Szekszárd Megyei Jogú Város évi módosított mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege"

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások, járulékok Egyéb, egyéb sajátos bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív és központosított állami hozzájárulások Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz Állami támogatás segélyekre Működési célú tartalék Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Projektek Felhalmozási saját és ÁFA bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 Függő, átfutó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 Felhalmozási célú tartalék 285 Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen

2 Bevételi előirányzat Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi bevételek, kiadások működési felhalmozási mérlege I.A.melléklet Működési kiadási előirányzat 212. Eredeti Módosítás VII. Módosított VII Eredeti Módosítás VII. Módosított VII. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Egyéb, egyéb sajátos bevételek Járulékok Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek Intézményi működési bevételek összesen Előző évi működ. célú előirányzatmaradvány, pénzmara átadás Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 72 5 Normatív és központosított állami hozzájárulások Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Állami támogatás segélyekre Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz Pénzmaradvány Rövid lejáratú kötelezettségek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Tartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési hiány / többlet Működési hiány / többlet 212. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) 212. Eredeti Módosítás VII. Módosított VII Eredeti Módosítás VII. Módosított VII. Felhalmozási saját bevételek Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási bevétel Projektek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási ÁFA bevétel Felhalmozási tartalék 285 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadás finansz. kiadással

3 I.B.melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi Tervezett I. B. mérlege B e v é t e l e k Intézmények működési bevételei 2 12 Módosítás VII. Módosított VII. K i a d á s o k 2 12 Módosítás VII. Módosított VII Intézmények működési kiadásai Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Önkormányzati támogatás Munkaadót terhelő járulékok Normatív támogatás Dologi kiadások Többcélú Kistérségi támogatás Pénzeszköz átadás Átvett pénzeszköz Egyéb dologi kiadások Pénzmaradvány Ellátottak juttatásai Intézmények felhalmozási bevételei Intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozási c. támogatás Felújítás Átvett pénzeszközök Beruházás 12 ÁFA Wunderland Óvoda Wunderland Óvoda Intézmények bevételei összesen: Intézmények kiadásai összesen: Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül Polgármesteri Hivatal működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Önkormányzati támogatás Járulékok Pénzmaradvány Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 86 5 ÁFA Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai Felhalmozási saját bevételek 47 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Önkormányzati támogatás Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Polgármesteri Hivatal bevételei Polgármesteri Hivatal kiadásai Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint 1.melléklet Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban 223 Működési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó '2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után '3 Iparűzési adó Átengedett központi adók Átengedett SZJA Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok Illetékek Parkolási bevételek 6 5 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 6 6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj Igazgatás szolgáltatási díjak Egyéb, sajátos bevételek cím összesen: Egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől Egyéb PH cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Egyéb cím összesen: Normatív állami hozzájárulások Központosított állami hozzájárulás Állami támogatás segélyekre Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 211 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 212 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Projektek 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Egyéb (részvények, PH) cím összesen: Projektek, hazai pályázatok Projektek, EU pályázatok cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 233. cím összesen: Felhalmozási ÁFA bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön visszatérülése cím összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 237 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 211 ből) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 332 Működési kiadások Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár cím összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Polgármesteri hivatal Intézmények Városüzemeltetés Közgyűlés,önkormányzat Polgár Védelem cím összesen: Dologi jellegű kiadások 1 Dologi kiadások ÁFÁja Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások 4 Kamatkiadások összesen cím összesen: Dologi kiadások mindösszesen Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) Szekszárdi Sportközpont Nkft Wunderland Óvoda cím összesen: Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás Garay János évforduló Comenius ÁI. 15 Kolping KI Waldorf Óv Én Ovim Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola Szent Rita Katolikus Óvoda Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 2 29 Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság cím összesen:

6 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb 46 5 vállalkoz. 39. cím összesen: Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül Működési össz célú tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Felújítás (ÁFAval) 3 1 Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások Intézményi beruházások általános forgalmi adója 315. cím összesen: Projektek 1 Projektek, hazai pályázatok Projektek, EU pályázatok cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás 317. cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre cím összesen: Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Függő, átfutó kiadások 323 Költségvetési kiadások Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Finanszírozási kiadások 1 Kötvény Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 19 4 Likvid hitel cím összesen: Pénzmaradvány 1 Polgármesteri Hivatal Intézmények Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú betétlekötés cím összesen: Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel Likvid hitel cím összesen: Tárgyévi bevételek ( ) Tárgyévi kiadások

7 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint 2.melléklet Cím sz. Alcím Előirány zat Előirányza t alszáma 4143 Működési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII. 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó '2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után '3 Iparűzési adó Átengedett központi adók Átengedett SZJA Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Illetékek Parkolási bevételek 6 5 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 6 6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj cím összesen: Egyéb, sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú (471ből) pénzeszközátvétel (=7/28ből) kormányoktól és nemzetközi szervezetektől cím összesen: Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Intézményeknek járó normatívák Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, szolgáltatások cím összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi Pedagógiai szakszolgálat Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása cím összesen: Központosított állami hozzájárulás

8 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint adatok ezer Ftban Cím 41sz. Alcím Előirány Előirányza Állami támogatás segélyekre zat t alszáma Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 212. évi Módosítás VII. Módosított VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések eredeti előir Felhalmozási bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek 1 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Egyéb(részvények ) cím összesen: Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés 4 4 Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria 8 8 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék Pályázat azonosítója: KABKEF11A Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság 1 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11B Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Agóra Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh Pályázat azonosítója: DDOP /C Szoc. Városrehab 1 1 Pályázat azonosítója: DDOP /B Közösségi közlekedés Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/ Ivóviz Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud Pályázat azonosítója: DDOP2.1.3/B11 Térségi turiszt Pályázat azonosítója: TIOP Egyéb pályázati bevételek (utófinanszírozás) 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 432. cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Felhalm. célú pénzeszközátvét. vállalkozásoktól és nonprofit szervektől 433. cím összesen: 444 Felhalmozási ÁFA bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről cím összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 448 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú cím összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások 51 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár cím összesen:

9 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint adatok ezer Ftban Cím 53 sz. Alcím 1 Előirány Előirányza Dologi kiadások zat 2 t alszáma Polgármesteri hivatal évi 551 Módosítás VII. Módosított VII. 3 Intézmények eredeti előir Városüzemeltetés Közgyűlés,önkormányzat,PV cím összesen: Dologi kiadások ÁFÁja Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások 57 Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) Megyei Önkormányzat PTE IGYFK Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) Szekszárdi Sportközpont Nkft Wunderland Óvoda cím összesen: Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás Garay János évforduló Comenius ÁI. 15 Kolping KI Waldorf Óv Én Ovim Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola Szent Rita Katolikus Óvoda Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 2 29 Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság cím összesen: Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb 46 5 vállalkoz cím összesen: Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz

10 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint adatok ezer Ftban Cím 515sz. Alcím Előirány Előirányza Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék) zat t alszáma Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen évi 76 Módosítás VII. Módosított VII. 517 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előir Finanszírozási kiadások 3 3 Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal finanszírozása cím összesen: Projektek, hazai pályázatok Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT21 Palánk Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék 7 Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet Spori Pályázat azonosítója: KABKEF11A1725 Kitaposott ösvény Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság Pályázat azonosítója: KABKEF11B Projektek, EU pályázatok Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Multifunkc Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh Pályázat azonosítója: DDOP /C Szoc. Városrehab Pályázat azonosítója: DDOP /B Közösségi közlekedés Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/ Ivóv. II F Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P3 ENERGIA Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 Szenvedélybetegek Infrastruktúra fejlesztésére Pályázat azonosítója:ddop4.1.1/c9történelmi városmag funkc. bőv Pályázat azonosítója:ddop3.1.3/d11városi Bölcsőde bővítése Pályázat azonosítója:ddop3.1.3/d11családi napközi bőv. 2.sz.Ó Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rensz.korszerűsítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 52. cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű műk.kiadás önkorm.és kv.szerveinek Megyei Önkormányzat (Kórház) cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 Egyéb 522. cím összesen: 3 3 Felhalmozási célú tartalék 524 Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel Likvid hitel Finanszírozási bevételek összesen TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Finanszírozási kiadások Kötvény Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek Likvid hitel Finanszírozási kiadások összesen TÁRGYÉVI KIADÁSOK

11 BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 6162 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 61 1 Közhatalmi bevételek adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 3.melléklet Módosítás VII. Módosított VII. 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak Egyéb, sajátos bevételek cím összesen: Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 Egyéb 62.cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 vállalkozástól Egyéb (471ből) (=7/28ből) 63. cím összesen: Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 625 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások Választás, népszavazás személyi kiadásai 651. cím összesen: Járulékok cím összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Egyéb általános kiadások Dologi kiadás egyéb Kommunikációs szolgáltatások összesen: cím összesen: ÁFA befizetési kötelezettségek Dologi kiadások (ÁFAval) összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások Pénzforgalmi nélküli kiadások 657 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirány zat 1125 Intézmények bevételei 11 1 Wunderland Óvoda Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 212 címrend szerint Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 4.melléklet Módosítás VII. Módosított VII. 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány cím összesen: sz. Óvoda 1 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 5 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 42 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 85 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen:

13 Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel 4 2 Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 2ből Egyéb rendeleti támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen:

14 Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 16. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 12 1 Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás Normatív támogatás Többcélú Kistérségi támogatás 3 Egyéb rendeleti támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány cím összesen: CÍM ÖSSZESEN

15 Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII Intézmények Kiadásai Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás cím összesen sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 2. alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen:

16 Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 24. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 25. alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 28. alcím összesen:

17 Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. Módosítás VII. Módosított VII Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 31. alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás 1 ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 33 alcím összesen: 12. cím összesen: CÍM ÖSSZESEN

18 5.sz. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 212.eredeti 212. módosított Mennyiségi egység MEGNEVEZÉS Fajlagos összeg Összeg (Ft) Összeg (Ft) 1. Települési önkormányzatok feladatai Településüzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok fő Körzeti igazgatás a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám Gyámügyi igazgatási feladatok fő Építésügyi igazgatási feladatok fő+döntés Körjegyzőség működése Alaphozzájárulás működési hó Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m Üdülőhelyi feladatok if.adó Ft Pénzbeli szociális juttatások fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai fő Gyermekjóléti központ központ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása fő Utcai szociális munka működési hó Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely

19 212.eredeti 212. módosított Mennyiségi egység MEGNEVEZÉS Fajlagos összeg Összeg (Ft) Összeg (Ft) 14. Gyermekek napközbeni ellátása fő Közoktatási alaphozzájárulások Óvodai nevelés fő Általános iskolai oktatás fő Középfokú oktatás fő Iskolai szakképzés, elméleti képzés fő Alapfokú művészetoktatás fő Kollégiumok közoktatási feladatai fő Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés fő Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása fő Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő fő Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához fő Szociális juttatások, szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő Tanulói tankönyvellátás támogatása fő Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése fő Normatív állami hozzájárulások Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása fő Pedagógiai szakszolgálat fő Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása fő Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: Személyi jövedelemadó 8%a Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére Normatív és Szja támogatások összesen:

20 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése 6. melléklet Sorszám Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. (1) bek. a) pontai szerint Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37. (1) bek. b) pont alapján Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. (1) bek. c) pont szerint Rendszeres szociális segély (családi körulmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. (1) bek. d) pont alapján Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt bek. szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Kiadás 212. évi eredeti előirányzat Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányza ti támogatás Kiadás Módosított VI. Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányza ti támogatás Átmeneti segély Szt. 45. alapján (pénzbeli) Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint Köztemetés Szt. 48. alapján Közgyógyellátás Szt. 49. alapján Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek.

21 Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( ) Szoc. ellátás TB járuléka ÖSSZESEN

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2013 Módosítás V. Módosított V.

adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2013 Módosítás V. Módosított V. Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg adatok eft-ban Bevételek Eredeti előirányzat 213 Módosítás V. Módosított V. Kiadások Eredeti előirányzat 213 Módosítás V. Módosított V. Működési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I.melléklet. Szekszárd Megyei Jogú Város évi módosított mérlege

I.melléklet. Szekszárd Megyei Jogú Város évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás II. Módosított II. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás II. Módosított

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K 2013ban 2012. 2013. 1. Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás Címrend azonosító sor Intézményi kör Önkormányzat ("EU"val együtt) 1. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben