(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft."

Átírás

1 Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el: 1.. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. a az alábbiak szerint módosul: A Képviselőtestület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2012.évi költségvetésének a) nettósított kiadási főösszegét: ezer forintban, b) nettósított bevétel főösszegét: ezer forintban állapítja meg. c) a működési hiány összege ezer forint. A működési hiány finanszírozásának módja működési likvid hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A likvid hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. d) a felhalmozási hiány összege ezer forint. A felhalmozási hiány finanszírozásának módja felhalmozási hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A felhalmozási hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. e) az intézményfinanszírozás összege ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli. 2.. A Rendelet 6. a az alábbiak szerint módosul: (1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. (2) A nettósított működési kiadások előirányzata: ezer forint Ebből: a) Beruházási kiadások: ezer forint b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés: ezer forint c) Felhalmozási célú kötvények kamata: ezer forint d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés: ezer forint e) Felhalmozási tartalék : 0 forint (3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

2 Iktatószám: SZ/101/15/ (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a rendelet 1. számú melléklet lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe a rendelet 4. számú melléklete lép. 4.. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti. Szöllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: szeptember 10. Dr. Deák Erzsébet jegyző

3 Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként 1.sz. melléklet adatok eftban Eredeti előirányzat Módosítás I. Módosítás II. Módosított előirányzat Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Közhatalmi bevételek 11,900 11,900 11,900 11,900 Egyéb saját műkdöési bevételek 100, , , ,237 ÁFA bevételek visszatérülések 67,932 25,272 42,660 67,932 25,272 42,660 Kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHTn kívülről Intézmények müködési bevételei össz. 180, ,409 42, , ,409 42,660 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000 52,000 52,000 Telekadó 50,000 50,000 50,000 50,000 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 30,000 30,000 vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó 213, , , ,000 Pótlékok bírságok 8,000 8,000 8,000 8,000 Helyi adók összesen 353, , , ,000 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466, , , ,801 Gépjárműadó 100, , , ,000 Talajterhelési díj 1,000 1,000 1,000 1,000 Átengedett központi adók összesen 567, , , ,801 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920, , , ,801 Tárgyi eszközök értékesítése 161, , , ,063 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000 9,000 9,000 9,000 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHTn kívülről 10,448 10,448 10,448 10,448 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 180, , , ,511 Normatív állami támogatás 471, , , ,364 Központosított előirányzatok 3,932 3,932 3,932 3,932 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 99,294 99,294 ÖNHIKI 42,897 42,897 42,897 42,897 CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás 15,649 15,649 15,649 15,649 Központi költségvetési támogatás összesen 570, ,658 62,478 62, , ,136 Intézményfinanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,680,690 1,481, ,775 Működési célú támogatásértékű bevételek 29,915 29,915 29,915 29,915 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162, , , ,913 Támogatásértékű bevételek összesen 192,828 29, , ,828 29, ,913 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 2,444,176 2,082, ,688 2,506,654 2,144, ,688 Hitel felvétel 395, , ,094 62,478 62, , ,975 93,616 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen 395, , , , ,975 93,616 Bevételek mindösszesen 4,120,626 3,379, ,953 4,120,626 3,442, ,475 1,658,783

4 Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként 1.sz. melléklet adatok eftban Eredeti előirányzat Módosítás I. Módosítás II. Módosított előirányzat Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1= = = = Rendszeres személyi juttatások 673, , , ,114 Nem rendszeres személyi juttatások 81,411 81,411 81,411 81,411 Külső személyi juttatások 38,364 38,364 38,364 38,364 Személyi juttatások összesen 792, , , ,889 szociális hozzájárulási adó 203, , , ,443 Egészségügyi hozzájárulás 5,785 5,785 5,785 5,785 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. 209, , , ,228 Készlet beszerzések 92,669 92,669 92,669 92,669 Szolgáltatások 312, , , ,533 ÁFA kiadás 149, ,194 42, , ,194 42,660 Kiküldetés,reprezentció 7,675 7,675 7,675 7,675 Egyéb dologi kiadások 4,942 4,942 4,942 4,942 Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen 568, ,413 42, , ,013 42,660 Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések 17,150 17,150 17,150 17,150 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 45,698 17,898 27,800 Egyéb folyó kiadások 62,848 35,048 27,800 62,848 35,048 27,800 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,680,690 1,481, ,775 Támogatási célú működési kiadások 12,000 12, ,215 12,215 Támogatási célú felhalmozási kiadások Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12, ,215 12,215 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3,250 3,250 3,250 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3,250 3,250 3,250 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102, , , ,070 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása 1,706 1,706 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,798,010 1,599, ,775 1,921 1,921 1,799,931 1,601, ,775 Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 234, , ,960 60, , ,924 Beruházási kiadások ÁFA 63,306 63,306 16,458 16,458 79,764 79,764 Beruházási kiadások összesen 297, , ,418 77, , ,688 Hitelek kiadásai 282, ,860 96, , ,860 96,525 Tartalék 109,418 32,000 77,418 3,106 3,106 77,418 77,418 28,894 28,894 Finanszírozási kiadások összesen 391, , ,943 3,106 3,106 77,418 77, , ,754 96,525 Kiadások mindösszesen 4,120,626 3,379, , ,120,536 3,379, ,448

5 Pécel Város Önkormányzati Hivatalának évi elemi költségvetése 2. melléklet adatok eftban Eredeti előirányzat Módosítás I. Módosítás II. Módosított előirányzat Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Közhatalmi bevételek Egyéb saját műkdöési bevételek 28,959 28,959 28,959 28,959 ÁFA bevételek visszatérülések 50,074 7,414 42,660 50,074 7,414 42,660 Kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHTn kívülről Intézmények müködési bevételei össz. 79,033 36,373 42,660 79,033 36,373 42,660 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000 52,000 52,000 Telekadó 50,000 50,000 50,000 50,000 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 30,000 30,000 vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó 213, , , ,000 Pótlékok bírságok 8,000 8,000 8,000 8,000 Helyi adók összesen 353, , , ,000 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466, , , ,801 Gépjárműadó 100, , , ,000 Talajterhelési díj 1,000 1,000 1,000 1,000 Átengedett központi adók összesen 567, , , ,801 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920, , , ,801 Tárgyi eszközök értékesítése 161, , , ,063 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000 9,000 9,000 9,000 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHTn kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 170, , , ,063 Normatív állami támogatás 471, , , ,364 Központosított előirányzatok 3,932 3,932 3,932 3,932 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 99,294 99,294 ÖNHIKI 42,897 42,897 42,897 42,897 CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás 15,649 15,649 15,649 15,649 Központi költségvetési támogatás összesen 570, ,658 62,478 62, , ,136 Intézményfinanszírozás Működési célú támogatásértékű bevételek 4,000 4,000 4,000 4,000 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162, , , ,913 Támogatásértékű bevételek összesen 166,913 4, , ,913 4, ,913 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 737, , ,913 62,478 62, , , ,913 Hitel felvétel 395, , ,094 62,478 62, , ,975 93,616 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen 395, , ,094 62,478 62, , ,975 93,616 Bevételek mindösszesen 2,302,537 1,770, ,730 62,478 62,478 2,302,537 1,833, ,

6 Pécel Város Önkormányzati Hivatalának évi elemi költségvetése 2. melléklet adatok eftban Eredeti előirányzat Módosítás I. Módosítás II. Módosított előirányzat Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1= = = = Rendszeres személyi juttatások 9,668 9,668 9,668 9,668 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen 9,668 9,668 9,668 9,668 szociális hozzájárulási adó 3,861 3,861 3,861 3,861 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. 3,861 3,861 3,861 3,861 Készlet beszerzések 4,885 4,885 4,885 4,885 Szolgáltatások 131, , , ,405 ÁFA kiadás 79,663 37,003 42,660 79,663 37,003 42,660 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen 215, ,293 42, , ,293 42,660 Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,680,690 1,481, ,775 Támogatási célú működési kiadások Támogatási célú felhalmozási kiadások Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102, , , ,070 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,782,760 1,583, ,775 1,782,760 1,583, ,775 Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 228, , , ,579 Beruházási kiadások ÁFA 61,716 61,716 61,716 61,716 Beruházási kiadások összesen 290, , , ,295 Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 2,302,537 1,770, ,730 2,302,537 1,770, ,730

7 Pécel Város Polgármesteri Hivatalának évi elemi költségvetése 3. sz. melléklet adatok eftban Eredeti előirányzat Módosítás i. Módosítás ii. Módosított előirányzat Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Közhatalmi bevételek 11,900 11,900 11,900 11,900 Egyéb saját műkdöési bevételek 7,779 7,779 7,779 7,779 ÁFA bevételek visszatérülések 2,100 2,100 2,100 2,100 Kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHTn kívülről Intézmények müködési bevételei össz. 21,779 21,779 21,779 21,779 Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHTn kívülről 10,448 10,448 10,448 10,448 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 10,448 10,448 10,448 10,448 Normatív állami támogatás Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 886, , , , , ,521 Működési célú támogatásértékű bevételek 25,915 25,915 25,915 25,915 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 25,915 25,915 25,915 25,915 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 912, , , , , ,521 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 944, , , , , ,969

8 Pécel Város Polgármesteri Hivatalának évi elemi költségvetése 3. sz. melléklet adatok eftban Eredeti előirányzat Módosítás i. Módosítás ii. Módosított előirányzat Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1= = = = Rendszeres személyi juttatások 194, , , ,708 Nem rendszeres személyi juttatások 19,616 19,616 19,616 19,616 Külső személyi juttatások 27,733 27,733 27,733 27,733 Személyi juttatások összesen 242, , , ,057 szociális hozzájárulási adó 60,574 60,574 60,574 60,574 Egészségügyi hozzájárulás 3,739 3,739 3,739 3,739 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. 64,313 64,313 64,313 64,313 Készlet beszerzések 10,540 10,540 10,540 10,540 Szolgáltatások 120, , , ,804 ÁFA kiadás 33,532 33,532 33,532 33,532 Kiküldetés,reprezentció 6,250 6,250 6,250 6,250 Egyéb dologi kiadások 1,617 1,617 1,617 1,617 Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen 172, , , ,743 Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések 5,883 5,883 5,883 5,883 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 45,698 17,898 27,800 Egyéb folyó kiadások 51,581 23,781 27,800 51,581 23,781 27,800 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások 12,000 12, ,215 12,215 Támogatási célú felhalmozási kiadások Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12, ,215 12,215 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3,250 3,250 3,250 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3,250 3,250 3,250 Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása 1,706 1,706 1,706 1,706 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 15,250 15,250 1,921 1,921 17,171 17,171 Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 5,690 5, ,960 67,145 67,145 Beruházási kiadások ÁFA 1,536 1,536 16,458 17,994 17,994 Beruházási kiadások összesen 7,226 7, ,418 85,139 85,139 Hitelek kiadásai 282, ,860 96, , ,860 96,525 Tartalék 109,418 32,000 77,418 3,106 3,106 77,418 28,894 28,894 Finanszírozási kiadások összesen 391, , ,943 3,106 3,106 77, , ,754 96,525 Kiadások mindösszesen 944, , , , , ,464

9 Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett tartalékairól 4. sz. melléklet adatok eftban Önkomrányzati tartalékok évi eredeti előirányzat Módosítás I. Módosítás II évi módosított előirányzat polgármesteri keret 5,000 5,000 képviselő testületi keret 15,000 3,106 11,894 Működési célú általános tartalék összesen 20,000 3,106 16,894 Vis major tartalék 2,000 2,000 tartalék mezőőrség létrehozására 10,000 10,000 Működési célú céltartalék összesen 12,000 12,000 Felhalmozási célú általános tartalék összesen KEOP szennyvízpályázat önrésze 57,418 57,418 korábbi évről áthúzódó pályázatok vitás számláira képzett tartalék 20,000 20,000 Felhalmozási célú céltartalék összesen 77,418 77,418 Tartalékok összesen 109,418 3,106 28,894