ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje"

Átírás

1 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 7 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 8 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tényleges éves létszám-a 2. melléklet Tartalékok 2. évben 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 4 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi -felhasználási ütemterve 5 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 6 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2. évi költségvetése 7 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 8 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata vagyonkimutatása 2 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi pénzmaradványa 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege melléklet Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása melléklet Nagykálló Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege melléklet II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Költségvetési ok és a pénzforgalom egyeztetése melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai melléklet Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások melléklet Követelések és kötelezettségek állományának alakulása melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása melléklet Adósságállomány évenkénti alakulása melléklet A kötelezettségvállalások állományának alakulása

2 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 35 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 38 Működési célú kiadások 39 2 Felhalmozási célú kiadások 4 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 42 Működési célú kötvénybeváltás 43 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 49 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 59 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak

3 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 65 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 8 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 83 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 97 Müködési célú bevételek 98 Forgatási célú értékpapírok bevételei 99 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 3 4 VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 3 Működési célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 2 Felhalmozási célú 7 Forgatási célú kötvények kibocsátása 8 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 9 2 Polgármesteri Hivatal 2 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás

4 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 29 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 49 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 52 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 55 Működési célú kiadások 56 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 59 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 6 62 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 66 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 67 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 76 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 83 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek

5 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 93 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 97 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 2 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 24 Müködési célú bevételek 25 Forgatási célú értékpapírok bevételei 26 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 27 2 Felhalmozási célú bevételek 28 Forgatási célú értékpapírok bevételei 29 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 23 Működési célú 23 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 234 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 238 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 246 Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 7 4

6 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 257 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 26 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 26 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 269 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 29 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 5

7 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés II. Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 324 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 333 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 354 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár 365 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek

8 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 378 Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 385 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

9 2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 43 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése

10 2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 9 9 VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 3 2 Felhalmozási célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 7 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2

11 2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 8 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

12 3. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F 2. évi eredeti 2. évi módosított Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés Eltérés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak ,7% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Szolgáltatások ellenértéke ,57% 7 Egyéb sajátos bevételek ,56% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,5% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,99% Intézményi ellátási díjak ,79% Alkalmazottak térítése ,65% 2 Kötbér, egyéb kártérítés 56 #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése ,55% 4 Áfa bevételek, visszatérülések ,59% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok 22 2,2% 7 Összesen: ,99% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 22 Iparüzési adó ,46% 23 Vállalkozók kommunális adója ,39% 24 Magánszemélyek kommunális adója ,24% 25 Pótlékok, bírságok #ZÉRÓOSZTÓ! ,72% Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó ,% 29 Gépjármüadó ,5% 3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,% ,53% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság ,8% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság 3 9 9,5% 35 Talajterhelési díj ,77% 36 Lakbér + üzemeltetési költség 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 37 Egyéb ,77% ,39% 39 Összesen: ,99% 4 3. Működési költségvetési támogatás Normativ hozzájárulások ,% Központositott okból működési célúak ,% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,% Vis maior támogatás 26 26,% ÖNHIKI támogatás ,% Egyéb központi támogatás ,% 48 Összesen: ,% Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől ,9% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra #ZÉRÓOSZTÓ! 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,98% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra 29 #ZÉRÓOSZTÓ! 55 Elkülönített állami pénzalaptól ,67% 56 Helyi önkormányzatoktól ,6% 57 Többcélú kistérségi társulástól ,% ,98% Működési célú pénzeszközátvétel 6 Non-profit szervtől ,63% 6 Háztartásoktól #ZÉRÓOSZTÓ! 62 Vállalkozásoktól #ZÉRÓOSZTÓ! 63 Egyéb külföldi forrásból ,98% ,24% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Összesen: ,76% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: ,99% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 7.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése ,% 72 Termőföld értékesítése ,% 73 Gépek, berendezések értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! 74 Járművek értékesítése 7 #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ,7% ,% Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése,% 78 Önkormányzati lakótelek értékesités #ZÉRÓOSZTÓ! 4

13 3. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2. évi eredeti 2. évi módosított Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés Eltérés % 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,% 8 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,95% 8 Magánszemélyek kommunális adója 82 Haszonbétet ,96% Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,5% 9 2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központositott okból fejlesztési célúak ,% Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: ,% Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől ,7% 97 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,63% 99 Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól ,38% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Non-profit szervtől ,% 5 Háztartásoktól ,4% 6 Vállalkozásoktól 7 Egyéb külföldi forrásból #ZÉRÓOSZTÓ! ,53% 9 Összesen: ,93% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,94% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,3% 6 Összesen: ,3% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól ,% 9 Egyéb vállalkozástól 29,3% 2 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 22 22,% 2 Összesen: ,4% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,6% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,% 26.. Működési célra ,% Felhalmozási célra ,66% Költségvetési hiány külső finanszírozása 3 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele 4. Működési célú hitel felvételee ,5% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele ,5% Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ,44% Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,44% VII. Kötvények kibocsátása 49. Működési célú 5.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 5.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 56 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,5% 5

14 4. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 2. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 9, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, 3 3 egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 884, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 3433, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 2, Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 22, évfolyam 4 hónap tm 22, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 35, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-. évfolyam 8 hónap tm 3, Szakiskola 9-. évfolyam 4 hónap tm 2, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 8 hónap fő 59, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 4 hónap fő 23, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58, Ft-ban! 2. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 8, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 25, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 2, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő, Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 4

15 4. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 2. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 3, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 86, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 45, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 86, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 35, Gimnázium 4 hónap fő 76, Szakközépiskola 8 hónap fő 9, Szakközépiskola 4 hónap fő 22, Szakiskola 8 hónap fő 24, Szakiskola 4 hónap fő 8, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Óvodában fő 42, Általános iskolában fő 37, Gimnáziumban fő 25, Kollégiumban fő 84, Szakközépiskola fő 4, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 5, Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23, I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 7, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 92, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 83, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

16 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,9% 4 Személyi juttatás ,25% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,29% 7 Önkormányzati jogalkotás ,4% 8 Személyi juttatás ,39% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,84% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ,94% 2 Személyi juttatás ,89% 3 Munkaadókat terhelő járulékok ,38% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 5 I. Ö s s z e s e n : ,% 6 Személyi juttatás ,54% 7 Munkaadókat terhelő járulékok ,46% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,46% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 2 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ,62% 2 Személyi juttatás ,53% 22 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 9 9,% 25 Személyi juttatás 94 94,% 26 Munkaadókat terhelő járulékok 25 25,% 27 Dologi és egyéb folyó kiadások ######## 28 Országos, területi, települési kisebbségi önk.vál. Kapcs. tevékenységek 2 2,% 29 Személyi juttatás 5 5,% 3 Munkaadókat terhelő járulékok 4 4,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 2,% 32 Háziorvosi alapellátás ,47% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások ,47% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás ,86% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások ,86% 36 Fogorvosi alapellátás ,8% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,39% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások ,39% 4 Központi költségvetési befizetések ,53% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,53% 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások ,% 43 Személyi juttatás 44 Munkaadókat terhelő járulékok 45 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 46 II. Ö s s z e s e n : ,84% 47 Személyi juttatás ,54% 48 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 5 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés ,26% 52 Személyi juttatás ,5% 53 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása ,37% 56 Személyi juttatás ,29% 57 Munkaadókat terhelő járulékok ,3% 58 Dologi és egyéb folyó kiadások ,85% 3

17 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,6% 6 Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 63 Városgazdálkodás ,45% 64 Személyi juttatás ,45% 65 Munkaadókat terhelő járulékok ,74% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás ,% 68 Dologi kiadások ,% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés ,99% 7 Személyi juttatás ######## 7 Munkaadókat terhelő járulékok ######## 72 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 73 Közvilágítás ,4% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ,83% 76 Személyi juttatás ######## 77 Munkaadókat terhelő járulékok ######## 78 Dologi és egyéb folyó kiadások ,83% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% 82 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 87 Médiareklám 25 25,% 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 25,% 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 Víztermelés-, kezelés-, ellátás ,% 92 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dologi és egyéb folyó kiadások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,45% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások ,45% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 25 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység ,% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 3 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 5 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 5 Építményüzemeltetés ,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 7 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 9 Települési hulladék begyűjtése, szállítása ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Egyéb postai, futárpostai tevékenység 438 ######## 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 ######## 3 Út, autópálya építése ,% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4

18 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 3 Polgári védelem ágazati feladatai ,53% 4 Személyi juttatás,% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 3 3,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 7 III. Ö s s z e s e n : ,62% 8 Személyi juttatás ,52% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,48% 2 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 22 Rendszeres pénzbeli ellátás ,4% 23 Rendszeres szociális segély ,4% 24 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,4% 25 Időskorúak járadéka ,99% 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,99% 27 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,98% 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,98% 29 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,% 3 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,98% 3 Ápolási díj alanyi jogon ,84% 32 Dologi kiadások 26 26,% 33 Munkaadókat terhelő járulékok ,96% 34 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,8% 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,% 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,% 37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,5% 38 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,5% 39 Óvodáztatási támogatás 54 57,95% 4 Társadalom és szoc. pol. juttatás 54 57,95% 4 Eseti pénzbeli ellátás 42 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 43 Társadalom és szoc. pol. juttatás 44 Átmeneti segély ,84% 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,84% 46 Temetési segély 7 7,% 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás 7 7,% 48 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 99 99,% 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás 99 99,% 5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,8% 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,8% 52 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,87% 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,87% 54 Természetbeni ellátások 55 Adósságkezelési szolgáltatás ,45% 56 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,45% 57 Közgyógyellátás 53 95,73% 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 53 95,73% 59 Köztemetés ,% 6 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,% 6 Közfoglalkoztatás 62 Közcélú foglalkoztatás ,27% 63 Személyi juttatás ,97% 64 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 65 Dologi és egyéb folyókiadások 9 ######## 66 Közhasznú foglalkoztatás ,7% 67 Személyi juttatás ,97% 68 Munkaadókat terhelő járulékok ,78% 69 Dologi és egyéb folyókiadások ,69% 5

19 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 7 IV. Ö s s z e s e n : ,46% 7 Személyi juttatás ,97% 72 Munkaadókat terhelő járulékok ,88% 73 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 74 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,9% 75 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 76 Otthonteremtési támogatás ,7% 77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,7% 78 Gyermektartásdíj megelőlegezése 79 Működési célú pénzeszközátadás 8 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás ,2% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,2% 82 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 83 Működési célú pénzeszközátadás 84 Civil szervezetek támogatása ,6% 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 86 Működési célú pénzeszközátadás ,6% 87 Egyházak támogatása 45 45,% 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 89 Működési célú pénzeszközátadás 45 45,% 9 Versenysport támogatása ,% 9 Működési célú pénzeszközátadás ,% 92 Szabadidősport támogatása 8 8,% 93 Működési célú pénzeszközátadás 8 8,% 94 Közművelődési tevékenységek támogatása 9 9,% 95 Működési célú pénzeszközátadás ,45% 96 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása ,23% 97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 98 Működési célú pénzeszközátadás ,23% 99 Egyéb pénzeszközök átadása ,36% 2 Támogatás értékü mük. kiadás ,4% 2 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 22 V. Ö s s z e s e n : ,96% 23 Támogatás értékü müködési kiadás ,4% 24 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,7% 26 Működési célú pénzeszközátadás ,26% 27 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat ,% 28 Személyi juttatás 29 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 2 VII. Hitelek törlesztése ,% 22 Működési célú hitel törlesztése ,% 23 Felhalmozási célú hitel törlesztése ,% 24 VIII. Felhalmozási kiadások ,39% 25 Beruházási kiadások 26 Intézményi beruházási kiadások ,8% 27 Pénzügyi befektetések kiadásai ,% 28 Felújítási kiadások ,36% 29 Egyéb felhalmozási kiadások 22 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7% 222 IX. Tartalékok ,% 223 Általános 2 72,% 224 Céltartalék ,% 225 Működési céltartalék ,% 226 Felhalmozási céltartalék ,% 6

20 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 227 X. Támogatási kölcsön ,% 228 Működési célú támogatási kölcsön 35 35,% 229 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 65 65,% 23 XII. Értékpapirok vásárlása 23 Működési célú kiadások 232 Felhalmozási célú kiadások 233 XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 234 Működési célú kötvénybeváltás 235 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 236 Működési kiadások 237 Személyi juttatás ,4% 238 Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 239 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3% 24 Egyéb működési kiadűsok 24 Támogatás értékü müködési kiadás ,4% 242 Működési célú pénzeszközök átadása ,26% 243 Társadalom és szoc. pol. juttatások ,9% 244 Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások 246 Intézményi beruházási kiadások ,8% 247 Pénzügyi befektetések kiadásai ,% 248 Felújítási kiadások ,36% 249 Egyéb felhalmozási kiadások 25 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7% 252 Tartalékok ,% 253 Támogatási kölcsön ,% 254 Finanszírozási kiadások 255 Értékpapírok vásárlása 256 Kötvénybeváltás kiadásai 257 Hitelek törlesztése ,% 258 M I N D Ö S S Z E S E N : ,8% 7

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források 1. sz. melléklet 2007. évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés 2006. évi tervezett 2007. évi várható 2007-2006. eltérés Mutató Fajlagos (Ft)

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím 2008. évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) I. Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete

2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. 2008. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete Az összevonás után 2008. volt az első teljes gazdasági

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés. Az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének módosított előirányzata 1.250.115.- E Ft.

Előterjesztés. Az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének módosított előirányzata 1.250.115.- E Ft. 1.napirendi pont Tárgy: 2015. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az Önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a 2011.évi CXCV.tv, Magyarország 2015 évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi XCIX.

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben