Intézményi működési bevételek összesen: B Közhatalmi bevételek összesen: B Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147."

Átírás

1 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek Kiszámlázott termékek áfája Kamatbevételek Önkormányzati lakbér 265 Intézményi működési bevételek összesen: B Igazgatási szolgáltatási díj 20 Gépjárműadó 40 %-a Iparűzési adó Telekadó bevétel Pótlékok 300 Talajterhelési díj bevétel 500 Közhatalmi bevételek összesen: B Feladatalapú állami hozzájárulás B Önkormányzati működési támogatás összesen: Működési célú támogatás társadalombiztosítástól Közfoglalkoztatási pályázatok Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcs.bev Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra B B BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 2 részletező táblázat az 1. sz.melléklet egyes pontjaihoz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 23 Kiszámláz. term.áfa 2 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 50 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen

3 3 Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház Egyéb saját műk.bev Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átv.támop Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz

4 ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Polgm.Hivatal Egyéb saját műk.bev. 78 Kiszámláz. term.áfa 22 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel 20 Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Önkormányzat Egyéb saját műk.bev Kiszámláz. term.áfa Kamat bevétel Egyéb sajátos bevétel 265 Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv Intézm. finanszírozás Bevételek összesen

5 5 Személyi juttatások Munkaadókat terh.j Dologi kiadások Működ.célú pe.átad Ellátottak pénzbeli t Egyéb felhalm.k Felújítási kiadások 0 Beruházási kiadás Költségvet.tart Fejlesztési tart Céltartalék Kiadások össz ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA 2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bev Egyéb saját bev ÁFA bev Kamat bev Sajátos műk.bev Feladatalapú tám Műk. célú pe.át Pénzmaradv Int.finansz Bevételek össz Személyi jut M.adókat t.j Dologi kiadás Működ.c.pe.át Ellátottak pénzb.t Egyéb felhalm.k Felújítás 0 Beruházás: Költségvet.tart Fejlesztési tart Céltartalék Kiadások össz

6 6 Feladatalapú állami támogatás Jogcímek Rovat rend Önkormányzati Hivatal működésének támogatása B Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás ebből zöldterület gazdálkodás 0 közvilágítás fenntartása B köztemető fenntartása B közutak fenntartása B Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása B111 0 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ebből Óvodapedagógusok bértámogatása B Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása B Óvodaműködtetési támogatás B Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó B többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B Szociális étkezés B Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása B Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B összesen

7 Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 7 2.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Polgármesteri Hivatal Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1 Polgármesteri Hivatal (011130) K1 1.Á. Személyi juttatások K2 2.Á. Munkaadókat terh.jár. K3 3.Á. Dologi kiadások Közgyógyellátás (101150) K4 4.K Ellátottak pénzbeli tám. 1.2 Aktív korúak ellátása (105010) K4 4.K Ellátottak pénzbeli tám. 1.3 Lakásfenntartási támogatás (106020) K4 4.K Ellátottak pénzbeli tám sz. melléklet összesen:

8 Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 8 3.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 2 1.sz. Óvoda (091110) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások sz. Óvoda (091110) K1 1.K Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások Művelődési ház (082092) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások Könyvtári szolgáltatás (082044) K3 3.K. Dologi kiadások sz. melléklet összesen:

9 Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 9 4. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 5 Védőnői szolgálat (074031) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh.jár K3 3.K. Dologi kiadások Város-és községgazdálkodás (066020) K3 3.K. Dologi kiadások K5 5.K. Műk. célú pe. átadás K8 6.K. Fejl. célú pe. átadás K6 3 Beruházások Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh. jár K3 3.K. Dologi kiadások Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 907 K3 3.K. Dologi kiadások Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025) K1 1.K. Személyi juttatások 352 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 98 K3 3.K. Dologi kiadások Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (900080) K3 3.V. Dologi kiadások 1.597

10 10 8 Önkormányzati jogalkotás (011130) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh. jár K3 3.K. Dologi kiadások Beruházás Közfoglalkoztatás (041233) K1 1.K. Személyi juttatások K2 2.K. Munkaadókat terh. jár Településüzemeltetés K3 3.K. Dologi kiadások K6 3 Beruházások Fogászati szakellátás (072311) K3 3.K. Dologi kiadások Háziorvosi szolgálat (072111) K3 3.K. Dologi kiadások K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 13 Foglalkozás egészségügyi ellátás (074011) K3 3.K. Dologi kiadások Iskola egészségügyi ellátás (074032) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 15 Háziorvosi ügyeleti ellátás ) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások

11 11 16 Települési támogatás (107060) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 17 Családsegítés (107054) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 18 Ápolási díj (101150) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám Szociális étkeztetés ) K1 1.K. Személyi juttatások 352 K2 2.K- Munkaadókat terh.jár. 98 K3 3.K. Dologi kiadások Házi segítségnyújtás (107052) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 21 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030) K3 3.V. Dologi kiadások Polgári védelem ágazati feladatai (022010) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások Sport feladatok (081041) K3 3.K. Dologi kiadások 12

12 12 K5 5.K Műk. célú pe. átadások sz. Óvoda (091110) K3 3.V. Dologi kiadások sz. Óvoda (091110) K3 3.V. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal (084031) K5 5.K Műk. célú pe. átadások K5 5.V Műk. célú pe. átadások Általános Iskola (alsó) (091220) K3 3.K. Dologi kiadások K6 3 Beruházások Általános Iskola (felső) (092120) K3 3.K. Dologi kiadások K6 3 Beruházások Napközi Otthon (091220) K3 3.K. Dologi kiadások Gyermekjóléti szolgálat (104042) K5 5.K. Műk.célú pe.átadás Adó, illeték beszedés (011130) K3 3.K. Dologi kiadások sz. melléklet összesen: 2-4. sz. melléklet összesen:

13 13 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz - Állat eü. ellátás (042180) 254 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) eft. - Út-híd fejlesztés (045120) eft. - Köztemető fenntartási feladatok (013320) 330 eft. - Közvilágítási feladatok (064010) eft. - Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) eft. - Települési hulladékok kezelése (051030) eft. összesen: eft.

14 14 Fejlesztés 5. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Jogalkotás (013350) Laptopok vásárlása képviselőknek eft Általános Iskola (alsó,felső) (013350) Új tantermek építése Út-híd fejlesztés (045120) Mikla Pál utca, Szent Antal utca, Nádas Béla utca, Meskó Rudolf utca aszfaltozása, Belső Kálvárián mart aszfalt burkolás a pályázat alapján Eszköz beszerzések, településrendezési terv készítés a pályázat alapján Község és Városgazdálkodás(013350) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás (pályázat) Összesen:

15 15 6. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez C É L T A R T A L É K Céltartalék e Ft. Környezetvédelmi számlán lévő összeg Összesen: sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Hitelállomány alakulása évi záró állomány: 0

16 16 8. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű évi tervezett költségvetéséről Bevételek eft-ban Működési mérleg egyenlege Feladatalapú állami hj Intézmények és feladatok működési kiadásai Kiadások eft-ban Közhatalmi bevételek Műk.célú pe. átadások Működési bevételek Int.működési tartalék Műk.célú pénzeszköz átvétel OEP támogatás Műk.célú pénzmaradvány Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: Összesen: Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz Felújítás átvételek Cél és fejlesztési tart. Közhatalmi bevétel Fejlesztési célú hitel kamat Felhalmozási célú Fejlesztési célú hitel pénzmaradvány visszafiz. Közhatalmi bevétel Fejlesztési célú pe. átadás Összesen: Összesen: Mindösszesen Mindösszesen:

17 9. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Ecser Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Értékpapír 5. Finanszírozási bev Előző havi záró Bevételek összesen Kiadások 8. Működési kiadás Egyéb felhalmozási k Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás ,.Kiadások összesen Egyenleg (7-13) Bevétel: Halmozódás = Kiadás összesen

18 10.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik évben, mely bruttó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának költségvetésében. 11. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszám Több éves kihatással járó döntés megnevezése Összesen adatok: Érintett évek tény várható terv terv terv terv terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:

19 12. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez 19 Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi kötelezettség határideje öszesen Összesen: A figyelembe vehető saját bevételek: A B C Rendszeressége, Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai esedékessége Bevétel öszege Összesen:

20 sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Intézményi működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Állami támogatások Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök értékesítése Támogatás értékű felhalmozási bev. Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kív Felhalmozási bev. összesen Iparűzési adó Telekadó Gépjármű adó Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen Pénzmaradvány Beruházási hitelek összesen Bevétel mindösszesen Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kív Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Tartalék felhasználás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben