Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire. (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként. (3) 1 Az önkormányzat évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. Az intézményfinanszírozás összege: EFt. Az önkormányzat évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak: 1. cím: Önkormányzat 2. cím: Polgármesteri Hivatal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: I. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek 1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályba lép nappal.

2 Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Előirányzat: Működési célú központosított előirányzatok Előirányzat: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek 1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek Előirányzat: Jövedelemadók Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Előirányzat: Vagyoni típusú adók Előirányzat: Építményadó Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat: Telekadó Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók Előirányzat: Fogyasztási adók Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Előirányzat: Gépjárműadók Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak Előirányzat: Környezetvédelmi bírság Előirányzat: Természetvédelmi bírság Előirányzat: Építésügyi bírság Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része Előirányzat: Egyéb bírságok 1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke Előirányzat: Tulajdonosi bevételek Előirányzat: Ellátási díjak Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA Előirányzat: ÁFA visszatérítése Előirányzat: Kamatbevételek Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2

3 Előirányzat: Egyéb működési bevételek 1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások Előirányzat: Címzett támogatások Előirányzat: Céltámogatások Előirányzat: Vis maior támogatások Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek Előirányzat: Immateriális javak értékesítése Előirányzat: Ingatlanok értékesítése Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Előirányzat: Részesedések értékesítése Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2.3. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei 1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele

4 Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás 1.7. Előirányzat: Betétek megszűntetése 1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 4. A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak: 1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek Előirányzat: Elvonások, befizetések Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások Előirányzat: Kamattámogatások Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Előirányzat: Tartalékok 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások 2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

5 Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Előirányzat: Lakástámogatás Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5. Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak: 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai 3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 6. (1) 2 Az Önkormányzat a évi költségvetésének összes bevételét eft-ban határozza meg. (2) 3 Az Önkormányzat évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eft-ban I. Költségvetési bevételek: Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályba lép nappal. 3 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályba lép nappal.

6 Önkormányzatok működésének támogatásai Helyi önk. működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. fel. tám Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám Települési önk. kult. felad. tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önk. kiegészítő támogatásai Elvonások, befizetések bevételei Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Építményadó Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r Egyéb bírságok Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.859

7 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmo zási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámog atások Vis maior támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0

8 8 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. (10) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (11) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás). (12) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (13) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg (14) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a évi CXCV. tv. 86. (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza: a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe, b. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja. (15) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel. 7.

9 9 (1) 4 Az Önkormányzat a évi költségvetésének összes kiadását eft-ban határozza meg. (2) 5 Az Önkormányzat évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eft-ban I. Költségvetési kiadások: Működési költségvetési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 4 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályba lép nappal. 5 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályba lép nappal.

10 Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 (3) A Mezőberény Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról. (9) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (10) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza. (12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (14) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

11 11 (15) A évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. (17) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi. (18) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg. (19) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza. (20) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (21) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg. (22) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (23) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza. (24) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. (25) Mezőberény Város Önkormányzat stratégiai elképzeléseit, terveit a beruházások, felújítások tekintetében a 21. számú melléklet részletezi. 8. (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselőtestületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb február 28.-ig (2014. december 31. hatállyal) módosítja. (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek. (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.

12 12 (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el. (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat. (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli. (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. (8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható. (9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként ,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik. (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat. 9. E rendelet február 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Mezőberény, február 24. Siklósi István sk. polgármester Dr. Földesi Szabolcs sk. jegyző Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, február 25. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

13 melléklet a 8/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei évi bevételi forrásai Működési költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei változás Mód. Ei állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat Mezőberény Város Önkormányzata 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Önkormányzat összesen Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályba lép nappal.

14 14 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen Városi Közszolgáltató Intézmény 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1 Működési költségvetés -bevételek 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B

15 1. Működési költségvetés -bevételek összesen

16 16 Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei évi bevételi forrásai Felhalmozási költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei változás Mód. Ei állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat Önkormányzat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Önkormányzat összesen Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen Városi Közszolgáltató Intézmény 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B

17 17 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 1. belülről B Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

18 18 INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 7 1/a. melléklet a 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Mód. Ei változás Mód. Ei Feladat szerinti bontás Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Szoc. tv. 37. (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Óvodáztatási támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 7 Módosította a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályba lép nappal.

19 19 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt Projekt Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B /a számú melléklet 1. oldal 1/a számú melléklet Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt Projekt Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev Támogatás Támogatás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele

20 20 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók B ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) B Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók B Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke B Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke B Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)

21 21 Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek B /a számú melléklet 2. oldal 1/a számú melléklet Intézményi ellátási díjak bevételei Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei Egyéb ellátási díjak bevételei Ellátási díjak B Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B

22 22 Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( II.24.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/205. (IV.28.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 204. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról Mezőberény

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

intézményfinanszírozással: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. Az intézményfinanszírozás összege: EFt.

intézményfinanszírozással: Bevételek: EFt. Kiadások: EFt. Az intézményfinanszírozás összege: EFt. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról Mezőberény

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2015.12.31.hó

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2015.12.31.hó Megnevezés Bevétel KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 215.12.31.hó 1. melléklet Kiadás Eredeti Módosít Módos. Módos. Megnevezés Eredeti Módosít Módos. Módos. B1. Működési célú támogatások 262 6 293 83 71 161 364 991

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

L \ Mezőberény Város Önkormányzati Kép)isek-testülete

L \ Mezőberény Város Önkormányzati Kép)isek-testülete L \ Mezőberény Város Önkormányzati Kép)isek-testülete.12015,(..,,.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012.(X1L27.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 2.358.200 EFt. Kiadások: 2.358.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 2.358.200 EFt. Kiadások: 2.358. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Tervezet Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben