Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege működési kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás"

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I kiadás Önkorm.-i sajátos működési Önkorm. (szakfelad. ) I bevételek működési kiadás Önk-ok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell. bevételek Mell. Ssz. 5/a I Működési c. támogatások 4/a II II Szociális kiadások 4/c III Felhalmozási kiadások 3., 5 I.-III Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) 3. IV Támogatásértékű bevételek 2. IV Részesedésvásárlás 3/a V B e v é t e l e k Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. Kötvénykibocsátás bevétele 2. VII Hitel- és kötvény kamatai 3/a VIII.-IX Pénzforgalom nélküli bevételek 2. VIII Céltartalékok 3/a X Általános tartalék 3/a I. Bevételek összesen II. Kiadások összesen Előző évi kv.-i visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek INTÉZMÉNY- FINANSZÍROZÁS 0 Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bev Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad Bevételek összesen Kiadások összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen Mindösszesen Hivatkozás Módosítot t 08. ( ) K i a d á s o k Hivatkozás 2. V Értékpapírok vásárlása 3/a VI Hitelfelvétel 2. VI Hiteltörlesztés (tőke) 3/a VII Sorsz. 08. ( ) Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen Összesen

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Önkormányzat összesen Ssz. Megnevezés 08. ( ) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei I Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó I Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése I Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság és építési bírság Talajterhelési díj I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II. 1. Normatív támogatások II. 2. Központosított előirányzatok II. 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása II. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások II II Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás II Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása II Tűzoltóság támogatása II. 5. Működési célú támogatások Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás évi eseti kereset-kiegészítés támogatása Tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás évi 13. havi illetmény elszámolási különbözete Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

3 Ssz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei Megnevezés Önkormányzat összesen 08. ( ) A -i kv. beszámoló 2. sz. melléklete II. 6. Fejlesztési célú támogatások LEKI támogatás (Kisbóni infrastruktúra fejlesztés) Tornacsarnok építése II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése III. 2. Ingatlanértékesítés Földterület értékesítése Jármű értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadás III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI. 1. Működési célú hitel VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. HITELEK ÖSSZESEN VII. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy) Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok kieg. hj Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék Foglalk. gondokkal küzdő települések tám Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - demens bentlakásos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos bentlakásos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átmeneti elhelyezés Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés 8 hó Óvodai nevelés 4 hó Iskolai oktatás - 1. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó Iskolai oktatás - 4. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás - 5. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás - 6. évfolyam 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó

5 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 3. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 4. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 8 hó Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 8 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 4 hó Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág, minősített - 4 hó összesen Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 4 hó Alapfokú művészetoktatás - egyéb művészeti ágak, minősített - 4 hó összesen Napközis foglalkozás - 8 hó Iskolaotthonos oktatás évfolyam - 8 hó Napközis foglalkozás évfolyam - 4 hó Napközis foglalkozás évfolyam - 4 hó Iskolaotthonos oktatás évfolyam - 4 hó Iskolaotthonos oktatás - 3. évfolyam - 4 hó Iskolaotthonos oktatás - 4. évfolyam - 4 hó Visszahelyezett tanulók - 8 hó Visszahelyezett tanulók - 4 hó Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - iskola Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 8 hó - összesen Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - iskola

6 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Sajátos nevelési igény - testi, érzékszervi - 4 hó - összesen Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - iskola Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, nem organikus - 8 hó - összesen Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - óvoda Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - iskola Sajátos nevelési igény - beszéd, enyhe, organikus - 4 hó - összesen Sajátos nevelési igény - nem organikus - 4 hó - iskola Sajátos nevelési igény - nem organikus - 4 hó - összesen Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 4 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők - 4 hó Egyes pedagógiai programok - alapfokú művészetoktatás, minősített - 4 hó Egyes pedagógiai programok - alapfokú művészetoktatás, minősített - 4 hó - egyéb Társulási, bejárók ellátása - 8 hó Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - óvoda Társulási, bejárók ellátása - 4 hó évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - 5. évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó évfolyam Társulási, bejárók ellátása - 4 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - óvoda Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - iskola Kedvezményes intézményi étkeztetés - 8 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - óvoda

7 A -i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami hozzájárulás mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - iskola Kedvezményes intézményi étkeztetés - 4 hó - összesen Kedvezményes intézményi étkeztetés - 12 hó évfolyam rsz-es gyem Tankönyvvásárlás - ingyenes ellátás Tankönyvvásárlás - általános hozzájár Összesen

8 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Az állami hozzájárulás jogcíme Kv. tv. alapján feladatátvétellel Évközi változások (+,-) / feladatátadással korrigált Április 30. Július 31. Október 15. mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) =10-( ) 13=11-( ) =13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga Tűzoltóság támogatása Összesen Tényleges Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.)

9 Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai A -i kv. beszámoló 3. sz. melléklete Alcím Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Teljesíté s 1. Járdafelújítás 0 0 I. Felújítások Városrehabilitációs pályázat Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007- évi ütem) Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) Úttervek készítése Pályázatelőkészítés Gépkocsi lízing Ingatlanvásárlás és kapcs. kiadások Ultrahangkészülék lízingdíja Városi köztemető bővítés Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv Városi köztemető felmérése és digitalizált szám.tech. nyilvántartó rsz. kialakítása Járdaépítés (felújítás) kerete Termálfürdő fejlesztés Ipari Park Infrastruktúra Városüzemeltetési Kkht. eszközbeszerzés Hit és egészség pályázat előkész. (OKM tám.-ból) ill. 13/ Polgm. Hat.: Pol.Hiv. nagy értékű eszközök beszerzése (építéshatósági prg., utánfutó, informatikai eszközök) 19. 4/ Polgm. Hat.: Közvilágítási lámpatestek felszerelése (Eduárd, Bartók B. út) Bátor-Víz Kft. megszűnése miatt megvásárolt eszközök Ingatlanvásárlás (Debreceni út vége) Ingatlan adásvétel és csere (Eduárd és Kenyérmező út) Zrínyi út felújítás és szélesítés Útépítés (Eduárd-Krúdy összekötő) J.A. úti iskola átalakítása óvodává saját erő Hit és egészség (ingatlanvásárlások) Településrendezési terv felülvizsgálata Hit és egészség pályázat Épületrész vásárlás a Múzeum és a Minorita Templom 4. szárnyában ( évi ütem) Tornacsarnok II. Beruházások összesen

10 Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai A -i kv. beszámoló 3. sz. melléklete Alcím Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Teljesíté s 1. Lakossági közműfejl. kv. támogatása Lakásmobilitás Panelprogram Városüzemeltetési Kkh Kft. eszközbeszerzés Közm. és Idegenforg. Kht. eszközbeszerzés Többcélú társulás (tűzoltóság vízszállító és országúti gyorsbeavatkozó eszk. besz.) III. Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen I-III. Felhalmozási kiadások összesen IV. Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz)

11 A -i kv. beszámoló Nyírbátor Város Önkormányzata 3/a. sz. melléklete évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai Alcím Cím / feladat megnevezése 08. ( ) V.1. Részesedés vásárlás Nyírségvíz Rt V.2. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt.) V. Részesedés vásárlás VI.1. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása VI. Értékpapírok vásárlása VII /2007.(XI.15.) önk. határozat szerinti VII.1.2. Fejlesztési hitelek törlesztő részletei VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen VII.2. Működési hiteltörlesztés VII. Hiteltörlesztés összesen VIII /2007.(XI.15.) önk. határozat szerinti hiteltörl. kamata VIII.1.2. Fejlesztési hitelek törlesztő részleteinek kamata VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen VIII.2. Működési célú hitel kamata VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen IX. Kötvénykibocsátás kamata és költségei X. Céltartalék X.1. Működési céltartalék összesen Esélyegyenlőségi pályázat Egyéb működési céltartalék X.2. Felhalmozási céltartalék összesen X Kötvénykibocsátásból képzett X Kötvénykibocsátás hozamából ill. kamatából képzett X Egyéb fejlesztési forrásból képzett X TEUT pályázat saját erő (Fáy-Szentvér-Füveskert u.) 0 0 X LEKI pályázat saját erő (J.A. úti iskola átalakítása óvodává) 0 0 X HÖF-CÉDE pályázat saját erő (Krúdy u. játszótér) X GKM pályázat saját erő (Kerékpárút tervezés)

12 Sorszám évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. beszámoló 4. sz. melléklete Személyi Járulék Dologi 1. Parkfenntartás Növényegészségügy Erdőgazdálkodás Kábeltelevízió Lapkiadás (Bátor újság) Közutak üzemeltetése, karbantartása Utak téli síkosság mentesítése Pályázatelőkészítés Ingatlanhasznosítás Polgármesteri Hivatal kiadásai Hivatásos gondnoki feladatok Városháza takarítás Képviselőtestületi kiadások Várossá válás 35. éves évfordulója Népszavazás kiadásai Ált. forg. adó befizetés (műk.-i) Kisebbségi Önkormányzat Főépítészi feladatok Környezetvédelmi feladatok (Alap) Városgazdálkodási feladatok Közhasznú foglalkoztatás Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Oktatási célfeladat Eboltás, összeírás Állategészségügyi tevékenység I. Feladat megnevezése Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása teljesítésből Köztisztasági feladatok Diák-és tömegsport Közművelődési célfeladat Ifjúsági célfeladat Zenei Napok Hit és egészség projekt SZAKFELADATOK ÖSSZESEN

13 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A -i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcím II. Cím / Működési célú támogatások 1 II. 1. Sportegyesületek támogatása II. 2. Sporttelep működtetésének támogatása II. 3. Városi Sportcsarnok II. 4. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II Központi Orvosi ügyelet működtetése II Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére II Tagdíjak II Szociális Szolgálat működtetésére II Időskorúak ellátása feladathoz jétől II Időskorúak ellátása feladathoz eseti keresetkiegészítés központi támogatás átadása II. 5. Kistérségi Társulás összesen II Egyéb társ. szervezetek támogatása II / Polgm. Hat.: Bethlen Kata Református Nőszövetség jubileumi konferencia szervezés tám II / Polgm. Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás tám II / Polgm. Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Körének "Elődeinkre emlékezünk" Almanach c kiadvány támogatása II / Polgm. Hat.: Keleti Motoros Egyesület támogatása X. Rhythm+Blues és Motoros Fesztivál ( június) részvételi költségeire II /2007 OKSIB Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Körének "Elődeinkre emlékezünk" Almanach c kiadvány támogatása II / (IX.23.) OKSIB Hat.: Báthori István Múzeum Baráti Kör részére Történelmi konferencia kiadásainak támogatása (Báthori Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulója) II / (XI.20.) Polgm. Hat.: Mozgáskorlátozottak Sz- Sz-B Megyei Egyesülete Nyírbátori csoportjának támogatása karácsonyi ünnepség megszervezésének költségeire II / (X.29.) PÜB hat.: Hunyadi Diáksport Egyesület támogatása Országos Adidas bajnokságon való részvétel költségeire II / (X.29.) PÜB hat.: Bátori Nőegylet támogatása Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba való kirándulás költségeire II / (XI.25.) PÜB hat.: "Arany Sárkány Focisuli" támogatása "Kovács Kálmán Labdarúgó Emléktorna" megrendezésének költségeire II / (XI.25.) PÜB hat.: Nyírbátori Református Bethlen Kata Nőszövetség támogatása karácsonyi szeretetszolgálat költségeire II Szoc. Kht. támogatása normatívából II Önkormányzati támogatás II. 7. Szociális Kht. támogatása összesen II Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás)

14 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A -i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcím II. Cím / Működési célú támogatások II Városüzemeltetési Kht. (2 fő Közhasznú foglalkoztatás saját erő része) II Városüzemeltetési Kht. (Díszkivilágítási eszköztámogatás saját erő) II. 9. Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alappal együtt) II Kiemelt fesztiválok támogatása II Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása 0 0 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. Folyékony hulladékgyűjtés támogatása II. 13. Mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok támogatása II. 14. Víz- és csatornaszolg. alapdíj átvállalása II. 15. Nyírderzs Önkormányzata (szervezett kedv. étk.) II. 16. Vizitdíj visszatérítés lakosságnak II. 17. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (Vasúttisztasági közmunka program saját erő) II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

15 Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai A -i kv. beszámoló 4/b. sz. melléklete Sorszám B e v é t e l e k Központosított költségvetési 1. támogatás (általános működéshez) Központosított költségvetési 2. támogatás (feladatalapú) Önkormányzati támogatás a 3. Közösségi Ház fenntartásához Munkaügyi Központi 4/a. támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz 4/b. Önkormányzati támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz Sorszám K i a d á s o k CKÖ általános működési kiadásai CKÖ feladatalapú működési kiadásai CKÖ ház fenntartási kiadásai CKÖ közhasznú foglalkoztatás Bevételek összesen Kiadások összesen

16 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A -i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye [Szt. 37/A.. (1) b)] Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresőnek [Szt. 37/A.. (1) bek. c)] Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személynek (már 50 is, ÚJ) [Szt. 37/A.. (1) a)] Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(2) bek.] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(5) bek.] Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(9) bek.] Támogatás Járulék Dologi Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. b)] Adósságcsökkentési támogatás (előrefizetős gáz-ill árammérő felszerelése) Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek.] Helyi ápolási díj a [Szt (1) bek.] Átmeneti segély [Szt. 45..] Krízissegély Eseti gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Átmeneti tartásdíj Temetési segély [Szt. 46..] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19. ] önki tám -a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) teljesítésből 1

17 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A -i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés 2 Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21..] (helyi) (a tankönyvtám.-ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli közalkal is) Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) 3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj teljesítésből Támogatás Járulék Dologi 4. Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI I. SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt (1) a)] 0 2. Átmeneti segély [Szt (1) bek. b)] 0 1. Tüzelőtámogatás éven felüliek szemétszáll. kedvezménye Temetési segély [Szt (1) bek. c)] Köztemetés [Szt. 48..] Közgyógyellátás [Szt. 49..] Szociális étkezés támogatása 0 1. Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján) Iskolatej program Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN III. POSTAKÖLTSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

18 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A -i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Nyírderzs Tagintézmény Konyha Városi Könyvtár Étkezési támogatás Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

19 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A -i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Finanszírozás Intézményi bevételek összesen Nyírderzs Tagintézmény 1.3. Konyha 1.4. Városi Könyvtár 1.5. Étkezési támogatás Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

20 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyírderzs Tagintézmény Konyha Városi Könyvtár Étkezési támogatása Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató 2. Központ Tűzoltóság Intézmény megnevezése Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

21 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.2. Nyírderzs Tagintézmény 1.3. Konyha 1.4. Városi Könyvtár 1.5. Étkezési támogatása Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aranyalkony Szociális Szolgáltató 2. Központ 3. Tűzoltóság 4. Intézmény megnevezése Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás 1-4. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Intézményi kiadások összesen Étkezési támogatás felhasználása: Intézmény Előirányzat 08. Oktatás Könyvtár Összesen

22 Nyírbátor Város Önkormányzata évi engedélyezett álláshelyei A i kv. beszámoló 5/b. sz. melléklete Sorszám Intézmény megnevezése Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI ** Engedélyezett álláshely Évközi változás Nyitó létszám Tényleges létszámadatok Záró létszám Éves átlagos Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen* Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Viziközmű Társulás Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen

23 évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban A évi kv. beszámoló 6. sz. melléklete Megnevezés Nyírbátori Bőlcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "Aranyalkony" Szociális Szolgáltató Központ Önkormányzati Tűzoltóság Dél-Nyírségi Beruházó Víziközmű Társulás Intézézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ( - ) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege ( - ) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege ( - ) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Intézményi alulfinanszírozás Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszk.- maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

24 Javaslat a évi intézményi pénzmaradványok felhasználására A kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete 1. Intézmény /feladat megnevezése Nyírbátori Bőlcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Visszafizetési kötelezettség Alapfokú művészetoktatás támogatása (pályázati tám-ból) Kötelezettséggel terhelt ei. maradványok Összeg Ft személyi járulék dologi Felhalm. 2 2 Étkezési támogatás maradványa (Ebből villamosenergiára intézményi kérés e/ft) Egyéb intézményi feladatokra (költözés felújítás miatt) Szakmai informatikai feladatok központosított támogatása 23/2008(VIII.06.) OKM rendelet 5.. alapján, NYÍRDERZSI TAGÓVODA Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 9/2008(III.29.) OKM rendelet alapján (integrációs és képességkibontakoztató felkészítés) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 9/2008(III.29.) OKM rendelet alapján (óvodai fejlesztő program) Tankönyvtámogatás (tartós tankönyvbeszerzés) áthúzódó kiadása Nyugdíjba vonuló pedagógusok 13. havi illetménye évben tervezett, decemberben kifizetett jubileumi jutalom Két fő jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt Nyírderzs Tagintézmény 0 Ebből Városi Könyvtár (könnyvbeszerzés) Konyha (főzőüsthöz megrendelt fűtőbetét) Összesen: Nybírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás ("Aranyalkony" Sz. Sz. Kp.) Összesen: 0 3. Önkormányzati Tűzoltóság Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás Egyéb személyi jellegű maradvány Visszafizetési kötelezettség : Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás fel nem használt része Túlfinanszírozás Összesen: Dél-Nyírségi Beruházó Víziközmű Társulás Önkormányzati hozzájárulások Intézményi pénzmaradványok összesen:

25 Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata (adatok: e/ft) A kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Ebből TÉNY Intézmény /feladat megnevezése TERV összeg e/ft hiteltörl. és személyi járulék dologi tám. / finansz. felhalm. összesen kamat Intézményi alulfinanszírozás "Hit és egészség" projekt menedzsent támogatási előlegből Önkormányzatok elszámolásai Városgazdálkodási feladatok és érd. hj.ok Főépítészi feladatok Sportpálya működtetése Múzeum Baráti Köre B. G. és kora kiadvány támogatása Közművelődési Kht (Vegyeskar) 9/(II. 19.) OKSIB. h Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása, 303/2008 (XII.18.) Korm.r. egyszeri támogatás Tűzoltóság szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás Közbiztonsági és mezőőrzési feladatok Működési hitelkamat Működési hiteltörlesztés Működési célú pénzmaradvány összesen: Kötvény pm Tartalék Kötvény pm (Beruházás) Hit és egészség projekt összesen: Termálfürdő fejlesztés (Kemping és látványmedence) Zrínyi úti iskola (Tornacsarnok építése) III. ütem Épületrész vásárlás Minorita Templom 4. szárnyában J. A. úti iskola átalakítása óvodává Zrínyi út felújítás és szélesítés Pályázatelőkészítés Úttervek készítése Közműáthelyezés (Serioplast) Járdaépítés (felújítás) kerete Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány mindösszesen: Tervezett pménzmaradvány Változás

26 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A -i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * összesen teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * előirányzat * projekt összesen előirányzat * Városrehabilitáció Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő Szélessávú infrastruktúra Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő "Hit és egészség" projekt Gyógyfürdő fejlesztés és sétány kialakítása (csak Nyírbátor Város Önkormányat kiadásai a partnerek kiadásai nélkül) Kiadás kiadásból: Beruházási kiadások Projekt menedzsment kiadásai Bevétel bevételből: Támogatás EU forrásból Támogatás Hazai (kormányzati) forrásból Saját erő (kötvény) Visszaigényelhető áfa * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. 1

27 Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása A i kv.beszámoló 8. sz. melléklete Sorsz. E S Z K Ö Z Ö K Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) Szellemi termékek (1114, 1124) Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) Járművek ( ) Tenyészállatok (141, 142) Beruházások, felújítások Beruhásokra adott előlegek Állami készletek tartalékok (1591, 1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171, 1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752) Tartósan adott kölcsön ( ből Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163, 164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. ( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21, 241) Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) Növendék-, hízó állat (252, 262) Késztermékek (256, 261) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245) I. Készletek összesen ( ) Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) ( ,288) Adósok (281, 2881) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet ( ből, h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) támogatási program előlege (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. ( garancia és kezességvállalásból származó követelések ( II. Követelések össz. ( ) Egyéb részesedés (2951, 298-bol) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (48+49) pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (52 +55) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B) Áll. Érték Áll. Érték

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 525 115 1 191 528 II. Felhalmozási

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben