Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve"

Átírás

1 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás 2. alcím Normatív kötött felhasználású tám. 3. alcím Központosított támogatás 4. alcím Címzett- és céltámogatás 5. alcím TEKI támogatás 6. alcím CÉDA támogatás 7. alcím Vis Maior támogatás 8. alcím Egyéb központi támogatás 2. cím Önkormányzat sajátos műk.bevétele 1. alcím Helyi adók 1. előirányzat Iparűzési adó 2. előirányzat Építményadó 3. előirányzat Telekadó 4. előirányzat Magánszem.komm.adója 5. előirányzat Idegenforgalmi adó 6. előirányzat Pótlék, bírság 2. alcím Átengedett központi adók 1. előirányzat SZJA helyben maradó része 2. előirányzat SZJA jöv. kül. mérséklése 3. előirányzat SZJA normatív módon elosztott 4. előirányzat Gépjárműadó 5. előirányzat Termőföld bérbeadása 3. alcím Különféle bírságok 4. alcím Egyéb sajátos folyó bevétel 1. előirányzat Önkorm.lakás lakbérbevétele 2. előirányzat Mezőőri járulék 3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. alcím Tárgyi eszköz értékesítése 2. alcím Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért. 3. alcím Pénzügyi befektetés bevétele 4. alcím Koncesszióból származó bevétel 4. cím Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1

2 1.számú melléklet 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 6. cím Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 7. cím Városi Egészségügyi Intézmény 8. cím Térségi Szociális Gondozási Központ 9. cím Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. alcím Térségi Humánsegítő Szolgálat 2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár 3. alcím Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai 4. alcím Intézmény 5. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6. alcím Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb 7. alcím feladat 10. cím Kölcsönök visszatérülése 1. alcím Lakáskölcsön visszafizetés 2. alcím Elemi kár kölcsön visszafizetés 3. alcím Belvíz kölcsön visszafizetés 4. alcím Egyéb kölcsön visszafizetés 5. alcím Közköltséges temetés visszatérítés 11. cím Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 12. cím Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 13. cím Kötvények kibocsátásának bevétele 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 14. cím Hitelfelvétel 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú Intézmények bevételi előirányzatai 1. előirányzat Saját bevétel 2

3 1.számú melléklet Átvett pénzeszköz működési 2. előirányzat célra 3. előirányzat Felhalmozási célú bevétel Kiadások A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. Az intézmények kiadási előirányzatai: 1. előirányzat Személyi juttatás 2. előirányzat Munkaadót terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb 4. előirányzat támogatás 5. előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 6. előirányzat Felújítások 7. előirányzat Fejlesztések Felhalmozási célú pénzeszköz 8. előirányzat átadások 9. előirányzat Kölcsönök nyújtása 10. előirányzat Hitelek törlesztése 11. előirányzat Céltartalék 12. előirányzat Általános tartalék 3

4 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve évi er.ei évi terv 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtó Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 0 4. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 4

5 2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés(zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 5. Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Önkormányzat bevétel összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele összesen Hitelfelvétel összesen 0 Önkormányzat bevétele mindösszesen

6 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve évi terv 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735 Német Kisebbségi Önkormányzat 304 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 Német Kisebbségi Önkormányzat 0 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

7 2/b. melléklet Gyomaendrőd Önkormányzat 2011 évi normatív támogatása év év koncepció év Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató2010.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató2011.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató011.évi normatíva Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzetközpontonként egységes Körzeti igazg.-okmányiroda működési kiadásai Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg Lakott külterülettel kapcs.fel Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz Üdülőhelyi feladatok , Közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat c Otthonközeli ellátás -ca) házi gondozás és szoc.étk cb) szoc.étkezés és nappali cc) csak szoc. étkezés cd) csak házigondozás ce) csak nappali ellátás e Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás j Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás ac) Demens betegek bentlakásos int.ell b Átl.ápolást, gondozást igénylő ellátás bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás / hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legfelj.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8, szept.1-től iskolai okt évf. 13, szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5, szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,

8 2009. szept.1-től iskolai okt évf. 14, szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9, szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10, szept.1-től iskolai okt évf. 12, szept.1-től iskolai okt- 11 évf. 8, szept.1-től iskolai okt évf. 12, Alapfokú zene Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3, Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3, Kollégiumi nevelésre- gimi Kollégiumi nevelésre- középisk napközi-1-4. évf 3, napközi-5-8. évf /b. melléklet szept.1-től ált.i.sni-magántanuló szept.1-től középi.sni-magántanuló szept.1-től gyógyped.nev.visszahely szept.1-től ált.isk.-sni-testi érzékszervi szept.1-től SNI-beszédfogy.-ovi szept.1-től SNI-beszédfogy.-isk szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő szept.1-től ped.módsz.tám.-zene szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től középisk.bejáró szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-szak.koll.lakhatási feltételek megter / hónapra, és 8 hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8, , , szept.1-től iskolai okt évf. 13, , , szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6, , , szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 6, , , szept.1-től iskolai okt évf , , szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 7, , , szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10, , , szept.1-től iskolai okt évf. 15, , ,

9 2/b. melléklet szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 6, , , szept.1-től iskolai okt- 12. évf. 8, , , szept.1-től iskolai okt- 13. évf. 3, , , Alapfokú zene 1, , , Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv , , Kollégiumi nevelésre- ált.isk , , Kollégiumi nevelésre- gimi 3, , , Kollégiumi nevelésre- középisk , , napközi-1-4. évf 3, , , napközi-5-8. évf 0, , , szept.1-től SNI-magánt-ált.i szept.1-től SNI-magánt-középi szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi szept.1-től ovi SNI-beszédfogy szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő szept.1-től ped.módsz.tám.-zene szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től szakköz.bejáró szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-szakkö.koll.lakhatási feltételek megter / hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 7, , szept.1-től iskolai okt évf. 12, , szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 7, , szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 8, , szept.1-től iskolai okt évf. 13, , szept.1-től iskolai okt évf. 17, , szept.1-től iskolai okt évf. 11, , szept.1-től iskolai okt évf. 16, , Alapfokú zene 4, , Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 6, ,

10 2/b. melléklet Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 2, , Kollégiumi nevelésre- gimi 4, , Kollégiumi nevelésre- középisk. 0, napközi-1-4. évf 3, , napközi-5-8. évf 0, , szept.1-től SNI-magánt-ált.i szept.1-től SNI-magánt-középi szept.1-től visszahelyezett tan szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi szept.1-től ovi SNI-beszédfogy szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő Középszintű érettségi vizsga lebony Szakmai, informatikai fejl.feladatokra szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től szakköz.bejáró Kedvezményes óvodai étkeztetés Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés Kedvezményes középisk. étkeztetés Kedvezményes kollégiumi étkeztetés RGYK.kieg hj évf.étk ingyenes tankönyv Ált.hj.tanulók tankönyv tám Közoktatás összesen: Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: Pedagógiai szakszolgálat Ped.szakvizsga, továbbképzés támog Osztályfőnöki pótlék kieg Gyógyped.pótlék kieg Szoc.továbbképzés,szakvizsga, sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen Szja 8 % Jöv.diff.mérs Mindösszesen:

11 Szakf. Cím szám 2/c. melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve évi er.ei évi terv e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Tourinform iroda bevétele 0 Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közhasznú tám.bev.70% tám Közcélú munkavégzők támog.-95 % Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e. 323 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva szociális 0 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. Településőrök tám évben be nem folyt támog évben be nem folyt támog Támop Kompetencia alapú oktatás pály.pe. Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant DAOP Magtárlaposi beruházás SZOC-IBL , 0284, pály.pe. Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz

12 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 459 Liget Fürdő pénzeszközátvét 544 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Zöldpark eszk.besz. Pályázat utca építése pályázat Járdafelújítás pályázat Kerékpárút ép.pályázat Vízmű bérleti díj 0 Arop szervezetfejl.pály.tám Polg.hiv.akadályment.pály.pe évben be nem folyt támo Városi örökség pály. 375 Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem Belvízrendezés VII.ütem pály.p IKSZT beruh évben várható tám Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé /c. melléklet Rek.alap bev. Vízmű Ipari Park telekvásárlás áfa vig Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm pm.változás: 12

13 3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve évi er.ei évi terv Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás

14 3.melléklet 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

15 3/a. melléklet Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban évi terv szá m szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás (Kama Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatás 0

16 3/a. melléklet 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Építéshatóság 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb 0 Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pe.átadás 0 Összesen: Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb 0 Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb 0 0 Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen:

17 3/a. melléklet Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Településőrök 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Rendszeres szociális segély 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Időskorúak járadéka 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen:

18 3/a. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 2. Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Óvodáztatási támogatás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Átmeneti segély 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Temetési segély 1. Személyi juttatás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Adósságkezelési szolgáltatás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közgyógyellátás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Köztemetés 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen:

19 3/a. melléklet Bölcsődei ellátás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Otthonteremtési támogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezés 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Közcélú támogatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közmunka 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Védett természeti értékek megőrzése 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Közműv.int.támogatása-Dériné 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közműv. Int.működtetése 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Képtár 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen:

20 3/a. melléklet M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 508 Összesen: Fürdő 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: M.N.S.egyéb szórakoztatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Temetkezés 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Sportlétesítmények működtetése 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 20

21 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai évben 4. melléklet Adatok E Ft-ban Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve évi eredeti ei évi terv Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere 600 Tornaterem épülete ablakcsere Hősök úti főépület utcafront felőli szigetelése Napközi konyha lapos tetős ép.szigetelés felújítása Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági vizsgálat Óvoda külső homlokzat felújítása saját erő Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Népliget u. 2.- Külső vakolat,irattári-irodai polcrendszer Alkotmány u fehéredény mosogató kial,ventilátor csere Fő u. 42.-koll.külső-belső mázolás,fűtési r.felúj,kazánház mennyezet felúj Nagyobb dologi kiad.-fűtési r.felülvizsg,kerékpártár.felúj,konyhai gépek jav,szenyvízcsat.tiszt. Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere 600 Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium Sportcsarnok felújítása-fürdősz.ablakcsere,szellőző Gimnázium kerítés javítás 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona nyílászáró csere 100 db ágy cseréje 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Alapfokú műv.okt.int.-ép.lapostető szig. 1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Határ Gy.Városi Könyvtár Könyvtár ép.belső meszelése, penészedésgátlás, stb. 6. Könyvtár épület felújítása Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. Katona J.Műv.ház tető-, csatorna-,vakolatjavítás 3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás pályázat Szabadság téri járdafelúj.szerződött Út, járda és kerékpárút felújítás Kerékpárút felújítás Kirendeltség energia leválasztása 315 Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m Sportcsarnok felújítása DAOP-5.1.2/B Városi Örökség felúj.(hiv.gimn.könyvtár ép, szökőkút) Németzug szivattyú felúj Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

22 5. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai évben Adatok E Ft-ban Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve évi er.ei évi terv Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti ép.fedett kerékpártároló kialakítása 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Konyhai eszköz beszerzés Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss Kner Imre Gimnázium KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz. 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés Támogató Szolg.gépkocsi csere Esély klub előtető készítés 10 db hűtő, 1 db hűtőláda beszerzés 4 db fűnyíró vásárlás 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár 7. Eszközvásárlás (hardver, szoftver) TIOP Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fénymásoló és notebook vás 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 5. Cigány Kisebbség 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat évben végrehajtott útép., útfelúj Magtárlaposi lakásvásárlás Magtárlaposi lakások befejezése Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Városi örökség zárás 375 Belterületi útépítés Kerékpárút terv IKSZT ber.2011.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése Parkoló építés Fő út-bartók út gyalogátkelőhely ép Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz V. ütem forrás: PM Belvíz II.vízjogi üzem.eng. 500 Belvíz VII. ütem Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz

23 Közvilágítás bővítése Új játszótér építése, régi játékok átal Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez Fő út Bajcsy út környezetrendezés Holtág vízparti sétány kialakítása Mirhó területrendezés OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés Liget Fürdő szaunakert kialakítása Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Zöldpark eszközbeszerzés utca építése Kerékpárút építés AROP szervezetfejlesztés Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése Magtárlaposi beruházás Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg Informatikai beszerzések Hősök úti parkoló (ford.áfa) Gépkocsi vásárlások Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat. Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad. Vízművek részvényvásárlás (3600*14000) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: melléklet 7. Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Belvíz III.Megyének peszk.átad Támogatás értékű felhalmozási össz Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 0 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze Lakossági közmű 15% pe.átadás Ivóvíz min.jav.peszk átadás Felh.c.pesz.átad.ÁK össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai 23

24 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi tartalékai Cí m szá m Alc ím sz ám Elő ir. sz ám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban évi terv 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám. Polgármesteri alap Kitüntetési alap Ösztöndíj Ifjúsági alap Civil alap Sport alap Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Állati hulla ártalm előző évi Rendezvények alapja SZJA kieg.csökkenés Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése 0 Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér Sportcsarnok működési tám Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás: Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz Papp Zsigmond hagyatékának költsége Kállai adomány Lejárt életbiztosítás (polgármester) Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok ka Mindenki ebédel program saját erő 150 Zeneiskola normatíva visszafizetés 583 Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz Megyei normatíva vfiz.(zenei:623) 623 Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő 286 Előző évi függő tételek elszámolása évi normatíva elszámolás Pénzmaradvány előző évről Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel Komp. Alapú pály.támop Működéssel kapcsolatos céltartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Csat.érd.hj Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. 362 Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Ipari park csarnok Ipari Park közmű bővítés Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saj Belvíz VI.külterületi holtágak 0 Belvíz beruházás VII. ütem Belvíz beruházás VIII. ütem terv Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Hulladéklerakó bírság Kötvény fel nem használt része (év közben KT-i dönté Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész Belvíz IV.ütem tervezés Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. sa Vízmű rekonstrukció tartalék keret Sportcsarnok felújítás (mennyezet, szellőzés) saját e Vállalkozói alap Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő Közösségi közlekedés saját erő Belterületi utak felújítása saját erő Liget Fürdő egyéb fejlesztések Köztemetők felújítása Hármas-Körös csónakkikötő tervei Templom-Sóczó zugi vízvezeték hálózat bővítése 0 Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg Öntözési feladatok továbbtervezése Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan melléklet

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre Január 31. - A 2008 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő valamennyi -A

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D 1. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D 2015. évi Megnevezés 2014. terv 2015. terv módosított előirányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben