2010. évi 2010/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások"

Átírás

1 1 1. számú melléklet a.. /2010.( III...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege Ft-ban évi 2010/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,50% 6,11% Iparűzési adó ,10% 21,47% Építmény adó ,92% 6,02% Kommunális adó ,00% 1,11% Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen ,18% 28,61% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,43% 3,99% Normatív módon elosztott szja ,00% Szja összesen: ,43% 3,99% Gépjármű adó ,00% 2,56% Talajterhelési díj 900 I.2 2 Átengedett adó összesen ,37% 6,67% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,40% 0,06% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,47% 35,60% II. Felhalmozási bevételek ,66% 10,67% III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,93% 3,01% III.2. OEP-től átvett pénzeszköz ,80% 3,81% Működési célú pénzeszköz átvétel össz ,91% 6,82% Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,42% 3,17% Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen ,42% 9,99% III. Átvett pénzeszköz összesen ,85% 9,99% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,62% 17,96% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,26% 2,09% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / ,36% 0,15% IV. Költségvetési támogatás összesen ,99% 20,20% V.4. Visszatérülések ,00% 0,21% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,61% Bevétel összesen ,14% 84,17% VII.1. Hitel felvétel működési célú ,91% 8,06% VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen ,29% 92,45% Összevont adatok

2 évi 2010/ évi Sor. Megnevezés évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,19% 35,57% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,52% 8,90% 3 Dologi és egyéb kiadások ,05% 27,87% 4 Szociális ellátások ,08% 2,44% 5 Pénzeszköz átadás ,04% 5,22% 6 Működési tartalék ,13% 0,24% 7 Hitel visszafizetés ,90% 3,58% Működési célú kiadás összesen ,58% 80,25% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,63% 0,55% 2 Felújítások ,91% 3 Fejlesztésre átadott ,17% Felhalmozási kiadás összesen ,73% 14,86% 4 Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,00% 5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0 0,00% 6 Fejlesztési célú tartalék 0 0,00% 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 0,00% Felhalmozási kiadások összesen ,64% 14,86% 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,33% 1,31% Fejlesztési célú kaidások mindössz ,78% 16,17% Költségvetési kiadások összesen ,29% 100,00% Összevont adatok

3 1/A számú melléklet a.../2010. ( II...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai Sor. Megnevezés évi 2010/ évi évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a I.1. Intézmények működési bevétele ,50% 5,00% Iparűzési adó ,10% 30,50% Építmény adó ,92% 3,78% Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen ,43% 34,27% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,43% 3,67% Normatív módon elosztott szja ,00% Szja összesen: ,43% 3,67% Gépjármű adó ,00% 2,47% Talajterhelési díj 900 I.2 2 Átengedett adó összesen ,37% 6,14% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,40% 0,15% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,35% 40,56% III1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,93% 6,82% III.2. OEP-től átvett pénzeszköz ,80% 6,97% III. Átvett pénzeszköz összesen ,91% 13,79% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,63% 22,48% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,26% 2,51% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / ,36% 0,19% IV. Költségvetési támogatás összesen ,99% 25,17% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,00% Bevétel összesen ,77% 83,36% Működési célú bevételek mindösszesen ,77% 83,36% Fejlesztési célú bevételek I.2. Kommunális adó ,00% 1,23% II. Felhalmozási bevételek ,57% 0,07% IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,42% 3,47% I ,00% Tárgyi eszköz értékesítés ,44% V Visszatérülés ,00% 0,23% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,40% Ft-ban Összevont adatok

4 Sor. Megnevezés évi 2010/ évi évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat %-a %-a Fejlesztési célú bevétel összesen ,34% 5,44% VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen ,09% 16,64% Költségvetési bevételek mindösszesen ,98% 100,00% Működési hitel ,91% Finanszírozással növelt bevétel ,29% I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások ,19% 39,60% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,52% 12,55% 3 Dologi és egyéb kiadás kiadások ,05% 25,80% 4 Szociális ellátások ,07% 1,95% 5 Pénzeszköz átadás ,04% 1,99% 6 Működési tartalék ,13% 0,88% 7 Hitel visszafizetés ,91% 1,01% Működési célú kiadás összesen ,58% 83,78% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,63% 10,74% 2 Felújítások ,91% 3 Egyéb beruházás 0 0 0,00% Felhalmozási kiadás összesen ,79% 10,74% 4. Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,14% 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,00% 6 Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 0,00% Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen ,70% 0,14% Tárgyévi fejlesztés összesen: ,64% 6. Fejlesztési hitel visszafizetés ,33% 1,72% Fejlesztési célú kiadások összesen ,78% 12,60% Költségvetési kiadások mindösszesen ,29% 100,00% Működési célú bevételek mindösszesen ,77% Működési célú kiadás ,58% Működési célú bevétel, kiadás különbözete ,76% Fejlsztési célú bevétel ,00% Fejlesztési célú kiadás ,78% Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete ,55% 2 Összevont adatok

5 1 1/B. számú melléklet a.../2010. (II.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban 2010 Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 944 Központi támogatás Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék 0 Kiadás mindösszesen

6 1/C számú melléklet a /2010. (III...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzatának évi működési és fejlsztési bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Egyenleg Működési bevétel (hitel nélkül) Pénzmaradvány Működési kiadások (hitel nélkül) Működési tev. összesen Feljesztési feladatok 0 Ingatlanért. bevétele Lakosságtól.átvett pe Lakásvás. megtérülése Fejl.átvett - pályázaton nyert rész (iskola) Fejlesztési pénzmaradvány (iskola) Úrnafal építés, ravataozó előtti előtető Konyha - eszköz besz db kamera 314 Felhalmozás összesen: Óvoda felújítás és akadálymentesítés Iskola akadálymentesítés Felújítás összesen Lakásvásárlás támogatása Ing.ért.áfa befizetés - dologi kiadásból Fejlesztési feladat összesen Járóbetegellátó működési kiad.össz Járóbetegellátó fejl.kiadási összesen Kiemelt projekt összesen Feladatok mindösszesen Előző évi folyószámlahitel visszafizetés Csatorna hitel törtesztés Költségvetési egyenleg hitelfeltel nélkül Hitelfelvételi igény fejlesztési célra* Hitelfelvételi igény működési célra Hitelfelvét összesen Önkormányzat összesen * Felhalmozási kiadás Óvoda akadálymentesítése és felújítása Iskola adakálymentesítési feladat öntésze Kiemelt projekt fejlesztési kiadásai Fejlesztési hitelfelvételi igény részletezve össz Működési hitel korlát

7 3. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Település üzemelt.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Működési kiadások

8 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szór. Tev Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Működési kiadások

9 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. 3 Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen Ellenőrzés Kiemelt projekt Működési kiadások

10 1 2. számú melléklet a.. /2010. (II...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás 0 Adóigazgatás 0 Pénzügyi igazgatás Önkorm. igazg.tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés közbesz.elj.kapcs.szolg Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemető-fennt. és működteté Telep. Üzemelt.össz Házi segitségnyujtás Rendsz. szociális pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Mozgáskorl. közlekedési tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Gyerektarási díj megelőlegezés Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Polgári védelem 0 0 Működési bevételek

11 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó 2 Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 4 Katasztrófa véd.össz Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 1 5 Egyéb felad. Össz Cigány kisebbs.önkorm. 0 1 Polg. Hiv. összesen Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Ált. isk. ellát. Össz Működési bevételek

12 Cím Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c.b. Fejl.hitel. Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Eü.ellátás össz Hivatásos önk. Tűzolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk. 0 6 Művk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Polg. Hiv. összesen Előzőből: Működési bev Fejlesztési bev 0 Pémzmaradvány Működési bevételek

13 2. számú melléklet a.. /2010. (II...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiemelt fejlesztési projektjéhez tartozó alaptevékenységének évi bevételei szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.ad ó Műk. hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz Járóbetegellátás komp.fejl Finanszírozási műveletek Egyéb felad. Össz Önáll.gazd. int. összesen Polg. Hiv. összesen Előzőből: Működési bev Fejlesztési bev Pémzmaradvány 0 0 Kiemelt projekt

14 2. számú melléklet a.. /2010. (III...) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó intézményi fejlesztési bevételek évre, szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm.. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Saját tul.ingatlan adás-vétele Telep. Üzemelt.össz Önkorm.által nyújtott lakástám Szociális ellátás össz Finanszírozási műveletek Egyéb felad. Össz Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Ált. isk. ellát. Össz Önállóan műk Int. Összesen Polg. Hiv. összesen Fejlesztési bevételből működési hiányra fordított Intézményi fejlesztés

15 3. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi kiadásai szakfeladatonként Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Település üzemelt.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Összevont adatok

16 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás 2 tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Összevont adatok

17 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás 3 tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen Összevont adatok

18 1 3. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Település üzemelt.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Intézményi fejlesztés

19 2 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Intézményi fejlesztés 0 0 0

20 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen Intézményi fejlesztés

21 1 3. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. 1 2 Település üzemelt.össz. 1 3 Szociális ellátás össz. 1 4 Katasztrófa védelem össz. 1 6 Egyéb feladatok össz. 1 7 Kisebbségi önk. Össz. 1 Polg. Hiv. összesen 2 Óvodai ellátás összesen 3 Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság 6 Közművelődési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen Kiemelt projekt

22 1 4. számú melléklet a /2010.(II.)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pénzügyi igazgatás feloszt.kte-e 1 14 Város és községgazd.szolg.pü.ig Közokt. tev. kapcs.pü.ig Eü.ellátás pü.ig Szoc. ellátás pü. Ig Szórakoztató tev. pü. Ig Igazgatási tev.közvetlen ktg felosztott ktg Ig. tevékenység mindössz Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Felosztott ktg Tel.hull.gy. Összesen Közutak üzemelt Felosztott költség Közutak szakfeladat össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemető-fennt. és műk Felosztott költség Köztem szakfeladat össz Település üzemelt.közv Felosztott költség Szakfel.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon

23 1 315 Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Felosztott költség Szoc. Étk. mindössz Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz.közv Felosztott ktg Szoc. ellátás összesen Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Felosztott ktg Munkah.v.összesen Egyéb vendéglátás Felosztott ktg Egyéb vendél.összesen Lakóing.bérbeadása, üzemelt Felosztott ktg Lakóing bérbead. minössz Nem lakóing.bérbead Felosztott ktg Nem lakin.bérbead.összesen Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Felosztott ktg M.n.s. egyéb kieg.szolg.össz Ált.gazdasági tev. helyi szinten Finanszírozási műveletek Civil szervezetek támogatása

24 1 523 Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Felosztott ktg Egyéb szór. tev. össz Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Felosztott ktg Egyéb feladat mindössz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Felosztott ktg Polg.hiv. mindösszesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Felosztott ktg Óvodai int. étk.mindössz Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás Felosztott ktg Óvodai nev. Minösszesen SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Felosztott ktg Óvodai ell.minössz Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Felosztott ktg Isk.int. étkezetés összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf

25 321 Alapfokú művészeto.zenem Alap.fműv.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Felosztott ktg Isk.ellátás mindösszesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk Közművelődési Intézmény ö Részben önáll. Gazd.össz Felosztott ktg Költségek mindöss Kiadások mindösszesen Felosztott ktg Mindösszes költség

26 5. számú melléklet a /2010. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi központi és Szja. támogatása 1 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. forintban szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 1 1 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészítő támogatás Körzeti igazgatási feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési feladatokhoz hj Település üzemeltetés összesen Önk. Normatív hozzájár Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás Ebből 0 Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva Csak szociális étkező csak házi segítségnyújtás Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Alapnormatíva évi kvi tv. Alapján (8hó) Alapnormatíva évi kvi. tv. Alapján (4hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből c alapján 8 hó 2, c alapján4 hó 1, d alapján 8 hó 1, d alapján4 hó 1, e alapján 8 hó 1, e alapján4 hó 0, Normatív kedv. jogosultak étkeztetése Óvodai ellátás támogatása összesen

27 2 Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen 3 Általános iskolai ellátás évf. alapnormatíva hóra hóra 148, évfolyam alapnormatíva hóra 159, hóra 151, Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása Ebből1-4 évf.(8hó) 23, Ebből1-4 évf.4hó) 22, Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó 22, Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó 13, Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó 26, Ebből:8 évfolyam 4 hó 23, Tanulói tankönyvtámogatás alap Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés Általános iskolai ellátás összesen SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből: a.pont alapján 12 hó 1, cpont alaoján 8 hó 1, cpont alaoján 4 hó 2, dpont alaoján 8 hó 7, d.-pont alaoján 4 hó 5, e.pont alaoján 8 hó 4, e.-pont alaoján 4 hó 5, Napközis ellátás évfolyam 8 hóra évfolyam 4 hóra évfolyam 8 hóra évfolyam 4 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez Általános iskolai ellátás mindösszesen

1. számú melléklet a.. /2011.(II...). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege. 1.

1. számú melléklet a.. /2011.(II...). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege. 1. 1. számú melléklet a.. /2011.(II.....). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított ei. Teljesítés I.1. Intézmények

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel

(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 3/2012./II.21/ rendelete A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14), a 23/2011.(12.05.) és az 1/2012. (I.27) rendeletekkel módosított 3/2011/

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete

Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete Rétság Város Önkormányzata képviselő testületének 23./2011./XII.05. / önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14) rendelettel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (IV.18.) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (IV.18.) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV.18.) rendelete A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított mérlege 1.

1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított mérlege 1. 1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege 1.000 Ft-ban Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete az államháztartásról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

Előterjesztés. A évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2007. (III.30) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2007. (III.30) rendelete. A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III.30) rendelete A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének. 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete

Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének. 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete Rétság Város Önkormányzata képvisel testületének 2/2011./III.1 / önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésr l szóló 6/2010/ IV.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

támogat. c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei.

támogat. c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei. Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 9.melléklet Tevékenység megnevezése

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételét E Ft-tal

Költségvetési bevételét E Ft-tal Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. (1) A 2012.

Részletesebben

Előterjesztés. A évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról

Előterjesztés. A évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a polgármester - az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2012. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet évi költségvetéshez 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010. Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

2 Bevételek Össszesen

2 Bevételek Össszesen 1/B. számú melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2012.évi er. e.i. Megnevezés összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen

Részletesebben

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma,

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma, 1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata

Hévízgyörk Község Önkormányzata 2013. félévi beszámoló Hévízgyörk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítése szakfeladatonként, kiemelt bevételi forrásonként 3.a. sz. melléklet ada Intézményi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat 1 2 5 1. B4 I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

1. számú melléklet 43.oldal

1. számú melléklet 43.oldal 1. számú melléklet a.. /2010.(VIII....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010 évi Sor. Megnevezés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 79.. előírásai szerint a polgármester

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. 1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2008. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban

2008. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban 3. melléklet 28. évi költségvetési kiadások teljesítése feladatonkénti bontásban Címek I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. VIII. Személyi juttat. Munka- Felhalm. Kiad. Támog. értékű ÁH-on

Részletesebben