Önkormányz at Kórház Védőnők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányz at Kórház Védőnők"

Átírás

1 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er mód eredeti ezer Ft-ban mód. Önkormányz at Kórház Védőnők Megnevezés Önk. Hivatal I. Bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek 0 Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. 0 Pü-i befektetések bevételei 0 Irányító szervtől kapott tám Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám Központosított előirányzat Vis maior támogatás ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele 0 Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány ig. vétele (pénzforg.nélküli) Költségvetési bevételek: Likvid hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Értékpapírok bevételei Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Finanszírozási bevételek: Bevételek összesen: II. Kiadások Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. 0 Wass A. Műv. K. Városigazgat óság KVT KIKI összesen Petőfi S. Ált. Iskk. Táncsics M. Gimnázium B. D. Szakképző Gyöngyszem Óvoda

2 Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyújtása Részesedések vásárlása 141 Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalékok (pénzforg.nélküli) Költségvetési kiadások: Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Finanszírozási kiadások: Kiadások összesen:

3 2. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése Ellátáshoz kapcsolódó járulék kiadás Megnevezés Támogatás összege Költség Pénzbeni ellátások a/ Foglalkoztatást hely. Tám. És RÁT b./ Rendszeres szociális segély c./ Időskorúak járadéka d./ Normatív lakásfenntartási támogatás e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfennt.támog f./ Normatív ápolási díj g./ Méltányossági ápolási díj h./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás i./ Gyermektartásdíj megelőleg j./ Óvodáztatási támogatás k./ Felnőttek átmeneti segélye l./ Temetési segély - pénzbeni m./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása o./ Otthonteremtési támogatás Természetbeni ellátások 8627 p./ Közgyógyellátás q./ Köztemetés r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hpv) sz./ Norm.lakásfenntartási támogatás h./ Rendkívüli gyermekvédelmi tám.erzsébet-ut Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása (egyéb) Ellátottak pénzbeni juttatása (B.D. Szakképz.-PH) Ellátottak pénzbeni juttatása (B.D. Szakképz.) Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen

4 3. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai évre e Ft-ban Cím Megnevezés előirányzat mód. előirányzat mód. Önk. Hivatal Önkormány zat Kórház Védőnők Wass A. Műv. K. Városigazga tóság KVT KIKI összesen Petőfi S. Ált. Iskk. Táncsics M. Gimnázium B. D. Szakképző Gyöngysze m Óvoda Beruházások Polgármesteri Hivatal Intellingens iskola (eszközbeszezés) Számítástechnikai eszköz besz Településrendezési terv felülvizsgálata Véncser-Újszőlő útfelújítás Bánki D. tanműhely tetőfelújítás Í(LEADER) Deák F. u. útépítés, vízelvezetés Környezetvédelmi alap Térfigyelő kamerarendszer áthely.statikai terve Útépítés engedélyezési tervek (körforgalom, utcák) Beruházási célú pályázati alap Kistelepüléskép jav. (játszótér, templom) Kórház pályázat (pszichiátriai rehab. o.) Kórház járda ép Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt Makettpark területének parkosítása, kialakítása Szakmai informatikai fejlesztések iskolák Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap) Pályázati alap, településközpont, játszótér Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt Csapadékvíz elvezetés KDOP saját erő 600 Körforgalom építése - saját erő Átemelő 2db csatornahálózat 125 Braille-táblák KIKI épületeibe Sportöltöző tervezése 25 Bánki D. Szakképző Iskola egyéb gép, berend.vás Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére Kerítés építés VIG Perczel u Lovarda Tűzjelző-rendszer prg Renault Trafic vásárlás Gyöngyszem Óvoda 0 Szám.techn.eszk. vásárlása - indukciós hurok 95 0 Petőfi Sándor Általános Iskola 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 0 Indukciós hurok Wass Albert Műv.Központ és könyvtár 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Városigazgatóság 0 Jármű vásárlás - lízingdíj START közmunkaprogram eszközbesz Bánki D. Szakképző Iskola 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása

5 Védőnői szolgálat 0 Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Batthyány K. Szakkórház 0 jármű vásárlás Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása Beruházások összesen: I.2.2. Felújítások Polgármesteri Hivatal Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Sportöltöző felújítás (pályázati alap) Útfelújítás, parkoló kialakítás (Ménesköz, Kishomok, Közt. u.) Pályázati alap útfelújításhoz Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg) Kiskastély épületfelújítás Épületfelújításhoz pályázati alap (PH) Épületfelújítás Iroda kial. PH Lakásfelújítás (tömbök) Zöldmalmi tó árapasztó felújítás Vis-maior Angolkert 5. tömblakás érintésvéd.,villamosbizt.,villámvéd Sportcsarnok felújítása Lovarda speciális padlózat kialakítása HU-SK vízgazdálkodási önrész 1000 Bánki műhely tetőfelújítás Épületfelújítás kazán bérlakásba, keringető szivattyú PH Petőfi Sándor Általános Iskola Kazán vásárlás Városigazgatóság Lakásfelújítás Épületfelújítások - szoc.bérlakásba gázkazán, Angolkert szivattyú 10 Bánki D. Szakképző Iskola Tetőfelújítás 5 Batthyány K. Szakkórház I.2.1. épületfelújítás 0 Felújítások összesen: Támogatás értékű felhalm. kiadás Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze I.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadások I.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön Felham. célú peszk. átadás államh. kív. Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6 Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás Felhalmozási célú hiteltörlesztés Véncser ivóvíz Felhalmozási célú hizeltörlesztés Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.) Felh. célú hitel kamata 0 Kötvénykamat Felhalmozási célú kamatok Részesedések vásárlása Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény) Fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadások összesen:

7 4. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei e Ft Önkorm. saját Projekt Támogatás Megnevezés Projket költsége Elnyert támogatás forrás státusz státsza KDOP Oktatási intézmények felújítása befejezett Lehívott Összesen

8 5. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Tartalékok Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +) pénzmaradvány bevételi többlet pénzmaradvány kiadási megtakarítás Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)

9 6. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.) Tartalékok (pf.nélk.kiad.) Külső forrásből finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +) Finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL Egyenleg

10 7. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata tartalékának bemutatása e Ft-ban Megnevezés eredeti módosított Működési célú általános tartalék ( ) Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap) Céltartalékok 4509 Összesen

11 8. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételei intézményenként Intézmény Int. műk.bev.és egyéb saj.műk. bevét. Áll.hj.tám. M. cél. átv., el. kieg., tám.ért. bev. F. cél. átv., tám. ért. bev er. H. adók, pótl. előirányzatok Ing. ért., oszt., saj.felh.b. SZJA bevét., gépj. Kölcsöntörlesz-tés, felv. e Ft-ban Bevét.össz.: P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda KVT KIKI összesen Pénzm. Finanszírozási bevételek Városigazag Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat Önkormányzat Önkormányzati Hivatal össz P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda Városigazg Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat Polgármesteri Hivatal Önkormányzati bevételek összesen Batthyány Kázmér Szakkórház I. Bevételek összesen: Költségvetési forráshiány Felhalmozási hitel felvétel Működési hitel felvétel E

12 Intézmény Szem. juttat. Kisbér Város Önkormányzata kiadásai intézményenként Járulék Dologi kiad.és műk.,hitelkamat 9. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez kiadási előirányzatok Felhalm. Műk. c. peszk. átad., Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás kölcs. ny., támogatás Hitelkamat és ért. kiad. Működési tart. Működési hitelt. Mük. kiad. össz. Felhalm. kiad. ért. k. tartalék Felhalm. hiteltörl. Felhalm. kiadások összesen e Ft-ban mód. mód. mód. P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda KVT KIKI összesen Városigazg Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat Önkormányzat Önkormányzati Hivatal P.S.Ált.Isk T.M.Gimnázium B.D.Szakképz Gyöngyszem Óvoda Városigazg Wass A. Műv. Központ Védőnői szolgálat PH összesen Önkormányzati kiadások összesen Batthyány Kázmér Szakkórház I. Kiadások összesen Kiad. összesen

13 10. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása évben Intézmény megnevezése Teljes midő. foglalkoztatott Foglalkoztatottak létszáma (2012. jan. 1.) Főben Részmunkaid. foglalkoztatott Nyugdíjas foglalkoztatott Betöltetlen álláhely /t.m./ Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas) Engedélyezett álláshelyek száma (2012. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva Főfogl. álláshely Részfogl. álláshely P.S.Ált.Isk. 54 * T.M.Gimnázium 26 B.D.Szakképz. 29 * Gyöngyszem Óvoda 23 0,5 KVT KIKI összesen ,5 0 Városigazag. 16 0,5 Wass A. Műv. Központ 7 0,5 * Nyugdíjas álláshely Védőnői szolgálat 4 Önkormányzat 1 Önkormányzati Hivatal 37 * Közfoglalkoztatás CÖK program - Önk. 2 0,5 Hosszútávú közfoglalkoztatás - VIG 35 Batthyány Kázmér Szakkórház 149 Összesen: A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az engedélyezett álláshelyek száma január 1.-től 2 álláshellyel csökken,álláshelyek száma 52-re módosul. A Bánki Donát Szakképző Iskola esetében az engedéylezett álláshelyek száma január 1.-től 4 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás,túlóra) A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében az engedéylezett álláshelyek száma január 1.-től 1 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 25-re módosul. (feladatellátás - áttanítás,túlóra) A Wass Albert Művelődési Központ esetében az engedéylezett álláshelyek száma júlisu 16.-től 0,5 álláshellyel csökken, az álláshelyek száma 7-re módosul. (TÁMOP p. tovább fogl. megszűnése) Az önkormányzati hivatal esetében az engedélyezett 38 álláaheylből 1 álláshely (főfogl. Polgáarmester) az önkormányzathoz kerül át január 1.-től. A 37 álláshely január 1.-től 1 álláshellyel, 2012 május 10-től 1 álláshellyel, május 16.-tól 1 álláshellyel, 2012 július 1.-től tóvábbi 1 álláshellyel csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma július 1.-től 33. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a Hatósági irodavezető kormánytisztviselői állományba kerülése (szabálysértés) miatt április 15.-től 1 álláshellyel csökken. A műszaki ügyintézői álláshely megszüönése miatt április 1.-től további 1 álláshellyel csökken. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma valamennyi változtatást figydelembe véve 31. A hosszútávú közfoglalkoztatás álláshelyeinek számt évre a Városigazgatósághoz rendelten 35 álláshelyben határozza meg. A Batthyány Kázmér Szakkórház engedéylezett álláshelyeinek számát május 1.-től 0 álláhelyeben határozza meg. A változtatás az intézmény állami fenntartásba kerülése miatt következett be.

14 12. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata költségvetés egyenlegeinek bemutatása Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Egyenleg Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: Pénzforgalmi egyenleg (többlet +, hiány -) Tartalékok 7115 Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többlet +, hiány -) Előző évi pénzmaradvány ig. vétele Költségvetési bevételek: Költségvetési kiadások: Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Egyenleg

15 13. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkományzata Egyes bevételeinek és kiadásainak részletezése e Ft-ban mód. mód. Önk. Hivatal Önkormány zat Kórház Védőnők Megnevezés Megnevezés Bevételek Bevételek Igazg. szolg. d Igazg. szolg. d. 0 Bírságok Bírságok 0 Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Áru és készl. ért Áru és készl. ért Szolg. ellelnért Szolg. ellenért Egyéb sajátos bevét Egyéb sajátos bevét Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjak Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz 0 Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés Alkalmazottak, tanulók kártérítése, egyéb térítés 0 Intézmények egyéb sajátos bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre 0 Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre 0 Továbbszámlázott szolg. bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Kamatbevételek Műk. ÁFA visszatér. Műk. ÁFA visszatér. 0 Felh. ÁFA visszatér. Felh. ÁFA visszatér. 0 Száml. term. és szolg. ÁFA Száml. term. és szolg. ÁFA T. esz. ért. ÁFA bev. T. esz. ért. ÁFA bev. 0 Fordított ÁFA Fordított ÁFA 0 Áfa bevételek, visszatérülések Áfa bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Illetékek Építményadó Építményadó 0 Vállalkozók kommunális adója 29 0 Vállalkozók kommunális adója 0 Magánszem. Kommunális adója Magánszem. Kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Iparűzési adó 0 Helyi adók Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett SZJA Átengedett SZJA 0 SZJA kiegészítés SZJA kiegészítés 0 Gépjárműadó Gépjárműadó 0 Termőföld bérbead. SZJA Termőföld bérbead. SZJA 0 Átengedett központi adók, bevételek Átengedett központi adók, bevételek Körny. véd. bírság Körny. véd. bírság 0 Építésügyi bírság Építésügyi bírság 0 Különféle bírságok Különféle bírságok 0 50 Helyszíni és szabálysértési bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Földterület értékesítés Földterület értékesítés 0 Ingatlan értékesítés Ingatlan értékesítés 0 Gépek, berend. értékesítése Gépek, berend. értékesítése T. eszközök értékesítése T. eszközök értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Osztalékok Osztalékok 0 Tartós részesedések értékesítése Tartós részesedések értékesítése 0 Pü-i befektetések bevételei Pü-i befektetések bevételei Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás 0 Irányító szervtől kapott tám Irányító szervtől kapott tám Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj. 0 Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj. 0 Normatív áll. hozzájárulások Normatív áll. hozzájárulások Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) 0 Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) 1445 Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát). 0 Normativ kötött felh. tám Normativ kötött felh. tám Központosított előirányzat Központosított előirányzat Vis maior támogatás Vis maior támogatás ÖNHIKI ÖNHIKI TERKI támogatás TERKI támogatás 0 CÉDE támogatás CÉDE támogatás 0 Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás 0 Egyéb költségvetési támogatás Egyéb költségvetési támogatás Wass A. Műv. K. Városigazg atóság KVT KIKI összesen Petőfi S. Ált. Isk. Táncsics M. Gimnázium B. D. Szakképző Gyöngysze m Óvoda

16 Előző évi kiegészítések, visszatérülések Előző évi kiegészítések, visszatérülések Munkaerőpiaci alap közc. folg Munkaerőpiaci alap közc. folg Közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatás támogatása 0 Start munkaprogram Start munkaprogram 0 TÁMOP pályázatok TÁMOP pályázatok 0 Mozgáskorl. közl. tám Mozgáskorl. közl. tám. 0 Körjegyzőség pénzügyi társulás Körjegyzőség pénzügyi társulás 0 ŐNIO pénzügyi fea ŐNIO pénzügyi fea. 0 B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét B.K.Szk. műk. c. peszk. átvét. 0 B.K.Szk évi bérkomp.elszám.,elvont szabad PM B.K.Szk évi bérkomp.elszám.,elvont szabad PM Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház) Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg., kórház) 0 KTKT (okt. fea.) KTKT (okt. fea.) 0 KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.) KTKT (ügyelet, mozgókönyvtári fea.) 0 Tám.ért.műk.bev.Ászár Önk-tól viziközmű Tám.ért.műk.bev.Ászár Önk-tól viziközmű Tám.ért.műk.bev. Kp-i kv-i szervtől Tám.ért.műk.bev. Kp-i kv-i szervtől Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. műk. bevételek Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg Munkaerőpiaci alaptól START közm.prg 0 Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl Isk.és utánpótlás sport infrastr.fejl. MVH Leader Bánki műhely tetőfú MVH Leader Bánki műhely tetőfú KDOP okt. int felújít., BM önerő KDOP okt. int felújít., BM önerő 0 Támogatás ért. felh. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól 0 Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv BÖSZ tagdíj visszautalás BÖSZ tagdíj visszautalás Kisbéri Viziközmű átadás Kisbéri Viziközmű átadás Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) 0 Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) 0 Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól Felhalmozási célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kiadások Kiadások Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Műk. célú peszk.átad. egyéb fea. KTKT Műk. célú peszk.átad. egyéb fea. KTKT 0 KTKT-nak és okt. norm.visszaf.köt KTKT-nak és okt. norm.visszaf.köt. Tám.ért.műk.bev. CÖK támogatás átadás Tám.ért.műk.bev. CÖK támogatás átadás Műk. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány Műk. célú peszk.átad. Körjegyz. Bsárkány 0 Műk. célú peszk. átad. önkorm Műk. célú peszk. átad. önkorm. 0 Műk.c.pe.átadás közp. Kv. Sz Műk.c.pe.átadás közp. Kv. Sz. 0 Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz. 0 Műk.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz 7510 Műk.c.pe.átadás ovinak kiránduláshoz 0 Támogatás ért. műk. kiad Támogatás ért. műk. kiad Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv. 0 Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii 0 Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szerveknek Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szervekenek 0 Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 Vizitársulat Vizitársulat 0 Tagdíjak 3629 Tagdíjak 0 Egyéb 624 Egyéb 0 Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) 0 Műk. célú pénzeszk átadás Műk. célú pénzeszk átadás Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Felh.c.peszk.átad. KTKT szoc p. többlet ktsg Turisztikai p. önrész tk. KTKT Turisztikai p. önrész tk. KTKT F.c.pá. Kórház p F.c.pá. Kórház p. Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze 0 Támogatás értékű felhalm. kiadás Támogatás értékű felhalm. kiadás Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. 0 Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás 0 Felhalm. célú pénzeszk. átadás Felhalm. célú pénzeszk. átadás Működési célú likvidhitelek kamata Működési célú likvidhitelek kamata 0 Kötvénykamat Kötvénykamat 0 Rövid lejáratú hitel kamat Rövid lejáratú hitel kamat 0 Kamatkiadások Kamatkiadások

17 17. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek módos. mód Kiadások módos. mód Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Személyi juttatások Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Járulékköltségek Intézmények egyéb sajátos bevételei Készletbeszerzések Továbbszámlázott szolg. bevételei Szolgáltatások Kamatbevételek Különféle dologi kiadások Áfa bevételek, visszatérülések Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Illetékek Kamatkiadások Helyi adók Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat Pótlékok, bírságok (ha) Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Átengedett központi adók, bevételek Ellátottak pénzbeli juttat Különféle bírságok Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Helyszíni és szabálysértési bírságok Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Talajterhelési díj Támogatás értékű működési kiadások Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Támogatás értékű felhalmozási kiadások T. eszközök értékesítése Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív Pü-i befektetések bevételei Felújítások Irányító szervtől kapott tám Beruházások Normatív áll. hozzájárulások Kölcsönök törlesztése Normativ kötött felh. tám Kölcsönök nyújtása Központosított előirányzat Részesedések vásárlása 141 Vis maior támogatás 9627 ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel Általános tartalék Céltartalék Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Kiadások összesen Forráshiány Hitelfelvétel

18 17/a. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek módos. mód. Kiadások módos. mód. Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Személyi juttatások Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Járulékköltségek Intézmények egyéb sajátos bevételei Készletbeszerzések Továbbszámlázott szolg. bevételei Szolgáltatások Kamatbevételek Különféle dologi kiadások Áfa bevételek, visszatérülések Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Illetékek Kamatkiadások működési célú Helyi adók Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat Pótlékok, bírságok (ha) Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Átengedett központi adók, bevételek Ellátottak pénzbeli juttat Különféle bírságok Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám Helyszíni és szabálysértési bírságok Támogatás értékű működési kiadások Talajterhelési díj Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Kölcsönök törlesztése m,űködési célú Irányító szervtől kapott működési tám Kölcsönök nyujtása működési célú Normatív áll. hozzájárulások Normativ kötött felh. tám Központosított előirányzat ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele működési célú Kölcsönök visszatérülése működési célú Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú Általános tartalék Céltartalék működési célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Bevételek összesen hitefelvételek nélkül Kiadások összesen Forráshiány / többlet Működési célú hitelfelvétel

19 17/b. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai Bevételek módos. mód. Kiadások módos. mód. T. eszközök értékesítése Kamatkiadások felhalmozási célú Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Pü-i befektetések bevételei Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Irányító szervtől kapott felhalm. tám. Támogatás értékű felhalmozási kiadások Egyéb költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív Támogatás ért. felh. bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházások Kölcsönök felvétele felhalmozási célú Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú Kölcsönök nyujtása felhalmozási célú Vis maior támogatás Részsedések vásárlása 141 Központosított előirányzatok Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú Céltartalék felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Értékpapírok kiadásai Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Kiadások összesen Forráshiány Felhalmozási célú hitelfelvétel

20 17/c. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinit bontásban e Ft-ban Megnevezés 2012.évi 012.évi mód. e 2013.évi 2014.évi évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. kv. tám., SZJA bev. és áteng. b Önkorm. egyéb sajátos bevét Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről Támogatásértékű működési bevételek Működési célú kölcsönök visszatér., igénybevét Műk. célú hitel Működési célú pénzmaradvány Műk. bevét. össz.: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk. c. peszk. átad. áh. kív., egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú kölcsön nyújtása és törlesztése Műk. c. hiteltörl Műk. c. hitel kamata Tartalék Műk. kiad. össz.: Felhalmozási és tőkejellegű bev Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Támogatás értékű felhalmozási bevét Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kív Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja Felh. c. hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felh. bevét. össz.: Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val Támogatás ért. felhalm. kiad Felhalm. célú pénzeszk. átadás áh. kív Felh. célú kölcsönök törlesztése Felh. célú hiteltörl. Értékpapírok kiadásai Felh. célú hitel kamata Felh. kiad. össz.: Bevételek összesen: Kiadások összesen: B K

21 20. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata állami hozzájárulásainak és SZJA bevételeinek jogcímenkénti alakulása Normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA bevételek jogcímei Megnevezés mennyiségi egység mutató gyermek, tanuló létszám kv-i év fajlagos összeg Összeg Ftban Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint Települési önkormányzatok üzem.,igazg.,sport- és kulturális 1 feladatai 1.a lakosságszám szerint fő összesen Körzeti igazgatás 2.aa Okmányirodák műk.és gyámügyi igazg.feladatok alap-hozzájárulás körzetközpont ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő - gondozott ba Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájár. fő bb Kiegészítő hozzájár.építésügyi igazg.fea. döntés összesen Lakott külterülettel kapcsolatos fea. fő Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint , Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet szerint 10. Pénzbeli szociális juttatások fő c Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad. - szociális étkeztetés fő összesen Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 3.sz.melléklet 15.a Óvodai nevelés Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 8hó telj.mutató 14, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 4 hó telj.mutató 15, b Általános iskola Iskolai oktatás 1-2.évf. 8hó telj.mutató 5, Iskolai oktatás 3.évf. 8hó telj.mutató 2, Iskolai oktatás 4.évf. 8hó telj.mutató 3, Iskolai oktatás 5-6.évf. 8hó telj.mutató 6, Iskolai oktatás 7.évf. 8hó telj.mutató Iskolai oktatás 8.évf évfolyam 8hó telj.mutató 8, Iskolai oktatás 1-2.évf. 4 hó telj.mutató 5, Iskolai oktatás 3.évf. 4 hó telj.mutató 2, Iskolai oktatás 4.évf. 4 hó telj.mutató 2, Iskolai oktatás 5-6.évf. 4 hó telj.mutató 6, Iskolai oktatás 7.évf. 4 hó telj.mutató Iskolai oktatás 8.évf évfolyam 4 hó telj.mutató 8, c Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8hó telj.mutató 21, évfolyam évfolyam 8hó telj.mutató 12, évfolyam hó telj.mutató évfolyam 4 hó telj.mutató 14, évfolyam 4 hó telj.mutató 17, Felz. 9.évf., szakiskola első-harmadik szakképzési évf. 8 hó telj.mutató 11, évf. felz.,szakisk.,szakközépisk szakk.évf. 4 hó telj.mutató 12, g Napközis foglalkozás napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyamos 8hó telj.mutató 0, napközis foglalkoztatás 1-4. évolyamos 4 hó telj.mutató 0, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Szakiskola évf. 8hó fő Egyévf.képzés, vm.a többévf. képzés 2.szakk.év 8hó fő Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet 8hó fő Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet 8hó fő Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz. 8hó fő Szakiskola évf. 4 hó fő Egyévf.képzés, vm.a többévf. Képzés 2.szakk.év 4 hó fő Az első évf.-os képzés, ha a képzési idő meghal.az 1 évet 4 hó fő Utolsó évf. képzéshez, ha a képzési idő megh. az 1 évet 4 hó fő Tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben tört.képz. 4 hó fő b Sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulók nev.,okt. Saj.nev.ig. - beszédfogy.,enyhe értelmi fogy. 8 hó fő Saj.nev.ig. - beszédfogy.,enyhe értelmi fogy. 4 hó fő d Nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi előkészítő képzés gimnázium 8hó fő Nyelvi előkészítő képzés gimnázium 4 hó fő eb Középszintűérettségi vizsga fő Szakmai vizsga fő ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok fő Bejáró tanulók 8hó fő Bejáró tanulók 4 hó fő Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás 8hó fő Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatás 4 hó fő Kedvezményes étkeztetés fő Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Ingyenes tankönyvellátás fő összesen

22 Megnevezés mennyiségi egység mutató gyermek, tanuló létszám fajlagos összeg Összeg Ftban Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött támogatásai I.2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó fő Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó fő I.3. Osztályfőnöki pótlék 8 hó fő Osztályfőnöki pótlék 4 hó fő Gyógypedagógiai pótlék 8 hó fő Gyógypedagógiai pótlék 4 hó fő I.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 8 hó fő Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 4 hó fő összesen Egyes szociális feladatok támog. (FHT, áp.díj.,idősk.jár.stb) Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összes Helyi önkormányzatokat megillető SZJA 4. sz. melléklet szerint Településre kimutatott SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés jövedelemdifferenciálódás mérséklése SZJA bevételek összesen ÖNHIKI Egyéb központi támogatások bérkompenzáció Központosított előirányzatok Könyvtári érd.növ.támog. - működési Közművelődési érd.növelő támog. - működési dec. havi bérkompenzáció - működési BM önerő felhalmozási Közműfejlesztési hozzájárulás vf. - felhalmozási MINDÖSSZESEN

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete

.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete .../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete Bevételek 2014 terv 2015 terv 2016 terv I. Normatív bevételek 275 154 882 271 828 744 267 279 160 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben