Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése."

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2006.(...) ÖK. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e Ft bevétellel (függő, átfutó nélkül) e Ft kiadással (függő, átfutó nélkül) e Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5 és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2.. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3.. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

3 -2- (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5.. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 16. számú melléklet tartalmazza. 6.. A Képviselő-testület a 17. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 18. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7.. A Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. számú táblázat mutatja be. 8.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, április 24. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

5 I. 1. A költségvetési szerv bemutatása Költségvetési szerv neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Társadalombiztosítási törzsszáma: Államháztartási egyedi azonosító: Szakágazati besorolás: 7511

6 2 2. Az Önkormányzat által ellátott feladatok értékelése A Képviselő-testület a 3/2005. (II.14.) ÖK. rendeletével fogadta el a Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv ában foglalt illetménypótlék számítási alapja január 1-től ,- Ft. A 138/1992. X.8) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15.. (3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határból az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja január 1-től augusztus 31-ig 5 000,- Ft/fő/hónap szeptember 1-től december 31-ig 5 250,- Ft/fő/hónap. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben Ft/pedagógus. Önkormányzati szinten minden dolgozó megkapta a bértábla szerinti bérfejlesztést évben önkormányzatunk 15 fős létszámcsökkentést hajtott végre. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk, így e Ft-os összeg megtérült a személyi juttatások és járulékok kiadásából. A Városi Erzsébet Kórházban további létszámcsökkenés volt. Egyrészt orvos elvándorlás, másrészt nyugdíjba vonulás miatt. Ennek következményeként tevékenység csökkenés történt az aktív fekvőbeteg ellátás területén. Emiatt a teljesítmény is csökkent a mátrix osztályon, ezzel együtt a teljesítmény után járó bevétel is évben is likviditási gondokkal küzdöttünk. A fentebb említett létszámcsökkentések kiadáscsökkentő hatása ebben a költségvetési évben még nem jelentkezett.

7 3 Az elfogadott költségvetés 9 alkalommal került módosításra. A évi módosított kiadási főösszeg: módosított bevételi főösszeg: e Ft e Ft A változások az alábbi hatáskörökben történtek: Országgyűlés hatáskörében e Ft Kormány hatáskörében e Ft Intézményi hatáskörben e Ft Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele december 31-ig Bevétel évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból december 31-ig Felhasználás évben Egyenleg december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz december 31-én Hiány Összeg e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében ,- Ft, a kötött felhasználású támogatások tekintetében ,- Ft többletigényünk valamint Ft-os befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítésként ,- Ft-ot kap Önkormányzatunk. Ez a kiegészítés annak tudható be, hogy az iparűzési adóerőképességünk romlott évben.

8 4 3. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése A. BEVÉTELEK Az alábbi kimutatás a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlását szemlélteti. Megoszlás %-ban Bevételi jogcímek Módosított Eredeti ei. ei. Teljesítés Intézmény működési bev. 6,77 7,21 7,14 Önkormányzat saj.műk.bev. 25,03 23,58 23,09 Felhalmozási és tőke jell.bev. 4,71 3,53 3,53 Támogatás,kieg.,átvett pe. 54,76 59,85 62,68 Hitelek, kölcsönök bev. 7,46 1,97 0,34 Előző évi pénzmaradvány 1,27 3,86 3,22 Bevételek összesen: 100,00 100,00 100,00 A bevételek megoszlásából kitűnik, hogy legnagyobb hányadot az átvett pénzeszközök teszik ki. Az átvett pénzeszközök teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,73 %-os, ezen belül az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00 %-ban teljesültek. Jelentős eltérés egyik bevételi jogcím esetében sem tapasztalható. Az állami támogatáson belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Adatok ezer Ft-ban Lakossági közműfejlesztés támogatása 366 Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása 714 Gyermek és Ifjúsági feladatok Étkezési támogatás 264 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 253 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadáshoz Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 176 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 260 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése KET bevezetéséhez hozzájárulás 814 Összesen: A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén e Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

9 5 Másik legnagyobb bevételi forrást a helyi adó bevételek jelentik, az eredetileg tervezett 173 millió Ft helyett 176 millió Ft bevételünk származott. Ez a többletbevétel az adózók rendszeres ellenőrzésének, adatszerzések alapján folytatott felszólításoknak, munkahelyek és egyéb információk felderítésének és az adóhátralékok behajtási munkáinak (az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. szerinti végrehajtási cselekmények foganatosítása) köszönhető. Hitelek, kölcsönök igénybevétele évben Folyószámla hitel Kölcsönök megtérülése e Ft e Ft. Ebben az évben e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe. Ezen hitellel kapcsolatos törlesztésünk e Ft volt. A folyószámlahitel december 31-i állománya e Ft. A kölcsönök megtérülése az alábbiakból tevődik össze. A kamatmentes kölcsönökből 226 e Ft, míg a munkáltatói kölcsönökből 820 e Ft térült meg évben. Kisház árbevétele 491 e Ft volt ebben az évben.

10 6 B. KIADÁSOK A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Megoszlás %-ban Kiadási jogcímek Módosított Eredeti ei. ei. Teljesítés Folyó működési kiadások 75,69 75,56 76,91 Felhalmozási és tőke jell. kiad. 22,01 22,35 22,67 Hitelek, kölcsönök kiadásai 0,56 0,49 0,42 Pénzforgalom nélküli kiadás 1,74 1,60 0,00 Kiadások összesen: 100,00 100,00 100,00 A kiadások teljesüléséből kitűnik, hogy a működési kiadások 76,91 %-ot tesznek ki az összes teljesített kiadásból, ebből a személyi juttatás 48,32 %. A személyi juttatástok tekintetében, a módosított előirányzathoz viszonyítva e Ft-os megtakarítás mutatkozik. A legnagyobb mértékű megtakarítás a GAESZ-hoz tartozó intézményeknél mutatkozik. A dologi kiadásoknál 11 millió Ft-os megtakarítás mutatkozik. A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 22,67 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál folyamatban van címzett támogatásból, PHARE pályázatból, területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás. Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció Megnevezés Adatok e Ft-ban Beruházás forrásai Beruházás összköltsége Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció Címzett támogatás CÉDE Megyei Önkormányzat támogatása Saját erő A címzett támogatás évi üteme 72 millió Ft volt, ezzel szemben az igénybevétel összesen e Ft. A támogatás évi üteme 212 millió Ft volt, amelyet a tavalyi évről áthozott e Ft-tal ebben az évben maradéktalanul fel is használtunk. CÉDE igénybevétel még nem történt.

11 7 Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (PHARE) Megnevezés Adatok e Ft-ban Beruházás forrásai Beruházás összköltsége Reguly Antal Ált. Iskola (információs tech.) PHARE támogatás Magyar Társfinanszírozó Saját erő PHARE pályázati programban részt vevő kedvezményezettként a projekt végrehajtásához még novemberében előleget folyósítottak számunkra, mivel a folyósítás alább felsorolt feltételeit teljesítettük. mindkét fél által láírt Támogatási Szerződés, hibátlanul kitöltött és a Szerződő hatóságnak benyújtott OTMR adatlap, szabályszerűen kiállított, aláírt és a Regionális Fejlesztési Ügynökség által befogadott fizetési kérelem novemberében közbenső kifizetés folyósítása történt, mivel az alábbi feltételek egyidejű teljesülése megtörtént: elfogadott szakmai és pénzügyi monitoring jelentések, a korábban folyósított előleg 70 %-ának felhasználásáról szóló elszámolás és az elszámolás Szerződő Hatóság általi jóváhagyása, szabályszerűen kiállított, aláírt és a Regionális Fejlesztési Ügynökség által befogadott fizetési kérelem, az elköltött előleg arányában a saját erő ütemterv szerinti felhasználásának igazolása, amelyet a Szerződő Hatóság jóváhagyott a közbenső jelentésben. A multimédiás tanterem kialakítása befejeződött, az eszközök beszerzése, használatbavétele megtörtént. Az épület használatbavételi engedélye folyamatban van. Polgármesteri Hivatal felújítása I. ütem (TEKI) Megnevezés Adatok e Ft-ban Beruházás forrásai Beruházás összköltsége Polgármesteri Hivatal felújítása TEKI Saját erő Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem (TRFC) Megnevezés Adatok e Ft-ban Beruházás forrásai Beruházás összköltsége Polgármesteri Hivatal felújítása TRFC Saját erő

12 8 A Polgármesteri Hivatal épületének felújításához területfejlesztési kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatásban részesültünk. Az I. ütem befejeződött ehhez a támogatás összege eft. A II. ütem elkezdődött. A évi támogatási összeg lehívása decemberben történt meg. A támogatás utalása folyamatban. A fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása tárgyú HEFOP 4.2. projektre decemberében támogatási előleget folyósítottak. A foglalkoztató épületének felújítása folyamatban van, a munkákat hátráltatta a Támogatási Szerződés aláírásának elhúzódása novemberében megtörtént a Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság évben e Ft előleget folyósított számunkra, amelynek elszámolásához kapcsolódó Jelentés évben esedékes. 4. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás BEFESZ programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30..-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér.

13 9 A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

14 10 II. 1. A vagyoni helyzet alakulása Megnevezés Előző évi e Ft Tárgyévi e Ft Változás %-os I. Immateriális javak ,49 II. Tárgyi eszközök ,85 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,24 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,98 A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ,90 I. Készletek ,26 II. Követelések ,84 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,63 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám ,21 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,54 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) ,75 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,20 III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: ,96 IV. Költségvetési tartalék ,16 V. Költségvetési pénzmaradvány 0 0 0,00 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ,16 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,14 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,78 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám ,50 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: ,52 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,75 A pénzeszközökben bekövetkezett jelentős változást a fentebb említett Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi központ kialakítása projekttel kapcsolatos e Ft előleg okozta.

15 11 a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Befektetett eszközök aránya Mutató Előző év Tárgyév Változás x100 (I/1.) = Befektetett eszközök Összes eszköz 95,30 95,43 0,13 Forgóeszközök aránya = Forgóeszk.+aktív pü. elsz. x100 (I/2.) Összes eszköz 4,70 4,57-0,13 Tőkeerősség = Saját tőke x100 (I/3.) Mérleg főösszege 89,27 88,63-0,64 Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x100 (I/4.) Mérleg főösszege 8,89 8,46-0,43 Befektetett eszközök fedezete I. = Saját tőke x100 (I/5.) Befektetett eszközök 93,68 92,87-0,81 Befektetett eszközök fedezete II. = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x100 (I/6.) Befektetett eszközök 94,53 89,00-5,53 Forgótőke, saját tőke aránya = Forgótőke x100 (I/7.) Saját tőke 5,27 5,15-0,12 Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke x100 (I/8.) Induló tőke 821,34 894,92 73,58 A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva valamelyest csökkent. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2004-ről 2005-re csökkent Önkormányzatunknál.

16 12 b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Hitelfedezeti mutató Követelések = x100 (I/11.) Rövid lejáratú kötelezetts. 13,19 9,30-3,89 (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató (I/12.) Adós+Vevőállomány = x100 Szállító állomány 15,09 16,42 1,33 Adósságállomány aránya Adósságállomány = x100 (I/13.) Adósságállomány+saját tőke 0,91 0,41-0,50 Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Likviditási gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök (I/9.) Rövid lejáratú kötelezetts. 0,35 44,89 44,54 Likviditási mutató = Forgóeszközök (I/10.) Rövid lejáratú kötelezetts. 0,51 0,56 0,05 Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya csak 9,30 %-ban fedezi az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Önkormányzatunk esetében a likviditási helyzet nem kiegyensúlyozott.

17 13 2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz a.) Tárgyi eszközök Befektetett eszközök állományának alakulása évben üzembe helyezett beruházások Rendezési terv Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola terv készítés b.) Befejezetlen beruházások december 31-én az alábbiak: Adatok e Ft-ban Simon István utca felújítása 69 József Attila utca járda építés Nyugdíjasház Mentálhig. kialakítása Kardosrét szennyvízcsatorna Multifunkcionális épület Csapadékvíz rendezés 858 Petőfi S. utca, Reguly utca felújítás Kórház rekonstrukció Pintérhegyi kilátó építése Tündérmajor szennyvízelvezetés Kinizsi utca játszótér Fásítás Zirc fontos közl. útjain 235 Hulladékgazdálkodási Terv Polgármesteri Hivatal felújítása Belterületi utak 250 Oktatási központ Reguly Iskola terv Autóbusz öböl (Bakonybéli utca) 100 Személyszállítás logisztikai központ 618 Deák F. utcai fűtőmű 139 Reguly Antal Ált. Isk. B épület (PHARE) Szoc. Szolg. (HEFOP) Reguly Antal Általános Iskola konyha felújítás 60 Reguly Antal Múzeum és Alkotóház terv készítése 375 Összesen:

18 14 c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: Adatok ezer Ft-ban 1. Részesedések állománya Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya munkáltatói kölcsön állománya lakásértékesítés állománya kisház árbevétel 791 Összesen: Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kht. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt Rt. Veszprém 2. MÉH Rt. 3. Lion&Birds 2005-ban az elszámolt értékvesztés társaságonként. Lion&Birds e Ft Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések Adatok ezer Ft-ban Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök 76 Egyéb rövidlejáratú követelések Összesen:

19 15 Az adósok állományának összetevői: Adatok ezer Ft-ban Építményadó 930 Magánszemélyek kommunális adója 38 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság 938 Egyéb bevételek 730 Tandíj visszatérítés 265 Kórház Összesen: A vevők állományának összetevői: Adatok ezer Ft-ban Követelés szolgáltatásból GAESZ Kórház Összesen: Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: Adatok ezer Ft-ban Lakásértékesítés 346 Csatornaérdekeltségi hozzájárulás Földbérlet 4 Gondozási díj 16 Munkáltatói kölcsönök állomány 454 Kisház árbevétel 136 Építésügyi bírság 13 Telefon készülékek 79 Köztemetés 134 Összesen: A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után az alábbi értékvesztést számoltuk el: Követelések szolgáltatásokból e Ft Szemétszállítási hátralék e Ft Lakbér e Ft Kamatmentes kölcsön 588 e Ft Összesen: e Ft

20 16 Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Adatok ezer Ft-ban Óvoda magastető építés 325 Skoda lízingdíj 507 Felhalmozási célú hitel Összesen: b.) Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú hitel állománya Adatok ezer Ft-ban Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) Polgármesteri Hivatal GAESZ Kórház Összesen: Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: Adatok ezer Ft-ban Óvoda magastető Skoda lízingdíj 591 Felhalmozási célú hitel Összesen: Egyéb Adatok ezer Ft-ban Építményadó 333 Telekadó 26 Idegenforgalmi adó 82 Iparűzési adó Termőföld bérbeadás 40 Gépjárműadó 702 Pótlék 127 Bírság 83 Talajterhelési díj 4 Illeték 4

21 17 Pályázati összeg GAESZ Egyéb GAESZ Pályázati összeg Kórház Pályázati összeg PEA Lakbér túlfizetés 23 Garázs értékesítés túlfizetés 12 Telefonkészülék 78 Összesen:

22 18 Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat Kiadási megtakarítás Bevétel kiesés 125 Összesen: Felhasználható pénzmaradvány: ebből: - kötelezettséggel terhelt szabadon felhasználható A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány maradjon az intézményeknél, általános tartalékként kezelve. Későbbi felhasználásához Képviselő-testületi döntés szükséges. Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 40 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2357/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14 30 millió Ft-os hitelhez - Zirc 1916/22, e Ft-os hitelhez - Zirc 257/2 Kezességvállalás - Zirc külterület 0111/7 (gyep, legelő) - 8 millió Ft összeg erejéig adós Csávics András őstermelő, lejárat december 24-3 millió Ft FM elidegenítési tilalom, adós Csávics András őstermelő Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, április 24. Horváth László polgármester

23 19

24 É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S É V R E V O N A T K O Z Ó A N A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdésének megfelelően a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg terjeszti a Képviselő-testület elé. Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere amely az önkormányzatokra is vonatkozik - két jól elkülöníthető területre tagolódik: a belső ellenőrzésre, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre (FEUVE). Ezt a két területet a jogszabályok is külön választják, hiszen más-más jogszabály definiálja és szabályozza a költségvetési szervek belső ellenőrzésének a két elemét. Fontos, hogy a folyamatba épített ellenőrzési rendszert meg kell különböztetni a belső ellenőrzéstől, a két tevékenységet nem szabad összetéveszteni. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Zirc Városi Önkormányzatnál év szeptemberében kezdődött el az új rendszerű belső ellenőrzési tevékenység kiépítése, melynek első lépéseként 1 fő függetlenített belső ellenőrt kezdett alkalmazni a Polgármesteri Hivatal. Ezt megelőzően megbízásos jogviszony alapján történt a belső ellenőrzési feladat ellátása áprilisáig. A köztes időszakban a Képviselőtestület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatköre alapján végezhetett volna belső ellenőrzési tevékenységet, ám a számára biztosított ellenőrzési felhatalmazással nem élt. A hatályos jogszabályok alapján elsődleges feladatot jelentett a jogszabályi előírásoknak megfelelő, és a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató szerinti Belső Ellenőrzési Kézikönyv kidolgozása, melynek jóváhagyását a 193/2003. kormányrendelet a jegyző hatáskörébe utalja. A évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a törvényi előírásnak megfelelően november 15-ig kellett elfogadnia a képviselő-testületnek, így ennek határidőre történő előterjesztése is kiemelt jelentőséggel bírt. Az éves ellenőrzési terv összeállításához, valamint a belső ellenőrzési munka hosszú távú tervezéséhez stratégiai terv elkészítését írja elő a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. A belső ellenőrzés stratégiai terve 5 éves időszakra készült, összhangban Zirc Városi Önkormányzat hosszú távú terveivel. A vonatkozó jogszabály előírásai szerint a stratégiai tervet a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. Ennek értelmében a évekre szóló tervet október 10-én a jegyző hagyta jóvá

25 2005. évre vonatkozóan éves ellenőrzési terv nem készült. Ennek függvényében a tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése nem értelmezhető. Mivel a személyi feltételek év során csak részben voltak biztosítva, a rendelkezésre álló idő szűkössége, valamint a fent említett feladatok prioritása miatt konkrét ellenőrzés lefolytatására ez évben nem került sor. A belső ellenőr képzettsége a jogszabály által előírt követelménynek megfelel. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végezte. Az ellenőrzési rendszer másik eleme a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A FEUVE jelenti a szervezeten belül az ellenőrzés első szintjét. A FEUVE rendszer vonatkozásában hiányosságok tapasztalhatók a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat által felügyelt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében egyaránt. Jóllehet működik folyamatba épített vezetői ellenőrzés, azonban ez nincs írott formában leszabályozva. A gazdálkodási jogkörök a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplően elkülönítettek, azonban a szabálytalanságok kezelésének és a kockázatok kezelésének eljárásrendjéről még nem készült el az SZMSZ melléklet, valamint az ellenőrzési nyomvonal sincs dokumentálva. A FEUVE rendszer kiépítése folyamatban van a Polgármesteri Hivatalban, várhatóan év elején elkészül a jogszabályi előírásoknak megfelelő és a Pénzügyminiszter által közzétett módszertan szerint kialakított szabályzat. A jegyző az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, Zirc Városi Erzsébet Kórház) vezetőinek figyelmét felhívta a FEUVE rendszer kialakításának fontosságára, ennek ellenére az intézményvezetők december 31-ig még nem terjesztették a Képviselő-testület elé a kidolgozott eljárásrendeket, amelyeknek a Szervezeti és Működési Szabályzatuk mellékletét kell képezniük. Zirc Városi Önkormányzat évtől a Társulási Megállapodásban foglaltak értelmében a belső ellenőrzési feladatokat Zirc Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el Mindezeket összefoglalva azonban megállapítható, hogy Zirc város vezetése komoly lépéseket tett a jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében a belső ellenőrzés működtetése terén. Ebben lényeges elemnek kell tekinteni, hogy a hiányosságok feltárásra kerültek, azok pótlása részben megtörtént, valamint folyamatban van

26 A költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi háttér a következő: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet Zirc, április 10. Mészáros Judit - 3 -

27 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

28

29

30

31

32 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

33

34

35

36

37

38

39 TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet évi zárszámadás pénzügyi mérlege 2. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4. sz. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése 5. sz. melléklet évi bevételi előirányzatának teljesítése 6. sz. melléklet évi kiadási előirányzatának teljesítése 7. sz. melléklet évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése 8. sz. melléklet Intézmények évi bevételi előirányzatának teljesítése 9. sz. melléklet Intézmények évi kiadási előirányzatának teljesítése 10. sz. melléklet Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 11. sz. melléklet Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete évben 12. sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évben 13. sz. melléklet Kimutatás a évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról 14. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzat 15. sz. melléklet Mérleg 16. sz. melléklet Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása ig 17. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 18. sz. melléklet Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 19. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 20. sz. melléklet Beruházások állományváltozásai 21. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása december 31-én 22. sz. melléklet Befektetett pénzügyi eszközök változása 23. sz. melléklet Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 24. sz. melléklet Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása december 31-én 25. sz. melléklet Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása december 31-én 26. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege

40 Sorszám Zirc Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban évi Módosított előirányzat Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Teljesítés I. Saját bevételek A/ Alaptevékenység bevételei B/ Alaptevékenység egyéb bevételei 0 4. C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei D/ Vállalkozási bevételek 6. E/ Kamatbevételek F/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési dij H/ Sajátos működési bevételek 15. I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés SZJA normatíva B/ Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Gépjárműadó III. Átvett pénzeszközök Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz Elkül. állami pénzal. átv. pénzeszk. 26. Központi kvi szervtől átvett pénz. 27. Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe EU előcsatlakozási támogatás 29. V. Állami hozzájárulások és támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. támogatások Színházi támogatások 33. Címzett és céltámogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb tám. (közp. előirányzatok) Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog Céljellegű decentralizált támogatás 38. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel Működési célú kölcsön megtérülés Fejlesztési célú kölcsön megtérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 2-1. számú melléklet Sorszám adatok ezer Ft-ban évi Módosított előirányzat Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Teljesítés Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 6. Működési célú pénzeszközátadás, támogatás Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 8. Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése 9. Tartalékok II. Felhalmozási célú kiadások Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása Beruházások ÁFA egyenlege III. Támogatások, elvonások Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre 18. Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülre 19. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 21. IV. Tartalékok Általános tartalék 23. Céltartalék Egyéb tartalék 25. V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadásai Felhalmozási kölcsön nyújtása 28. Működési célú kölcsön nyújtása FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 2. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek évi eredeti ei évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti ei évi mód. ei. Ezer forintban évi teljesítés Saját bevételek Személyi juttatások Átengedett bevételek Munkaadókat terhelő járulék Átvett pénzeszközök Dologi kiadások Állami hozzájárulás Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi pénzmaradvány Pénzeszköz átadás Működési célú hitel,kölcsön Társadalom és szocpol. Jutt TB-től átvett pénzeszköz Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat), kölcsön Tartalék Egyéb Összesen: Összesen: Hiány: Többlet:

43 3. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi mód évi évi évi mód évi eredeti ei. ei. teljesítés Megnevezés eredeti ei. ei. teljesítés Önkormányzat felhalm. és Beruházási kiadások, felhaltőkejellegű bevételei mozási célú alapátadások Fejlesztési célú támogatások (TERKI CÉDE, közműfejl.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás Értékpapír eladás Felújítások Előző évi pénzmaradvány Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú hitel, kölcsön Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök hiteltörlesztés (tőke+kamat) Átengedett bevétel Tartalék Egyéb Összesen: Összesen: Hiány: Többlet:

44 4. sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg (E Ft) 1. Pénzkészlet január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 50

45 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Népjóléti feladatok Központi ügyelet , Iskola eü , Védőnői szolgálat , Háziorvosi szolgálat , Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad , Bakonynána Önkorm. Átvétel , Tourinform műk , Községektől PV feladatra , Csatorna érd. hozzáj , Munkaügyi Központ , Gáz érdekeltségi hozzájár , Kisház árbevétel , Hitelfelvétel , "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt Tourinform Iroda hird ,00 3 Bírság,Pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám , Közlekedési támog , Otthonteremtési támogatás , MÖK (tap. Csere) , MÖK (Bányásznap) , MÖK (betyárnap) ,00 60 MÖK (játszótér felújítás) , Könyvvizsgálati pályázat , Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM ,

46 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra EU önerő Alap okt. int , Étkezési támogatás , Gyermek és ifj. feladatok , Földgáz áremelés , Kisebbségi Önkm. tám , SZJA norm. módon elosz , SZJA , SZJA helyben maradó rész , szeptember 1-i keresetemelés , Közműfejl. hozzájárulás , Címzett támogatás , Közalkalmazotti bértámogatás , Pályázat MEH , ÖNHIKI , TERKI: Hivatali ép. Felújítás , CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr ,00 Helyi közforgalmú közlekedés tám , Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás , Létszámcsökkentéses pályázat , Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) , Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás ,33 10 Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó , Gépjárműadó , Talajterhelési díj , Jubileumi hársfasor , Vm. Idegenforgalmi Alap , Ügyviteli rendszer , Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Földbérlet , Bérleti díj (Akli) , Közterület foglalás , Lakbér , Kamatmentes kölcsön ,20 226

47 Autóbuszterminál sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra "C" épület értékesítés , Bakonykarszt bérl.d , Ingatlanértékesítés , Osztalék ,00 Kisebbségi Önk. Bérleti díj , Kisebbség Részvényértékesítés , KET bevezetéséhez hozzájárulás , Telefon (Állategészségügyi Állomás) , Járda építéshez lak , Építésügyi bírság , Tandíjvisszatérítés ,50 90 Pályázati díj ,00 50 Pályázat (Bulletin) , Szabálysértési bírság , Szakértői díj , Hulladékgazd. Terve Községektől , János-tanya vízvezetékre átv.pe , Szak pályázat , Telefondíj térítés , Kardosrét helyijárat támogatás ,00 91 Befizetés kirándulásra , Alapítványi támogatás Telephelyengedély 4 4 Cserépkűlyha értékesítés ,00 91 Egyéb szolgáltatás Vagyonkár , Sporthivataltól pe. átvétel Előző évet érintő visszatérülés Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézmények , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korrekció ,00 Mindösszesen ,

48 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev , Ebből: Városfejlesztési referens ,00 PR referens ,00 Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Ebből: GYISIM pályázat , Ifjúságsegítő , Körzeti igazg. Feladat , Ebből: Okmányiroda ,00 4 Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak , Város- és községgazd , Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak , Szemétszállítás , Közvilágítás , Parkfenn., köztisztaság , Síkosságmentesítés , Szennyvíztelep szivattyú javítás , Földterület vétel Vp térsége szenyvízelv, Városüzemeltetési felad.össz: , Aktív fekvőbeteg ellátás , Oktatási célok feladatok , Sportpálya üzemeltetés , Sportfeladatok , PV feladatok , Tourinform Iroda , Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám , Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell , Közlekedési támogatás ,

49 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Átmeneti szoc. segély , Temetési segély , Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés , Háziorvosi szolgálat , Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás 0 - Hiteltörlesztés, kamat ,89 fejlesztési hitel , Kukoricaföldi viziközmű , Hivatali gépkocsitörlesztés , Ügyeleti gk. törlesztés ,00 45 Óvoda magastető , Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Vagyonbiztosítás , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , Diákok részére helyijáratbérlet vás , TÖOSZ tagdíj , BÖSZ tagdíj , ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság , Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj , Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj , WINGS Darts 0 0 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) , Bakonyi Természettud. Múzeum ,48 56 Országzászló Alapítvány ,00 Rákóczi szobor , Bakony Volánnak támogatás , Polgárőrség ,00 90 Szlovákia kirándulás , Zirciek az Óvodáért Alapítvány ,00 32 Bányásznyugdíjasok alap ,00 129

50 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Könyvtár alapítvány támog ,54 45 Parasztköltők Alapítványa ,00 45 Reguly Iskoláért Alapítvány , Tűzoltóegyesület támogatása ,00 Területfejl. Tanács tagdíj , Zircért Alapítvány ,00 77 Testvérvárosi Kapcsolatok ,82 22 Vöröskereszt támogatása ,00 45 Múzeum Baráti Köre ,00 - Sportegyesület támogatása , Intelligens Önk. Orsz. Szöv ,00 Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv ,00 KHT támogatás (Uszoda) , KHT támogatás (Városüzem.) , Ifjúsági alap , Kamatmentes kölcsön , Gimnázium fűtéstámogatás ,00 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Szak Pályázat ,00 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj ,00 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) ,00 Tagdíj (szemét) ISPA ,00 Tűzvéd. Alapítvány ,00 Minőségbiztosítás (CAF) ,00 Segítő kezek Alapítvány ,00 32 Társasházi közös költség ,00 ifj. Közgazdászok alapítvány ,00 7 Donor alapítvány ,00 7 III. Béla Gimnázium Alapítvány ,00 18 Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszósport Egyesület ,00 18 Inkubátor Alapítvány Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása ,00 20

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI:

VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: A helyi önkormányzatok alapvető jogait és kötelességeit ezzel alapvető feladat- és hatásköreit a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben