Vecsés Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai"

Átírás

1 Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0 Költségvetési felhalmozási bevételek:

2 Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése 8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. felújítási kiadásainak Áfa része 0 0 Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. beruházási kiadásai (nettó) 0 4. Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. beruházási kiadásainak Áfa része 0 3. Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN HIÁNY:

3 1.a. melléklet Értékesítésre kijelölt ingatlanok (2010.évre) I. Ingatlan bevételi lehetőségek (Az eladásra Képviselő-testületi határozat van) Hrsz Terület:(nm) Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület 2/19. 38,54 Üllői u. 13 résztulajdon /89.tul.hány. Kart-Ring üzletek alatti földterület 6025/ / Földterület a Wass Albert utcában 4190/ Önkormányzati lakások 6 db Elérendő minimális árbevétel: kb e.ft II. További ingatlan bevételi lehetőségek: (Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges) - József u. 18. résztulajdon 669 1/4 tul.rész - Deák F. utcában fekvő telekrész 4676/ Vigyázó F. utcában beépítetlen terület 202/ Földterület (szántó) 0220/ Földterület (szántó) 0220/ Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület): Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Fő út Elérendő minimális árbevétel kb e.ft

4 1/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések JOGCÍM év 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 2010.év LÉTSZÁM ÖSSZESEN I Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai a) Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok b) Tömegközlekedési feladatok c.) Települési sportfeladatok 500 Körzeti igazgatás a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2 aa) Alaphozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődés és közgyűjtemény Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ca) Szociális étkezés (150 ) cb) Szociális étkezés (300 ) cc) Szociális étkezés (300 felett) c Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére A szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátását 11.cb) együttesen biztosítják cc) Szociális étkeztetés biztosítanak ce) Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsödei ellátás c) Bölcsödei ingyenes étkezés Közoktatási alaphozzájárulások /teljesténymutató/ a. Óvodai nevelés 598 fő Általános Iskolai oktatás 1365 fő c Középfokú oktatás 234 fő e Alapfokú művészeti oktatás 190 fő g Napközi, tanulószoba és iskola otthonos foglalkozás 526 fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Nemzetiségi oktatás támogatása összesen Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás a) Kéttanítási nyelvű oktatás b) Nyelvi felkészítő évfolyam Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola) Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a) Óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés Óvoda Általános Iskola Középfokú oktatás b) Kiegészítő hj.az 5., 6., 7. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez

5 1/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések JOGCÍM év 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 2010.év LÉTSZÁM ÖSSZESEN II. 17. Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása a) Ingyenes tankönyv ellátás b) Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez 3 számú melléklet összesen: ÖSSZESEN: Normatív, kötött felhasználású támogatás I.1 Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma) I.4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 430 II. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás ÖSSZESEN: III. SZJA-ból visszahagyott IV. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Államháztartási tartalék zponti költségvetési kapcsolatokból származó források összes

6 2/a. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai Feladat megnevezése BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 2/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadása Feladat megnevezése BEVÉTELEK 1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 3. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei és kiadásai Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0

9 3. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei és kiadásai Feladat megnevezése Költségvetési felhalmozási bevételek: 8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként Feladat megnevezése 3/a. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Okmányiroda, igazgatási tev Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevételei Egyéb bevétel Piaci helypénz,közterület fogl Nagybani piac bevétel Búcsú Bírság Egyéb Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízung díjbevétel/tartós bérelti díjak/ Helyiségek tartós bérbeadás Önkormányzati Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) Napi általány (piac) Piaci asztalbérlet Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ Kamatbevételek ÁFA bevétel Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel 0 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Kommunális adó Napi általány (piac) Pótlékok,bírságok Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA-ból visszahagyott Gépjárműadó (100) Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek

11 Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként Feladat megnevezése 3/a. sz. melléklet 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatíva, kötött felhasználású támogatás Közcélúak Ped.szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított előírányzatok Nemzetiségi Önkormányzatok központi a 0 0 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 Központosított előírányzatok Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működés célú, támogatásértékű bevételek Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től Ügyelet Járóbeteg szakellátás Védőnői szolgálat Működési célú, támogatásértékű bev. szervezetektől Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet Feladat megnevezése II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Ingatlan Gép, berendezés 0 1. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről Közműfejlesztésre lakosságtól Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit. kezességvállalása) 0 4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalm. kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön / Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0 Költségvetési felhalmozási bevételek: Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖD. ÉS FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményi támogatásból származó halmozódás kiszűrése: POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

13 3/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Feladat megnevezése 1.1. Személyi juttatás Polgármesteri Hivatal képviselők Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal képviselők Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB Ápolási díj TB járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások képviselők gépkocsi térítése Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl. díj stb./ Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat Társulati hitelek kamatai II. hitel III. hitel Folyószámlahitel kamatai Egyéb banki járulékok Munkabérhitel kamata Polgármesteri Hivatal Kiadásai 300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata Önkormányzat által folyósított ellátások posta ktg Postaköltség Támogatásértékű kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatkoknak Működési célú támogatásértékű kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre Alapítványok Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Vecsési Fúvószenekari Alapítvány Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány ebből Tavaszi fesztivál Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány Polgárőr Egyesület (138/2008. hat 900e) ebből gépjárműre

14 3/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése Vecsési Tájházért Alapítvány Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest) Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) VSE támogatás Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Társadalmi célú szervezetek támogatása WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft ebből "Bozsik program" Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak Bursa ösztöndíj Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V. Polg. Véd Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ Református Óvoda Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély, temetési segély Ápolási díj Rendszeres gyvkedv. kiegészítő gyermevédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor ) Óvodáztatási támogatás Köztemetés Természetbeni szociális ellátás ( csomag, tüzelő ) Közgyógyellátás Létfenntartási támogatás Létszám fő 102,5 105,0 102 Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Általános Tartalék Működési céltartalék Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:

15 3/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése Költségvetési működési kiadások: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Felújítási kiadások 0 Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Egyéb pe. átadás háztartásoknak 0 5. Egyéb pe. átadás GYÁVIV Kft Kölcsönnyújtás 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Fejlesztési céltartalék Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Fejlesztési célhitel törlesztés Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel Sportpálya korszerűsítés MFB hitel Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék Kötvény törlesztés 700 millió Viziközmű Társulat csatorna hitel II Viziközmű Társulat csatorna hitel III Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati feladat szakfeladatonként I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Városgazdálkodás ( ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 993 Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő 5 Közvilágítás ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások

16 3/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése 3. Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közcélú foglalkoztatás ( ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő 50 Közterületek rendjének fenntartása ( ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő 7 Lakóingatlan bérbeadása ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Utak üzemeltetése ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Zöldterület kezelés ( ) Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügy (852018) Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felújítási kiadások 0 Beruházási kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 KIADÁS ÖSSZESEN

17 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények neve tervezett I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadása Tanterem bérbeadása Büfé bérlet, egyéb bev ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: ebből nemzetiségi Kiadások 1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás 0 5 Beruházás 0 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 47,5 48,0-42 -

18 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett 3/c. sz. melléklet Gimnázium 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás 0 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 5 Beruházás 6 Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: ebből nemzetiségi Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret (fő) összesen: 63,5 65,0-43 -

19 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények neve tervezett II. 1. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch 1.1. Intézmények működési bevételei Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás Beruházás Egyéb kiadás 0 0 Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 39,5 39,

20 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett III. 1. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadás Magántelefon, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3 Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 45,5 43,

21 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett IV Intézmények működési bevételei Tandíj, hangszer kölcsönzés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Vecsési Zeneiskola Bevételek 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 12 12,

22 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett V. 1. Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Helyiség bérbeadása Egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás 0 Kiadások összesen: Létszámkeret fő

23 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett VI. 1. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás 0 Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő

24 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett VII. 1. Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi feladatra fordítható Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás 0 Kiadások összesen: ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 14,5 14,

25 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett VIII. 1. Bálint Ágnes Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás 0 Kiadások összesen: Létszámkeret fő 18,0 24,0-50 -

26 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett IX. 1. Tündérkert Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás 0 Kiadások összesen: Létszámkeret fő

27 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett X Intézmények működési bevételei Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Idősek klubja Felnőtt étkeztetés (iskolai) Munkahelyi vendéglátás Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás Központi Konyha Bevételek 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

28 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények neve tervezett XI Intézmények működési bevételei Étkezési díj Gyermekfelügyelet Magántelefon ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Semmelweis Bölcsőde Bevételek 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret 20,5 13,5 XII. 1. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 5. Beruházás 6. Egyéb kiadás 7. Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő

29 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett XIII. 1. Gondozási Központ Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Gondozási díj Szállítás Hétvégi étkeztetés Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber. értékesítés) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő 8 10,5-54 -

30 Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények neve tervezett XIV. József Attila Művelődési Ház 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel Bérleti díj Különféle egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 5. Beruházás 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 5,5 5,5 XV. 1. Róder Imre Városi Könyvtár Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Olvasási beiratkozási díj Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés) Szakmaközi bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

31 3/c. sz. melléklet Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Önállóan működő intézmények neve tervezett XVI Sportlétesítmények létasítése Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás 0 6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 1 Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen: Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:

32 3/d. sz. melléklet Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról Feladat megnevezése BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK 0 0 Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások Felújítási kiadások nettó összeg 0 1. Felújítási kiadások ÁFA 0 Beruházási kiadások Beruházási kiadások nettó összeg 0 Beruházási kiadások ÁFA 0 I. PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 3/e.sz. melléklet Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 1. Működési bevételek Feladat megnevezése BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás KIADÁSOK 1. Munkaadót terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 1.5. Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK 0 0 Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások Felújítási kiadások nettó összeg 1. Felújítási kiadások ÁFA Beruházási kiadások Beruházási kiadások nettó összeg Beruházási kiadások ÁFA I. PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában 3/f. sz. melléklet XV. Önállóan működő intézmények neve Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök 0 Ecser Bevételek összesen: Kiadások 1. Személyi juttatás Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Felújítás 6 Beruházás 7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/213.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata 212. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben