ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 14-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatnia a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzatnak az előirányzatok felhasználására vonatkozóan féléves elemi költségvetési beszámolót is kell készítenie, melynek fordulónapja június 30. A képviselő-testület június 30-i ülésén tárgyalta meg az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. Az elfogadott rendelet kihirdetését követő napon (2010. július 8.) lépett hatályba, de a tájékoztató mellékletében szereplő módosított előirányzatok a 19/2010. (VIII.8.) önkormányzati rendelet adatait tartalmazzák, a teljesítési adatok összehasonlítása esetében kérjük a rendeletmódosítást is figyelembe venni. Az önkormányzat költségvetését működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó források jelentős, 200 millió forintot meghaladó csökkenése miatt az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét felülvizsgáltuk, a meghatározott szempontok szerint az I. ütemre támogatási igényt nem tudtunk benyújtani. A hiányt hitel igénybevételével fedezte a képviselő-testület. A kiemelt projektek esetében az I. félévben elsősorban az előkészítő feladatokra és az előlegre teljesített kifizetést az önkormányzat, a kivitelezési munkák nem kezdődtek meg az időszakban. A félév során a képviselő-testület a szociális célú városrehabilitáció saját forrását csökkentette, azonban önrészt vállalt a Kórház A szárny rekonstrukcióhoz, döntött több kisebb fejlesztés indításáról, így az Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére elnyert támogatás ellenére a költségvetési rendelet módosításában a hitelfelvétel összege 442 millió forint. Az önkormányzati szinten teljesített összes kiadás elsősorban a céltartalékok felhasználása miatt elmarad az éves előirányzat időarányos részétől, emiatt a hitelfelvétel összege még nem jelentős. Az önkormányzat I. félévi bevételei A évi költségvetési rendeletben (pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül) a bevételek főösszege eft, mely a költségvetési rendelet módosítás alapján eft-ra emelkedett. A bevételek teljesítése az I. félévben módosított előirányzat 49%-a, eft. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozta, meghatározta a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az

3 3 első félévben az éves előirányzat 54,3%-át utalták át, az előző évtől eltérően később, a hónap utolsó napján. Az önkormányzat április 30-án előirányzatot nem mondott le, a július 31-i lemondás és pótlólagos igénylés hatása a II. félévben jelentkezik, összesítve 13 millió forinttal csökkentve az önkormányzat normatív állami hozzájárulását. Az intézmények közül a legnagyobb mértékű a lemondás az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál, amely 9,6 millió forintos kiesést jelzett. A bevétel elmaradását az intézmény kiadási előirányzatainak csökkenésének követnie kellene, különben az eddigi pénzügyi problémái súlyosbodnak. A lemondás önkormányzati szinten a bölcsődei létszámot (5 fő), gimnáziumi oktatást (2010/ fő), szakiskolai oktatást (2010/ fő), szakképzési évfolyam elméleti képzést (2010/ fő), valamint a gyakorlati képzést érintette. A jövedelemdifferenciálódásra kapott összeget az iparűzési adóalap változása miatt nem változtattuk. A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a jövedelempótló ellátásokra és a közcélú foglalkoztatásra a tényleges létszám alapján benyújtott igénylés alapján folyósítanak, az I. félévi adatok egy havi előleget is tartalmaznak. A szabályozás változása alapján az alanyi jogon folyósított ápolási díjra és járulékára 75%-os, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-os, a közcélú foglalkoztatás munkabérére és közterheire 95%-os, a további ellátásokra 90%-os a támogatás mértéke. A központosított támogatások esetében a fejlesztési jellegűek közül a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert összeget a pályázat végrehajtása előtt megküldték. Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések saját forrás kiegészítésére nyújtandó támogatás igénylésére a kifizetési kérelmek elfogadása után kerülhet sor. A területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált támogatásokhoz hasonlóan a központosított előirányzatból a TEUT támogatást is a munkák elvégzése és a helyszíni vizsgálat után fizetik ki. A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű a évi keresetkiegészítésre kapott támogatás, a kereset-kiegészítés összege az előző évinél alacsonyabb volt (340 eft havi bruttó illetményig Ft), az éves összeg két részletéhez (február, április) a szükséges összeget biztosították. A nyári gyermekétkeztetés keretében június augusztus 31. időszakra kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri melegétkezést biztosítani. A gyermekenkénti napi 370 Ft összegű támogatást utólagos elszámolás ellenében június hónapban átutalták. A keret összeget 203 főre számították, a megyei keretből további 30 főre igényelt támogatást az önkormányzat. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati sajátos működési bevételek részét képezik a megosztott, központilag szabályozott adókból származó bevételek. A településre kimutatott évi személyi jövedelemadó 8%-a az év során nem változtatható ( eft), a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez számított összeg ( eft) az iparűzési adóerőképesség változása és a térségi feladatok mutatóiban történő módosulás

4 következtében az önkormányzat lemondása esetén csökkenhet az idei évben, a tényleges mutatók szerinti elszámolás a jövő évben esedékes. A gépjárműadó 100%-ban az önkormányzatnál marad, az adómérték változása miatt az előző évinél magasabb összeg a tervezett, mely feldolgozott adatok és az I. félévi befizetés alapján a hátralékok eredményes beszedése esetén teljesíthető. Az önkormányzat által meghatározott helyi adók között a magánszemélyek kommunális adója a számított szinten van, a lajstrom szerint az alapadó 76 millió forint, az életkor alapján megállapított mentesség levonása után 58 millió forint beszedhető. A vállalkozók kommunális adójának megszüntetése mintegy 1,5 millió forint kiesést jelent. Az építményadó nagy része a Gunarasfürdő területén található üdülők után folyik be, a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek üzleteik, műhelyeik után éves szinten 4 millió forintot fizetnek be. A féléves adatok alapján a terv megvalósulhat. Az idegenforgalmi adó az elmúlt évekhez hasonlóan alakul, nagyobb összeg a második félévben várható. A törvényi változás az iparűzési adó bevétel nagyságát is befolyásolta. A június 30-ig befizetett összeg az éves terv 39%-a. A május 31-ig esedékes adóbevallások alapján a évi adóelőleg összege 472 millió forint. A márciusi adóelőleget az önkormányzathoz befizették az adózók, a második részletet már az állami adóhatóságnak kellett volna teljesíteni, emiatt a túlfizetések teljes összegét kérték visszatéríteni. Az iparűzési adó esetében a visszatérítés összege 55,7 millió forint volt. A évi LVII. törvény módosította a helyi iparűzési adóval kapcsolatos törvényeket, az iparűzési adóügyekben továbbra is az önkormányzat adóhatósága jár el. A tervezett adóbevétel akkor érhető el, ha a tevékenység bővülése miatt a vállalkozók a várható adó összegére az adóelőleget december 20-ig kiegészítik. Az önkormányzati saját bevételek nagysága az időarányosnak megfelelő. A kötvénykibocsátásból befektetett összegre számított hozam elérését a csökkenő kamatszint befolyásolja, a félévi adatok nem tartalmazzák a befektetési jegyre járó hozamot, melyet az eladáskor realizálunk. Az ingatlanértékesítésnél a kijelölt ingatlanok, telkek eladása esetében előrelépés nem tapasztalható, a bevétel zömét a Fő utca 43. sz. alatti ingatlan és a Dőry Hugó utcai telkek vételára adja. Az önkormányzati vagyonból a Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. a szennyvíz beruházás, a Dombóvári Vízmű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeit vette bérbe. A bérleti díj kötött felhasználású. Osztalékot a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. fizetett a taggyűlés határozata alapján. Az intézményi saját bevételek az 516. számú Ipari Szakképző Iskola kivételével időarányosak. Az intézmény bevételeiből a nagyobb arányt az élelmezés adja. A félévi adatok alapján a térítési díj beszedése a gyermek és felnőtt étkeztetésnél egyaránt elmarad az időarányostól, annak ellenére, hogy az élelmezési napok 60%-a erre az időszakra esik. Erőteljesen visszaesett az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított szolgáltatás nagysága, a cafetéria rendszer engedélyezésével lehetőségük 4

5 5 nyílt a dolgozóknak a juttatás igénybevételére az önkormányzati intézményeken kívül is. A tankonyha bevétele szintén alacsonyabb (nettó 5,4 millió forint) az elvártnál. A tanműhelyi szolgáltatások teljesítése csekély mértékű (575 eft). Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Az intézményfenntartó társulásokban lévő önkormányzatok nagy száma miatt rendkívül jelentős a társulási hozzájárulások meghatározása és beszedése. A társulási hozzájárulás összegének és jogcímének elfogadása már állandó jellegű problémát jelent az említett önkormányzatokkal, elsősorban a gazdasági feladatokra és a közvetett költségekre jutó mérték meghatározásánál. Az egyes évek elszámolását hátráltatja, hogy az állami normatívákon és saját bevételeken kívül a többcélú társulás is nyújt támogatást a feladatokhoz, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése után (2009. évre a vizsgálat szeptember 6-án kezdődött) válik véglegessé az előző évi állami támogatás. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet, melynek 50%-a esedékes március 1-ig. A társulásnál a hátralék kisebb mértékű. Az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó előző évi elszámolásokat Szakcs és Gyulaj községek önkormányzata áttekintette, a végleges számok alapján visszafizetési kötelezettségünk lett. Szakcs esetében a eft-ot kell visszautalnunk, a tagintézmény költségvetésének módosításával az idei hozzájárulás is jelentős mértékben csökkenni fog. Gyulaj a gazdasági szervezet kiadásaival tagintézményre felosztott részét ítéli meg magasnak, 400 eft fizetését fogadja el. A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az időarányostól kissé elmaradva, de részletekben küldi a hozzájárulást. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény működési költségeire még nem térített, az előző év elszámolásának jóváhagyását nem küldte vissza. A kötelezettségekre felszólításban figyelmét felhívtuk. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzatnak kell fenntartani, de az önkormányzatokkal az egyeztetés a társulási tanács ülésein meghozott döntések és elhangzott ígéretek ellenére nehézkes. Döbrököz a társulási megállapodás ellenére a gazdasági feladatok költségére az állami támogatás százalékos arányában szeretne téríteni, az előző évi elszámolást nem írta alá, de a hozzájárulást részletekben fizeti. A kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményegységekre a normatív állami hozzájárulást Kaposszekcső Község Önkormányzata kapta meg és szerepeltette beszámolójában. Önkormányzatunk a társulási hozzájárulás évi elszámolását eljuttatta Kaposszekcsőnek, de az önkormányzat az elszámolást nem fogadta el, Jágónak és Csikóstőttős község tanulóira és ellátottaira jutó hozzájárulás beszámítása miatt. A két önkormányzat területén lakó gyermekek a kaposszekcsői tagintézmény óvodásai, tanulói, a megosztás alapjául szolgáló adatok szerint az utánuk járó támogatást Kaposszekcső vette fel. Az önkormányzatonkénti külön elszámolás elfogadható tartalmáról visszajelzés még nem érkezett kérésünk ellenére.

6 6 A évi társulási hozzájárulásból az I. félévi részt augusztus hónapban utalták át. Kapospula az elmúlt évekhez hasonlóan szintén késedelemben van a társulási hozzájárulás megfizetésével. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő felmérés adatai és az előző évi elszámolás egyeztetése után rendezte a tagintézményi támogatásokat az időarányos részig. A nem kötelező szociális feladatokra az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Minisztériummal, a szolgáltatások alaphozzájárulását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat. Az iskolatej program finanszírozási kérelmének elfogadásában és a támogatás utalásában jelentős a javulás, az I. félévben megérkezett a szeptembertől december hónapig és a januártól március hónap végéig terjedő időszak támogatása is. A programban résztvevők száma a társulási tagintézmények csatlakozásával emelkedett, és a tej vételárának növekedése miatt a támogatás is nagyobb összegűvé vált. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül az oktatási-nevelési munka megújítása TÁMOP programban az előleget az előző évben megkapta az önkormányzat, újabb kifizetési kérelmet a II. félévben nyújtunk be. Az Integrált oktatási hálózatok fejlesztése programra kérhető előleg megérkezett az önkormányzat számlájára. A programoknál szállítói finanszírozás van, a támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül átutalásra. A támogatások rögzítésére és könyvelésére a közreműködő szervezet értesítése és igazolása szolgál. A közlekedési csomópontok esetében az értesítések a nyári időszakban megérkeztek, a térségi szennyvíz program előkészítésével az utolsó kifizetési kérelem alapján történő utalás esedékes a hátralévő időszakban. Az Új Tudástár- új tudástér TIOP pályázat esetében a közbeszerzési eljárások eredménytelenül fejeződtek be, emiatt a támogatási előleget visszautaltuk. A rendezési terv módosításához a vállalkozók felajánlása alapján a szerződések aláírása után, még az idei évben esedékes az utalás. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A rendeletben szereplő támogatási kölcsönök közül a Kapos ITK Nkft. által átvállalt kölcsön idei megtérülése kétséges, a Hamulyák Közalapítvány új támogatók befizetése, vagy vagyonértékesítés esetén képes törlesztésre. Az önkormányzat I. félévi kiadásai A évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (finanszírozási műveletek nélkül) eft, a rendeletmódosítás után csaknem elérte a 6,5 milliárd forintot. A teljesített kiadások eft, az éves módosított előirányzat 43%-a. A teljesítés százalékában jelentős szerepet játszik, hogy a céltartalékban elkülönített összegek a fejlesztésekhez még nem váltak szükségessé. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járuléka 50%, a dologi kiadások 25,7%, pénzeszközátadások 2%, társadalom és szociálpolitikai juttatások 6,9%, felhalmozási célú kiadások 13% részarányt képviselnek.

7 7 A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások aránya 72,7%, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások nagyságát befolyásolta a keresetkiegészítés kifizetése is, de ennek beszámítása esetén is magas a helyettesítésekre, túlórákra (63 millió forint), állományba nem tartozók juttatásaira (61 millió forint), szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó (13,5 millió forint) kifizetés. Az egyes intézmények előirányzatainak teljesítése általában időarányos, finanszírozási problémák a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál (több pályázat végrehajtása folyik) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál tapasztalható. Az intézmény személyi juttatásokra eft-ot, járulékra eft-ot, dologi kiadásra eft-ot fordított. A személyi juttatásokon belül a túlóra eft, a külső személyi juttatások eft, a dologi kiadások között a számlázott szellemi tevékenység eft, melyek nagy aránya mutatja a foglalkoztatás felülvizsgálatának szükségességét. Az intézmény dologi kiadásainak teljesítése nem tükrözi az intézmény valós helyzetét, kötelezettségvállalásainak állományát, mivel június 30-án a lejárt szállítói állomány eft, melyből 30 napon túli eft. Az iskolának a évi állami támogatás elszámolása során 4,6 millió forint visszafizetése keletkezett, mely a évi normatíva lemondás miatti csökkenéssel együtt a költségvetési tervezetthez képest 14,2 millió forint kiesést jelent a finanszírozásból. A kiadások között a tanulói létszám csökkenése ellenére megtakarítást nem várunk az előrehozott szakképzés engedélyezése miatt. Az intézményi feladatellátás az oktatási ágazatban változik az év során, egyrészt az Apáczai Oktatási Központ infrastrukturális fejlesztése miatt az oktatás helyszíne módosult átmeneti időre, másrészt az új tanév kezdéssel a tanulócsoportok és az oktatásban résztvevők száma változik. A létszámváltozás az állami támogatás módosulása miatt a pénzügyi helyzetet is befolyásolja. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium tanulólétszáma a tavalyihoz képest 57 fővel csökkent. A szakiskolai és alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzésben résztvevők létszáma csekély mértékben csökkent. Szakközépiskolai oktatásban (9-12. évf.) a tavalyinál 13 fővel kevesebb vesz részt. Az érettségi utáni OKJ tanulók szám 22 fővel kevesebb, min tavaly, és az esti érettségire is 12 fővel kevesebben jelentkeztek. A beiskolázás során az iskola meghirdette a szakiskolai képzés mellett az előrehozott szakképzést is. Az összes jelentkező közül mindösszesen 4 fő jelentkezett hagyományos szakiskolai képzésre, így ők az előrehozott szakképzésbe kerültek átirányításra. Az osztályok száma a tervezetthez képest nem változott, azonban az előrehozott szakképzés pedagógus létszámigénye jóval magasabb, mint a szakiskola évfolyamára előírt, ezért a létszámcsökkenés ellenére jelentős mértékű pedagógus álláshely csökkenés nem várható. A tanulólétszám még nem végleges, várhatóan szeptember végére alakulnak ki a végleges tanulócsoportok. A kollégiumi létszám kevéssel elmarad a tavalyitól, de szintén szeptember végére várható a végleges struktúra kialakulása. Az OKJ képzésben résztvevő tanulók délutáni gyakorlata miatt a tavalyinál nagyobb órakeretet kell biztosítani

8 tanulófelügyeletre, amely a délelőtti időszakot érinti, és 0,6 pedagógus álláshely növekedést jelent. Tekintettel arra, hogy az igazgatói állás betöltésére kiírt pályázat eredménytelen volt, és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti helyettesítési rend alapján került sor az intézményvezetői feladatok ellátására, a pedagógus létszám meghatározása esetén a betöltetlen igazgatói álláshellyel csökken az engedélyezett álláshelyek száma. Végleges pedagógus álláshely számítására szeptember végén lesz lehetőség. Az Illyés Gimnázium tanulólétszám a tavalyihoz képest 20 fővel kevesebb. Az iskola az idén sem tudott szakképzési évfolyamon csoportot indítani, és a pedagógus álláshelyek tervezésénél sem számoltunk erre a feladatra álláshelyet. A kollégium létszáma tovább csökkent, jelenleg egy csoportban látják el a tanulókat a tervezett kettő helyett, emiatt az intézmény tényleges pedagógus álláshely szükséglete 0,5 álláshellyel fog csökkenni. Az Apáczai Oktatási Központ óvodáiban a döbröközi kivételével mindenhol nőtt a gyermeklétszám. A gyermekcsoportok száma a Szivárvány Óvodában a Képviselőtestület 163/2010. (IV. 26.) Kt. sz. határozata alapján 7-re emelkedett, amely a pedagógus álláshelyeket kettő, a technikai álláshelyeket egy fővel növelte az intézménynél. A többi feladat-ellátási helyen az alkalmazotti létszámszükséglet nem változott. Az általános iskolák közül a Belvárosi Iskolában 18 fővel kevesebb tanuló kezdett idén tanévet, a tanulócsoportok száma a tervezettnek megfelelő. A tavalyihoz képest jelentősen nőtt az iskolában a létszám számításánál két főnek számító tanulók száma, ezért a feladat ellátásához szükséges órakeretet meg kellett emelni, emellett csökkent az orvosi szakvélemény alapján magántanulók száma. A tervezett pedagógus álláshelyekben változás nem várható. A döbröközi iskola létszáma csekély mértékben nőtt, a tervezett létszámszükséglet nem változott. A kaposszekcsői iskola tanulólétszáma 4 fővel csökkent, a csikóstőttősi alsó tagozaté pedig ugyanennyivel nőtt. A tervezettnek megfelelően Csikóstőttősön mindkét osztályban, míg Kaposszekcsőn felmenő rendszerben az első osztályban megkezdődött az iskolaotthonos ellátási forma bevezetése. Az alkalmazotti létszámok a költségvetési rendeletben foglaltak szerint alakulnak. Az Apáczai Középiskolájában a tavalyihoz hasonló létszámmal indították a tanévet, ezen belül a tavalyinál több a évfolyamos tanuló, és kevesebben jelentkeztek az érettségi utáni szakképzésre. A végleges statisztika időpontjáig elsősorban az érettségi utáni szakképzés tanulócsoportjaiban várható változás, amely nélkül a tényleges pedagógus szükséglet megállapítása nem lehetséges. A Kollégium a felújítási munkák miatt az eddigi kettő helyett egy épületszárnyon működik, a férőhelyek emiatt csökkentek, Jelenleg 61 tanuló veszi igénybe, és ezzel a kollégiumi csoportok száma a tervezett 3 helyett kettőre csökkent. Ez átmenetileg álláshely-csökkenést is jelent, amely miatt közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére nem kerül sor, az eddigi üres álláshely túlórában ellátott órái csökkennek. 8

9 Az alapfokú művészetoktatásban szeptember közepén lesz végleges a tanulólétszám, a tavaszi jelentkezési adatok alapján a szükséges pedagógus álláshelyekben változás nem várható. A Bölcsődében az engedélyezett létszámkereten belül vettek fel gyermekeket, a felnőtt létszámigény nem változott. A József Attila ÁMK Dombóvári Iskolájában a tervezettnek megfelelően került sor a beiskolázásra, a tanulócsoportok száma alapján az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma várhatóan nem változik. A Százszorszép Óvodában induló gyermekcsoportok a felmerült igényeket ki tudják elégíteni, a létszám a tervezettnek megfelelően alakul. A Dalmandi óvodában két-két csoport van az óvodában és az iskolában is, a tavalyinál 10 fővel kevesebb az óvodások létszáma, az iskola létszáma két fővel emelkedett. Az Attalai iskola létszáma öt, az óvoda létszáma két fővel emelkedett. Az ÁMK vidéki tagintézményeiben a tervezetthez képest változás nem várható. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain szereplő kiadások esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az elvártnak. A város- és községgazdálkodás szakfeladaton kisebb feladatok (karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésének költsége, táblák készítése, értékbecslés, tervezés) voltak, a közműtérkép aktualizálására, kataszterek elkészítésére még nem került sor. A helyi utak fenntartása címen elsősorban karbantartási munkákat fizettünk ki a nagyobb összeget jelentő kátyúzás, útburkolati jelek festése, padkanyesés pénzügyi rendezése a II. félévben lesz. A lakossági járdaprogram 6 millió forintos előirányzata terhére az első félévben az előző évről áthúzódó kifizetések teljesítése történt meg. A belvízvédelem, települési vízellátás jogcímen a vízátemelők áramdíjára, szennyvíz/figyelőkút vizsgálatára, települési folyékony hulladék elszállítására kifizetett összegek jelentősebbek, a vízitársulatok érdekeltségi hozzájárulásaira, a csatornák, árkok tisztítására egyelőre alacsonyabb összeget költöttünk. Az ingatlanok üzemeltetésénél elsősorban a közüzemi díjakra és a lakóingatlan kezelésére fordítottunk, az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataira (pl. falikazán javítása, lakatos munkák, villamos hálózat karbantartás) az I. félévben csak minimális összeget használt fel az önkormányzat, az Arany János tér 15/A épület életveszélyességének megszüntetésére eft-ot fordítottunk. A szerződéssel és egyéb kötelezettségvállalással lekötött összeg 12 millió forint. Az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésre éves szinten eft-ot terveztünk, a teljesítés félévkor az előirányzatot eft-tal haladja meg, a várható további felhasználás az időjárástól függ. Az utak, parkolók gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkáit a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végezte, valamint a téli szezonban biztosította a folyamatos rendelkezésre állást. A gyalogos és kerékpáros felületekre a munkákat a helyi vállalkozókból álló konzorcium látja el. A fenti vállalkozók közös ajánlata alapján a parkfenntartási és a közterület tisztántartási, fenntartási és gondozási feladatait is elvégzik, az általános jellegű városüzemeltetési, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő feladatokra a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat. 9

10 10 Az ÖKO-DOMBÓ Kft. feladata a konténeres hulladékszállítás, a lomtalanítás a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékudvar üzemeltetése és őrzése. A környezet- és természetvédelem területén a kártevők elleni védekezés (gesztenyefák aknázómoly mentesítése) két ütemének költsége 2 millió forint, az első félévben az első ütem kifizetése történt meg. Jelentős összeget költ az önkormányzat fakivágásra, gallyazásra, az ágak, nyesedékek szállítására és aprítására. Az I. félévi teljesítési adatok az időszakban elvégzett munkák költségét nem tükrözik, mivel a parkfenntartás vállalkozási szerződése alapján a vállalkozási díj kifizetése 90 napos határidővel történik, az idényjellegű munkák miatt az alacsonyabb összegű és kifizetett számlák az I. negyedévre vonatkoznak. A zöldterületek, virágok gondozása, fűnyírás költsége elsősorban az év második felében terheli az előirányzatot. Átadott pénzeszközök A működésre átadott pénzeszközök körében az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés tapasztalható (36%). A közművelődési feladatokra, városi rendezvényekre, a Pál-Napi Vígasságokra, a helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Művelődési Ház NKft. és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A Művelődési Háznak a Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó megszervezésére a jóváhagyott eft-ot a III. negyedévben utaltuk át. A civil keret felosztása után a szerződések elkészültek, az aláírt szerződések alapján a támogatások átutalásra kerültek, a kifizetések nagyobb része a III. negyedévben várható, mivel a programok többsége erre az időszakra esik, és a támogatás kiutalása a rendezvények időpontjához igazodik. A sportegyesületek részére a támogatás kifizetése a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően megtörtént. A táboroztatás támogatása valamennyi szervezet részére átutalásra került. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. Védett épületek felújításának támogatására kifizetés a munkák befejezését követően többségében a második félévben várható. A közmunkaprogramra jóváhagyott 880 eft-ból 645 eft kifizetés történt az első félévben a Tolna megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft. részére a Vasúttisztasági foglalkoztatási programra. A DOBÁS és a D.A.R.K. pályázatok projektmenedzseri feladatainak az elvégzésére összesen eft-ot hagyott jóvá, kifizetése a második félévben esedékes. A Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány részére az 50 fős közhasznú foglalkoztatási programhoz eft támogatást biztosított az első félévben. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjából eft, a Kaposvári TISZK működésének támogatása a második félévre ütemezett. A csikóstőttősi árvízkárosultak részére jóváhagyott támogatást július elején utaltuk át. A szennyvízberuházással kapcsolatban az önkormányzati ingatlanok után 38* Ft érdekeltségi hozzájárulást fizettünk a Dombóvár és Környéke Víziközmű társulat részére.

11 11 A Szent Lukács Eü. Nkft. részére aggregátor beszerzésre és gyermek ideggondozó kialakítására biztosított 13 millió Ft támogatás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően a második félévben megtörtént. Az önkormányzat által folyósított ellátások között az ápolási díj és az adósságkezelés esetén lehetséges az éves keretösszeg túllépése. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék állami támogatásának csökkenése miatt feladatként jelölte meg a képviselő-testület a felülvizsgálatot. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, június végén alanyi jogon 113 fő, önkormányzati rendelet alapján 55 fő jut az ellátáshoz, így a díj összegének csökkentése ellenére nem változik számottevően a kifizetett összeg. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. Az adósságkezelési támogatás esetében a bevont személyek számának emelkedése tapasztalható, jelenleg a szolgáltatást 75 főnek nyújtja az önkormányzat, a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. A lakásfenntartás támogatásra benyújtott kérelmek alapján a második félévben növekszik a támogatottak száma. Az átmeneti segély feltételeinek változtatása következtében az éves keret túllépése nem várható. A rendelkezésre állási támogatásra fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget. Az állami támogatás alacsonyabb mértéke miatt a cél az ellátottak számának csökkentése, a közcélú foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaglétszáma a félév során meghaladta a 300 főt, a közcélú foglalkoztatásba bevont személyek létszáma a tervtől elmaradt (120 fő). Felhalmozási kiadások A Gunaras Zrt. alaptőke-emeléséről a részvény-átruházási szerződés alapján minden év végéig dönt a Zrt. közgyűlése. A évi tőkeemelés összege eft volt, ezzel eft-ra (23,84%) emelkedett az önkormányzat részesedése a Zrt-ben. Az ingatlanvásárlásra jóváhagyott eft előirányzatból a féléves felhasználás 525 eft, elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg: földterület vásárlás a Szent Gellért utcában 105 eft, Radnóti utcai földterület vásárlás 160 eft, telek vásárlás Teleki utcában és a József Attila ÁMK-nál (telekhatár rendezés). Az első félévben befejeződött beruházások: - Szabadság utcai iskolánál kiszolgáló út - Szőlőhegyi Óvoda átalakítása lakásokká - Parkoló kialakítása a Tanácsköztársaság téren - Gárdonyi utcai BMX pálya - Polgárvédelem részére utánfutó beszerzés - Szigeterdei kiállítás illemhely kialakítása Az első félévben befejeződött felújítások: - Temetőravatalozók felújítása (Hetényi u., Gorkij u.) - Kórházi mosoda felújítása (CÉDE)

12 12 - TEUT évi útfelújítások: Krúdy Gyula u., Allende u., Madách u., Viola u., Kórház u. - Népköztársaság u. csomópontok akadálymentesítése - Béke u. (VII.-VIII. u. között) felújítása - Gyöngyvirág krt. buszöböl felújítása - Buszmegálló építés Népközt. u Járdafelújítások A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban teljesített kiadás eft, kifizetések az alábbiakra történtek: engedélyek, tervek ( eft), előzetes és környezeti hatásvizsgálat (280 eft), projektmenedzseri feladatok (1.256 eft), digitális földkönyvi kivonat, térképmásolatok, kártalanítás A Kórház utcai és Hunyadi téri csomópontok kifizetése szállítói finanszírozással a második félévben történt meg a DDRFÜ-vel történő többszöri egyeztetést követően. A Művelődési Ház felújítása júniusban elkezdődött, eft kifizetés történt az első félévben (tervek, közzétételi díjak). Szintén júniusban elkezdődött az ÚJ K.O.R. projekt keretében a Belvárosi Általános Iskola felújítása (teljesített kifizetés június végéig eft, közzétételi díjak és a kivitelező Strabag Kft. részére előleg kifizetése a szerződés szerint) Kórház A szárny rekonstrukció (építési engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmány került kifizetésre az első félévben, összesen eft) A bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése és az infrastrukturális fejlesztése, a Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítése a második félévben valósul meg. A Múzeum-felújítás (TIOP) tekintetében az előleg visszafizetése a második félévben megtörtént. Az óvodák infrastrukturális fejlesztésére eft-ot fordított az önkormányzat, az elnyert eft támogatáshoz 20% önerőt kellett biztosítani. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések szerinti kifizetések a pályázatban szereplő összeget nem érték el (főként a nyílászárók esetében) így a fennmaradó keretösszeg terhére lehetősége nyílt az önkormányzatnak több mint 4 millió forint értékben a pályázatban eredetileg nem tervezett bútorokat és óvodai eszközöket beszerezni. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg eft működési hitel és eft beruházási hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ez a rendelet júniusi módosításakor eft-ra ill eft-ra csökkent. A működési hiány fedezetére az idei ÖNHIKI pályázat I. ütemére az önkormányzat nem tudott pályázatot benyújtani. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeretünk júniusban lejárt, ugyanekkora összeggel újabb egy évre szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait utoljára január 1-jétől emelte, azóta a hitelek kondícióiban nem történt változás. Folyószámlahitelt az első félévben 50 napon kellett igénybe vennünk, az átlagos állomány ezeken a napokon eft, június hónapban a hitelkeretet szinte minden

13 13 napon teljesen igénybe kellett venni. Munkabérhitelt az év első felében nem vettünk fel. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. A tőketörlesztés összege Ft, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege Ft (ebből Ft az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat) évben (II. félév) a szuhajdombi víziközmű beruházáshoz évben felvett eft összegű hitel jár le, 2011-ben esedékes a kertvárosi víziközmű hitel, től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a évi kamatot 180 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mérteke a szeptemberi kamat megállapításkor (2009. szeptember március 30. időszakra) 0,1 százalékponttal csökkent az előző félévhez képest (0,8967%-ra). A kötvény utáni kamatfizetésre tervezett összeg évre 10,5 millió forint. A márciusi kamat megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben tovább csökkent (0,8375%-ra). A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 6,5 forinttal (kifizetett kamat összege: Ft), a szeptember végén esedékes törlesztéskor várhatóan forinttal lesz magasabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett (várható kifizetés összege: Ft). A kamatfizetés ezáltal kb. 1,2 millió forinttal lesz magasabb a tervezettnél. A második félévben a folyószámlahitel és a munkabérhitel állománya az év elején tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, a működési hitel kamatára kifizetett összeg június 30-ig 651 eft, augusztus 31-ig eft (a munkabérhitel kamata havonta 1,5 millió Ft), a tervezett 4 millió forint várhatóan nem lesz elegendő évre. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, szeptember 9. Patay Vilmos polgármester

14 Önkormányzat évi bevételei 1. sz. melléklet Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés június 30- előirányzat előirányzat ig 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1.1 Dombóvár Szakcs Gyulaj összesen: Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. Dombóvár összesen: cím összesen: eft 102 József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A. ÁMK Dombóvár Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. Dombóvár Pályázatok Dalmand Pályázatok összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Dombóvár 3 összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. TÁMOP "Tanulás a tanulókért" Pályázatok összesen: Felhalmozási célra átvett

15 TÁMOP "Tanulás a tanulókért" OKM oktatás fejlesztés összesen: IV. cím összesen: cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Központi intézményegység 1.2. Bölcsőde Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda 1.6 Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola Csikóstőttősi Ált. Iskola Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú 1.1 Központi intézményegység 1.2 Bölcsőde Dombóvári Óvodák Döbröközi óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált.Iskola Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.9 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.10 Egységes Iskola Dombóvár Egységes Iskola Döbrököz 1.12 Kollégiumi intézményegység Alapfokú Művészetoktatás összesen: Felhalmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár (TISZK) összesen: IV. alcím összesen: cím összesen:

16 sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú 1.1. OKM Tám. Kezelő Ig. - útravaló Oktatásért Közalapítvány Nemzeti Szakk.és Felnőttképz.Intézet - tanulói ösztöndíj SzMM- pályázatok DDRMK - bértámogatás 224 összesen: Felhalmozási célú 2.1. TISZK - szakképzési hozzájárulás OM- pályázat 142 összesen: IV. alcím összesen: cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 750 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Alulfinanszírozás cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1 TÁMOP pályázati támogatás Indulópont TÁMOP pályázati támogatás Lépjünk együtt összesen: cím összesen: Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 3 980

17 összesen cím összesen: intézmények összesen Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Munkaügyi Központ támogatása 1.3 Állami támogatás Tolna Megyei Önkormányzat Működési célú pénzátvétel összesen: cím összesen: Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel Összesen: cím összesen Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat, hozam Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

18 II. 18 I. cím összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás összesen: Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés Rendelkezésre állási támogatás összesen: Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás Buszmegálló Népköztársaság u Buszmegálló Gyöngyvirág körút Népköztársaság u. csomópont akadálymentes Járdák felújítása Dombóvár területén összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav. belső f Eszköz- és gépbeszerz. Borostyán Kft részére Játékeszközök beszerzése Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése összesen: Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása TEUT útburkolat felújítások EU Önerő Alap Térségi szennyvíz EU Önerő Alap ÚJ K.O.R EU Önerő Alap Művelődési Ház felújítás Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám Új Tudás-Műveltség program Gyermek szegénység elleni program - nyári étkeztetés Bérpolitikai intézkedések támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedések támogatása

19 Óvodáztatási támogatás Bölcsődék és közokt.int. infrastrukturális támogatása összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás Osztalék III. cím összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Önkormányzatoktól társulásokra József A. ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Attalai Önkormányzat ESZI működtetésére Szakcs Gyulaj APOK működésére Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak Döbrököz Kapospula Nak Attala Intézményfenntartó társulások költségeire Többcélú Társulástól intézményfenntartásra Mezőőri támogatás OEP-től finanszírozás Iskolatej támogatás Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Támogató Szolgáltatás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Pszichiátriai betegek ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás TÁMOP kompetencia alapú oktatás TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés Kisebbségi Önkormányzat támogatása Működésképtelen önk. tám. (előző évi) Mozgáskorlátozottak közl.tám

20 Választásokra Kábítószer Egyeztető Fórum Érettségi vizsgáztatás támogatása Polgárvédelem - programra átvett Munkaügyi központtól átvett Fordított áfa miatti bevételek összesen: Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Lakosságtól Kismamák bérlete, HPV oltás önrész Vállalkozóktól összesen: Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás DDOP támog. Hunyadi téri csomópont DDOP támog. Kórház utcai csomópont KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak előkészítés KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak 2010.ütem Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő Dalmandi önkormányzat Attalai önkormányzat TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása Rendezési terv elkészítésére átvett Kistérségi integrációs program összesen: Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Parkoló megváltás Lakosságtól szennyvízhozzájárulás Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás Önkéntes útépítés 31 összesen: IV. cím összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kapos ITK Hamulyák Alapítvány Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

21 V. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ sz. Ipari Szakképző Iskola Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal befektetési jegy József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Oktatási Központ sz. Ipari Szakképző Iskola Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK Integrált. Önk. Szolg. Szervezet Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda 13. Integrált Önk. Szolg. Szervezet 526 Összesen: Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel Folyószámla hitel Beruházási hitel Befektetési jegy

22 Összesen:

23 1.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet évi I. féléves kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. teljesítés Előirányz. Teljesítés előirányzat teljesítés Működési bev. Működési bev. Átv. pe. műk. Átv. pe. műk. Átv. pe. felh. Átv. pe. felh. Tám.kölc s.vt. Tám.kölc s.vt. Integrált Ö. Sz. Szervezet Városi Könyvtár Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium ApáczaiKözponti Intézm Bölcsődei intézményegys Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys Felh.tőkej. bev. Felh.tőke j.bev. Pénzm.. Pénzm. Intézm. fin. Intézm. fin. Ktgv.viss zatérülés Ktgv.viss zatérülés Bevétel összesen eft Bevétel összesen

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség I. határozat Egyszerű többség II. határozat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére 1 Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Talapka

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Iskolatej támogatás igénybevétele Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról

358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról i rendkívüli ülésének könyvéből: 358/2015. (VIII. 27.)Kt. határozat Izrael Államba partnerkapcsolat kiépítése céljából delegáció utazásáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának támogatja egy 4 fős önkormányzati

Részletesebben

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló Ügyiratszám:1018/2009-5300 2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámoló szöveges értékelése I. Az intézmény feladatköre

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

14/2005. (V.5.) KR. rendelet. Szolnok Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról

14/2005. (V.5.) KR. rendelet. Szolnok Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról 1. oldal 14/2005. (V.5.) KR. rendelet Szolnok Megyei Jogú Város 2004. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyásáról A rendelet mellékletei a közgyûlési jegyzõkönyvben

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. április 28-i ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: 2011/2012. tanévre történő jelentkezések adatai, indítható osztályok számának

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcső, Liget lakótelep 5. alatti önkormányzati

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Liszt Ferenc tér 8. 1061 Tárgyidőszakban felelős vezető: Rakonczay Éva ÁHT azonosító: 308955 1051 20 0200 854200 A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben