Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes-Víz Kft. benyújtott beszámolóját változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni és határozatukat meghozni. /2014. (V. 16.) Tárgy: Szentes-Víz Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolója Határozati javaslat 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Vízés Csatornamű Kft évről szóló Éves beszámolóját (mérlegét), a kiegészítő melléklettel, üzleti jelentéssel, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt E Ft mérlegfőösszeggel, E Ft veszteséggel elfogadja. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft évről szóló pénzforgalmi terv 2. verzóját elfogadja, az ügyvezető igazgatót a tervben foglaltak végrehajtására utasítja. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes-Víz Kft. Szentes, Csongrádi út 3. 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, május 06. Dr. Sztantics Csaba

2 SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentesi Víz- és Csatornamű Kft Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) Fax: (63) Erste Bank Rt Szentes, május 5. ikt.sz.: 16 /2014. ügyintéző: Kocsis László tárgy: évi Éves beszámoló évi pénzforgalmi terv Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Tulajdonos! Mellékelten megküldöm társaságunk évi Éves beszámolóját a mellékleteivel, a Felügyelő Bizottság javaslatával és a könyvvizsgáló jelentésével. A beszámoló tartalmazza a Képviselő-testület által előirt tartalmakat és táblázatokat is. Mellékelten küldöm a évi aktualizált pénzforgalmi tervet is. Kérem a tisztelt tulajdonost, hogy a társaság évi Éves beszámolójáról, valamint a pénzforgalmi tervről szíveskedjenek a döntést meghozni. Kocsis László ügyvezető igazgató

3 Szentesi Víz- és Csatornamű Kft Szentes, Csongrádi út 3. ÉVES BESZÁMOLÓ május 5.

4 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a vállalkozás megnevezése 6600 Szentes, Csongrádi út 3. tel: (63) a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló a évi üzleti évről Keltezés: Szentes, május 5. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sorszám a Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 555 Tenyészállatok Beruházások, felújítások 8 Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés A tétel megnevezése Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése b Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Előző év c Tárgyév e Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) Sor- szám a Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Cégjegyzék száma Áruk 106 Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 0 Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 136 Halasztott ráfordítások Statisztikai számjel A tétel megnevezése b Előző év c Tárgyév e 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sor- szám a Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A tétel megnevezése b Előző év Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE c e sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 81. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a I II. III IV V. VI. VII. A. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 25 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke b Előző év Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások ( ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) c Tárgyév e Keltezés: Szentes, május 5. P.H. - a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a VIII IX. B. C. XI. XII. D. E. XIII. 22. F G. b Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) 0 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség XIII. sorból: különadó A tétel megnevezése ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Előző év Tárgyév MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) c e Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám a I II. III IV. V. VI. A. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke b Előző év Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Az értékesítés közvetlen költségei ( ) Az értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek Az értékesítés közvetett költségei ( ) Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés 25 Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) c Tárgyév e Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Tételszám A tétel megnevezése a b 09. Kapott (járó) osztalék, részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott VII VIII. Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév e Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. IX. X. D. E. XI. 18. F G. Cégjegyzék száma SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség XI. sorból: különadó ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Statisztikai számjel Előző év MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) c 0 Keltezés: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Kiegészítő melléklet a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft évi éves beszámolójához I. Általános rész Társaságunk tevékenységét július 1-én kezdte meg. A cégbírósági bejegyzés száma: Cg , adószáma: A cég székhelye: 6600 Szentes, Csongrádi út 3. A törzsbetét augusztus 1-től május 31-ig Ft volt májusában a tulajdonos Szentes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy csökkenti a jegyzett tőkét, és ezzel egyidőben a tőketartalékból elvonja a szennyvíztelepet. Ennek megfelelően a jegyzett tőke összege október 9-től Ft volt július 1-jétől Mártély és Derekegyház községek csatlakozásával községenként Ft-tal Ft-ra nőtt a jegyzett tőke összege évbe a beszámoló készítéséig Mártély és Derekegyház tulajdonrészét a társaság megvásárolta, így egyszemélyes társasággá alakult. A társaság működési területe Szentes Város (melybe beletartozik Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu és Veresháza is), valamint július 1-je óta Mártély község ivóvízellátása és szennyvíz elvezetése is a Szentes-Víz Kft-hez tartozik. A társaság szervezeti felépítése alapvetően a működtetett közművagyon ágazataira, és az azt kiszolgáló egységekre épül. A szolgáltatási tevékenység kiegészül az idegen megrendelésre végzett, ágazaton belüli kivitelezéssel, valamint elenyésző arányban bérbeadással és könyvelési tevékenységgel. II. Specifikus rész Társaságunk a számviteli politikában rögzítetten az eszközök értékelését a Számviteli törvény alapján végzi. A számviteli politikát a Számviteli törvény változásához igazítottuk. A mérlegkészítés időpontját, a tárgyévet követő év április 18. napjában határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolásának módjaként a bruttó érték alapján történő értékcsökkenési elszámolási módszert használjuk. Ennek néhány sajátossága: Az immateriális javak között nyilvántartott szoftverek amortizációs kulcsa 33%. A tárgyi eszközök amortizációját az egyedenként megállapított várható élettartamból számolt amortizációs kulcsokkal számítjuk. A fentieknek megfelelően: Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg az Ft-ot, egyszeri értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Azon tárgyi eszközöknél, amelyek beszerzési ára, illetve előállítási értéke nem haladja meg a Ft-ot, 50 %-os értékcsökkenési leírást alkalmaztunk. Maradványértékkel a társaság tevékenységének sajátosságához igazodva csak olyan esetben számolunk, ha az eszköz élettartama végén maradványértéke meghaladja a hulladékértéket (feltéve, hogy a tervezett hasznos élettartam nem rövidebb, mint az adótörvény által elfogadott écs. kulcsokból számolható élettartam). Eszközeink értékbeni összetételét az 1. számú táblázat tartalmazza. A nullás számlaosztályban tartjuk nyilván a Szentes Városától működtetésre átvett közmű vagyont. A nullás számlaosztályban tartjuk továbbra is nyilván a korábban használatbavételkor egyösszegben elszámolt, kis értékű tárgyi eszközöket, illetve az apportálással egyidőben nulla értéken kapott közmű vagyont is.

14 2 Beruházás, felújítás A beruházással (rekonstrukcióval) esetlegesen előállított vagyontárgy a törvény erejénél fogva az üzembehelyezéskor az illetékes önkormányzat tulajdonába kerül. Mivel az átadás térítés mentes, ezért a vagyontárgyat létrehozó vállalkozás nem vonhatja le az előzetesen felszámított áfát. Ez olyan mértékben megdrágítja a beruházást, hogy (elszámolt écs, mint forrás egyébként sem lévén) fel sem merült az év folyamán a beruházás és a rekonstrukció gondolata egyik ágazatban sem. Vízszolgáltatás Beruházási, felújítási tevékenységünk nem volt Szennyvízszolgáltatás Beruházási, felújítási tevékenységünk nem volt Egyéb terület A legnagyobb tételt ezen a területen az előző év végén megrendelt, de januárban aktivált kotró jelentette ( EFt). Az év elején az akkor éppen tönkrement számítógépet cseréltük ki. Ezen felül néhány elengedhetetlenül szükséges szerszámot vásároltunk az év folyamán. Összességében a beruházási felújítási tevékenységünk lényegesen a tervezett szint alatt alakult. Befejezett beruházási, felújítási tevékenységünk: Fenntartás E Ft víz beruházás, felújítás szennyvíz beruházás, felújítás egyéb beruházás, felújítás összesen Vízszolgáltatás A szolgáltatási területünkön a vízminőség hálózatmosatás és rendszeres ellenőrzés mellett egész évben a rendeletekben előírtnak megfelelő volt. A gépészeti és elektromos berendezések biztonságos üzemeltetéséhez szükséges műszaki állapotot folyamatos ellenőrzéssel és a TMK munkák elvégzésével tartottuk fent. A fogyasztók csak a nem tervezhető hibaelhárítás idején tapasztaltak átmeneti vízhiányt, majd vízzavarosságot, melyek rövid időn belül normalizálódtak. A szolgáltatási üzemzavarok (csőtörések) elhárítása kivétel nélkül a normaidőn belül megtörtént. Áramszünet, valamint gépészeti és elektromos berendezések meghibásodása miatt vízhiány nem volt. Az ivóvíz jó minőségének fenntartása érdekében, az egész városban városrészenként folyamatos mosatást végeztünk a tűzcsapokon. Néhány alkalommal Lapistón és Magyartésen a mikrobiológiai hatások elkerülése érdekében hálózat fertőtlenítést- és mosatást végeztünk. Ebben az évben is teljes körűen elvégeztük a tűzcsapok ellenőrzését és karbantartását, és a szükség szerinti javítását. Az észlelt csőtörések száma az előző évit némileg meghaladó szinten volt. Az év folyamán ismét voltak 300-as csőtöréseink, de kevesebb számban, mint az előző évben. Elhárításuk kivétel nélkül, normaidőn belül megtörtént. A vízveszteség mennyisége a szokásos szinten alakult. A lejárt hitelességű vízmérőket (1950 db egyedi és 76 db fővízmérő - saját tulajdonút és 251 db mellékmérőt), folyamatosan lecseréltük, elmaradásunk csak ott van, ahol a fogyasztó nem működött közre, nem engedett be az ingatlanra. Az ivóvízminőség-javító program keretében a támogatási szerződés alapján a város megkezdte a közbeszerzéseket. A projektmenedzser, a FIDIC mérnök kiválasztása megtörtént. Mára már elkészült a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés anyaga is. A Dél-Alföldi Konzorcium által elkészíttetett

15 3 tervek több helyen olyan megoldást tartalmaznak, amely nem vállalható fel, ezért a műszaki tartalom módosítását kezdeményeztük. A hatóság a beruházás csökkentő (racionalizáló) javaslatainkat elfogadta, az ennél lényegesen alacsonyabb összegű többletkiadásokhoz nem járult hozzá. Közel háromnegyed év telt el az egyeztetésekkel, hiánypólásokkal, a biztatásokkal, és végül a beruházás összegét csökkentő határozat kiadásával. A beszámoló készítésekor már túl vagyunk a kivitelező kiválasztásán, sőt az első koordinációs értekezleten is. A kormány, átmeneti intézkedésként január 1-től a honvédséget utasította arra, hogy zacskós vízzel lássa el a lakosságot tavaszán a zacskós víz kiszállítást a honvédség befejezte, mert időközben üzembe lépett a Nyíri köz sarkán, az arzénmentesítő konténer, amely úgy működik, mint egy közkifolyó. Addig fog üzemelni, amíg el nem készül a berekháti tisztítómű, amely üzembeállása után a hálózatban is tisztított víz lesz. Mártélyon is hasonló berendezést állítottak üzembe. Szennyvízszolgáltatás Ebben az évben is folyamatosan végeztük a szennyvízhálózat mosatásos tisztítását és a 24 db átemelő karbantartását. A szennyvízszolgáltatás területén jelentős dugulásunk és ebből adódóan a fogyasztók által észrevehető üzemszünetünk nem volt. Több alkalommal fordult elő átemelőszivattyú dugulása, melyeket a hibajelzést követően rövid időn belül elhárítottunk, a meghibásodott szivattyúkat megjavíttattuk. Elvégeztük a szennyvízátemelők soros festési karbantartását, a művek fontosságának megfelelő kinézete érdekében. Folytattuk az apróbb átalakításokat néhány átemelőn a műtárgyon dolgozó munkatársak munkavédelemi szempontból is fontos balesetvédelme érdekében. A szivattyú-meghibásodásaink darabszáma nem csökkent, a költségekből úgy látszik, hogy az összes javítási költség viszont csökkent. Mártélyon rendkívül gyakori volt a vákuum rendszer meghibásodása. Ez kisebb számban a vákuumszivattyúk, rendkívül nagy számban a vákuum szelepek meghibásodását jelentette. Sokszor napokat töltöttek a kollégák az üzem folyamatos helyreállításával. Meghibásodott a folyamatirányító rendszer, amely igen nagy javíttatási kiadásokat eredményezett. Az új szennyvíztelep megvalósításának újabb szakaszához értünk az év folyamán. A kivitelezés forrásaira beadott pályázat eredményes volt, a város megkötötte a szerződést. Beadtuk a közbeszerzési kiírási anyagot előzetes minőségbiztosításra. Az NFŰ-ben történt szervezeti és személyi változások olyan mértékben visszafogták a beadott anyag elbírálását (több mint négy hónapos késéssel jött meg az eredménye), hogy egészen biztosan csak odáig tudunk évben eljutni, hogy lefolytatjuk a kivitelezőt kiválasztó közbeszerzési eljárást. A hosszadalmas közbeszerzés várható eredményekét a tél elejére lesz kivitelezőnk, tehát az építőiparban hasznos időszakból éppen ki fogunk csúszni. Ha időben megkaptuk volna az elbírálást, akkor még a tél előtt elkészültek volna a magas- és mélyépítési kültéri munkálatok, és dolgozhatott volna a kivitelező a beltérben. Sajnos erre most nincs esélyünk, ezért az elszámolás is csúszik, ami konfliktust fog eredményetni a hatóságokkal ben van pozitív hír is, mert a támogatási arány a beadott vagyonértékeléssel és CBA számítással 84%-ról 95%-ra emelkedett. Egyéb terület A gépeink (kompresszor, aggregátor, kotrók, gépjárművek, hálózatmosó berendezés) javítását, megelőző karbantartását ebben az évben is folytattuk, ezek közül elsősorban a kotró és az áramfejlesztő kötelező karbantartásai jelentik a nagyobb költséget. Fenntartási tevékenységünk: E Ft víz fenntartás szennyvíz fenntartás egyéb fenntartás összesen

16 Mérleg, eredménykimutatás 4 A mérleg összeállításához az "A" változatot alkalmazzuk. Nem élünk a mérleg sorok tovább bontási lehetőségével. A vagyonértékű jogok csökkenése annak eredménye, hogy itt azok a közműtérképes szoftverek szerepeltek, amelyeknek a beszerzését, üzemeltetését a törvény január 1-i bevezetési határidővel előírta évben megvásárolt a szoftverek használati jogát, a papíralapú térképeinket beszkenneltettük, a rendszert létrehoztuk. Az integráció után a jogok megszüntek, tovább nem adhatjuk, ezért a szoftvereket az év végén leselejteztük. A tárgyi eszközök értékének a lecsökkenése a közművagyon átadás következménye. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény kinyilvánította, hogy a szolgáltató tulajdonában levő közművagyon január 1-től az illetékes önkormányzat tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy az átadás átvétel formailag lezajlik-e vagy sem. Az egyéb jogszabályok előírásai miatt az átadás-átvételi eljárás során a formai szabályokat is betartva a közművagyont, jegyzőkönyvben átadtuk az önkormányzatnak. A rendszerfüggetlen eszközöket, amelyek a közművagyonhoz és a működtető vagyonhoz is sorolhatók, az átadás során a közművagyon részeként átadtuk. A könyveinkben egyrészt azok a tárgyi eszközök maradtak, amelyek lényegében a Csongrádi út 3. alatti telephely ingatlanjait és tartozékait jelentik és azóta bérbe adtunk, másrészt azok az eszközök, amelyek a jelenlegi (helyileg és tartalmilag összeszűkült) működéshez szükségesek, harmadrészt azok az eszközök amelyeket a tulajdonos döntésének megfelelően azóta már 2014-ben értékesítettünk az új szolgáltatónak, illetve azok a speciális eszközök (mintavevő, mérőeszköz, kotró stb.), amelyek a szakmai befektetőnek nem kellettek, és eladásra várónak tekintünk. A raktári készleteket átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván. Értékvesztést az év végén a raktári készlet után nem kellett elszámolnunk. Az anyagkészlet lecsökkenése, alapvetően annak köszönhető, hogy az év második felében már nem pótoltuk a biztonsági készletet. A kivitelezési munkák visszaesése miatt a raktári készletek kronologikus átlaga és a forgási sebesség némileg csökkent a forgási napok száma pedig nőtt az alacsonyabb anyagfelhasználás miatt. A készletek döntő részét az új szolgáltató, nyilvántartási áron megvásárolta kronologikus átlagkészlet (E Ft) fordulatok száma (fordulat) 3,16 3,01 forgási napok száma (nap) Befejezetlen termelésünk az év végén nem volt. A december 31-én, 90 napnál régebben lejárt követeléseink állapotának szerkezeti felépítése: E Ft lakossági nem lakossági szerelés napon túli nap között nap között összesen mindösszesen év mindösszesen év

17 5 A mérlegben szereplő december 31-én fennállt követeléseink több mint harmada néhány nagy fogyasztónkkal kötött fizetési megállapodás miatt, másik kétharmadrésze az év utolsó napján kibocsátott, utolsó időszaki teljes lakossági és nem lakossági számlák összegéből adódik. Az utolsó két időszaki követelésünk a néhány évvel ezelőttihez képes lényegesen lassabb ütemben és lényegesen kisebb arányban folyt be a mérlegkészítésig. Jól érzékelhető, hogy a néhány nagy fogyasztóval kötött fizetési megállapodás és főleg a lakosság fizetőképességének további csökkenése folyamatosan magas szinten tartja a követelésállományunkat. Az év folyamán folytattuk a hátralékos fogyasztóink felszólítását. A hátralék összege ennek ellenére emelkedett az előző évhez képest. A 90 napnál rövidebb tartozások is tovább emelkedtek. A tartósan megmaradó hátralék, behajthatatlan követelés döntő részét továbbra is a társasházi fogyasztók halmozzák fel, de tovább erősödött a családiházas övezetekben is a hátralék. A kizárási fenyegetettség a jogszabályok változásából következően erősen lecsökkent. Miután a társaságnak a szolgáltatási tevékenységét a hatóság a törvény előírásai szerint megszüntette, a hátralékos behajtás vagy a bírósági útra tereléssel (amely további többletkiadásokat eredményez), vagy a követelés eladásával (a követelés állomány néhány százalékáért), vagy a követelések leírásával folytatódhat. Ez már a évi feladat. Ráfordítást számoltunk el pergazdaságosságra hivatkozva, illetve azoknál a követeléseinknél, amelyek adósa meghalt, ismeretlen helyre költözött, vagy a végrehajtás nem vezetett eredményre. A veszteség értéke 682 E Ft. Értékvesztést számoltunk el azoknál a hátralékos fogyasztóinknál, akik bérlakásban, illetve társasházban laknak. Kiterjesztettük a kört a családi házban lakókra is, mert a tapasztalatok szerint a jogi úton történő behajtás itt is csak töredéknyi megtérülést eredményez. Amennyiben az adósokkal szembeni törvényes eljárásaink következtében mégis befolyik e követelés, vagy annak legalább egy része, az értékvesztés visszaírása az eredményeinket akkor javítani fogja. Az értékvesztés növekmény összege E Ft. Egyéb követeléseink legnagyobb tétele az állammal szembeni adóelszámolásból származó követelésünk (társasági adó, áfa). A bankbetét állományunk csökkenésének fő oka, hogy az év folyamán a megfizettük a kirótt bírságokat (szennyvíz bírság, iszap bírság, vízterhelési díj stb.). Ezekre valamint a leendő beruházások beindításakori egyidejűségre, a tervek szerint korábban elkezdtünk tartalékolni, számítva a továbbműködésre. Az egyidejűség vélelme abból állt, hogy évben még fizetni kell a bírságokat, de már az üzembehelyezendő új művek jelentős többlet költségei is megjelennek. Az új beruházások csúszása mindezeket egy évvel későbbe, évre csúsztatta, de ezeket a feladatokat már az új szolgáltatónak kell megoldania. Lezárult a szennyvíziszap elhelyezés ügyében indított vizsgálat. Előbb a szakmai hatóság hozta meg a döntését. Az elhelyezés körülményeit mi magunk hoztuk a hatóság tudomásra, amely megállapította, hogy engedély nélkül helyeztük el a kommunális szennyvíziszapot. Visszamenőlegesen vélelmezte a menetlevelekből a kiszállított iszap mennyiségét, és ez alapján bírságolt (42,9 MFt). Nem alkalmazta az ilyenkor elvárható bírságcsökkentést, mert úgy vélte, hogy a szennyvíztelep működése miatt kirótt szennyvízbírság miatt a társaság visszaesőnek számít, holott a szennyvíztelep működése engedélyezett és az ott kiszabott bírság okai semmilyen módon nem róhatók fel a működtetőnek. A szennyvíziszap nem veszélyes hulladék, és nem okozott kárt a környezetben az elhelyezése. Összességében a számok alapján megállapítható, hogy amennyiben a kiszállítás egy akkreditált befogadóba történik, akkor a szállítási és befogadási díj (benne a hatóságnak fizetendő igen magas közteherrel), az utolsó három évben lényegében hasonló költséget okozott volna. Az iszapkiszállítás egyébként óta hasonló körülmények között történik, de időközben a Büntető Törvénykönyvbe bekerült a hulladékgazdálkodási törvény megsértése kezdetű alakzat, ezért az ügyészség is vizsgálatot folytatott. A vizsgálatot az ügyészség megszüntette, és az ügyvezető igazgatót ügyészi megrovásban részesítette. Az iszap kiszállítását egyébként augusztusában megszüntettük, akkor még a terjengő szagok miatti bejelentés idején, még nem tudva a rendőrségi vizsgálat akkori megindulásáról. Az aktív időbeli elhatárolás legnagyobb része az év folyamán keletkezett biztosítási eseményekből származó követeléseinknek a következő év elejére történő átcsúszásából származik.

18 6 A jegyzett tőke az év végéig nem változott. Mártély és Derekegyház önkormányzata meghozta a döntését a tulajdonrészének névértéken történő eladásáról. A társaság a EFt tulajdonrészt év elején megvásárolta. A tőketartalékban jelentős változás történt. A Szentes Város Önkormányzatának térítésmentesen átadott közművagyont a tőketartalék terhére adtuk át. Amikor a társaság alakult, akkor a város a tulajdonában levő akkori közműállományt tőketartalékként bocsátotta a társaság rendelkezésére. Azonban a most átadott közmű jelentős részét az amortizáció, illetve a társaságnál hagyott nyereségből építette a társaság (un. saját forrásból), ezért azt az átadott vagyonrészt, amelyre a tőketartalék nem adott fedezetet (mert lenullázódott ), a rendkívüli ráfordítások között számoltuk el, amely végsősoron majd az eredménytartalékot fogja jelentősen csökkenteni. A társaság saját tőkéje december 31-én a vagyonban végbement változások miatt E Ft volt. A korábbi építőipari tevékenységünkből (vezetékbekötés) adódóan garanciális kötelezettségünk ugyan keletkezett, de az ebből származó várható kötelezettség a tapasztalati számok alapján nem jelentős, így erre nem képeztünk céltartalékot. Annak idején a Szentesi Ipari Parkban végzett kivitelezői munkánk következtében garanciális kötelezettségünk keletkezett. Ezért a csatornaépítési programban és az egyéb megrendelésre végzett kivitelezői tevékenységünk miatt korábban képzett céltartalék (összességében 11 MFt) fenntartása mellett, ilyen okkal további céltartalékot nem kellett képeznünk. A garanciális kötelezettségünk 10 évig tart, hiba az előző évben nem merült fel, ezért feloldanunk még nem kellett. A szennyvízbírság változatlanul jelentős mértékű, ezért a következő évben kifizetésre kerülő környezetvédelmi kiadást is figyelembe véve a céltartalékunk összesen 118 MFt. A rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítókkal, valamint az állammal és az önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségeinket tartalmazza, melyek többségének a tárgy évet követő év januárjában eleget tettünk. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a szokásoknak megfelelően a decemberben kibocsátott számlák áfa tartalma, a vízkészlet használati díj, a környezetterhelési díj, valamint több más adónem. Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor, így a társaságnak hitelállománya nincs. Passzív időbeli elhatárolások csökkenése a halasztott bevételek kivezetéséből adódik. A halasztott bevételek a gazdálkodóktól kapott közműfejlesztési támogatásból megvalósult eszközök écs elszámolásával függ össze. Az eredmény megállapításához az "A" típusú forgalmi költség eljárás módszerét alkalmazzuk. Az értékesítés nettó árbevétele alig változott. A szokásos hatások együttesének eredménye, amely hatásokat kiegészített a július 1-től elrendelt 10 %-os lakossági díjcsökkentés. A díjcsökkentésen túl csökkent a lakossági vízfogyasztás (vele együtt a lakossági víz és szennyvíz bevétel is). Némileg korrigálta az értéket, hogy ebben az évben már teljes évben üzemeltettük Mártélyt. A nem lakossági vízfogyasztás is csökkent, azonban a nem lakossági szennyvízbebocsátás jelentősen megnőtt. Mindezek együttes hatása a szinten maradt szolgáltatási árbevétel. Közmű rekonstrukció nem volt, így a saját előállítású eszközök aktivált értékében a káresemények miatti helyreállítás szerepel. A közvetített szolgáltatások összege a szokásos szinten alakult, döntő részben a tovább számlázott elektromos áram és telefon költségből adódik. A közvetlen költség csökkenése a kényszerűen visszafogott gazdálkodás következménye. Közvetett költségünk az előző évihez képest lényegében szinten maradt, mert a közvetett költségeinket is drasztikusan visszafogtuk. Az egyéb bevételünkben az előző évben a szennyvízbírságra képzett céltartalék feloldása utáni legnagyobb tétele az év utolsó napján, a tulajdonos döntésének megfelelően eladott járművek árbevétele, valamint a biztosítótól kapott kártérítés, és a folyékony hulladék befogadása miatti mennyiségi csökkenéssel arányosan csökkenő támogatás.

19 7 Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a képzett céltartalék ( EFt), a megfizetett szennyvízbírság és iszap bírság együtt ( EFt), vezetékadó ( EFt) vízterhelési díj ( E Ft), a megfizetett helyi adók ( E Ft), valamint az értékvesztés (7.610 E Ft). Új elemként megjelent a felügyeleti díj (7.660 EFt), az eladott eszközök nyilvántartási értéke ( EFt). Az anyag jellegű ráfordításokon belül csökkent az anyagköltség, amely az elmaradó rekonstrukciós munkák következménye. A visszafogás áldozata lett a munkaerőigényes fenntartási, felújítási munkálatok végzése. Az igénybevett és az egyéb szolgáltatásoknál tapasztalt növekedés a szokásos működést meghaladó növekmény jól visszavezethető a törvény által előírt vagyonértékelésekre, a banki és a postai szolgáltatásoknál bevezett új adókra. Mielőtt egyértelművé vált az integráció iránya, előtte a korábban tervezett új struktúra kialakításának (Makóval közösen vállalt) jogi költségei is felmerültek. Ezek láthatók az átalakulás, vagyonértékelés soron. Jól látszik, hogy évben már teljes évben Felgyőre szállíttattuk a szennyvíziszapot, így ennek a többletköltségei is jelentkeztek. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak. A személyi jellegű ráfordítások visszaesése alapvetően annak köszönhető, hogy az év közben nyugdíjba vonuló kollégákat nem pótoltuk. Az értékcsökkenés visszaesése annak köszönhető, hogy a közművagyon után a törvény erejénél fogva, évben a társaság már nem számolhat el amortizációt. Ezért ezen a soron csak a társaság tulajdonában maradt eszközök amortizációja látszik. Az eredmény-kimutatásban szereplő költségnemek ( E Ft): Anyag jellegű ráfordítás: Személyi jellegű ráfordítás: Értékcsökkenési leírás: Aktivált saját teljesítmények és kárhelyreállítás: Az anyag jellegű ráfordításokból az igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részletezése (E Ft): Idegennel végeztetett javítás, karbantartás, szállítás: Hálózattisztítás: Laborvizsgálat: Vízmérő javítás, hitelesítés: Könyvvizsgálói, ügyvédi, végrehajtói díj: Számítástechnikai, irodatechnikai szolgáltatás: Posta, távközlés: Tagsági díjak: Bérleti díj: Oktatás, szakkönyv: Tervezés, szakvélemény: Iszapszállíttatás: Átalakulás, vagyonértékelés: Egyéb: Igénybe vett szolgáltatások Hatósági díjak: Pénzügyi szolgáltatási díjak: Biztosítási díjak: Vízkészletjárulék, egyéb adók: Egyéb szolgáltatások:

20 8 Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye elsősorban a megnövekedett közterhek következménye. Az eltúlzott mértékű bírságok már szinte hozzátartoznak a szennyvíztelep normál ügymenetéhez. Ezekre a befagyasztott, sőt csökkentett lakossági díjak ellenére tudunk, tudtunk készülni, kiadást csökkenteni, tartalékolni. Azonban új elemként megjelent a közterhek között a vezetékadó és a felügyeleti díj, amely együttesen mintegy 50 MFt. Az eredmény tevékenységi ágazatok közötti megoszlását a kiegészítő melléklet mellékleteként csatolt, több oszlopos mérleg és eredménykimutatás szemlélteti. Mivel a bérletidíj, a környezetterhelési díj, a szennyvízbírság miatti ráfordítások lényegesen nagyobb mértékben terhelik a szennyvíz ágazatot, ezért ez az ágazat továbbra is veszteséges. Az üzemi szintű veszteségben jelentős szerepet játszik, hogy a mártélyi üzemvitel fenntartása a korábban elmaradt megelőző karbantartások miatt ebben az évben különösem magas javítási költségeket eredményezett. A többi ágazattal együtt összességében az üzemi eredmény E Ft. A pénzügyi műveletek bevételeinek változása az átlagos betétállomány jelentős csökkenése és a csökkenő kamatlábak eredménye. A halasztott bevételek a gazdálkodóktól kapott közműfejlesztési támogatásból megvalósult eszközök écs elszámolásával függ össze. Miután a közművagyon részeként az ebből megvalósult eszközöket is átadtuk az önkormányzatnak, ezért a halasztott bevételeket is ki kellett vezetnünk. A rendkívüli bevételek között a közműfejlesztési támogatásokból megvalósuló eszközök aktuális évi amortizációjának megfelelő összeg szerepel. Miután a közművagyon részeként az ebből megvalósult eszközöket is átadtuk az önkormányzatnak, ezért a halasztott bevételeket teljes összegben ki kellett vezetnünk. A rendkívüli ráfordítás a közművagyon átadásból adódik. A több mint 300 MFt nettó értékű vagyonból a nagyobb részt a tőketartalékkal szemben könyveltük, a fennmaradó részt pedig rendkívüli ráfordításként kellett könyvelnünk. Az adóalap növelő és csökkentő tételeink kialakulásában a legnagyobbak az értékcsökkenéssel ( E Ft, E Ft), bírságokkal ( EFt), értékvesztéssel ( E Ft), valamint céltartalékkal ( E Ft, EFt) kapcsolatos tételek voltak. Az adóalap növelő ( E Ft) és csökkentő ( E Ft) tételek egyenlege E Ft. A társasági adó összege E Ft. A cash flow-kimutatást a bázis évi és a tárgyévi adatokkal készítettük el (4. sz. táblázat). A évi gazdálkodás adózott eredménye E Ft. III. Tájékoztató rész A társaság teljes munkaidős átlagos állományi létszáma az előző évihez képest két fővel csökkent. A nyugdíjba vonult kollégákat már nem pótoltuk, hiányukat ideiglenes átszervezésekkel, hosszútávon fenn nem tartható eszközökkel oldottuk meg. A létszámra és a bérre vonatkozó adatokat a 2. számú táblázat tartalmazza. A táblázat az előírás szerinti átlagos állományi létszámot mutatja, amelyre hatással van a táppénz időtartama, az évközi kilépés is. Az év utolsó napjára a ténylegesen állományban levők száma 72 fő, a nyugdíjasokkal együtt. A munkatársak anyagi ösztönzésére a kollektív szerződésben szabályozott jutalmazási rendszer működött évben béren kívül a munkavállalók meleg-étel utalványt kaptak. A társaság szervezeti felépítése nem változott. Az irányításban kényszerű és tervezett személycserék történtek. A terveinknek megfelelően a szakmai továbbképzéseken a szintentartás érdekében továbbra is részt vettünk. A Felügyelő Bizottság a feladatát folyamatosan elvégezte. A Felügyelő Bizottság és az ügyvezető igazgató javadalmazása a tárgyévben is a tulajdonos döntésének megfelelően alakult.

21 9 A mérleg aláírására jogosult személy: Kocsis László ügyvezető igazgató (6600 Szentes, Klára u. 7.). A társaság könyvelését irányítja: Számel Istvánné, regisztrációs száma: A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgáló: Kisné Szabó Terézia, MKvK szám: , díjazása Ft+áfa/hó. A 3. számú táblázatban településenkénti és ágazati megbontásban szerepel a mérleg és az eredménykimutatás. A kitöltést egyrészt ahol a könyvelés szerkezete lehetővé tette ott a konkrét tényadatok alapján végeztük, másrészt ahol csak kumulált adatok voltak ott a közvetlen költség arányában osztottuk meg azokat. A szolgáltatási tevékenység naturális mutatói a évi illetve december 31-i állapotnak megfelelően: Termelt víz (m 3 ): Értékesített víz (m 3 ): lakossági: nem lakossági: összesen: Elvezetett (számlázott) lakossági: szennyvíz (m 3 ): nem lakossági: összesen: Ivóvíz-hálózat hossza (bekötő-vezetékekkel együtt): 232 km Ivóvíz bekötések száma: db ebből nem lakossági: 618 db Ivóvíz-hálózatba bekötött lakások száma: db Csatorna-hálózat hossza (bekötő-vezetékkel együtt): 229 km Csatorna bekötések száma: db ebből nem lakossági: 398 db Csatornahálózatba bekötött lakások száma: db Szentes, május 5. Kocsis László ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Klára u. 7.

22 1. sz. táblázat ezer Ft tárgyi eszk. és immat.javak összesen immatemegnevezés tárgyi eszközök riális műszaki egyéb.berend. beruházás, tárgyi eszk. ingatlanok járművek összesen javak berend. felsz. beruh.előleg összesen nyitó állomány bruttó értéken jegyzett tőke tőketartalék beszerzés ebből: saját kivitelezésű idegen kivitelezésű felújítás átsorolás egyéb növekedés összesen értékesítés selejtezés átsorolás csökkenés növekedés Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása közműátadás egyéb csökkenés összesen záró állomány bruttó értéken értékcsökkenés nyitó állománya terv szerinti lineáris eft alatti terven felüli közműátadás egyéb növekedés összesen értékesítés selejtezés közműátadás egyéb csökkenés összesen értékcsökkenés záró állománya záró állomány nettó értéken növekedés csökkenés

23 2. sz. táblázat Létszám és béradatok alakulása átlagos állomány csoport statisztikai bérköltség létszám fő ezer Ft fizikai létszám nem fizikai létszám teljes munkaidős nyugdíjas részmunkaidős állományon kívüli társaság összesen

24 táblázat / Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) adatok E Ft-ban Szentes Mártély Mindvíz szennyvíz víz szennyvíz Sorsz. A tétel megnevezése egyéb összesen egyéb összesen összesen ágazat ágazat ágazat ágazat a b c d e f g h i j k 01. A. Befektetett eszközök ( sor) Cégjegyzék száma Statisztikai számjel I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Kelt: Szentes, május 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

25 táblázat / Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktivák) adatok E Ft-ban Szentes Mártély Mindvíz szennyvíz víz szennyvíz Sorsz. egyéb összesen egyéb összesen összesen A tétel megnevezése ágazat ágazat ágazat ágazat a b c d e f g h i j k 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll.szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Kelt: Szentes, május 5. a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl PATAQUA KFT 3950 Sárospatak Határ u. 2/B TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi mőködésérıl A Pataqua Kft mőködésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: A Kft túl van egy olyan nyári szezonon, mely nagy

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig.

II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2015 évben kezdıdı adóévben a Barcs Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Okleveles Könyvvizsgálói Képzés A számvitel nemzetközi szabályozása 2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Rendelkezésre álló idő: 180 perc Megfelelthez szükséges: 60% Kérjük, ne nyissa ki a

Részletesebben