1. A bevételek és kiadások teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A bevételek és kiadások teljesítése"

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 92. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft - munkaadót terhelő járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - felújítások 680 e/ft - támogatásértékű kiadások e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 1/A-10. és 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 184 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 17. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 19. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31- i kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

2 (7) Az önkormányzatot terhelő beszállítói követelések kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület a környezetvédelmi alapból kapott 60 e/ft-ot hulladék káros hatásainak csökkentésére, ártalmatlanítására fordította A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 15/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, május 14. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1. sz.melléklet Alcím Megnevezés Polgármesteri Hivatal Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

3 Önállóan működő költségvetési szervek: 3.1. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ficánka Bölcsőde 3.2. Varga Béla Városi Kulturális Központ 3.3. Lukács Károly Könyvtár 3.4. Közterület fenntartó Szervezet 3.5. Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Felhalmozási kiadások 3 Megnevezés 1/A sz. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselőtestületének évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék IV. Támogatásértékű bevételek: Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások

4 II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tőkeemelés V. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások összesen Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre VII. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok Működési célra Felhalmozási célra B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása II. Értékpapírok értékesítésének bevétele: III. Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Hitelek: Működési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek

5 5 2. sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka Köztisztviselők normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Köztisztviselők kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselők végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett köztisztviselők egyéb juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány

6 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték Gépjármű biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Összesítő Egyéb folyó kiadások

7 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Otthonteremtési támogatás Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítő Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatási kölcsönök 27 Összesítő Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-től Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel

8 Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Kommunális adó felhalmozás Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítő Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjárműadó Összesítő Átengedett központi adók Helysz. És szabálysértési bírság Önk. Lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev., osztalék Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Kiegészítő tám. Közoktatáshoz norm,kötött Szociális feladat kiegészítő tám.norm,kötött Közp.előir.terh.igényelt tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése

9 51 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Egyéb sajátos bevétel

10 Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak

11 Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete e Ft évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj

12 Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet e Ft e Ft Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások

13 Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés

14 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő össze- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 sítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése

16 Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, egyéb kártérítés Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet összesen Előirányzat Megnevezés évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) 19/2012.(V.1.4.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye

17 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő össze- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 sítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet Megnevezés összesen évi előirányzat 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 0-11 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja

19 55217 Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2011.év 11. sz. melléklet Előirányzat Beruházás bruttó összege évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép 1154 Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsőde új épület tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja Fiumei strand WC tervezése 1154 Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból 1154 Alkotás, Szabadság u parkolók terve Összesen DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése, bővítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése Összesen Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás Gesztenye köz ivóvíz ellátás kiépítésének támogatása Fonyódi és Harkály utcák burkola felújítás TEUT önrész 1254 Iskola közi út- parkoló kiépítés CÉDE önrész Klapka-Gyep utca kerékpárút Szőlőskislak Római út építése Vörösmatry tér ingatlan vásárlás

20 DDOP Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254 DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés Összesen Polgármesteri Hivatal szerver terem,polgármesteri iroda klíma PC beszerzés Tourinform iroda Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP pályázat iskola Összesen Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás TV beszrzés Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH Összesen Takács Sándor emlékmű Varga Béla - Szőllősi Ferenc dombormű Összesen Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer Összesen Személyszállító jármű beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának elő irányzata Összesen Beruházások összesen Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola Összesen Temetőnél támfal megerősítése Összesen Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Felújítások összesen Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.- részvényei vásárlásának ei Összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások öszszesen sz. melléklet Támogatások év

21 21 Megnevezés évi előirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés 37 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak - Siófoki közmunka program önrésze Összesítő Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKTnak Működési célú támogatásértékű kiadások Összesítő Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 38 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári főisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Sportkör támogatása Helyi Érték Egyesület Mentő Alapítvány támogatása Polgárőrség támogatása Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat Tagdíjak Tűzoltó köztestület támogatása Polgári védelem Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány Megértés Nyugdíjas Egyesület Polgári Körök támogatása 56-os emlékmű - Műk.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítő szervezeteknek Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmű Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzata Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre sz. melléklet

22 22 EU támogatással megvalósuló programok, projektek Projekt évi előirányzat 2/2011. ( II.25.) Nettó 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete e Ft évi teljesítés DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése, bővítése DDOP /A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése DDOP Családbarát örökségvédelem - komplex turisztikai vonzerőfejlesztés BAlatonbogláron KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola DDOP Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban 79

23 sz. melléklet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG év e Ft Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Költségvetési pénzmaradvány F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötele

24 II. III. zettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS év e Ft Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások ÁH-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Elátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: Hosszú lejáratú hitelek 16. Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Fforgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási(lebonyolítási) célú kiadások - - -

25 23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁH-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 38. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

26 sz.melléklet Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS év e Ft Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosítótétel (+/-) Módosított pénzmaradvány ből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12-ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ből: szabad pénzmaradvány Balatonboglár Város Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 17. sz. melléklet Intézmény Létszám Szakmai Technikai Összesen

27 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal Fischl-ház - - Mezőőri Szolgálat 1 1 III.sz. háziorvosi körzet - - Közterület-felügyelet 2-2 Részönkormányzat 1 1 Gondozási Központ Kulturális Központ Közterület-fenntartó Szervezet Könyvtár Általános Iskola Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Egészségügyi Központ Közcélú foglalkoztatás 1 1 Összesen: A többéves kihatással járó döntések 18. számú melléklet a) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT e CHF A tör től III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. lesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege: ,- CHF b) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ átalakítása, korszerűsítése, bővítése DDOP-3.1.3/B év e Ft év e Ft e Ft 19. számú melléklet Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

28 28 a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése Lakáscélú támogatás b) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT e CHF 2011-től III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. A törlesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege: ,- CHF Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20. sz. melléklet Ssz. Megnevezés Kedvezmény Mentesség Egyéb Összesen db e Ft db e Ft e Ft e Ft 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének - összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedveezmény, mentesség összege - adónemenként Gépjárműadó 86 db Építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege m Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Településőr program támogatása évi NAV agrártermelési támogatás - mezőőr Könyvtár pályázati pénzek TIOP, TÁMOP évi Otthonteremtési támogatás Gyermekvédelmi támogatás Rehabilitációs foglakl. munkabér támogatása Munkaügyi Kp Rövid időtartamú közfoglakl. Támogatása

29 Huzamos idejű közfoglalk.támogatása Bérpótló juttatás támogatása Értékteremtő közfoglalk.támogatása + munkaruha Mamográfiai vizsgálat utiktg támogatása KSH évi népszámlálás folyósított előlege Közokt.intézmények infrastrukturális fejl (Ordacsehi ablakcsere) pályázati pénz elszámolása OFA közfoglalk.támogatása (KFSZ - Jakabfi Andi) Kazinczy verseny támogatása Körjegyzői feladatellátás Ordacsehi tagintézmény fenntartás Balatonlell e bölcsődei feladatok Közoktatási normatíva Szociális normatíva DDOP 313 orvosi rendelő DDOP 211 turisztikai pályázat DDOP511 Kerékpárút Képzőműv.Lektorátus dombormű támogatása Mikuláscsomagok támogatása Raiffeisen Bank Hegyközség mezőőri hozzájárulás

30 30

31 31

32 32

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek 45/2013. (X. 31.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi ktilts6gvet6sr6l sz6l6 612013. (II.21.) iinkorminyzati rendelet m6dositf srirril Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

M e g n e v e z é s Éves terv

M e g n e v e z é s Éves terv 1 2.sz.melléklet A 2009. évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése Sorszám Adatok : ezer Ftban 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek 473 922 597 717 598 536 100,1

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben