ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról A megyei közgyűlés 2/2007. (II. 19.) számú rendeletével állapította meg a évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti kiadási főösszeg eredeti bevételi főösszeg tervezett hiány ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Kincstár közlése alapján ezer Ft-tal növekedett az eredeti kiadási és bevételi előirányzat áthúzódó területfejlesztési támogatások állománybavételével. Az 1/2008. (II. 27.) KR számú rendelet alapján a módosított kiadási főösszeg módosított bevételi főösszeg módosított hiány ezer Ft ezer Ft ezer Ft A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: gondoskodni szükséges a tervezett bevételek beszedéséről, a bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni; az intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül, a zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat; a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; a fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek biztosítása esetén indíthatók;

2 2 az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira; a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról; az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására; a gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és szükség szerint csökkenteni kell a lakásotthonok számát; az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2007/2008. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet, a tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat; az intézmények hatékonyabb működése érdekében fel kell tárni a párhuzamos feladatellátást a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok területén és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az előirányzatokat öt alkalommal módosította a közgyűlés: a zárszámadási rendeletben a évi pénzmaradványokkal; júniusi, szeptemberi, decemberi és a februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV. 23.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: a kórház pénzmaradványa ezer Ft az intézmények pénzmaradványa ezer Ft a társulások pénzmaradványa 636 ezer Ft az önkormányzati hivatal pénzmaradványa ezer Ft fejlesztési pénzmaradványok ezer Ft. A 9/2007. (VI. 28.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege ezer Ft, amely saját bevételi többletekből és támogatásértékű bevételekből, átvett pénzeszközökből származott; központi költségvetési támogatások ezer Ft; átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft; belső átcsoportosítások: kórház részére fejlesztési célú támogatás, Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása, feladatmódosulásokhoz kapcsolódó előirányzatok.

3 3 A 12/2007. (IX. 28.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege ezer Ft, amely pályázati pénzeszközökből, saját működési bevételi többletekből származott; központi költségvetési támogatás szakmai és informatikai feladatokra; átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek védelmi feladatokra, Esélyek Évére, nemzetközi programokhoz, szociális foglalkoztatáshoz. A 16/2007. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján 717 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: a kórház működési bevételek és támogatásértékű bevételek terhére ezer Ft öszszegben kezdeményezett előirányzat-módosítást; az intézmények körében a pályázatok, támogatások és átvett pénzeszközök jelentek meg; a múzeumi ásatásokhoz és ÁFA-hoz kapcsolódó módosítás ezer Ft; a hivatal által kezdeményezett módosítások: = a 13. havi illetményekhez ezer Ft központosított előirányzat; = pedagógiai szakszolgáltatási feladatokhoz pályázati támogatások; = pedagógusok teljesítményértékelési programja; = kártérítések, kamatbevételek, privatizációs bevételek, iskolatej-program, szociális foglalkoztatás; átvett intézményekhez kapcsolódó belső módosítás; általános tartalékból intézmények részére többlettámogatás jubileumi jutalmakhoz; hiány csökkentése ezer Ft-tal a szociális intézmény működtetéséhez kapott pályázati pénzeszközből. A 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: az intézményi kezdeményezésű előirányzatoknál a kórház az OEP bevételekből és saját bevételeiből a dologi kiadások ezer Ft-os módosítását kezdeményezte; a szociális, oktatási és gyermekvédelmi intézmények átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek terhére nyújtottak be módosítási kérelmet; a hivatal által kezdeményezett módosítások jelentősebb tételei: = központosított támogatás esélyegyenlőség, felzárkóztatás programjaihoz, szakmai vizsgák lebonyolításához, Prémium Évek Programhoz; = központosított támogatás a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások ellentételezésére ezer Ft összegben; = központi támogatás a 13. havi illetményekhez ezer Ft; = támogatás a működőképesség megőrzéséhez ezer Ft, amelyből ezer Ft visszatérítendő; = felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítéséből ezer Ft; = támogatások: érettségi vizsga, szociális foglalkoztatás, gyermekvédelemben első lakáshoz jutók támogatása, iskolatej-program, közhasznú foglalkoztatás, taneszköz pályázat; illetékbevételi többletből a hiány csökkentése ezer Ft-tal; a hiány csökkentése ezer Ft-tal belső átcsoportosítással pályázati támogatások alapján.

4 4 A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Változás Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek ,9 Önkorm. sajátos műk. bevételei ,4 Felhalm. és tőkejell. bevételek ,1 Támogatások, átvett pénze ,5 önkorm. költségvetési tám ,8 TB-alapoktól átvett pénze ,8 egyéb átvett pénzeszközök ,1 Kölcsönök bevételei ,0 Hitelek bevételei ,7 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev ,6 BEVÉTELEK ,7 Személyi juttatások ,1 Munkaadókat terh. járulékok ,5 Dologi kiadások ,5 Támogatásértékű kiadás ,1 Pénzeszközátadások ,4 Előző évi maradvány átadása Ellátottak juttatásai ,5 Felújítások ,3 Felhalmozási kiadások ,9 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök ,7 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad ,9 KIADÁSOK ,7 Az előirányzat-változások alakulása: Év Előirányzat-növekedés összege Előirányzat-növekedés %-a ezer Ft 23, ezer Ft 18, ezer Ft 24, ezer Ft 22, ezer Ft 26, ezer Ft 20, ezer Ft 21, ezer Ft 21, ezer Ft 16, ezer Ft 21,7 Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: intézmények átvétele települési önkormányzatoktól Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszafüred, amelyek változást jelentettek a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, intézményi működési bevételek és az önkormányzati költségvetési támogatások körében;

5 5 a évi pénzmaradványok jóváhagyása, amely szinte valamennyi kiadási előirányzatot érintett; a szakszervezeti érdekegyeztetés alapján központosított előirányzatból kapott 6 / havi illetmény; működéshez és fejlesztésekhez benyújtott pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök; kórházi finanszírozás szerkezetének változása; ásatási feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek; technikai jellegű előirányzat ezer Ft, amelyből központi támogatás átadása a 13. havi illetményekre és fejlesztési célú támogatás hitelből a kórház részére. II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat évi eredeti bevételi előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. A módosított előirányzat 121,7%-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,5%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,0%. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-ban Intézményi működési bevétel ,8 Önkormányzat sajátos bevételei ,0 Felhalmozási bevételek ,3 Önkorm. költségvetési tám ,3 TB-alapoktól átvett pénze ,0 Egyéb átvett pénzeszközök ,6 Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei ,6 Hitelek bevételei ,4 Pénzmaradvány igénybevétele ,8 Bevételek összesen ,0 Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 10,8%-át jelentették: a kórház ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra, 108,1%-ra teljesült; a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra, 73,7%-ra teljesült, mivel a fegyverneki otthon bevétele április 1-jétől a törökszentmiklósi intézménynél jelenik meg;

6 6 a szociális intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra, 126,6%-ra teljesült a fegyverneki otthon átszervezéséből és a mezőtúri otthon átvételéből adódóan; az oktatási intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra, 118,5%-ra teljesült, ahol növekedésben szerepel a kunhegyesi és a tiszafüredi intézmény átvétele; a közművelődési és egyéb intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült, amelyből közel ezer Ft a Múzeum ásatási tevékenységéhez és mintegy ezer Ft a Pedagógiai Intézet szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: áru- és készletértékesítésből ezer Ft; a szolgáltatások ellenértéke a tervezett ezer Ft-ról ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza a Múzeum által végzett ásatási feladatokat; jelentős a bevételek között a közvetített szolgáltatások ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; a bérletidíj-bevételek teljesítése ezer Ft; az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata ezer Ft volt, amely ezer Ft-ra, 111,1%-ra teljesült; az alkalmazottak térítése ezer Ft; a kamatbevétel ezer Ft volt, amelyből ezer Ft a kórháznál, ezer Ft a hivatalnál, ezer Ft az intézményeknél képződött. 1.) Sajátos működési bevételek adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a Illetékek ,0 Átengedett SZJA ,0 Önkorm-i vagyon bérbeadása ,2 Önkorm. sajátos bevételei ,0 Az illetékbevételek összetétel szerint és havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Központilag Megyében képződött Hónap megosztott Összesen Január Február Március Április Május Június Július előreh

7 7 Hónap Megyében képződött Központilag megosztott Összesen I. félév pénzforg Júniusi korrigált I. félév korrigált Július Augusztus Szeptember Október November December December hóközi Összesen: Az illetékbevételek átlaga évben ezer Ft volt, amely tartalmazta az illetékhivatal működését biztosító illetékbevételt is. Az illetékhivatal január 1-jétől az APEH szervezetébe integrálódott és az illetékbevételekből visszatartásra kerülnek a működési kiadásaik. A évi bevételt korrigálva az illetékhivatal kiadásaival, a évi nettó illetékbevétel ezer Ft, amely ezer Ft havi átlagbevételt jelentett. A évi tervezett havi átlagbevétel ezer Ft volt, a tényleges teljesítés ezer Ft/hó. A havi bevételek szórása jelentős volt, az első 10 hónap összes bevétele ezer Ft volt, amely ezer Ft/hó összeget jelentett. Jelentős bevételi többlet november és december hónapban teljesült. Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése között az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Év Eredeti Előző év Teljesítés Előző év Teljesítés/ előirányzat 100% összege 100% Eredeti % , ,0 155, , ,4 125, , ,2 128, , ,6 134, , ,8 130, , ,7 157, , ,7 168, , ,3 130, , ,1 128, , ,4 122, , ,3 112, , ,4 111, évben az eredeti előirányzathoz képest 186 millió Ft többlet képződött, amellyel csökkentésre került a évi hiány.

8 8 2.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett összege ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, amely az alábbi bevételeket tartalmazza: ezer Ft ingatlanértékesítésből: a szolnoki Kis János úti és Avar úti ingatlan, valamint Gyökér úti lakások értékesítése; ezer Ft összegben gépek, berendezések, felszerelések értékesítése, amely tartalmazza az illetékhivatal eszközeinek értékesítését is; ezer Ft összegben járművek értékesítése, amely szintén tartalmazza az illetékhivatal gépkocsijainak értékesítését is; itt jelenik meg a támogatásértékű felhalmozási bevétel is, amelyből ezer Ft a kórház HEFOP projektjéhez kapcsolódik; a vállalkozásoktól átvett támogatás ezer Ft, amely az intézményeknél realizálódott szakképzési hozzájárulásként; osztalékokból ezer Ft, részesedések értékesítéséből 739 ezer Ft képződött. 3.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: csökkent a gyermekvédelemben gondozottak száma; növekedett a szociális gondozottak száma a fegyverneki otthon bővítésével és a mezőtúri otthon átvételével; az oktatásban az átvett intézmények adatai nélkül kisebb csökkenés tapasztalható. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: az SZJA nélkül számított visszafizetési kötelezettség ezer Ft; az igényléshez képest kedvezőbben alakult a kisújszállási, a törökszentmiklósi, a kunhegyesi és tiszafüredi intézmény teljesítése; 13 intézményben jelentkezik normatíva visszafizetési kötelezettség. A címzett támogatás a kórház belgyógyászati pavilonjának rekonstrukciója, amelynek évi üteme ezer Ft, a évi maradvány ezer Ft, így a felhasználható összeg ezer Ft. A keretösszegből lehívásra került ezer Ft, amely 72,6%-os teljesítés. A céltámogatás keretösszege ezer Ft volt, amelyből felhasználásra került ezer Ft a kórház részére a gasztroenterológiai ellátás fejlesztéséhez. A fejlesztési célú támogatások a területfejlesztési pályázatokkal megvalósuló évi beruházások megtérülései: Megyeháza homlokzat rekonstrukció: ezer Ft Megyeháza világításkorszerűsítés II. üteme: ezer Ft Megyeháza kazánrekonstrukció: ezer Ft.

9 9 A központosított előirányzatok összege ezer Ft volt, amely az alábbi feladatokhoz tartalmazott támogatást: kisebbségi önkormányzatok támogatása; könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás; létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás; a 13. havi illetmény 6 / 12 -ének támogatása; egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása; szakmai vizsgák lebonyolítása; közoktatás-fejlesztési célok támogatása. A működőképesség megőrzése érdekében pályázat benyújtására került sor, amelyben ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, ebből az összegből ezer Ft visszatérítendő. adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Támogatás értékű működési bevétel ,6 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,1 Támogatás értékű bevételek ,7 A támogatás értékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatej-programhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. A felhalmozási célú támogatások legjelentősebb tételei, amelyek elsősorban előző évi beruházások: TRFC támogatás a homoki intézmény világítás-korszerűsítésére ezer Ft; TRFC támogatás a túrkevei Finta Múzeum tetőtér-beépítése és kerti pavilon építése ezer Ft; TRFC Angolkert Otthon bővítésére ezer Ft; TRFC Somos András Kollégium rekonstrukciója ezer Ft; ROP a tiszakürti Arborétum fejlesztésére ezer Ft; Kórház struktúra átalakítási pályázata ezer Ft. 4.) Hitelek, kölcsönök A tervezett ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft likvidhitel-felvétel. A haemodinamikai labor fejlesztéséhez az építés és műszerbeszerzéshez ezer Ft fejlesztési hitel került felvételre. A kölcsönök állománya, előirányzata a munkáltatói lakásalap támogatása, az előirányzat a kórház és a hivatal ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították.

10 10 5.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 91,8%, ezen belül a kórháznál 100,0%-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 97,5%-os, a szociális intézményeknél 94,3%-os, az oktatási intézményeknél 100,0%-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 100,0%-os, a hivatalnál 76,9%-os a teljesítés. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat évi eredeti kiadási előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 115,2%, a módosított előirányzathoz 93,8%. A kiadások teljesítése 5,2 százalékponttal elmarad a bevételek teljesítésétől, így az önkormányzatnál pozitív pénzmaradvány képződött. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Személyi juttatások ,9 Munkaadókat terhelő jár ,6 Dologi kiadások ,2 Előző évi maradvány visszafizetése ,0 Támogatás értékű kiadás ,1 Pénzeszközátadás ,3 Ellátottak juttatásai ,7 Felújítási kiadások ,1 Felhalmozási kiadások ,9 Kölcsönök nyújtása ,3 Pénzforg. nélk. kiad. (tartalékok) Kiadások összesen ,8 A kiadások 42,5%-a személyi juttatás és 13,3%-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 31,7%-ot jelentenek. A működési célú kiadások aránya 91,1%, a felhalmozási célú 7,9%, az egyéb jogcímek 1,0%.

11 11 1.) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Rendszeres személyi juttatás ,5 Nem rendszeres szem. juttat ,1 Külső személyi juttatások ,6 Személyi juttatások ,9 A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról és a IV. negyedévben a kifizetésről; a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; a kifizetések tartalmazták a 13. havi illetmény 6 / 12 -ének kifizetését, amelyhez a forrást a központi költségvetés biztosította; a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó kifizetések, a hivatalnál és az épületüzemeltetési csoportnál végrehajtásra kerültek a tervezett létszámcsökkentési döntések évben az átlagosan foglalkoztatott létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó évben az átlagosan foglalkoztatott létszám fő, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó. A nem rendszeres személyi juttatások körében kifizetésre került: ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; ezer Ft kereset-kiegészítés; ezer Ft végkielégítés; ezer Ft jubileumi jutalom; ezer Ft közlekedési költségtérítés; ezer Ft étkezési hozzájárulás. 2.) Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Társadalombiztosítási járulék ,7 Munkaadói járulék ,0 Egészségügyi hozzájárulás ,4 Táppénz-hozzájárulás ,4 Egyéb járulékok ,1 Munkaadókat terhelő jár ,6

12 12 A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke évben 29% volt, a munkaadói járulék mértéke 3%, az egészségügyi hozzájárulás összege Ft/fő/hó. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 31,7%-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 138,8%-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,2%-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés ,6 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,6 Irodaszer, nyomtatvány ,1 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,8 Tüzelőanyag-beszerzés ,8 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,4 Anyag, kis értékű eszköz ,8 Munkaruha, védőruha ,1 Egyéb készletbeszerzés ,1 Kommunikációs szolgáltatások ,6 Vásárolt élelmezés ,3 Bérleti és lízingdíjak ,0 Szállítási szolgáltatás ,5 Gázenergia-szolgáltatás díja ,6 Villamosenergia-szolg. díja ,3 Távhő és melegvíz ,6 Víz- és csatornadíjak ,1 Karbantartás, kisjavítás ,9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,6 Közvetített szolgáltatások ,2 Vásárolt közszolgáltatások ,5 Vásárlások ÁFA-ja ,0 ÁFA-befizetés ,5 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,9 Szellemi tevékenységre kifizetés ,4 Egyéb dologi kiadások ,3 Költségvetési kifizetések ,4 Adók, díjak, egyéb befizetések ,1 Kamatkiadások, árfolyamveszteség ,5 DOLOGI KIADÁSOK ,2

13 13 A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be: adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi évi Változás teljesítés % Élelmiszer-beszerzés ,5 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,3 Irodaszer, nyomtatvány ,5 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,9 Tüzelőanyag-beszerzés ,6 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,1 Anyag, kis értékű eszköz ,4 Munkaruha, védőruha ,2 Egyéb készletbeszerzés ,4 Kommunikációs szolgáltatások ,3 Vásárolt élelmezés ,2 Bérleti és lízingdíjak ,6 Szállítási szolgáltatás ,4 Gázenergia-szolgáltatás díja ,7 Villamosenergia-szolg. díja ,6 Távhő és melegvíz ,5 Víz- és csatornadíjak ,6 Karbantartás, kisjavítás ,0 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,9 Közvetített szolgáltatások ,2 Vásárolt közszolgáltatások ,4 Vásárlások ÁFA-ja ,5 ÁFA-befizetés ,2 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,4 Szellemi tevékenységre kifizetés ,5 Egyéb dologi kiadások ,3 Költségvetési kifizetések ,1 Adók, díjak, egyéb befizetések ,8 Kamatkiadások ,7 DOLOGI KIADÁSOK ,8 A dologi kiadások évben évhez viszonyítva 110,8%-kal növekedtek, a volumennövekedés ezer Ft. A növekedést jelentősen befolyásolta a Múzeum ásatási tevékenysége, valamint a fogyasztói árindex átlagos 7%-os mértéke, továbbá az átvett intézmények kiadásai. Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt. Az intézmények évi finanszírozása 97,1%-os volt a házikincstári finanszírozás rendszerében, a évi nettó kiutalatlan támogatás ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak.

14 14 4.) Pénzeszközátadások, támogatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a Támogatás értékű működési kiadás ,1 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,0 Műk. célú pénze. átadás áht-n kívül ,3 Felh. célú pénze. átadás áht-n kívül Támogatások, pénzeszközátadások ,5 A pénzeszközátadások az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok (3/a. számú melléklet); tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. számú melléklet); közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, sport feladatok (3/c. és 3/d. számú mellékletek); nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. számú melléklet); közoktatási közalapítvány részére a ezer Ft összegű kötött normatíva továbbutalása; drogambulancia működtetésének támogatása; területfejlesztési koordinációs keret; kisebbségi feladatok, Ösztöndíj Alap, Közművelődési Alap, Sport Alap, Egyházi Alap, Idősügyi Alap. 5.) Ellátottak juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai állami gondoskodásban lévők ellátmánya, zsebpénz, szociális gondozottak munkaterápiás jutalma, középfokú oktatásban résztvevők tanulói tankönyve tervezett előirányzat-felhasználása 97,7%-os. A fizetendő juttatásokat az intézmények folyamatosan teljesítették. 6.) Felújítások, fejlesztési kiadások A felújítási előirányzatok teljesítése ezer Ft, amely 53,1%, a fejlesztési feladatok előirányzatának teljesítése ezer Ft, amely 75,9%. Felhalmozási kiadásokra együttesen ezer Ft került felhasználásra, a legnagyobb fejlesztések az alábbiak szerint teljesültek: szakrendelő HEFOP projekt keretében, haemodinamikai labor beruházása fejlesztési hitelből, címzett támogatással a belgyógyászati pavilon rekonstrukciója, gép-műszer beszerzés céltámogatással, struktúra-átalakítási pályázat eszközbeszerzései, megyei területfejlesztési pályázat (áthúzódó feladat), = Megyeháza homlokzat felújítása ezer Ft, saját forrásból a szolnoki speciális gyermekotthon építése ezer Ft, regionális területfejlesztési pályázatok (áthúzódó feladatok) = jászapáti kollégium rekonstrukció ezer Ft, = fegyverneki idősek otthona férőhely-bővítése ezer Ft, = túrkevei múzeum ezer Ft.

15 15 Az intézmények önkormányzati támogatással megvalósuló felújítási és fejlesztési feladatait a 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák: GYIVI befogadó otthon konyhájának átalakítása; Gyermekotthon lakásotthonainak felújítása; homoki intézményben a főépület csatornázása, konyhai kisegítő helyiségek és mosdók felújítása; Tiszaugon WC-blokk és kerítés befejezése; Törökszentmiklóson járdák és padozat felújítása; Speciális otthon berendezése; homoki intézményben gépkocsibeszerzés. 7.) Tartalékok A tartalékok eredeti előirányzata az alábbi tételeket tartalmazta: általános tartalék létszámcsökkentési kiadásokhoz ezer Ft; általános tartalék évközi feladatokra ezer Ft; céltartalékok: ezer Ft a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet megszűnéséhez, ezer Ft az Ellátó és Szolgáltató Szervezet megszűnéséhez kapcsolódó feladatokra, ezer Ft az átvett intézményekhez. A céltartalékok és az egyéb feladatok kiadásai az évközi feladatoknak megfelelően felosztásra kerültek, a maradványok a hiány mértékét csökkentették. IV. AZ INTÉZMÉNYEK FELTÉTELRENDSZERE 1.) Egészségügyi intézmény A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet alaptevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint egyes szakmákban a megyén túl élő lakosok fekvő- és járóbeteg ellátása. A feladat teljesítéséhez ágy állt rendelkezésre a következő bontás szerint: 30 ágy újszülött ellátásra ágy aktív ellátásra 211 ágy rehabilitációs és utókezelő ellátásra 30 ágy krónikus betegellátásra. A fekvőbeteg ellátásban az év folyamán teljesített főbb mutatószámok: Teljesített összes ápolási napok száma: nap. Ezen belül - aktív ápolási napok száma: nap, mely 79,9 %-os részesedés, - krónikus ápolási napok száma: nap, mely 3,1 %-os részesedés, - rehabilitációs áp.napok száma: nap, mely 17,00 %-os részesedés. Aktív ellátásban ellátottak száma: fő.

16 16 A járóbeteg szakellátás betegforgalmi mutatói: Szervezett napi szakorvosi órák száma: 591 óra. Összes vizsgálati esetek száma: A évi CXXXII. törvény jével történő életbe lépésével az intézmény részére 125 aktív ágyszám kapacitás csökkenést és 30 krónikus ágyszám növekedést tartalmazott. Ezen időponttól az ortopédiai 30 ágyszámot a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kapacitása tartalmazta, mely jével átkerült a Szolnoki MÁV Kórházhoz a területi ellátási kötelezettséggel együtt. A ig terjedő időszak OEP felé történő lejelentés és finanszírozása a Hetényi Géza Kórháznál történt. Mivel ezt a tevékenységet a MÁV Kórházban folytatták, így a közreműködői szerződés értelmében a visszaigazolt súlyszámoknak megfelelő pénzbeli juttatás tovább utalásra került a MÁV Kórház számlájára. Az aktív ágyszám kapacitás csökkenéséből eredő TVK csökkenés, majd korrekció eredményezte, hogy az intézet 99%-osan használta ki a rendelkezésre álló TVK-ját. Az év folyamán teljesítménye alapján az intézet több részletben kiegészítő díjazásban részesült. Az intézmény eredeti bevételi előirányzata eft volt, melyet eft-ra (115,6%-ra), a módosított előirányzatukat eft-ra (99,0%-ra) teljesítette. Az OEP-től működési célra átvett, teljesítménnyel összefüggő bevétel aránya 92,0%. Az eredeti előirányzat eft volt, mely eft-ra (108,8%-ra), a módosított előirányzat eft-ra (100,0%-ra) teljesült. A legfőbb cél a korlátozott TVK teljesítése mellett a költségek racionalizálása volt. A támogatás értékű bevétel eft, melyből felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől eft. Felügyeleti szervtől kapott támogatás eft, melyből működési bevétel a 13. havi illetményekhez, létszámcsökkentési kiadásokhoz eft, felhalmozási bevétel eft a haemodinamikai labor kialakításához. A függő bevételek között került elszámolásra a decemberi munkabér kifizetéséhez megelőlegezett eft. Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata eft, melyet eft-ra 108,1%-ra, a módosított előirányzata eft, amely 100,4%-ra teljesült. Az eredeti kiadási előirányzat eft, melyet eft-ra 114,0%-ra, a módosított előirányzatot ( eft) 97,6%-ra teljesítette az intézmény. Létszámellátottság helyzete évi humánerőforrás tervezésnél 4%-os csökkenéssel számoltak, amelyhez jelentős üres állás zárolás, a Rendelőintézetben munkaidő csökkenés, továbbá a mikrobiológiai laboratórium közreműködői vállalkozásba adása lett figyelembe véve. A megvalósulásra az alábbi létszámgazdálkodást befolyásoló tényezők voltak hatással: január 1-jével a Tiszaföldvári Tüdőgondozó tevékenysége megszűnt, 6 fő állását zárolták;

17 17 - egyéb területen is az üres álláshelyek zárolásra kerültek, - a Rendelőintézetben a munkaidő-szervezési terv megvalósítása sikertelen volt, - a mikrobiológiai tevékenység az intézet működtetésében maradt, - az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával az intézet elért pozíciója a súlyponti kórház nem eredményezett létszámcsökkentést, - a munkajogi szabályok változását figyelembe véve mely szerint az ügyeleti időt munkaidőként kell elszámolni a központi műtőben a műtős asszisztensek, a laboratóriumban a szakasszisztensek és az anaesteziológiai asszisztensek ügyeleti tevékenységét átmenetileg megszüntették és a betegellátást folyamatos munkarend (műszak) bevezetésével biztosították. Az új munkarend bevezetése bérköltség megtakarítást eredményezhetett volna, de a biztonságos betegellátás érdekében a kiesett jövedelmet visszapótolták és január 1- jével az ügyeleti munkarendet visszaállították, - az év során, két ütemben 31 fő nyugdíjas dolgozó jogviszonyát megszüntették. A szakember visszapótlást 16 fő esetében nem engedélyezték december 31-i záró létszám 1.799,1 fő (teljes munkaidőre átszámított létszám) Munkaköri csoport Teljes munkaidőre átszámított létszám Létszám - orvos 229,1 fő 243 fő - egyéb diplomás 12,5 fő 13 fő - szakdolgozó 1.134,4 fő fő - ügyviteli dolgozó 123,4 fő 125 fő - fizikai dolgozó 299,7 fő 301 fő Tartósan távollévők száma: 188 fő. A kieső létszám 45 %-át tudták visszapótolni helyettes dolgozókkal. Bér- és egyéb személyi juttatások területén A törvényi előírást végrehajtva, január 1-vel kötelező béremelésben (kulcsszám változás, minimálbér, garantált bérminimum változása miatt) 672 fő részesült. Az átsorolások alapján a havi bérnövekedés járulékkal együtt eft. A kötelező béremelés fedezetéhez, valamint a bérköltség csökkentése miatt március 1-jei bérintézkedéssel havi e.ft-ot takarítottak meg. Az intézeti bevételt növelő tevékenység elismerésére kialakított érdekeltségi rendszert hatályon kívül helyezték, illetve az érintett szakmai területek csökkentésével és a felosztható keretösszeg mértékének változtatásával új ösztönző rendszert dolgoztak ki. a Tiszaföldvári Tüdőgondozó megszűnésével, továbbá nyugdíjas dolgozók felmondásával összesen 20 fő esetében pályázatot nyújtottak be az egyszeri többletkiadás megtérülésére, amely eredményesen zárult, így évre eft támogatást kaptak a költségek csökkentésére.

18 18 A dologi kiadások szinten tartása is erőfeszítések árán sikerült. A szakmai anyag cikkcsoporton belül a évi árszinten tudták tartani az árakat 25 termékféleségnél, melyen belül a legnagyobb eredmény a traumatológiai implantátumok és a szemlencse árának szinten tartása. A piacon történő versenyhelyzetet kihasználva a évi árszint alatt vásároltak unigraftokat, csőgraftokat, érprotéziseket, perfusiós infúziós toldalékokat, egyszerhasználatos műtősköpenyeket, traumatológiai implantátumokat, regisztráló papírokat, szájmaszkokat. Az előző évihez hasonlóan a központosított közbeszerzési eljárásokhoz a kórház az intravénás kanül, a vizsgálókesztyű, a steril sebészeti kesztyű, transzfúziós szerelék és infúziós szerelék anyagcsoportokat érintően kapcsolódott. A felhalmozási kiadások fedezete elkülönített számla egyenlege, mely tartalmazza a évre eredeti előirányzatként feltüntetett eft-ot is. Az intézmény pénzkészlete december 31-én eft, melyből költségvetési bankszámlán eft, lakáskölcsön számlán eft, elkülönített bankszámlákon eft, pénztárban eft található. Az intézmény mérleg főösszege eft, mely a évihez viszonyított ( eft) abszolút összeghez eft növekedést (6,1%) mutat. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesülése Épületek vásárlása - Haemodinamikai labor kialakítása eft - Haemodin.labor orvosi gáz kialak. pótmunka részletei eft - Haemodin.labor rtg.m.hely pótmunka részletei eft - Haemodin.labor alapozási pótmunka részletei eft Épületek felújítása - HEFOP szűrőközpont kialakításával kapcs.mérnöki, eft művezetési, szakértői díjak - HEFOP keretein belül Európai Építő Zrt. építési, eft szerelési munkák - Szülészeti osztály burkolatának felújítása 684 eft - Könyvtár helyén 21 ágyas pszichiátria kialakítása eft ágyas pavilonban fürdőkabinok kialakítása eft Egyéb felépítmények felújítása - I. telephelyen kialakított informatikai hálózat felújítása 671 eft Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása - Notebook vásárlás 358 eft Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - Haemodin.diagn.készülék, képerősítő részletfizetés eft - HEFOP keretein belül beszerzett szűrő- és eft rtg.berendezések - HEFOP keretein belül beszerzett kardiográf eft

19 19 - HEFOP keretein belül beszerzett defibrillátor eft - HEFOP keretein belül beszerzett kolkoszkóp eft - HEFOP keretein belül beszerzett vízus vizsgáló eft - HEFOP keretein belül beszerzett vizsgálóágy eft - Radiométer beszerzése gyermekintenzívre eft - Központi műtő eszköz beszerzés eft - Haemodin.labor bútor, berendezés beszerzés eft Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása - Gyermek intenzíven 3 db lélegeztető kész. felújítása eft Járművek vásárlása - CD rádió 25 eft Felhalmozási jellegű kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás eft - Kölcsön nyújtása (lakáskölcsön) eft 2.) Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei a) A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nyilvántartása szerint évben a megyében tovább csökkent a gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak létszáma 55 fővel, amely 5,8%-os csökkenés december 31-én a gondozotti létszám 888 fő, amelyből 540 fő ellátását az intézmény biztosította. Az ellátási feladatokat 207 nevelőcsalád végezte, amely 21 családdal, 9,2%-kal kevesebb az előző évhez képest. A kiskorú beutalt gyermekek száma 123 fő volt, 54 esetben került sor nevelőszülőknél történő elhelyezésre. A beutalások száma az előző évhez képest 21 fővel kevesebb, amely 14,6% csökkenést jelent. A Befogadó Otthon 184 esetben fogadott be gyermekeket, amely gondozási napot jelentett. A szakértői bizottságnál az új beutalások 371 vizsgálatot jelentettek, a gondozási helyek megváltoztatásához 194 vizsgálat kapcsolódott. A hivatásos gyámi csoport 432 kiskorú esetében látta el a feladatát, 405 főnél teljes gyámságot, 27 főnél a vagyonkezelést, az összesen kezelt vagyon ezer Ft. A gyámi gondozói csoport 585 éves felülvizsgálatot, 516 tájékoztatást készített az illetékes gyámhivatal részére. Az intézmény saját bevételei elsősorban ellátási és térítési díjakból származtak. Az átvett pénzeszközt a gyermeküdültetéshez és rendezvényekhez kapták. A kiadások teljesítését alapvetően meghatározta a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek létszámának csökkenése. Év közben az ellátottak juttatásaiból átcsoportosításra került sor a nevelőszülők díjazásához, a személyi juttatásokhoz, a gondozott gyermekek összetéte-lének változása miatt. A működési kiadások elmaradtak a tervezett összegtől, amely pénzmaradványként jelenik meg. A fejlesztési kiadásoknál a befogadó otthon konyhájának, az elektromos hálózat és számítógépek felújítása jelenik meg 984 ezer Ft összegben. A pénzmaradvány összege ezer Ft, amelyet terhel a létszámok csökkenése miatti normatíva visszafizetés, az üres álláshelyek és egyéb céljellegű juttatások elmaradása miatti elvonás. A szabad pénzmaradványból célszerű a telefonközpont korszerűsítését, fokozott karbantartási és kisebb eszközbeszerzési feladatokat végrehajtani.

20 20 b) A fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthona az első negyedévben önállóan látta el szakmai feladatait. Január hónapban megtörtént a gyermekrészlegből átalakított idősotthoni részleg műszaki átadása. Az idősotthoni részleg gondozotti létszáma 40 fő volt. Az integrációt megelőző első negyedévben az időarányos személyi juttatások és járulékok, valamint a március 31-ig beérkezett számlák kifizetésre kerültek. Az intézmény bankszámla maradványa átutalásra került a jogutód intézmény számlájára. A bevételek teljesítése az időarányostól elmaradt, mivel az új részleg június hónaptól kezdte meg működését. A pénzmaradvány terhére megvalósult a főzőkonyha ablakainak cseréje, valamint eft az új részleg hiányzó berendezéseinek beszerzéséhez került felhasználásra. c) A szolnoki Gyermekotthon szakmai feladatellátásában jelentős változás volt, hogy április 2-án átadásra került az új speciális gyermekotthon, ahol a speciális nevelési igényű leányok ellátását biztosítják. Két lakásotthonban megszűnt a tevékenység, az Avar úti és a Debreceni úti lakásotthonban, amelyek kivonásra kerültek az intézményi feladatellátásból. Az intézményi férőhelyek száma 156, a évi tervezett létszám 140 fő volt, az átlagos létszám 137 főre teljesült. Átlagosan 3 6 fő tartózkodási helye valamelyik javítóintézet. A 137 fő átlagos ellátottból 19 fő különleges, 21 fő speciális, 65 fő normál ellátást igénylő és 32 fő utógondozói ellátott. Az új speciális otthon férőhelyeinek kihasználtsága 59%-os volt. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a szakmai rendezvényekre, a gondozott gyermekek szabadidős programjaira, a nyári táboroztatásra. Az intézmény saját bevételei bevételi többlettel teljesültek, támogatásértékű bevételként a Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatása jelenik meg. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől, kiemelt figyelmet fordítottak a belső munkaszervezésre és a lakásotthonok takarékos működtetésére. A fejlesztési kiadásoknál a speciális otthon berendezései, két lakásotthon fürdőszoba felújítása, valamint számítógép vásárlása jelenik meg. A pénzmaradvány összege ezer Ft, amelyet terhel a normatíva és az üres álláshelyek miatti visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális továbbképzéshez kapcsolódó kötelező kifizetés. A szabad pénzmaradvány terhére folytatni szükséges a lakásotthonok folyamatos felújítását. d) A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban 15 fő óvodás, 34 fő értelmében akadályozott, 74 fő tanulásban akadályozott, 52 fő készségfejlesztő szakiskolás, 84 fő speciális szakiskolás neveléséről-oktatásáról gondoskodtak. A tanulásban akadályozott gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat az integrált oktatás miatt. A kollégiumi létszámban jelentős csökkenés van, a tanév végén 154 fő részesült ebben az ellátásban, szeptemberben 128 fő felvételére került sor. A gyermekotthoni egységeknél 6 lakásotthonban és 2 utógondozói otthonban 67 fő ellátásáról gondoskodtak. A gyermekotthonban növekedett a nagykorúk száma és csökkent a külső férőhelyeken elhelyezett fiatalok száma. A pedagógiai szakszolgálatnál 7 főállású és 2 részmunkaidős dolgozó végzi a nevelési tanácsadást és a logopédiai szolgáltatást. A nevelési tanácsadóban 244 gyermekkel foglalkoztak. Az intézményi saját bevételek ezer Ft-ra teljesültek, ebből ezer Ft állatértékesítés, utógondozottak térítése ezer Ft, 654 ezer Ft bérbeadás, étkezési térítési díj ezer Ft, alkalmazottak térítése ezer Ft, ezer Ft lakbér. A szakképzési támogatások összege ezer Ft, a támogatásértékű bevételek ezer Ft. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől. A bér- és járulék megtakarítás ezer Ft, azonban a túlórák és helyettesítések kifizetése elmaradt az intézményben. A dologi kiadások

21 21 maradványát áthúzódó számlakifizetés terheli. A pénzmaradványból szükséges elvonni a gyermeklétszámok miatti normatív visszafizetést. A fejlesztési feladatoknál önkormányzati támogatással felújításra kerültek a konyha kisegítő helyiségei, mosdók, főépület tetőcsatornája. Beszerzésre kerültek szakiskolai gépek és eszközök. Az eszközök állománya egy személygépkocsival bővült a pedagógiai szakszolgálathoz, amelyhez pályázati pénzeszköz állt rendelkezésre. e) A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Gyermekotthonban a közoktatási területen elsődleges feladat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai oktatása, szakképesítés megszerzésére történő felkészítés, valamint a diákotthoni elhelyezés biztosítása. Csökkent az óvodások, az 1 4. évfolyamos gyermekek száma, szinten maradt a kollégiumi és az 5 8. évfolyamos létszám, valamint növekedett a évfolyamos gyermekek száma. A karcagi tagintézményben az általános iskolai és a szakképzéses létszám is növekedett, a kollégiumi létszám csökken. A gyermekvédelmi ellátás a tervezett létszám szerint alakult. A racionalizálási feladatok körében egy lakásotthon utógondozói otthonná alakult, valamint a speciális gyermekotthonban csak a fiúk elhelyezése történik. Az intézményi saját bevételek jelentős változása a karcagi intézménnyel történt összevonásból adódik. A gyermekek térítési díjánál a hátralék növekszik, mivel a tanulók hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Az átvett pénzeszközök körében legjelentősebb a HEFOP és a HEFOP projekt, valamint a zsebpénzek átcsoportosítása. Ezen felül támogatást kaptak különböző rendezvényekhez, versenyekhez, iskola-egészségügyre, foglalkoztatásra, szakmai eszközfejlesztésre. A fejlesztési célú kiadásokat HEFOP projekt terhére biztosították, számítástechnikai és oktatástechnikai eszközöket vásároltak összesen ezer Ft összegben. f) A karcagi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban a tanulólétszám 143 fő volt, az OKJ-s képzésben 14 fő eredményes szakmai vizsgát tett, a kollégiumban 58 tanuló került elhelyezésre. A 9. évfolyamon 3 csoportban biztosították a gyakorlati oktatást. Elszámolásra került a TEMPUS Közalapítványtól kapott pályázati pénzeszköz eft összegben. Átvett pénzeszközt kaptak pályakezdők támogatására, illetve iskola-egészségügy finanszírozására. A kiadási előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, pénzmaradvány felhasználásra, felújításra, fejlesztésre az I. félévben nem került sor. Ezen feladatok áthúzódtak a II. félévre az intézmény integrációja miatt. 3.) Szociális intézmények a) A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonának feladatellátásában változás nem történt, továbbra is 91 fő felnőttkorú középsúlyos és súlyos értelmi, valamint halmozottan sérült személyeknek biztosítanak ellátást. A várakozók száma átlagosan fő. Az ellátottak közül 85 fő cselekvőképtelen, 6 fő korlátozó gondnokság alatt áll. A gondozottakkal részt vettek regionális és országos kulturális fesztiválon és folytatták az együttműködést a lengyelországi testvérintézménnyel és a kenderesi idősek klubjával. Március 1-jétől 18 fő lakó részére biztosítják a munkarehabilitációs foglalkoztatást. Az intézményi működési bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak. Az átvett pénzeszközök és támogatások összege 978 ezer Ft, amely földalapú támogatás, valamint szo-

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S z o l n o k, Verseghy u. 6-8. 56/524-633, Fax: 56/421-105 E-mail:szamvitel. szmav@invitel.hu költségvetési beszámoló szöveges indoklása Név: MÁV Kórház

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET SZOLNOK Szolnok, Verseghy út 6-8. 56/524-607, Fax: 56/421-105 E-mail: gazdig@mavkorhaz-szolnok.hu 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. április 24-i ülésére. 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. április 24-i ülésére. 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester beszámolója az Ország Közepe Többcélú Kistérségi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben