B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2."

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata bevételeinek alakulása december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre teljesített fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok határozata a évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról 8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása évben 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege évben teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül

3 3 11. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a évre teljesített működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 12. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által évben adott közvetett támogatásokról 13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása évenkénti bontásban és összesítve melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek évi pénzmaradványának alakulásáról 14.2 melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata intézményeinek évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről 15. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt (Tájékoztató mérleg december 31.) 16. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási és pénzeszközeinek változásáról 17. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat évi költségvetési beszámoló tervezetéhez az Áht. 91. (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

4 4 A képviselő-testület a 2/2011. (II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését e Ft főösszegű bevétellel és kiadással. A költségvetésből e Ft felhasználását a működtetésre, míg e Ft felhasználását fejlesztési feladatokra hagyta jóvá a testület. Terveztünk továbbá e Ft összegben intézményi fejlesztési kiadást, valamint e Ft szolgált a működési kiadások tartalékául. A fejlesztési kiadásokon belül a költségvetésben az év közben induló beruházások fedezetére e Ft-os pályázati alapot hagyott jóvá a képviselőtestület. A évi önkormányzati költségvetésbe beépült a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás költségvetése, összesen e Ft összegben bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezen előirányzatok felett az önkormányzat gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik ben az önkormányzat induló működési hiánya eft volt. A hiányból az intézmények, illetve a Holding felé visszaosztásra került a támogatás 10 %-a: eft. Így az önkormányzat évi költségvetését eft működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Ezen túl az önkormányzat december 31-i folyószámla hitelállománya e Ft volt. A képviselő-testület 65/2008.(V. 29.) határozata elfogadásával eft-os fejlesztési hitel felvételéről döntött a városban létesítendő útépítések megvalósítása céljából. A hitel keretösszegéből még e Ft állt rendelkezésre, melyet 2011-ben lehívott az önkormányzat. A évi fejlesztési kiadások önerő fedezetére a 2010-ben kibocsátott kötvényforrás állt rendelkezésre. A) A működési költségvetés finanszírozhatóságának biztosítása érdekében a képviselő-testület - 75/2011. (VI. 30.) határozatában a korábbi e Ft összegű folyószámla hitelkeret e Ft-ra történő megemelését kérte a számlavezető OTP Nyrt-től május 31-i lejárattal. - 76/2011. (VI. 30) határozatában a korábbi eft összegű bérhitelkeret módosítását kérte a számlavezető OTP Nyrt-től e Ft-ra május 31-i lejárati határidővel.

5 5 A hitelszerződések a két fél között a testületi határozatokban foglalt feltételekkel létrejöttek. Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány megszüntetése érdekében az önkormányzat pályázatokat készített, s az alábbi támogatásokat nyerte el: - ÖNHIKI I. ütem eft - ÖNHIKI II.ütem e Ft - Miniszteri döntés alapján vissza nem térítendő ÖNHIKI kiegészítő támogatás e Ft - A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás a meglévő rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére kellett fordítani e Ft A helyi iparűzési adó bevételünk kedvezően alakult az elmúlt évben. Az eredetileg betervezett e Ft-tal szemben e Ft-ot sikerült beszednünk. Az önkormányzat úgy tudta megőrizni működőképességét, hogy az előbb említett folyószámla és munkabérhitelt folyamatosan igénybe vette az év folyamán. B) évben a beruházások pénzügyi egyensúlyát ugyancsak nehéz volt biztosítani. Ez több tényezővel magyarázható: - Nehezítette a beruházások megvalósítását, hogy azok részben utófinanszírozottak voltak (Déli gyűjtőúthálózat építés, Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe, Iskolafejlesztés Püspökladányban) - Püspökladány Város Önkormányzata a 77/2010. (VIII. 26.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy évben fejlesztési pénzügyi egyensúlyának megteremtése, valamint az elkövetkező évek fejlesztési kiadásai saját forrásának biztosítása érdekében e Ft-nak megfelelő összegű zártkörű, kétdevizás kötvényt bocsát ki.

6 6 A végleges kötvény kibocsátásra december 17-én került sor. A kötvény forrásból finanszírozta az önkormányzat a 2011-ben pályázati úton támogatott beruházások saját forrás szükségletét ben a kötvény forrásból a beruházások finanszírozására e Ft-ot hívtunk le. - A korábbi években felvett hitelek tőke és kamat fizetési kötelezettségét saját fejlesztési forrásból biztosítottuk. A mellékelt táblázatokból látható, hogy intézményeink év közben elsősorban pályázati forrásokból jelentős bevételeket tudtak realizálni, melyeket személyi és dologi kiadásokra, illetve eszközbeszerzésekre használhattak fel. Az önkormányzati intézményeknek a költségvetési év során - eredményes gazdálkodással - sikerült a 10%-os hiányt visszapótolni. Örömmel mondható el, hogy az önkormányzat 2011-ben működési hitelállomány nélkül zárta az évet. BEVÉTELEK (1. melléklet) Összességében az önkormányzati bevételek 86,68 %-ra teljesültek. A nagymértékű bevételi kiesést alapvetően két tényező indokolja: - Az államháztartáson kívülről érkező működési jellegű pénzeszközök átvétele összességében csak 26,93 %-ban valósult meg. Ennek oka Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázathoz átvenni tervezett pénzeszközök teljesítése évben realizálódik. - A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen a betervezett e Ft helyett csak e Ft-ot tudott az önkormányzat megigényelni a beruházások kivitelezésének, illetve a pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt. A bevételi elmaradás jelentősebb tételei: - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója e Ft - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés e Ft - Öntsünk tiszta vizet a pohárba ivóvízhálózat fejlesztés e Ft - Gázmotoros kiserőmű telepítés e Ft - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés e Ft - Déli Gyűjtőút Hálózat építés e Ft

7 7 Az intézmények tényleges működési bevétele a módosított előirányzathoz képest 98,06 %-os teljesítést mutat. Lényeges túlteljesítés illetve lemaradás egyetlen intézménynél sem mutatkozik. Az önkormányzati működési bevételek teljesítése összességében 12 %-kal elmarad a módosított előirányzattól. A bevételi kiesés elsődleges oka, hogy az újtelepi szennyvízvezeték építés ÁFA visszaigénylése e Ft nagyságrendben elmaradt. A visszaigénylés áthúzódik évre. Ellentétes módon hatott a működési bevételek teljesítésére a kötvénybefektetésből származó eft többletbevétel. Adóbevételek Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőséggel bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90 %-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10 %-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító hatását, évre 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett e Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A ténylegesen befolyt éves adóbevétel e Ft, mely 105,58 %-os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónem jogcímen a évi adóbevallás feldolgozása során az adóhatóságnak e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 43. -a alapján. A további visszaigénylésekkel együtt évben összesen e Ft visszautalást teljesítettünk a vállalkozók részére. A környező település lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt előző év végén két vállalkozás helyezte át a székhelyét, így idén közel e Ft iparűzési adótól esett el városunk (előző év adatai alapján kalkulált érték). Bevételi kiesést jelentett még a felszámolás miatt megszűnt vállalkozások behajthatatlanság címén törlendő bevételi előírása e Ft összegben évben a gépjárműadó mértéke nem változott az előző évhez képest. A szigorú hitelfelvételi lehetőségek miatt tovább csökkent az új gépjárművek vásárlása, valamint az üzemanyagárak és a lízingdíjak emelkedése következtében egyre több gépjármű tulajdonos kényszerült megválni járművétől. Az egyik szomszédos településen alkalmazott lényegesen kedvezőbb iparűzési adó mértéke miatt az év elején számítottunk arra, hogy esetleg több cég áthelyezi telephelyét. Ez az elvándorlás azonban nem volt jellemző, évben egy fuvarozással foglalkozó vállalkozás helyezte át telephelyét.

8 8 A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, folyamatosan kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. A fentiek figyelembe vételével évben e Ft gépjárműadó folyt be, mely 117,08 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegenforgalmi adónemen az adómérték évben 300 Ft/fő/vendégéjszaka volt. A e Ft összegű bevételi terv e Ft-ra teljesült, amely 96,67 %-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartására korlátozódtak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). A magánszemélyek kommunális adójának mértékét Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletével január elsejétől Ft/év adótételről Ft/év adótételre változtatta meg. Az adómérték emelés szükségessé tette, hogy valamennyi adófizetésre kötelezett adózónak az adót ismételten ki kellett vetni és az erről szóló határozatokat tértivevénnyel meg kellett küldeni. Ennek a kötelezettségnek január február hónapban eleget tettünk és közel darab határozatot postáztunk ki. Gondot jelentett, hogy a jogszabályok változása következtében a földhivataloknak már nem kötelessége a tulajdoni lapokon történt változásokról az értesítések megküldése, így a változásokról egy ideig nem értesültünk, csak ha azt az adózó bevallotta. Köszönhetően a jó személyes kapcsolatoknak, a földhivataltól kapott információk alapján a szükséges intézkedést időben meg tudjuk tenni évre az adómérték emelése következtében az előző évi e Ft-tal szemben e Ft adóbevételt terveztünk. Ez a bevételi terv e Ft összegben realizálódott és 104,87 %-os teljesítésnek felel meg. A talajterhelési díj bevezetésének az volt a célja, hogy egyre több lakos rákössön a központi szennyvíz csatornahálózatra. Az elmúlt évben e Ft talajterhelési díj bevétele keletkezett az önkormányzatnak, amely 147 %-os teljesítésnek felel meg.

9 9 Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az önkormányzati adóhatóságnak. Ilyenek például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások december 30-án a Víziközmű Társulattól az adóhatóság átvette a korábban lezárult szennyvíz-beruházások hátralékosainak listáját, amely tartozások behajtására évben kiemelt figyelmet kell fordítani. Adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a Hulladékkezelő Kft-nél kukaürítési díj meg nem fizetése miatt keletkezett hátralék is. Bírság, pótlék jogcímen beszedett bevétel e Ft volt, amely 73,21 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az adóhatóság az év folyamán valamennyi adónem tekintetében több alkalommal áttekintette a hátralékosok állományát. Az adóelőleg-fizetési esedékességeket követően felszólító levelek kerültek kiküldésre a nem teljesítők részére. Ismerve a vállalkozásokat is sújtó problémákat humánus módszerekkel, de következetes elvek alapján a különböző fizetési könnyítések alkalmazásával igyekezett az adóhatóság eljárni a tartozások beszedésénél A problémásabb esetekben azonban a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) lehetőségével élt a hatóság. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatósági visszatartási jogot gyakorol a NAV-nál az adózók SZJA, ÁFA, stb. visszaigénylésére. E behajtási cselekmények eredményeként közel e Ft többlet adóbevétel realizálódott. Összességében valamennyi adónem bevételét és az egyéb bevételeket figyelembe véve éves szinten 107,8 %-os tervteljesítésről beszélhetünk, amely figyelembe véve a gazdasági válság 2011-ben mind a vállalkozások, mind a háztartásokban is érezhető negatív hatását az adózói morál szempontjából jónak minősíthető. A tervezett normatív állami hozzájárulást, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, valamint az átengedett központi adókat az önkormányzat megkapta.

10 10 Lemaradás az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron mutatkozik (például: rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, stb.). A jogosan igényelt támogatást megkaptuk. A központosított előirányzatok támogatásait (pl. városi sportpálya felújítás támogatása, Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatás, prémium évek program támogatása, az integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatása, Arany János kollégiumi program támogatása, stb.) 100 %-ban leutalta a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók évben összesen e Ft bérkompenzációban részesültek a központi költségvetésből. A különbözetként mutatkozó eft-ot a évi költségvetésbe beépítettük a még el nem végzett feladatok forrására. Vis maior támogatásra az önkormányzat e Ft-ot nyert el, melyből évben e Ft érkezett meg az önkormányzat számlájára. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink közül a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből eft folyt be. Az Árpád utca 64. szám mögötti telekrész értékesítéséből eft, valamint a Rákóczi 10. szám alatti ingatlan értékesítés utolsó törlesztő részletéből e Ft érkezett az önkormányzat számlájára. A működési célú támogatásértékű bevételek és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a tervezett ütemben megérkeztek a polgármesteri hivatalhoz és az intézményekhez egyaránt, kivéve a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe illetve a Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása beruházások támogatása. Az előbbi tételek lehívása folyamatban van. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek jogcímen betervezett bevételek közül az előirányzathoz képest lemaradás tapasztalható Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázaton, mely lemaradás látszólagos. A projekt időtartama október július 30-ig tart, az időarányos támogatás az elvégzett feladathoz igazodóan lehívásra került. Az intézmények és az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről jogcím alatt szereplő bevétel az 1. számú melléklet V. pontjában tételesen megtalálható.

11 11 A beruházási hitelből megvalósuló útépítéshez a lakosok eft-ot fizettek be. Hitelfelvétel év végén az önkormányzat sem működési hitelállománnyal, sem likvid, sem folyószámla hitelállománnyal nem rendelkezett. A 300 millió Ft útépítésre tervezett hitelből ben eft, ben e Ft ben e Ft került lehívásra. A évben kibocsátott eft kötvényből év végéig felhasználásra került: évben e Ft évben e Ft. Lehívott kötvényforrás: e Ft. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) A évi intézményi működési költségvetések az ágazati jogszabályokban előírt személyi jellegű kiadásokat, s azok járulékait tartalmazta. A dologi kiadásokat a évben lebontott előirányzattal azonos összegben határozta meg a fenntartó az intézmények részére. Az önkormányzat nem vonta el az intézmények évi pénzmaradványát, illetve nem számította be a évre tervezett működési bevételüket az intézményfinanszírozásba. A központosított előirányzatok-, s más pályázatokon elnyert források javították az intézmények működési pozícióját, ezen belül lehetőségük nyílt szakmai eszközök beszerzésére is. Valamennyi intézményünk élt a szakmai pályázati lehetőségekkel, a központosított támogatásokkal együtt e Ft volt az az összeg, melynek elnyerésével a szakmai munka színvonalát emelni tudták.

12 12 Összességében a működési kiadások teljesítése 99,98 % volt városi szinten. Önkormányzatunknál a személyi jellegű kiadások előirányzata az alábbiakban részletezett okok miatt növekedett az eredeti költségvetéshez viszonyítva: - Előző évi pénzmaradványból a személyi jellegű maradványok előirányzatosítása miatt. - Prémium évek programban résztvevők bérét és járulékát a központi költségvetés pótelőirányzatként biztosította az önkormányzat pályázata alapján. Az előirányzat az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában került felosztásra ben a közalkalmazottak és a köztisztviselők a 352/2010.(XII.31.) Kormányrendelet alapján az előző évi nettó bérek szinten tartása érdekében bérkompenzációban részesültek. A pótelőirányzatot az önkormányzat az intézmények részére tovább adta. - A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók járandóságainak fedezetére támogatásértékű működési célú pénzeszközt biztosított. Az év közben átvett pénzeszközökkel szintén emelkedett a személyi kiadások előirányzata. - Megtörtént a pályázati úton elnyert támogatásértékű bevételek és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatosítása. A ténylegesen személyi jellegű kiadásra fordított felhasználás arányában nőtt az intézmények személyi jellegű kiadásainak előirányzata. Bár az önkormányzatnak voltak pénzügyi nehézségei, ennek ellenére az intézmények folyamatos pénzellátása biztosított volt. Az önkormányzati intézmények egész évben takarékosan gazdálkodtak. A munkaerő ellátást nagymértékben nehezítette, hogy a közfoglalkoztatottak egy része csak napi 4 órában volt foglalkoztatható. Városüzemeltetési feladatok Az ágazat összes kiadási előirányzata 91,96 %-os teljesítést mutat. Az ágazatban szereplő feladatok többségének kiadása csaknem 100 % teljesítést mutat.

13 13 A közvilágítás feladaton a módosított előirányzat e Ft. A tényleges évi kiadás e Ft. A közvilágítás szolgáltató váltása miatt a számlák rendszertelenül érkeztek meg a polgármesteri hivatalhoz, s azok értéke nem mindig igazodott a tényleges fogyasztáshoz. A belvíz-elvezetési feladatokon a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat az elmúlt évben egy szennyvíztelep üzemeltetési költségeit számlázta le a polgármesteri hivatal felé. A másik szivattyútelep működési költségeit a központi költségvetés biztosítja a Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulat részére. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: eft eft eft eft eft. Igaz, hogy a Holding Kft önkormányzati támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, azonban azoknak az elvárásoknak, amelyekért önkormányzat a Kft-t megalakította nem felelt meg. A képviselő-testület ezért a Holding Kft átalakításáról döntött, mely jelenleg van folyamatban. A mezőőri szolgálat feladaton 3 fő mezőőrt és 1 fő munkavezetőt foglalkoztat az önkormányzat évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága e Ft összegű ( Ft/mezőőr/hó) támogatást biztosított a mezőőri szolgálat működéséhez az önkormányzat számára. Az egyéb feladatok kiadásai a tüdőszűrés-, a házasságkötés költségeit, a díszkút karbantartását, szállítási díjak, fordítási díjak valamint a Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj tételeket tartalmazza. A vis maior évi I-IV. ütemű támogatásának elszámolása megtörtént. A év július 30-i felhőszakadás miatt benyújtott támogatási igény alapján e Ft támogatást nyert el az önkormányzat. Az e Ft-os önerőt is figyelembe véve e Ft állt az önkormányzat rendelkezésére a feladat ellátásához. Az előirányzatból a védekezéssel kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások fedezetét kapta meg az önkormányzat évben (vízszivattyúzás költségei, homokzsákokra fordított kiadások, kapubejárók

14 14 helyreállítása, stb). A konkrét helyreállítással kapcsolatos feladatok megvalósítására évben kerül sor. A képviselő-testület 12/2011.(VIII. 26) rendelete alapján az önkormányzat a Víziközmű Társulati hitel lejárata miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségének eleget tett, december hónapban a e Ft-ot a Kereskedelmi és Hitelbank részére átutalta. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2011.(X. 27.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy október 31-i hatállyal a Hajdú Volán Zrt-vel a helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozóan kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Fenti határozatban foglaltak alapján az önkormányzat a feladat ellátására közszolgáltatási szerződést kötött egy helyi vállalkozóval, akinek e Ft támogatást biztosított a feladat ellátásához. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat sokrétű szakmai tevékenységet végez. Ellátja a városban a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek és a fogyatékosok nappali ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás feladatokat. Térségi feladatokat lát el Szerepen és Sárrétudvariban, illetve július 1-től Földes és Nagyrábé településeken. A feladatbővüléssel mintegy ellátottat és 32 fő alkalmazottat vett át az intézmény a két település önkormányzatától. Az intézményi kiadások teljesítése összességében közelíti a 100%-ot évre áthúzódik a Szent István utcai intézmény teljes évi gázszámlája, ilyen jogcímen az intézmény nem kapott számlát évben a szükséges épület karbantartási feladatokat és gépkocsi javítási munkálatokat elvégeztette. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 11 településén végezte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységet. A feladatellátáshoz e Ft támogatást biztosított a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Az előző évi pénzmaradványból 400 eft-tal növelte a feladat ellátásához szükséges forrást. A rendelkezésére álló összeget szakmai feladatok ellátására fordította az intézmény. A közösségi pszichiátriai ellátáshoz az intézmény 2011-ben e Ft-ot vett át a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól, mely a szakmai feladatokra

15 15 felhasználásra került, illetve kötelezettséggel terhelt az intézmény pénzmaradványaként. A szociális ágazat legnagyobb tétele továbbra is a pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata. - Közfoglalkoztatás: 2011-ben közfoglalkoztatásra az önkormányzat e Ft-ot fordított. A támogatás mértéke a Munkaügyi Központ részéről 70-95% között mozgott. Problémát okozott, hogy a támogatást nyújtók a 4 órás foglalkoztatást részesítették előnyben. Ezen dolgozók munkabére alig haladta meg a segélyben részesülők juttatását. A rövid időn át, és csak négy órában foglalkoztatott dolgozókat a munkáltatók sem tudták hatékonyan alkalmazni. - Az aktív korúak ellátása több területet foglal magába; foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban RÁT, illetve BPJ), rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy hány fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik ellátási formából a másikba évben megközelítőleg a tervezett szerint alakult a felhasználás. - Lakásfenntartási támogatás szeptemberétől a megszűnő gázár- és távhő- támogatás szerepét a kibővített lakásfenntartási támogatás vette át. A jogszabályváltozás következtében jogosulttá válók száma nem volt pontosan tervezhető. A helyi lakásfenntartási támogatási forma gyakorlatilag az alanyi jog kiterjesztésével megszűnt. - Az átmeneti szociális segélyezés esetében az előirányzat túllépése leginkább a hitel törlesztő részletek drasztikus emelkedése, az elszegényedés növekedése és a rendkívül hideg tél miatt következett be. - A köztemetések száma jelentős mértékben megnőtt a tervezetthez képest. A 8. melléklet mutatja be az egyes szociális ellátások jogcímenkénti előirányzatát és hozzá tartozó kiadásokat évben a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozó háziorvosok rezsiköltségével kapcsolatban támogatási igényt nem nyújtott be az önkormányzat felé. Ezen a jogcímen megjelenő kiadás három, a

16 16 rendelőintézettől elkülönült helyen működő háziorvosi praxis költségeit tartalmazza. A közfoglalkoztatás évről áthúzódó kiadásai, illetve ezen a jogcímen szereplő adminisztrációs költségek felhasználása az előirányzatnak megfelelően alakult. Püspökladány Város Önkormányzata a Startmunka Mintaprogram pályázat keretében e Ft működési- és fejlesztési jellegű támogatásban részesült november 15 december 31-ig terjedő időszakra. A program keretein belül mezőgazdasági projekt keretében 45 fő, míg a belvízelvezetés projekt keretében 52 fő álláskereső foglalkoztatásra nyílt lehetőség. A program év végéig változatlan dolgozói létszámmal folytatódik. Oktatási ágazat Az ágazat kiadása 95,5 %-os teljesítést mutat, ezen belül a három oktatási intézményünk kiadása 98,4 % és 99,1 % közt alakult. Az oktatási ágazaton belül jelentős változást eredményezett az, hogy szeptember elsején mintegy 100 tanuló kezdte meg tanulmányait az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az ágazat előirányzata év közben e Ft-tal emelkedett. A működési kiadások összefoglalójában már részletezett évi intézményi pénzmaradványok, a működési és támogatásértékű többletbevételek, a központosított előirányzatok, valamint az átvett pénzeszközökhöz tartozó kiadások ráépítése okozza az előirányzatok növekedését. A legnagyobb előirányzat növekedés a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél tapasztalható e Ft összegben, majd ezt követi a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium e Ft-tal. Az Egyesített Óvodai Intézmény előirányzat növekedése eft volt. A személyi juttatások eredeti előirányzatai között nem szerepelt a prémium évek juttatásai és jubileumi jutalom miatt felmerült kiadás, mely jelentős mértékben hozzájárult az előirányzat növekedéséhez. Az oktatási intézmények (Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium) előirányzat növekedését, így a szakmai munka színvonalát elősegítették a különböző pályázatokon elnyert támogatások a teljesség igénye nélkül:

17 17 - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások e Ft - Integrációs programban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása e Ft - Arany János Programok támogatása eft - Szakiskolai felzárkóztató programok támogatása e Ft - NFÜ Óvodai szakmai programok támogatása e Ft - OKM útravaló ösztöndíj támogatás e Ft - NSZFI Hiányszakmában tanulók támogatása e Ft - Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek pályázaton nyert összege e Ft - Alapítványoktól szakmai feladatokra pénzeszköz átvétel e Ft. Az oktatási intézményekben szeptembertől a túlóra havonta kerül kifizetésre és feladásra, így az intézményi bérfelhasználás egyenletesebb ütemben teljesül. Az oktatási ágazat intézményeinél is 10 %-os forráscsökkentésre került sor. A kiadás csökkentést az intézmények a bérköltség és annak járulékai mérséklésével illetve egyes juttatások forrásbevonásával hajtották végre (minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, nyugdíjba vonuló dolgozók álláshelyének üresen hagyása, óvodai csoport megszüntetése, etnika normatíva bevonása a hiány csökkentésébe, természetbeni juttatás megszüntetése illetve korlátozása). A dologi kiadások előirányzata oly mértékben korlátozott volt, hogy ott költség csökkentésre nem, vagy csak alig nyílt lehetőség. Az év folyamán megtett költségcsökkentő intézkedések többnyire átmenetiek voltak és nem párosultak végleges feladat csökkenéssel és feladat elmaradással. Az intézmények a legfontosabb karbantartási feladatokat és a tisztasági meszeléseket elvégezték. A Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására eft-ot nyert el pályázaton az önkormányzat, melyhez Ft önkormányzati saját forrást biztosítva, összesen eft került átadásra az étkezést biztosító intézményeknek. Az ágazat gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatokat 2011-ben is a GESZ látta el. Költségvetési előirányzatát 98,3 %-ra teljesítette. Az intézménynek pályázati lehetősége tevékenységi köréből adódóan - nem volt az elmúlt évben. A szükséges karbantartási feladatokat elvégeztette.

18 18 Az ágazatban szerepel az oktatási intézmények tanulói, a DSK valamint a birkózó és kézilabda szakosztályok által használt sportcsarnok után megfizetett bérleti díj is e Ft összegben. A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez eft-tal járult hozzá az önkormányzat évben. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat kiadása elmaradt az előirányzattól, mivel az eszközbeszerzések áthúzódtak évre. Egyéb ágazat Az ágazathoz tartozó intézményeknél, feladatoknál is csökkenteni kellett a számított finanszírozási előirányzatot 10 %-kal. A csökkentés jelentősebb tételei: - minőségi munkavégzés kereset kiegészítés kifizetésének elmaradása - étkezési utalvány elvonása - GYES-en lévő, nyugdíjba vonuló, prémium éves dolgozó üres álláshelyének be nem töltése, illetve a feladat közfoglalkoztatottal történő ellátása - dologi kiadások csökkentése (irodaszer, takarítószer pótlása pályázati forrásból nyert összegből, kiadványok lemondása, gépjárműhasználat szigorítása, üzemanyagköltség csökkentése, tanfolyamok kiszervezése. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ szakmai tevékenységét jelentősen javította a Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázaton elnyert eft, melyből évben megkapott e Ft-ot. Az összegből természetjáró/védő táborokat szerveztek meg és lehetőségük nyílt számítástechnikai eszközök beszerzésére is. Ezen túl több nyertes pályázattal rendelkezett az intézmény. A Püspökladányi Tájékoztató Központ pályázati támogatáson az elmúlt évben műsorkészítésre valamint a televízió rezsiköltségeinek finanszírozásához e Ft összegű támogatást nyert évben a reklám bevételek növelésével és további sikeres pályázatokkal nagymértékben segítette az intézmény szakmai tevékenységét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága a költségvetésben elfogadott feladatoknak eleget tett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről átutalásra került a tűzoltók részére május 1 és december 31-e között teljesített túlmunkák távolléti

19 19 díjainak, az azt terhelő járulékok és kapcsolódó kamatterheinek fedezete: eft. A túlmunkában érintettek részére a járandóság kifizetésre került. A Polgármesteri Hivatal előirányzata év közben a évi pénzmaradvánnyal, a jubileumi jutalom tartalékalapból biztosított összegével, a prémiumévekre és a bérkompenzációra biztosított központi forrással, a működési bevételi többletből valamint a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásához elnyert támogatás összegével nőtt. A évi sportcélú támogatások felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: Adatok e Ft-ban Teljesítés Sportalapítvány Sportcsarnok igénybevétele összesen ebből: - Többcélú Oktatási Intézmény DSK-val együtt Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium DSK-val együtt Birkózók Női kézilabda Férfi kézilabda 874 Sportpálya fenntartása Úszásoktatás 400 Mindösszesen: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött.

20 20 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István utcai óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosított. A saját forrás 40%-a évben térül meg. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás november 5-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Intézmény birtokba vette. A projekt lezárása április 30-án megtörtént. A közreműködő szervezet (VÁTI Kht) részéről a pénzügyi teljesítés megérkezett. 3) Nemzeti Diverzifikációs Program A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében három meglévő játszótér fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege e Ft. A saját forrás mértéke e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást e Ft-ot nem, csak e Ft-ot kaptunk, így megfontolandónak tartottuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ezért a október havi testületi ülés határozata (110/2011. (X. 27.)) alapján a támogatás visszamondásra került. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - áig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került.

21 21 Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka március 14-én megkezdődött. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, aszfalt burkolat, A-13 jelű csatorna új nyomvonala, burkolt részek kialakítása, infrastruktúrák átépítése és kiváltása. A beruházás október 25-én műszakilag befejeződött. Az út forgalomba helyezési engedélyt, a megépült csatornaszakasz vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. Jelenleg a pénzügyi végelszámolás történik. 5) Iskolafejlesztés Püspökladányban (TIOP) A beruházás április 30-án zárult. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, A pedagógusok továbbképzése a táblák használatáról megtörtént. Utolsó záró ellenőrzést megtartották. A támogatás utolsó részlete évben érkezik meg az önkormányzat számlájára. 6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100 %-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. A pályázat záró elszámolása megtörtént. 7) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás június 30-án fejeződött be. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények lebonyolítására került sor. A pénzügyi elszámolás áthúzódik évre. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat (TÁMOP) A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között e Ft, a fejlesztési kiadások között e Ft összeggel, mindösszesen e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehetett elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket.

22 22 A tanulóbarát iskolai környezet kialakítása megvalósult. A különböző eszközbeszerzés az egybeszámítási jogszabály miatt év első negyedévében valósul meg. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítását a Képviselő-testület októberi ülésén a 109/2011. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008.(V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A 2009 és 2010 években tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták évben elkészült a Bányász utca, az Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése megvalósult. A 300 millió forintos hitelkeret teljes egészében lehívásra került szeptember 30- ig. Az úthozzájárulás az érintett lakosok részére kivetésre került. 3) I. ütemű vis-maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása, felújítása A június 6-a és június 14-e közötti csapadékos időszakban a Püspökladány, Petőfi utca 9. szám alatti iskola épület pince helyiségét a belvíz elöntötte. Az átvizesedés következtében a téglafalak felülete kisalétromosodott. A pince helyreállítására sikeresen pályáztunk a vis-maior keretből a Magyar Államkincstárnál. A pince helyreállítását a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolája végezte február 15-e és július 15-e között, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

23 23 II ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A Víziközmű Társulás alapító okiratának módosítása az Újtelepi településrészre megtörtént. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége e Ft. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás első fordulóját még az eredményhirdetés előtt a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette és új eljárásra kötelezte az önkormányzatot. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. A projektmenedzsment és a műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzési eljárás során valósult meg. 2) Lehet így is? Lehet így is! Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért A beruházás elmaradt. 3) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg e Ft. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók

24 24 kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, a pályázatot újraértékelték. A döntéshez szükséges előzetes helyszíni szemlét a Közreműködő hatóság megtartotta november 22-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség értesítette önkormányzatunkat, hogy az első fordulós pályázatunkat elfogadta. A képviselő-testület a 140/2011. (XII. 15.) határozatában a második fordulós pályázati szándékától elállt. 5) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpárút-hálózatába, biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hozott februári ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program címmel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén, Petőfi Sándor utca Petri Pál utca Karcagi utca Árpád utca valamint a Damjanich utca - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. Pályázat elbírálása megtörtént. A tervezett beruházás megvalósítását a közreműködő szervezet e Ft összegű támogatásra ítélte, e Ft elszámolható összköltség mellett. Az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság a tervek átdolgozását kérte. A módosított tervek alapján a projekt összköltsége e Ft évben. A halasztott hatályú Támogatási Szerződés megkötése megtörtént. B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő belvízelvezető rendszerrel megoldható lesz-e a temető belvízelvezetése. A vízjogi engedélyezési terv elkészült. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására e Ft összegben. Az előirányzatot a képviselő-testület a

25 évi utolsó rendelet-módosításakor a fejlesztési tartalék alapba helyezte. Ennek az az oka, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága január 1-től állami tulajdonba kerül. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u szám. alatti lakóházakban és környezetükben a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra került a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis-maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége eft. Testületi döntés született, hogy a Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett, e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat elkészült, beadásra kerül a Közreműködő Szervezethez. A pályázat hiánypótlása is megtörtént. Jelenleg a pályázat értékelése történik. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának négy ütemben ig el kell készíttetnie a Püspökladány belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyét. Az I. ütemre a terv elkészült, a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta évben a II. és a III. ütem tervkészítési és engedélyezési költsége jelentkezik. A II. ütem tervezése befejeződött. A tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A III. ütem elkészítésének határideje november 15.

26 26 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig és az A-1-1 jelű csatorna kotrása év tavaszán megtörtént. 7) Kálvin Téri Általános Iskola zene tanterem felújítása: Püspökladányi Többcélú Általános Iskola intézménye tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme feletti födém és tetőszerkezet sérült. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy az olyan mértékben megrongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, továbbá a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatóak. A közvetlen életveszély elhárítására irányuló beruházás e Ft-ba került. 8) Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetésre biztosított előirányzat 850 eft volt. 9) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Az eszközök beszerzése megtörtént. 10) Gázmotoros kiserőmű telepítése A gázmotoros kiserőmű telepítésének pályázatának benyújtásáról még az elmúlt évben döntött a Képviselő-testület. Azonban a pályázati keret kiürült, így csak ez év márciusában lesz lehetőség újbóli megnyitására, így a pályázat beadására. A testületi határozat szerint az önkormányzat pályázik, a Városüzemeltető Kft. az önerőt visszatéríti nyertes pályázat esetén. 11) Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata. A tervező személyének kiválasztása megtörtént. A vízjogi engedélyes terv elkészült, az engedély kiadása március 20-án megtörtént. Az

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Cg: 02-10-060289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kiegészítı

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2008. évi tevékenységrıl

Közhasznúsági jelentés a 2008. évi tevékenységrıl Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-14-000003 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich Kastély a 2008. évi tevékenységrıl Fordulónap:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79..-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben