2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal 16/2006.(V.1.) rendelet az állatok tartásáról és védelméről szóló 19/1999.((X.1.) rendelet módosításáról oldal 17/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005.(VI.8.) rendelet módosításáról. 54. oldal 18/2006.(V.1.) rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosításáról oldal 19/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) rendelet módosításáról oldal 20/2006.(V.1.) rendelet az iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 5/2005.(I.28.) rendelet módosításáról oldal 21/2006.(V.1.) rendelet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól oldal 22/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 57/2005.(X.28.) rendelet módosításáról oldal Civil szervezetek támogatása oldal Szerződések oldal

2 Dombóvári Közlöny -- 2 II. évfolyam 6. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének április 27-ei ülésén elfogadott határozatai: 77/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester jelentését a 49/2005.(II.28.), 150/2005. (IV.25.), 234/2005.(VI.28.), 385/2005. (XII.19.), 392/2005.(XII.19.), 393/2005.(XII.19.), 2/2006.(I.23.), 6/2006.(II.13.), 9/2006.(II.13.), 10-28/2006.(II.13.), 30/2006.(II.13.), 31/2006.(II.13.), 38/2006.(II.13.), 39/2006.(II.13.), 40/2006.(II.13.), 41/2006.(II.13.), 42/2006.(II.13.), 43/2006.(II.23.), 44/2006.(II.23.), 45/2006.(II.23.), 47/2006.(II.23.), 48/2006.(II.23.), 49-54/2006.(II.23.), 55/2006.(II.23.), 58/2006.(II.23.), 59/2006.(II.23.), 60/2006.(II.23.), 62/2006.(III.9.), 63/2006.(III.23.), 66/2006.(III.23.), 67/2006.(III.23.), 74/2006.(IV.11.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. A képviselőtestület a 361/2005.(XI.28.) sz. határozat végrehajtási határidejét május 29-ig, a 389/2005. (XII.19.) sz. határozat végrehajtási határidejét május 31-ig meghosszabbítja, a 234/2005.(VI.28.) sz. határozatát visszavonja. 78/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló értékelést, valamint a helyileg illetékes Körzeti Megbízott beszámolóját elfogadja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gemenc Volán Rt. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének, a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról elfogadja. 80/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Városi Intézet évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 81/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Öko-Dombó Kftvel az Erzsébet utca 114. szám alatt található hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére a mellékletben foglaltak szerint üzemeltetési szerződést köt. 2. Dombóvár Város Önkormányzata az Öko-Dombó Kft. társasági szerződésének módosítását a melléklet szerint elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Öko-Dombó Kft. az önkormányzat tulajdonát képező dombóvári 291/7. hrsz. (telekalakítás után 291/19 új hrsz.) alatt felvett, Erzsébet utca 114. szám alatt található hulladékgyűjtő udvart telephelyként használja, arra telepengedélyt kérjen. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a szükséges nyilatkozatok aláírására. Határidő: május 1. Felelős: polgármester 79/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat 82/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat

3 Dombóvári Közlöny -- 3 II. évfolyam 6. szám Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat és az ÖKO-DOMBÓ Kft. között létrejött parkolótakarítási közszolgálati szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: április 30. a szerződés módosítására Felelős: Polgármester 83/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugdíjas-park m 2 -es területének IV. kategóriaként történő gondozását az 516. számú Ipari és Szakképző Intézet és Kollégium (7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21.) részére átadja, a Flipper Bt-vel (Dombóvár Rezeda u. 8.) zöldterület-gondozás, kézi hóeltakarítás és síkosságmentesítés tárgyában kötött szerződésben szereplő területeket ezzel csökkenti. Felhatalmazza a Polgármestert a Flipper Bt.-vel fennálló szerződés módosítására, illetve az 516. számú Ipari és Szakképző Intézet és Kollégiummal feladatátadási megállapodás megkötésére. A képviselőtestület az 516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Kollégium alapító okiratát és vállalkozási szerződéseit 2006 májusi ülésén áttekinti, és a tényleges állapotot összhangba hozza az okiratokkal. Határidő: április 30. Felelős: Polgármester 84/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a évi öntött betonos járdafelújítási programot, amelyhez a 2006 évi költségvetés terhére 5 MFt-ot biztosít. Megbízza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. t a program végrehajtásával. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: május 30. szerződéskötésre Felelős: Polgármester 85/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. részére Ft felhasználásához közhasznú foglalkoztatásra. Határidő: május 15. Felelős: Polgármester 86/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek évi támogatását a mellékelt táblázat 1 szerint jóváhagyja. Határidő: május 15. a szervezetek kiértesítésére Felelős: Krauss Péter alpolgármester 87/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzata a dombóvári gyermekek nyári táborozásának támogatására elkülönített előirányzatot a következőképpen osztja fel: Szent Orsolya Ft Iskolaközpont Metodista Egyház 696. sz. Wesley János Cserkészcsapat Az ifjúság zenei neveléséért Alapítvány Ft Ft Ft 1 A 86/2006.(IV.27.) számú határozat melléklete a 89. oldalon található

4 Dombóvári Közlöny -- 4 II. évfolyam 6. szám Dombóvári Jóléti Szolgáltató KHT Reménység Napközi Otthona Ft Dombóvári Jóléti Szolgáltató KHT Reménység Napközi Otthona Ft

5 Dombóvári Közlöny -- 5 II. évfolyam 6. szám Gyermek adatott nekünk Alapítvány Ft Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Int Ft

6 Dombóvári Közlöny -- 6 II. évfolyam 6. szám Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány Ft Jézus Szíve Egyházközség Dombóvár Ft

7 Dombóvári Közlöny -- 7 II. évfolyam 6. szám Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány Ft József Attila ÁMK Ft

8 Dombóvári Közlöny -- 8 II. évfolyam 6. szám József Attila ÁMK József Attila ÁMK Dombóvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat Összesen: Határidő: június 1. Felelős: Polgármester Ft Ft Ft Ft közmunkaprogramban 25 fő foglalkoztatását vállalja. 2. Az Önkormányzat a támogatás kötelező 10 %-os önrészét foglalkoztatottanként ,- Ft-ot, összességében ,- Ft-ot - a pályázat gesztorának, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak átutalja. 88/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a játszóterek felülvizsgálatáról szóló beszámolót, valamint a felújítások és bontások ütemezését elfogadja. Felkéri a Polgármestert a bontásra és javításra irányuló intézkedések megtételére a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet erejéig. Döntést hoz a Népköztársaság u. 31. szám, valamint a Bezerédj u. 18. szám előtti játszóterek megszüntetéséről. A bontott elemek helyébe lépő új játszóeszközök beszerzésére további ,-Ft-ot biztosít a évi költségvetés terhére. Határidő: december 31. Felelős: Polgármester 89/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja. 90/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár-Kertvárosi Csatornaépítő Víziközmű Társulat működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 91/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzata a Vasút-tisztasági Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 92/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006/2007. tanévre szóló beíratásokkal kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 1. A 2006/2007. tanévre szóló óvodai, iskolai beíratásokról szóló beszámolót elfogadja szeptember 1-jétől a József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájában a maximális felvehető gyermeklétszámot 150 főben, 6 gyermekcsoportra határozza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okiratot ennek megfelelően módosítsa, és az illetékes hivataloknak küldje meg. 3. A további egy gyermekcsoport működésének megkezdéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére Ft-ot biztosít. 4. Felkéri a Polgármestert, hogy a maximális csoportlétszámok 20 %- kal történő túllépéséhez kérje meg az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont engedélyét. Határidő: 2. pont: május pont esetében: augusztus pont esetében: május 15. Felelős: Polgármester

9 Dombóvári Közlöny -- 9 II. évfolyam 6. szám A Képviselőtestület a következő határozatait zárt ülésen hozta: 93/2006. (IV.27) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bárdi Róbert vevővel március 25. napján kelt részvény átruházási szerződés IV. 2. pontjában megjelölt II. vételárrészlettel kapcsolatos elszámolás határidejének december 31-i meghatározását kezdeményezi. Felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására, a megállapodás megkötésére. Határidő: május 31. a megállapodás aláírására Felelős: polgármester A Képviselőtestület a 94/2006.(IV.27.) és a 95/2006.(IV.27.) számú határozatait hatósági ügyekben eljárva hozta meg. RENDELETEK A Képviselőtestület április 27-ei ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006.(V.1.) rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését eft összegben, célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

10 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 6. A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését eft összegben, feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 7. Az önkormányzat teljesített működési, felhalmozási átadott kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés: eft Működési kiadások - személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Az önkormányzat hitelfelvételének összegét eft, korábban nyújtott kölcsönök visszatérülését eft, hiteltörlesztésének összegét eft összegben állapítja meg. 9. Az önkormányzat december 31-i állapot szerint vagyonát az 5. sz. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján eft-ban fogadja el. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 950 főben hagyja jóvá, a költségvetési szervek létszámát a 6. sz. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa eft-ban a vállalkozási tevékenység eredménye 154 eft-ban kerül jóváhagyásra a 3. sz. melléklet szerint. Az intézmények felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközei, a szakképzési hozzájárulásból az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium esetében eft, az Illyés Gyula Gimnázium esetében eft, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetében eft összegben kerülnek jóváhagyásra. A normatíva elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség intézményenként a évi kiadási előirányzatokból elvonásra kerül. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére a kiutalatlan évi támogatás összege eft-ban, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 597 eft-ban kerül jóváhagyásra. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégiumban a vállalkozási tevékenység további folytatását a Képviselő-testület május 31-ig felülvizsgálja. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alulfinanszírozását jóváhagyja. A Területfejlesztési Társulás túlfinanszírozására részletfizetést biztosít a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére. 12. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet, az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. számú melléklet mutatja be. 13.

11 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a 10. sz. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. sz. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. sz. melléklet, az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13. sz. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. sz. melléklet szerint fogadja el. 15. Az Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok teljesítését a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 16. Dombóvár, április 27. Szabó Loránd polgármester Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző 1. sz. melléklet Önkormányzat költségvetésének évi bevételei eft eft eft Teljesíté Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított s 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel előirányzat előirányzat dec.31-ig 1.1. Dombóvár Szakcs Gyulaj IV. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Pénzmaradvány cím összesen: Belvárosi Általános Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénzeszközök 699 VII. Pénzmaradvány cím összesen:

12 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 103 József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A ÁMK Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Nak Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 József A ÁMK Dalmand Nak Attala összesen: V. Kölcsön visszatérülés 5 VII. Pénzmaradvány cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénzeszközök VII. Pénzmaradvány cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénzeszközök VII. Pénzmaradvány cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 17

13 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám VII. Pénzmaradvány cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Óvodák Városi Könyvtár Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 Városi Könyvtár Integrált Önk. Szolgáltató Szervezet Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Működési pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. 1. Felhalmozási bevétel IV. Átvett pénzeszköz 1.1 Alulfinanszírozás Működésre átvett VII. Pénzmaradvány cím összesen: Területfejlesztési Társulás I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.1 Munkaügyi Központtól Pályázatok alapján Önkormányzatoktól TB Alapoktól Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel

14 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi Központ Hungarofest Kht.-től Működésre átvett összesen: Felhalmozásra átvett 2.1 Országos Német Önkormányzattól Felhalmozási célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi központtól HEFOP Pályázat Esélyegyenlőségi Minisztériumtól Támogatás táborra Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás I. Működési bevétel 3 VII Pénzmaradvány cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó

15 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás Központosított előirányzatok 2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Tűzoltók bérkiadásaihoz támogatás Helyi közforgalmú közlekedés támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Érettségi szakmai vizsgáztatás Könyvvizsgálathoz támogatás Hatósági elj. szabályok bevezetésére Földgáz áremelés ellentétele Gyermek és ifjúsági feladatok Létszámcsökkenés támogatás ECDL vizsgadíj EU-s pályázat saját forrás Útfelújítás támogatás összesen: Normatív kötött támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus felk. kétszintű érettségiztetéshez

16 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 3.4 Tűzoltók támogatása Lakossági folyékony hulladék ártalmatl Szociális továbbképzés Szakmai fejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Egyszeri támogatás Pedagógiai szakszolgálat összesen: Fejlesztési célú támogatások 4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám Belvárosi szennyvízcsatorna Molnár György u. csapadék elvezetés Városi táblarendszer JAM Görkorcsolya pálya Földvár Koronás Udvarház pince Zrínyi melegítőkonyha Önk. fogl. Eszközbeszerzés Fűtőmű területének rekonstrukciója Kórház utcai járda és út felújítás Móra Ferenc Iskola sportpálya Gunarasi ifjúsági tábor Egészségügyi gépműszer Újdombóvári Közösségi Ház összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Polgármesteri Hivatal modernizáció Szivárvány Óvoda tetőfelújítás Polgármesteri Hivatal informatika beruh Rákóczi u. gyalogátkelőhely összesen: Címzett támogatás Kórház "B" szárny rekonstrukciója összesen:

17 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 4.4 Céltámogatás Kertvárosi szennyvíz csatorna építés Egészségügyi gép-műszer összesen: Működésképtelen Önkormányzat 5.1 ÖNHIKI Működésképtelen Önkormányzatok tám összesen: Egyéb központi támogatás 6.1 Szociális célú gyermekétkeztetés Vis maior összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Önkormányzatoktól társulásokra József A ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Naki Önkormányzat Attalai Önkormányzat Mezőőri támogatás OEP-től védőnőkre Iskolatej támogatás Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés Út az esélyhez program KÖVICE támogatás Perekaci árok hulladékmentesítése Fafajok telepítése Elhagyott hulladék begyűjtése GYISM Regionális konferencia támogatás évi adóerőképesség számítás miatt Munkaügyi Központtól Többcélú Társulástól

18 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Közlekedési támogatás Tolna Megyei Önk. közműv. Támogatás KEF támogatás EU napokra támogatás Földgáz áremelés ellentételezése Pénzátvétel államháztartások kívül Energia Központ Virágos vasútállomás Árpád utcai házra Vállalkozóktól összesen: Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Fecskeház építésére Ökológiai folyosó Konda patak Cigányság élethelyzetének javítása TRFC támogatások Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató Gunarasi utak felújítása Kamattámogatás XXI. sz.-i iskolához KÖVICE támogatás Kertvárosi szennyvízhálózat építés ROP támogatások Fogd kezénél, ki elmarad Erzsébet Ó Városrehabilitációs akció József Attila infrastrukt. fejl BM önerő támogatás Fogd kezénél Erzsébet Óvoda felújítás Városrehabilitációs akció József Attila infrastruktúrális fejl GYISM Balatonfenyves tábor DDRFT támogatás Kertvárosi szennyvíz Dózsa, Báthori, Katona J. útfelújítás Erzsébet u. felújítás Kórház, Béke, Fő u. felújítás Kölcsey u. felújítás Liliom u. felújítás Madách u. felújítás Molnár Gy. u. felújítás 0 0

19 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Zalka Máté u. felújítás Otthonteremtési támogatás Tolna m. Önk. Móra Isk.felújítására Községi Önk.tól eü gép műszer beszerzés KIOP támogatás ivóvízminőség jav. progr összesen: Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros Lakosságtól szennyvízhálózatra belváros Parkoló megváltás Vízműtől tanuszodára Lakosságtól Gunarasi utakra összesen: IV. cím összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Ipari Park és Logisztikai Központ Jóléti Alpítv. Családs. Szolg Kapos ITK Hamulyák Alapítvány DFC-nek Lakosságtól összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése V. cím összesen: VI. Hitelek 1. Működési hitel Beruházási hitel Rulirozó hitel VI. cím összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Kiegyenlítő függő átfutó tételek

20 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Mindösszesen: sz. melléklet Önkormányzat költségvetésének évi kiadásai eft eft eft Cí Alcí m m Cím neve Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat dec.31-ig 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Belvárosi Általános Iskola I. Személyi juttatások előír II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadás VII. Működésre átadott cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak juttatásai V. Felhalmozási kiadás VII. Működésre átadott pénzeszköz cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir

21 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám III. 1. Dologi előirányzat Ingyenes úszásoktatás IV. Ellátottak jutatásai V. Felhalmozási kiadás 1. Eszközbeszerzés Labdafogó háló VI. Felújítás cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak juttatásai 33 V. Felhalmozási kiadás VI. Felújítás cím összesen: sz. Ipari Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V. Felhalmozási kiadás Gép, berendezés VI. Felújítás cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadás IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai V. Felhalmozási kiadás VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszköz cím összesen: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat V. Felhalmozási kiadás

22 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 108. cím összesen: Területfejlesztési Társulás I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat V. Felhalmozási kiadás VII. Működésre átadott cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások VII. Működésre átadott pénzeszköz V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások V. Felhalmozási kiadás cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás III. Dologi kiadások cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal Város és községgazdálkodás Út az új esélyhez program Diákönkormányzat nyári munka Erzsébet Óvoda felújítás pályázat József Attila ÁMK felújítás pályázat I. cím összesen: II. Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal Város és községgazdálkodás

23 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 3. Út az új esélyhez program Segélyeket terhelő járulékok Diákönkormányzat nyári munka Erzsébet Óvoada felújítás pályázat József A. ÁMK felújítás pályázat II. cím összesen: III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri keret, testvérvárosok Televíziós műsorkészítés Intézményi vagyonbiztosítás Foglalkoztatáseü. szolg Intézményi gáz Szerződéses járat szolgáltatás Városi kulturális ünnepségek Gyermek és ifjúsági önkormányzat Város és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Köztisztaság, parkfenntartás Hulladékgyűjtés kezelés Utak szennyeződés mentesítése Parkfenntartás Temetőfenntartás Közvilágítás Egészséges városok programok Általános iskolások étkeztetése Katasztrófa védelem Környezet és természetvéd. feladatok Szerződéses szociális ellátások 21.1 Bölcsőde Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő szolgáltatás Családok és gyermekek átmeneti otthona Népkonyha Tanyagondnoki szolgáltatás Rehabilitációs foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás

24 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Közcélú foglalkoztatás Lakóotthon üzemeltetés Krízistámogatás Adósságkezelés Hajléktalan ellátás Uszodabérlet Kamatfizetés 23.1 Beruházási hitel után Működési hitel után Közvilágítás korszerűsítése Interpellációs keret Út az új esélyhez program évi normatíva visszafizetés Városrehabilitáció Int évi alulfinanszírozás Áfa befizetés Szakmai fejlesztés okt. intézményeknél Erzsébet Óvoda felújítás pályázat József A. ÁMK felújítás pályázat III. cím összesen: V. Felhalmozási kiadás 1. Fecskeház építése Kórház rekonstrukció Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Földvár rekonstrukció Városi táblák Polgármesteri Hivatal modernizáció Önk. fogl. eszközbeszerzés Zrínyi melegítő konyha Területvásárlás Ipari Park KHT-tól Gyenis A u. 16. épületvásárlás Hulladékudvar létesítés Kertvárosi szennyvízcsatorna építés Támasz Otthon bővítésére ingatlan Gyár utcai kisállomás vásárlás Szociális taxi vásárlás Ivanich u. közmű kiváltás Minőségirányítási rendszer

25 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 18. Gunaras alaptőke emelés Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. jegyzett tőke Arany János tér kisajátítás Teleki u. ingatlan vásárlás Csapadékvíz elvezetés kiépítése LIDL kerékpárút közvilágítás Út az esélyhez program tárgyi eszköz Gunarasi utak aszfaltozása Erzsébet utca közműv., víznyomóvezeték Juhász Gyula utca közművesítés Belvárosi szennyvízcsatorna építés Radnóti u. közmű építés Családsegítő eszköz vásárlás Arany J. u. 8. szennyvízcsatorna vásárlás Lakásgazdálkodási Kht. törzstőke emelés Sportpálya kialakítás Kerítés DFC sporttelep Bordás A. u. 25. épület vásárlás Ingatlan vásárlás (Zöldért) Szavazórendszer Fényújság víztoronyra Közvilágítás bővítés Könyvtár internet helyiség kialakítás Művelődési Ház mozi kialakítás Polgármesteri Hivatal informatikai fejl Gépkocsi vásárlás József A. ÁMK iskola bejárat, parkoló Kórházi altatógép Földterület vásárlás Ady u.-i díszkút Kaposvári TISZK törzstőke Fürdőző Gúnár szobor Ivóvízminőség javító program KIOP Ady u. parkoló Kültéri információs terminál

26 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám V. cím összesen: VI. Felújítások 1. Molnár Gy. u. csapadék csatorna Molnár György u. parkoló felújítás Balatonfenyvesi tábor felújítása Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukció Játszótér felújítás Akadálymentesítés Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató Koronás Udvarház pince Szivárvány Óvoda tető Fűtőmű rekonstrukció Kórház utcai járda, út Erzsébet Óvoda felújítás Városrehabilitáció József Attila ÁMK felújítás Újdombóvár Közösségi Ház Művelődési Ház kisterem Gunarasi járdák, Kernen tér felújítás Belvárosi Iskola nyílászáró csere Kinizsi u. 37. bokszterem Szociális Otthon bejárat burkolat Szociális Otthon kapu felújítás Szociális Otthon gazd. bejárat aszfaltozás Arany János téri orvosi rendelő Bezerédj utcai játszótér Molnár Gy. Iskola hőközpont felújítása József A. ÁMK óvoda kerítés felújítása József A. ÁMK iskola vakolása Dózsa, Báthori, Katona J. u. felújítás Erzsébet u. felújítás Kórház u., Béke u., Fő u. felújítás Kölcsey u. felújítás Liliom u. felújítás Madách u. felújítás Molnár Gy. u. felújítás

27 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 35. Zalka Máté u. felújítás Móra Ferenc Iskola sportudvar Gunarasi ifjúsági tábor felújítás Önkéntes útépítések Szigligeti u Polgármesteri Hivatal VI. cím összesen: VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság Többcélú társulás működésére Állami gondozási díj Szoc. gyermekétkeztetés Móra Isk Uszoda bérlet Móra Isk Kaposvári Polg. Hiv. (TISZK) Összesen: Államháztartáson kívül 2.1 Művelődési Ház Kht "Hospital" Alapítvány Gunaras Rt. idegenforgalmi adó Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek Római Kat. Plébánia temetőfenntartás Viziközmű Társulat támogatás Fiatal Értelmiségért Alapítvány Szoc. Lakásalap Alapítvány Védett épületek Polgárőrség Pályafenntartás Református Egyház Óvoda fenntartás Kapos Innovációs Kht Várossz. és Városv. Egyesület Múzeális gy Táboroztatás támogatására Iskola egészségügyi feladat Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Sipos Gyula ösztöndíj rendszer

28 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 2.20 Jóléti Kht Út az esélyhez program Jóléti Alapítvány Út az esélyhez program Kapos gyermektánccsoport Jóléti Alapítvány foglalkoztatási pályázat Gemenc Volán Szt Lukács Kht eü dolgozók képzése Lakásgazd. Kht biztosítási kártérítés Pusztai vízellátási társulásra III. sz. HO körzet működésére Lakásgazd. Kht közhasznú foglalkoztat Iparűzési adó 10 %-ából Szociális gyermekétkeztetés Gárdonyi Isk Összesen: Önk. által folyósított ellátások 3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Beiskolázási segély Rendkívüli gyermekvéd. támogatás Temetési segély Köztemetés Gazdálkodást segítő támogatás Közgyógyellátás Iskolatej akció Adósságkezelés Lakbértámogatás Helyijáratú közlekedésre támogatás Egyszeri támogatás Mozgáskorl. Közlekedési támogatása Szociális célú gyermekétkeztetés 0 0

29 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Letelepedési alap visszapótlás Államháztartáson kívül 2.1 Panelprogram Lakossági közműfejlesztés Otthonteremtési támogatás Kórházi röntgengép beszerzés VIII. cím összesen: IX. Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön Hamulyák Alapítványnak kölcsön Kapos ITK tagi kölcsön DFC-nek Vízmű Kft. tagi kölcsön Felhalmozási célra 2.1 Fiatalok lakáshoz jutása Köztisztviselők lakásép. kölcsön Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön Szent Lukács Egészségügyi Kht IX. cím összesen: X. Céltartalék 1. Iparűzési adó 10%-a Pályázati saját forrás Céltámogatás kórházi gép-műszer Helyi közlekedés támogatása Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere JAM csarnok épület felújítása Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem Szigeterdő lakótorony III. ütem Tanácsköztársaság épület parkoló Gunaras Tó utca csapadékvízelvezetés Rákóczi u. gyalogátkelőhely 900

30 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 2.10 Belvárosi Isk. hőközpont korszerűsítése Gunarasi Tábor felújítása Móra F. Ált. Iskola korszerűsítés Polg. Hivatal informatikai korszerűsítés 0 3. Államháztartási tartalék Szakmai és informatikai fejlesztés Közalkalmazotti juttatásokra Normatív támogatás visszafizetés Térségi integrált szakképző központ X. cím összesen: XI. Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek Közvilágítás korszerűsítése Folyószámla hitel Kistérségi szennyvízelhelyezési program XI. cím összesen: cím összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 9534 Mindösszesen:

31 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám 101. cím részletezése Személyi juttatás Módosít ott előírány zat Dombóvár Telje sítés dec. 31-ig Módosít ott előírány zat Egyesített Szociális Intézmény kiemelt előirányzata 2.a melléklet Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Teljes Módosít Teljes Módosít Teljes Módosít ítés ott ítés ott ítés ott Teljesítés dec. előírány dec. előírány dec. előírány dec. 31-ig 31-ig zat 31-ig zat 31-ig zat Szakcs Gyulaj Össze sen: cím részletezése Személyi juttatás Módos ított előírán y-zat Telj e- sítés dec. 31- ig Kapaszkodó Szivár-vány Óvoda Városi Könyv-tár Integrált Ö. Sz Össze-sen: 551 Telje -sítés dec. 31-ig Munkaadót terhelő j. Módosí tott előírán y-zat Dologi kiadás Módosí tott előírány zat Teljes ítés dec. 31-ig Felhalm. kiadás Módos ított előírán yzat Teljes ítés dec. 31-ig Ellátottak juttatásai Módos ított előírán yzat Teljes ítés dec. 31-ig Felhalmozásra átadott Módos ított előírán yzat Teljes ítés dec. 31-ig 2.b melléklet Kiadás összesen Módos ított előírán yzat József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai 103. cím részletezése Személyi juttatás Módo sított előírá nyzat Telje sítés dec. 31-ig Munkaadót terhelő j. Módo Telje sított sítés előírá dec. nyzat 31-ig Dologi kiadás Módo Telje sított sítés előírá dec. nyzat 31-ig Ellátottak juttatásai Módo sított előírá nyzat Telje sítés dec. 31-ig Felhalm. kiadás Módo sított előírá nyzat Telje sítés dec. 31-ig Műk. célra átado tt Telje sítés dec. 31-ig Teljes ítés dec. 31-ig c melléklet Kiadás összesen Módo sított előírá nyzat Telje sítés dec. 31-ig József A. ÁMK Általános Isk. és Óvoda Dalmand Általános Isk. és

32 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Óvoda Nak Általános Isk. és Óvoda Attala Összesen: Megnevezés Záró pénzkészlet évi pénzmaradvány elszámolása Korrekciós tételek Vállalk. tev. ered-ménye Pénzmaradv ány Intézményi évi alulfinansz /1. sz. melléklet eft évi normák elsz. Egyesített Szociális Int József A. ÁMK Belvárosi Ált. Iskola Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Cs. János Szakk sz. Ipari Szakképző Isk. Tűzoltóság Integrált Önk. Szolg Szerv. Területfejles ztési Társulás Polgármeste ri Hivatal Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3/2. számú melléklet Út az új esélyhez foglalkoztatási program Bérlakás program Tanácsközt. tér számla Bérlakás program Liget ltp. számla Fecskeház építése elkülönített számla 770 Szállítói számlák kifizetése eft Központosított előirányzatok maradványa Gyermek és ifjúsági feladatok Települési önk. belterületi közutak felújításának támogatása

33 Dombóvári Közlöny II. évfolyam 6. szám Bankszámlaegyenleg szakképzési Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Csere János Szakközépiskola számú Ipari Szakképző Intézet Visszafizetendő állami támogatás Összesen: évi felújítások 4/1. számú melléklet eft Apáczai Csere János Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés dec. 31-ig Gép, berendezés ÁFA Illyés Gyula Gimnázium Gép, berendezés ÁFA sz. Ipari Szakképző Iskola Gép, berendezés ÁFA Polgármesteri Hivatal Ingatlan ÁFA Összesen: évi beruházások 4/2. számú melléklet eft Apáczai Cs. J. Szakközépiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés dec. 31-ig Immateriális javak Gépek, berendezések ÁFA Integrált Önk. Szolg. Szerv. József Attila ÁMK Gépek, berendezések ÁFA Immateriális javak Gépek, berendezések

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM

2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. szeptember 30. XI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 19. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben