PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9"

Átírás

1 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Közalkalmazottak alapilletménye ,40% Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,03% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat ,76% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,73% Közalkalmazottak normatív jutalma ,00% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,07% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,92% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,88% Végkielégítés Jubileumi jutalom ,04% Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,43% Továbbtanulók támogatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,82% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás ,00% Közlekedési költségtérítés ,01% Étkezési hozzájárulás ,94% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,98% Szociális jellegű juttatások ,29% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen ,46% Állományba nem tartozók megbízási díja ,25% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,91% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,47% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,04% Pénzbeni eü járulék teljesítése ,75% Munkaerőpiaci járulék ,89% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% ,93% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% ,00% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás ,10% Táppénz hozzájárulás ,69% EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) * JÁRULÉKOK ,99% 67 Bér + Járulékok összesen ,16% Felújítás Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,93% Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,23% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,66% Nyomtatvány ,67% Írószer, egyéb irodaszer ,26% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

2 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,30% Könyv beszerzés ,70% Folyóirat beszerzés ,99% Egyéb információhordozó beszerzés ,00% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,55% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,49% Számítástechnikai segédanyag ,36% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,00% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,00% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,29% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,13% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,44% Tisztítószerek ,00% Egyéb készletbeszerzések ,60% Bútorok és textíliák beszerzése ,08% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,84% Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,07% * Egyéb készletek összesen: ,06% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,74% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,64% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,46% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás ,90% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja ,99% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja ,00% Víz- és csatornadíjak ,75% Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása ,53% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,60% Postai levél, csomag, távirat ,93% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítási és kéményseprési díjak ,92% Rovarírtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: ,13% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,00% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,00% * Vásárolt közszolgáltatások ,13% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,00% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,00% Belföldi kiküldetés ,41% Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,04% Reklám és propaganda kiadások ,44% * Kiküldetés, reklám kiadások ,68% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,92% Rehabilitációs hozzájárulás ,43% Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,10% * Egyéb folyó kiadások ,22% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN ,50% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN ,93%

3 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér 184 Alkalmazottak térítése Késedelmi díj, olvasójegy, egyéb térítési díj ,18% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Beiratkozás, tagsági díj ,00% Telefon díj Könyv értékesítés ,25% Nyomtatás, fénymásolás ,74% Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek ,98% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,88% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,89% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN ,00% Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Számú ellátmány Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen ,67% 225 Személyi juttatások Összesen ,47% Rendszeres Személyi juttatások ,73% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,46% Külső személyi juttatások ,91% 229 Járulékok összesen ,99% 230 Dologi kiadások ,50% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások ,95% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás ,43% Közüzemi díjak (Energia) ,00% Általános Forgalmi Adó ,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen Bevételek Összesen: ,00% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,59% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,89% átvett pénzeszköz elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,88% 249 Átfutó bevételek összesen

4 562 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Közalkalmazottak alapilletménye ,93% Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,67% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat ,51% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,83% Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,00% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,39% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,86% Végkielégítés ,85% Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja ,00% Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,88% Továbbtanulók támogatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,97% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás ,00% Közlekedési költségtérítés ,05% Étkezési hozzájárulás ,91% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,00% Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen ,39% Állományba nem tartozók megbízási díja ,56% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,67% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,41% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,04% Pénzbeni eü járulék teljesítése ,23% Munkaerőpiaci járulék ,92% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás ,24% Táppénz hozzájárulás ,51% EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) * JÁRULÉKOK ,01% 67 Bér + Járulékok összesen ,73% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA ,99% 70 Felújítás + ÁFA ,00% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,00% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,99% Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,97% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,99% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,58% Nyomtatvány ,89% Írószer, egyéb irodaszer ,23% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés ,97%

5 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,75% Könyv beszerzés ,48% Folyóirat beszerzés ,44% Egyéb információhordozó beszerzés ,00% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,19% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,37% Számítástechnikai segédanyag ,58% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz ,09% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,01% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,53% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,00% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) ,73% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,06% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,99% Tisztítószerek ,14% Egyéb készletbeszerzések ,94% Bútorok és textíliák beszerzése ,88% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,01% Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,13% * Egyéb készletek összesen: ,00% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,25% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,44% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,21% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,72% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,05% Szállítási szolgáltatás ,05% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja ,00% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak ,38% Kommunikációs eszközök karbantartása ,00% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,64% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,20% Postai levél, csomag, távirat ,02% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítási és kéményseprési díjak ,00% Rovarírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,79% * Különféle szolgáltatások összesen: ,12% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,33% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,87% * Vásárolt közszolgáltatások ,37% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,01% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,01% Belföldi kiküldetés ,80% Külföldi kiküldetés ,00% Reprezentáció ,77% Reklám és propaganda kiadások ,22% * Kiküldetés, reklám kiadások ,03% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,02% Rehabilitációs hozzájárulás ,91% Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások ,17% Egyéb kiadások (kezelési ktg) * Egyéb folyó kiadások ,43% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN ,72% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN ,42%

6 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől ,99% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen ,99% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér 184 Alkalmazottak térítése Bizományi elszámolás ,00% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Belépőjegy ,99% Telefon díj Kiadvány-, képeslap-, könyv-, plakett-, egyéb értékesítés ,97% Nyomtatás, fénymásolás, DVD-CD írás, fényképezés Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek ,01% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN ,33% Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Számú ellátmány Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen ,18% 225 Személyi juttatások Összesen ,41% Rendszeres Személyi juttatások ,83% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,39% Külső személyi juttatások ,67% 229 Járulékok összesen ,01% 230 Dologi kiadások ,72% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások ,12% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás ,91% Közüzemi díjak (Energia) ,18% Általános Forgalmi Adó ,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 239 Ebből felújítás ,00% 240 Átfutó - függő kiadások összesen Bevételek Összesen: ,33% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,47% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,00% átvett pénzeszköz ,99% elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,00% 249 Átfutó bevételek összesen

7 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: 9 EN Közalkalmazottak alapilletménye ,26% Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka ,31% Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat ,36% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,99% Közalkalmazottak normatív jutalma ,15% Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés ,00% Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése ,65% Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,58% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,47% Végkielégítés ,85% Jubileumi jutalom ,04% Közalkalmazottak belföldi napidíja ,00% Közalkalmazottak külföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,39% Továbbtanulók támogatása * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,12% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás ,00% Közlekedési költségtérítés ,03% Étkezési hozzájárulás ,92% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,99% Szociális jellegű juttatások ,21% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen ,99% Állományba nem tartozók megbízási díja ,63% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,04% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,00% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,04% Pénzbeni eü járulék teljesítése ,98% Munkaerőpiaci járulék ,91% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% ,93% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% ,00% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% Egészségügyi hozzájárulás ,72% Táppénz hozzájárulás ,90% EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) * JÁRULÉKOK ,00% 67 Bér + Járulékok összesen ,00% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA ,99% 70 Felújítás + ÁFA ,00% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Egyéb értékét nem csökkentő eszközök Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,97% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,99% Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája ,99% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,61% Nyomtatvány ,03% Írószer, egyéb irodaszer ,61% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés ,97%

8 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: 9 EN * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,62% Könyv beszerzés ,99% Folyóirat beszerzés ,06% Egyéb információhordozó beszerzés ,39% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,93% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,03% Számítástechnikai segédanyag ,94% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz ,75% Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ,59% Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz ,80% Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése ,34% Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) ,73% * Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: ,53% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,04% Tisztítószerek ,06% Egyéb készletbeszerzések ,79% Bútorok és textíliák beszerzése ,01% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,02% Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,10% * Egyéb készletek összesen: ,01% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,45% Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,44% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,22% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,18% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,05% Szállítási szolgáltatás ,26% Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja ,99% Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja ,00% Víz- és csatornadíjak ,50% Kommunikációs eszközök karbantartása ,80% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,53% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,54% Postai levél, csomag, távirat ,96% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítási és kéményseprési díjak ,92% Rovarírtás ,00% Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,96% * Különféle szolgáltatások összesen: ,13% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,64% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,52% * Vásárolt közszolgáltatások ,36% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,00% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,00% Belföldi kiküldetés ,21% Külföldi kiküldetés ,00% Reprezentáció ,41% Reklám és propaganda kiadások ,72% * Kiküldetés, reklám kiadások ,99% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,97% Rehabilitációs hozzájárulás ,07% Adók, illetékek befizetése Kamat kiadások ,17% Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,10% * Egyéb folyó kiadások ,75% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN ,00% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN ,23%

9 PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: EN: 9 EN Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől ,99% Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen ,99% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 198 Egyéb bevételek ,00% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,10% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN ,31% Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Számú ellátmány Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen ,00% 225 Személyi juttatások Összesen ,00% Rendszeres Személyi juttatások ,99% Nem Rendszeres Személyi juttatások ,99% Külső személyi juttatások ,04% 229 Járulékok összesen ,00% 230 Dologi kiadások ,00% Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások ,00% Élelmezés Rehabilitációs hozzájárulás ,07% Közüzemi díjak (Energia) ,01% Általános Forgalmi Adó ,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) ,00% 239 Ebből felújítás ,00% 240 Átfutó - függő kiadások összesen Bevételek Összesen: ,31% alaptevékenység alaptev.kieg.tevékenysége ,48% ÁFA bevétel pénzmaradvány igénybevétele ,00% átvett pénzeszköz ,99% elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) önkormányzati támogatás ,10% 249 Átfutó bevételek összesen

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 72 300 000 74 609 000 7 478 112 77 826 562 104,31% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 50 147 000 50 147 000 4 280 513 49 285 163 98,28% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 55 448 000 54 749 000 4 152 696 49 808 152 90,98% 2 511215

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 41 644 000 41 644 000 3 251 827 38 378 106 92,16% 2 511223 Közalkalmazottak

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 48 205 000 49 508 000 4 365 925 48 033 545 97,02% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 155 000 33 168 000 2 690 540 33 359 035 100,58% 2 511223

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 53 529 000 53 529 000 4 242 016 51 055 801 95,38% 2 511223

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.506.000 36.882.000 2.716.500 36.198.080

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 45.081.000 48.936.000 3.435.390 44.181.822

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1818:58 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 561 Óbudai Platán Könyvtár 1031 Arató Emil tér 1. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 0 0-4 684 799 6 435 039 2 511216

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2009. II. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1819:15 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 620 000 33 620 000 2

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.329.000 37.433.000 2.855.051

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2010. I. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 100000000 Eszköz technikai 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 111100000 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás Polgármesteri Hivatal 211.évi módosítás szöveges indokolása HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban) Kiadások Megnevezés 211 évi előrányzat 211.évi I. Folyó működési kiadások 228 422-84 2 63 226 226

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve 2012. február 10. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2012 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi költségvetés

2012. évi költségvetés 2012. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2011. dec.): 3 fő további

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. december 4. napján tartandó ülésére

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-235 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez - 2/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) 3 705 917 Ft x 12 hó = Jegyző, aljegyző és (19-4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 3 309 599 x 12 hó 39

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/6/2015. (VIII.17) számú határozata a Számlatükör elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/6/2015. (VIII.17) számú határozata a Számlatükör elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/6/2015. (VIII.17) számú határozata a Számlatükör elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlatükörről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben