/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Átírás

1 Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében, a 292/29. (XII.19.) Kormány rendelet 67. -ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi összesített költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány ezer forint felhalmozási célú hiány ezer forint. /2/ A rendelet 3.. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 21. évi költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány ezer forint, a felhalmozási célú hiány ezer forint. /3/ A rendelet 3.. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi költségvetését 782 ezer forint bevétellel, 791 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány. 2.. A rendelet 6.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 21. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait különkülön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: megnevezés helyi kisebbségi összesen önkormányzat - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: e 791 e e Ebből: - személyi juttatások előirányzata e 6 e e - munkaadót terhelő járulékok előirányzata e 6 e e - dologi kiadások előirányzata e 435 e e - speciális célú támogatások előirányzata e 29 e e

2 3.. /1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép. /5/ A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /7/ A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. /8/ A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. /9/ A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 21. költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Gergely polgármester Kántor János jegyző

3 3. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) Önkormányzati rendeletéhez. 5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege Bevételek 29.évi Megnevezés terv előirányzat I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja,) Megnevezés Kiadások ezer forintban 29.évi terv előirányzat Személyi juttatások II. Önkormányzatok sajátos műk.bev Munkaadókat terhelő járulék III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel Dologi, és egyéb folyó kiadás Speciális célú támogatások V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése, 4 Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési hitel kamata Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú Tartalékok értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú hitel hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Többlet

4 4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. (XII.15.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez Ezer forintban! Megnevezés 21. évre 211. évre 212. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 4 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

5 Megnevezés 21 évre 211. évre 212. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 2 %-a Fejlesztési célú támogatások 12 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási célú értékpapír értékesítés Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 6.6 Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen

6 6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. (XII. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. 12. számú melléklet Harsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. 1. Önkormányzati intézmények: Költségvetési létszámkeret Cím, alcím száma, megnevezés engedélyezett létszámkeret 1 Polgármesteri Hivatal 1 igazgatási tevékenység 9 fő 2 községgazdálkodási, település üzemeltetési feladatok 4 fő 3 egészségügyi feladatok 1,75 fő 2 Hunyadi M. Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda - pedagógus, óvodapedagógus 19,5 - technikai dolgozók 12,5 Létszám előirányzat összesen: 32 fő 46,75 fő 2. Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 34 fő (teljes munkaidős létszámra átszámítva)

7 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 3/A.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./ 21.( II.15..) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat 21.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirán elt yzatcsoport Polgármesteri Közhasznú, előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Előirányzat összesen nyzat Igazgatási Községgazdálkodá Egészségügyi Szociális Művelődési és közcélú szirozással Kisebbségi megnevezése Hivatal összesen Iskola Könyvtár ( ) tevékenység si feladatok feladatok gondoskodás sport feladatok munkavégzé megvalósuló ( ) Önkormányzat önkormányzat s projektek száma összesen B E V É T E L E K I 1 2 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele II Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési 1 támogatása III Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatás értékű bevételek Müködési célú Felhalmozási célú V VI Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl Felhalmozási pénzeszközátvétel 2 államháztartáson kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 2 felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VII 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú 2 Felhalmozási célú IX X Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú 1 hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele 3 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele

8 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

10 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

11 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

12 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

13 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

14 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

15 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

16 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

17 2/B Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 3/B.számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Előir ányz at XI Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és 3 egyéb folyó kiadások XII Kie mel t száma 1 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások Társadalom és szociálpolitikai 1/1 1/2 1/3 Községgaz dálkodási feladatok Igazgatási tevékeny. Egészségü gyi feladatok 1/4 1/5 1/6 1/7 1 Művelődési Közhaszn EUS tám. és sport ú, Projekt dás feladatok közcélú Szociális gondosko K I A D Á S O K Polgármesteri Hivatal összesen ( ) juttatások Iskola 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen ( ) XIII 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

18 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

19 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

20 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

21 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

22 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

23 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./21. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 28 évi tény 29 évi várható teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású tám fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék évi terv 1.5 Egyéb támogatás működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám előző évi költségvetési kiegészítések 116 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei osztalék és hozambevételek tartós részesedés értékesítése

24 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez IV. Támogatás értékű bevételek Működési központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől helyi önkormányzatoktól többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev Működési kölcsön visszatérülése 3 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X VIII. Finanszíozási bevételek Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

25 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratu hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez kiadási jogcímek évi tény 29. évi várható teljesítés 21. évi terv I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. 14 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok 7 21 Általános tartalék Céltartalék 7 21 működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék 7 21 VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 85 Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

28 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

29 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

30 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

31 5.számú melléklet a Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. Előirányzat (XII.15.) felhasználási önkormányzati ütemterv rendelethez 21. év adatok ezer forintban 11. számú melléklet Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/21.(II.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos m. bev Önkormányzatok költségvetési tám Támogatási értékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bev Kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok értékesítése Hitel Bevételi előir. összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szoc. juttat Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása tartalékok Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen:

32 5.számú melléklet a Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21. Előirányzat (XII.15.) felhasználási önkormányzati ütemterv rendelethez 21. év egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) adatok ezer forintban

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben