A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal ezer forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait ezer forintban b) bevételeit ezer forintban állapítja meg. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés a 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés 1. működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forint b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint (adósságmegújító hitel) 2. felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forint b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint (funkcióbővítő városrehabilitáció) c) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint (adósságmegújító hitel) összegben határozza meg. 1

2 3. A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy ezer forint összegű ötéves lejáratú adósságmegújító hitelszerződés, illetve az elnyert Európai Uniós pályázatból megvalósításra tervezett funkcióbővítő városrehabilitáció kivitelezéséhez szükséges teljes saját erő biztosítása érdekében ezer forint összegű felhalmozási hitelszerződés aláírására, figyelemmel az (1) bekezdés 2/b. pontjában meghatározott összegre is. 4. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert államháztartáson kívüli forrás átvételére. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja: a) ezer forint összeget meghaladó forrás átvételéhez a Közgyűlés hozzájárulása kell. b) Felhasználási kötöttségű forrás átvétele, illetve az erről szóló megállapodásban meghatározott célkitűzés megvalósulása érdekében történő továbbadása nem eredményezhet költségvetési többlettámogatást csak abban az esetben, ha ezt a Közgyűlés előzetesen jóváhagyta. c) Felhasználási kötöttségű forrás átvételére, amennyiben a felhasználás nem a tárgyévi költségvetésben jelentkezik, a Közgyűlés előzetes jóváhagyása kell. (2) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok központosított előirányzatai terhére államháztartáson kívülre forrás átadására, csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján kerülhet sor. (3) A költségvetési forrás államháztartáson kívülre addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az önkormányzat felé esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt, de elmulasztott számadási kötelezettséget nem teljesítette. 2

3 5. A Rendelet 18. -ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) A közgyűlés a 6. (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja: a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. b) Az általános tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatok feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett: a) a közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat), b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat), c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 6. kiemelt előirányzat), d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 8. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat), e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat). 6. A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1,2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 7. A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 3

4 8. A Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatai a jelen rendelet 4. melléklete szerint változnak. 9. A "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 5. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 10. Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatok a jelen rendelet 6. mellékletében foglaltakkal egészülnek ki. 11. (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével augusztus 30-án lép hatályba. (2) E rendelet 1. melléklete június 30. napjára visszamenőlegesen lép hatályba. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Dr. Gaál Zoltán jegyző 4

5 1.melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Dologi kiadások kötelező feladat kamatkiadások kötelező feladat Hiteltörlesztés 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése kötelező feladat Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Bevételek 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8 Támogatások kötelező feladat kötelező feladat Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat Központosított előirányzatok kötelező feladat kötelező feladat Adósságkonszolidáció kötelező feladat Hitelfelvétel 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 1 14 Központi kezelésű előirányzatok 16 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf kötelező feladat Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Céltartalékok 9 Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kötelező feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő kötelező feladat 5

6 2. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat élelmezési kiadás kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Egészségügyi alapellátás Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat karbantartási kiadás 334 kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat TB alaptól származó bevétel kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Szociális támogatások 1 1 7

7 2. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély kötelező feladat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Normatív lakásfenntartási támogatás kötelező feladat Adósságcsökkentési támogatás kötelező feladat Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Gyermekvédelmi támogatások 1 1 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás kötelező feladat 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kötelező feladat 5 Átmeneti gondozás díja kötelező feladat 6 Óvodáztatási támogatás kötelező feladat Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék kötelező feladat 3 Önkormányzati támogatás kötelező feladat III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások

8 2. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Dologi kiadások kötelező feladat kamatkiadások kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására önként vállalt feladat Felújítás önként vállalt feladat Beruházási kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása kötelező feladat Hiteltörlesztés 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése kötelező feladat Hosszú lejáratú hitelek törlesztése kötelező feladat Bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások kötelező feladat önként vállalt feladat Önkormányzat költségvetési támogatása

9 2. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez kötelező feladat A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kötelező feladat Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat Hitelfelvétel 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 1 14 Központi kezelésű előirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása kötelező feladat Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kötelező feladat Leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása kötelező feladat Közművelődési feladatok Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kötelező feladat önként vállalt feladat Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Egyéb szervek támogatása kötelező feladat Civil feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat Alapítványok támogatása önként vállalt feladat Szociális-egészségügyi feladatok Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív támogatás átadása kötelező feladat

10 2. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kötelező feladat Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 1 Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kötelező feladat Intézmény túlfinanszírozási maradvány kötelező feladat A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP / ) Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Beruházási kiadások önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat "Összefogás az áldozatokért" pályázat Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Rendszeres szociális segély kötelező feladat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Normatív lakásfenntartási támogatás kötelező feladat

11 18 2. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Adósságcsökkentési támogatás kötelező feladat Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 452 kötelező feladat 452 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás kötelező feladat Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kötelező feladat Átmeneti gondozás díja 504 kötelező feladat 504 Óvodáztatási támogatás kötelező feladat Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 101 kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP / ) pályázat Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 647 önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Felújítás önként vállalt feladat Beruházási kiadások önként vállalt feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek önként vállalt feladat Támogatásértékű felhalmozási bevételek önként vállalt feladat

12 3. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2013 évi módosított előirányzat e Ft III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 3 Beruházási kiadások 2 Gépkocsi beszerzés kötelező feladat V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 2 Felújítás 21 Báthori István szobor posztamensének helyreállítása önként vállalt feladat Beruházási kiadások 11 Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat) kötelező feladat December 8. tér talajvízszint süllyesztése kötelező feladat Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés 859 kötelező feladat Bölcsöde kialakítás kötelező feladat A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kötelező feladat /15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek 350 kötelező feladat Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése kötelező feladat A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 3 Beruházási kiadások 1 Bolyai természettudományos labor önként vállalt feladat Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP / ) pályázat 1 2 Felújítás Csillag Szolgáltatóközpont felújítása önként vállalt feladat Beruházási kiadások 1 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése önként vállalt feladat 6 269

13 4. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Fejezetnév Címnév Engedélyezett létszám Elrendelt létszám változás Engedélyezett létszám a változások után I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 53,00-53,00 kötelező feladat 53,00-53,00 2 Egészségügyi alapellátás 36,00-36,00 kötelező feladat 36,00-36,00 I. FEJEZET ÖSSZESEN 89,00-89,00 kötelező feladat 89,00-89,00 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 148,00 148,00 kötelező feladat 148,00 148,00 2 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 92,50 92,50 kötelező feladat 92,50 92,50 II.FEJEZET ÖSSZESEN 240,50 240,50 kötelező feladat 240,50 240,50 III. EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 24,00 24,00 kötelező feladat 24,00 24,00 2 Dornyay Béla Múzeum 26,00 26,00 kötelező feladat 26,00 26,00 3 Csarnok- és Piacigazgatóság 22,00 22,00 önként vállalt feladat 22,00 22,00 III.FEJEZET ÖSSZESEN 72,00 72,00 kötelező feladat 50,00 50,00 önként vállalt feladat 22,00 22,00 IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 122,00 1,00 123,00 kötelező feladat 73,00 1,00 74,00 önként vállalt feladat 17,00 17,00 államigazgatási feladat 32,00 32,00 2 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok 2,00 2,00 kötelező feladat önként vállalt feladat 2,00 2,00 IV.FEJEZET ÖSSZESEN 124,00 1,00 125,00 kötelező feladat 73,00 1,00 74,00 önként vállalt feladat 19,00 19,00 államigazgatási feladat 32,00 32,00 V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4,00 4,00 kötelező feladat 3,00 3,00 önként vállalt feladat 1,00 1,00 V.FEJEZET ÖSSZESEN 4,00 4,00 kötelező feladat 3,00 3,00 önként vállalt feladat 1,00 1,00 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 529,50-88,00 441,50 kötelező feladat 455,50-88,00 367,50 önként vállalt feladat 42,00 42,00 államigazgatási feladat 32,00 32,00 7

14 2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 5. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez Megnevezés év év év év év év év év év év Összesen Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe Funkcióbővítő városrehabilitáció évi üteme Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése Adósságmegújító hitel tőketörlesztése Adósságmegújító hitel kamatfizetése A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP / ) pályázat A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP / ) pályázat "Összefogás az áldozatokért" pályázat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése Összesen

15 Indokolás: 5. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez A funkcióbővítő városrehabilitáció beruházás saját erő finanszírozására felvenni tervezett euro alapú hitel tervezett futamideje 10 év, törlesztés kezdete évben. A hitel visszafizetése évenként azonos összegben történik. A hitelt terhelő kamat 310 Ft/Euro árfolyammal számolva a futamidő alatt összesen eft. A funkcióbővítő beruházás teljes projekt értéke a felszíni parkolók és az Apolló mozi kivitelezésének megnövekedett költsége miatt eft-ra módosult. Ebből 2012-ig eft került kifizetésre. A évi ütem eft-ra módosult a teljes projektérték módosulása miatt. A befejezés áthúzódik 2014-re, melyhez a költségvetés eft-ot biztosít. A Salgótarján szociális célú rehabilitáció Acélgyár városközpont projekt értéke eft, amelyből 2013-ra tervezett ütem: eft, 2014-es ütem: eft. A befejezés áthúzódik 2015-re. A 2015-ös ütemre eft kerül tervezésre. A projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek értéke eft, mely 2014-re kerül tervezésre. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft JAMKK: udvar befedése két ütemben valósul meg. A évben eft-ban, a évben eft-ban lett meghatározva. A tervezett adósságmegújító hitel számításánál forintalapú 7%-os éves kamatozású 10 éves futamidejű hitel kalkuláció alapja évi kezdetű törlesztéssel. 9

16 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP / ) 6. melléklet a /2013.(...) önkormányzati rendelethez évi előirányzat évi előirányzat Összesen FORRÁSOK - saját erő - állami támogatás - EU támogatás FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK - nettó ÁFA KIADÁSOK EGYÜTT Összefogás az áldozatokért pályázat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Összesen FORRÁSOK - saját erő - állami támogatás - EU támogatás FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK - nettó ÁFA KIADÁSOK EGYÜTT Salgótarján szociális célú rehabilitációja évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Összesen FORRÁSOK - saját erő - előfinanszírozás - állami támogatás - EU támogatás FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK - beruházási kiadások ÁFA KIADÁSOK EGYÜTT

17 INDOKOLÁS (a /2013. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges hoz Az önkormányzat adósságállományának konszolidációjára az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az önkormányzat megállapodást kötött február 27-én. Mivel az adósságállományból a magyar állam forint öszszegű adósságot és ennek járulékai összegét vállalta át, az önkormányzat évi költségvetését várhatóan, ténylegesen terhelő tőke- és kamatkötelezettség fedezetét biztosítani szükséges. Az adósságmegújító hitel érinti a költségvetési hiány külső finanszírozását a működési és felhalmozási szektorban is hoz Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítása miatt a költségvetés államháztartáson kívüli forrásainak átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket szabályozni kell, illetve a Közgyűlés hatásköréből át nem ruházható feladatok köre szűkült, ezért szükséges a szabályozás ezeknek megfelelő korrigálása. 6. -hoz 1. melléklethez 6.. V. helyi önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Dologi kiadások A I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságátvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez eft-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melyből a kamatkiadásokat érintő eft-os rész előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat kamatkiadások

18 A I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságátvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez eft-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melyből a kamatkiadásokat érintő eft-os rész előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése A Kvtv (5) bekezdése szerint az átvállalással érintett folyószámlahitel (likvid hitel) állomány működési hitellé történő átalakítása szükségessé teszi a rövid lejáratú hitelek felvételének, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztésének egyaránt e Ft-tal történő megemelését, melyből a a hiteltörlesztés előirányzatának rendezése miatt. kötelező feladat Hosszú lejáratú hitelek törlesztése A I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságátvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez eft-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melyből a hosszú lejáratú hitelek törlesztését érintő eft-os rész előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből EU Önerő Alap címen eft támogatásban részesültünk, melynek előirányzat nyilvántartási egyezősége miatt. (Átcsoportosítás a Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához, mivel tervezéskor az előirányzatot támogatásértékű felhalmozási bevételként kellet megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő.) kötelező feladat Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat Központosított előirányzatok Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján eft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.) - Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből EU Önerő Alap címen eft támogatásban részesültünk, melynek előirányzat nyilvántartási egyezősége miatt. (Átcsoportosítás a Támogatás értékű felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról, mivel tervezéskor az előirányzatot ott kellet megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő.)

19 kötelező feladat Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése címen eft támogatási előlegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Adósságkonszolidáció A I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságátvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a ig felhalmozott egyéb jutalék megfizeté séhez eft-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele A Kvtv (5) bekezdése szerint az átvállalással érintett folyószámlahitel (likvid hitel) állomány működési hitellé történő átalakítása szükségessé teszi a rövid lejáratú hitelek felvételének, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztésének egyaránt e Ft-tal történő megemelését, melyből a a hitelfelvétel előirányzatának rendezése miatt. kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése címen eft támogatási előlegben részesültünk. Mivel a gyermekétkeztetés éves várható költsége a évi költségvetés készítése során teljes egészében az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, az előleg összegével a normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások visszafizetése előirányzatát szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. ( Forrását eft-ban az Önkormányzat cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, eft-ban pedig a Céltartalékok cím Közművelődési Nonprofit Kft.közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 13. Céltartalékok kötelező feladat

20 Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat Dologi kiadások kötelező feladat kamatkiadások kötelező feladat Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése kötelező feladat Hosszú lejáratú hitelek törlesztése kötelező feladat Bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások kötelező feladat Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat Központosított előirányzatok kötelező feladat kötelező feladat Adósságkonszolidáció kötelező feladat Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf kötelező feladat Közművelődési feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

21 Céltartalékok kötelező feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő kötelező feladat melléklethez 6. I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Személyi juttatások sz. határozatában döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ költségvetési szervnek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (a Társulási Tanács döntése alapján július 1-től Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) által fenntartott intézménybe június 30-ai hatállyal - történő beolvadásával való megszűntetéséről. A döntés végrehajtásához szüksé ges az Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok cím előirányzatainak a első féléves beszámolóban szereplő teljesítési adataihoz történő igazítása, melynek rendezése miatt. kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó módosítás rendezése miatt kötelező feladat Dologi kiadások módosítás rendezése miatt kötelező feladat élelmezési kiadás módosítás rendezése miatt kötelező feladat karbantartási kiadás módosítás rendezése miatt kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások módosítás rendezése miatt kötelező feladat

22 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek módosítás rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az V. Helyi önkormányzat fejezet Szociális-egészségügyi feladatok cím Támogatás értékű működési kiadások kiemelt előirányzatán belül eft-ban a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak, illetve eft-ban a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása, valamint az intézmény önkormányzati támogatásának eft-os tulfinanszírozása miatt a Céltartalékok cím Intézmény túlfinanszírozási maradvány előirányzatainak megnyitásához.) kötelező feladat Egészségügyi alapellátás Személyi juttatások módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó módosítás rendezése miatt kötelező feladat Dologi kiadások módosítás rendezése miatt kötelező feladat karbantartási kiadás módosítás rendezése miatt kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások

23 módosítás rendezése miatt kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek módosítás rendezése miatt. kötelező feladat TB alaptól származó bevétel módosítás rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az V. Helyi önkormányzat fejezet Szociális-egészségügyi feladatok cím Támogatás értékű működési kiadások kiemelt előirányzatán belül eft-ban a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása előirányzatának megnyitásához.) kötelező feladat Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Normatív lakásfenntartási támogatás módosítás rendezése miatt kötelező feladat Adósságcsökkentési támogatás módosítás rendezése miatt kötelező feladat

24 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Egyéb szociális támogatás módosítás rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások támogatási előirányzatának megnyitásához.) kötelező feladat Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -452 módosítás rendezése -452 miatt. kötelező feladat -452 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás módosítás rendezése miatt kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás módosítás rendezése miatt. kötelező feladat Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj módosítás rendezése miatt kötelező feladat Átmeneti gondozás díja -504 módosítás rendezése miatt kötelező feladat -504 Óvodáztatási támogatás módosítás rendezése miatt kötelező feladat Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék

25 módosítás rendezése miatt. kötelező feladat -101 Önkormányzati támogatás módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások támogatási előirányzatának megnyitásához.) -101 kötelező feladat Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat élelmezési kiadás kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Egészségügyi alapellátás Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat

26 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat TB alaptól származó bevétel kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély kötelező feladat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat Normatív lakásfenntartási támogatás kötelező feladat Adósságcsökkentési támogatás kötelező feladat Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás kötelező feladat Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kötelező feladat Átmeneti gondozás díja kötelező feladat Óvodáztatási támogatás kötelező feladat Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat

27 6. III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Személyi juttatások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás) átcsoportosítva kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 270 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás) átcsoportosítva. 270 kötelező feladat 270 Dologi kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás előirányzatából átcsoportosítva Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Beruházási kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás) gépkocsi beszerzésére átcsoportosítva kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (NKA pályázat) kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó -805 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva kötelező feladat -805 Dologi kiadások Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól átcsoportosítva kötelező feladat karbantartási kiadás

28 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól a tető beázásának megszüntetésére átcsoportosítva kötelező feladat Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET Balassi Bálint Megyei Könyvtár Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Beruházási kiadások kötelező feladat Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások

29 A Viziközmű Társulás től történő megszűnése következtében a hivatalnál jelentkező feladatnövekedés miatt szükségessé vált 1 fő létszámbővítés személyi juttatásainak előirányzatának rendezése miatt. Fedezetét az Önkormányzat cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja. 693 kötelező feladat 693 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 188 A személyi juttatások előirányzat rendezésének járulékvonzatai miatt. Fedezetét az Önkormányzat cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) 188 biztosítja. kötelező feladat 188 Önkormányzati támogatás 881 A Viziközmű Társulás től történő megszűnése következtében a hivatalnál jelentkező feladatnövekedés miatt szükségessé vált 1 fő létszámbővítés személyi juttatás, és járulékvonzatainak előirányzatának rendezése miatt. Fedezetét az Önkormányzat cím Előző évi 881 pénzmaradvány igénybevétele (térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja. kötelező feladat 881 Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Dologi kiadások

30 Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség, amelyből a kamatterhek finanszírozására a jóváhagyott előirányzat módosítása szükséges. (Forrása: a hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése.) kötelező feladat kamatkiadások Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség, amelyből a kamatterhek finanszírozására a jóváhagyott előirányzat módosítása szükséges. (Forrása: a hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése.) kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat ebből: Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására biztosított eft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadásáról történő átcsoportosítás biztosítja.) önként vállalt feladat Felújítás 635 Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Báthori István szobor posztamensének helyreállítása 635 önként vállalt feladat 635 Beruházási kiadások A Virágos út felújításával érintve lett a Magyar Állam tulajdonában lévő 1516/15 helyrajzi számú közterület a Virágos út Karancs úti csatlakozásánál. A tulajdonjog rendezéssel kapcsolatos előzetes egyeztetések befejeződtek, a rendezéshez szükséges dokumentumok elkészíthetőek. A dokumentumok elkészítésének és az eljárásnak a költségigénye 350 eft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a December 8. tér talajvízszint süllyesztés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) December 8. tér talajvízszint süllyesztés /15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, Bölcsőde létesítése Salgótarjánban című, ÉMOP-4.2.1/B jelű pályázat e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelése biztosítja.) Bölcsöde kialakítás

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p" "g'

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p g' Salgd,tarjrin Megyei Jogri Vdros Kiizgyiil6s6nek 40/2 0 1 3. (1X. 2 6.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6 6 2013. (II.2 1.) iinkorm flnyzati ren d elet m6d ositrlsirdl Salgotarj6n

Részletesebben

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek 45/2013. (X. 31.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi ktilts6gvet6sr6l sz6l6 612013. (II.21.) iinkorminyzati rendelet m6dositf srirril Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2007. (V.22.) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

1. melléklet a 28/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 28/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 28/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (I. 23.) számú határozat A i Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. pályázatot nyújt be a Német Szövetségi Belügyminisztérium

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 3. melléklet a 2016. évi törvényhez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 millió forint Az előirányzat

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az Önkormányzat ellátandó közszolgáltatási feladatainak körét elsősorban a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24.

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben