Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 18/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 19/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 21/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról 748 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról 835 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 936 Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról 985 Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról 987

2 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 23/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 24/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról 989 A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet módosításáról 993 Az önkormányzati rendeletekben meghatározott egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 994

3 748 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) E Ft bevételi és E Ft kiadási tal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként E Ft hiánnyal, összességében E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási ait és a Polgármesteri Hivatal kiadási ait. (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet alcím) 0 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti ait a melléklet tartalmazza. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) személyi juttatások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); b) munkaadót terhelő járulékok E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel * A Közgyűlés a rendeletet a április 26-ai ülésén fogadta el.

4 749 együtt E Ft); c) dologi kiadások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft) összegben. (2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) központi kezelésű feladatok beruházási kiadásai E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); b) központi kezelésű feladatok felújítási kiadásai E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások E Ft d) intézmények költségvetéseiben felhalmozási kiadások E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helyébe a következő rendelkezés lép: 22. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt ának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt ának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete,

5 melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. 6. A Rendelet kiegészül a 3.2. és az melléklettel. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. (2) E rendelet összevontan, a december 31-i állapot szerint tartalmazza a módosított okat, a létszám adatokat, az egyéb mutatókat és kiegészítő információkat, valamint az e rendelettel elfogadott módosításokat és átcsoportosításokat. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. melléklet a../2012. (....) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi mérlege A B C D E F G H I J K L Ezer Ft-ban Bevételek évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti évi módosított Kiadások évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti évi módosított 1. Saját bevételek Átengedett központi adók Költségvetési intézmények kiadásai Ebből: gépjármű adó Önkormányzat költségvetési támogatása Külső forrás Önkormányzat központi kezelésű feladatai intézmények és a központi kezelésű feladatok Nyitó pénzmaradvány kisebbségi önkormányzatok Ebből: Általános tartalék pénzmaradvány összesen Ebből: Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Megjegyzés: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a) pontja, és 102. (3) bekezdése alapján

7 1.1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Sorszám Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított 1. I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) Városüzemeltetés Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Működési célú támogatás Támogatásértékü bevételek, működési célra átvett pénzeszk Támogatások Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Közfoglalkoztatás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kisebbségi önkormányzatok Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) Egyes szociális feladatok támogatása Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Zenekarok, énekkarok támogatása Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Szakfeladatok beruházási kiadásai Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Felhalmozási támogatások Tartalékok Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Általános tartalék Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Céltartalék Felhalmozási támogatás EU része EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Ért. tárgyi eszköz Áfa Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

8 2. melléklet a.../2012. (. ) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei A B C D E F Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Színházi tevékenység támogatása Zenekarok, énekkarok támogatása Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás KÜLSŐ FORRÁS NYITÓ PÉNZMARADVÁNY ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Ezer Ft-ban 6. Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Összes pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. DMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei DMJV Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei DMJV Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei DMJV Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei DMJV Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen Ezer Ft-ban MINDÖSSZESEN

9 2.1. melléklet a. /2012. (..) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) A B C D E F G Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított Vagyoni típusú adók (Építményadó) Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság ÖSSZESEN

10 2.2. melléklet a.. /2012. (...) önkormányzati rendelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés bevétele Beépített ingatlanok értékesítése Földértékesítés bevétele Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Értékpapírok értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása Parkoló bérleti díj Földterület bérbeadása ÖSSZESEN

11 2.3. melléklet a... /2012. (..) önkormányzati rendelethez Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási támogatások központi költségvetéstől Beruházási támogatások EU-része Beruházási támogatások egyéb forrásból Beruházási támogatások államháztartáson kívülről EU támogatások önrésze (idegen számla) Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Telepengedély Okmány kiadás bevétele Termőföld értékesítés hirdetési díj Adatszolgáltatás Építésügyi hatósági szolgáltatási díj Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevételei Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Pályázati anyagok értékesítése Mikrofilm szolgáltatás Házasságkötés Nyomdai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Településtervezési tevékenység bevétele Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Zöldterület védelmi díj 0 0 ÖSSZESEN

12 2.4. melléklet /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Ezer Ft-ban A B C D E Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás Eredeti ei. Módosított ei m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása m.16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása m Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II Egyes szociális feladatok támogatása m.IV Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

13 melléklet /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése A B C D E F G H I J K Eredeti Módosított Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , , m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf , ,5 783 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , , m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf , , m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap , , m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. 6, m.15.e , ág csoportos oktatás 8 hónap 6, m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , évf napközis foglalkozás , , Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap évf iskolaotthonos oktatás , , évf napközis foglalkozás , , Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap évf iskolaotthonos oktatás , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók

14 Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás m.16.bca Fejlesztő felkészítés m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás a zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap eb 1 Középszintű érettségi vizsga eb 1 Szakmai vizsga ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok 1, m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás , m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.c Szociális étkeztetés m.11.d Házi segítségnyújtás m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények

15 Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 126. Lakosságszám alapján m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

16 Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a.../2012. (. ) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel kiadások kiadások (pm) Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 199, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó 242, , Intézménye Terápiás Ház 156, , Cím 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 156, , DMJV Idősek Háza összesen 842, , DMJV Egyesített Bölcsődei 353, , Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 64, , Intézménye DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 56, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai , , Óvoda Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 29, , Százszorszép Óvoda 32, , Bányai Júlia utcai-angyalkert , , Óvoda Karácsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 34, , Szabadságtelepi Óvoda 32, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 28, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 865, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási 163, , Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 68, , Gönczy Pál Általános Iskola 55, , Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 30, , Ibolya utcai Általános Iskola 50, , Debreceni Tehetséggondozó 43. Központ Pedagógiai Szakszolgálat 46, , Fazekas Mihály Általános Iskola 56, , Epreskerti Általános Iskola 41, , Hatvani István Általános Iskola 63, , Hunyadi János Általános Iskola 51, , Eötvös utcai Általános Iskola 49, , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú 106, , Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 850, , Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási 158, , Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és 51/a Alapfokú Művészetotatási 35, Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú 82, , Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 37, , Petőfi Sándor Általános Iskola 76, , Tégláskerti Általános Iskola és , , Óvoda József Attila Általános Iskola 47, ,

17 A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás kiadások kiadások (pm) Cím Nagysándor József Általános , , Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola 42, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 45, , Csapókerti Általános Iskola 43, , Karácsony Sándor Általános , , Iskola Kuruc utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 63, , Benedek Elek Általános Iskola 61, , Szoboszlói úti Általános Iskola 55, , Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 96, , Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 173, , Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1 216, , Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 91, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és , , Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 63, , , , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44, , Deák Ferenc Középiskolai , , Kollégium Középiskolai Sportkollégium 22, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 639, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 124, , Beregszászi Pál Szakközépiskola , , és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és , , Műszaki Szakközépiskola Vegyipari Szakközépiskola 82, , Mechwart András Gépipari és , , Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú 135, , Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, , , Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen 87, , , , , , , , , , , , , , ebből: 93, , Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Tourinform Idegenforgalmi 96. 7, , Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Kodály Filharmónia Debrecen összesen 259, , Csokonai Színház 236, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 260, , Debreceni Közterület 118, , felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 152, , , ,

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen

körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen 1. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez A.) Óvodák5. melléklet a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen 1. Mesekert Óvoda, Körtefa u. 3.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testületének 2012. 05.10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló Iktatószám: 941-6/2012. Melléklet: 1

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 9. szám 2010. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 45/2010. (III. 18. ) Ö.h. Jelzálogjog

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 14. szám 2011. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 14. szám 2011. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 14. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben