2013. december 31. Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. december 31. Éves beszámoló"

Átírás

1 2013. december 31. Éves beszámoló

2 I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság április 1-i Alapító Okirata szerint általános jogutódja az OVH elnöke által január 1-jével alapított Tiszamenti Regionális Vízműveknek, annak átalakulásával jött létre. A cégbírósági bejegyzés száma: A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. A társaság telephelye: 5000 Szolnok, Thököly út 83. A társaság fióktelepei: 4027 Debrecen, Füredi út Záhony, Ady Endre út Balmazújváros 0143/11. hrsz. Keleti Főcsatorna Felszínivíz Tisztítómű Az alapítói jogokat december 31-ig az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság gyakorolta. Az alapítói és a tulajdonosi jogkör gyakorlója január 1-jétől a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, majd a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, január 01-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Társaságunk jelenlegi neve: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság. Társaságunk jegyzett tőkéje december 31-én Ft. A növekedés 450 millió Ft, melynek Cégbírósági bejegyzése volt. Tulajdonosunk év decemberében megemelte további 270 millió Ft-tal, de ennek Cégbírósági bejegyzése január 20-án történt meg. Az utóbbi összeget, Társságunk jegyzett tőkéjében még nem szerepeltette. A részvények száma és névértékei is megváltoztak, mely szerint a jegyzett tőkének megfelelő összegű forint névértékű törzsrészvényekből áll. A társaság fő tevékenysége az Alapító Okirat szerint: Víztermelés-, kezelés-, elosztás Az egyéb tevékenységek közül a legfontosabbak: Szennyvíz gyűjtése, kezelése. Mezőgazdasági vízhasznosításon belül halastavi és öntözővíz ellátás. Fürdőszolgáltatás. Grundfos szivattyúk értékesítése, szervizelése. Társaságunk évben az alábbi formában működött: Víziközmű tevékenység keretében ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés-, tisztítás tevékenységgel, három üzemigazgatósággal (Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Hajdú- Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ) 1

3 Mezőgazdasági Vízhasznosítási tevékenység, a Nyugati Főcsatorna üzemeltetése, fenntartása, felújítása, fejlesztése, halastavi és öntözővíz-ellátás, halászati és erdőgazdálkodási tevékenységgel, illetve főművekről és öntözőrendszerekről mezőgazdasági és egyéb vízhasznosítási tevékenységgel, Grundfos szerviz és szivattyúértékesítési tevékenységgel, Gazdasági tevékenység pénzügyi, számviteli, controlling és humángazdálkodási, ügyfélszolgálati-logisztikai és projektmenedzselési tevékenységgel, Társaságirányítás jogi, igazgatási, informatikai, vagyonhasznosítási, minőségirányítási feladatokkal. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben foglaltaknak eleget téve, a törvény december 31. napján történt hatályba lépését követően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tárgyalásokat kezdeményezett a várhatóan csatlakozni kívánó önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy a Vksztv-ben foglalt követelményeknek eleget tegyen, továbbá az addigi működési területét megtartva az ellátott települések számát növelje. A területnövekedés következtében évtől a csatlakozott települések száma a következők szerint alakult: január december január április június november 01. Üzemeltetett települések száma Társaságunk bevezette az MSZ EN ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, melyről szóló tanúsítványt március 29-én kaptuk meg évben új minőségirányítási rendszert vezettünk be, mely az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek felel meg. Ez a tanúsítvány június 28-ig volt érvényes. Társaságunk től a NAT-4-054/2007. tanúsítvány szerint az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek felel meg, mely ig volt érvényes. A megújító auditot követően ig kaptuk meg a tanúsítványt. 2

4 2./ Számviteli politika fő vonásai a./ A társaság éves beszámolót készít. A beszámoló adatai ezer forintban értendők. A beszámoló magyar nyelven készül. A társaság könyveit a kettős könyvvitel előírásai szerint vezeti. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett a Számvitelről szóló törvény 155. (2) és (3) bekezdése alapján. A számlák kibocsátásának és befogadásának végső határideje január 31. Az éves beszámoló mérlegkészítési időpontja: tárgyévet követő év február 28. A társaság éves beszámolója a Számvitelről szóló törvénnyel összhangban a bekerülési érték elvének alkalmazásával készült. b./ A társaság az éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) a Számvitelről szóló törvény 19. -a szerint készíti el. A 22. (1) bekezdése előírásai alapján a mérlegnél az 1.sz. melléklet A formáját alkalmazza. Az eredmény-kimutatásnál 71. (2) alapján a 2. sz. melléklet A formáját választotta. A társaság nem részletezi tovább, és nem vonja össze a mérleg és eredmény-kimutatás sorait. c./ A társaság az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján minősíti befektetett, illetve forgóeszköznek. A befektetett eszközök között kell kimutatni azon eszközöket, melyek egy éven túl szolgálják a társaság tevékenységét. Amennyiben az adott eszköz használata, rendeltetése befektetett eszközként besorolását követően megváltozik, mivel már nem szolgálja tartósan a társaság tevékenységét, a forgóeszközök közé kell átsorolni. d./ Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módszerek: A vásárolt készleteknél a tényleges beszerzési érték alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési árat alkalmazunk és ezeken az értékeken kerül felhasználásra a készlet. A saját termelésű készleteket közvetlen költségen tartjuk nyilván. Ennek tartalma: anyagköltség igénybe vett szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások értéke bérköltség bérjárulékok személyi jellegű egyéb kifizetések értékcsökkenés vetítési alap alapján kiszámított egyéb közvetlen költség (pld.: üzemi költség, gépjármű futott km, építőipari kisgépek üzemórái alapján számított költség) A befektetett eszközöket beszerzési értéken mutatjuk ki. Alapelvként mérlegben szereplő forrásokat és egyéb eszközöket könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. e./ Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, kivéve a kizárólagos állami tulajdonú víziközmű vagyont, melyeknél eszközönként abszolút összegű havi amortizációs elszámolást alkalmazunk január 1-től. Az így számolt amortizáció mértéke nem éri el az adótörvény által elszámolható amortizáció mértéket. Társaságunk évtől hatály- 3

5 ban lévő Számviteli Politika mellékletében szereplő leírási kulcsokat használja. Kivételt képez a műszaki szempont szerint indokolt eltérő leírási kulcs. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása havonta, az üzembe helyezés, a használatba vétel napjától, napokra számítottan történik. Az immateriális javak leírása: vagyoni értékű jogok, 6 év szellemi termékek, 3 év Társaságunk a január 1-től beszerzett Ft egyedi beszerzési és előállítási érték alatti tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat és szoftver termékeket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el. A tárgyi eszközök közül a székek, fotelek, padok, lócák, ülőkék csoportos nyilvántartásra kerültek. f./ Lehetőség van céltartalékot képezni a biztos jövőbeni kötelezettségekre, illetve a mérleg fordulónapon feltételezhető jövőben felmerülő költségekre. g./ A Számviteli törvény előírásai értelmében a társaság összevont konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, de a évi C. törvény 119. (2) bekezdése Számviteli törvény alapján élt a konszolidációba történő bevonás alóli felmentéssel. A konszolidálásba bevonásra tervezett TRV Közüzemi Szolgáltató Kft. saját tőkéje az anyavállalat saját tőkéjéhez viszonyítva nem jelentős (1 % alatt). Az anyavállalatnak vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete a leányvállalata nélkül is megbízható valós képet ad. h./ Az értékvesztést a társaság követeléseinek tételes, egyedi felülvizsgálata alapján határozza meg. Az elszámolt értékvesztést meg kell szüntetni - maximum az eredeti könyv szerinti értékig ha a kötelezett vonatkozásában a társaság lényegesen kedvező információkhoz jutott, illetve ha a követelés befolyt. 3./ Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyok alakulása A társaság vagyonának nagyságában, összetételében jelentkező változásokat, a működés finanszírozási feltételeit, továbbá a tevékenységünk eredményét a következők jellemzik. Legfontosabb változás, hogy Társaságunk jelentősen növekedett a Víziközmű Szolgáltatók integrációja következtében évben közel 31-ről év végéig 205 településre növekedett. Ez a bázis és tárgyidőszak adatainál mindenhol igen jelentősen eltér. Társaságunk vagyoni helyzete és a mérleghez kapcsolódó kiegészítések A-C. Eszközök A társaságunk eszközeinek összege a beszámolási időszakban tal, azaz 128,9%-kal növekedett, melyből a befektetett eszközök 83,4%-kal, a forgóeszközök 328,8%-kal és az aktív időbeli elhatárolások 467,6%-kal növekedtek. 4

6 2012. XII év terv 2013.XII.31. Index Eszköz megnevezése mego. mego. mego. Tény/ % % % Bázis % Befektetett eszközök , , ,6 183,4 Forgóeszközök , , ,8 428,8 Aktív időbeli elhatárolás , , ,7 569,6 Eszközök összesen: , ,9 A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök az összes eszközállomány jelentős részét, 65,6 %-át adják, összetételének alakulása a következő: XII év terv 2013.XII.31. Index Eszköz megnevezése mego. % mego. % mego. % Tény/ Bázis % Immateriális javak , , ,8 133,7 Tárgyi eszközök , , ,1 184,1 - Ebből: kezelésbe átvett állami vagyon ,7 - kezelésbe átvett önkormányzati vagyon ,6 Befektetett pénzügyi , , ,1 111,3 eszközök Befektetett eszközök összesen: , ,4 A befektetett eszközök állománya tal növekedett. A változást az immateriális javak és a befektetett pénzügyi eszközök 440 növekedése, míg a tárgyi eszközök jelentősebb, növekedése okozta. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke ról ra növekedett. A növekedés , ami abból adódik, hogy a beruházások értéke míg az adott évben elszámolt amortizáció A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke , a növekedés , a csökkenés , így a záró bruttó érték A halmozott értékcsökkenés nyitó értéke , míg a záró érték A tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulását részletesen az 1. sz.,1/a. sz., 1/b. sz., 1/c. sz., 2/a. sz., 2/b. sz. és a 2/c. sz. melléklet mutatja. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték %-ában lineárisan történik. Kivétel a kizárólagosan állami tulajdonú közművagyon, ahol abszolút összegben számoljuk az értékcsökkenést. Az elszámolt értékcsökkenésből a terv szerinti értékcsökkenés összege Az egyéb ráfordítások között elszámolt terven felüli értékcsökkenés , mely főleg a tárgyi eszköz selejtezéséből, káreseményből és terven felüli érték- 5

7 csökkenés elszámolásából adódott. Az értékcsökkenési leírás megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza. A kizárólagosan állami tulajdonú közművagyon után ténylegesen elszámolt amortizáció évben , aminek fedezetét az érvényesített díjak biztosították. Az adótörvény által lehetővé tett amortizáció ezen vagyoni körre Az önkormányzatoktól átvett vagyonkezelt közművagyonra elszámolt amortizáció évben Az adótörvény által elszámolható pedig A befektetett pénzügyi eszközök értéke ról ra növekedett. A változás oka a következő: a tartós részesedés kapcsolt vállalkozás állománya nem változott, így a záró állomány (TRV Közüzemi Szolgáltató Kft, Szolnok) egyéb részesedés állománya szintén nem változott, így a záró állománya 300 (Forrás Kft, Budapest) a dolgozóknak adott lakás célú hosszú lejáratú hitelkölcsönünk 440 -tal növekedett, melynek záró állománya A tárgyi eszközök növekedésének jelentős tétele az integráció miatt átvételre került 10 település vagyonkezeléssel átvett vagyon, melynek átvett értéke e Ft. Ennek részletezett bemutatása a hosszú lejáratú kötelezettségnél található márciusában elkezdődött a Kisköre Ivóvízjavító KEOP beruházás kivitelezése mely i átvétellel került aktiválásra. Ennek összege Az Állami vagyonnal gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Kormányrendelet a 457/2013 (XI.29.) Kormányrendelettel módosításra került. A módosított törvény szerint a megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás valamint a létrehozott új eszközök értékét a vagyonkezelő az MNV Zrt. által meghatározott módon adatszolgáltatás keretében igazolja. Az új szabályozás értelmében az állami vagyonon végzett beruházást az MNV Zrt. felé számlázni nem szükséges és visszapótlási kötelezettség sem terheli Társaságunkat. Az értékcsökkenés elszámolását követően ezen kötelezettségünk elengedésre került, melyet a hosszúlejáratú kötelezettséggel szemben rendkívüli bevételként számolt el a Társaságunk. Befektetett eszközök aránya: a befektetett eszközök és az összes eszközök hányadosa év év terv év 81,9 76,0 65,6 Ez a mutató tevékenységünk tőkeigényességét mutatja, ezen eszközök lekötik a tőkét, lassan térülnek meg, ez a mutató az ágazati sajátosságnak megfelelően magas akkor, ha a közművagyon vagyonkezelés alapján megjelenik az üzemeltető könyveiben. A évhez képest a csökkenés oka, hogy a forgóeszközök értéke 2013 évben jelentősen növekedett. 6

8 B. Forgóeszközök A forgóeszköz állomány nagyságának és összetételének változását a beszámolási időszakra vonatkozóan a következő táblázat mutatja: év Megnevezés MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % MFt mego. % Készletek 54 7, , , , ,1 Követelések , , , , ,4 Pénzeszközök , , , , ,5 Összesen: , A forgóeszközök állománya tal növekedett a bázis évhez képest. B/1. Készletek A társaság készletértéke A évi készletértékhez viszonyítva közel 112 millió Ft-tal növekedett. A növekedés oka évben üzemeltetésre átvett települések készletértéke valamint hibaelhárításhoz biztonsági készletvásárlás én befejezetlen termelés állomány volt, mely főleg az átvett településeknél ivóvíz-javító beruházásokhoz saját befejezetlen munkák teljesítése. Társaságunknál év végén félkész termék nem volt. Az éven belül elhasználódott anyagi eszközöket, kéziszerszámokat, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket azonnal költségként elszámoljuk és érték nélkül, mennyiségben tartjuk nyilván. B/2. Követelések A követelések összege , mely az előző évhez képest tal növekedett. Jelentősebb tételei a következők: vevőállományunk i állapot szerint egyéb követelések , melynek főbb tételei a következők: millió Ft szállítóknak adott előleg, - 14 millió Ft vásárolt követelés állománya - 20 millió Ft adott kölcsön (Tiszaszőlős és Tiszaeszlár Önkormányzatoknak KEOP beruházás önerő összegéhez kiegészítés), - 47,8 millió Ft visszaigényelhető Áfa a fizetési határidő folyamatossága miatt. A követelések állománya mind arányaiban, mind pedig abszolút értékben jelentősen növekedett.. Ezt egyrészt a DEVÍZ Zrt-vel, mint az egyik legjelentősebb vevőnkkel kötött csúsztatott fizetési megállapodás, másrészt a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. év végi köve- 7

9 telés állománya és a víz és csatornadíjas felhasználók számának jelentős növekedése és rosszabb fizetési morálja okozta. A pénzeszköz-állományunk év közbeni változásai összefüggésben a fizetési ütemezéssel változtak és a tulajdonosunk által saját tőkeemelés pénzügyi rendezéséből adódott. A forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások összege, az összes eszközök hányadosa a társaság rövidtávon befektetett eszközeinek arányát mutatja az összes eszközökön belül év év terv év 18,1 24,0 34,4 A vagyonkezelésre átvett állami és önkormányzati vagyon az eszközökön belül leszorítja a forgóeszközök arányát, ezért a mutató alacsony. A több mint 2,7 milliárd Ft kincstári és a 3,3 milliárd Ft önkormányzati vagyonértékkel korrigálva az arány a forgóeszközök javára mozdítaná el a mutatószámot. C. Aktív időbeli elhatárolások évben az aktív időbeli elhatárolások záró egyenlege Ez az összeg az alábbi tételekből áll: () év év fizetési határidő miatt áthúzódó bevételek és kamatok, mely évet érinti előfizetési díjak és bevétel helyesbítés évet érintő költségek elhatárolt költség (aktívszén csere, bérleti díj elhatárolás feloldás) felmondás miatti bér, végkielégítés, járulékokkal Az áthúzódó bevételekben szerepel 119 millió Ft arányosítással megállapított víz és csatornaszolgáltatási árbevétel valamint 10 millió Ft Önkormányzatoktól kapott vízdíj támogatás (2013. évet érintő) összege. D. - F. Források A társaság eszközeinek finanszírozását szolgáló források változásait az alábbi táblázat mutatja: 2012.XII év terv 2013.XII.31. Index Forrás mego mego. mego. Tény/ megnevezése % % % Bázis % Saját tőke , , ,5 113,9 Céltartalék , Kötelezettség , , ,4 291,8 Passzív időbeli , , ,1 87,1 elhatárolás Források összesen: , , ,0 228,9 8

10 A táblázatból megállapítható, hogy társaságunk forrása az elmúlt évhez képest tal, azaz több mint kétszeresére növekedett. A forrásnövekedést az okozta, hogy társaságunk többségi tulajdonosa a saját tőke összegét összeggel növelte. D. Saját tőke a saját tőke állománya tal növekedett, melynek összetétele a következő: - a jegyzett tőke tal növekedett, mely a tulajdonosunk által megemelt öszszegre változott, - a tőketartalék tal növekedett mely szintén tulajdonosunk által megemelt összeg, - az eredménytartalék a év mérleg szerinti eredményével változott, mely volt, - a mérleg szerinti eredményünk tal csökkente a saját tőkét. E. Céltartalékok 2012.évben jövőbeni költségeinkre céltartalékok képeztünk. Ebből az összegből migrációra, végkielégítésre és annak járulékaira, még 958 peres ügyre lett képezve. Feloldásuk 2013.év végén megtörtént, mert a migráció befejeződött, a végkielégítés és annak járulékai kifizetésre kerültek, a peres ügy lezárult évben a Társaságunk nem képzett céltartalékot. F. Kötelezettségek A társaságnak határidőn túli költségvetési kötelezettsége nem volt. Váltótartozással nem rendelkezünk. A kiskörei szennyvíztisztító és ivóvízjavító KEOP-os bővítő beruházáshoz én fennálló állományunk március 31-től folyószámlahitelünket 295 millió Ft-tal, majd decembertől további 175 millió Ft-tal emeltük. A folyószámlahitel futamideje egy év. A hiteleink fedezeteként a Szolnok, Kossuth Lajos út 5., Debrecen, Füredi út , valamint Szolnok, Thököly út 83. szám alatti ingatlanokat jelzálogjog terheli, melynek kedvezményezettje a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Itt került kimutatásra a tulajdonos által rendelkezésünkre bocsátott jegyzett tőke, és e Ft tőketartalék. A jegyzett tőke bejegyzése január 20-án történt meg. A kötelezettség állománya összesen tal, a bázis évhez közel háromszorosára növekedett: Hosszúlejáratú kötelezettségek évben hosszú lejáratú kötelezettségünk növekedett tal, így a záró érték lett. 9

11 Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk növekedett, melynek részletezése a következő: Vagyonkezelésre átvett állami közművagyon nyitó értéke Ezen összeg növekedett tal mely ig elszámolt visszapótlási kötelezettség összege, melyet a Tulajdonos megtérített. További növekedést eredményezett a Kiskörén megvalósult ivóvíz és szennyvíztelep technológiai fejlesztésére kapott KEOP támogatás összege, valamint a összegű csökkenést okozott az állami vagyonon tól elszámolt értékcsökkenés, és 163 selejtezés. A decemberében igényelt és kapott ún.retró támogatás tal tovább növelte a kötelezettséget, amelyet Kiskörén és a Keleti Főcsatornán megvalósult fejlesztésekre fordítottuk. A vagyonkezelésre átvett állami vagyon záró állománya Vagyonkezelésre átvett Önkormányzati közművagyon értéke Ft o Hortobágy Község Önkormányzata o Újtikos Község Önkormányzata e Ft o Tiszagyulaháza Község Önkormányzata o Berekfürdő Község Önkormányzata o Fegyvernek Város Önkormányzata e Ft o Örményes Község Önkormányzata o Tiszabő Község Önkormányzata o Tiszafüred Város Önkormányzata o Tiszaigar Község Önkormányzata o Tiszaörs Község Önkormányzata eft o Tiszaszentimre Község Önkormányzata o Tiszaszőlős Község Önkormányzata o Tomajmonostora Község Önkormányzata egy vállalkozásba adott tevékenységhez beszedett kaució 1millió Ft-tal csökkent Beruházási és fejlesztési hitelek: - Kisköre Szennyvíztisztító telep KEOP beruházás hosszú hitel összege Kisköre Ivóvízjavító KEOP beruházás hosszú hitel összege Mindkét hosszú lejáratú kötelezettségünk hátralévő futamideje 5 év. Rövid lejáratú kötelezettség A rövid lejáratú kötelezettség összege Ezen összeg közel 35%-a szállítói kötelezettség, 46% egyéb rövid lejáratú kötelezettség, és 11% éven belül esedékes beruházási hitel és folyószámlahitel kötelezettségből áll. A rövid lejáratú kötelezettségünk összetétele a következő: millió Ft költségvetési befizetési kötelezettség, mely határidőn belüli millió Ft január havi bérekkel kapcsolatos kifizetések összege millió Ft fizetési határidő miatt 2014 évre áthúzódó fizetendő Áfa december 31-i állapot szerinti 836 millió Ft összegű szállítói állomány - 7 millió Ft vevőktől kapott előlegek - rövid lejáratú hitelek összege melyből Kisköre beruházáshoz kapcsolódó felvett hitel éven belüli összege, még az év végi folyószámlahitel állományunk 10

12 - a tulajdonos által rendelkezésünkre bocsátott jegyzett tőke, és e Ft tőketartalék G. Passzív időbeli elhatárolások évben a passzív időbeli elhatárolások záró egyenlege , mely az előző évhez képest tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolás a következő tételekből áll: 2012.év 2013.év Bevételek passzív időbeli elhatárolása Egyéb elhatárolt költségek (áram, gáz, telefon), melyeknél a számlázott időszak is és a fizetési határidő is áthúzódik évre, valamint zárlati költségek, forgalmi jutalékok Önkormányzatoknak év után, pénzügyileg évben rendezendő közműrendszerek után fizetendő bérleti díjai Lezárt évhez kapcsolódó, de évben esedékes kifizetések (prémium, jutalom és járulékai) Halasztott bevételek, főleg a vízterhelési díj kötelezettség terhére korábban vásárolt mérőműszerek éves écs-vel csökkentett értéke, és önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó bevétel és ezek écs-vel csökkentett értéke. Társaságunk kötelezettsége, hogy környezetterhelési vízdíjat fizessen. A évi LXXXIX. törvény 15. (4) bekezdése értelmében a díjfizetéssel kapcsolatos vízminőségi és mennyiségi mérőműszerek beszerzési értékének 80 %-a levonható volt január hónapig a fizetendő díjelőlegből. Az így elengedett befizetési kötelezettséget elengedett követelésként könyveltük a rendkívüli bevétellel szemben. Tekintettel arra, hogy az így megvásárolt eszközt nem csak a tárgyévben használjuk, ezért ezt a bevételt a passzív időbeli elhatárolással szemben elszámoltuk. Az eszköz használati idejének megfelelően képzett éves amortizáció összegével a passzív időbeli elhatárolásként lekönyvelt összeg csökkent és rendkívüli ráfordításként számoljuk el. A halasztott bevételek változásának okai: évben vízterhelési díj terhére vásárolt műszerek értéke 0 Ft, (törvénymódosítás miatt ennek lehetősége megszűnt) Korábbi években vásárolt műszerek évben elszámolt amortizációja évben beszedett közműfejlesztési hozzájárulás, melyet fejlesztésre lehet felhasználni, ennek összege Egyéb beruházás Nagytőke Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatást évben teljes mértékben feloldottuk a Víziközmű Törvény értelmében önkormányzatokban visszaháramoltatott vagyona miatt

13 A társaság tőkeellátottságát, a saját tőke finanszírozási képességét a következő mutatók jellemzik: Tőke ellátottsági mutató: a saját tőke és az összes forrás arányát mutatja: év év terv év 13,1-8,5 6,5 A bázishoz viszonyított 1,6%-os csökkenést főleg forgóeszköz állomány növekedése okozta. A 11,5%-át finanszírozza az összes eszköznek, ami viszonylag alacsony. Ezt a vagyonkezelésre átvett állami és önkormányzati vagyon jelentős értéke okozza, ami mint hosszú lejáratú kötelezettség jelenik meg a könyvekben. A vagyonkezelt vagyon értékéből adódó kötelezettséggel korrigálva a források összetételét, a saját tőke az összes eszközök 72,5%- át finanszírozná. Befektetett eszközök fedezettsége: a saját tőke és a befektetett eszközök hányadosa: év év terv év 13,1-11,2 9,9 Ez a mutató szolgál arra, hogy megmutassa az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A mutató társaságunknál alacsony, mivel az eszközök között kimutatott jelentős értékkel bíró állami és önkormányzati vagyon fedezete nem jelenik meg a társaság saját tőkéjében, annak forrása a hosszúlejáratú kötelezettség. Társaságunk pénzügyi helyzete Társaságunk főleg termelő és szolgáltató tevékenység finanszírozására, illetve egyéb kiadások keretében a beszámolási időszakban millió Ft pénzforgalmat bonyolított le hónapon belüli átmeneti folyószámlahitel igénybevétellel úgy, hogy a fizetőképességét folyamatosan megtartotta. Társaságunk Cash-Flow kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza. Pénzügyi helyzetünk változásait az alábbi mutatók tükrözik: Likviditási mutató: a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettség hányadosa: év év terv év 1,8 0,8 1,4 A mutató értéke az elmúlt évhez képest kicsit csökkent. A mutató az év végi adott időpontban a tulajdonos által megemelt saját tőke növelése miatt jó likviditási helyzetre utal, de forgóeszköznek több mint 68 %-a vevőkövetelés. 12

14 Gyorsráta mutató: a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát mutatja: 2012 év év terv év 0,6-0,3 A mutató értéke az előző évhez képest csökkent. A rövid lejáratú kötelezettség több mint 32 %-át fedezik csak a pénzeszközök. Hitelfedezeti mutató: a követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa: év év terv év 1,0 0,7 1,0 A mutató azt mutatja, hogy a társaságunkkal szembeni adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint amekkora összeggel társaságunk tartozik a hitelezőknek. A mutató a társaság fizetőképességét és fizetőkészségét reprezentálja adott időpontban. A forgóeszköz gazdálkodást a forgóeszközök forgási sebessége jellemzi. A mutató értéke azt jelzi, hogy a forgóeszközök értéke az értékesítés nettó árbevételében hányszor térül meg év év terv év 2,9 5,3 2,1 A mutató értéke 0,8 %-kal romlott, melynek oka, hogy míg a forgóeszközök több mint négyszeresére, addig az értékesítés nettó árbevétele több mint háromszorosára növekedett. Vevők-szállítók aránya: a vevők és szállítói állomány hányadosa: év év terv év 1,7 0,1 2,6 A mutató értéke az előző évhez képest kicsit növekedett a vevői állományunk növekedése miatt. Ez azt jelzi, hogy vevő követeléseink 2,6-szor nagyobb összeget képviselnek, mint társaságunk kötelezettsége a szállítók felé. Szállítók átfutási ideje: A mutató csökkenését a kiskörei szennyvíz beruházás KEOP-os támogatás pénzügyi elszámolása, a beruházás végével megtörtént, és ennek hatására csökkent a mutató év év terv év 46,4 40,7 53,4 13

15 Vevők átfutási ideje azt mutatja meg, hogy vevőink átlagban hány nap alatt térítik meg követeléseinket: év év terv év 62,4 48,1 53,76 A vevőállomány átlagos átfutási ideje is csökkent. Az egyéb vevők esetében a mutató tartalmazza a DEVÍZ Zrt halasztott fizetési megállapodás miatti állományát és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt tartozását. A mutató jelzi a fogyasztók fizetési moráljának, és a lehetőségeik romlását. Főleg lakossági víz- és csatornadíjak határidőn túli követelése növekedett, melyre már közel 114 millió Ft értékvesztés van elszámolva. Vevőállomány bemutatása: Vevőállományunk december 31-i záró értéke , amely már csökkentve van a göngyölített értékvesztés elszámolt értékével. Vevőállomány megbontása Vevőállomány Elszámolt értékvesztés Belföldi vízdíjas vevők Belföldi egyéb vevők Kétes követeléseink Összesen Értékvesztés bemutatása: Értékvesztés megbontása Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Kétes vevők Egyéb vevők Vízdíjas vevők Összesen: A növekedésként kimutatott e Ft a i könyvelt állapot és a mérlegkészítés időpontja ( ) alapján évre képzett értékvesztés összege. A csökkenésként kimutatott összegből a korábbi években elszámolt értékvesztés megfizetése, eft korábban leírt értékvesztéssel elszámolt vevő behajthatatlan követelésként történő leírása 14

16 A határidőn túli követelés állomány december 31-i könyvelt, de i teljesítési időponttal lejárt vevőköveteléseink megbontása a következő: () 1-30 napos késedelem napos késedelem napos késedelem napos késedelem napos késedelem napon túli késedelem Összesen: Jelentősebb fizetési határidőn túli adósaink a következők:() Lakossági és közületi víz- csatornadíj tartozások: Pátyi Közmű Kft, Budapest Erdeiné Kota andrea 603 Aranyosapátiért Közhasznú Nonprofit Kft 514 Aquarius Aqua Kft, Cegléd Impet Jelöléstechnikai és tanácsadó Kft. Szolnok 653 Tájvilág Szociális Szövetkezet Abony 634 Natriv Ex Kft. Berettyóújfalu 1268 Dutra Traktor Kft. Budapest 660 Petrik Zoltán Balmazújváros 919 Hortobágy Halgazdaság Zrt Kétes követeléseink 307 A lejárt fizetési határidejű követelések és az összes követelések közötti különbség jelentős része évi fizetési határidejű, amelyek a évet érintő folyamatos teljesítésű számlák összegéből adódik. Jelentősebb határidőn túli kintlévőség halmozódott fel a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-nél, melynek összege , többszöri fizetési megállapodás ellenére sem rendezte számláit. Társaságunk erre az összegre 2013 évben értékvesztést számolt el. Az új települések átvételével a régi szolgáltatóktól vevői követelést nem vettünk át. Kivételt képez két esetben, melyek a következők: o től üzemeltetési szerződés keretében víziközmű szolgáltatást végzünk Tiszavárkony, Tiszavárkony-Szőlők, Tiszajenő, Vezseny községekben és e Ft követelést vásároltunk meg a korábbi üzemeltetőtől (Bácsvíz Zrt.), A követelést 80%-os áron vásároltuk meg. o évben megvételre került a Fehérgyarmati Üzemmérnökségünknél 40 település 65 millió Ft kintlévősége 14,5 millió Ft-ért 22%-os áron a Tiszaszamos-menti Közműszolgáltató Kft-től. Társaságunk ezeket a vevői követeléseket az egyéb követelésként tartja nyilván. A pénzgazdálkodást jellemző mutatók összességét tekintve megállapítható, hogy társaságunk évi pénzügyi helyzete stabilnak mondható annak ellenére, hogy a lakosság fizetőképessége jelentősen romlott az előző évekhez képest. A költségvetéssel szemben tartozásunk nincs. 15

17 Társaságunk eredménye Társaságunk évben mérleg szerinti veszteséggel zárt, a tervezett eredményhez képest 70 millió Ft-tal több veszteséget realizáltunk, melynek fő oka a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-vel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés. Az üzemi, üzleti tevékenységünk eredménye ebben az évben , mely az előző évhez képest jelentősen romlott. Az adóalap növelő és csökkentő tételeket is figyelembe véve társaságunknál nem jelentkezett évet érintő társasági adófizetési kötelezettség. Társaságunknak is fizetni kell a Társasági adóról szóló törvény szerint jövedelem minimum adót, de mivel a számított társasági adóalap negatív, így a bevallással egyidejűleg nyilatkozatot teszünk évben az adózás előtti eredmény és a mérleg szerinti eredmény megegyezik. A társasági adóalap számítást a 5. sz. melléklet tartalmazza. A 7a, 7b., 7c., mellékletek tartalmazzák a társaságunk a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény valamint a végrehajtási utasítása (58/2013.II.27) előírása szerinti Számvitelei Szétválasztási Szabályai alapján elkészített tevékenységek szerinti megbontású mérleg és eredmény kimutatását. III. Eredmény-kimutatás kiegészítése 1./ Értékesítés nettó árbevétele /I./ év év terv év Értékesítés nettó árbevétele , teljes egészében belföldi értékesítés nettó árbevétele évben export és európai uniós országokba történt értékesítés nem volt. Belföldi értékesítés nettó árbevételének részletezése a következő(): Értékesítés nettó árbevétele év terv tény 16 tény / bázis % Változás tény / terv % Ivóvíz értékesítés ,6 306,3 Iparivíz szolgáltatás ,6 105,9 Mezőgazdasági vízszolgáltatás ,4 126,2 Szennyvízelvezetés és tisztítás ,6 440,8 Egyéb alaptevékenység ,6 337,0 Építőipari tevékenység árbevétele ,0 268,6 Egyéb tevékenység árbevétele ,9 267,4 Értékesítés nettó árbevétele összsen: ,6 314,6

18 2./ Aktivált saját teljesítmények értéke /II./ év év terv év A saját előállítású eszközök aktivált értéke Az aktivált érték főleg a leszerelt vízórák hitelesítéséből, felújításából, mely értékű és értékben saját kivitelezésű beruházásokból és felújításokból tevődött össze, valamint az évközben csatlakozó települések ivóvíz és szennyvíztelepein őrzésre-védésre tartott ebek állománya. Saját kivitelezési beruházásaink a következők:() - Nyugati Főcsatorna kotrás, depónia rendezés Ivóvízhálózat bővítés Homokszűrő felújítás Irattár kialakítás Vegyszeradagoló állomás Szivattyú tároló Átemelő felújítás Szennyvízhálózat felújítás 733 Társaságunknál a saját termelésű befejezetlen állomány évben , mely nagyobb részben ivóvízminőség javító beruházáshoz az átvett településeknél saját munkavégzés illetve gerincvezetés helyreállítása, illetve 50 őrző kutya állomány növekedés. 3./ Egyéb bevételek /III./ év év terv év Egyéb bevételek bemutatása: A évi egyéb bevételei , melynek részletezése a követező: év év Tárgyi eszközök értékesítés bevétele Kapott késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összeg 18 - Utólag kapott engedmény (MVM Partner Zrt, Grundfos Hungária Kft)

19 Káresemények bevétele biztosítótól Kisköre Önkormányzat díjtámogatás Tószeg Önkormányzat díjtámogatás Nagytőke Önkormányzat díjtámogatás Hortobágy Önkormányzat díjtámogatás Újlőrincfalva Önkormányzat díjtámogatás Tiszajenő Önkormányzat díjtámogatás Vezseny Önkormányzat díjtámogatás Újtikos Önkormányzat díjtámogatás Tiszagyulaháza Önkormányzat díjtámogatás Sarud Önkormányzat díjtámogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó bevétele Követelés engedményezés bevétele Követelések előző évi értékvesztésének megfizetése Céltartalék felhasználás Kapott kötbér Kapott kártérítés Kiskörei KEOP szennyvíz elszámolás visszavezetése Munkáltatói bérkompenzációs támogatás Összesen: A költségeket költség nemenkénti bontásban az eredmény kimutatás tartalmazza. Igénybevett szolgáltatások értéke (IV/06.) év év terv év Igénybevett szolgáltatások értékének részletezése 2012.év 2013.év Szállítás, rakodási költségek Bérleti díjak Vagyonkezelési díj Karbantartási, hibaelhárítási költségek Hirdetés, közbeszerzési hirdetmény, reklám tevékenység költségei Iszapszállítás, veszélyes hulladék, szennyvízszállítás, szippantás költségei Oktatás, továbbképzés költségei Belföldi utazási, kiküldetési költségek Telefon költségek Posta költségek Internet költségek

20 Kölcsönzési díjak Hírlap, szakkönyv előfizetési díjak Közüzemi díjak (csatorna-szolgáltatás, szemét, távhő) Rendszerkövetés költségei Parkolás, autópálya, gépkocsi mosás költségei Bérmunkák költségei Vízszolgáltatás (VIZIG-ek) Vízszolgáltatás (TRV Kft) Tagsági díjak, működési hozzájárulás Szakértői, pályázati költségek Készenlét-rendelkezésre állás költsége Takarítás, őrzés Könyvvizsgálat, ügyvédi költségek, per és végrehajtói költség Egészségügyi szolgáltatás költségei Kutyaeledel, oltás költsége Vízórák és egyéb hitelesítések Műszaki felülvizsgálatok Nem saját eszközökön végzett javítások Egyéb ki nem emelt szolgáltatások (rendszer távfelügyelet, minőségirányítási feladatok, új területek migrációja, dugulás elhárítás, útburkolat helyreállítás, vízdíjszámlák nyomtatása, fénymásolása, stb.) Összesen Egyéb szolgáltatások értéke (IV/07.) év év terv év Egyéb szolgáltatások értékének részletezése 2012.év 2013.év Vízkészlet járulékok Illetékek, engedélyezési díjak Bankköltségek, kezelési díjak Biztosítási díjak Felügyeleti díj Összesen A költségek között a Társaságnál végzett saját kutatás, kísérleti fejlesztés költségei évben nem merültek fel. 4./ Egyéb ráfordítások (VII.) év év terv év

21 Egyéb ráfordítások részletezése év év Tárgyi eszköz értékesítés könyv szerinti értéke Behajthatatlan követelés vevőre - 3 Káresemények ráfordításai (betörési kár, gépkocsi kár, üvegkár) Fizetett kártérítések Fizetett késedelmi kamatok Bírság, szennyvízbírság, kötbér Vízterhelési díj Innovációs járulék Egyéb ráfordítások Tárgyi eszközök selejtezés könyvszerinti értéke Helyi adók Cégautó adók Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése Önrevízióval kapcsolatos pótlék, kamat, bírság Céltartalék képzés várható kötelezettsége Készlet selejtezés Készlet hiány Értékesített követelés értéke Utólag adott pénzügyileg rendezett engedmény Követelés engedményezés Közműadó Összesen: Az előző évhez képest az egyéb ráfordítások több mint 787 millió Ft-tal növekedtek. Ennek okai: Helyi adónk 60 millió Ft-tal több lett, mint az előző évben, az új települések árbevétel növekedésével arányosan. Céltartalékot 2013 évben nem képeztünk A vízterhelési díj 73 millió Ft-tal növekedett, mely az új települések átvételének következménye Kiselejtezésre került Kisköre Ivóvízminőség-javító bővítő beruházásánál feleslegessé vált eszközök, melynek értéke 16millió Ft volt. Az egyik legnagyobb vevőnk a DEVÍZ Zrt.-vel évre kötött mennyiségi és pénzügyi megállapodásban 55millió Ft engedményt adtunk. Az egyéb ráfordítások között legnagyobb tételnövekedés a törvényi előírásoknak megfelelően bevezetésre került közműadó, melynek évi összege 549 millió Ft A követelésekre elszámolt tárgyi értékvesztés is növekedett 125 millió Ft-tal, ennek jelentős tétele a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-re elszámolt közel 93 millió Ft. Az elszámolt értékvesztés tételesen a 4. sz. és a 4/a. sz. mellékletek tartalmazzák. Az ózongenerátor sérülése miatt a tárgyi eszközre terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolnunk összegben. 20

22 5./ Pénzügyi műveletek bevétele és ráfordítása (VIII.-IX.) év év terv év Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások évben pénzügyi műveletek bevétele , mely az előző évihez képest tal csökkent, ezek részletezése a következő: az egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek , vásárolt (Bácsvíz Zrt., Tiszaszamos-menti Közműszolgáltató Kft.) követelés vásárlás pénzügyi teljesítésének nyeresége Az egyéb pénzügyi bevételek között elszámolt árfolyamnyereség, mely 157 lett évben társaságunk pénzügyi műveletek ráfordításai , mely évhez képest tal növekedett. Ez átmeneti fizetési nehézségeink miatt igénybe vett folyószámlahitel után fizetett kamatok, a kiskörei KEOP beruházáshoz felvett hitel kamatai, és 739 árfolyamveszteségből tevődik össze. 6./ Rendkívüli bevételek és ráfordítások (X.-XI.) Társaságunk a rendkívüli bevételek és ráfordítások közé a Számviteli törvény felsorolása alapján sorolta be a tételeket év év terv év Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek részletezése 2012.év 2013.év Véglegesen kapott pénzeszköz (közműfejlesztési hozzájárulás) 25 - Elengedett kötelezettség értéke (vízterhelési díj kötelezettség terhére vásárolt mérőműszerek évet terhelő amortizációval arányos része) Itt került elszámolásra az állami vagyonnal szemben elszámolt tól elszámolásra került amortizáció összege mely volt. Őrzőkutyák nyilvántartásba való felvétele 10 0 Leltározáskor fellelt készlet és eszközértéke Nagytőke Önkormányzattól beruházásra (gáztalanító) kapott összeg, átháramoltatás miatti végleges kivezetése Összesen:

23 Rendkívüli ráfordítások részletezése Elsősorban önkormányzatoknak véglegesen nem fejlesztési célra átadott támogatások 2012.év 2013.év Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke mely az átháramoltatott eszközök értékét tartalmazza Összesen / Adófizetési kötelezettség (XII.) Társaságunknak évben nincs adófizetési kötelezettsége a negatív számított adóalap miatt. Társaságunk jövedelem minimum adót évben sem fizet. A társasági adóbevallásban külön táblázatot tölt ki. IV. Tájékoztató kiegészítések 1./ Az átlagos állományi létszámra vetített bázis átlagkereset évben Ft/fő/hó, évben pedig Ft/fő/hó volt. Ez 1,5 %-os csökkenésnek felel meg. A nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya az összlétszámon belül a évi 4,0 %-ről, évben 2,4%-ra csökkent. Az átlagos állományi létszám évben 301 fő, évben pedig 939 fő volt. Ezzel együtt a tulajdonos által jóváhagyott bértömeg-növelési korlátot nem léptük túl. Engedélyezett bértömeg-fejlesztés bemutatása -ban év évi terv év A jóléti és szociális jellegű ellátásokra fordított összeg évben több, mint 262 millió Ft, melyeknek a költségfedezetét társaságunk biztosította. (Cafetéria elemek, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, segélyek,) évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések: Állománycsoport Átlagos statisztikai létszám fő 22 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Átlagos statisztikai állományi létszám Teljes munkaidős statisztikai létszám Teljes munkaidős stat.fizikai létszám Teljes munkaidős stat.szellemi létszám Részmunkaidős létszám Összesen:

24 2./ Tisztségviselők és könyvvizsgáló díjazása: () Tisztségviselők 2012.év létszám 2013.év létszám év díjazás 2013.év díjazás év költségtérítés év költségtérítés Felügyelőbizottsági tagok Könyvvizsgáló Összesen: / Társaságunknak a TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.-ben van 100 %-os részesedése. A TRV Közüzemi Szolgáltató Kft. saját tőkéje 9.388, melyből jegyzett tőke 3.000, eredménytartalék 4.311, mérleg szerinti eredménye: A TRV Közüzemi Szolgáltató Kft. (Szolnok, Kossuth L.u.5.) tevékenysége keretében évben víz- csatornadíj kintlévőség csökkentése érdekében a Kft. bevonásával, próbáltuk fokozni a behajtás hatékonyságát. A közvetítői tevékenységgel és egyéb kisebb műveletek végzésével bevétellel ráfordítással adózás előtti eredményt ért el. A számított társasági adó 233. Az adózott és mérleg szerinti eredmény évben 2.077, mely az eredménytartalékba kerül. 4./ Társaságunknál december 31-én nincs veszélyes hulladék készlet, mert ami keletkezett azt év végéig elszállítottuk, valamint nincs környezetvédelemmel kapcsolatos kár és kötelezettség sem. 5./ A évi éves beszámolót összeállította: Haraszti Zoltánné pénzügyi és számviteli osztályvezető, aki könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult. Nyilvántartási száma: / A társaság könyvvizsgálója: Auditconsult Könyvvizsgáló Kft. természetes személyként eljáró könyvvizsgáló Bakó Zsuzsanna (kamarai tagszám: ) A megbízási szerződés üzleti évekre vonatkozik. 7./ A társaság képviseletére egy személyben jogosult: május 23-tól Hajdú Gábor vezérigazgató, 5000, Szolnok Vidra út 14. Szolnok, május Hajdú Gábor vezérigazgató

25 1. számú melléklet Tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulása év Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Bruttó érték Tárgyi eszköz összesen: Ingatlanok Műszaki gépek, felszerelés Egyéb gépek, berend. felsz Beruházások Vagyon átvétel Értékcsökkenés Tárgyi eszköz összesen: Ingatlanok Műszaki gépek, felszerelés Egyéb gépek, berend. felsz Immateriális javak bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulása év Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Bruttó érték Immateriális javak összesen: Vagyoni értékű jog Szellemi termék Értékcsökkenés Immateriális javak összesen: Vagyoni értékű jog Szellemi termék

26 1/a. számú melléklet Állami víziközmű vagyon bruttó értékének változása év Megnevezés Nyitó bruttó érték Növekedés Csökkenés Záró bruttó érték Vagyoni értékű jogok Szoftver termékek Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Beruházások Összesen:

27 1/b. számú melléklet Állami víziközmű vagyon értékcsökkenésének változása év Megnevezés Nyitó écs. érték Növekedés Csökkenés Záró écs. érték Vagyoni értékű jogok Szoftver termékek Ingatlanok Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése Műszaki gépek, berendezések,felszerelések Műszaki gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenés Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Összesen:

28 1/c. számú melléklet Állami víziközmű vagyon záró nettó értékének változása év Megnevezés Nyitó nettó érték Növekedés Csökkenés Záró nettó érték Vagyoni értékű jogok Szoftver termékek Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Beruházások Összesen:

29 2/a. számú melléklet Önkormányzati víziközmű vagyon bruttó értékének változása év Megnevezés Nyitó bruttó érték Növekedés Csökkenés Záró bruttó érték Vagyoni értékű jogok Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Beruházások Vagyonkezelésbe vétel Összesen:

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OR-TISZK Nonprofit Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. www.ortiszk.hu Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben