Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek szeptember 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló Készítette: Hegyiné, Gálné Jogszabályi háttér, előzmények: a 413/2012.(XII.29.)Korm.rendelet hatályon kívül helyezte a az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 25. -át, mely előírta a körjegyzőséggel kapcsolatos lényeges kérdéseknek együttes ülésen való tárgyalását, nem emelte be helyére a közös önkormányzati hivatalt sem, így az eddigeiektől eltérően külön ülésen kerül sor a beszámoló megvitatására. Indokolás: A hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest 66,9%-ban, a kiadások 64,1%-ban teljesültek I. félévében. A hivatal működési támogatása az az állami támogatás, amit a hivatal fenntartására kapnak az önkormányzatok és amit továbbadtak a hivatalnak. A működési célú támogatásértékű bevétel amit az állami támogatáson túl fizetnek a települések, amiben benne van a kötelező önrész is. Látható, hogy az éves támogatáshoz képest mindkét önkormányzat, de Szeremle nagyobb mértékben, előre finanszírozott. A szeremlei nagyobb arányú finanszírozásnak oka, hogy az önkormányzatok számára elkészített ütemterv nem volt pontos, abba a végkielégítések összege beszámításra került, de a még abban a hónapban kifizetendő járulék nem, így a székhely szerinti települést arányosan nagyobb kiadás terhelte. Ez év végéig, illetve amikor a létszámleépítési pályázat megérkezik helyreáll. A kiadási oldalon a működési kiadások közül a bér+ járulék 60% feletti teljesülésének oka a kifizetett végkielégítés. A dologi kiadások 48,1%-os teljesülése időarányosnak mondható. A tervezetthez képest nincs jelentős eltérés, csak időben a végkielégítési a kiadásokat előbb kellett teljesíteni, mint ahogy az ezzel kapcsolatos páláyzati támogatások pénzügyileg megjelennek a költségvetésben. Ennek ellenére, mivel év közben a hivatal működésével kapcsolatosan többlet bevételek jelentkeztek, illetve mivel a végkielégítési pályázat konkrét kiírása kedvezőbb feltételeket tartalmazott mint a tervezésnél várható volt, így a beszámoló jóváhagyását követően indokolt a évi költségvetés módosítása is. Határozati javaslat: a féléves beszámoló jóváhagyása a melléklet szerinti tartalommal /2013.(IX..)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal évi I.féléves gazdálkodásáról szóló, jelen határozat 1. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a székhely település polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: számú melléklet a /2013.(IX.)önkormányzati határozathoz Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege év I.félév 2013/1.változat 2013.év 2013.év Teljesülés BEVÉTELEK Előirányzat Mód.II. Tény ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban % Működési bevételek ,9% A települési önkormányzatok működésének ,7% támogatása Önkormányzati (2.mell.I.) hivatal működésének ,7% Dunafalvára támogatása jutó rész (MT) 942 fő ,7% Szeremlére jutó rész 1503 fő ,7% Működési célú támogatásértékű bevétel ,9% Dunafalva bér- és szakmai és működési ,4% Szeremle hozzájárulása bér- és szakmai (DF) 942 és működési fő ,5% Központosított hozzájárulása előirányzat (SZ) 1503 fő ,0% Bérpolitikai támogatás Felmentési, végkielégítési támogatás ,0%

2 Saját működési bevételek ,2% Kamatbevétel ,0% Egyéb saját bevétel /Telefon/ ,5% Áfa bevételek ,4% Intézményi működési bevételek ,6% Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva ,3% Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle ,0% Fejlesztési célú bevételek 0 Dunafalva fejlesztési hozzájárulása Szeremle fejlesztési hozzájárulása Pénzmaradvány átvétel Szeremlétől 506 0,0% Függő átfutó bevételek 0 Bevételek összesen ,9% 2013/1.változat 2013.év 2013.év Teljesülés KIADÁSOK Előirányzat Mód.II. Tény % ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Működési kiadások ,7% Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK) ,4% Személyi juttatások ,4% Járulékok ,5% Dologi kiadások ,1% Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK) ,9% Dunafalva (FKDF) ,1% Szeremle (FKSZ) ,4% Fejlesztési célú kiadások 0 0 Pénzmaradvány átadás Dunafalvának ,0% Függó átfutó kiadások 785 Kiadások összesen ,1% Nyitó pénzkészlet: Záró pénzkészlet: 0,-ft 1.264,-eft

3 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (M/III.) beszámoló Készítette: Hegyiné, Gálné Jogszabályi háttér: az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 42. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a 36. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. 36. (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat a 2. b) és f) pontja szerinti bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel, a vállalkozási tartalékából és - e rendeletben foglaltak szerinti esetben - az előirányzat-maradványából megemelheti. (2) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a) a 35. szerint jóváhagyott többletbevétellel, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, c) d) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. 35. (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Indokolás: Az alábbi módosítás arra tesz javaslatot, hogy az eredeti előirányzathoz képesti pótlólagosan nyújtott állami támogatás ( =2.977eFt) valamint a kedvezőbb feltételekkel megvalósuló korábbi évektől eltérően végkielégítés 75%-os támogatása létszámleépítési pályázat ( =971eFt) miatt többletbevételre ( =3.948eFt) számíthatunk, melynek egy részéből informatikai fejlesztés valósulna meg 910eFt értékben. A fennmaradó résszel 3.038eFt-tal pedig csökkenne a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása (működési és fejlesztési együtt) az alábbiak szerint: Szeremle 5.491eFt (M/II.) 3.623eFt (M/III.) csökkenés: eFt Dunafalva 3.441eFt (M/II.) 2.271eFt (M/III.) csökkenés: eFt A fentieknek megfelelően a havonkénti ütemezések is átalakításra kerülnek az eddig átutalt támogatások figyelembe vételével. Javaslat: a KÖH évi költségvetésének módosítása (M.III.) az alábbiak szerint. /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének jelen határozat 1. számú mellékletét képező III.számú módosítását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a székhely település polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege év MÓD III év 2013.év 2013.év BEVÉTELEK Előirányzat Mód.II. Mód.III. ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Működési bevételek A települési önkormányzatok működésének támogatása (2.mell.I.)

4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása (MT) Dunafalvára jutó rész 942 fő Szeremlére jutó rész 1503 fő Működési célú támogatásértékű bevétel Dunafalva bér- és szakmai és működési hozzájárulása (DF) 942 fő Szeremle bér- és szakmai és működési hozzájárulása (SZ) 1503 fő Központosított előirányzat Bérpolitikai támogatás Felmentési, végkielégítési támogatás Saját működési bevételek Kamatbevétel Egyéb saját bevétel /Telefon/ Áfa bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Dunafalva Igazgatási szolgáltatási díjak Szeremle Fejlesztési célú bevételek Dunafalva fejlesztési hozzájárulása 351 Szeremle fejlesztési hozzájárulása 559 Pénzmaradvány átvétel Szeremlétől Függő átfutó bevételek Bevételek összesen év 2013.év 2013.év KIADÁSOK Előirányzat Mód.II. Mód.III. ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Működési kiadások Hivatal szakmai és működési kiadásai (SZK) (MK) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Hivatalok fenntartási célú kiadásai (FK) Dunafalva (FKDF) Szeremle (FKSZ) Fejlesztési célú kiadások Pénzmaradvány átadás Dunafalvának Függó átfutó kiadások Kiadások összesen Fizetendő önkormányzati hozzájárulások (állami támogatáson felül) 2013.év 2013.év 2013.év Előirányzat Mód.II. Mód.III. ezer ft-ban ezer ft-ban ezer ft-ban Szeremle összesen: Működési hozzájárulások Fejlesztési hozzájárulás Dunafalva összesen: Működési hozzájárulások Fejlesztési hozzájárulás

5 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremle-Dunafalva ÁMK évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló Készítette: Hegyiné, Gálné Előzmények: a hivatalnál ismertetett jogszabályi háttér, mint költségvetési szerv az ÁMK-ra is vonatkozik. Az ÁMK július 1-jével szűnt meg, így a féléves beszámolón túl záróbeszámoló és elszámolás készítése és elfogadása is szükséges. Indokolás: Az ÁMK bevételei az előirányzathoz képest 57%-ban, a kiadások 56%-ban teljesültek I. félévében. Az ÁMK-ban közösen ellátott feladatként csak az óvodák maradt, melyek nem igényeltek jelentős többlet hozzájárulást. Óvoda Szeremle bevételek ( ) 7.255eFt kiadások ( ) 7.752eFt EGYENLEG - 497eFt Dunafalva bevételek ( ) 3.758eFt kiadások ( ) 4.012eFt EGYENLEG - 254eFt A kiadási oldalon a függő, átfutó kiadások felosztása az elszámolásnál még eredményezhet változást. Határozati javaslat: a féléves beszámoló jóváhagyása a melléklet szerinti tartalommal /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva ÁMK I. féléves gazdálkodásáról szóló, jelen határozat 1. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a gesztor település polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz Szeremle-Dunafalva ÁMK költségvetési beszámoló Megnevezés Bevételek 2013.év I. félév 2013.év 2013.év Teljesülés Terv Tény ezer Ft-ban ezer Ft-ban %-ban Köznev. feladatok támogatása % Pedagógusok bértámogatása Szeremle % Pedagógusok bértámogatása Dunafalva % Segítők bértámogatása Szeremle % Segítők bértámogatása Dunafalva % Óvoda működt.támogatása Szeremle % Óvoda működt.támogatása Dunafalva % Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása % Állami hozzájárulások összesen % Intézményi működési bevételek % Műv.Ház. bérleti díj % Kamatbevételek 2 Működési célú tám.értékű bevétel % Dunafalva hozzájárulása óvoda működéséhez % Intézm.finanszírozás Óvoda % Intézm.finanszírozás ÁMK %

6 Függő átfutó bevételek 19 Működési bevételek % BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: % Megnevezés Kiadások 2013.év Terv 2013.év Tény Teljesülés ezer Ft-ban ezer Ft-ban %-ban Kötelező feladatok % ÁMK működési kiadásai % Óvoda % Szem.juttatások Szeremle % Szem.juttatások Dunafalva % Járulékok Szeremle % Járulékok Dunafalva % Dologi kiadás Szeremle Dologi kiadás Dunafalva 200 Közműv feladatok % Szem.juttatások % Járulékok % Dologi kiadás % Önként vállalt feladatok % Dologi kiadás / Múzeum / % Függő átfutó kiadások 915 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK % KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: % Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 0,-ft 103,-eft Tájékoztató adatok (a fenti ktgvetésen túl önkormányzati szakfeladaton fizetett összegekről) Szeremle Önk. kiadása 942,-eft óvoda dologi kiadások iskola dologi kiadások Dunafalva Önk kiadása óvoda dologi kiadások iskola személyi jutt. és járulékok dologi kiadások 24,-eft 24,-eft 918,-eft 918,-eft 1812,-eft 236,-eft 236,-eft 1576,-eft 502,-eft 1.074,-eft

7 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremle-Dunafalva ÁMK 2013.évi zárszámadása, fenntartók közötti elszámolás Készítette: Hegyiné, Gálné Előzmények: Az ÁMK július 1-jével szűnt meg, így a féléves beszámolón túl záróbeszámoló és elszámolás készítése és elfogadása is szükséges. Indokolás: Az ÁMK bevételei az előirányzathoz képest 57%-ban, a kiadások 56%-ban teljesültek I. félévében. Az ÁMK-ban közösen ellátott feladatként csak az óvodák maradt, melyek nem igényeltek többlet hozzájárulást. A kiadási oldalon az óvodák dologi kiadásai azért alulteljesültek, mert az önkormányzatok önállóan is fizettek ki számlákat (Szeremle ft, Dunafalva ft).. Határozati javaslat: a féléves beszámoló jóváhagyása a melléklet szerinti tartalommal /2013.(IX.9.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 30. napjával megszűnt Szeremle- Dunafalva ÁMK évi zárszámadását és elszámolását a jelen határozat 1. számú melléklete szerint megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Szeremle Község Polgármesterét értesítse. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz Szeremle-Dunafalva ÁMK költségvetési beszámoló 2013.év Zárás Megnevezés 2013.év 2013.év 2013.év Terv Tény Mód I. Bevételek ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban Köznev. feladatok támogatása Pedagógusok bértámogatása Szeremle Pedagógusok bértámogatása Dunafalva Segítők bértámogatása Szeremle Segítők bértámogatása Dunafalva Óvoda működt.támogatása Szeremle Óvoda működt.támogatása Dunafalva Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása Állami hozzájárulások összesen Intézményi működési bevételek Műv.Ház. bérleti díj Kamatbevételek 2 2 Működési célú tám.értékű bevétel Dunafalva hozzájárulása óvoda működéséhez Intézm.finanszírozás Óvoda Intézm.finanszírozás ÁMK Függő átfutó bevételek 19 Szeremle Község hozzájárulása 244 Szeremlei Bóbita Óvoda hozzájárulása 1114 Dunafalvi Katica Óvoda hozzájárulása 538 Működési bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 2013.év 2013.év 2013.év Megnevezés Terv Tény Mód I. Kiadások ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban Kötelező feladatok ÁMK működési kiadásai Óvoda Szem.juttatások Szeremle Szem.juttatások Dunafalva Járulékok Szeremle Járulékok Dunafalva Dologi kiadás Szeremle Dologi kiadás Dunafalva Közműv feladatok Szem.juttatások Járulékok Dologi kiadás Önként vállalt feladatok Dologi kiadás / Múzeum / Függő átfutó kiadások 915 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda évi költségvetése Előzmények: A társult önkormányzatok június 30. napjával megszüntették a Közoktatási Társulást és ennek következményeként a Szeremle-Dunafalva ÁMK megszüntetéséről is döntöttek. A testület döntött arról, hogy az óvodai nevelést önállóan működő költségvetési szerv útján Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda kívánják ellátni. Az óvoda mint költségvetési szerv MÁK nyilvántartásba vétele megtörtént, a vezetői pályázat kiírásra került. Most az szükséges, hogy a testület elfogadja az új intézmény költségvetését. Indokolás: Az új költségvetési szerv költségvetésének elkészítésére a vonatkozó jogszabályi előírások szerint került sor. Az intézmény működése tekintetében önálló, gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe, ahol külön címen jelenik meg. A költségvetésbe a 2 fő óvónő és az 1 fő dajka bérén kívül, beállításra került heti 17,5 órában 1 fő helyettesítő óvodapedagógus bére is. 2013/2014-es nevelési évre Dunafalva, a 2012/2013-as tanév júliustól kezdődő időszakára még Szeremle kapta a hozzájárulást, amit átad az inétmzénynek. Látható, hogy a terv szerint az év végéig az önkormányzatnak 316ezer ft-tal kell hozzájárulnia a feladtellátáshoz. Javaslat: az Óvoda évi költségvetésének jóváhagyása az alábbiak szerint. Külön alakszerű határozat elfogadására nem kerül sor, a költségvetésről a testület az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadásakor dönt, melynek része az Óvoda költségvetése. Dunafalva Katica Napköziotthonos Óvoda Költségvetése év 2013.év Megnevezés terv ezer Ft-ban Bevételek Köznev. feladatok támogatása Pedagógusok bértámogatása 13/14. év Segítők bértámogatása 13/14. év 544 Óvoda működés támogatása 13/14 év 288 Állami hozzájárulások összesen Pedagógusok bértámogatása 12/13. tanév 708 Segítők bértámogatása 12/13. év 272 Óvoda működés támogatása 13/14 év 180 Szeremle Önk. átvett pénzeszközök Df. önkorm. hozzájárulás 316 Kamatbevételek 25 Működési bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Megnevezés 2013.év terv ezer ft-ban Kiadások Kötelező feladatok Szem. Juttatások Járulékok 808 Dologi kiadások 420 Függő átfutó kiadások 0 Működési kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 221

10 Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Jogszabályi háttér: az államháztartásról szóló évi CXCV. 87. (1) bekezdése szerint: 87. (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Indokolás: a költségvetésben tervezett bevételek és a kiadások is 41,8%-ban 46,1%-ban teljesültek. A nyitó pénzkészlet jén ezer ft volt, míg a záró pénzkészlet án 7.060ezer ft volt, tehát a bevételekhez képesti többlet kiadást az önkormányzat pénzmaradványa terhére teljesítette. A bevételeken belül a normatív állami hozzájárulások teljesülése 50,9%. Látható, hogy a bevételek alulteljesítésének oka, hogy a kompok, révek pályázat keretében benyújtott működési támogatási igényből (11.850ezer Ft) még semmi nem realizálódott. Az önkormányzat többlettámogatásokhoz is jutott az I. félév folyamán: kompenzáció 309eft, nyári gyermekétkezés 600eft, szerkezetátalakítási tartalék szociális célra 411eft. Ez utóbbit a tanyagondnoki feladtok ellátására terveztük fordítani pótelőirányzatként. A beszámolóból látható, hogy a magánszemélyek kommunális adója a tervezetthez képest1112,3%-ban teljesült. A kiadási oldalon a személyi juttatások 42,3%-ban, a járulékok 39,3%-ban, a dologi kiadások 47,1%-ban teljesültek. A közös önkormányzati hivatal 67%-os finanszírozásának indoka a végkielégítési kiadások miatt eltérő havi ütemezés. A felhalmozási kiadásoknál a traktor beszerzése megtörtént, míg a BAJAVÍZ beruházás valamint a rendezési terv betervezett kiadása még nem valósult meg. Az 5. számú mellékletben jól látható, hogy egyes kötelező illetve önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai, így az egyes feladatokon az I. félévben keletkezett többletek vagy hiányok hogyan alakultak. Összességében az önkormányzat I. féléves gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: nyitó pénzkészlet eft I. féléves bevételek eft I. féléves kiadások eft függő bevétel 0eft függő kiadás eft záró pénzkészlet 7.060eft Összességében látható, hogy az önkormányzat a I. félévében bevételeit meghaladó kiadásait nyitó pénzkészletéből képes volt finanszírozni, így nem kényszerült hitel felvételére. Az I. féléves feladatok végrehajtása során az önkormányzat pénzkészlete 2.264eft-tal csökkent. Összességében látható, hogy az önkormányzat a évi költségvetés I. félévet 7.060ezer ft pénzkészlettel zárta, valamint bevételei és kiadásai az eredetileg betervezett mértékben teljesültek. Javaslat: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása megfelelő, javasoljuk a beszámoló elfogadását és az alábbi határozat meghozatalát. /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat-tervezet Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi I.féléves gazdálkodásáról szóló, jelen határozat 1-4. számú mellékletét képező beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Magosi György polgármester Határidő: számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz 2013.évi I.félév MÉRLEG B E V É T E L E K 2013.év 2013.év 2013.év Terv Mód.I. Teljesítés Teljesítés Megnevezés ezer Ftban ezer Ft- ezer Ft- % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ban ban ,2% Intézményi működési bevételek ,7% Önkorm. sajátos működési bevételei ,1% - helyi adók ,6% - átengedett központi adók ,9% - bírság, pótlék, egyéb bevételek ,3% TÁMOGATÁSOK ,7%

11 - működési és ágazati állami támogatások ,9% - egyéb kötelező önkormányzati feladatok ,0% - ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés ,0% - szociális és gyermekjóléti feladatok ,0% - szociális étkeztetés ,0% - tanyagondnoki szolgálat ,0% - nyilvános könyvtár támogatása ,0% - lakott külterülettel ,3% - kompok révek fenntartásának támogatása ,0% - egyéb központi támogatások szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása -önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ,6% - ebből segélyek ,1% - ebből közcélú munkabér visszatérülése ,0% -ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,0% -ebből működési célú pénz.átv ,1% FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ,4% -fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - önkormányzatok egyéb költségvetési tám.emva, CÉDE,TEKI - magánszemélyek kommunális adója ,3% - Bajavíz kompok révek felújításának támogatása ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány működési célra előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,8% Hiány összesen: működési hiány - fejlesztési hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,8% K I A D Á S O K 2013.év 2013.év év Terv Mód.I. Teljesítés Teljesítés Megnevezés ezer Ftban ezer Ft- ezer Ft- % Működési kiadások ban ban % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások % Kamatkiadások % Egyéb folyó kiadások % Támogatásértékű Működési kiadások ,4% ÁMK hj Élelmezésvezető bér.hj Körjegyzőség hj ,9% Körjegyzőség fenntartási hj ,0% Non-profit szervezetek támogatása ,7% Véglegesen átadott pénzeszközök ,2% Működési célú pénzeszköz átadás non-profit ,6% szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi 5 vállalkozásnak Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,5% ebből segélyek ,7%

12 ebből gyermekvédelmi támogatás ,4% ebből közgyógyellátás+ temetési segély ,3% ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj ,0% ebből Arany János ösztöndíj ,0% saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás 283 Fejlesztési hitel visszafizetése Működési hitel visszafizetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,2% Felújítás ,3% Intézményi beruházások ,6% Fejlesztési hitel visszafizetése FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,1% Nyitó pénzkészlet: Záró pénzkészlet: ,-eft 7.060,-eft 2. számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz 2013.év I.félév BEVÉTELEK év 2013.év év Megnevezés Terv Mód.I. I. félév Teljesítés ezer Ft-ban ezer Ftban ezer Ftban % Normatív állami hozzájárulás Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.I.) ,9% I.1.a)Önk.hivatal működésének támogatása ,9% kötelező önrész ,6% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 525 I.1.b)Település-üzemeltetéhez kapcsolódó feladatok ,7% Összes kötelező önrész ,6% I.1ba)Zöldterület gazdákodás ,7% kötelező önrész ,6% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 239 I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása ,8% kötelező önrész ,7% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 237 I.1.bc)Köztemető fenntartással kapcs.támogatás ,3% kötelező önrész ,4% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 12 I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása ,8% kötelező önrész ,7% szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás 130 Szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás összesen: I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ,0% támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása ,0% (2.mell.II.3.b(1)) Ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés támogatása ,0% Települési önk.szoc.és gyermekj.feladatainak ,0% támogatása Szociális és gyermekjóléti összesen feladatok támogatása ,0% (2.mell.III.2.) III.3.c.(1)Szociális Étkeztetés ,0% 24 fő*55.360,-ft ,0% III.3.e.Falugondnoki vagy tanyagondnoki ,0% szolgáltatás IV.1.d.Települési önk.nyilvános könyvtári támogatása ,0% 3.mell.Lakott külterületel kapcs.feladatok támogatása ,3%

13 3.mell.4.Kompok,révek fenntartásának támogatása ,0% Egyéb központi támogatások Kompenzáció 309 Nyári gyerekétkeztetés 600 Szerkezetátalakítási tartalékból falugondnoki támogatása 411 Átengedett központi adók ,9% Személyi jövedelemadó 8% helyben maradó része SZJA kiegészítés Földbérlet SZJA része ,7% Gépjárműadó ,2% Helyi adók ,5% Épületek utáni idegenforgalmi adó Építményadó ,6% Iparűzési adó ,1% Pótlékok, bírságok ,3% Intézményi működési bevételek ,6% Intézményi ellátási díjak ,1% Alkalmazottak térítése ,7% Bérleti díj (1.700e vízmű, 970e Voda, 610e Pannon, ,9% 50e Szolgáltatások egyéb,.) ellenértéke (vendég étkeztetés, ,3% közterület ÁFA bevételek használat) ,9% Kamatbevételek ,8% Jegyárakból bevétel ,1% Árkiegészítés ,0% Iskolabusz használatért KLIK-től bev ,4% Buszhasználat egyéb szervezetek 200 Kártérítés,kukazsák ,0% Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,7% Egyéb sajátos bevételek ,0% Támogatásértékű működési bevételek ,3% Közcélú munkabér visszatérülése 90% ,0% Időskorúak járadéka Ápolási díjak vissza FHT visszatérülése 80% ,0% Lakásfenntartási támogatás visszatérülése 90% ,3% Óvodáztatási támogatás 100% ,0% Szociális segélyek visszatérülése 90% ,8% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% ,0% TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel 398 Egyéb támogatások ,9% Fejlesztési célú bevételek ,7% Bajavíz ,0% Magánszemélyek komm. adója 2013-ban 100%-ban ,3% 3.mell.4.Kompok,révek felújításának támogatása ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzkeszközök ,5% Műköcési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől ,5% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől Függő átfutó bevételek 0 Előző évi pénzmaradvány ,0% Felhalmozási célú ,0% Működési célú ,0% Hitelfelvétel 0 0

14 Működési célú hiány 0 Fejlesztési célú hiány/többlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,0% Megnevezés 3. számú melléklet a /2013.(IX.12.)önkormányzati határozathoz I. félév KIADÁSOK 2013.év Terv ezer Ftban 2013.év Mód.I. ezer Ft-ban év I. félév ezer Ftban Teljesítés %-ban Személyi juttatások ,3% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres ,8% személyi Részmunkaidőben juttatása foglalkoztatottak rendszeres ,8% személyi Munkavégzéshez juttatása kapcsolódó juttatások ,0% Keresetkiegészítés fedezete ,0% Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi ,8% jutalom) Személyhez kapcsolódó költségtérítések ,9% (közlekedési, Külső személyi ruházati, juttatások étkezési, egyéb) ,3% Munkaadókat terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,1% Készletbeszerzés (élelmiszer, irodaszer, folyóirat, ,2% egyéb Kommunikációs információhordozó, szolgáltatások tüzelőanyag, (távközlési kisértékű díjak) t.e.) ,3% Szolgáltatási kiadások (gáz, villany, víz, ,9% karbantartás, Vásárolt közszolgáltatás egyéb üzemeltetés, (üzemorovos, szállítás) bank ,3% ktg,bizt.díjak) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja; ÁFA ,5% befizetés Kiküldetés, reprezentáció ,6% Egyéb dologi kiadás ,8% Kamatkiadások ,0% Adók díjak egyéb befizetések ,0% Támogatásértékű működési kiadások ,4% Oktatási Mikrotársulás ,0% Élelmezésvezető béréhez hj ,0% Közös hivatal működési hj ,9% Körjegyzőségnek fenntartási ktg ,0% Többcélú Kistérségi Társulás ,8% KKKDÖSZ évi tagdíj 19 Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj 78 Katasztrófavédelem Természetvédelmi katasztrófák kárenyhítése Révhajósok szöv tagdíj ,0% Kistérségi Orsz.Szövets. Tagdíj ,0% KMB-s jutalom 50 Felső-Bácskai vidékfejlesztési Egyesület 11 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök ,2% Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi 5 vállalkozásnak Bácskainfó 2001 Bt. 5 Működési célú pénzeszközátadás non-profit ,6% szervezetnek ÖTE ,0% Sportkör 0 0 Mozgáskorlátozottak ,0% Színjátszókör 0 0 Polgárőrség ,0% Jövőt a gyermekekért ,0%

15 Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj ,0% Egyéb támogatások ,0% Felsőbácskai Regionális Szilárd ,0% Hulladéklerakó Falugondnoki egyesület támogatása ,0% Lugio nap,kisebbségi önk.támogatása ,0% Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,5% Rendszeres szociális segély ,6% FHT ,5% Ápolási díj (normatív) Időskorúak járadéka 0 27 Bursa Hungarica ösztöndíj ,0% Arany János ösztöndíj ,0% Tanuló bérletek vás ,0% Lakásfenntartási támogatás ,3% Óvodáztatási támogatás ,0% Átmeneti segély ,7% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,6% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,0% Temetési segély ,0% Önk. saját hatáskörben adott pénzügyi, 283 természetbeni Közgyógyellátás ellátás ,0% Ckö Nkö támogatások ösztöndíjak,pályázati alap, Felújítások ,3% Tavasz utca Teki Kompok, révek felújítás ,3% Révlejáró felújítás /motoroshajó felújítás/ EMVA Népház felújítás 2010.évre esedékes Beruházások ,6% Bajavíz beruházás ,0% Traktor vás ,0% Rendezési terv ,0% Függő, átfutó kiadások Általános tartalék ,0% Hitelek törlesztése KIADÁS ÖSSZESEN: ,1%

16 ELŐTERJESZTÉS Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: az önkormányzat évi költségvetésének módosítása Jogszabályi háttér: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Indokolás: Az önkormányzat költségvetésének módosítása, az első félévi többlet állami hozzájárulások átvezetése, valamint a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda költségvetésének az önkormányzat költségvetésébe való beépítése miatt szükséges. Az óvoda költségvetése külön címen, külön mellékletként megjelenik és összességében is beépül az önkormányzat költségvetésébe. Javaslat: az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendelet módosítása, az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet szerint /2013.(IX..)önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. (2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve 1. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek 2. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek Óvoda

17 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a bevételi főösszeget ezer Ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek ezer Ft, ezen belül aa) intézményi működési bevételek ezer Ft ab)önkormányzatok sajátos működési bevételei ezer Ft ac) állami támogatások ezer Ft, ad)kompok-révek támogatás ezer Ft af) támogatásértékű működési bevételt ezer Ft, b) működési célú pénzmaradvány ezer ft c) felhalmozási célú bevételeket ezer Ft d) felhalmozási célú pénzmaradvány ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási főösszeget ezer ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások ezer Ft, ezen belül aa) személyi juttatások ezer Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft, ac) dologi és egyéb kiadások ezer Ft, ad) támogatásértékű működési kiadások ezer Ft, ae) működési célú pénzeszközátadások 806 ezer Ft, af) társadalom és szociálispolitikai juttatások ezer Ft b) felhalmozási kiadások ezer Ft c) általános tartalék ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 19,5 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel. 3. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép. 4. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép. 5. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép az alábbiak szerint 3.1. az önkormányzat bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat kiadásainak részletezése 6. A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép az alábbiak szerint 4.1. Létszámadatok évre 4.2. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 4.3. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda évi költségvetése 7. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 8. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 9. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dunafalva, szeptember. Magosi György polgármester Kihirdetési záradék: Ez az önkormányzati rendelet Szeremle községben kihirdetésre került. Kihirdetés módja: 1. helyben szokásos módon 2. Dunafalva, szeptember... Gál Vilmosné jegyző Gál Vilmosné jegyző

18 ELŐTERJESZTÉS Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének i ülésére Készítette: Hegyiné, Gálné Tárgy: a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálása Jogszabályi háttér: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 67. (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. (2) (3) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven - nemzetiségi nyelven és magyarul - tanul, intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a 3. mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik. (7) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. (9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket az e bekezdésben szabályozott vezetői megbízás esetén is alkalmazni kell. 5. melléklet a évi CXC. törvényhez Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) A B C D E 1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, tanulólétszám fő közötti gyermek-, tanulólétszám fő közötti gyermek-, tanulólétszám 50 fő alatti gyermek-, tanulólétszám 2 Óvoda /1992.(X.8.)Korm.rendelet 14/C. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi közgyűlés, a központ, a társulási tanács, az oktatásért felelős miniszter, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazotti pótlékalap a) 200%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti 6 órát, továbbá - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, b) 230%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 6 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény körzeti feladatot lát el, c) 250%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 2 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el. Fontos változás az óvoda életében, hogy az önálló óvodává válással és a saját vezetővel, a nyitvatartási idő részmunkaidős óvodapedagógusokkal nem fedhető le, így az ovónók teljes munkaidős foglalkoztatására van szükség. Előzmények: A testület 47/2013.(V.30.)önkormányzati határozatában döntött az óvodavezetői pályázat kiírásáról, mely pályázati felhívást közzétette helyben szokásos módon valamint a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján ( A testület az új óvodavezető kinevezéséig megbízta Fodorné Drávucz Szilvia ovónőt a vezetői feladatok ellátásával. A meghirdetett pályázatra pályázat nem érkezett. Fodorné Drávucz Szilvia jelezte, hogy egészségi állapota miatt nem tudja vállalni a vezetői feladatok ellátását.

19 Javaslat: A testület által meghirdetett pályázat eredménytelenné nyilvánítása és a 2013/2014. nevelési évre Sándorné Martina Veronika ovónő megbízása a vezetői feladatok ellátásával és számára a közalkalmazotti pótlékalap 200%-ának megfelelő vezetői pótlék megállapítása szeptember 1-től július 31-ig. Ezen túlmenően jövőre újabb vezetői pályázat kiírása szükséges. /2013.(IX.12.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda működésével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 1. A testület a 47/2013.(V.30.)önkormányzati határozattal meghirdetett óvodavezetői pályázatot pályázat hiányában - eredménytelennek nyilvánítja és a szeptember 1. napjától július 31. napjáig határozott időre Sándorné Martina Veronika óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottat bízza meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. 2. A testület a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda megalakulásától az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok részmunkaidő keretét teljes munkaidős órakeretre változtatja, a munkavállalókkal való közös megegyezéssel. A testület utasítja a jegyzőt a fenti tartalmú kinevezés-módosítások elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert valamint a megbízott óvodavezetőt azok aláírására. Felelős: jegyző, polgármester Határidő: azonnal.

20 Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat szeptember 12-i ülésére Készítette: Gálné Tárgy: tájékoztató jogszabályi változásokról, határidős feladatok évi LXXV. törvény az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása A települési önkormányzat képviselő-testülete által a szoc.törvény és a helyi rendelet megállapítható segélyek: a) a szoctv. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj b) önkormányzati segélyt EZ AZT JELENTI, HOGY NINCS KÜLÖN TEMETÉSI SEGÉLY ÉS ÁTMENETI SEGÉLY, DE MARAD A LAKÁSFENNTARTÁSI ÉS A RES, FHT Önkormányzati segély 45. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata. (3) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. (4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. (JELENLEG ,-FT/HÓ/FŐ) (6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (7) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (8) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. (9) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni. (NEM MUNKANAPON, HANEM NAPON BELÜL, EZ FELVETI AZT, HOGY NEM KELLENE-E ÁTADOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTERHEZ TELEPÍTENI, MERT EGYÉBKÉNT FÉLHAVONKÉNTI TESTÜLETI ÜLÉST JELENT.) Az Szt. 47. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) a lakásfenntartási támogatás és c) az önkormányzati segély nyújtható. (3) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. (Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza) g) az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 140/R. A települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. (2) A december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az Szt a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. (MEGSZŰNIK A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS, ÖNK.SEGÉLY LESZ BELŐLE) Javaslat 1.: kapjon a jegyző arra vonatkozó utasítást, hogy mikorra készítse el a szoc.rendelet módosításának tervezetét, mit kíván a testület saját hatáskörben tartani, mit kíván átadni és kinek

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak:

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak: Tisztelt Képviselők! Szöveges előterjesztés 2. napirendi ponthoz Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról:

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról: Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 8. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben