Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a évi költségvetésének teljesítésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl"

Átírás

1 Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. d) pontja alapján a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos beszámoló jelentést elfogadja. 1. A évi költségvetés végrehajtását Ft bevétellel Ft kiadással Ft személyi juttatással Ft munkaadókat terhelı járulékkal Ft dologi kiadással az 2.,3. sz. melléklet részletezése szerint. 2. A költségvetésen belül a mőködést-fenntartást Ft kiadással a felhalmozást Ft kiadással a 3., 9. sz. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá. 3. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete december 31-ei állapot szerint vagyonát Ft eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 21. sz. mellékletben foglaltak szerint.

2 4. A évi pénzmaradvány összegét és a feladatokat Ft összegben az 19. sz. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja. 5. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 7/2007.(IV.10.), 9/2007.(IV.26.), 11/2007.(VI.29.), 13/2007.(XI.29.) és a 2/2008.(II.21.) rendeletével módosított 2/2007.(III.01.) rendeletet, miután a 2007 évi tervet teljesítette, hatályon kívül helyezi. 6. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete április 29. napján tartott ülésén. Gyıriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.fıjegyzı

3 1. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje Cím Alcím Cím megnevezése 1 Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal 1 2 GAMESZ

4 Kiegészítés a 7/b.melléklethez KIMUTATÁS a Helyi kisebbségi önkormányzat évi kiadásai teljesítésérıl Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt Külsı személyi juttatások ebbıl: Képviselık juttatásai SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Járulékok, dologi és folyó kiadások MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK: Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások ,36 Egyéb folyó kiadások ,00 Dologi és egyéb folyó kiadások ,64 MINDÖSSZESEN: ,64

5 2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Sorsz. M e g n e v e z é s BEVÉTELEK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bev ,00 - Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ,00 - Intézmények egyéb sajátos bevételei ,65 - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások ,10 - Kamat,- és hozambevételek ,01 2. Befolyt Általános forgalmi adó ,98 Összesen: ,00 II. ÖNKORM. SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI a) Helyi adók er.ei mód.ei. teljes ,00 - kommunális adó iparőzési adó építmény adó pótlékok b) Átengedett központi adók ,00 - SZJA gépjármőadó c) Egyéb sajátos folyó bev ,68 Összesen: ,04 III. KÖZPONTI KÖLTSÉGV.BİL KAPOTT TÁMOGATÁS Önkormányzatok költségv. támogatása - Normatív támogatások ,00 - Központosított elıirányzatok ,00 - Területfejlesztési támogatás ,00 - TRFC támogatás ,00 - egyéb központi támogatás ,00 Összesen: ,00 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK a) mőködési célú bevételek - TB-tıl átvett pénzeszköz ,00 - "EJHA" pály. (Egészségügyi Min.) ,00 - országos kisebbségi önkorm.választáshoz ,00 - mozgáskorlátozott támogatás ,00 - egyéb támogatásértékő bevétel ,02 b) felhalmozási célú bevételek - "EJHA" pály. (Egészségügyi Min.) ,00 - "Parlagfő" pályázat ,00 - otthonteremtési támogatás ,00 Összesen: ,01 V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRİL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - átvett pénz ,00 - ROP ,00 - Alapítványi támogatás ,00 - Háztartásoktól átvett pénzeszköz ,00 - Alapítványok támogatása ,00 Összesen: ,00 VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,13 VII. Befektetett pénzügyi eszközök ,00 VIII. Elızı évi pénzmaradvány ,00 IX. Osztalék bevétel ,00 X. Átfutó,függı,kiegyenlítı bevételek ,80

6 3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat kiadásai évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek mőködési kiadása összesen ,84 Ebbıl: a) személyi juttatások ,66 b) munkaadókat terhelı járulékok ,37 c) dologi kiadások ,79 d) szociálpolitikai feladatok kiadásai ,95 e) támogatások ,80 2. Céltartalékok Mőködési kiadások összesen: ,61 3. Felhalmozási célú kiadás ,23 4. Finanszírozási kiadások (értékp.vásárlása) Általános tartalék Átfutó, függı, kiegyenlítı kiadások Kiadások mindösszesen: ,90

7 4.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata évi bevétel-kiadás mérlege BEVÉTELEK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Helyi adóbevételek Munkaadókat terhelı járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek Szociálpolitikai feladatok kiadásai Önkormányzatok kölségvetési támogatása Mőködési célú támogatás értékő bevételek Mőködési célú átvett pénzeszközök Egyéb központi támogatás Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési céltartalék Befektetett pénzügyi eszközök Általános tartalék Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú kiadások összesen: Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú támog.ért.bevét Felújítások (ÁFA-val) Önkorm. egyéb költségv. támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm.célú átvett pénzeszközök Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Osztalék bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Elızı évi pénzmaradvány Finanszírozási kiadások (értékpapír vás.) Átfutó,függı, kiegy.bevételek Átfutó, függı, kiegy. Kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 4/1.számú melléklet Jászfényszaru Város Helyi Kisebbségi Önkormányzata évi bevétel-kiadás mérlege BEVÉTELEK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés KIADÁSOK Eredeti ei. Módos.ei. Teljesítés Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Helyi adóbevételek Munkaadókat terhelı járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb sajátos bevételek Szociálpolitikai feladatok kiadásai Önkormányzatok kölségvetési támogatása Mőködési célú támogatás értékő bevételek Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési célú kiadások összesen: Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítások (ÁFA-val) Önkorm. egyéb költségv. támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: Elızı évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek ,00 ebbıl: - Okmányiroda bevétele ,00 - Kifüggesztési díjbevételek ,00 II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ,00 ebbıl: - Könyvtár ,00 - Mővészeti iskola tandíj, úszásoktatás ,00 - Mőv.isk.báli bevétel ,00 - Helyi újság értékesítés ,00 - Hirdetési díjak bevétele ,31 - Egyéb szolg.bevét ,00 - Települési vízellátás ,00 - Települési szennyvíz ,00 - GAMESZ ,00 - Gondozási Központ ,19 - Szoc.pol.feladatokon visszafizetés ,00 - Védınıi szolgálat takarítás ,00 - Tankönyv szülıi befizetés ,00 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ,23 ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj ,53 - Város, község üzemeltetés ,00 - Általános iskola ,00 - Egyéb bérlemények díjai ,27 - Kínai bolt ,00 - T-Mobile ,00 - Csatorna bérlet ,00 - Pap kastély bérleti díj ,00 - Rimóczi kastély bérleti díj ,00 - Étterem ,39 b.) Intézményi ellátási díjak ,00 ebbıl: - Étkeztetés ,00 - Gondozási díj ,00 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér ,22 III. Összesen: ,65 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Települési vízellátás Települési szennyvíz Köztemetés befizetés ,77 - Város-község Eseti szoc.segély Telefonhasználat, áram, gáz ,98 IV. Összesen: ,10 V. Kamatbevételek ,01 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,98 MINDÖSSZESEN: ,00

10 5.a számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek - Okmányiroda bevétele ,00 - Kifüggesztési díjbevételek ,00 Összesen: ,00 II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés ,00 - Hirdetési díjak bevétele ,31 - Egyéb szolg.bevét ,00 Összesen: ,09 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja ,00 - Rimóczi kastély ,00 - Étterem ,39 - Kínai bolt ,00 - T-Mobile ,00 - Csatorna bérlet ,00 - Egyéb bérlemények díjai ,11 Összesen: ,56 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Telefonhasználat, áram, gáz ,98 V. Kamatbevételek ,01 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,93 MINDÖSSZESEN: ,08

11 5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: GAMESZ 2 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek II. Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek ,00 ebbıl: - Könyvtár ,00 - Mővészeti iskola tandíj, úszásoktatás ,00 - Mőv.isk.báli bevétel ,00 - Települési vízellátás ,00 - Települési szennyvíz ,00 - GAMESZ ,00 - Gondozási Központ ,19 - Szoc.pol.feladatokon visszafizetés ,00 - Védınıi szolgálat takarítás ,00 - Tankönyv szülıi befizetés ,00 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ,82 ebbıl: - Mővelıdési ház bérl.díj ,53 - Egyéb bérlemények díjai ,00 - Város, község üzemeltetés ,00 - Általános iskola ,00 b.) Intézményi ellátási díjak ,00 ebbıl: - Étkeztetés ,00 - Gondozási díj ,00 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér ,22 Összesen: ,70 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Települési vízellátás Települési szennyvíz Köztemetés befizetés ,77 Összesen: ,77 V. Kamatbevételek ,50 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,01 MINDÖSSZESEN: ,96

12 6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyéb sajátos folyó bevételei évi teljesítése Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Sorsz. M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a 1. Telekértékesítés ,61 2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,93 3. Talajterhelési díj ,00 4. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Területértékesítés bevétele ,00 6. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,00 7. Egyéb bevételek ,60 ÖSSZESEN: ,68

13 7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat mőködési-fenntartási kiadásai évi teljesítése önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül) Mőködési kiadási elıirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Szakfeladatok Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a elıirányzat elıirányzat %-a (fı) Igazgatási tevékenység , , , ,20 29 Kisebbségi önkormányzat , ,64 Tőzoltó tevékenység , , , , Polgármesteri Hivatal , , , ,89 30 Parkfenntartás , , , ,15 2 Út-híd , ,74 Egyéb tul.ing , ,08 Város- és községgazd , , , ,09 Közvilágítás , ,99 Állategészségügy , ,06 Rendszeres pénzb. ellátás , , ,95 Eseti pénzb. ellátás , ,59 0 Idısek gondozóháza, klubja , , , ,23 8 Házi szoc. gond , , , ,93 3 Családsegít., gyerm.jóléti sz , , , ,47 4 Ügyelet Védınıi szolg , , , ,14 3,75 Általános Iskola , , , ,23 59,5 Óvodák , , , ,18 24 Könyvtár , , , ,73 2,5 Mővelıdési Ház , , , ,86 3 Étkeztetés , ,93 0 GAMESZ , , , ,58 17 Települési vízellátás , , , ,07 6 Szennyvíz , , , ,07 5 Intézm. vagyon mők. költs , ,73 Településtisztaság , ,00 Fogorvosi szolgálat Gondozási díj GAMESZ mőködési k. összesen: , , , ,22 137,75 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n: , , , ,80 167,75 Enged. lszám

14 7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok elıirányzatai évi teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a Rendszeres pénzbeni ellátások Idıskorúak járadéka ,15 Aktív korúak szociális segélye ,32 Rendszeres szociális segély ,95 Ápolási díj, méltányossági ,20 Ápolási díj, normatív ,66 Kiegészítı gyermekv. támogatás ,10 Lakásfenntartási támogatás ,65 Tartásdíj megelılegezés ,95 Összesen: ,95 Eseti pénzbeni ellátások Eseti nevelési segély ,64 Eseti szociális segély ,40 Temetési segély ,50 Köztemetés ,77 Közgyógyellátás ,16 Tankönyv támogatás ,63 Mozgáskorlátozott támogatás ,96 Összesen: ,59 Szociálpolitikai feladatok összesen: ,95 Ápolási díj TB járulékai ,60 Mindösszesen: ,03

15 KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak évi teljesítésérıl 7.b számú melléklet Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g n e v e z é s elıirányzat elıirányzat %-a Személyi juttatások Alapilletmények ,25 Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai ,92 Kötelezı illetménypótlék ,57 Rendszeres személyi juttatások ,77 Nem rendszeres személyi juttatások ,29 Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt ,55 Külsı személyi juttatások ,17 ebbıl: Képviselık juttatásai ,73 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: ,30 Járulékok, dologi és folyó kiadások MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK: ,63 Dologi kiadások ,13 Egyéb folyó kiadások ,64 Összesen: ,22 Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám ,08 Sportegyesület tám ,00 Jászfényszaru II.csapat támogatása ,00 Hozzájár.gazd.társ.mőködéséhez ,12 Összesen: ,59 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kamat átvállalás (Társulat) ,00 Orgona felújításra ,00 Dózsa Gy.u.16. pénzbeli térítés kifizetése ,00 Otthonteremtési támogatás ,00 Összesen: ,00 MINDÖSSZESEN: ,40

16 8.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat évi céltartalékáról Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 1. Közcélú foglalkoztatás Kitőntetések Városnap és augusztus Települési vízellátás Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Mővelıdési Ház megbízási díja (Létszám elvonás miatt) Tankönyvellátás Honlap fenntartása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai szakmai tevékenység (Társulás keretében) Közmővelıdési érdekeltségnövelı pály. Saját erı Településfejlesztési stratégiai terv Külkapcsolatok ápolására EU Önerı Alap pályázat - Sárga iskola felúj "EJHA" pályázat Minisztériumi támogatása Idısek gondozóháza Pályázati saját erı (játszótér) Települési vízellátás Könyvtár Pályázati saját erı Mővelıdési ház rendezvényeire Kisebbségi önkormányzatnak Tanmedence riasztóberendezésére Jászfényszaru II. csapat támogatására Vadászati jog értékesítésébıl Bedekovich NF. Támogatására Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra Fehér iskola pályázatírás (Hitesy) Mővelıdési ház színházlépcsı Fürst S. út, Kerékpárút pályázatírás (MAPI) Korengedményes nyugdíj Összesen:

17 9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai évi teljesítése Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés M e g M n e g v n e e z v é e s z é s elıirányzat elıirányzat %-a Polgármesteri Hivatal 1. Mővelıdési ház rekonstrukciója (áthúzódó költség) ,90 2. Árvíz I-II., Gyöngyvirág utak építése ,00 3. Attila-Fecske utak építése ,27 4. Monitoring kutak vízminta vizsgálat Városháza rekonstrukciója, ,19 (felújítás, kiviteli terv, egyéb járulékos költségek) 6. Rendezési terv ,20 7. Utak tervezési, engedélyezési költségei ,60 (Rákóczi, Álmos utak terve és engedélyezése, Bethlen, Fürst, Kilián utak terve) 8. Úttervezés,geodézia,geotechnika (3106-os útra) ,64 9. Számítástechnikai eszközök , Piactéri ingatlan megvásárlása , Nagy iskola felújítás-bıvítési terve , Tanmedence felújítása , TV--Laptop csere Motoros főkasza (Palagfő pályázat) , Notebook (Védınık EJHA pályázat) , Kerékpárút (engedélyes terv, sokszorosítás, engedélyezés díja) , Tóalmási híd felújítása (gyalogjáró) , Tóalmási híd felújítása , Napsugár óvoda felújítás , Füst S. út építés (útkorszerősítési terv) ,18 CBA elıtti tér rendezése (építés, mőszaki ellenırzés) , Záportavak, padkarendezés Mővelıdési ház eszközbeszerzés , Szakmai informatikai eszközbeszerzés ,00 Polgármesteri Hivatal összesen: ,05 GAMESZ 1. Motoros főkasza ,00 2. Frekvenciaváltó, csörlıs emelı vásárlás ,00 3. Vízmő tetıfelújítás ,00 4. Udvari játékok ,03 5. Szolgálati lakás homlokzat felújítás ,00 6. GAMESZ udvari garázs ,00 7. Szennyvíz gépészeti felújítás ,00 8. Könyvtár számítástechnikai eszközök ,89 Gamesz összesen: ,03 Mindösszesen: ,23

18 10.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata kötelezettségvállalásai, többéves kihatással járó kiadásai Kötelezettség jogcíme Mőködési célú feladatonként Kötelezettségvállalás éve Kifizetések 2007.december 31-ig Következı évekre vállalt saját forrás 2008 Kifizetések mindösszesen Beruházási célonként Attila-Fecske utak építése Árvíz-Gyöngyvirág utak építése ÖSSZESEN:

19 11.sz.melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata Európai Uniós elıcsatlakozási alapkból, ill. Európai Uniós támogatásból megvalósult beruházásai 2007.évben Projekt elnevezése A projekttel kapcsolatok kifizetések összesen A projekthez kapott Várható támogatás Várható támogatás összege kifizetés Sárga iskola felújítása ROP 360 Összesen:

20 14.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások évben Adónem, bevételi jogcím Helyi adók, illetve adókhoz kapcsolódó bevételek Tényleges éves bevétel Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kiesı bevétel Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparőzési adó Késedelmi pótlék Bírságok 0 Összesen: Átengedett központi adók, illetve önkormányzatot illetı bevételek Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Talajterhelési díj Egyéb bevételek 390 Összesen: Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történı elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege MINDÖSSZESEN:

21 15.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása 2007.dec.31. M e g n e v e z é s Sorszám Adósságállomány a tárgyévet követı 1.évben 2.évben 3.évben 4.évben 5.évben =(4+ +8) 10=3+9 Hosszú lejáratú hitelek - belföldi 3 Hosszú lejáratú hitelek - külföldi 4 Tartozások kötvénykibocsátásból - mőködési célú 5 Tartozások kötvénykibocsátásból - fejlesztési célú 6 Támogatási kölcsönök - mőködési célú 7 Támogatási kölcsönök - fejlesztési célú 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 9 6.és ezt követı években A tárgyévet követı éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztı részletei ( ) 10

22 16. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás december 31. Sor- Megnevezés költségvetési beszámoló adatai szám Elızı év Tárgyév 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítı elszám. záróegyenlegei Passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlagei (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlage (-) Aktív függı elszámolások záróegyenlege Passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı év(ek)ben képzett tartalék maradványa Vállakozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalk.tev.eredm-bıl alaptev.ellátásra felhasznált összeg Ktgv-i pénzm.külön jogszabály alapján mód.tétel Módosított pénzmaradvány ( ) Szabad pénzmaradványt csökkentı tétel Szabad pénzmaradvány

23 17. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített eredménykimutatás december 31. Sor- Megnevezés költségvetési beszámoló adatai szám Elızı év Tárgyév 1. Vállakozási tevékenység bevételi elıirányzata Vállakozási tev.szakfeladaton - folyó bevételei Vállak. tevékenység kiadási elıirányzata Vállalk. tev.szakfeladaton - folyó (és pénzforg.nélk.) kiad Vállakozási tevékenység pénzforgalmi erdménye ( 2-4 ) Alaptevékenység ellátására felhaszn. tárgyévi eredm. (-) Tárgyévet köv. évben alaptev. ellát. felhaszn. terv.eredm. (-) Vállak. tev. módosított pénzforgalmi eredménye ( ) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés (-) Tartalékba helyezhetı összeg (5-6-9 ) 0 0

24 18. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés december 31. Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások a. Személyi juttatások összesen ( ): TB járulék, munkaadói járulék és táppénz hj Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások (ÁFA-val) Egyéb folyó kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése Mőködési célú pénzeszk. átadás nem önk. tul. egyéb váll-nak Mőködési célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszk. átadás non-profit szervezetnek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzforgalom nélküli kiadások b. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ): Mőködési kiadások összesen (a+4+ 8+b) Felújítás (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú p.e. átadás nem önk. tul. egyéb váll-nak Felhalmozási célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Felhalmozási célú p.e. átadás non-profit szerv-nek c. Felhalmozási kiadások ( ): Kölcsönök nyújtása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított támogatás Elızı évi pénzmaradvány átadás d. Kiadások összesen :

25 18. számú melléklet folytatása Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés december 31. Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 23. Intézményi mőködési bevételek (ÁFA-val) Kamatbevételek Gépjármőadó Helyi adó bevételek Személyi jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegő bev (termıföld bérbeadás, talajterhelési díj) 29. Önkorm.megilletı pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi pénzmaradvány átvétele Támog.értékő mők.bevétel központi költségvetési szervtıl Támog.értékő mők.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támog.értékő mők.bevétel elkül.állami pénzalaptól Mőködési célú pénzeszközátvétel államházt.kívőlrıl Támog.értékő felhalm.bevétel központi költségvetési szervtıl Felhalm.célú pénzeszközátvétel államh.kívőlrıl ebbıl EU költségvetés Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje Vagyoni ért. jog ért.-bıl, egyéb vagyonhaszn.-ból szárm. bev Kölcsönök visszatérülése Osztalékok g. Saját bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás h. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (d.-g ):

26 18. számú melléklet folytatása Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés december 31. Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám elıirányzat 44. Elızı évi elıirányzat-maradv., pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozás kiadásai i. Finanszírozási kiadások ( ): Forgatási célú értékpapírok értékesítése Egyéb finanszírozás bevételei j. Finanszírozási bevételek ( ): k. Finanszírozás összesen ( 47- i. + j. ): PÉNZKÉSZLET változás ( = 13 + g d. - i. + j. ) PÉNZKÉSZLET január 1-én PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDİSZAK VÉGÉN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MUNKAJOGI LÉTSZÁM A TÁRGYIDİSZAK VÉGÉN

27 19.sz. melléklet A évi pénzmaradvány költségvetési szervenként Intézmény, szakfeladat kiadás összesen kiadásból dologi kiadásból személyi járulék feladat megjegyzés Parkfenntartás Út-híd GAMESZ fénymásoló vásárlásra, internetes belsı hálózat kiépítésére Vízellátás költségvetési maradvány céltartalékba Szennyvíz elıirányzat maradvány Parkfenntartás, GAMESZ, vízellátás és szennyvíz szakfeladatok szennyvíztelepi többletlétszám foglalkoztatására céltartalékba Általános iskola Könyvtár Családsegítı és gyermekjóléti szolg ıszi fásításra elıirányzat maradvány továbbképzés támogatás maradványa 64 eft, vezetıképzı 451 eft;mővészeti iskola támogatás maradványa 1.036eFt,szerver és fénymásolók vásárlására 977 eft, eszköz-felszerelésre 505 eft 2008-ra áthúzódó újságelıfizetésre bútorvásárlásra céltartalékba az eszköz-felszerelés összegét Gamesz összesen: Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzat dologi kiadások fedezete hivatal okmányirodai és mőszaki ügyintézıi személyi juttatásokra; szakmai informatika maradványa 20 eft, közbeszerzési eljárás elıirányzat maradványa 420 eft Hivatal összesen: Céltartalék ebbıl: - Idısek gondozó háza elıirányzat maradvány - mővelıdési ház rendezvényeire elıirányzat maradvány - riasztó (tanmedence) elıirányzat maradvány - mővelıdési ház színpadlépcsı elıirányzat maradvány - korengedményes nyugdíjazásokra ra áthúzódó kifizetés összesen: Összes pénzmaradvány Rövid lejáratú bankbetétek Céltartalék (pályázati saját erıre) 5005 Pénzmaradvány összesen

28 20.számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2007.december 31. elızı év tárgyév ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak 8043 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Helyi közutak és mőtárgyaik Terek, parkok Köztemetık Vizek, és közcélú (vízi közmőveknek nem minısülı) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minısített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Közmővek (víz,gáz,csatorna, távfőtés.világítás) Védett természeti területek A képviselıtestület és a szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Mőemléki ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minısített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minısített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3.Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Jármővek 3.1.Korlátozottan forgalomképes jármővek 3.2.Forgalomképes jármővek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott elılegek 6.2.Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott elılegek 6.3.Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott elılegek 7. Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2.Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

29 Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 20.számú melléklet folytatása elızı év tárgyév III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések 1.2.Forgalomképes egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesíı értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsönök (forgalomképes) Hosszú lejáratú bankbetét (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett forgalomképes eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok Egyéb részesedések (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORRÁSOK F) Kötelezettségek I. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

30 Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 20.számú melléklet folytatása elızı év tárgyév KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya "0"-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya az önkormányzat tulajdonában lévı, a külön jogszabály alapján szakmai nyilvántartásokban szereplı érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzımővészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok győjtemények egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGİ KÖTELEZETTSÉGEK kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségek váltókezesi függı kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függı kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függı kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függı kötelezettségek

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 94 395 14 777 79 618 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 963 186 80 500 882 686 Ellátmány 281 961 281 961 Támogatások 236 034 0 236 034

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2007.évben nem volt,

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK RENDELET Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 6/2002. (10. 01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2002. évi költségvetésérõl szóló 25/2001. (12. 17.) Ör. sz. rendeletének

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben