3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép."

Átírás

1 Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosításáról Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.16) számú költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összesített évi költségvetését e Ft költségvetési bevétellel, és e Ft költségvetési kiadással fogadja el 2. A rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő lép: A Képviselő-testület az általános tartalék összegét ban állapítja meg 3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 4. A rendelet 7. -ban rögzített 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 5. A rendelet 8. -ban rögzített 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 6. A rendelet 9. -ban rögzített 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 7. A rendelet 10. -ban rögzített 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 8. A rendelet 11. -ban rögzített 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 9. A rendelet 12. -ban rögzített 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 10. A rendelet 13. -ban rögzített 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 11. A rendelet ban rögzített 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép

2 12. A rendelet 16. -ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 13. A rendelet 17. -ban rögzített 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 14. A rendelet 18. -ban rögzített 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 15. A rendelet 20. -ban rögzített 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 16. A rendelet 21. -ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 17. A rendelet 22. -ban rögzített 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Visegrád, április 18. Félegyházi András polgármester Dr. Szabó Attila aljegyző

3 1. számú melléklet B E V É T E L E K Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft Megnevezés. ei. ei Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási saját bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök viszzatérülése is igénybevétele SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Önk. költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú pénzeszközátadás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Kölcsönök nyújtása Felújítás Beruházások Beruházási célú pénzeszköz átadás Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú hitelek, nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Egyéb finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Függő, átfutó kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: m

4 Sorszám Visegrád Város Önkormányzata évi költségvetése Megnevezés Eredeti 2. számú melléklet ei.2 előirányzat ei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési kiadások összesen ) Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen ( )) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 17. Tárgyévi kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Önkormányzatt költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 29. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzatt költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 34. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 42. Tárgyévi bevételek összesen ( ))

5 Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi költségvetése 3. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat ei. ei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen ) Felújítás 10. Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen ( )) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése és nyújtása 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek 21. Támogatásértékű bevételek 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen ( ))

6 Fellegvár Óvoda Visegrád évi költségvetése 4. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat ei. ei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen ) Felújítás 10. Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen ( )) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek 21. Támogatásértékű bevételek 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen ( ))

7 Visegrád Városi Konyha évi költségvetése 5. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások 05. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen ) Felújítás 10. Beruházási kiadások 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) 12. Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen ( )) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek 22. Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen ( ))

8 Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár évi költségvetése 6. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat ei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 06. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 07. Ellátottak pénzbeni juttatásai 08. Működési kiadások összesen ) Felújítás 10. Beruházási kiadások 11. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen ( )) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzatt költségvetési támogatása 34. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen ( ))

9 Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése 7. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás 07. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai 09. Működési kiadások összesen ) Felújítás 11. Beruházási kiadások 12. Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési kiadások összzesen ( )) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Függő kiadások 18. Tárgyévi kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek összesen 20. Intézményi működési bevételek 21. Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről 23. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése 25. Pénzügyi befektetések bevételei 26. Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) 27. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 28. Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel 29. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről 30. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen 32. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzatt költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 35. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 36. Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 41. Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 42. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 43. Tárgyévi bevételek összesen ( ))

10 Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI számú melléklet Megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek és pénzeszközátvételek Irányító szervtől kapott támogatás Összesen Óvoda Konyha Művelődési ház Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Halmozott összesen Ebből intézményi átvétel Mindösszesen

11 9. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI Intézmények Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköszök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Összesen Önkormányzat ÖSSZESEN

12 Visegrád Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA számú melléklet Sorszám Megnevezés eredeti ei. 1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település üzemeltetés Beszámítás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen Óvodapedagógusok támogatása Óvodaműködtetési támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegyészítése Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz Egyes szociális ellátások támogatása (szociális étkezés) Könyvtári és művelődési feladatok támogatása NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb központosított előirányzatok KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN Egyéb működési célú központi támogatás KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a lakosságszám: 1815 fő

13 11. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Intézmények Személyi juttatás TB járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Társ.- szoc.politikai támogatások, ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Összesen Óvoda Konyha Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Halmozott összesen ebből : átadás intézményeknek Mindösszesen

14 12. számú melléklet Megnevezés Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen Beruházási Kiadások Immetareális javak vásárlása Ingatlan vásárlása, létesítése Földterület vásárlása 0 0 Gépek berendezések vásárlása Járművek vásárlása 0 0 Beruházások áfája Felújítási kiadások ingatlan felújítása felújítás áfa Felhalmozási kiadások összesen

15 Rendszeres pénzbeli ellátás: Visegrád Város Önkormányzata FOLYÓSÍTÁSOK, ELLÁTÁSOK számú melléklet 1. Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj normatív 2012/ Tartásdíj megelőlegezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított 6. támogatás: Busra Hungarica HPV oltás Eseti pénzbeli ellátás: Átmeneti segély Temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátás: Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.) Ellátások összesen:

16 Visegrád Város Önkormányzata MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS számú melléklet Megnevezés ei. ei.2 1. Ügyeleti szolgálat díja Kisebbségi Önkormányzat támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása VSE Pro Visegrád Kft Visegrádi Városfejlesztő Kft Pályázat kulturális alkotómunka támogatására Nyugdíjas Klub Kis-Duna Regionális TV támogatás Rendőrörs támogatása Körzeti megbízott támogatása Turisztikai Desztinációs Menedzsment Utcai homlokzatok felújítása Általános iskolai notebook vásárlásának támogatása Egyéb Képviselői tiszteletdíjak támogatási célra Kompok, révek pályázat támogatása Működési pénzeszközátadás összesen:

17 Visegrád Város Önkormányzata TARTALÉKOK számú melléklet ei. ei.2 Céltartalék évi elmaradt cafetéria Általános tartalék Összesen

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben