DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 22. szám november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról /2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan) /2007. (XI. 23.) Ö.r. A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról 2855

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 49/2007. (XI. 23.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 2/B., 3/1., 6., 8., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program át, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV számú melléklet tartalmazza E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra). A Közgyűlés a rendeletet a november 22-ei ülésén fogadta el.

3 3. R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 . 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előőirányzat Kiadások Eredeti I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek III. Önkormányzat költségvetési támogatása II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás V. Kötvény - Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek : Kiadások : Rendelet-1-Mérleg 1/3

5 Bevételek Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti I. Működési bevételek I. Működési kiadások Eredeti Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó kiadások Működési bevételi támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek kiadás Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) - Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz kiadások Állami hozzájárulások ok - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány Kiadások 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek Működési kiadások Külső forrás Bevételek mind Kiadások mind Rendelet-1A-Működési mérleg 2/3

6 Bevételek Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Eredeti Ezer Ft-ban II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Privatizációból származó bevétel 0 - Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 0 - Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése - Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Külső forrás Bevételek mind Kiadások mind Kiadások 1/B számú melléklet Rendelet-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

7 . A költségvetés bevételei 2. számú melléklet Ezer Ft-ban I. Saját bevételek Eredeti 1.1. Helyi adók Gépjármű adó Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Helyi közművelődési feladatok Tűzoltóság támogatása Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Egyéb központi támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Rendelet-2 Költségvetés bevételei 1/10

8 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Luxusadó Pótlék, bírság Összesen: Rendelet-2A Helyi adó bevételek 2/10

9 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen Rendelet-2B Felhalm. és tőkejell.bev. 3/10

10 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban 1. Működési támogatások Felhalmozási támogatások a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, évi panel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. számú villamos vonal tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen: Rendelet-2C Működ.bevételek,támogatások 4/10

11 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások /D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Eredeti Eredeti % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m.8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , január 1.-től augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , szeptember 1.-től december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , m Alapfokú művészetoktatás , , m Kollégiumok közoktatási feladatai , , m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , m Általános iskolai napközi foglalkozás , , m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , m Egyes pedagógiai programok támogatása , , m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színház támogatás MINDÖSSZESEN Ezer Ft Rendelet-2D Áteng.bev., állami hozzájár. 5/10

12 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év , , , nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 105, , , nevelési év ,2 429, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,9 88, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , évfolyam ,3 135, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 109, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , évfolyam ,6 338, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 302, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam ,6 320, , , évfolyam ,2 610, , , m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , /11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , /13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , /14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 80, , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , m eredeti felmérés szerint , , , Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben , , , keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , , , m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben , , , oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , SzJA (eft) ezer Ft Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 6/10

13 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 3m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , , m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , , m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.10 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m d.10 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m Korai fejlesztés, gondozás , , m Fejlesztő felkészítés , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.16.6.b Integrációs felkészítés , , m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , m a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , m b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , m a.1 Középisk évf, szakiskola évf. bejáró tanulók , , m a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók , , m b.1 Óvodába bejáró tanulók , , m b.2 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m b.3 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 7/10

14 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 3m Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , m Közoktatási alapnormatíva m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , , m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , , m.2 Körzeti igazgatási feladatok m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok , , m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d dec-ben is részesült hozzájár.-ban , , Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás , , m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása , , m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás , , m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás , , m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása , , m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) , , m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) , , m.12. ba Otthont nyújtó ellátás , , m.12. bb Utógondozó ellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int , , m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása , , m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 8/10

15 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, , , m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III Hiv. tűzoltóság tám Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás : MINDÖSSZESEN Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 9/10

16 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. ok 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. értékű bevételek Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor) Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) V. i kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN Rendelet-2E Önkorm.bev. PM előir.sz. 10/10

17 3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Eredeti Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) (intézményi (intézményi 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 53, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 594, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 34, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 39, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda 856, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 61, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , Ibolya utcai Általános Iskola 53, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , Fazekas Mihály Általános Iskola 71, , Epreskerti Általános Iskola 42, , Hatvani István Általános Iskola 64, , Hunyadi János Általános Iskola 47, , Eötvös utcai Általános Iskola 47, , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Ezer Ft-ban Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám 1/5

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 52. Árpád Vezér Általános Iskola 72, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 1 052, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 23, , Tócóskerti Óvoda 26, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 52, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84, , Lilla téri Általános Iskola 44, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 51, , Csapókerti Általános Iskola 56, , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , Karácsony Sándor Általános Iskola 68, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, , Benedek Elek Általános Iskola 51, , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95, , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 423, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 100, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium 680, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90, , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, , Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám 2/5

19 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 348, , Debreceni Filharharmonikus Zenekar 145, , ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmonikus Zenekar 270, , Csokonai Színház 256, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház 280, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , MINDÖSSZESEN 7 627, , Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám 3/5

20 Fő Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Eredeti létszámkeret létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény Szakmai Intézmény üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez kapcsolódó ellátó kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Munkatörvénykönyv hatálya Közszolgálati jogviszonyba alá tartozó tartozók létszámkeret Létszámkeret Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos Munkatörvénykönyv Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó i vezetés) létszámkeret Létszámkeret 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 139,000 97, , ,000 79, , Idősek Háza 120,000 80, , ,000 98, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 169,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 1,000 34,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda 459, ,625 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 67,000 84, ,000 61,000 84, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75,000 25, ,500 89,000 38, , Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 35,000 9,000 44, Gönczy Pál Általános Iskola 44,000 17,000 61,000 42,000 17,000 59, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 41,000 12,000 53,000 40,000 12,000 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 51,000 20,500 71,500 44,000 20,500 64, Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 49,000 14,000 63, Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 37,000 10,000 47,000 36,000 10,000 46, Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 0,000 0,000 0, Árpád Vezér Általános Iskola 54,000 18,000 72,000 52,000 18,000 70, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 37, ,000 77,000 37, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 0,000 0,000 0,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 753, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 90,000 78, ,000 83,000 78, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 68,000 44, ,500 59,000 39,500 1,000 99, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 70,000 26,500 96,500 69,000 26,500 95, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 35,000 17,000 52,000 34,000 17,000 51, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 61,500 23,000 84,500 54,000 23,000 77, Lilla téri Általános Iskola 36,500 8,000 44,500 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,000 13,000 47, Csapókerti Általános Iskola 43,000 13,000 56,000 34,000 13,000 1,000 48, Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 25,000 8,500 33, Karácsony Sándor Általános Iskola 53,000 15,250 68,250 46,000 15,250 1,000 62,250 Rendelet-3_1 Létszámkeret 4/5

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen

körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen 1. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez A.) Óvodák5. melléklet a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen 1. Mesekert Óvoda, Körtefa u. 3.

Részletesebben