69 14 Csárdaszállás Község Önkormányzata ,21 10 Örménykút Község Önkormányzata ,21 10 Összesen ,

34 A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik: Név Lakcím Várfi András (elnök) 5500 Gyomaendrőd, Damjanich u 10/1 Brlás János 5552 Kardos, Petőfi u 17 Pákozdi János 5540 Szarvas, Petőfi u 17 Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló 5600 Békéscsaba, Hal u. 3. I.2. A Kft. feladata A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket. A Kft 2014-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása. Az üzleti terv összeállítása során évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében: kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal költségtakarékos gazdálkodás tervezett bevételek realizálása az előirányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása a lakossággal kapcsolattartás, hatékony ügyfélszolgálat működtetése színvonalas szolgáltatás biztosítása 4

35 II. Gazdálkodási adatok év A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a tervezéskor ismert évben várható szerződésmódosításokat (Pl. Békés Város). II.1. Bevételek alakulása A Kft ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben: éves Megnevezés terv BEVÉTELEK Hulladékártalmatlanítás Szerves hulladékkezelés Szelektív hulladékkezelés Hulladékszállítás Szolgáltatások árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Saját termelésű készlet növekedése Bevételek összesen A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 92,6 %-át teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is, mely összeget a jogszabályi változások szerinti megemelt összegben terveztünk. Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás csökkenésével (Békés Város). Reményeink szerint a folyamatban lévő tárgyalás pozitív eredménnyel zárul. A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 80 %-a. Itt figyelembe vettük, hogy a második félévtől esetlegesen bevétel csökkenés várható ezen a soron. (Szarvas Város pályázaton nyert eszköz) A saját termelésű készlet értékét az előző évi szinten terveztük meg. (termőföld, komposzt, törtbeton - 4,8 millió Ft) II.2 Költségek A Kft évi várható költségei és ráfordításai ezer forintban lettek megtervezve. 5

36 KÖLTSÉGEK 2014 évi terv Anyagköltség összesen Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés Összes költség és ráfordítás Adózás előtti eredmény Az 50 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében 18 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok költségét is. Az igénybevett szolgáltatásokat 31 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást, útdíjat és szakértői díjat. Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 3 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint munka-tűzvédelmi költség, más vállalkozóval végzendő szállítás, alvállalkozói díj, rágcsálóirtás stb. Egyéb szolgáltatások mint bankköltség, biztosítás, hatósági díj 1,3 millió forintban lett tervezve. Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 9,5 millió Ft-ban fog jelentkezni. Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük meg. Jelentős az egyéb ráfordítások 84,6 millió forintos értéke, melyből 80 millió forint lerakási járulékfizetési kötelezettség. A jogszabályi változást itt is figyelembe vettük. Itt kellett figyelembe vennünk a helyi iparűzési adó növekedést, mely szintén a jogszabályi változások miatt következett be. (a lerakói járulék bekerült az árbevételek körébe, ezáltal az iparűzési adó alapja megemelkedett) 6

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét.

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét. Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, ft/m?7 4$/lPV >ím M Tárgy: A Kht 28.évi Közhasznú jelentése Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója Elıkészítette: Polgár Zoltán ügyvezetı Békési Férfi Kézilabda Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl

Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl Tisztelt Képviselıtestület! A KFT. 2008-as mőködésérıl 2008. novemberi testületi ülésén részben beszámoltam. A cégben

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben