Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben"

Átírás

1 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 0 5. TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 0 7. Vis maior támogatás 0 8. Egyéb központi támogatás 0 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek öss Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 0 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyisége Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 0 4. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önálló intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.össze Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen:

2 1. számú melléklet 8. Városi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat össze Városi Könyvtár részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola össz Cigány Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel 0 2. Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Munkáltatói kölcsön visszafizetés 0 Belvíz kölcsön visszafizetés Jöv.pótló tám. Visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 218 Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek összes Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Pénzmaradvány összesen: Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Összesen:

3 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei ö

4 1/a. számú melléklet Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Cím Alcí Cím Alcím szám m neve neve Megnevezés Eredeti 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel Lakott külterülettel kapcs.fel Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 0 Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell Lakáshozjutás és fenntartás fel Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám Alapszolgáltatási központ 0 ovodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás, nevelés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Kiegészítő hozzájárulás egyéb okt.fel Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás Helyi közműv.és közgyüjt.fel Helyi tömegközlekedéshez Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás Település sport feladat Összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására 3

5 1/a. számú melléklet adatok Ft-ban Alcí Cím Alcím m neve neve Megnevezés Eredeti 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga Középisk ped felk. szakmai fejl. Tanulókra szakm. Fejl. 5-8 évf. Inform fejl. Műk.feledatok ped.szakszolgálat közcélú foglalkoztat normatív kötött felh.tám. szoc.továbbképzés Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: Nornatív állami támogatás összesen: Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. adóerőképesség Személyi jövedelemadó összesen: Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: Államháztartási tartalék azátengedett -ból Központosított támogatás Kisebbségek Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 0 4

6 Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése 1/c. számú melléklet Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve évi Eredeti előirányzat évi terv nettó évi terv áfa Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Reklám bevétel Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság 300 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Közösségi Ház bevétele Tájház bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás Elhasználódott készletek értékesítése Előző évi segélyvisszafizetése Energia térítés Kötbér, bírság, egyéb kártérítések Egyéb bevételek Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú haszn 350 Kamatbevétel Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 150 Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Létszám leépítés miatt központi tám.kis B.(7 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.rózsahegyi (5 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.kner I.Gimn. (3 fő) Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő ) Közhasznú tám.bev.50% tám Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése Műk.célú pénzeszközátvétel összese Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály Gye-i Inkubátorház tervezése (95 % p.p.) Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj

7 1/c. számú melléklet Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart Rau féle Víziközmű társ. érd.hj. 192 Felh.célú pénzeszközátvétel összese Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) Szennyvíz érd.hj Szociális bérlakás Hivatali pénzmaradvány Kisebbségek pénzmar

8 2.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2006.évi Előirányzat neve szám szám szám neve neve Eredeti évi terv Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 6. Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 8. Városi Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat össze Városi Könyvtár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola

9 2.számú melléklet 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola össz Cigány Kisebbség Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 4. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz Polgármesteri Hivatal összesen Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Működési kiadások mindösszesen:

10 2/a. számú melléklet Szakfel. szám Cím Alcím Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve 2006.évi Eredeti Adatok E Ft-ban 2007.évi terv szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Állattenyészt.szolg Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Kisegítő mezg.szolg Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Mezőőri szolg Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Erdőgazdálkodás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Lapkiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Magasépítő ipar Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen Mélyépítő ipar 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen Útépítés 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen Üdültetés 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen

11 2/a. számú melléklet Tourinform Iroda 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Saját ingatlan haszn. 3. Dologi kiadás (ÁFA kia Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Gyámhivatal Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatási tevékenység Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám 0 Összesen: Okmányiroda Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál. 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Orvosi ügyelet 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önk.képviselővál. 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Vállalkozói iroda 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen:

12 2/a. számú melléklet Polgárvédelmi tev Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Máshová nem sor.szerv.tev. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Belvízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Ápoló gondozó ell. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébáni 100 Összesen: Közmunka és közcélú foglalk. Pály Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Telep.vízellátás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy Összesen: Közvilágítás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Önkormányzat elszámolásai 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Óvodai nevelés 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen:

13 2/a. számú melléklet Ált. Iskola 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Nappali r.okt.tan.támogatása 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Nappali r.szaképz.megsz.okt. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Oktatási célok és egyéb fel. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Fogorvosi szolgálat 3. Dologi kiadás (ÁFA) 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Eü-i ellátás egyéb fel. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Nevelőotthoni ellátás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Bölcsőde 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Rendszeres szociális pénzb.ell Pénzeszköz átad., egy Összesen:

14 2/a. számú melléklet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Munkanélküliek ellátása 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Eseti pénzbeli ell. 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Eseti pénzb.ell.belvíz tám 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Szennyvíz elvezetés 3. Dologi kiadás (Kamat) Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Települési hulladék 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Települési hulladék 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közösségi Ház Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy Összesen: Közművelődés váll.tám. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Képtár Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen:

15 2/a. számú melléklet Egyéb kult.és szórakozt.tev. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Múzeumi tevékenység (Tájház) Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Túraútvonal 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Sport vállalkozás tám. 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Diáksport 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Máshová nem sorolt kult.tev. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Máshová nem sorolt sporttev. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Temetkezés 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Fürdő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.ö

16 3. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai évben Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve Előirányzat neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk. 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Adatok E Ft-ban évi terv Oktatási ágazat összesen: 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 8. Városi Gondozási Központ Fűtés korszerűsítés (Őszikék, Rózsakert) 0 8. Városi Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 2. Városi Könyvtár 6. Épület felújítás, festés 0 2. Városi Könyvtár összesen: 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Út felújítás Szivattyú felúj Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk Képtár padlózat javítás Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(energia rac.p.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

17 4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai évben Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve Előirányzat neve Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Kis Bálint Általános Iskola összesen: Adatok E Ft-ban 2007.évi terv 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: 7. Városi Egészségügyi Intézmény 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 8. Városi Gondozási Központ 8. Városi Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 2. Városi Könyvtár Városi Könyvtár összesen: 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 4. Cigány Kisebbség Cigány Kisebbség összesen: 0 5. Német Kisebbség 5. Német Kisebbség összesen: 0 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 7. Elmaradt szennyvíz bekötések db belterületi útépítés Úttervek készítése Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú vill.háló Hulladéklerakó rekultiváció Játszóterek építése Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) 240 Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez 600 Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem 600 Helyi virágosítási verseny 300 Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés Régi játékok átalakítása I.ütem Holtágak rehabilitációja tervezés Inkubátorház tervezése Idegenforgalmi konc Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 497 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi a Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen:

18 4. számú melléklet 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai 19

19 5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi tartalékai Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve Előirányzat neve évi terv 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn.kner I.G. 339 Közcélú foglalkozás kötött tám Polgármesteri alap 700 Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap 200 Ösztöndíj 200 Ifjúsági alap Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % Sportalap 1, Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap /2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. 350 Állati hulla ártalm.2006.évi évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett b Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.) Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás Illegális hulladéklerakók felszámolása 500 Közmunkaprogram saját erő 231 Gyermekétkeztetés pály.saját erő 75 Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.( Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) Kner I.Gimn.pályázati alap Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap 120 Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése 800 Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő Selyem út III.ütem 40% saját erő Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő Görbekút-Vidólapos-Szénáskerti csat. 20% saját erő Belvíz II.ütem 10% saját erő Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő Hivatali informatika 50% saját erő Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő Endrődi városrész rehab.terv Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok 12. Általános tartalék - pályázati alap Tartalék összesen

20 6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban Megnevezés 2006.évi Eredeti 2007.évi terv Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 Kiadás mindösszesen

21 6/a sz.melléklet BEVÉTELEK MÉRLEG 2007.év Adatok E Ft-ban KIADÁSOK Önkorm.ktgvetési támogatás Személyi juttatás Normatív állami hj Normatív kötött Munkaadót terh.jár Központosított tám Dologi kiadás Önkorm.sajátos műk.bev Helyi adók Peszk.átadás,egyéb tám Talajterhelési díj 500 Átengedett közp.adók Egyéb sajátos folyó be Működéssel kapcs.tartalék Saját bevételek Átvett peszk.működési célra Pénzmaradvány műk.célra Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen Önkorm.ktgvetési tám Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f Önkorm.sajátos műk.bev Helyi adók Ép.és teleka.20%-a Magánsz.komm.adója Felh.és tőke jellegű bevétel Felújítási kiadás Átvett peszk.felhalmozási célra Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány felh.célra Felh.c.peszk.átadás Egyéb fin.bevétel Kölcsönök nyújtása Kölcsönök visszatérülése Hosszú lej.hitelek törl Felhalmozással kapcs.tartalék Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Bevétel összesen Kiadás összesen

22 7. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Források megosztása szempontjából Adatok E Ft-ban Megnevezés 2007.évi terv I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások Központosított támogatás SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása 0 6. Önkorm. Sajátos bevétele 0 7. Mezőőri járulék Helyi adók Polgármesteri Hiv. saját működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1. Intézmények működési kiadása Polgármesteri Hiv. működési kiadása Működéssel kapcsolatos tartalékok Kötelező céltartalék 0 Működési célú kiadások összesen: III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0 IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 0 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a Magánszemélyek kommunális adója 100 % Építményadó és telekadó 20%-a Fejlesztési célú kötött norm tám 0 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei Kölcsönök visszatérülése Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele Polg.Hiv. egyéb fin. bevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Intézmények felújítási kiadásai 0 2. Intézmények fejlesztési kiadásai 0 3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Hosszú lejáratú hitel visszafiz Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:

23 10. számú melléklet évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen Adóbevételek változása mérséklés, elengedés és behajtás miatt (E Ft) Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Összesen Különbség Tervezett kivetett alapadó Költségvetésben adó mérséklés behajtási növekmény (növekedés) tervezett bevétel (csökkenés) A költségvetésben tervezett összesen helyi adó bevételek E Ft évben a kivetett adó E Ft lenne, ha nem lennének adómérséklések, adóelengedések, illetve ezekkel szemben adóbehajtások. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. Építményadó vonatkozásában a közvetlen támogatás legjelentősebb hányadát az iparűzési adóalanyok kapják meg, akik az iparűzési tevékenység célját szolgáló épületükben maguk tevékenykednek. Ezen adóalanyok az iparűzési adóként megfizetett összeget az építményadójukban kedvezményként érvényesíthetik, mely kedvezmény azonban nem haladhatja meg a folyó évre kivetett építményadót. Az itt tervezett közvetett támogatás összege E Ft. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 600 E Ft. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan E Ft. Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben a kezdő vállalkozókat, a munkaerőt, szakmunkástanulót foglalkoztató vállalkozókat, a munkahelyteremtő beruházást végrehajtó vállalkozókat illeti meg kedvezmény. Várható közvetett támogatás E Ft. 25

24 11. számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulása Adatok E Ft-ban Önkormányzat működési bevétel Önkorm.sajátos működési bevételei Önkorm.költségvet.tám. és áteng.adók-szja Működési célú pénzeszk.átvétel Működési célú kölcsön Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Önkorm.felhalm.és tőke jellegű bevétele Felhalm.célú tám.és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérítés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön igénybevét Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány Felhalm.célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Működéssel kapcsolatos tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz. Felhalm.célú pénzeszköz átadás Felhalm.célú kölcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

25 11/a számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programjához tartozó fejlesztési előirányzatok évekre Források meghatározása Források meghatározása Adatok E Ft-ban Megnevezés Bruttó ö év saját pályázat év saját pályázat megjegyzés Selyem út III. ütem megépítése A Selyem út Kulich Gy. és Ipartelep u. közötti szakasza (az Ipari Parkhoz vezető, belterületi, főutat tehermentesítő út befejezése I-II. ütem már elkészült!) Belvízrendezés I. ütemhez (3 holtág összekötéséhez) kapcsolódó kiegészítő beruházás: Révzugi szivattyútelep kiépítése és további holtágkotrás; elektromos hálózat kiépítése % címzett tám. E-közigazgatás feltételeinek megteremtése, hiteles elektronikus alírás feltételeinek kialakítása, ügyfél terminálok kialakítása a település több pontján. Testületi ülések működését segítő korszerű informatika kialakítása, így szavazógép, digitális hangrögzítés, képrögzítés Vizesblokkok felújítása Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) Ipari Parkban ipari csarnok létesítése - Vállalkozások, kezdő vállakozók segítése céljából Új belterületi szilárd burkolatú utak építése: Polányi utca V.-VI. ütem, Halász utca, Csejti utca Út felújítás, aszfaltréteggel való borítás: Vízmű sor, Mester utca, Guttenberg utca, Újkert sor, Móra Ferenc utca Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével Fő út II. ütem megépítése (Szabadság tértől a Semmelweis utcáig; kerékpár és gyaloghíd a Hantoskerti holtágon) Nagyállási út burkolaterősítése (3,2 km) % DAROP 27

26 11/a számú melléklet Belterületi holtágak rehabilitációjához terv készítés (Hantoskerti, Csókási, Fűzfás-zugi, Révzugi holtágak): Holtág lágyiszap mederfenékkotrás, partfalvédelem, szennyezőforrások kizására, vízgazdálkodás biztosítása, kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése Játszóterek korszerűsítése A 46-os főút Gyomaendrődöt elkerülő szakaszának megvalósulási tanulmányának és engedélyezési tervének elkészítése Városi Sportcsarnok rekonstrukciója Tüköri majorba vezető út burkolaterősítése (0,4 km) % DAROP Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) % DAROP Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója (új tornateremmel, akadálymentesítéssel) % DAROP A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése a különböző lakóhellyel és családi háttérrel rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekébentornaterem felúj., iskolabusz beszerzése Endrődi városrész központjának rehabilitációja - Hősök tere térburkolatok felújítása, zöldterület rehabilitáció, gyalogjárdák és sétányok javítása, szökőkút építése, parkolók és buszmegálló kialakítása Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony) % KEOP Városi ligetek rehabilitációja: Endrődi Népliget és az Erzsébet Liget % DAROP Összesen:

27 12. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig Megszűnt szennyvíz társulat által felvett Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett Víziközmű társ.hitel (Rau féle) 192 Összesen: Hitelek mindösszesen: Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december december 14-én a társulás megszűnt. 29

28 13. számú melléklet Ötv. 88. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása: E Ft-ban. Megnevezés összeg Intézmény egyéb sajátos bevétele Kamat bevétel Helyi adó bevételek összesen le hiteltörlesztés le hitel kamata 0 Saját bevétel: Korrigált saját bev.összesen: % A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa E Ft. Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül

29 14.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete Intézmény megnevezése évi nyitó évi én létszám (fő) létszámvált. jóváhagyott Kis Bálint Ált.Isk pedagógus technikai Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus oktatást segítő 4 4 technikai könyvtáros 2 2 Hunya Csárdaszállás 7 7 Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 pedagógiai sz. 7 7 Városi Könyvtár 4 4 Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus technikai d Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt 4 4 Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 Kisegítő fizikai - Mt 4 4 Mezőőri szolg. - Kjt Tájház - Kjt 1 1 Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú foglalk. 40 rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény 31

30 14.számú melléklet Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás 32

31 15. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Nyitó pénzkészlet Bevételek: 1. Helyi adó Átengedett közpon Önkormányzati saj Központi ktgvetési Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek ( Finanszírozási művelet Bevétel mindössze Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhel Dologi kiadás Egyéb pénzeszk.á Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás Felújítás Beruházás Felhalmozási kiad Kiadások együtte Finanszírozási művelet Összes kiadás ( Tartalék Kiadás mindössz Záró pénzkészlet

32 16. számú melléklet 2007.évre áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Kötelezettség váll.össz év telj év Rózsahegyi K.Kist.Ált Isk.tetőhéjazat csere Forrásai TEKI Saját erő Adatok E Ft-ban Kötelezettség váll.össz év telj év év Belterületi belvízrendezési program Forrásai Címzett támogatás Saját erő

33 Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők évi díjtételei 20. számú melléklet (az összegek bruttóban értendők) Óvodai ellátás Férőhely szám Önkorm.jutt. Éves önk.tám. Megnevezés fő Ft/hó/férőhely Ft Csemetekert Óvoda Szivárvány KHT óvoda Margaréta Óvoda Tulipános Óvoda Szmola KHT Óvoda Fő úti Szabadság úti Százszorszép óvoda KHT Selyem úti óv Csoda Vár Gyermekc Szivárvány KHT Bölcsőde Összesen Egyéb önkormányzati feladatok Közművelődés váll. pénzeszköz átadás Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó Sportcsarnok üzemeltetés díja Szemétszállítás díjtétele Parkgondozás díjtétele Ft/ hó Ft/hó Ft/hó(max.) Ft/év Ft/év 39

34 1/b. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása évben Cím Alcím Cím n Alcím neve Megnevezés 1. Nornatív állami támogatás Adatok Ft-ban Mutató mutató tám2007.évi tám.összesen (Ft) 1. Normatív állami hozzájárulás 1. Település-üzemeltetési,ig Tömegközlekedési felada Körzetközpontonként egységes Körzeti igazg.-okmányiro Körzeti igazg.-gyámügyi Körzeti igazg.-ép.ügyi ig Kieg.hj.épügy Lakott külterülettel kapcs Társ.,gazd.-i szemp.elma Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai a Szoc és gyermekjóléti ala b Gyermekjóléti Központ c Szoc.étkezés d Házi segítségnyújtás g Támogató szolg h Közösségiellátások j Időskorúak nappali int.ell k Pszihiátr.,szenvedélyb.na l Demens személyek napp ab Bentlakásos-fogyatékos, ac Bentlakásos-demens bc Átl.ápolást nyújtó bentlak c Emelt színv.bentlakásos Óvodai nevelés Iskolai oktatás Iskolai oktatás Iskolai oktatás Iskolai szakképzés-szakm Óvoda- 1.nevelési év-ma 0, Óvoda- 2-3.nevelési év-m 0, Óvoda- 1.nev.év-napi 8 ó Óvoda- 2-3.nev.év-napi szept.1-től iskolai o 2, szept.1-től iskolai o 5, szept.1-től iskolai o 2, szept.1-től iskolai o 2, szept.1-től iskolai o 3, szept.1-től iskolai o 8, szept.1-től iskolai o 2, szept.1-től iskolai o 2, szept.1-től iskolai o 5, szept.1-től isk.okt Alapfokú műv-zeneműv.á Alapfokú műv-képző,tánc Alapfokú műv Kollégiumi nevelés Sajátos nev.- kollégiumi e Gyógyped.nev Gyógyped.nev sze

35 1/b. számú melléklet Gyógyped.nev.-ből vissza 0, Gyógyped.nev.-60%-2007.szept 1-től Gyógyped.nev.-130% Gyógyped.nev.-160% Gyógyped.nev.-90% Gyógyped.nev.-80% Gyógyped.nev.-80% Gyógyped.nev.-80% Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Ált.isk.napközi foglalkozá Különleges helyz.lévő tan Különleges helyz.lévő int Nem magyar nyelven okt Nemzetiségi, két tan.nye Hozzájár.ped.szakmai sz Egyes pedagógiai progra Oviba iskolába bejáró köz Oviba iskolába bejáró ov Int.társulás ovijába,iskolá Kedvezményes étkezteté Tanulók ingyenes tankön Általános hj.tan.tankönyv Helyi közművelődési fela I./1. Ped.szakvizsga,továbbké I/3. Pedagógiai szakszolgála II/2. Közcélú foglalkoztatás II./3. Szoc.továbbképzés,szak Szja 8 % Jöv.diff.mérs

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Bevételek Kiadások Int. mködési bevételek 110 395 121 915 115 781 Személyi juttatások

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben