Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a évi költségvetési rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról"

Átírás

1 Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló évi XXXVIII. törvény / bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.13.) rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 1.. Képviselőtestület Bánréve Községi Önkormányzat költségvetését Ft, azaz Négyszázharmincnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer forint bevétellel, Ft, azaz Négyszázharmincnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer forint kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Ft a működési, fenntartási előirányzat, ezen belül: Ft személyi juttatás előirányzata Ft munkaadót terhelő járulék előirányzata Ft dologi kiadás előirányzata Ft a pénzeszközátadások, támogatások előirányzata ezen belül: Ft a lakossági juttatások előirányzata Ft a működési célú átadások előirányzata Ft a fejlesztési célú átadások előirányzata Ft a fejlesztési kiadások előirányzata, mely mind beruházási kiadás 2.. A 1/2008.(II.13.) számú rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete lép. 3.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hajdu Gábor József sk. Polgármester Záradék: A rendelet augusztus 27-én kihirdetésre került. Bánréve, augusztus 27. Garaj Dániel sk. Jegyző Garaj Dániel Jegyző

2 1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Ezer forintban I. Intézményi működési bevételek / Alaptevékenység bevételei óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) vendég étkezési térítési díjak (8 fő) / Intézmények egyéb sajátos bevételei helyiségek, eszközök bérbeadása egyéb bevételek megítélt kintlévőségek hatósági jogkörhöz tartozó bevételek / ÁFA bevételek / Kamatbevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Helyi adók építményadó kommunális adók magánszemélyek k. adó: vállalkozók k. adó: helyi iparűzési adó / Átengedett adók személyi jövedelem adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés gépjárműadó pótlék, bírság

3 III. Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA / Normatív állami hozzájárulás EGYÉB település üzemeltetés közösségi közlekedési lakossági települési folyékony hulladék 5 - helyi közművelődési, közgyűjteményi 1636 SZOCIÁLIS pénzbeli szociális juttatások OKTATÁS óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft 7897 Spüspöki 28főx161169Ft 4513 Bánréve 50főx78014Ft 3901 Spüspöki 23főx78014Ft iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft 7673 Spüspöki 31főx119895Ft iskola 5-8 o. Bánréve 141fő iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft 3588 Sajópüspöki 34főx56959Ft iskola 5-8. o. Bánréve 144fő napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft 352 Spüspöki i. 20főx15333Ft napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft 182 Spüspöki i. 20főx7907Ft testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő 256 Bánréve i. 1fő beszédfogy Bánréve i. 16főx128000Ft 2048 Spüspöki i. 3főx128000Ft beszédfogy Bánréve i. 9főx64000Ft 576 Spüspöki i. 2főx64000Ft viselkedés.. Bánréve i.7főx48000ft 336 Spüspöki i. 1főx48000Ft 48 - korai fejl.. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft 160 Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft 80 - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft 360 Sajópüspöki i. 14főx15000Ft int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft 5310 Bánréve óvoda 77főx30000Ft int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft 2535 Bánréve óvoda 25főx15000Ft kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft 733 Spüspöki óvoda 18főx366667Ft 660 Bánréve iskola 40főx36667Ft 1467 Spüspöki iskola 20főx36667Ft 733

4 - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft 367 Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft / Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás közcélú foglalkoztatás pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft Bánréve óvoda 4főx11700Ft 47 Spüspöki iskola 2főx11700Ft 23 Spüspöki óvoda 2főx11700Ft 23 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése / Központosított előirányzat a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő Ill.növ CKÖ Könyvtár ) Egyéb központi támogatás havi ill egyszeri kereset kieg IV. Átvett pénzeszközök / Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t Önkormányzatoktól, egyéb szervektől Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt 240 Bánréve iskola 95főx80eFt Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt 120 Bánréve iskola 95főx40eFt Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt 1820 Spüspöki iskola 36főx70eFt Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt 1050

5 - Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től Miskolci egyetemtől átvett évi személyi jöv. adó elszámolás Útravaló / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakosságtól- lakáscélú támogatás Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) / Előző évi központi költségvetési visszatérülés Tárgyévi bevételek Hitelfelvétel Pénzmaradvány évi bevételek mindösszesen:

6 2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások II. Pénzeszköz átadások, támogatások / Lakossági juttatások / Működési célú pénzeszköz átadás Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző Ózd Többcélú Társulás tagdíj Putnok Orvosi Ügyelet támogatása egyéb szervezetek támogatása Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása / Fejlesztési célú átadások lakosságnak lakáscélú támogatás Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés lakosságnak települési folyékony hulladék III. Fejlesztési kiadások Szennyvízberuházás (önrész) Kossuth úti járda (önrész) Opel Vivaro évi lízing díja Óvodaépület áthelyezése (önrész) Szeméttelep rekultiválása (önrész) Iskola régi szárny felújítás (önrész) Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) Nootebook Hangosító berendezés ÁMK Faluközpont terve évi kiadások mindösszesen:

7 3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás / Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Sajópüspöki / Önkormányzati igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Rendsz. szoc. pénzbeli ell / Önkormányzati képviselőválasztás Összesen I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen II. Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve Sajópüspöki / Óvodai étkezés - Bánréve Sajópüspöki Összesen II/2. Általános Művelődési Központ 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve Spüspöki / Művelődés és könyvtár 0, / Napközis foglalkozás Bánréve Spüspöki / Gyógyped. oktatás Bánréve Spüspöki / Iskolai étkezés - Bánréve Spüspöki Összesen 19, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m Összesen Mindösszesen: 48,

8 3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás / Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Sajópüspöki / Önkormányzati igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Rendsz. szoc. pénzbeli ell / Önkormányzati képviselővál Összesen I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen II. Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve Sajópüspöki / Óvodai étkezés - Bánréve Sajópüspöki Összesen II/2. Általános Művelődési Központ 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve Spüspöki / Művelődés és könyvtár 0, / Napközis foglalkozás Bánréve Spüspöki 1 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve Spüspöki / Iskolai étkezés - Bánréve Spüspöki Összesen 19, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m Összesen Mindösszesen: 48,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 10/2014 (V.29.), 11/2014

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben