Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám:../2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

3 I/B kötet 3. oldal Száma:../2009. Tárgy: A évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város évi költségvetése az 6/2009.(02.13.) számú Rendelettel eft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra fedezetnélküli forráshiány mellett. Az eredeti előirányzatok módosítása szükségessé vált az időközben bekövetkezett változások, az önkormányzat részére pótlólagosan megállapított központi előirányzatok, az előző évi pénzmaradvány, az elnyert pályázati támogatások, valamint közgyűlési döntések következtében. Így az első félévben két alkalommal, utoljára 15/2009.(06.22.) számú rendelettel került módosításra a költségvetés. A rendelet módosításai után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege eft-ban került meghatározásra, eft fedezet nélküli forráshiány és eft tartalék mellett. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1) bekezdése szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a vizsgált év szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (esetleges többlet) összegének, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni, így a évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően készült el. BEVÉTELEK ( 2. melléklet) A csatolt mellékletekből megállapítható, hogy az első félévben a bevételek eft-ra teljesültek, mely 44,5 %-os az időarányosnál alacsonyabb - teljesítést mutatnak. A befolyt bevételek legnagyobb hányadát, mint eddig is az Önkormányzat költségvetési támogatása, ezen belül a normatív állami támogatások teszik ki, melyek a Kormányrendeletben meghatározott ütemben teljesültek. Bevételeink az I. félév során az alábbiak szerint alakultak: 1.) Az intézményi működés bevételei (2. sz. melléklet) eft-ra teljesültek, ami a módosított éves előirányzat 34,2 %-a. Ez a tétel tartalmazza a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket (helyszíni bírság, okmányiroda, stb.), kamat- és ÁFA bevételeket. Összességében megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal kamat- és ÁFA bevételei az időarányosnak

4 I/B kötet 4. oldal megfelelően alakultak. A kötvényen és a hiteleken tervezett árfolyamnyereség elszámolása csak év végén fog megtörténni, év közben ott nincs teljesítés elkönyvelve. Helyszíni bírság és a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeink a tervezett alatt teljesültek. 2.) Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. sz. melléklet) az illetéket, valamint több adófajtát és bírságot, a befolyt helyiségbérleti díjakat, valamint lakbért tartalmazzák. A befolyt bevételek összességében eft-ra teljesültek, amely csak kis mértékben (44,0 %) marad a tervezett időarányos összeg alatt. Az adók esetében fontos kiemelni, hogy az adófizetési határidők közül a legjelentősebb iparűzési adó vonatkozásában csak egy a márciusi esik az első félévre, a további, jelentős befizetések szeptember és december hónapokban esedékesek. Az SZJA bevételeink ugyanakkor meghaladják az éves előirányzat időarányos mértékét. 3.) Az Önkormányzat költségvetési támogatása (2/A sz. melléklet) a tervezetthez képest 58,5%- ban teljesült az I. félév során. A folyósítás a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel, Ez a tétel tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat, a központosított előirányzatokat és az egyéb központi támogatásokat is. Időarányosan, a tervezettnek megfelelően alakult az egyes segélyekkel kapcsolatos bevétel is, ez alól kivétel a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, a normatív alapon megállapított ápolási díj, ahol a tervezetthez képest időarányosan magasabb volt a teljesülés. Túlteljesítés mutatkozik a központosított előirányzatoknál is, melynek oka, hogy a pályázati támogatások (létszámleépítéssel kapcsolatos, könyvtári érdekeltség növelő), továbbá az érettségi vizsgák támogatása, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok OKM rendelet szerinti támogatása, a nyári gyermekétkeztetés támogatása, valamint a évi kereset-kiegészítés az év első felében megérkezett. 4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételei (2. sz. melléklet) előirányzat nem került módosításra a félév során, azonban a bevételek jelentős mértékben alulmaradnak a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a legjelentősebb tervezett ingatlan adás-vételi szerződéstől a vevő a gazdasági válságra való hivatkozással elállt. Ingatlanainkat nem szándékozunk áron alul értékesíteni, kivárjuk a piaci helyzet kedvező alakulását. A megkötött előszerződéseink pénzügyi teljesítés csak a III.-IV. negyedévben várható. Pénzügyi befektetéseinkből várt bevétel vonatkozásában azért látszik alulteljesítés mert a gázprivatizáció kapcsán kapott államkötvénycsomagunk jeljárata augusztus hónapban esedékes. Állampapírjainknak csak azt a részét értékesítjük, mely hosszúlejáratú hiteleink adott évi törlesztő részleteinek megfizetéséhez szükséges. 5.) Támogatásértékű működési célú bevételek összességében a vizsgált időszakban eft összegben teljesültek (175,3%), mely nagyon jelentős emelkedés a tervezetthez képest. Ez a tétel tartalmazza az intézmények előző évi pénzmaradvány elvonását eft összegben, a Közgyűlés döntésének megfelelő mértékben. Tartalmazza továbbá a tartásdíj megelőlegezést, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását és egyéb, a Központi Költségvetéstől, működési célra kapott pénzeszköz átvételeket (HEFOP, ÁROP, közcélú foglalkoztatottak stb.). 6.) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel soron találhatóak a megnyert pályázataink alapján betervezett összegek (jelentősebb előirányzat: Holcim Alapítvány támogatása a Lázár u. 10. szám alatti lakások kialakításához, mely az I. félév során érkezett meg). 7.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele szintén alulteljesítést mutat, melynek oka, hogy a főleg cégeinknek adott kölcsön visszafizetési határideje december 31., így megtérülés csak az év második felében várható.

5 I/B kötet 5. oldal 8.) Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a Közgyűlés által meghatározott feladatokra, és ütemezésben valósult meg. KIADÁSOK (2/1-2/4.sz. melléklet) A Polgármesteri Hivatal kiadásai az első félévben eft-ra, (42,0 %) a befolyt bevételeknek megfelelően teljesültek. A kiadások teljesülési szintje egyes kiemelt előirányzatoknál eltérést mutat az alábbiakban részletezetteknek megfelelően, a mellékletek alapján: 1.) Személyi juttatások (2. sz. melléklet). Az előirányzat magában foglalja a köztisztviselői, közalkalmazotti béreken túlmenően a közcélú foglalkoztatottak részére az I. félév során kifizetett béreket is. Ugyanígy a munkaadót terhelő járulékok vonatkozásában is. 2.) A dologi kiadásoknál Megfigyelhető az a konszolidációs cél, amely a kötelezettség vállalások csökkentésében, a nem kötelező feladatok fokozatos visszaszorításában nyilvánul meg. Dologi kiadásaink a tervezetthez képest 37,2%-ban teljesültek úgy, hogy szinte valamennyi kiemelt előirányzat alulteljesítést mutat. Fontos megjegyezni, hogy a város rövid távú kötelezettségei (szállítói állománya) az elmúlt év végéhez képest mintegy 500 millió Ft-os csökkenést mutatnak az év első felében! 3.) Kamatkiadások a hitelszerződésekben meghatározott ütemben teljesültek. 4.) Beruházási kiadásaink (2/2. sz. melléklet) pénzügyi teljesítése a félév során 37,2%-ban valósult meg, melyből az Önkormányzat tervezett saját forrása (önereje) 48,6%-ban kifizetésre került, viszont a kifizetésekhez a központi költségvetéstől várt pénzek mindössze 22,8%-a érkezett meg a félév során. Beszámolónk mellékletében, ágazatonkénti bontásban szerepelnek fejlesztéseink beruházásonként feltüntetve a műszaki teljesítés féléves helyzetét. Jól láthatóan a beruházások túlnyomó többsége már megvalósult. A pénzügyi teljesítések esedékessége a közbeszerzéseknek köszönhetően nappal meghaladja a műszaki átadást. Az elmúlt évről áthúzódó kifizetések teljesítése megtörtént. 5.) Felújítási kiadásaink (2/3. sz. melléklet) műszaki teljesítése az év első felében jórészt megvalósult. Legnagyobb tervezett intézményi felújítás, a Varga Tamás Általános Iskolában várhatóan egy évet csúszni fog, Önkormányzatunkon kívül eső okok miatt. Pénzügyi teljesítés a kifizetések esedékességének megfelelően 22,1%-ban megtörtént. Év végéig a fennmaradó követelések is kiegyenlítésre kerülnek. 6.) A gazdasági társaságok támogatása (2/4. sz. melléklet) Az önkormányzati tulajdonban lévő cégek I. féléves gazdálkodásának értékeléséről önálló napirend formájában kap tájékoztatást a T. Közgyűlés. Jelen gazdasági évben a Hód-Menza Kht, a Hódfó Kht és a Hód-Fürdő Kht részére terveztünk működési költségeikhez támogatást nyújtani. A Hód-Menza közhasznú társaság vonatkozásában kisebb mértékben járultunk hozzá bevételeihez, míg a Hódfó és Hód-Fürdő Kht az I. félév során támogatást nem kért. A vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának kifizetése az idei évben is a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezeten keresztül történt meg.

6 I/B kötet 6. oldal A VOLÁN Zrt. Támogatására, a közöttünk a tömegközlekedés ellátására vonatkozó megállapodás alapján kerül sor. Előirányzat túllépésre az elmúlt évi támogatás egy részének idei kifizetése miatt került sor. Ez évi támogatás átutalása időarányosan megtörtént. 7.) Működési célú pénzeszközátadások nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére tétel tartalmazza többek között a határon túli ügyek, civil szervezetek támogatását, valamint az OM évben nyújtott sport célú támogatásának felhasználását eft összegben. 8.) Támogatásértékű működési kiadás sor tartalmazza az intézmények részére folyósított előző évi ki nem utalt támogatást (pénzmaradványhoz kapcsolódóan), melyet részben folyósítottunk részünkre. 9.) A fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre tétel tartalmazza az önkormányzati lakások után fizetett felújítási alapot, ide tartoznak a babakötvényekkel kapcsolatos kifizetések is, továbbá a lakáscélú vissza nem térítendő támogatások elmúlt évről áthúzódó része, valamint a háziorvosok részére a Rendelőintézet kiürítése miatt fizetett támogatás összege. 10.) A társadalmi, szociálpolitikai támogatások soron találhatóak többek között a lakásfenntartási támogatások, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális segélyek és járadékok, otthonteremtési támogatás, temetési segély, stb. Ez a tétel az időarányos teljesítésnek megfelelően, 50,9 %-ra teljesült. 11.) Részben önálló intézmények (2/6. sz. melléklet). Tervezett bevételeiket 54,4%-ban eft-ban realizálták. Bevételeikhez az önkormányzat eft-tal járult hozzá, ami az eredetileg tervezett éves támogatás 58,6%-a. Kiadásaikat bevételeiknek megfelelően, eft-ban teljesítették. 12.) Önálló intézményeink bevételei az időarányos mértéknek megfelelően, 49,3 %-ban teljesültek, míg a kiadásoknál a teljesülés 44,1 % (3. sz. melléklet) volt. Önálló intézményeink közül legjelentősebb az Erzsébet Kórház költségvetése, ahol a költségvetés I. féléves végrehajtása az alábbiak szerint alakult: A évi költségvetés eredeti előirányzatának összege eft, módosított előirányzata eft volt.

7 I/B kötet 7. oldal BEVÉTELEK teljesítése kiemelt jogcím szerinti bontásban BEVÉTELEK (adatok eft) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Hozam- és kamatbevételek összesen Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi műk.célú pm átvétele Támogatásértékű műk. bevételek kp-i ktgvetési szervtől Támogatásértékű műk. bevételek TB.alapoktól Felhalmozási célú pe.átvétel háztartásoktól, és egyéb forrásból Támogatási kölcsön visszatérülése TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Saját bevételek összesen: Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pf. nélküli bevételek Finanszírozási (függő, átfutó) bevételek Az intézmény legjelentősebb bevételét az OEP-től származó, betegforgalomhoz kötött finanszírozás jelenti.

8 I/B kötet 8. oldal I félévében az OEP-től származó bevételek a következőképpen alakultak OEP finanszírozás kiemelt kasszánként Összeg (Ft.) Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás + rehab Járóbeteg szakorvosi ellátás Gyógyszer Összesen 995 MEGNEVEZÉS Kiadások teljesítése kiemelt jogcímenkénti bontásban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok e Ft-ban Teljesítés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFA nélkül Gyógyszer - vegyszer Szakma anyag Kisé.te.+egyéb készlet Élelmezés Irodaszer, könyv, folyóirat Egyéb dologi kiadások távközlési és komm.szolg Közüzemi szolgáltatások ( víz, villany, gáz, távfűtés) Karbantartás és egyéb int.üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Egyéb kiadások Vásárolt élelmezés ÁFA, és egyéb befizetési kötelezettségek Egyéb folyó kiadások Előző évi PM átadása Kamatkiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Finanszírozási (fűggő, átfutó)kiadások

9 I/B kötet 9. oldal A költségvetésük új elemeként mind bevételi, mind kiadási oldalon megjelenik az Egészséges Vásárhely Program az EVP első, stratégiai alapozó éve volt mind az egyes korcsoportok számára szervezett, mind az onkológiai és szív-és érrendszeri szűrő- és prevenciós programok vonatkozásában. Az EVP 2009-es programjai részben a 2008-ban megkezdett programok folytatását és kiterjesztését, részben új programok indítását jelentik. Az Egészséges Vásárhely Program 2009 első felében megvalósított programjait 3 főállású alkalmazott EVP programigazgató és 2 prevenciós nővér és egy szakmai koordinátor segítette, utóbbi Megbízási szerződés keretében. 13.) Kisebbségi Önkormányzatok (4. sz. melléklet) közül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei az időarányos tervhez képest jelentősen túlteljesültek. Az állami támogatás éves előirányzata 64%-ban megérkezett részükre az I. félév során, ezen kívül számlájukon jóváírásra került az az önkormányzati 980 eft összegű támogatás is, amelyet a csatkai kirándulásuk támogatására ítélt meg a Közgyűlés. Kiadási oldalon szintén magas az előirányzathoz képest a féléves teljesítés, bevételeikből eft-ot számláik kifizetésére, 124 eft-ot és annak járulékait decemberi megbízási szerződések alapján személyi juttatás kifizetésére fordították. A Német Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetési előirányzatának bevételeit 69,2%-ban teljesítette. Jóváhagyott pénzmaradványuk teljes egészében számlájukon jóváírásra került, állami támogatásuk időarányosan megérkezett. Kiadásaik 43,2%-ban teljesültek. Kifizetést csak dologi előirányzatuk terhére teljesítettek. 14.) Hitel visszafizetési kötelezettségeinknek a szerződések szerinti ütemben pontosan eleget tettünk. Az 1 milliárd Ft-os folyószámla-keret és 250 millió Ft összegű munkabérhitel továbbra is rendelkezésünkre áll. Az Önkormányzat I. féléves vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése A mérlegben kimutatott aktívák értéke I. félévi időszakra vonatkozóan e Ft.-ban realizálódott. Az előző év végéhez képest növekedés tapasztalható e Ft összegben. Mutató Vagyoni helyzetet tükröző mutatók Előző év Tárgyév I. félévi adatok Változás Befektetett eszközök aránya Befektetet t eszközök (I/1.) 92,5% 91,1% 98,5% = 100 Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk. + aktív pü - i elsz. (I/2.) 7,5% 8,9% 118,6% = 100 Összes eszköz Tőkeerősség = Saját tőke 100 (I/3.) 38,5% 42,9% 111,3% Mérleg főösszeg

10 I/B kötet 10. oldal Kötelezettségek aránya Kötelezett ségek (I/4.) 55,4% 51,0% 92,2% = 100 Mérleg főösszeg Befektetett eszközök fedezete I. = Saját tőke 100 (I/5.) 41,7% 47,1% 113,0% Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lejár. köt. (I/6.) 85,0% 89,6% 105,4% = 100 Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke 100 (I/9.) 915,8% 1062,4% 116,0% Induló tőke Az Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke június 30.-án e Ft, amely 2,66 %-kal magasabb az előző év végi állapothoz képest. Alakulásában főképp a tárgyi eszközök értékében bekövetkezett növekedés játszott szerepet. Ingatlanok, tanyavillamosítás, telkek vásárlása stb. A befektetett eszközök aránya a tárgyidőszakban csökkent 1,5 %-kal az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató az éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva. A forgóeszközök értéke év végéhez képest 23,66 %-kal növekedett, Ft-ról Ft-ra. A forgóeszközök aránya az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Értéke a tájékoztatás időszakban 8,9 %, míg 2008-ban 7,5 % volt. A változás oka főként az aktív pénzügyi elszámolások, követelésében bekövetkezett jelentős növekedés. A követelések mértékét befolyásolja a gazdálkodási évre előírt helyi adó fizetési kötelezettség mértéke, mely esedékessége a gazdálkodási év második félévére esik. A tőkeerősség mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. Kedvező, ha a mutató értéke az 50 %-ot meghaladja. Önkormányzatunk esetében ez az arány javuló tendenciát mutat 42,9 %, mely jelentősen meghaladja a megelőző év 38,5 %-os értékét. Ez arra utal, hogy csökken az idegen forrás mérték, a kötelezettségek állománya. A mutató értéke akkor válik kritikussá, ha 30% vagy az alatti értéket ér el. A kötelezettségek aránya arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató értéke, annál kedvezőbb a költségvetési szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen, ha eléri, vagy meghaladja a 70 %-ot. Önkormányzatunk esetében a kötelezettségek aránya 51 %-ot tesz ki a mérleg főösszeghez viszonyítva. Ez az adat az előző évihez képest 7,8 %-os csökkenést jelent, ami pozitívan értékelhető. A befektetett eszközök fedezete a működés biztonságát fejezi ki. A mutató a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja. Értéke akkor ítélhető kedvezőnek, ha eléri vagy meghaladja a 100%-ot. Önkormányzatunknál a mutató értéke 47,1%, ami növekedést mutat az előző évi végi állapothoz képest 13 %-kal. A mutató értéke is a javuló tendenciát tükrözi, de még messze elmarad a kedvező mértéktől. A tájékoztató időpontjában a saját tőke értéke az előző évhez viszonyítva 16 % kal nőtt. A kötelezettségek és az aktívák állománya növekedett, viszont a pénzeszközök értéke csökkent, de ez a kötelezettségek csökkenésével arányban van.

11 I/B kötet 11. oldal Vagyoni helyzetünk összefoglaló értékelése Befektetett eszközeink arányában kismértékű csökkenés tapasztalható, tőkeerősségünk javult, azonban még mindig kedvezőtlen. Forgóeszközeink értéke 23,66 %-kos növekedést mutat, ami jobb likviditási helyzetet eredményezett. A likviditási gyorsráta viszont a pénzkészlet csökkenése miatt kedvezőtlenebb. Összességében megállapítható, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére a város vagyona növekszik, a vagyoni helyzetet tükröző mutatók túlnyomó része jobb eredményt mutat, mint az előző év végén. Társaságaink veszteséges gazdálkodása megmutatkozik Önkormányzatunk költségvetésében is. A közhasznú társaságok számára nyújtott kölcsönök jelentős mértékben csökkentették likvid pénzeszközeink állományát, de a cégek működéséhez elengedhetetlen voltak. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Eőző év Tárgyév I félév. Változás Hitelfedezeti mutató Követelése k (I/12.) 21,3% 42,9% 200,9% = 100 Rövid lejáratú kötelezettségek (Adós + Vevő) / Szállítói állomány összemérési mutató Adós + Vevőállomány (I/13.) 11,7% 66,0% 562,0% = 100 Szállítói állomány Adósságállomány aránya Adósságáll omány (I/14.) 59,0% 54,3% 92,2% = 100 Adósságállomány + Saját tőke A hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy a költségvetési szerv milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Amennyiben a mutató értéke meghaladja az 1-et (100 %-ot), akkor az adósok tartozása magasabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségei a költségvetési szervnek. A mutató alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunk követelései 42,9 %-ban fedezik rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét, 2008-ben e mutató értéke 21,3% volt. Az adós + vevő szállítóállomány összemérési mutató azt fejezi ki, hogy a szállítói állományt a vevőállomány milyen mértékben finanszírozza. A szállítói állomány csökkenése miatt a vizsgált mutató értéke 11,7 %-ról 66 %-ra növekedett. Amennyiben az előírt vevő tartozás és adósságállomány befizetésre kerül, akkor ebből az összegből a szállítói állomány 66 %-át teljesíteni tudjuk. Lényeges feltétel, hogy ezen követelések behajtásra kerüljenek. Az adósságállomány arányát az adósság és saját tőke együttes összegéhez viszonyítva megállapítható, hogy a mutató értéke 54,3 %-ra csökkent, az előző évi 59 %-hoz képest, ami azonban még mindig kedvezőtlen, de ez is javuló tendenciát mutat. A vizsgált mutató értéke kritikussá akkor válik, ha az adósságállomány a %-ot meghaladja.

12 I/B kötet 12. oldal Likviditás alakulása Mutató Előző év Tárgyév I. félév. Változá Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök (I/10.) 26,2% 21,2% 80,8% = 100 Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató Forgóeszkö zök (I/11.) 53,0% 74,1% 139,9% = 100 Rövid lejáratú kötelezettségek A fizetőképesség fontos mutatója a likviditás, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési szerv rövid távon milyen mértékig fedezheti az éven belüli lejáratú idegen forrásait. A likviditási gyorsráta mutató kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. A mutató értéke a tájékoztatás időszakban 21,2 %-ra csökkent az előző évi 26,2 %-hoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat likvid pénzeszközei lecsökkentek, ami romló tendenciát mutat, így nagyon fontos, hogy a követelések minél teljesebb mértékben befolyjanak. A likviditási mutató I. félévében pozitív irányba mozdult el az előző év végi állapothoz viszonyítva. A változás iránya kedvező, ugyanis minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb a költségvetési szerv likviditása. A likviditási mutató kedvező, ha értéke együtthatós formában 1,3 felett van. A pénzügyi helyzet értékelése MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZATI Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel összesen: (pénzmaradvány nélkül) Pénzforgalmi kiadás összesen: Zárópénzkészlet Önkormányzatunk nyitó pénzkészlete január 1.-én eft-ot tett ki, pénzforgalmi bevétele eft, míg pénzforgalmi kiadása eft volt. A pénzforgalmi bevételek tartalmazzák a januári folyószámla-hitel összegét is, mely teljes egészében felhasználásra került a pénzforgalmi kiadások fedezésére, így biztosítva az Önkormányzat megfelelő likviditását. Az I. félévét eft-os egyenleggel zártuk. Összességében megállapítható, hogy Önkormányzatunk 2009 I. félévében időarányos, kiegyensúlyozott és az egyre rosszabbodó külső gazdasági hatások ellenére is jobb eredményt ért el, mint az elmúlt évben. Javult a vagyoni helyzete, csökkentek rövid távú kötelezettségei, de ennek következtében csökkent a pénzkészlete is. Éppen ezért meg kell tennünk mindent követeléseink behajtása, valamint a már megelőlegezett pályázati források lehívása érdekében.

13 I/B kötet 13. oldal Tisztelt Közgyűlés! Önkormányzatunk I. féléves bevételei eft összegben teljesültek, míg kiadásaink eft-ra. Oktatási, egészségügyi és szociális intézményeinket zökkenőmentesen tudtuk működtetni. Beruházásaink és a felújítások finanszírozását igyekeztünk folyamatosan biztosítani. Likviditásunk biztosított, a pénzügyi helyzet feszített, de biztonságos keretek között tartható. Az év második felében is jól átgondolt gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a meglévő kötelezettségeinknek határidőben eleget tudjunk tenni, hogy intézményhálózatunk működése megfelelően biztosítható legyen. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tájékoztatómat megvitatni szíveskedjen és hozza meg döntését a mellékelt határozati javaslat szerint! Hódmezővásárhely, szeptember 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

14 I/B kötet 14. oldal HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: évi költségvetés I. félévi helyzetéről készült tájékoztató 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, szeptember 3. Dr. Lázár János polgármester Dr. Korsós Ágnes jegyző Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János Polgármester helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes Jegyző helyben 3./ PH Közgazdasági Iroda 4./ Irattár

15 I/B kötet 15. oldal

16 I/B kötet 16. oldal

17 I/B kötet 17. oldal

18 I/B kötet 18. oldal

19 I/B kötet 19. oldal

20 I/B kötet 20. oldal

21 I/B kötet 21. oldal

22 I/B kötet 22. oldal

23 I/B kötet 23. oldal

24 I/B kötet 24. oldal

25 I/B kötet 25. oldal

26 I/B kötet 26. oldal

27 I/B kötet 27. oldal

28 I/B kötet 28. oldal

29 I/B kötet 29. oldal

30 I/B kötet 30. oldal

31 I/B kötet 31. oldal

32 I/B kötet 32. oldal

33 I/B kötet 33. oldal

34 I/B kötet 34. oldal

35 I/B kötet 35. oldal

36 I/B kötet 36. oldal

37 I/B kötet 37. oldal

38 I/B kötet 38. oldal

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése

Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése Tiszaug Község Önkormányzata 2010. évi szöveges beszámoló jelentése I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az Önkormányzat ellátandó közszolgáltatási feladatainak körét elsősorban a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év

Közhasznúsági jelentés. 2014. év Közhasznúsági jelentés 2014. év Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Budapest, 2015. április 30... szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei: 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben