1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat"

Átírás

1 Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt Pécs, Búza tér 8/b. Cg: Kiegészítı melléklet a Pécs Holding Zrt évi összevont (konszolidált) éves beszámolójához

2 TARTALOM 1. Bemutatás 2. A csoport számviteli politikája 3. A konszolidálási folyamat 4. Mérleghez kapcsolódó információk 5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk 6. A cégcsoport vagyoni-pénzügyi helyzete 7. Egyéb információk MELLÉKLETEK 1. A cégcsoport konszolidálás elıtti egyedi mérlegadatai 2. A konszolidálás alapjául szolgáló mérlegadatok 3. Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 4. Értékesítés nettó árbevételének alakulása 5. Pénzügyi és jövedelmezıségi helyzetet bemutató mutatószámok 1

3 1. Bemutatás 1.1 Az anyavállalat A Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ( korábbi neve PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága - a október 12-én kelt létesítı okirattal a Pécsi Közüzemi Részvénytársaság és a Városi Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság egyesülésével jött létre. A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság az egyesüléssel létrejött új társaságot december 13-án jegyezte be. Cégbírósági bejegyzési száma Cg A Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelı Zrt. tevékenységét december 14-én kezdte meg. A társaság alapítója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1. Az alapítás módja: zártkörő A társaságnál közgyőlés nem mőködik, annak feladatait az Alapító látja el. A társaság alapításkori alaptıkéje e Ft, amely db Ft, azaz egymillió forint névértékő névre szóló törzsrészvénybıl állt. A Jegyzett tıkét a tulajdonos 2005-ben e Ft ingatlan apporttal emelte, majd 2006-ban e Ft ingatlan apport, e Ft pénzbeli, és újabb e Ft pénzbeli tıkeemelés következtében a jegyzett tıke én e Ft volt (1894 db 1 millió Ft névértékő névre szóló törzsrészvény és 33 db 10 ezer Ft névértékő névre szóló törzsrészvény), amely év során az alábbiak szerint változott: - Az alapító 89/2008.(03.06.) sz. határozatával a társaságnál elhatározott alaptıke emelés során a Pécs M.J.V. Önkormányzata tulajdonában lévı, különbözı gazdasági társaságokban megtestesülı részesedéseivel (üzletrészeit tulajdon átruházási okirat, apportálási nyilatkozatok alapján, nyomdai úton elıállított részvényeit forgatmányozás útján) az e Ft alaptıkét e Ft-tal e Ft-ra emelte meg. Az alaptıke emelés során szolgáltatott nem pénzbeli betét értéke független könyvvizsgálókkal felülvizsgálatra került. - Az alapító fenti határozatával arról is döntött, hogy a Pécsi Ipari Park Zrt-nél folyamatban lévı e Ft-os tıkeemelése bejegyzése után (bejegyzés március 18-napján megtörtént, január 17. napjával hatályosan) 60 db 10 ezer Ft névértékő, nyomdai úton elıállított törzsrészvényeit forgatmányozás útján, nem pénzbeli hozzájárulással e Ft apportértékkel a Zrt. tulajdonába adja és ezzel a társaság alaptıkéjét új, egyenként 56 db 1 millió Ft és 18 db 10 ezer Ft dematerializált, névre szóló törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával e Ft-ra emelte. - Az alapító 221/2008. (05.08.) sz. határozatával döntött arról, hogy a PVVM Pécsi Városi Vízmővagyont Mőködtetı Kft. - Pécs M.J.V. Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévı e Ft névértékő üzletrészét nem pénzbeli hozzájárulással e Ft apport értékkel a Pécs Holding Zrt. tulajdonába adja és ezzel a társaság jegyzett tıkéjét új, egyenként 349 db 1 millió Ft és 26 db 10 ezer Ft dematerializált, névre szóló törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával e Ft-ra emeli. - Az alapító 590/2008. (12.11.) sz. határozatával a Pécs Holding Zrt e Ft összegő jegyzett tıkéjét új részvények zártkörő módon történı forgalomba hozatalával e Ft pénzbeli hozzájárulással és e Ft nem pénzbeli hozzájárulással ( apporttal) e Ft-ra emelte. A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) tárgyai az Önkormányzat gazdasági 2

4 társaságokban megtestesülı tulajdoni részesedései összesen e Ft apportértékkel (Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt e Ft, PIP Zrt e Ft ) október 1-jén a társaság jegyzett tıkéje további e Ft-tal növekedett a PIP Zrt. és Pécsi Fürdı Kft. beolvadásával kapcsolatos átalakulás során. A Pécs Holding Zrt. jegyzett tıkéje én e Ft. A társaság teljes neve: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ( tól) A társaság rövidített neve: Pécs Holding Zrt. Székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Telephelyei: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. E. u Pécs, Móra F.u. Vásártér 7632 Pécs, Megyeri út 72., 74. A társaság adószáma: Statisztikai számjele: Kamarai nyilvántartás száma: A társaság elektronikus elérhetısége: Honlap: A konszolidálásba bevont társaságok tevékenysége, fı tevékenységi köreik: A Pécs Holding konszolidálásba bevont társaságai különféle - egymástól jelentısen eltérı - tevékenységekkel foglalkoznak. Így megtalálható közöttük az ipari termeléssel foglalkozó, a kulturális szolgáltatással, a városi tömegközlekedéssel, a média szolgáltatással, ingatlan vagyongazdálkodással, temetıi szolgáltatással, fürdı üzemeltetéssel, repülıtér üzemeltetéssel, városüzemeltetési szolgáltatással foglalkozó társaságok. A Pécs Holding Zrt. - mint cégcsoport - által végzett tevékenységek fıleg Pécs városában történnek. A társaság és kapcsolt vállalkozásai tevékeny részt vállalnak az önkormányzati feladatok végrehajtásában. A cégcsoport fı tevékenységi körei az alábbiak voltak 2010-ben: - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, ingatlanforgalmazás - Ingatlan bérbeadás, -üzemeltetés, ingatlanügynöki tevékenység - Ingatlankezelés, vagyonkezelés - Mérnöki tevékenység, tanácsadás, mőszaki vizsgálat, elemzés - Zöldterület-kezelés, út, híd építés, - Szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás - Porcelán edények, dísztárgyak gyártása - Pirogránit és eosin termékek gyártása - Városi, elıvárosi szárazföldi személyszállítás - Temetkezés, temetkezést kiegészítı szolgáltatás - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés - Színházi szolgáltatások, kulturális tevékenység - Növény-, állatkerti bemutató - Egyéb állatok tenyésztése 3

5 - Növénytermelési, erdıgazdasági szolgáltatás - Televízió mősor összeállítása, szolgáltatása - Napilapkiadás - Társadalomtudományi, humán kutatás,fejlesztés - Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek foglalkoztatásának elısegítése - Természetvédelem, környezetvédelem - Közforgalom számára megnyitott út- híd üzemeltetés - Út, autópálya építés - Repülıtér üzemeltetés, légi utasszállítás A Pécs Holding Zrt. a Számvitelrıl szóló, évi C. törvény 8. 2.c pontja szerinti összevont, éves beszámolót készít a 2010-es évre. Az összevont éves beszámoló aláírója: Barna Béla vezérigazgató A Pécs Holding cégcsoport A Pécs Holding Zrt. konszolidációs körébe bevont vállalkozások bemutatása 1.) Pécs Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft Pogány, Repülıtér Jegyzett tıke: e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány: 58,8 % Tulajdoni arány szerint bevonva. 2.) AIR Horizont Pécs-Pogányi Repülıtér Fejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft Pogány, Repülıtér Jegyzett tıke: eft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány: 74,7 % Teljeskörően bevonva. 3.) JÁSZAI CORNER Kft Kozármisleny, József A. u. 1. Jegyzett tıke : e Ft, tulajdoni részesedés 510 e Ft, tulajdoni arány 51 % Teljeskörően bevonva. 4.) Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft Pécs, Edison u. 30,36. Jegyzett tıke : e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 100 % Teljeskörően bevonva. 5.) Pécs Médiaközpont Kft Pécs, Rákóczi út. 11. Jegyzett tıke 500 e Ft, tulajdoni részesedés 500 e Ft, tulajdoni arány 100 % Teljeskörően bevonva. 6.) Pécs TV Kommunikációs Kft 7621 Pécs, Rákóczi út 11. Jegyzett tıke e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 100 % Teljeskörően bevonva. 7.) Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft Pécs, Munkácsy M. u. 31. Jegyzett tıke e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 100 % Teljeskörően bevonva. 8.) Pécsi Rendezvényszervezı Nonprofit Kft Pécs, Megyeri út 72. Jegyzett tıke 500 e Ft, tulajdoni részesedés 500 e Ft, tulajdoni arány 100 % Teljeskörően bevonva. 9.) Pécsi Temetkezési Kft Pécs, Siklósi út 43. Jegyzett tıke e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 100 % Teljeskörően bevonva. 10.) Innovációs éstechnológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.7630 Pécs, Finn u 1/1 Jegyzett tıke e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 74,5 % 4

6 Teljeskörően bevonva. 11.) PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt Pécs, Bajcsy-Zs. u.33. Jegyzett tıke e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 50,02 %.Tulajdoni arány szerint bevonva. 12.) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. Jegyzett tıke e Ft, tulajdoni részesedés e Ft, tulajdoni arány 50,9 %. Tulajdoni arány szerint bevonva évben részesedés % változások a következı cégekben történtek: Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft-ben a tulajdoni részesedés (részesedés vásárlás következtében) 58,8 %-ra emelkedett, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-ben részesedés értékesítés következtében 50,9 %-ra csökkent, az ITFK Nonprofit Kft-ben a tulajdoni részesedés (a i PIP Zrt. beolvadása következményeként) 74,5 %-ra nıtt évben az alábbi cégek kerültek ki a Pécs Holding Zrt. cégcsoportjából: Pécsi Ipari Park Zrt. és Pécsi Fürdı Kft i az anyavállalatba történt beolvadása miatt, Pécsi IN-FORG Kft. és PPMT Kft. végelszámolás miatt, a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. pedig értékesítésre került. Szöveges tájékoztató Pécs Holding Zrt. konszolidációs körébe tartozó tagvállalatokról 1) Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 58,82% Baranya Megyei Önkormányzat 41,18% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,0% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,0% Értékesítés nettó árbevétele ,6% Adózás elıtti eredmény 0 100,0% Dolgozói létszám 26 89,7% A Kft-nél novemberében végrehajtott változások a 2010-es esztendıben éreztették igazán hatásukat. A repülıtér üzemeltetésének költségei nagyságrendekkel csökkentek, miközben a repülıtéri szolgáltatások színvonala, illetve a forgalom nagysága még emelkedtek is. A megváltozott nyitvatartás (a repülıtér nyitvatartási ideje átlagosan 20%-kal csökkent) és a csökkentett létszámmal való mőködés azonban semmilyen hátrányt nem jelentett a társaság számára. A 2010-es évben a racionális, de a repülıtér mőködésének biztonságát nem veszélyeztetı gazdálkodás mellett a költségek folyamatos alacsony szinten tartásának köszönhetıen még a tervezettnél is kisebb, 88 millió forint összegő mőködési célú önkormányzati támogatás került lehívásra. 5

7 A 2009-es évhez képest a társaság jelentıs, 35,7 %-os megtakarítást ért el a személyi jellegő ráfordítások terén. Az egész évre tervezettnél is több mint 10%-kal kisebb a személyi ráfordítások összege, köszönhetıen az évközi további átszervezéseknek is. A repülıtéren kialakult az a létszám, amely a biztonságos mőködés eléréséhez szükséges. Bizonyos területeken lehetséges a cég számára kedvezıbb jogviszony keretében történı foglalkoztatás, de az elsıdleges cél a képzett munkaerı megtartása. Az állományi létszám december 31-én 26 fı, statisztikai létszám 20 fı volt. A repülıtér üzemeltetésébıl adódó anyagjellegő ráfordítások (közüzemi díjak, karbantartásra fordított összegek, anyagjellegő szolgáltatások, stb.) valamivel a tervezett szint felett alakultak. Nagy terhet jelentenek a repülıtéri terminálépület üzemeltetésébıl adódó ráfordítások, - a nyári szezonban a klimatizálás, a téli szezonban a főtés minimális szintre szorítása mellett is. Szintén nagy terhet ró a társaságra a vonatkozó törvényekbıl, rendeletekbıl, hatósági elıírásokból származó kötelezettségek teljesítése. Példaként a repülıtéri általános felelısség-biztosítás említhetı, mely a tavalyi évben csaknem 6 millió forintos terhet jelentett, de különbözı hatósági díjak, engedélyek megszerzéséhez/hosszabbításához kapcsolódó költségek szintén nagyon magasak. A tervtıl való eltérést magyarázza, hogy a nem tervezett karbantartásokra jóval magasabb összeget kellett fordítani a vártnál. A 2010-es évben a Neckermann utazási irodával és a Budapest Aircraft Service-szel kötött megállapodásnak köszönhetıen újra charter-járatok szálltak fel a repülıtérrıl, amelyek Korfura és Burgaszba szállították a nyaralókat. A járatok sikere leginkább a kihasználtságban (93, ill. 87%-os telítettség), az utazók visszajelzéseiben, valamint az üzemelésükbıl származó bevételekbıl mérhetık. Ezek alapján az üzemelés egyértelmő sikernek tekinthetı. A 2010-es bevételek összességében a rövidebb nyitva tartás ellenére némileg még meg is haladták a évit. A repülıtéri bevételek nagyon nehezen tervezhetıek. A légiforgalmi szolgáltatásnak (leszállási illeték, parkolási díj, utas-kiszolgálási díj stb.) 40%-át a nyári charter-járatok üzemeltetésébıl eredı bevételek tették ki, a járatindítás nagyban befolyásolja a bevételeket. A repülés nagyban függ az idıjárástól is, ezeknek a tényezıknek a befolyásoló hatását csak becsülni lehet. Megtörtént az árak felülvizsgálása is, és a 2011-es év vonatkozásában átlagosan 7-10%-os emelés mellett döntött a társaság. A piaci körülmények ennél nagyobb mozgásteret nem engednek, ennek ellenére év közben is szükség lesz az árak felülvizsgálatára. A bevételeket növelheti, hogy 2011-ben több olyan program lebonyolítását is tervezi a társaság, melyek a repülıtér forgalmát - és így bevételeit - pozitívan befolyásolják. 2) Air-Horizont Nonprofit Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 74,67% Pogány Község Önkormányzata 25,33% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,0% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,4% 6

8 Értékesítés nettó árbevétele ,2% Adózás elıtti eredmény 0 100,0% Dolgozói létszám 0 100,0% A Pécs-Pogányi Repülıtér fejlesztésének elsı szakasza 2008-ban véglegesen lezárult. Az Air- Horizont Nonprofit Kft. a feladatainak maradéktalanul eleget tett, így mőködése a évben csupán a létesítmények fenntartására korlátozódott. A terminálépület, illetve a hangárépületek építését, valamint felújítását követıen megjelenı hibák kijavítására mindenképp megoldást kellett találni. A társaság szavatossági igényt támasztott a kivitelezésben érintettekkel szemben, a terminálépület hibajavítási munkálatai várhatóan a 2011-es tavaszi szezonra fejezıdnek be. A javításokra a társaságnak forrást biztosítania nem kellett, azt a kivitelezık finanszírozták. A 2010-es évben a társaságnak alkalmazottja nem volt, az ügyvezetı pedig megbízási díj nélkül látta el feladatát. Állandó kiadást a felügyelı bizottság díjazása, a könyvelı irodával, a könyvvizsgálóval, valamint az ügyvédi irodával kötött szerzıdések költségei jelentettek. A további mőködési költségek az elvárható legminimálisabb szinten mozogtak. A társaságot terheli egy jelentıs nagyságrendő földbérleti díj, mivel a tulajdonát képezı repülıtéri ingatlanok idegen tulajdonú földterületen állnak. A bérleti díjnak szerzıdés alapján PMJV költségvetése lenne a végsı forrása, de idılegesen még a megmaradt saját források is rendelkezésre állnak. Önkormányzati támogatásra várhatóan a év közepétıl tart igényt a társaság. 3) Jászai-Corner Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 51,0% Mediterrán Ház Kft. 49,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,7% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,1% Értékesítés nettó árbevétele Adózás elıtti eredmény ,0% Dolgozói létszám 0 100,0% A vállalkozás egy tizenhárom lakásból és hét üzletbıl álló társasház kivitelezésére, valamint a megépített ingatlanok értékesítésére szervezıdött projektcég. A társaság finanszírozása elsısorban a Mediterrán Ház Kft. által nyújtott tagi kölcsönökbıl, illetve a Szigetvári Takarékszövetkezet által a JÁSZAI-CORNER Kft. számára nyújtott rövid lejáratú hitelekbıl valósult meg. A gazdasági recesszió hatásai ellenére a vállalkozás a kitőzött feladatait (beruházás-szervezés, kivitelezés, marketing, értékesítés) elvégzi. Az ingatlanpiacon a recesszió miatt nehéz az értékesítés, csökkent a kereslet, ezért csak jelentıs árengedménnyel lehetséges az ingatlanok értékesítése. A projekt megvalósulása során végbement áfakulcs-változás (az áfakulcs az értékesítendı ingatlanok kapcsán 20%-ról 25%-ra változott) kedvezıtlenül befolyásolta a projekt jövedelmezıségét, mivel a recesszió miatt az értékesítési árakban a megnövekedett áfa 7

9 tartalmat a társaság nem tudta árnöveléssel kompenzálni, ami nettó árbevétel csökkenést generált. Ezzel együtt a társasházban a 13 lakásból 12 értékesítésre kerül, míg a 7 üzletbıl 3 a Pécs Holding Zrt részére kerül értékesítésre az együttmőködési megállapodás alapján. A lakások vételárát a vevık a szerzıdéseikben rögzített ütemezésnek megfelelıen fizetik. A társasház készültségi foka miatt a társaság 2010-ben kezdeményezte az illetékes hatóságtól a használatbavételi engedély kiadását, amelyre várhatóan elsı félévében kerül sor. Ezt követıen kerül sor a társasházban kialakított üzlethelyiségek közül három üzlet Pécs Holding Zrt. részére történı átadására. A Mediterrán Ház Kft ben a Pécs Holding Zrt. tulajdonrészét várhatóan kivásárolja a JÁSZAI-CORNER Kft-bıl. 4) Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. (korábban Munka Pécsért Nonprofit Kft.) Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 100,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,1% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,7% Értékesítés nettó árbevétele ,2% Adózás elıtti eredmény ,4% Dolgozói létszám ,2% A társaság nettó árbevétele 64, 2 %-kal meghaladja a évit. Árbevételének 96,4 %-a Pécs Holding Zrt. megrendeléseibıl származik. A társaság fı tevékenységét a tartós munkanélküliek foglalkoztatása és foglalkoztatásban tartásának elısegítése képezi. E dolgozók Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekkörébe tartozó közhasznú feladatokat végeznek, amelyek a parkfenntartási, köztisztasági, valamint a városüzemeltetéshez kapcsolódó munkákat foglalják magukban. A társaság viszonylag kis létszámú állandó munkavállalót alkalmaz, a dolgozók döntı többségét a támogatott munkaerı képezi, melynek mindenkori nagysága a támogatási lehetıségek függvénye. A társaság által a tárgyévben elvégzendı megnövekedett feladatok és az átszervezéseknek tulajdoníthatóan a saját foglalkoztatotti létszám jelentısen nıtt. A korábbi években a munkavállalók meghatározó hányada a támogatott foglalkoztatottak körébıl került ki, azonban a jogszabályi változások miatt a támogatott foglalkoztatásba bevonható létszám csökkent. A minıségi feladatellátás érdekében a kvalifikált, nem támogatott személyi állomány létszáma nıtt. A társaság adózás elıtti eredménye a tárgyévben e Ft nyereség, mely az elızı évinek több mint háromszorosa. A társaság pénzügyi helyzetét alapvetıen befolyásolja az anyavállalat, mint megrendelı likviditása. A korábbi évekre a hitel nélküli gazdálkodás volt jellemzı, évente egy-egy esetben került sor követelés faktorálásra. A tárgyévben azonban a pénzügyi helyzet alapvetıen romlott, a második félévtıl folyamatosan rendelkezésre álló faktorkereten túl rendszeresen sor került a folyószámlahitel igénybevételére. A nyereség növekedésébıl adódóan a jövedelmezıségi mutatók minden tekintetben kedvezıen változtak. Összességében a jövı évre a közhasznú célra kapott személyi jellegő támogatások csökkenésével számol a társaság, emellett azonban - a feladatok volumenének 8

10 függvényében - a nem támogatott személyi jellegő ráfordítások várhatóan növekedni fognak. A vállalkozási bevételek csökkenésével nem számol a társaság a évben, az alapvetı és fı tevékenységét változatlanul a parkfenntartási és köztisztasági, valamint a városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb speciális feladatok részbeni vagy teljes ellátása jelenti. A feladatok maradéktalan megvalósítása megköveteli a kapacitások feltétlen fejlesztését, fıként a jelenleg legsúlyosabb problémát jelentı szállítás (munkás-, zöld- és kommunális hulladék) terén. Az elızı években nagy létszámú élımunkaerı fedte le köztisztasági és parkfenntartási eszközállomány számbeli és minıségi elégtelenségét, a támogatott munkaerı létszámának várható csökkenése azonban felszínre hozza és felerısíti a társaság eszközállományának hiányosságait. 5) Pécs Médiaközpont Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 100,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,5% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,8% Értékesítés nettó árbevétele ,1% Adózás elıtti eredmény ,9% Dolgozói létszám ,3% A társaság a Pécsi Hírek hetilap megjelentetésén kívül teljes körően üzemelteti a Pécs TV Kft. frekvenciáját, készíti a Pécs TV mősorait, valamint üzemelteti a pécsma.hu internetes portált, mindezt a médiaintegráció középtávú céljaként a különbözı médiaágak közös üzemeltetésbıl eredı szinergiáinak kihasználása érdekében. A hetilap alapvetıen 3 fı forrásból finanszírozott: önkormányzati direkttámogatás, rendszeres önkormányzati szolgáltatás (hirdetési felület) vásárlás és kereskedelmi bevételek harmadik felektıl. Mindhárom forrás rendkívül fontos a fenntartható mőködés szempontjából. A televízió mőködtetése a kereskedelmi bevételek felhasználásán kívül jelentıs önkormányzati támogatási forrásokat emésztett fel. Összbevételének (értékesítés nettó árbevétele, egyéb és a pénzügyi bevételek), e Ftnak 51,5 %-át PMJV Önkormányzatától kapott támogatás ( e Ft) teszi ki. Egy évekre vonatkozóan megállapított, még a jogelıdöt érintı adóhatósági járulékellenırzés szankciókkal együtt mintegy 9,3 millió forint nagyságrendben tárt fel foglalkoztatási szabálytalanságokat. A bírósági döntés 2010-ben jogerıre emelkedett, a társaság az adóhiány és bírság megfizetésére részletfizetési lehetıséget kért, ezt február 6. lejárattal megkapta. A tevékenység-integrációból következıen évre jelentısen megnıtt alkalmazotti létszám a évben csak kis mértékben nıtt, átlagosan 47 fıre. A társaság továbbra is a márciusától kezdve a Pécs Holding Zrt-tıl bérelt, a mőködéséhez méltó feltételeket biztosító ún. Médiaház épületében mőködik. 9

11 6) Pécs TV Kommunikációs Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 100,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009. Saját tıke ,99% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,7% Értékesítés nettó árbevétele ,9% Adózás elıtti eredmény ,1% Dolgozói létszám 3 100,0% A korábban fı tevékenységének számító TV üzemeltetési feladatait év elejétıl átadta a Pécs Médiaközpont Kft-nek, az önkormányzati tulajdonú médiacégek tevékenységének tervezett centralizációja érdekében. Érdemi tevékenysége a Pécs Médiaközpont Kft. kiszolgálásán kívül az Uránia mozi üzemeltetése, ehhez kapcsolódó pályázati bevételekbıl és a Pécs Médiaközpont Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdésbıl adódó díjbevételbıl finanszírozta tárgyévi mőködését. A mozi mőködtetése a mozi ipart generálisan sújtó piaci változások miatt csak veszteség mellett lehetséges. A mozi épületet tulajdonló Pécs városa által korábban pályázaton elnyert fejlesztési támogatás ennek ellenére a mozi art moziként történı fenntartását írja elı legalább 2011-ig. A társaság legértékesebb eszköze a sok év munkájával létrejött tekintélyes filmarchívum, mely a város és környékének elmúlt 15 évét bemutató kordokumentum. A Zsolnay Vilmos életérıl (A föld szeretıje címmel) az EKF évadra készült mozifilm gyártójaként bonyolította a filmkészítéshez kapcsolódó feladatokat, végeztette az utómunkálatokat. Az érdemi feladatok átcsoportosítása és kiszervezése miatt az ügyvezetı mellett csak három alkalmazottat foglalkoztatott. A társaság továbbra is a márciusától kezdve a Pécs Holding Zrt-tıl bérelt, a mőködéséhez méltó feltételeket biztosító ún. Médiaház épületében mőködik. 7) Pécsi Állatkert és Akvárium - Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 100,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,54% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,7% Értékesítés nettó árbevétele ,6% Adózás elıtti eredmény ,8% Dolgozói létszám ,0% 10

12 A Pécsi Állatkert 1960-ban épült társadalmi összefogással. A Mecsek oldalában mintegy 3,5 ha területen helyezkedik el, másik telephelye a város központjában található. Az utóbbiban elsısorban az ízeltlábúak, hüllık, kétéltőek és a halak kerülnek bemutatásra. A két helyszínen 212 állatfaj mintegy 1043 példányát gondozzák és mutatják be a nagyközönség számára. Az intézmény ezen kívül más közmővelıdési feladatokat is ellát: rendszeresen szerveznek rendezvényeket, egyedi kiállításokat, ezzel is csalogatva a látogatókat. A Pécsi Állatkert és Terrárium évben nagyon szőkös gazdálkodási évet tudhat maga mögött. Az intézmény mőködésére a takarékosság, a költségek minimalizálása volt a jellemzı. A megelızı évhez képest a saját bevételek további csökkenést mutatnak, melynek összege elérte a e Ft-ot. A látogatók létszáma szintén tovább csökkent fırıl fıre. A saját bevételeken kívül e Ft önkormányzati támogatásban részesült a társaság, ebbıl e Ft a mőködésre, és e Ft az Új állatkert projekt külsı közmő terveinek kifizetésére kapott. A saját bevételek csökkenése és a hosszú idı óta azonos támogatás csak nagyon szőkösen elegendı a feladatok ellátására. A költségek közül az anyagköltség és az igénybe vett szolgáltatások, valamint az egyéb szolgáltatások értékében a megelızı évhez képest csökkenés volt tapasztalható. A bérköltségnél és a személyi jellegő ráfordítások esetében is sikerült csökkenést elérni. A mőködıképesség megırzéséhez egyre nagyobb terhet jelent az elavult technikai berendezések mőködésének biztosítása, évrıl-évre folyamatosan emelkedı tendenciát mutatnak a karbantartási és javítási költségek. A 2010-es évben - bízva az Új állatkert projekt sikerében - beruházás, felújítás nem történt. Sajnos az év vége felé kiderült, hogy az Új Állatkert projekt nem tud megvalósulni, az önrészhez szükséges fedezet hiánya miatt. Az Új Állatkert projekt megvalósulásának elmaradása nehéz helyzetbe sodorta a társaságot. A vezetés keresi az újabb pályázati lehetıségeket évben a társaságnál dolgozók létszáma 30 fı volt, melybıl szellemi dolgozó 5 fı, a fizikai állomány 25 fı. Az állatkertben az ajándék bolt két dolgozóját a munkaügyi központon keresztül foglalkoztatták, melyhez kapcsolódóan 630 e Ft támogatásban részesült a társaság. A társaság üzemi eredménye e Ft volt. Rendkívüli bevételként e Ft amortizációs visszaírás került elszámolásra, így a mérleg szerinti eredmény 113 e Ft. Komoly nehézséget jelent a társaságnak, hogy a Tettye-forrás vízbázis védelmével kapcsolatban a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VIII.21) Kormányrendelet, valamint a Vízbázisok, távlati vízbázisok, az ivóvíz szolgáltatást szolgáló létesítmények védelmérıl szóló 123/1997.(VII.18) Kormányrendelet 15. paragrafus (3) bekezdésében foglaltakat nem tudta teljesíteni, ezért a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség csak egy évvel, december 31-ig hosszabbította meg a társaság mőködési engedélyét. 8) Pécsi Rendezvényszervezı Nonprofit Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 100,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke % Jegyzett tıke ,0% 11

13 Mérlegfıösszeg ,3% Nettó árbevétel 0 0,0% Adózás elıtti eredmény ,3% Dolgozói létszám 0 Érdemi gazdálkodási tevékenységet nem folytatott, bevételei nem keletkeztek. A tulajdonos Pécs Holding Zrt. készfizetı kezesként helytállt a hiteleinek tıketörlesztéséért, a kamatok megfizetéséért, így tulajdonosa mellett egyre inkább hitelezıjévé is vált. A Kft. ingatlanát a Holding május 1-tıl haszonkölcsön szerzıdés keretében üzemelteti. Saját tıke helyzete a évi mérlegelfogadás óta rendezetlen volt, intézkedni kellett a megoldás érdekében november végére szakértıi anyag alapján javasolt és a városi közgyőlés által elfogadott tıkerendezés (jelentıs tıkeleszállítás és pótbefizetés) történt 650 millió Ft összegben, melynek segítségével helyreállt a Gt. által minimálisan megkövetelt saját tıke jegyzett tıke arány. Ezzel egyidejőleg a saját tıke aránya az összes forráson belül minimálisra csökkent. Az egyéb mutatószámok is megkérdıjelezik a Kft. létének további jogosultságát, a közvetlen tulajdonos Pécs Holding Zrt. illetve közvetve tulajdonos PMJV Önkormányzata döntése szükséges a további sorsát illetıen. A Kft. hitelállománya én e Ft (beruházási, rövidlejáratú és folyószámla hitel együttesen). A Pécs Holding Zrt-vel szemben kimutatott, kezességvállalásból eredı tartozása e Ft. A készfizetı kezesi kötelezettség az elkövetkezı években is a Holding mőködését terheli,s ez folyamatos finanszírozási problémát idéz elı május 21-én végrehajthatóvá vált az Ítélıtábla jogerıs döntését követıen az Expo- Center építési beruházása fıvállalkozójának a KIPSZER FT Zrt. elleni perben született, részben perveszteséggel záruló bírósági végzés, mely alapján a Kft-t összességében tıketartozás és annak kamatai címén mintegy 385 millió Ft pénzösszeg megfizetésére kötelezték. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi rendezés elmaradt, a KIPSZER FT Zrt június 18-án végrehajtást kért a Rendezvényszervezı Kft. ellen, melyet a Baranya Megyei Bíróság a cégkivonat tanúsága szerint június 22-én bejegyzett, illetve a Kft. bankszámláját végrehajtás alá vonta. A KIPSZER Zrt-vel szemben fennálló kötelezettség rendezése áthúzódott a 2011-es üzleti évre. A pénzügyi fedezetét PMJV Önkormányzatának e Ft összegő pénzeszközátadása, valamint Pécs Holding Zrt e Ft összegő hozzájárulása fogja biztosítani A bírósági letétbe helyezett összeg az idıközbeni megemelkedett kamat összeg miatt e Ft. 9) Pécsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 100,0% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,37% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,5% Értékesítés nettó árbevétele ,0% Adózás elıtti eredmény ,4% Dolgozói létszám ,7% 12

14 A vállalkozás tevékenységét döntıen a temetkezéssel összefüggı szolgáltatások képezik, melyek túlnyomó hányada (az éves árbevételének 81 %-át kitevı) saját szervezéső temetés. A fennmaradó hányad a továbbértékesített áruk és közvetített szolgáltatások bevétele. A tárgyévben a temetések 83 %-át a társaság, a többit magántulajdonban lévı vállalkozások végezték. A temetések elızı évihez képest megfigyelhetı kismértékő csökkenése ellenére a társaság összes temetésen belüli aránya 12 %-kal nıtt, mely jelzi a versenyképességet és a vevıi elégedettséget. A tárgyévben a társaság sok energiát fordított a temetık karbantartására, azok környezetének szebbé tételére, mely a fenntartáson felül beruházásokban is megjelent. Az év folyamán megerısítésre került az ırzı-védı szolgálat, megkezdıdött az urnafalak felújítása, melynek teljes körő elvégzése az elkövetkezı évek kiemelt feladata. A társaság a kedvezıtlen gazdasági környezet ellenére árbevételét a tárgyévben tovább növelte, tervezett eredményét a költségtakarékos gazdálkodásnak tulajdoníthatóan jelentısen túlteljesítette, vagyonát tovább gyarapította. A pénzügyi helyzet értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül a kegyeleti letét illetve annak elszámolásában az elızı évekhez viszonyított módosulásból adódó eltérés, mivel e tétel a mérlegfıösszeg 40 %-át jelenti. A kegyeleti letét bruttósításából adódó kötelezettség növekedése látszólagosan rontotta a társaság egyébként rendkívül magas likviditási mutatóit, ugyanakkor a korrekció figyelmen kívül hagyásával a likviditásban érdemi eltérés nem mutatkozik. Az éves beszámoló fordulónapján a társaság könyveiben az általa létrehozott kegyeleti élıtakarékossági szerzıdések alapján befolyt e Ft összeg hosszúlejáratú kötelezettségként szerepel. Rendkívül kedvezı, hogy a társaság mőködését külsı források bevonása nélkül képes folytatni, éves gazdálkodási feladatai megvalósításához, beruházásaihoz nem vett igénybe hitelt. A társaság adózás elıtti eredménye a tárgyévben e Ft nyereség, mely az elızı évekhez viszonyítva e Ft-os, 46 %-os csökkenést mutat. A tárgyévtıl kezdıdıen a vagyonkezelınek fizetett eszközhasználati díj módosító hatását kiszőrve a társaság az elızı évi eredményét megduplázta, mely alapvetıen a racionális, költségtakarékos gazdálkodásnak tulajdonítható. A társaság várható kötelezettségeire évben jelentıs összegő céltartalékot képzett, melynek oka alapvetıen a volt vezetı beosztású dolgozók munkaügyi perének bizonytalan kimenetele. A perek a mérlegkészítés idıpontjáig nem zárultak le, így az ezzel összefüggésben képzett céltartalék sem került feloldásra. A perekben születendı ítélet függvényében a céltartalék elıre láthatólag évben kerül kivezetésre. A társaság mőködésében, annak eredményességében a mérlegkészítés idıpontjában ismert információk alapján lényeges változás nem várható, ugyanakkor a vállalkozás vezetése minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a piacon fennálló kiélezett versenyhelyzetben a tárgyévhez hasonlóan növelje részarányát a temetésekben és a temetıi szolgáltatásokban. 13

15 10) Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ (ITFK) Nonprofit Kft. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 74,54% Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 6,06% Pannon Hıerımő Zrt. 5,30% Alapítvány a Vidék kis- és Középváll. Fejl. 4,55% Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 3,78% Baranya Megyei Önkormányzat 3,03% Geopárd Kft. 1,51% High Computer Kft. 0,75% Magyar Innovációs Szövetség 0,45% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,2% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,5% Értékesítés nettó árbevétele ,5% Adózás elıtti eredmény ,3% Dolgozói létszám 1 50,0% A társaság céljai megvalósításához évben is az alábbi stratégiai tevékenységeket igyekezett fejleszteni: - Vállalkozás-fejlesztés és a város innovációs potenciáljának növelése. - Pályázatírói, pályázatkezelıi tevékenység, kis- és középvállalkozások pályázati tevékenységének segítése. - Inkubátorház inkubációs és innovációs potenciáljának növelése, innovatív tevékenységek inkubálása. - Üzleti alapon megvalósuló iroda és mőhely bérbeadás. A éves üzleti terv azon fı célja - amely összességében több mint 30 millió Ft-os árbevétel elérését célozta meg - nem teljesült, így a gazdálkodás a tervvel ellentétben veszteséges mőködést mutat. A veszteséges gazdálkodás alapvetı oka, hogy a évben igen jelentıs, 10 millió Ft-ot meghaladó pályázatírói, pályázat kezelıi bevételek évben lényegesen alacsonyabb szinten realizálódtak, tekintettel arra, hogy a választások évében az elızı kormány által indított pályázat kiírások már nem, az új kormány által elindítani kívánt pályázatok pedig még nem mőködtek. A bérbeadási tevékenységbıl származó bevételek közel a bázisidıszaki szinten maradtak, azonban a gazdasági válság hatására a bérbe nem adott területek növekedtek, ugyanakkor a bérlık fizetési hajlandósága lényegesen romlott. A társaság pénzügyi és likviditási helyzete évben továbbra is megfelelı volt, határidın túli szállítói vagy egyéb tartozásokkal nem rendelkezett. Jelentıs terhet jelent azonban a meglévı hitelállomány, annak növekvı kamatterhei, valamint a finanszírozó bankok gazdasági válság hatására módosult üzletpolitikája, amely jelentısen megnehezítette a es év pénzügyi finanszírozását. 14

16 Veszélyt jelent a likviditás szempontjából a vevık fizetési hajlandóságának romlása, valamint a év végére felhalmozódott jelentıs fizetési hátralék. A társaság munkaszervezete már a korábbi években racionalizálódott, létszáma jelentısen csökkent évben az ügyvezetı, valamint 1 fı távmunkában foglalkoztatott pályázatíró látta el a tevékenységeket. Fenti tényezık együttes hatására az üzleti tevékenység eredménye e Ft veszteség, míg a mérlegszerinti eredmény e Ft veszteséget mutat. 11) PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 50,02% Mecsekbusz Kft. 49,98% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,04% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,3% Értékesítés nettó árbevétele ,6% Adózás elıtti eredmény ,9% Dolgozói létszám ,7% Az autóbuszok beszerzésére, az üzemképes állapot biztosítására - vállalkozási tıke bevonása mellett - a Zrt. két társaságot hozott létre (PK. Busrent Kft., valamint PK. Bustech Kft.) január 1-jén értékesítette autóbuszait a PK. Busrent Kft-nek, így évtıl az autóbuszokat a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges darabszámban bérelte a PK. Busrent Kft-tıl, míg a buszok javításával a PK. Bustech Kft-t bízta meg. Erre az ügyletre a tulajdonos hozzájárulása nélkül került sor. A társaság nehéz gazdasági évet zárt, mivel saját tartalékai kimerültek, ezért csak a PK. Busrent Kft. szállítói tartozásának elhalasztott rendezésével volt képes elkerülni a pénzügyi összeomlást. Az állami finanszírozás évek óta változatlan, szinte stagnáló nagysága, az ÁFA emelések támogatási összeget szőkítı hatása, a gazdasági szabályozók változásai jelentıs teherként hárulnak a társaságra, amelyet az APEH tartozás törlesztésének év eleji megkezdése tovább súlyosbított. Évek óta folyamatosan csökken az eladható jegyek és bérletek darabszáma, ami tovább rontja a realizálható bevételek nagyságát ben volt elıször példa arra, hogy a társaság nettó árbevétele az elızı évihez képest csökkent, a szőkülı bevételi források miatt évben már a évi szintet sem sikerült elérni. A kedvezményes bérletek ára és az utána igényelhetı fogyasztói árkiegészítés együttes összege 2010-ben is jelentısen elmaradt az összvonalas bérlet árától, ami nagy mértékő bevételcsökkentı tényezı. Az ingyenes utazáshoz kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés mértéke szintén továbbra sem fedezi a felmerülı költségeket és nem veszi figyelembe a 15

17 tényleges inflációt. (2010-ben ez az állami támogatás 2%-kal emelkedett 2009-hez képest, miközben az infláció mértéke évben 4,9% volt.) A társaság számára negatív hatású külsı tényezıként említhetı a gázolaj árak hatalmas mértékő emelkedése, a korkedvezmény-biztosítási járulék évrıl évre történı emelése évben a gázolaj áremelkedés, amely magában foglalja a jövedéki adó emelését is, csökkenı felhasználás mellett is 161 millió Ft többletköltséget eredményezett. A társaság évek óta nem kapott - a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített, bevételekkel nem fedezett költségeket kompenzáló - veszteségkiegyenlítést. A közszolgáltatási kötelezettségbıl eredı valós veszteség e Ft összegét a különjárati, reklám, egyéb tevékenység e Ft pozitív eredménye e Ft veszteségre csökkentette. Mindezek következtében a társaság jelentıs negatív mérleg szerinti eredménnyel zárta a gazdasági évet, ennek ellenére alapfeladatát a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített színvonalon teljesítette. A fenti körülmények miatt a társaságnak felül kell vizsgálnia a kiadásait, a cég számára gazdaságilag elınytelen visszabérlési konstrukciót módosítani kell azért, hogy a veszteség halmozódás megszőnjön és az elvárt szintő szolgáltatás teljesüljön. A társaság menetrend szerinti közlekedési feladatát január 1-jétıl új közszolgáltatási szerzıdés alapján látja el. A társaság pénzügyi helyzete a 2006., 2007., és évben keletkezett tıkevesztések következményeként folyamatosan romlik. A Pécs Holding Zrt., a társaság 50,02 %-os tulajdonosa tulajdonosi részesedések értékvesztése címén 2010-ben e Ft-ot volt kénytelen elszámolni a PK Zrt-ben lévı részesdésének év végi értékelése során a piaci és könyvszerinti értéke közötti, tartósnak és jelentısnek minısített veszteség jellegő eltérés miatt. 12) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. Tulajdonosi struktúra Pécs Holding Zrt. 50,917% Manufaktúra-Befektetı Kft. 48,920% Hermán József 0,076% Magyar Befektetési és Vagyonkezelı Zrt. 0,066% Magánszemélyek, gazdasági társaságok, egyéb 0,021% Gazdálkodási adatok (ezer Ft-ban) Bázisindex (2010./2009.) Saját tıke ,9% Jegyzett tıke ,0% Mérlegfıösszeg ,9% Értékesítés nettó árbevétele ,8% Adózás elıtti eredmény ,3% Dolgozói létszám ,2% 16

18 A évben a társaság kénytelen volt folytatni a vállalat évi pénzügyi válsághelyzetének sikeres kezelése utáni a források érkezéséig kialakított átmeneti stratégiáját. Ennek oka, hogy az erre az évre elfogadott üzleti tervben elıirányzott reorganizációs célú, és már a fejlıdést megalapozó, 200 milliós tulajdonosi tıkeemelés nem történt meg, melynek hatására a vállalat stratégiai építkezésében nem történhetett lényeges elırelépés, az eszköz-, és épületállomány általános állapota tovább romlott. A gazdálkodásra negatívan hatott az a tény is, hogy nem készült el a szomszédos Zsolnay Kulturális Negyed. Különösen jelentıs csúszást mutat az a része, ami a Zsolnay öltözı-fürdı részlegnek és az Eozin üzemnek ad (na) helyet. Jelentıs forgalom kiesést eredményezett továbbá, hogy az EKF ideje alatt a Negyed potenciális értékesítési többlete, tényleges kereskedelmi haszna is elmaradt a fentiek miatt. E tény rendkívül sok területen nehezítette a Társaság mőködését, ennek ellenére a vállalat sikeresen, nyereséggel zárta a évet. A társaság a éves üzleti tervében fı céljaiként az elhúzódó válság negatív hatásaira való reagálást, a hagyományos Zsolnay termékek piacának megırzését, új külföldi értékesítési lehetıségek feltárását, a mőködés hatékonyságának javítását és a pénzügyi stabilitás biztosítását, a stratégiai építkezés megkezdését tőzte ki. A Társaság küzdelmét a piacának megırzésében jelentısen nehezítette a tervezett tulajdonosi tıkebevonás elmaradása, mivel a tervezett eladásösztönzı tevékenységek kényszerően elmaradtak, emellett a termelést érintı mőszaki problémák is a felújítási forrás hiányára visszavezethetıen hátráltatták az értékesítést. Mindezek ellenére a tervhez képest mindössze 7 százalékos árbevétel elmaradással zárta az évet a Zsolnay Manufaktúra Zrt. A Társaság a tervezett költségszintjénél 111 millió Ft-tal kevesebbıl gazdálkodott, melynek hátterében a finanszírozási bizonytalanság okán halasztott nem csak a tárgyévet szolgáló tevékenységek álltak /marketing, arculatépítési költségek, piac feltárás, piacra lépés elıkészítése/, de a mőszaki problémákból eredı termelési akadályok, kiesések miatt kevesebb termék elıállítás valósult meg, így a költségek egy része ezért nem merült fel. A mérleg szerinti eredmény mely 15 millió Ft nyereség volt a fenti folyamatok ellenére a tervezettnél 102 millió Ft-tal kedvezıbben alakult. A Társaság pénzügyi stabilitását megırizte, a jelentıs pénzkiadással járó tervezett folyamatait /felújítások, marketing, személyi állománnyal kapcsolatos tervezett feladatok/ és egyéb fizetési kötelezettségeit /elsısorban adók/ halasztani kényszerült, mely a likviditás megırzését támogatta, azonban ez a mőködés hatékonyságában okozott jelentıs veszteséget. A Társaság a tervezetthez képest 5 százalékkal magasabb készletállománnyal zárta az évet, mely elsısorban arra vezethetı vissza, hogy a felújítás kényszerő elhalasztásából eredıen a tervezettnél nagyobb gyártás közbeni selejtezıdéssel termelt a Zsolnay, így az elıállítási költségek emelkedtek. A mőködés hatékonyságának fejlesztését is akadályozta a forráshiány, hiszen a tervezett felújítási jellegő kiadások révén csökkenhetett volna az erıforrások felhasználása. A személyi állományát érintıen a tervezett minıségi cserékkel egybekötött létszám csökkenést nem tudta megvalósítani pénzügyi fedezet híján, így személyügyi törekvései a 17

19 természetes fogyásra korlátozódtak amellett, hogy egyre intenzívebben jelentkezı problémává lépett elı az értékes munkaerı elvándorlása, melynek hátterében a piaci viszonyoknál alacsonyabb kompenzálási szint állt. A Társaság az üzleti év során számos területen ért el sikereket: - sikerült a múltból származó utolsó jelentıs, kockázatos ügyletet is lezárni: a Zsolnay Mauzóleum I. ütemének megrendelésére, és a feltételezett eladási árra alapozottan a évben elindított hitelcsomag késedelmi kamatmentesen visszafizetésre, lezárásra került, miután a legyártott elemeket rendkívül bravúros kereskedelmi munkával sikerült a évben remélt, akkor tárgyalás, alku és szerzıdés nélkül kialakított áron értékesíteni, - sikerrel lebonyolított egy teljesen pályázati forrásból finanszírozott dolgozói képzési programot, - sikeresen elindította a Zsolnay felfelé pozícionálási folyamatát a Vulkán váza (egyedi limitált szériás sorozat) programmal, - sikeres, országos szintő kiállítás sorozatot bonyolított le, ami több mint 200 média megjelenést biztosított a társaság számára minimális marketing költséggel, - a következı évre a teljes pirogránit üzem kapacitását lekötı épületkerámia projektsor elıkészítésre került, - az év során a éves ingatlan értékesítésnél májusában kért vagyoni értékő jogok révén a Zsolnay a évben egy teljesen új közel 50 millió Ft értékő ipari szennyvíztisztító rendszerhez jutott, - stratégiai fontosságú, korszerő géppel bıvült a pirogránit gyártás eszközparkja, ami lehetıvé teszi új szegmensben történı tényleges versenyt. PMJV Önkormányzatának döntéseit követıen júniusában a Manufaktúra-Befektetı Zrt. 49 %-os részesedést szerzett a Zsolnay Manufaktúra Zrt-ben. A tulajdoni részesedés mellett az új tulajdonos 500 millió Ft pénzbeni tıkeemelést vállalt és megkapta a menedzsment jogok gyakorlását. E tényezık várhatóan jelentıs változásokat indukálnak a Zsolnay Manufaktúra Zrt. gazdálkodásában. 2. A CSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA A Cégcsoport a könyveit és nyilvántartásait a Számvitelrıl szóló, többször módosított, hatályos évi C. törvény (a továbbiakban a Törvény ) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A Pécs Holdingnak mint anyavállalatnak évtıl összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettsége van. A Csoport elsı alkalommal december 31-ével készített összevont (konszolidált) éves beszámolót A beszámoló összeállításával kapcsolatos szabályok Az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Cégcsoport a Törvény elıírásainak megfelelıen december 31-i fordulónappal állította össze. Az anyavállalat által választott mérlegkészítés napja 2010.évre vonatkozóan március 1. 18

20 Az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz szükséges kiegészítı információk biztosítása érdekében a leányvállalatok elkészítették a részletezett éves beszámolókat, melyeket könyvvizsgáló hitelesített. 2.2 Mérleg A konszolidált mérleg készítésének az a célja, hogy az eszközöknél és forrásoknál az anyavállalat és a leányvállalatok egymás közötti kapcsolatai miatti halmozódások kíszőrésre kerüljenek, s a cégcsoport tulajdonosai és vezetése, az üzletfelek, befektetık és hitelezık részére megfelelı információt szolgáltasson a cégcsoport valós vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Eredménykimutatás A konszolidált eredménykimutatás készítésének a célja, hogy a cégcsoport tagjai közötti bevételek és ráfordítások kiszőrésével megfelelı információ álljon rendelkezésre a cégcsoport teljesítményérıl. A december 31-ével végzıdı évben a Törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével került összevonásra a Csoport összes társaságának eredmény kimutatása, mely A összköltség eljárással készült. A évi adatok konszolidálása során a kapcsolt tranzakciók hatása teljeskörően kiszőrésre került A konszolidáció során alkalmazott módszerek A leányvállalatok a konszolidált (összevont) éves beszámolóba teljes körően bevonásra kerültek. A leányvállalatok konszolidációra elıkészített egyedi éves beszámolói mérlegének és eredmény kimutatásának adatai teljes körően kerültek összevonásra az anyavállalat mérleg és eredmény kimutatásának adataival 100%-os mértékben, függetlenül a tulajdoni hányad arányától. A saját tıkén belül elkülönítetten került kimutatásra az a tıkerész, amely a külsı tulajdonosokat illeti meg. A tıkekonszolidálás minden esetben - függetlenül attól, hogy a társaság mikor került a vállalatcsoportba elsı bevonáskori tıkeviszonyok alapján, könyv szerinti érték módszerrel készült. Ez azon leányvállalatok esetében, amelyek már évet megelızıen is a Pécs Holding Zrt. tulajdonában voltak , míg azon leányvállalatok esetében, melyek késıbb kerültek a vállalat tulajdonába, a részesedés megszerzésének idıpontja. A Pécs Holding Zrt. mint anyavállalat a leányvállalati saját tıkébıl az ıt megilletı részt könyvszerinti értéken határozza meg, a számításnál azt az összeget veszi figyelembe, amely az elıkészítı mérlegben, mint a leányvállalat saját tıkéje szerepel. Az elsı tıkekonszolidáció során ha az anyavállalat könyveiben szereplı részesedés értéke nagyobb, mint az arra jutó leányvállalati saját tıke értéke, aktív konszolidációs különbözet, míg ha az anyavállalat könyveiben szereplı részesedés értéke kisebb, mint az arra jutó leányvállalati saját tıke értéke, passzív tıkekonszolidációs különbözet kerül a konszolidált mérlegben kimutatásra. A Csoportnál képzıdött aktív, illetve passzív tıkekonszolidációs különbözetnek rejtett tartalékokra, illetve rejtett terhekre történı felosztására nem került sor. 19

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Tartalomjegyzék 1. Előzmények... 3 1.1 A Társaság bemutatása... 3 1.2 A 2015. év fő célkitűzései...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről

Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről A pénztár működését meghatározó jogszabályi változások 2014. évben jelentős módosításokat, már meglévő folyamatok áttervezését,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés. Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés. Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató 2012 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Üzleti jelentés Budapest, 2013.március 28. Jóváhagyta: Szőke László vezérigazgató 2 TARTALOM I. ÖSSZEFOGLALÓ 3 I. 1. A tulajdonosi szerkezet 3 I. 2. A Társaság

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben