TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli évi bevétel 1 Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül 0 működési hitel működési pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás 0 céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra 0 Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli évi kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai 0 sajátos kiadás működési célra 0 2 Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék Kiadások összege: Függő kiadás Pénzkészlet Kiadások főösszege: oldal

2 Cím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK évi 1/a.sz.melléklet ezer Ft évi 1. Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó magánszemélyek komm.adója idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése 600 Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok támogatása normatív támogatások központosított ok normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás TEKI,CÉDE,Vis maior OEP támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel Hitel felvétele - fejlesztési működési kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

3 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi évi 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmények összesen Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda 30 Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda) Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály) Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Osztalék és hozam bevétel 600 Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz oldal

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a 2.sz.melléklet ezer Ft Cím évi évi 4 Önkormányzatok támogatása Normatív támogatások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Céltámogatás CÉDE,Vis maior OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés 8 Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. - bérpolitikai int Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési fejlesztési kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

5 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 0 fő fő 0 fő 2 VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET 0,0 0 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 2 Cim összesen: 0 fő fő 0 fő ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK 0,0 0,0 0,0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás 0 0 Felhalmozási kiadás 0 0 Felújítás Cim összesen: 0 fő fő 0 fő 5. oldal 3.sz.melléklet ezer Ft.

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím 3. Cím RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK Létszám fő 2007.dec évi létszám KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 23 fő fő 22 fő 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 26 fő fő 26 fő 3 BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: 23 fő fő 22 fő Óvodák összesen: 72, ,0 70,0 6. oldal

7 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: 39 fő fő 36 fő 5 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 35 fő fő 33 fő 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 49 fő fő 48 fő 3.sz.melléklet ezer Ft. 7. oldal

8 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3.sz.melléklet ezer Ft. Cím Alcím Létszám fő 2007.dec évi létszám SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: 0 fő ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123, ,0 117,0 8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM 0 Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék 688 Eü. Hozzájárulás 234 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 0 fő BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK. 0 Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 0 fő oldal

9 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 10 Alcim összesen: 60 fő fő 62 fő WASS ALBERT KÖNYVTÁR,MÚZEUM és 11 KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 11 Alcím összesen: 26 fő fő 16 fő EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 9 9 Személyi juttatás TB. járulék 752 Munkadói járulék 78 Eü. Hozzájárulás 30 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás 770 Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 9 fő fő 0 3.sz.melléklet ezer Ft. 9. oldal

10 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 0 Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás 655 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 12 Alcím összesen: 0 fő NEVELÉSI TANÁCSADÓ 0 Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék 862 Eü. Hozzájárulás 257 Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 13 Alcim összesen: 0 fő Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 281,0 283,0 265,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. 0 0 Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Cim összesen: 281,0 fő fő 265 fő 10. oldal 3.sz.melléklet ezer Ft.

11 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel Vízrendezés, belvízm. fel Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel Városi szennyvíztelep fenntart.felad Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék CÍM - Dologi kiadás ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 11. oldal

12 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Polg. Hiv. igazgatási feladat Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás CÍM ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 12. oldal

13 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Intézményi vagyonbizt. fel. 11 Foglalkoztatás egészségügy 12 Polgári Védelem feladatai Személyi juttatás TB járulék 5 - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 14 Német Kisebbs. Önk. fel Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék 12 - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás 15 Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások 20 Hiteltörlesztés és kamat CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 13. oldal

14 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Támogatások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: CÍM ÖSSZESEN CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN: sz.melléklet ezer Ft. 14. oldal

15 Cím Alcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Létszám fő 2007.dec évi létszám Cím Összesen - Személyi juttatás TB járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Hiteltörlesztés és kamat Támogatás Átadott pénzeszköz: működési célú Felújítás Beruházás felhalmozási célú pe.átadás Tartalék CÍM ÖSSZESEN 375, ,0 359,0 3.sz.melléklet ezer Ft. 15. oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. sz. melléklet ezer Ft Cím évi évi 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások eft Sportszervezés (bér+járulék) eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) eft 21.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. sz. melléklet ezer Ft Cím Alcím 22 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) 38 Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész Polgármeseri Hivatal felújításai számú irodák átalakítása Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés Összesen oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 6. sz. melléklet ezer Ft Cím 23 Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) számítástechnikai berendezések beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi tartalékai 7.sz.melléklet ezer Ft Jogcím 25. Cím Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - pályázati tartalék kötelező eszközjegyzék biztosítására intézményi működési tartalék polgármesteri keret kötvény kamat-nyereség tartaléka kötvény kibocsátásból származó bevétel CÍM ÖSSZESEN oldal

20 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2008.január január lejártáig 8.sz.melléklet ezer Ft-ban tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás * * Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt * A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul 20. oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi évek kötelezett-ségei 2009.évi 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Lakossági hozzájárulás ) MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) ) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt ) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Liszt F.u. burkolat felújítása Martinovics Ignác u. burkolat felújítása Véndek utca burkolat felújítása Szentháromság szobor felújítása Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány Tamási Áron Művelődési Központ infrastruktúrális fejlesztése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt ) Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.) ) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa) Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: ( ) Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 21. oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+ +10) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20. Rövid lejáratú hitel kamata 21. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22. Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n ( ) oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG 10.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám évre évre évre II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30. Felhalmozási áfa visszatérülése 31. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 46. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n ( ) Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV 11.sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszám HÓ Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Éves bevétel össz. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül 0 4. Támogatás OEP Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási és tőkejellegű bevételei 12.sz. melléklet Nettó Áfa Bruttó Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m 2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m 2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m hrsz. Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m 2 Épületek értékesítése Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér m 2 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. Tapolca, Berzsenyi D.u m 2 üzlet 3437/45/A/63.hrsz. Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/ m 2 Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m hrsz. Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m 2 19/3.hrsz. Bérlakás értékesítés törlesztő részletek 25. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 13.sz.melléklet Év 50 %-os kedvezmény KOMMUNÁLIS ADÓBAN 100 %-os kedvezmény 70 éves mentesség Új ép.lakás kedvezmény Összesen db eft db eft db eft db eft eft IPARŰZÉSI ADÓBAN Év 500 eft alatti adóalap 2007.** 2008.* * tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eft-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás oldal

27 Tapolca Város Képviselő-testületének a 17/2003.(IX.08.)sz. rendeletéhez 14.sz.melléklet 2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg ezer Ft-ban Egyéb szabályok A/1 Családalapítási támogatás 800 A/2 Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási A/3. támogatás 350 A/4. Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása A/5. Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás) 400 A/6. Albérleti díjhoz hozzájárulás 0 A/7. Temetési segély 300 A/8. Egészségpénztár Juttatások összesen B.) Támogatásokra kifizethető keret Sorszám Juttatások megnevezése Éves keretösszeg Egyéb szabályok B/1. Eseti szociális segély 100 B/2. Temetési segély 150 Támogatások összesen oldal

28 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 15/a.sz. melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

29 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 15/a/1.sz.melléklet ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám. 3. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel összesen K I A D Á S O K Sorsz évi évi 1. Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás összesen oldal

30 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 16/a.sz.melléket ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli bevétel 1 Működési bevételek kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás 0 működési célra átvett pénz 0 pénzmaradvány működési célra 0 Bevételek főösszege: Cim Rendes kiadás Rendkivüli kiadás 1 Működési kiadások személyi juttatások 0 társadalom biztosítási járulék 0 munkaadói járulék 0 eü. hozzájárulás 0 dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 Kiadások főösszege: oldal

31 Német Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi bevételei és kiadásai 16/a/1.sz.melléklet ezer Ft B E V É T E L E K Sorsz évi évi 1. Állami támogatás Önkormányzati tám. 3. Saját bevétel 4. Átvett pénzeszköz évi pénzmaradvány Bevétel összesen K I A D Á S O K Sorsz évi évi 1. Személyi juttatás 396 Tb.járulék 115 Eü.járulék 12 Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen oldal

32 a.../2008. (...) Kt. rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 17.sz.melléklet Ft-ban sorszám Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás 2008.évet megelőző kiadás Kiadás évben várható kiadás További évek kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Belváros Rehabilitáció Tapolcán /2004.ROP /36. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék Önkormányzat kezelési rendszer - önkormányzati önrésze Tanács 32. oldal

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22.

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2007. évben benyújtott beruházási, fejlesztési, rendezvényszervezési

KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2007. évben benyújtott beruházási, fejlesztési, rendezvényszervezési KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2007. évben benyújtott beruházási, fejlesztési, rendezvényszervezési 1. ú melléklet Sor Pályázat címe, típusa 1 2 3 4 Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K 2013ban 2012. 2013. 1. Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás Címrend azonosító sor Intézményi kör Önkormányzat ("EU"val együtt) 1. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók A Tapolcai Általános Iskola

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg -

Részletesebben

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben