6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek."

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap: 535/2010. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásba integrált oktatási, nevelési és szociális intézményei évi költségvetése véleményezése Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évi gyakorlatnak megfelelően elkészült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált három intézmény évi költségvetési tervezete. A keretszámok kialakítása többlépcsős egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyzője, Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezetői, GAMESZ) és alapvetően a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi működési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a novemberi normatíva felméréssel összhangban) a évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhető kiegészítő állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kiszűrésre kerültek az egyszerinek, esetinek minősülő kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros előrelépésekkel, a minimál bérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk a munkaadókat terhelő járulék csökkentések mellett. A dologi kiadásoknál csökkentenünk kellett az előző évi szinteket, hogy részben ellensúlyozni tudjuk az Áfa növekedés hatását. - Társulásba integrált intézményeink előző év végi finanszírozását úgy tudtuk rendezni, hogy év végén szállítói tartozás állománya egy intézménynek sem volt, így ilyen jellegű korrekciókkal nem kellett számolni a évi költségvetés tervezésében. - A központi állami normatív támogatások és az intézményi működési bevételek, valamint az elismerhető működési kiadások különbözeteként meghatározásra került az önkormányzat által finanszírozandó kiegészítő működési hozzájárulások nagyságrendje. Összességében sikerült megtartani azt az előzetes számításokra alapozott és a költségvetési koncepcióban lerögzített elvet, mely szerint a központi megszorításokból adódóan csökkennie kell az egyes intézmények költségvetési főösszegének és azon belül az önkormányzati kiegészítő támogatások forrásigényének is, ami csak többlet feladathoz kapcsolódóan növekedhet (pl: közvetlen közhasznú foglalkoztatás). Jelentősen csökkentek 2010-re a központi alap és kiegészítő normatívák (Szent László Általános Iskolánál 9,1 millió Ft, Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 1,5 millió Ft, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6 millió Ft). A bértömeghez kapcsolódó járulék csökkenésnek nem volt ilyen mértékű kihatása kiadási oldalon, ezért komoly megszorításokat kellett eszközölnünk az egyes kiadási tételek meghatározásánál. Az előző évi tény adatok vizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy a évi intézményi gazdálkodást nagymértékben segítette a ról áthozott pénzmaradvány hatása (közel 6 millió Ft). Az intézményeknél elvégzett energetikai korszerűsítések kapcsán csökkentettük a dologi kiadásokon belüli várható energia költségek szintjét is. Ez némileg ellensúlyozta az évközi Áfa emelés költségvetési kihatását. Jelentős karbantartási munkálatok is történtek 2009-ben, így az ilyen irányú előirányzatok 2010-re minimalizálásra kerültek. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál a kiegészítő önkormányzati támogatás növekszik az előző évhez viszonyítottan. Ennek elsődleges oka, hogy 3 fő közcélú foglalkoztatott 2 ciklusban, 5-5 hónapos foglalkoztatása közvetlenül az intézménynél valósul meg. A többletköltség 95%-os fedezete azonban az önkormányzatnál realizálódik kötött felhasználású állami támogatásként. Az intézmény munkáját a tartós táppénzes állományok miatt

2 nagymértékben segíti, hogy 4 fő (Csongrádról kijáró) szakdolgozó 100%-os pályázati támogatással 6 hónapig részt vesz a napi feladatok elvégzésében. Többlet költséget ezen a területen csak az utazási költségtérítés jelent. A két oktatási-nevelési intézménynél a évi előirányzati keretszámok meghatározásánál kiszűrésre kerültek a évi pályázati kiegészítő forrásokból fedezett, és ilyen mértékben egyszerinek minősíthető kiadási tételek. (IPR pályázat, szakmai informatikai pályázat). Az iskolánál a közfoglalkoztatás mellett a takarítói álláshelyeknél részmunkaidős foglalkoztatás valósul meg. Az intézmények és évi eredeti tervadatai, valamint a évi várható tény és 2010 évi terv adatainak összehasonlítását az alábbi táblázatokban mutatjuk be. a) A évi és a évi eredeti terv adatok összehasonlítása Bevételek alakulása Intézményi saját működési bevétele Szent László Általános Iskola évi eredeti évi előirányzata terve Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda évi évi eredeti terve előirányzata eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ évi évi eredeti terve előirányzata Alap normatíva és kieg. állami. támog Egyéb központi kieg. források (egyszeri) Önkormányzati kieg. támog Egyéb támog. ért. bevételek, átvett pe Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Kiadások alakulása Szent László Általános Iskola évi eredeti előirányzata évi terve Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda évi eredeti előirányzata évi terve eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ évi eredeti előirányzata évi terve Bértömeg Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök (áttanításokra, közp.-i vezetők bér fedezetére) Beruházások, fejlesztési c. pénzeszk. felhaszn. 180 Kiadások. mindösszesen

3 b) A évi várható ( előirányzathoz kapcsolódó) tény adatok és a évi intézményi költségvetési adaok főbb mutatóinak összehasonlítása Bevételek alakulása Intézményi saját műk. bev. Szent László Általános Iskola évi évi várható terve tény Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda évi évi várható terve tény eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ évi évi várható terve tény Alap normatív és kieg. állami. támog Egyéb központi kieg. források (egyszeri) Önkormányzati kieg. támog Egyéb támog. ért. bevételek, átvett pe pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Kiadások alakulása Szent László Általános Iskola évi várható tény évi terve Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda évi várható tény évi terve eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ évi várható tény évi terve Bértömeg Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök (áttanításokra, közp.-i vezetők bér fedezetére, technikai dolg bér. fed, normatíva visszafiz) Beruházások, fejlesztési c. pénzeszk. felhaszn Kiadások mindösszesen

4 Képviselő-testületünk az önkormányzat önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Kistérségi Társulásba integrált intézmények évi működéséhez garantált kiegészítő önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskörű költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészítő támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá. Az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésére. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, február 3. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző

5 /2010. (II.12.) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészítő támogatását a évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása évre: eft, b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása évre: eft, c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) önkormányzati kiegészítő támogatása évre: eft. 2.) A Képviselő-testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények évi egységes, teljeskörű költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érintett költségvetési szervek vezetőivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3. sz. mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: Végrehajtásért felelős: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyző Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása évi költségvetése elfogadását követő Képviselő-testületi ülés Határozatról értesítést kap: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezetője Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző és általa Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető Irattár

6 1. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2010. (II.12.) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Inztéménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése

7 Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata: Terem bérleti díjak Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) Egyéb bevétel (kártérítések ei.) Alaptevékenység kamatbevétele Működéssel kapcs. Áfa visszatér.bev AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele Intézményi működési bevétel előirányzata összesen: Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről: Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól Ebből: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 360 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: e Ft 4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervtől: Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen: Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen: Bevételek eredeti előirányzata összesen:

8 Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 37 Támogatás értékű p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) Kistérségi oktatási intézményeknek adott támogatás: Ebből: Áttanítások, ped. szakszolg. fedezete Csográdra: Áttanítások fedezete Tömörkényre: 412 Áttanítások fed. Csongrád, 3 fő vez.bér+jár. fed Támogatás értékű kiadások összesen: Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata: Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező ill. pótlékai Közalkalmazottak túlóra díjai Közalkalmazottak helyettesítési díjai Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen: Állományba nem tartozó külső szem.jutt.(p.é.p.) Külső személyi juttatások előirányzata összesen: Személyi juttatások előirányzata mindösszesen: Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: Nyugdíj járulék (24 %) Munkaadói járulék (3 %) Munkaadói járulékok előirányzata összesen:

9 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 54 Készlet beszerzés előirányzata Élelmiszer beszerzés ktg Gyógyszer beszerzés ktg Irodaszer, nyomtatvány ktg Könyv beszerzés költsége Tartós tankönyv beszerzés költsége Ingyenes tankönyv beszerzési költsége Folyóirat beszerzés költsége Egyéb információhordozó beszerzés Üzemanyag, kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Fenntartási anyagok beszerzése Tisztítószerek beszerzési költsége Egyéb anyag beszerzés Számítástechnikai anyag beszerzés Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége Szerszám beszerzés Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Készlet beszerzések előirányzata összesen: Szolgáltatások előirányzata Telefon használati díj költsége Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Személyszállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség Vízdíj Ingatlanok karbantartása Gépek karbantartási költsége Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége Bank költség Szolgáltatások előirányzata összesen:

10 56 Különféle dologi kiadások előirányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata Különféle dologi kiadások előirányzata összesen: Egyéb folyó kiadások előirányzata: Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség Vagyon biztosítási díjak Bankköltségek 1 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret: 19,05 fő Ebből: túlórásított létszám: 1,45 fő

11 2. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2010. (II. 12.) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése

12 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata: Térítési díjak Magántelefon használat térítési díja Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele Egyéb működési bevételek Áfa visszatérülés AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele Intézményi működési bevétel előirányzata összesen: Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről: Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás (Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632) Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen: Működési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről ei: Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány - 47 Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata összesen: - 48 Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen: Bevételek eredeti előirányzata összesen:

13 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata: Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére Egyéb kötelező illetmény pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék Helyettesítés, műszakpótlék Egyéb munkavégz.kapcs.jutt Kereset kiegészítés fedezete Közlekedés költség térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előir. összesen: Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: Nyugdíj járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulékok előirányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 54 Készlet beszerzés előirányzata Élelmiszer beszerzés ktg Gyógyszer beszerzés ktg Irodaszer, nyomtatvány ktg Könyv beszerzés költsége Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó besz Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha beszerzés Védő eszköz beszerzés (monitor) Egyéb anyagköltség Tisztítószer beszerzés Egyéb készlet beszerzés Berendezés, felsz. beszerzése -

14 Kisértékű t.eszk.beszerzés Készlet beszerzések előirányzata összesen: Szolgáltatások előirányzata Telefon használati díj költsége Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség Vízdíj Karbantartási költségek Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt egészs. és okt. szolg Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e Bank költség Szolgáltatások előirányzata összesen: Különféle dologi kiadások előirányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Belföldi kiküldetés Reprezentációs költségek Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata Számlázott szellemi tevékenység teljesítése (gyógyped. + logopédus szla) 56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen: Egyéb folyó kiadások előirányzata: Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók, díjak egyéb befiz Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 5 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

15 3. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2010.(II.12.) Ökt határozatához Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan működő) évi költségvetése

16 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek: Helyiség bérleti díjak Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 20 %) Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 20 %) Házi segytségnyújtás Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5 % alap) Áll.h.-on kívülről származó kamat bevétel (OTP-től) AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) Intézményi műk. bevételek ei. összesen: Támogatás értékű bevételek ei.: Csanytelek Önkorm.-tól kiegészítő támogatás Támogatás értékű bevételek összesen: Intézmény belső finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): Kistérségi fel.-ra kiegészítő álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): Intézményi belső finanszírozás összesen: Int. előző évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -): Bevételek mindösszesen:

17 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) Közalk. alapilletménye (telj.m.idő) Egyéb. bérrend. + bér (3fő közhaszn.fogl.) Közalk. egyéb kötelező ill. pótléka Közalk. túlóra díja Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + műszakpótl. 20 %, 40 % Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt Kereset kieg. (köt. 2 %) ei. fedezete Közalk. egyéb juttat. (6 fő kreditpont. bére) Közalk. közlek. ktg. térítése Közalk. étkezési ktg hozzájárulása Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. összesen: További m.viszonyt létesítők juttatásai Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Nyugdíj.bizt.jár.24 % Természetbeni EÜ jár 1,5% }29 % Pénzbeli EÜ jár. 0,5 % 5321 Munkaadói jár. 1 % 5331 Egészségügyi hj Ft/fő/hó 53 Munkaadót terhelő jár. összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 54 Készlet beszerzések előirányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer + nyomtatvány beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munakruha, védőruha beszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb anyagok beszerzése Egyéb készletek beszerzése Készlet beszerzések összesen: 2.540

18 55 Szolgáltatási díjak előirányzata: Telefondíjak Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) Vásárolt élelmezés Személy szállítási ktg Gázenergia ktg Villamos energia ktg Víz és csatorna díjak Szennyvíz szippantás szállítás Ingatlan karbantartás ktg.-e Egyéb üzemelt. fenntart. szolg Posta ktg Egyéb szolgáltatások díja Vásárolt (eü) közszolg ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) Szolgáltatási díjak összesen: Különféle dologi kiadások előirányzata: Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés ktg.-e Reprezentációs ktg.-ek Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások előirányzata: Egyéb folyó kiadások előirányzata: Munkáltató által fizetett SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz Egyéb folyó kiadások ei. Összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Engedélyezett létszámkeret: 18,5 fő

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

1. függelék. Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

1. függelék. Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. függelék Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015.09.30-ai előirányzat 2015.10-12.havi módosítás (saját hatáskör ) Módosítandó (felügyeleti

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

M U N K A L A P. a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez - 2/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) 3 705 917 Ft x 12 hó = Jegyző, aljegyző és (19-4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő 3 309 599 x 12 hó 39

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l 452/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l 163/2011. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben