I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U /2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1)-(4), 5. (1), 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d, 8. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótok átvezetése 1. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft - rendszeres szociális segély Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - óvodáztatási támogatás Ft - adósságkezelési támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás a, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft - rendszeres szociális segély eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - óvodáztatási támogatás 250 eft - adósságkezelési támogatás eft Összesen: eft 2. A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére került elkülönítésre. A január, szeptember, valamint a november (a Kincstár által a közelmúltban utólag rendezett) hónapokban kifizetett összegeket - összesen eft-ot - a Magyar Államkincstár meg-

2 2 térítette, mellyel az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. szoc. hj. adó tám.ért.kiad. önkorm. tám. hoz Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ VIGI központ Szentesi Művelődési Közp Koszta J. Múzeum Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Sportközpont Önkormányzat (Roma Önk.) Mindösszesen: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok cím terhére Ft pótlólagos támogatást biztosított a Magyar Államkincstár nyári gyermekétkeztetés támogatására. Az utólagosan biztosított támogatás az Önkormányzat által a fenti feladatellátáshoz szükséges önerőt finanszírozza, ezért eft-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatásának a. 4. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok cím terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján Ft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár lakossági közműfejlesztés támogatására. Ezzel összefüggésben 409 eft-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a felhalmozási célra átadott pénzeszközök a. 5. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 34. (7) bekezdése értelmében a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat (13%) a központi költségvetés javára be kell fizetni. A kötelezettséget - a nettó finanszírozás keretében - a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot megillető támogatásból havonta levonja. Mivel az önkormányzati intézmények jóváhagyott költségvetése a járulékköteles személyi juttatások bruttó összegére számítottan 27% kiadási ot tartalmaz, így en-

3 3 nek elvonása szükséges a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint: szoc. hj. adó egyéb önkorm. tám. dologi Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ VIGI központ Szentesi Művelődési Közp Koszta J. Múzeum Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Sportközpont Önkormányzat Mindösszesen: Az óvodapedagógusok évi bérrendezéséhez a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben támogatás került elkülönítésre. A törvény 2. számú mellékletének II/1. alpontja forint normatív támogatást biztosít az óvodapedagógusok 2013/2014. nevelési év első 3 hónapjában kifizetett bérekre és azok közterheire. A támogatás a gyermeklétszám alapján számított munkavállalói létszám országos átlaga alapján került megállapításra, melynek az Önkormányzatot érintő tárgyévi hatása ,- Ft. Az érintett óvodapedagógusok átsorolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: személyi juttatás munkaadói járulék önkormányzati támogatás Központi Óvoda eft eft eft Felsőpárti Óvoda eft eft eft Összesen: eft eft eft A törvény szerinti besorolás alapján az Önkormányzatnak saját forrást is biztosítania kell a béremeléshez, ezért eft-al a céltartalék csökkentését javasoljuk. 7. A gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény módosított előírásainak megfelelően évben is - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány támogatásban részesültek az érintettek. E juttatási formára ,- Ft központosított került biztosításra, mellyel összefüggésben eft-tal nő az Önkormányzat központosított bevételeinek, valamint az egyéb támogatások között a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a. 8. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Központosított ok cím terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján a prémium évek programban foglal-

4 4 koztatottak költségeinek megtérítése címén összességében eft-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyből eft a támogatásértékű működési bevételként a költségvetés eredeti ai között jóváhagyásra került. Az ok végleges rendezése érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - központosított ok eft - támogatásértékű működési bevétel eft bevételek összesen: 269 eft - céltartalék 269 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás évben is folytatódik a korábbi években megszokott rendszerben. Az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 és 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt on került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a IX-X. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): e.dologi személyi szoc.hj. egyéb speciális támog.ért. önkorm. juttatás adó dologi célú tám. bev. tám. ÁFA Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Központ Központi Konyha Közös Önkorm. Hivatal Önkormányzat Mindösszesen:

5 5 A fenti módosításokhoz kapcsolódóan a Központi Gyermekélelmezési Konyha átlaglétszáma 2 fővel emelkedik. 2. A diákok nyári foglalkoztatásához nyújtott támogatást a Munkaügyi Központ megtérítette, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): személyi juttatás járulék bevétel munkaadói támogatásértékű Gondozási Központ 368 eft 368 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 759 eft 6 eft 765 eft Központi Óvoda 147 eft 147 eft Felsőpárti Óvoda 392 eft 5 eft 397 eft Családsegítő Központ 588 eft 5 eft 593 eft Bölcsőde 147 eft 147 eft Művelődési Központ 73 eft 73 eft Közös Önkorm. Hivatal eft eft Mindösszesen: eft 16 eft eft 3. A Gondozási Központnál továbbszámlázott szolgáltatás (jelzőrendszeres ellátás), szponzori támogatás (idősek hete programsorozat támogatása), biztosítási kártérítés (beázás) címén többlet bevétel keletkezett, ami az ezzel összefüggésben felmerült kiadásokra fordítható az alábbi ok engedélyezésével: nem - egyéb saját bevételek 38 eft 650 eft - működési célra átvett pénzeszközök 50 eft bevételek összesen: 38 eft 700 eft - személyi juttatások 512 eft - munkaadót terhelő járulékok 138 eft - egyéb dologi kiadások 30 eft 39 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 eft 11 eft kiadások összesen: 38 eft 700 eft 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál többlet bevétel keletkezett a térítési díjak áprilisi emelésének következtében. A bevételi többletet részben a nem tervezett rendkívüli kiadásokra (lift, mosógép javítás, tűzjelző rendszer kiépítés, üzemanyag áremelkedés) nyújt fedezetet, részben az önkormányzati támogatás csökkentését teszi lehetővé a céltartalék növelése mellett az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - önkormányzati támogatás (általános) eft bevételek összesen: 475 eft - üzemanyag 70 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 19 eft - egyéb dologi kiadások 304 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 82 eft kiadások összesen: 475 eft

6 6 5. A Hajléktalan Segítő Központban a ténylegesen befolyt térítési díjak meghaladják a tervezettet, amely lehetőséget nyújt a meghibásodott gázkazán javítására, ezért javasoljuk 492 eft-al az egyéb saját bevételek, 390 eft-al az egyéb dologi kiadások, 102 efttal az egyéb dologi kiadások ÁFA ának emelését. 6. A Városi ek Gazdasági Irodája működteti a Védőnői Szolgálatot, amit az OEP finanszíroz. A támogatás év közben megemelésre került az egészségügyi ágazat működési helyzetének javítása érdekében, ezért indokolt a kiemelt kiadási ok módosítása. Ugyancsak többlet bevétel keletkezett az anyatej értékesítésből, amit a kiadások többletére szükséges fordítani. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb saját bevételek eft - támogatásértékű műk. bevétel OEP-től eft bevételek összesen: eft - személyi juttatás eft - munkaadói járulékok eft - fűtés 300 eft - villamos energia 150 eft - egyéb dologi kiadások eft - felhalmozás (24 órás vérnyomásmérő) 450 eft kiadások összesen: eft 7. A Művelődési Központban befejeződött a évben elnyert pályázat (TÁMOP /1, Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása ), megtörtént a záró elszámolás, valamint az utolsó részlet (3.189 eft) és kamatának (21 eft) kiutalása. A NAV átutalta a évi személyi jövedelemadó felajánlásokat (39 eft), az ÁFA bevallás és az elszámolás módosulása miatt évről áthúzódó ÁFA kiutalás megtörtént (1.180 eft), valamint a Hangversenyközpont rendezvény lebonyolításához 150 eft támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. A bevételi többletek rendeltetésszerű felhasználása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - kamatbevétel 21 eft - ÁFA visszatérülés eft 26 eft - támogatásértékű műk. bevételek eft - működési célra átvett pénzeszközök 150 eft bevételek összesen: eft eft - személyi juttatás eft - munkaadói járulékok 783 eft - egyéb dologi kiadások 67 eft eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 251 eft - fizetendő ÁFA eft -220 eft kiadások összesen: eft eft

7 7 8. A Koszta József Múzeum kiállítás szervezéshez támogatásban részesült (Szentes Városért Közalapítvány), nem tervezett rendezvény (múzeumpedagógiai előadás) lebonyolítása következtében többlet bevételt realizált, mellyel összefüggésben a támogatási célnak megfelelő kiadási ok emelése indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 180 eft - ÁFA bevételek 30 eft - ÁFA visszatérülések 186 eft - működési célra átvett pénzeszközök 100 eft bevételek összesen: 496eFt - egyéb dologi kiadások 437 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 45 eft - fizetendő ÁFA 14 eft kiadások összesen: 496 eft 9. Az oktatási intézményrendszer átalakítása következtében az év első felében bizonytalanság volt tapasztalható a Sportközpont létesítményeinek igénybevételével kapcsolatban, melynek következtében jelentős bevételi kiesés keletkezett az intézménynél. A gazdálkodásban foganatosított takarékossági intézkedések, valamint huzamosabb ideig távollévő munkavállaló miatti bérmegtakarítás következtében az intézményi megtakarítások finanszírozzák a kiesést, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek eft - személyi juttatás -602 eft - munkaadói járulékok -120 eft - fűtés eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -406 eft kiadások összesen: eft 10. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal továbbszámlázott szolgáltatásból, biztosító által fizetett kártérítésből, segélyek megtérüléséből, tárgyi eszköz értékesítésből (selejtezett gépjárművek) többlet bevételt ért el, amely részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadásokra, részben az elhasználódott nagy teljesítményű fénymásoló cseréjére biztosít fedezetet az alábbi módosítások jóváhagyásával: - egyéb saját bevételek eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 608 eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások 2.162eFt - felhalmozás 673 eft kiadások összesen: eft III. Kiemelt ok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetésében a kiemelt ok között átcsoportosítás engedélyezése indokolt, mivel az ÁFA törvény évközi változása következtében a tervezett befizetési kötelezettség és visszaigénylési lehetőség a következő évet terheli. Az év közben megüresedett álláshely 4 hónapig nem került betöltésre,

8 8 amelyből származó megtakarítást gépjármű karbantartásra indokolt fordítani. Az étkezést igénybevevők számának csökkenésével összefüggésben az élelmezési és a saját bevételek át indokolt csökkenteni, valamint a szemétszállítási díj án keletkező megtakarítást a vízdíj többletére szükséges átcsoportosítani: nem - egyéb saját bevételek -400 eft - ÁFA bevételek -108 eft - ÁFA visszatérülések eft - önkormányzati támogatás (általános) -118 eft 118 eft bevételek összesen: eft 118 eft - személyi juttatások -456 eft - munkaadót terhelő járulékok -123 eft - víz- és csatornadíj 13 eft 1 eft - szemétszállítás -13 eft -1 eft - vásárolt élelmezés -400 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -108 eft - egyéb dologi kiadások 640 eft 70 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 594 eft - fizetendő ÁFA eft 48 eft kiadások összesen: eft 118 eft 2. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban végrehajtott takarékossági intézkedések, valamint a kedvezőbb időjárás következtében megtakarítás keletkezett az áramdíj és a fűtés kiemelt kiadási on, amely forrást biztosít a megemelkedett vízfelhasználás többletére. A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék többlete a bérköltségek megtakarításából biztosítható, ezért, valamint az előbbi indokok alapján az alábbi módosítások indokoltak: - személyi juttatások -840 eft - munkaadót terhelő járulékok 840 eft - áramdíj -100 eft - fűtés -200 eft - víz- és csatornadíj 300 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Hajléktalan Segítő Központban 1 fő szociális munkás munkaviszonya megszűnik, azonban a felmentési időre a helyettesítését biztosítani kell, melyre a forrást a dologi kiadások án jelentkező megtakarítás ellentételez, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások 590 eft - munkaadót terhelő járulékok 159 eft - egyéb dologi kiadások -674 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -75 eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Művelődési Központban a fűtési kiemelt kiadási megtakarítása ellensúlyozza a munkaadói járulékok között jelentkező többletet. Az érdekeltségnövelő támo-

9 9 gatás terhére megvalósított tényleges teljesítéséhez igazodóan a kiadási ok közötti módosítás indokolt, míg a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében a bevételi kiemelt ok közötti átcsoportosítás is szükséges az alábbiak szerint: nem - működési célra átvett pénzeszközök 500 eft - támogatásértékű műk. bevételek -500 eft bevételek összesen: 0 eft - munkaadót terhelő járulékok 392 eft - fűtés -392 eft - egyéb dologi kiadások -480 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -130 eft - felhalmozás 610 eft kiadások összesen: 0 eft 0 eft 5. A Koszta József Múzeum közüzemi díjai - megbízható korábbi adatok hiánya miatt - nem voltak pontosan tervezhetők, ezért egyes kiemelt tételeken megtakarítás keletkezett. A megtakarítás a hiányos biztonságtechnikai berendezések fejlesztésére (kamerák, ajtórácsok felszerelése) fordítható, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - üzemanyag -165 eft - fűtés eft - villamos energia eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft kiadások összesen: 0 eft 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál takarékossági intézkedések, közbeszerzési eljárás miatti kedvezőbb beszerzési lehetőségek következtében megtakarítás keletkezett egyes közüzemi okon, amely fedezetet biztosít az üzemanyag áremelés, valamint a tervezettet meghaladó vízfogyasztás többletére: - üzemanyag 200 eft - fűtés -290 eft - villamos energia -200 eft - víz- és csatornadíj 390 eft - szemétszállítás -100 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Sportközpontban a továbbszámlázott közüzemi díjakból keletkezett többlet bevétel, valamint a gázfelhasználáson mutatkozó megtakarítás fedezetet biztosít részben a bevételi kiesés, részben egyes közüzemi díjak, valamint az ÁFA elszámolással kapcsolatban jelentkező többlet igényre az alábbiak engedélyezésével: - egyéb saját bevétel -42 eft - ÁFA bevételek 15 eft - ÁFA visszatérülések 27 eft bevételek összesen: 0 eft

10 10 - üzemanyag 12 eft - fűtés -182 eft - szemétszállítás 86 eft - fizetendő ÁFA 84 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban egyes közüzemi díjak (üzemanyag, villamos energia, vízdíj), dologi kiadások, szociális ellátások án megtakarítás keletkezett, amely részben más szociális ellátások, részben a december hónapról - kincstári egységes számláról kifizetett, év közben a nettó finanszírozás keretében rendezett - áthúzódó személyi juttatások és járulékaik többletére fordítható az alábbiak szerint: -személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - üzemanyag -450 eft - villamos energia eft - víz- és csatornadíj -150 eft - szemétszállítás -290 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -739 eft egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - rendszeres szociális segély eft - foglalkoztatást helyettesítő tám eft - lakásfenntartási tám eft - időskorúak járadéka 59 eft - kieg. gyermekvédelmi tám 920 eft - egyéb önkormányzati ellátások eft - közgyógyellátás eft kiadások összesen: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz ot a nem oktatási intézményekben foglalkoztatottak teljesítményösztönzésére. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az érintettek tárgyévi munkájának értékelése, melynek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett: személyi juttatás munkaadói jár. átadott pénzeszk. összesen Gondozási Központ eft 353 eft eft Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon eft 579 eft eft Családsegítő Központ eft 410 eft eft Bölcsőde 952 eft 257 eft eft Hajléktalan Segítő Központ 449 eft 121 eft 570 eft VIGI központ 308 eft 83 eft 391 eft

11 11 Szentesi Művelődési Központ 672 eft 181 eft 853 eft Múzeum 391 eft 106 eft 497 eft Központi Konyha eft 355 eft eft Sportközpont 481 eft 130 eft 611 eft Önkormányzat - Városellátó intézmény (I. félév) eft eft Összesen: eft eft eft eft 2. A Képviselő-testület 155/2013. (IX.27.) határozatával döntött arról, hogy a Központi Óvodában 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 4 fő pedagógiai asszisztens álláshely fejlesztésre kerüljön sor a 2013/2014-es tanévben csoportfejlesztéssel összefüggésben. A fejlesztés forrása normatív támogatásból biztosítható, azonban ennek érvényesítése csak a évi beszámoló keretében lehetséges, ezért a szükséges fedezetet a céltartalék eft-tal történő csökkentésével lehet biztosítani. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel nő az Óvoda önkormányzati támogatása a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 728 eft-tal, az egyéb céljellegű dologi kiadások 18 eft-tal történő emelése mellett. 3. Szintén a 155/2013. (IX.27.) határozattal engedélyezte a Képviselő-testület a Felsőpárti Óvodában 4 fő pedagógiai asszisztensi álláshely fejlesztését. Az indokolt költségek forrásai ez esetben is csak a évi beszámoló során igényelhetők, ezért a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett eft-tal a személyi juttatások, 376 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 19 eft-tal pedig az egyéb céljellegű dologi kiadások a emelkedik az intézmény költségvetésében. 4. A Felsőpárti Óvoda Eperjesi Tagóvodájában - a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében - szükségessé vált 1 fő részmunkaidős óvónő alkalmazása. Az alkalmazás feltételeit Eperjes Község Önkormányzata biztosítja, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek: személyi juttatás munkaadói járulék támogatásért. műk. bevétel önkorm. támogatás - Felsőpárti Óvoda 206 eft 52 eft 258 eft - Önkormányzat 258 eft -258 eft Összesen: 206 eft 52 eft 258 eft 0 eft 5. A Gondozási Központ költségvetése ot tartalmaz magasabb iskolai végzettség évközi megszerzésével összefüggésben a II. félévben munkavállaló átsorolására. Mivel az érintett nem teljesítette a feladatot, ezért - feladatelmaradás miatt - a között 50 eft-tal a személyi juttatások, 13 eft-tal a munkaadói járulékok, 63 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok a csökken az önkormányzati céltartalék azonos összegű növelésével egyidejűleg. 6. A Felsőpárti Óvoda Damjanich utcai Tagóvodája rendezvényre történő utazási költség hozzájárulás címén 10 eft támogatásban részesült az alpolgármesteri keretből, mely összeggel nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának a. 7. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 128/2013. (X.21.) MOISB határozatával döntött jégpálya használat támogatásáról. A döntés értelmében a Szentesi Köz-

12 12 ponti Óvoda Apponyi téri Tagóvodája 50 eft, míg a KLIK által működtetett általános iskolák 460 eft támogatásban részesültek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: egyéb dologi átadott pénzeszk. támogatásért. kiadások önkorm. támogatás - Központi Óvoda 50 eft 50 eft - Önkormányzat - általános iskolák tám. 460 eft 460 eft - sportegyesületek támogatása -510 eft -510 eft Összesen: 50 eft -510 eft 460 eft 0 eft 8. A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévben összesen 21 főt támogat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program keretében. E célra ot került elkülönítésre a céltartalékban, melynek 954 eft-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő az Önkormányzat költségvetésében az egyéb támogatások a. 9. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre városi szintű rendezvények megszervezéséhez ( Harc a kincsért diákprogram, Szárnyas Napok, Családi Olimpia, Kurca Regatta), a HPV elleni védőoltáshoz, elsősegély nyújtás oktatáshoz, a költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismeréséhez. A rendezvények lebonyolítását részben az Önkormányzat végezte, részben támogatást nyújtott az érintett szervezetek részére, a védőoltáshoz beszerzésre kerültek a szükséges oltóanyagok, az oktatást végzők részére kifizetésre kerültek az óraadói díjak, illetve a kincstári finanszírozás következtében évről áthúzódó kiadásokhoz a szükséges forrásokat biztosítani kell az alábbi módosításokkal (adatok eft-ban): személyi jutt. munkaadói jár. rendezvények rendezv. ÁFA e. dologi átadott pénzeszk. céltartalék önkorm. tám. Művelődési Közp Közös Hivatal Önkormányzat - rendezvények HPV védőoltás elsősegély okt céltartalék összesen: A Szentesi Üdülőközpont NKft. működtetéséhez támogatási ot tartalmaz a költségvetés. A évi működés során jelentősen módosultak a gazdasági társaság teljesített bevételei és kiadásai a tervezetthez viszonyítva. Az intézmény területén zajló beruházások miatt a látogatószám csökkent, ami bevételi kiesést eredményezett, többlet költségként jelentkezett az ügyvezető váltással összefüggő nem tervezett kiadások, valamint az évközi alaptőke emelési kötelezettséget a működési támogatás terhére tudta teljesíteni az Önkormányzat. Az előbb felsorolt indokok alapján nem biztosított az NKft zavartalan működése, ezért javasoljuk a támogatás megemelését eft-tal a céltartalékban a bevételi kiesések ellensúlyozására jóváhagyott terhére. 11. A Városellátó NKft által ellátott finanszírozásának felülvizsgálata megtörtént. Az évközi szerkezeti átalakítás során az I. félévben fel nem használt önkormányzati támogatási rész a gazdasági társaság részére támogatás formában került jóváhagyásra ( eft). Mivel a társaság olyan szolgáltatást nyújt, amely önkormányzati

13 13 feladatellátáshoz - ezáltal normatív támogatáshoz - kapcsolódik, ezért célszerű ezen (zöldterület, köztemető, út-, híd-, járdafenntartás) költségeit szolgáltatás ellenértékeként és nem támogatásként elszámolni. Ugyancsak az átalakulással összefüggő módosítások szükségesek az elszámolási mód változásából adódó rendezések miatt (a költségvetési gazdálkodás alapvetően pénzforgalmi szemléletű, míg a gazdasági társaság a költségek elszámolását tartja nyilván). Ennek megfelelően a június hónapot terhelő költségek (VI. havi bér és járulékai, rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA befizetés) július hónapban kerültek ténylegesen kifizetésre, melyet már az Önkormányzatnak kellett pénzforgalmilag teljesítenie. A fentiekben részletezettekkel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek eft - személyi juttatás eft - munkaadót terhelő járulékok eft - céljellegű dologi (rehabilitációs hj.) 483 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft - átadott pénzeszközök eft kiadások összesen: eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Képviselő-testület júniusi ülésén jóváhagyta a város térfigyelő hálózatának 4 db kamerával történő bővítését (Koszta J. u - Zrínyi u., Szt. Imre herceg u.-szt. Anna u., Hajnal u. Szelevényi út csomópontjában, és a Dósai Molnár M. u.- Deák F. u. kereszteződésében). A négy kamera kiépítésének költsége 975 eft-tal meghaladja a tervezettet (mely magában foglalja a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségeit is, összesen eft). Ezzel összefüggésben javasolt a térfigyelő hálózat bővítés ának 975 eft-tal történő emelése a Termálfürdő vízforgató felújítás ának egyidejű csökkentése mellett. 2. A Termálfürdő Ady. E. utcai oldalán régebben elkészült szennyvízvezeték bekötése nem megfelelő, a feladatát nem tudja ellátni, ezért a szennyvízvezeték Ady Endre utcai szennyvízcsatornába történő bekötése vált szükségessé, melynek költsége 847 eft. Ezen feladat végrehajtásához a fedezet biztosítása indokolt a Termálfürdő vízfogató felújítás terhére. 3. A 2013 júniusában lezajlott adósságkonszolidáció érintette a kötvényállományt is. A kötvénnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak en óvadéki betétet kellett elhelyezni, melynek összege eft volt. Az adósságkonszolidációs eljárás az óvadéki betétet eft-al csökkentette, így felszabadult eft, ami a korábban hitel fedezettel tervezett forrását, illetve a konszolidációval összefüggő betéti kamatok csökkenésével kapcsolatos bevétel kiesést kompenzálja. Ennek megfelelően a DAOP pályázattal tervezett strandfejlesztés beruházáshoz hitelből tervezett önerő részbeni fedezetére eft, a kamatbevételek kiesésének ellentétele-

14 14 zésére (1/c., 1/d., melléklet) eft, illetve eft, a Városközpont rehabilitáció nem támogatott részének fedezetére eft átcsoportosítása indokolt. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, december 10. Szirbik Imre

15 15 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2013. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési egyenlegét: eft, melyből Finanszírozási bevételek eft, belső finanszírozású: eft-ban, működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: eft, Finanszírozási kiadások eft-ban állapítja meg, működési célú külső finanszírozású: eft felhalmozási célú külső finanszírozású: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó eft - dologi kiadások eft - egyéb támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - adott kölcsönök eft - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 409 eft - felhalmozási célra átadott pénzeszközök eft - felújítás eft - felhalmozás eft - tartalék eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 311 eft - dologi kiadások eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - felújítás, felhalmozás eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft

16 16 (4) Az adósságszolgálati kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások eft - hiteltörlesztés eft 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft eft a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft a Szentes Városellátó Nkft eft A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 1/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/e. számú melléklete lép g.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép h.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép i.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép j.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép k.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép l.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép m.) 4/b számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/b számú melléklete lép n.) 4/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/c. számú melléklete lép o.) 4/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/d. számú melléklete lép p.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép q) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

17 17 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés Változás I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások

18 18 Megnevezés Változás Felhalmozási célú támogatások II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

19 19 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartással kapcsolatos Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó óvodapedagógusok átl.bérének,közterheinek pótl.tám óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása - családsegítés 5, , gyermekjóléti szolgálat 5, , szociális étkeztetés házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) házi segítségnyújtás tanyagondnoki szolgáltatás időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

20 20 Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - demens személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási feladatellátás) hajléktalanok.nappali intézményi ellátása bölcsődei ellátás bölcsődei fogyatékos hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) Gyermekek Átmeneti Otthona Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) Családok Átmeneti Otthona Szociális szakosított ellátások támogatása - en foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása intézmény üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám Összesen:

21 21 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés Változás I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások II. Támogatások összesen

22 22 Megnevezés Változás III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

23 23 Szentes Város Önkormányzata évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés évi Változás eredeti jóváhagyott terv I. Működési bevételek i működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Kamat i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított ok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkebevétel Tárgyi eszköz értékesítés III. Felhalmozási és tőkebevétel összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Egyéb pályázati támogatás IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Tájékoztató Füzesgyarmat Város

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: SzVSz Kft. 2014. évi üzleti terve Mell: Üzleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ügyintéző: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3206 /2011. Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben