Költségvetés mérlege év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat"

Átírás

1 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek I. Működési kiadások II. Támogatások II. Felhalmozási kiadások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. Támog. értékű kiad. államázt.on belülre IV. Támogatásértékű bevételek IV. Pénzeszköz átadás államáz.on kívülre V. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Nyújtott kölcsönök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VI. Tartalékok alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Általános tartalék Céltartalék Ebből: Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+ VI) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. Értékpapírok vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Kötvények törlesztése VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Hitel törlesztés IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitel felvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ X) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ IX)

2 Cigánd Város évi bevételi előirányzatai 2.sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények Polg.m.hivat. I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek Önkorm.ok sajátos működési bevét. ( ) Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányz. költségv.i támogatása ( ) 1.1. Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önk.ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3) Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 2. ok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetés bevételei IV. Támogatásértékű bevételek (1+2) Támogatásértékű működési bevételek ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap és vállak. tevék. közötti elszám. (1+ 3) 1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése 3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I +VI.) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.nak igénybevétele össz Működési célra Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz Működési célra 2.2. Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú X. Hitelek (1+2) Működési célú hitel igénybevétele Fejlesztési célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +X.)

3 2/a. sz. melléklet I/1. Intézményi működési bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények Polg.m.hivat Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek Egyéb saját bevételek Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek I/1. Intézményi működési bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI 2/b. sz. melléklet I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ebből: felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) I/2.2. Helyi adó bevételek /c. sz. melléklet I/2.3. Átengedett központi adók részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, ) Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók I/2.3. Átengedett központi adók

4 BEVÉTELEK JOGCÍMEI II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás II/1.1. Normatív állami hozzájárulás 2/d. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kisebbség támogatása II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése 2/e. sz. melléklet 571 II/1.2. Központosított előirányzatok 571 BEVÉTELEK JOGCÍMEI II/1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás Egyes jövedelempótló ellátások által szervezett közcélú foglalkoztatás 2/f. sz. melléklet II/1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás előirányzatok /g. sz. melléklet II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önk.ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása Egyéb központi támogatás II/1.5. Fejlesztési célú támogatások

5 2/h. sz. melléklet III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, Költségvetési B e v é t e l IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE szerv megnev. Intézmény Polgárm.hiv. III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése III/2. ok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI i vagyon bérbeadásából származó bevétel 2/i. sz. melléklet III/2. ok sajátos felhalmozhási és tőke jellgű bevételei /j. sz. melléklet III/3. Pénzügyi befektetések bevételei BEVÉTELEK JOGCÍMEI 3.1. Osztalék és hozambevétel 3.2. Tartós részesedések értékesítése III/3. Pénzügyi befektések bevételei

6 2/k. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI IV/1. Támogatásértékű működési bevételek OEP finanszírozás Iskola tej visszaigénylés Központi orv. ügyelet működési ktg. hj. Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKTtól Foglalkoztatottak támogatása Munkaügyi Központtól Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP 1.2.A) Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3) Esélyegyenlőség, integrációs program támogatása IV/1. Támogatásértékű működési bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Útfelújítás TEUT 1121 hrsz. Útfelújítás TEKI0167 hrsz. Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése Tájház felújítás LEKI c Köztéri park felújítás LEKI c IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI 2/l. sz. melléklet /m. sz. melléklet V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2/n. sz. melléklet V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2/o. melléklet EUs projekt neve: EUs projekt azonosítója: Források Saját erő A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP1.A.2/A Kiadások, költségek Személyi jellegű saját erőből központi támogatás Beruházások, beszerzések EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források : Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások,ktg : on kívüli EUs projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzata Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

8 Az önkormányzat évi kiadási előirányzatai 3. sz. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI Intézmények Polgármesteri ÖNKORMÁNYZAT hivatal ÖSSZESEN 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Társadalom, szociálpolitikai kiadás Ebből: I. Működési kiad Beruházás Felujítás Pénzügyi befektetés Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás Működési célú Felhalmozási célú III. Támogatás értékű kiadás Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás Működési célú 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök Általános tartalék Céltartalék VI. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN

9 3/a. sz. melléklet KIADÁSOK JOGCÍMEI Önálló működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai Óvodai nevelés, ellátás Ált.isk.tan.nev.okt. 14.évfoly. Ált.isk.tan.nev.okt. 58.évfoly. Ált.isk.tanulószobai nev. Könyvtári szolg. Közművelődési tev Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: Társadalom, szociálp. kiad. Cigánd Város Általános Művelődési Központ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN I. Működési kiad. össz Beruházás 2. Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. értékű kiad. össz. 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

10 FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Út építése Óvodai int.étkeztetés Iskolai int.étkeztetés i jogalkotás igazg.tev. Ter.ált.végreh.igazg.tev. Tel.kisebbségi önkorm Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: Társadalom, szociálp. kiad. A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként 3/b. sz. melléklet I. Működési kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. ért. kiad. össz. 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

11 FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Közcélú fogl. Tel.hull.kezelése Város,községgazdálkodás Közvilágítás Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi tev. Egyéb betegellátás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: Társadalom, szociálp. kiad. A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként 3/b. sz. melléklet I. Működési kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. ért. kiad. össz. 1. Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz Működési célra Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

12 FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Rendszeres szoc.seg. Időskoúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntart.tám.(normatív) Lakásfenntart.tám.(helyi) Temetési seg. Átmeneti seg Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként 3/b. sz. melléklet Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. ért. kiad. össz. 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

13 A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként 3/b. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése Sporttevékenység és tám. FELADATOK ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciálos célú támogatás Ebből: Társadalom, szociálp. kiad I. Működési kiadás Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz Működési célú 2. Felhalmozási célú III. Támog. ért. kiad. össz. 1. Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás össz Működési célra Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök össz Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Értékpapírok vásárlása VIII. Kötvények törlesztése Ebből: működési célú felhalmozási célú IX. Hitel törlesztés Ebből: működési célú felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN oldal

14 Támogatott megnevezése III. Támogatás értékű kiadás Intézmények Polgármesteri Hivatal 3/c melléklet 1. Működési célú Ebből: Pedagógai szakszolg., házi segítségnyújtás, idősek ellátásához hj Központi orvosi ügyelet működési ktg.hj Felhalmozási célú Ebből: Összesen IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3/d melléklet Támogatott megnevezése Intézmények Polgármesteri Hivatal 1. Működési célú Ebből: Cigánd Településüzemeltetési Kft Civil szervezetek Felhalmozási célú Ebből: Összesen

15 4.sz. melléklet Beruházási előirányzat célonkénti részletezése Beruházási feladat Előirányzat összege 1. Ingatlan vásárlás Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése Fogászati gép beszerzése Beruházás Felújítási előirányzat célonkénti részletezése 5.sz. melléklet Felújítási cél Előirányzat összege 1. Útburkolat felúítás Petőfi S. utca 1121 hrsz Útburkolat felújítás 0167 hrsz. út Köztéri park felújítása Tájház felújítás Felújítás

16 6.sz. melléklet Céltartalék összegének célonkénti részletezése 1.) Államháztartási tartalék Megnevezés Előirányzat összege Céltartalék

17 7.sz. melléklet Költségvetési szervek éves létszámelőirányzata Költségvetési szerv Önk.igaz.tevékenysége polgármester köztisztviselő fizikai alkalmazott Iskolai oktatás Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Óvodai nevelés Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Napközi otthon ellátás Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Fogorvosi szolgálat Anya és gyermekvédelem Gyámhivatal Művelődési házak tevékenysége Könyvtári szolgálat Jóváhagyott létszám (fő) Létszámelőirányzat 85 Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 8. sz. melléklet Költségvetési szerv Jóváhagyott létszám (fő) Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott 65 Létszámelőirányzat 65

18 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 9.sz.melléklet Forrás Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működ. bevételei Munkaadót terh. járulékok (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül) Dologi kiadások Önkorm. költségvetési támogatása Ebböl: rövidlejár. hitelek kamata 650 Támogatás értékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatása Államházt.on kívülről átevett pénzeszk. Speciális célú támogatás Kölcsönök visszatérülése Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás áh. kívülre Nyújtott kölcsönök Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Költségv.i bevétel Költségv.i kiadás Kv.i hiány belső finaszírozására szolgáló Értékpapír vásárlása pénzforgalom nélküli bevételek Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Működési célú bevétel Működési célú kiad II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Forrás Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat Felhalm. és tőke jellegű bevételek Beruházás Önkorm. kv.i támogatása Felújítás Államáztartáson kívülről átvett pénzeszk. Pénzügyi befektetések Támogatás értékű bevételek Nyújtott kölcsönök Kölcsönök visszatérülése Hosszúlejáratú hitelek kamata Társad.gazd.i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás áh. kívülre Magánsz. építm. és telekadója 20 %a Fejlesztési célt szolgáló magánszeméylek komm. adója 100 %a Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Felhalm.kiad.áfa visszatérülése Lakáshoz jutatás feladati tárgyévet megelőző évi kiegészítő támogatása Költségv.i bevétel Költségv.i kiadás Kv.i hiány belső finanszírzására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek Értékpapír vásárlása Kötvény törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevét. Hitel törlesztése Kötvények kibocsátásának bevét. Hitelfelvétel Felhalmozási célú többlet bev Felhalmozási célú bevétel össz Felhalmozási célú kiad. össz Költségvet.bevét.mindössz Költségvet.kiad.mindössz Önkorm. bevét. mindössz Önkorm. kiad. mindössz

19 10.sz.melléklet A helyi cigány Kisebbség 2010.évi költségvetési tervezete ezer Ftban BEVÉTELEK Állami támogatás működési célú 571 Bevételek 571 KIADÁSOK Dologi kiadás működési kiadás 571 Kiadások 571 Dancs O. József Kisebbségi elnöke

20 11. sz. melléklet ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Hónap Költségvetési Hitel Kötvény Értékpapír Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsát. Törlesztés Eladás Vétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

21 12.sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Megnevezés után Összesen Lízing díj (Skoda törlesztés) ÖKIF hitel törlesztés (műfüves pálya) ELMIB részvény ÖSSZESEN

22 13.sz. melléklet A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai Megnevezés évi évi évi előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek sajátos működési bevétele Önkorm. költségv.i támogat., átenged. szem jöv.adó Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. bevétel Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejár. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek : Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások : II. Felhalmozási célú bevét. és kiad. felhalmozási és tőke jellegű bevételei ok sajátos felhalm. és tőke jell. bevét Fejlesztési célú támogatások Felhalm.i célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak áfaja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm.i célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétel többlet Felhalmozási célú bevételek : Felhalmozási kiadások (áfaval együtt) Felújítási kiadások (áfaval együtt) Pénzügyi befektetés Értékesített tárgyi eszk. áfaja miatti befizetés Felhalm.i célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások : bevételei : kiadásai :

23 Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról hó 14. sz. melléklet Költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %a: eft eft Sorsz. Tartozásállomány megnevezése 30 napon túli tartozásállomány 1 Állammal szembeni tartozások 2 Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás 3 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4 TB alapokkal szembeni tartozás 5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé 6 Szállítókkal szembeni tartozásállomány 7 Egyéb tartozásállomány Összesen Cigánd, hó.. nap... költségvetési szerv vezetője

24 15. sz. mellélet KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás tervezett összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: építményadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója 528 idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épületek után iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege 194 Helyi adónál biztosított mentesség összege 18 Ebből: építményadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója 18 idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épületek után iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN Szöveges indokolás: A kimutatásban szereplő 528 eft magánszemények komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. 70.életévét betöltő adóalanyt 50%os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él. A kimutatásban szerplő eft helyi iparűzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. A vállalkozót adókedvezmény illeti meg ha az adózás rendjéről szóló 2003.XCII.tv. 39/A, 39/B (1) bek. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ftot. A kedvezmény mértéke az adóalap 0,5 %a. A kimutatásban szerplő 194 eft gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló LXXXII. tv. 8.. (1) (2) bekezédse alapján biztosítjuk. A kimutatásban szereplő 18 eft magánszemények komm. adó mentességét az alábbiakkal indokoljuk. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. alapján adókötelezettség alól mentes a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély. A kimutatásban szerplő eft gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló LXXXII. tv. 5.. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

25 KIMUTATÁS az önkormányzat által felvett hitelek állományáról év 16. sz. melléklet Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány Hitelfelvétel Visszafizetett Hitelállomány összege tárgy év tárgyévi hitel tárgyévi összege tárgyév jan. 1jén összege összege dec. 31én OTP Bank ÖKIF hitel Erste Leasing Gépkocsi lízing Összesen KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról év 17. sz. melléklet Hitel (kölcsön) nyújtásának jogcíme Hitel (kölcsön) állomány Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) összege tárgy év folyósítás tárgyévi (kölcsön) tárgyévi állomány összege jan. 1jén összege összege tárgyév dec. 31én Összesen

26 18. sz.melléklet KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról év Megnevezés Összeg Tervezett Tényleges Nyitó pénzkészlet 2010.január 1jén Összes bevétel összege Összes kiadás összege Záró pénzkészlet dec. 31én

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet Sorszám 2009. évre 2010. évre 2011. évre I. Működési bevételek és ok Intézményi működési bevételek 01 628

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben