Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról."

Átírás

1 Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat kistérségekkel összevontan. A gyakorlat célja, hogy a tájékoztatás hatékonysága, hogy működik valamennyi tájékoztatási fórum - fax, , stb. működött, a polgármesterek elérhetőek voltak.a gyakorlat keretén belül sikerült elszámolni a tájékoztató, hangosító berendezés fejlesztésének költségét, illetve irodaszereket. Ennek értéke összesen: 150 ezer forint, ami itt maradt Rétságon. Május 25: Kötelezően részt kellett vennem a Mohi atomerőmű megtekintésén. Május 30: Dr. Katona Ernő alpolgármester kapcsolatán keresztül a TDK-ban volt bejárás egy befektetővel. Ugyan ez a befektető újabb bejárást kért június 16-án a TDK-ban, de végül nem sikerült egyességre jutni. Elmondása szerint az épületek nem alkalmasak a tevékenységre, ami kerék abroncs gyártás lenne. Ezek után bemutattuk neki a laktanya telephelyét, ami jobban tetszett. Ígérete szerint átgondolja a helyszínt és további egyeztetés lesz. Május 31: Területfejlesztési Tanács ülésén vettem részt Salgót6arjánban. Érdemben a vállalkozások munkaerő piaci támogatásairól volt szó. Ipari Park miatt tartottam fontosnak a részvételt, hiszen minden fórumot meg kell ragadni pl.: a TDK kapcsán. A befektetők első kérdése mindig az, hogy a régióban milyen támogatások érhetők el. Június 2-3-6: A képviselő- testület határozatainak végrehajtása az alábbiak szerint zajlott: - Végrehajtottam a Rétinveszt Kft-vel kötött szerződés felbontását, mely kipostázásra került. A mai napon nem érkezett vissza aláírva a vállalkozótól - A nagy Ferenczi Kft. szerződése felbontásra került, melyet a cég vezetője is elfogadván aláírt. - Laktanya kárigénnyel kapcsolatos dokumentumok összerendezése megtörtént. (Bár ez a kiemelt feladatokhoz is tartozik.) Dr. Szabó Sándor elkészítette az összefoglalóját, melyet a kiemelt feladatokhoz csatoltam mellékletként. Birtokbavételi jegyzőkönyvet nem írtunk alá. Képviselői kérdések kapcsán Ügyvéd Úr segítségével készült egy átfogó beszámoló a Kossuth utcai 234, 35, 36 hrsz. Ingatlanok megvalósításának jelenlegi állásáról. Mindez a félreértések elkerülése végett készült. 81%-ban tehermentes tulajdonos az önkormányzat. Hangsúlyozom, hogy terhelt ingatlan nem került megvásárlásra. Az összegzés bármikor megtekinthető a hivatalban. Június 8: Hanzi Levente (Spektíva ügyvezető) tájékoztatott fejlesztési, bővítési terveikről, illetve kérte a segítségemet vonatkozó támogatások felkutatásában. 1

2 Újabb csarnokbővítésre kerül sor, ami kb. 20 fő újabb munkahelyet teremt. Jelenleg is jelentős a foglalkoztatott létszám: 300 fő. A legnagyobb elismerés illeti a cég kiszámítható stabil működését. Június 14: Megyei Közgyűlés bizottsági előkészítésén vettem részt. Szeptember 17-i rétsági megye nap program egyeztetése volt, illetve az elismerésekre felterjesztettek között nagy valószínűséggel lesz rétsági illetőségű. A pontos részletekről később adok tájékoztatást. Kérem a tájékoztató elfogadását. Rétság, június 20. Köszönettel: Mezőfi Zoltán polgármester 2

3 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 2011.évi költségvetésről szóló 3./2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület június 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. BEVÉTELEK I. Központi támogatásmeghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni május 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra - Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segélykiadási előirányzata ugyanennyivel emelkedik. - Rendelkezésre állási támogatásra és az azt felváltó Bérpótló juttatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi összege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi öszszege, illetőleg elszámolási különbözete Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. - A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában Ft. A normatív ápolási díj kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. 1 oldal a 8 oldalból

4 költségvetési rendelet módosítása - Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. - A október havi normatív felméréskor még nem volt lehetőség az iskolafenntartói társulás iskolájába járó gyermekek után 4 hóra normatíva igénylésre. Januárban a pótfelmérés megtörtént. Április 29-én értesített a MÁK, hogy Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak évre (4 hóra) eddig Ft támogatást kaptunk, a MÁK számfejtése alapján. Az előirányzattal az érintett szakfeladatok kiadási oldala és az állami támogatás bevétele azonos összegben módosításra került. Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel - Gyermektartási díj megelőlegezés címén a gyámhivatal rendelkezése alapján kifizetett teljes összeget az állami költségvetés megtéríti. Ezen a jogcímen Ft volt visszaigényelhető. - Otthonteremtési támogatás kifizetett és visszaigényelt összege Ft, - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására megállapított és visszaigényelt összege Ft. Testületi hatáskörben bevételi többletek: - Bánk Község Önkormányzattól a évi iskolafenntartói költségvetési határozat alapján gyermekenként Ft támogatást kapunk, - a lakbérek és bérleti díjak a július 1. naptól érvényes díjtétellel kerültek átszámolásra. A polgármesteri hivatalban két iroda bérlete megszűnik, a tervezett bérleti díj, illetve a megtérített közműköltségek zárolva lettek. - Étkezési térítési díjak is minimális mértékben emelkedtek. A május havi zárás szerinti bevételi teljesítés 25,5 % - 35,77 % között alakult. Az időarányos teljesítés 41,7 % lett volna. A bevételi kiesés oka, hogy a hiányzásokat a költségvetés tervezésekor nem lehet kalkulálni. Annak nincs értelme, hogy most megemeljük a bevételi előirányzatot, majd egy későbbi módosítás során jelentősen csökkentjük. Egyéb bevételek: - OFA pályázaton évben is részt vettünk. 1 fő 6 órás dolgozót tudunk foglalkoztatni a keret terhére. A pályázat önerő nélküli. Mind bevételi, mind kiadási oldalon a támogatás öszszegével a költségvetés módosításra került. - Iskolatej program támogatásra évi elszámolás alapján Ft-ot kaptunk, - A táncoktatásért kapott szolgáltatási díjbevétel összege január- május hónapban Ft. A befolyt összeggel a működési bevétel és a non-profit szervezetek támogatása előirányzatok megemelésre kerültek. ( Határozat szám: 140/2011. (V.20) ) - A Nógrád Megyei Önkormányzat védelmi ülés költségeire Ft támogatást nyújtott. A bevétel kisértékű tárgyi eszköz vásárlására és vendéglátás költségeire számolható el. A bevétellel azonos szinten a dologi kiadások előirányzata is megemelésre került. Kiadások : Testületi kötelezettség vállalás: 38/2011. (II.25.) Nyárfa u tetőfelújítás Ft, áfa a költségvetésben rendelkezésre áll, előirányzat módosítást nem igényel. 2

5 költségvetési rendelet módosítása 41/2011. (II.25.) temetőben 5 db korhadt fa kivágása Ft+ áfa összegben a költségvetésben azonos összegű fedezet szerepel, amennyiben a továbbiakban is lesz fakivásás, fedezetet biztosítani szükséges. 140/2011. (V.20) Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, mely összeg a Kereplő Néptáncegyüttesnek átutalásra került. 145/2011. (V.20.) Párhuzamos foglalkoztatás került engedélyeztetésre. A pénzügyön egy dolgozó várhatóan június-július hóban 1 hónapot fog dolgozni, majd szeptember 1-től létesítünk vele határozott idejű munkaviszonyt. Az építészkollégával az egyezetések még folynak, várhatóan július 1. naptól áll munkába. A bér és járulék-többlet tervezésre került. 146/2011.(V.20) Dr. Katona Ernő alpolgármester tiszteletdíját felajánlotta a Kölyökvár Alapítványnak. Az előirányzat rendezésre kerül mind az önkormányzati jogalkotás, mind a Civil szervezetek támogatása szakfeladaton. 147/2011. (V.20.) Jávorka János képviselő 2 havi tiszteletdíját felajánlotta 2 civil szervezetnek. Az előirányzat rendezésre kerül mind az önkormányzati jogalkotás, mind a Civil szervezetek támogatása szakfeladaton. Céltartalék feloldásokra a költségvetés elfogadását követően a következő összegekben került (kerül jelen ülésen is) sor: március hóra: Ft április hóra: Ft április havi forgótőke: Ft május hóra Ft június hóra Ft Összesen: Ft. A tartalék feloldások és az átadott pénzeszközök előirányzata rendezésre kerül. A évi költségvetés tervezésekor a buszvezető részére munkaruha térítés nem került tervezésre. A hiányosság jelen rendelet-tervezetben pótlásra került. Az elmúlt néhány hónapban jelentősen módosításra került SZMSZ-ünk. Jelentős változásokat tartalmaz a személyi kifizetések vonatkozásában: - kialakításra került egy asszisztensi, - a városgondnoki státusz, - az iskolától a karbantartói státusz átcsoportosításra került a Városüzemeltetési csoporthoz, - megszűntetésre került a temetőgondnoki közalkalmazotti státusz. A változások a már megvalósultak vonatkozásában átvezetésre kerültek. A költségvetési rendelet rendelkezik a bármely okból megüresedő álláshelyek zárolásáról. Tekintettel e rendelkezésre zárolásra került egy igazgatási előadói státusz és a jegyző időarányos bére. A jegyzői bérmegtakarítás 1 havi összegével megemelésre került a vásárolt közszolgáltatás és áfa kiadásnem (ügyvédi költségekre). A zárolt összegek tartalékként kerülnek kimutatásra, mivel a Polgármesteri Hivatal átszervezése még nem fejeződött be. Az álláshely zárolásokról és feloldási kérelmünkről az előterjesztés II. fejezetében tájékoztatást adok. Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala eft-tal emelkedik és eft-ra módosult. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. 3

6 költségvetési rendelet módosítása II. Álláshely-zárolások feloldása A évi költségvetésről szóló 3/2011. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet bekezdés d) pontja alapján az intézmények d) létszámgazdálkodásaik során kötelesen csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselőtestület hozzájárulásával lehet betölteni. 1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 2 fő közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát. Az egyik dolgozó az Okmányirodában dolgozott. A munkaviszony megszüntetésre azonnali hatállyal sor került. Mivel előjegyzése alapján folyamatos ügyfélforgalom volt várható, ezért az álláshelyet képviselőkkel történt előzetes szóbeli egyeztetés alapján betöltöttük. Tudjuk, nem korrekt, utólagos jóváhagyás kérése a testülettől, de az ügyfelek kiszolgálása nem tette lehetővé, hogy a döntést halogassuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely zárolását utólag jóváhagyni szíveskedjen. 2.) A Pénzügyi csoportnál június hóban megszüntetésre került egy próbaidős dolgozó munkaviszonya. A státuszra korábbi indokaink alapján továbbra is szükség van, ezért kérjük az álláshely zárolás feloldását. A felsőfokú végzettségű dolgozó helyett egy középfokú végzettségűt vennénk fel, a leendő munkatársunk most végzi a mérleg-képes tanfolyamot. 3.) Igazgatási előadói státuszon június 15-től szintén közös megegyezés alapján megüresedett egy álláshely. Az álláshely zárolás feloldásának indokait zárt ülésen Aljegyző Asszony kívánja ismertetni. 4.) Jegyzői álláshely zárolásának feloldását az önkormányzati törvény alapján javaslom. Az álláshely zárolás feloldásának indokait szintén zárt ülésen Aljegyző Asszony kívánja ismertetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely-feloldásokra vonatkozó kérelmünket támogatni szíveskedjenek. Rétság, június 23. Mezőfi Zoltán polgármester 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

7 költségvetési rendelet módosítása 3 Határozati javaslat: Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett álláshelyek zárolásának feloldására készített előterjesztést, azt A változat támogatja. Hozzájárul, hogy - az Okmányirodában megüresedett álláshelyet a megüresedést követően azonnal betöltésre kerüljön, - a Pénzügyi csoportnál megüresedett álláshelyet július 4. naptól felsőfokú végzettségű dolgozó helyett középfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozóval betöltésre kerüljön, - az igazgatási előadói státusz zárolása a megüresedést követő naptól feloldásra kerüljön, - a jegyzői státusz zárulása július 1. naptól feloldásra kerüljön. Határidő: szöveg szerint Felelős: Hutter Jánosné aljegyző B változat részben támogatja. Hozzájárul, hogy feloldásra kerüljön. A... megüresedett álláshelyek zárolásának feloldásával nem ért egyet, azt nem támogatja. C változat nem támogatja. A megüresedett álláshelyek munkaköreit az állományban lévő köztisztviselők között szét kell osztani. A zárolt álláshelyeken képződött bér és járulék megtakarítás összegével az éves költségvetési hiányt kell csökkenteni. 4 Hatásvizsgálat Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatása nincs Gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését. Környezeti és egészségi következménye: Nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs A jogszabály megalkotásának szükségessége: A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások 5

8 költségvetési rendelet módosítása A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabálysértés A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:. ez esetben maga a rendelet tartalmazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is, 5 Rendelet tervezet Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének /2011./VI. / rendelete A évi költségvetésről szóló 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből - központi támogatás ezer Ft - működési bevétel 195 ezer Ft - működési célú pénzeszköz átvétel 2.791ezer Ft - helyi adó 0 ezer Ft - átengedett adó 0 ezer Ft - működési hitel felvét 0 ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel 600 ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz 0 ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. 6

9 költségvetési rendelet módosítása Megnevezés Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: felújítás Intézményi felhalmozás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Önkormányzat összesen: 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 726 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft (2) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Személyi jellegű kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú átadás Fejlesztési kiadás Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 420 ezer Ft 0 ezer Ft 600 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az 1. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat intézményeinek létszáma az 5. számú melléklet szerint módosul. 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7

10 költségvetési rendelet módosítása Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné aljegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Hutter Jánosné aljegyző INDOKLÁS A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza.. Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné aljegyző 8

11 1. sz. melléklet a./2011. ( ) számú önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege - június havi módosítás Bevételek Sor. Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Pótelőirányzat Június Módosított előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen sz. melléklet 1

12 Kiadások I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés Fejlesztési célú kaidások mindössz Hitel visszafizetés működési célú Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások összesen sz. melléklet 2

13 1/A számú melléklet a.../2010. (...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai - június havi módosítás Ft-ban Sor. Megnevezés évi évi évi Pótelőirányzat Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Állami támogatás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó II. Felhalmozási bevételek IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel I Tárgyi eszköz értékesítés V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel /A melléklet 1

14 Sor. Megnevezés évi évi évi Pótelőirányzat Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A melléklet 2

15 1/B. számú melléklet a.../2011. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás 0 6 Tartalék Kiadás mindösszesen

16 2. számú melléklet a.. /2011. (...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként - június havi módosítás Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Módosított előirányzat Adóigazgatás Módosított előirányzat Pénzügyi igazgatás Önkorm. igazg.tev Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Módosított előirányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Módosított előirányzat Zöldterület kezelés Módosított előirányzat

17 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Módosított előirányzat Házi segitségnyujtás Módosított előirányzat Rendsz. szociális pénzbeni ell Módosított előirányzat Eseti pénzbeni szociális ellátás Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Módosított előirányzat Időskorúak járadéka Módosított előirányzat

18 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Lakásfennt. tám. norm.alapon Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Módosított előirányzat Átmeneti segély Módosított előirányzat Temetési segély Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Módosított előirányzat Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Módosított előirányzat

19 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Otthonteremtési támogatás Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Gyerektarási díj megelőlegezés Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közmunka Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Módosított előirányzat Munkahelyi vendéglátás Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat

20 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Módosított előirányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat Fizikai akadályment. pr. és támog Módosított előirányzat Civil szervezetek támogatása Módosított előirányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Módosított előirányzat M.n.s.egyéb szórakoztatási tev Módosított előirányzat

21 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. 1 4 Egyéb felad. Össz Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat kisebbs.önkorm Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Módosított előirányzat Óvodai nevelés, ellátás Módosított előirányzat SNI óvodások ellátása Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat

22 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Ált.isk.okt. Tolmács Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 5-8 évf Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Tanulószobai nevelés Módosított előirányzat Isk. diáksport tev és tám Módosított előirányzat Alapfokú művszetokt.tánc Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat

23 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Módosított előirányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Módosított előirányzat Eü.ellátás össz Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat

24 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Könyvkiadás Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Módosított előirányzat Film vetítése mozikban Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Módosított előirányzat Nemzeti ünnepek programjai Módosított előirányzat Kiemelt áll.és önkorm. Rend Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása Módosított előirányzat Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások Módosított előirányzat

25 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Közműv. Tev. És tám Módosított előirányzat Közm.nt., köz.színterek műk Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Módosított előirányzat Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőiárnyzat 06. hó Módosított előirányzat

26 3. számú melléklet a.. /2011.(II..) rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi várható kiadásai szakfeladatonként június havi módosítás 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Adóigazgatás Módosított előirányzat Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Módosított előirányzat Közutak üzemelt Módosított előirányzat

27 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Zöldterület kezelés Módosított előirányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Módosított előirányzat Közvilágítás Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Kp-i kvi.befiz.köt Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Település üzemelt.össz Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat

28 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Rendszeres szoc. segély Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Módosított előirányzat Átmeneti segély Módosított előirányzat Temetési segély Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Módosított előirányzat Köztemetés Módosított előirányzat

29 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Mozgáskorlátozottak közl. Tám 0 0 Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Gyermektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások 1 1. számú melléklet a.. /2010.( III...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben