Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról"

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen eft a következő összetételben: a) működési bevétel: eft, b) sajátos működési bevétel: eft, c) működési pénzeszköz átvét: eft, d) felhalmozási saját bevétel: eft, e) felhalmozási pénzeszköz átvét: 557 eft, f) költségvetési támogatás: eft, g) hitel visszatérülés, kölcsön igénybevétel: eft, h) pénzforgalom nélküli bevétel: 53 eft, i) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: 41 eft. (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen eft a következő összetételben: a) személyi jellegű kiadás: eft, b) járulék: eft, c) dologi kiadás: eft, d) támogatás értékű működési kiadás: eft, e) ellátottak pénzbeli juttatása: 295 eft, f) működési pénzeszköz átadás: eft, g) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: eft, h) felújítás: eft, i) felhalmozás: eft, j) hitel, kölcsöntörlesztés, nyújtás: eft, k) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: eft. 3. Az önkormányzat a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet, b) évi egyszerűsített mérlegét a 2. melléklet, c) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 3. melléklet, d) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet, e) vagyonkimutatását az 5. melléklet, f) részesedéseinek alakulását a 6. melléklet, g) fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit a 7. melléklet, h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet,

2 i) belső ellenőri összefoglaló jelentését a 9. melléklet, j) kiegészítő mellékletét a 10. melléklet tartalmazza. 4. Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a , és számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezményt a rendelet nem tartalmaz. h) Több néven szereplő kölcsönhátralék a Képviselő-testület 244/2010. (XII. 14.) határozata alapján a követelésállományból törlésre került. 5. (1) A évi zárszámadás december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz. (2) Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel. (3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft. 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet. Almádi István polgármester dr. Nagy Gábor jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, május 30. dr. Nagy Gábor jegyző 2

3 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Út, autópálya építése (ezer Ft-ban) Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Útfelújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bodajkért Közalapítvány támogatása - villámvédelem ovi Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Pénzügyi Alap kölcsön

4 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Felhalm.c. kölcsön igénybevétel Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Köztisztv. ker.kieg Jutalom Közt. egy. munkav.kapcs.jutt Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) Polgármesteri költségátalány Egyéb ktg.tér. és hozzájár Részmunk.idős ktv.személyi jutt Részmunk.idős ktv.ktg.térítés Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések

5 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Számítógép szoftver Számítógép és szerver Gép, berendezés (tel.kp.bővítés, erősítő) Előzetesen felszámított áfa Fc.támogatás önkormányzat-dabas 6 6 Felhalmozási kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen Népszámlálás Állományba nem tart. jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolg. Bonyolítói, szakértői díj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb bevétel

6 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Mc.tám kp.költsgv.szerv-szűrővizsg.utiktg tám Működési célú támogatás értékű pénze Mcpá. non-profit szervtől HPV Mcpá. Háztartásoktól- HPV,tó Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése Földhaszonbér 2 2 Részvény értékesítés Felhalmozási saját bevételek összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Közmunkások Közalk. ker. kieg Jutalom Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás - tüzelő támogatás Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Testvérvárosi fogadás Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen FM-i Területfejlesztési T. tagdíj ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

7 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás összesen VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj ISPA 100 Ft/fő Egyházak támogatása (60+40) Egyéb szervezetek, támogatása - Bizottsági) Tagdíj - Bakonyért Vf Tehetséggondozás (Bursa) Törpe-Ovi Alalpítvány tám Működési célú pénzeszköz átadás összesen Első kuka támogatás Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen FEJÉRVÍZ beruh Gép,berendezés vás. (permetező,aljnöv.vágó, kar.világ.) Részvény vásárlás Játszótér telepítés Pályázati önrész Beruházás áfa Felhalmozási kiadás összesen FEJÉRVÍZ felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önkormányzati lakások lakbérbevétele Sajátos működési bevétel összesen Egyéb saját működési bevétel Egyéb saját működési bevétel összesen Támogatásértékű műk.bevétel közp.ktgv.szervtől Támogatásért. műk.bev. közp.ktgv.szervtől összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel összesen

8 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám Tűzifa tám Egyéb központi támogatás Könyvtári tám Közműfejl.tám Előző évi ktgv.kieg., visszatérülések 0 53 Költségvetési támogatás összesen Pénzmaradvány igénybevétele Szakfeladat bevétel összesen Finanszírozási műveletek Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés Szakfeladat kiadás összesen Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-660 eft) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-3610 eft) évi hátralék (Balinka-625 eft) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj -váró Gázdíj - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen

9 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Vásárolt közszolgáltatás-2 hó Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Pályázati támogatás ING Mc. Pénzeszköz non-profit szervtől Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker.kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás

10 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szociális segély Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 % Állami támogatás bérpótló juttatás 80 %

11 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Időskorúak járadéka Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás egyéb Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj alanyi jogon Állami támogatás 75 % Szakfeladat bevétel összesen Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos

12 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Óvodáztatási támogatás Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közlekedési támogatás 12

13 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Bursa Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás Állami támogatás összesen Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen

14 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktgtérítés, hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon

15 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés 15 3 Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Mozi terasz felújítás Mozi pályázati tervek Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Reprezentáció Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép vásárlás Beruházás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás 15

16 1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Finanszírozási bevétel 41 Finanszírozási kiadás Pénzkészlet változás Pénzkészlet január 1-jén 883 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

17 Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 2. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) (ezer Ft-ban) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

18 Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 3. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Eredeti Módosított Sorszám Megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása,törlesztése Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

19 Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 3. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatér., igényb Rövid lejáratú kölcsönök visszatér., igénybvét Költségvetési pénzforgalmi bevételek 36 összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

20 4. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer Ft-ban) sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvcetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 11. alapján módosító tétel (±) 12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

21 Az önkormányzat vagyonkimutatása 5. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Befektetett eszközök (kivéve befektetett pü. eszközök) állományának alakulása (ezer Ft-ban) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok vagy.ér.jogok Gépek,berend felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készlet,tartalék Átadott eszközök Összesen 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.-beszerzés, létesítés Bruttó növ.-felújítás Bruttó növ.-beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFÁ-ja Bruttó növ.-tárgyévi pénzforg.növekedés össz.( ) Bruttó növ.-saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke Bruttó növ.-előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.-térítésmentes átvétel Bruttó növ.-alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.-egyéb növekedés Bruttó növ.-tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.( ) Bruttó növ.-összes növekedés (05+11) Bruttó csök.-értékesítés Bruttó csök ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA Bruttó csök ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.-selejtezés megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.-alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.-egyéb csökkenés Bruttó csök.-összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven fellüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése Terven fellüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

22 6. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat részesedéseinek alakulása Megnevezés Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban Részesedések átmeneti időre Részesedések nemzetközi szervezetekben (ezer Ft-ban) Előző évi záró állomány Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező növekedése Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező növekedése Növekedés összesen Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenése Összesen Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező csökkenése Csökkenés összesen Tárgyévi záróállomány

23 Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei 7. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Mindösszesen: Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkorm. Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt Ft Ft Ft - Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Folyószámla hitelkeret OTP Bank Nyrt Ft Ft Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés Mindösszesen: Befektetés (ELMIB) Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Összes kötelezettségvállalás: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik. 23

24 Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése 8. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Ell. jkv. dátuma Ellenőrzés tárgya Vizsgálati időszak Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám. Ellenőrzés megállapításai Intézkedés Polgármesteri Hivatal szociális ellátó rendszere működésének, jogszrűségénak és célszerűségé-nek ellenőrzése Vincent Auditor Kft /2011. Az ellenőrzött tevékenység színvonala alapján a központi és helyi szabályokban foglaltak betartása biztosított, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra 72/2011. (III. 29.) határozat D -Hivatal tetőés támfalfelújítása támogatási szerződés helyszini kötelezettség ellenőrzése Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1136/2011. Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra intézkedést nem igényel U -Mandulás és Keselő utcák felújítása támogatási szerződés helyszini kötelezettség ellenőrzése Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1135/2011. Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra intézkedést nem igényel U -Május 1. u. felújítása támogatási szerződés helyszini kötelezettség ellenőrzése Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1134/2011. Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra intézkedést nem igényel Bodajk Város Önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolója ADÓ-ÚT Kft. Povolnik Györgyné könyvvizsgáló /2011 A beszámoló az önkormányzat dec. 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. 11/2011. (VI. 3.) rendelet Polgármesteri Hivatalnál végzett eljárási illeték ellenőrzés Nemzeti Adó és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatóság Adóalany Nyilvántartási, Eljárási és Illeték Főosztály /2011 Megállapítást nyert, hogy a hivatal dolgozói különös figyelmet fordítanak az illeték lerovás szabályaira. Az ellenőrzött iratokat átláthatóság és egyértelműség jellemzi. 156/2011 (VI. 28.) határozat 24

25 Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése 8. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Rövid / hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás munkaerő-piaci ellenőrzése Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6-36/2011 Az ellenőrzött dokumentumok alapján a hatósági szerződésben foglaltak maradéktalanul végrehajtásra kerültek, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra 194/2011. (IX. 27.) határozat Vis maior támogatás elszámolásának ellenőrzése Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda /2011. Az elszámolás a vizsgált dokumentumok alapján megfelelő intézkedést nem igényel U -Rigós u. burkolatfelújítása, utóellenőrzés Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda /2011. Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra intézkedést nem igényel Egészségház átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzése Mór Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2528/2011. Az elektromos menekülési útirányjelző lámpatestek ellenőrzését igazoló dokumentumot az ellenőrzött nem tudott bemutatni (figyelemfelhívás). intézkedést nem igényel 25

26 BODAJK VÁROS BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 9. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte tevékenységét A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése: a.) szabályszerűségi ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalnál a szociális ellátó rendszer működésének, jogszerűségének és célszerűségének ellenőrzése Elmaradt ellenőrzések Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor Terven felüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzésre nem került sor. 2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Móri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt. 26

27 2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. követelményeinek. A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm.rend ban meghatározott feltételeknek A belső ellenőrök képzései A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései önerőből biztosítottak. A belső ellenőrök részt vettek a részükre jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzéseken A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő Összeférhetetlenségi esetek Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt Az ellenőrzési jelentések általános minősége Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a régi Ber ban előírtaknak. Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak. 27

28 2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét. 4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai Az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonala alapján biztosított a központi- és helyi szabályozásban foglaltak maradéktalan betartása a városban folyó szociális és gyámügyi feladatellátás során, ezért a vizsgálat intézkedést igénylő javaslatokat nem fogalmazott meg. 5. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel. II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a kötelezően előírt szabályzatok folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása. 2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 2.1. Kontrollkörnyezet A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható Kockázatkezelési rendszer 28

29 Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtetnek Kontrolltevékenységek A FEUVE rendszert a legfontosabb területeken kialakították, fontos, hogy az ellenőrzési nyomvonalat a tevékenység minden területére készítsék el Információs és kommunikációs rendszer A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított Nyomon követési rendszer (monitoring) A folyamatos monitoring tevékenység beépült a szervezet mindennapi működési tevékenységébe. A vezető rendszeres felügyelet ellátó, ellenőrző tevékenysége biztosított. 3. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Belső ellenőrzéssel együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. Tanácsadói tevékenység fokozása, ellenőrzési lefedettség növelése. III. Az intézkedési tervek megvalósítása 1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a Bkr ban meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 46. -ban meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót Az ellenőrzés a tárgyévi vizsgálat során intézkedést igénylő javaslatot nem tett, így intézkedési terv készítési-, valamint az intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámolási kötelezettség nem merült fel. Készült: Dabas, február 29. Készítette: Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető 29

30 10. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Kiegészítő melléklet Befektetett eszközök összege eft-ról eft-ra csökkent, melyet befolyásolt az elszámolt értékcsökkentés és a felújítási, felhalmozási kiadások eft összegben. A folyamatban lévő beruházás összege eft, a Művelődési Ház felújítását és a vízrendezés eddig felmerült költségei foglalja magába. Az önkormányzat üzleti vagyonnal nem rendelkezik. A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya eft. Az önkormányzat 100% -os részesedéssel rendelkezik a következő gazdasági társaságban: BAK Kft., Bodajk, Bányász ltp. 16. Forgóeszközök összege eft-ról eft-ra emelkedett. A követelések záró állománya eft, melynél értékvesztés került elszámolásra eft összegben. A pénzeszközök 883 eft-ról eft-ra növekedtek. Az aktív pénzügyi elszámolások összeg 384 eft, mely tartalmazza a fogótőkét és a személyi kifizetésekkel kapcsolatos kiadásokat. Saját tőke összege eft-ról eft-ra csökkent, melyet befolyásolt a tartós tőke, valamint a tőkeváltozás. A tartalékok eft-ról eft-ra emelkedtek, mely köszönhető a költségvetési tartalék változásának. A kötelezettségek eft-ról eft-ra csökkentek, tételei: - helyi adótúlfizetés összege: eft, - Viadom Zrt. fa felé eft kötelezettség áll fenn, - a hitelek záró állománya: OTP célhitel eft, Pénzügyi Keret eft, - passzív pénzügyi elszámolás 41 eft eft személyi juttatás került kifizetésre, átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő. Kiadások a módosított előirányzathoz képest 90,8 %-ra teljesültek, a bevételek 99,0 %-ra. Közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részére eft kifizetés került teljesítésre, illetve térítésmentesen jutatott eszközök értéke 0 Ft. Európai Uniós támogatási programok, valamint világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében a évi zárszámadás forrást nem tartalmaz. Az önkormányzat a évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett államháztartási szerv. 30

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata

A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata 1 A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat Iktatószám: 3846/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben