Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése"

Átírás

1 Óvoda eredeti Óvoda módos. Közösségi Ház és könyvtár eredeti 1. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (E Ft) Közösségi Ház és könyvtár módos. Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege melléklet a önkormányzati rendelethez

2 2. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez EREDETI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (E Ft) Óvoda eredeti könyvtár eredeti Hivatal eredeti Pilisszentkereszt K. eredeti MINDÖSSZESEN Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI Kapott támogatások összesen MÓDOSÍTOTT Óvoda eredeti könyvtár eredeti Hivatal eredeti Pilisszentkereszt K. eredeti MINDÖSSZESEN Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok 0 ÖNHIKI 0 Kapott támogatások összesen eredeti előirányzat módosított előirányzat Települési önkormányzatok működési támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodaműködtetés támogatása ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése hozzájárulás a pézbeli szociális ellátásokhoz egyes szociális, gyermekjóléti támogatása könyvtári, közművelődési, múzeumi támogatása központosított működési célú előirányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás egyéb működési központi támogatás Összesen: Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 32

3 Óvoda eredeti Óvoda módos. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft) könyvtár eredeti könyvtár módos. 3. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Egyéb saját működési bevétel ebből: i vagyon bérbeadásából származó bevétel Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Működési célú áfa bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- kamatbevételek összesen ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Intézményi működési bevételek

4 Óvoda eredeti TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (E Ft) Óvoda könyvtár eredeti módos. könyvtár módos. 4. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. ok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől 0 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szerveiktől Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel közponi kezelésű előirányzattól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 Óvoda eredeti Közösségi Ház Óvoda és könyvtár módos. eredeti ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (E Ft) könyvtár módos. 5. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (Klastrom Fesztivál) Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 Óvoda eredeti Óvoda módos. könyvtár eredeti KÖZHATALMI BEVÉTELEK (E Ft) könyvtár módos. 6. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó oknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből: Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság Bírságbevétek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek

7 Óvoda eredeti Óvoda módos. könyvtár eredeti FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft) könyvtár módos. 7. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Felhalmozási bevételek

8 Óvoda eredeti Óvoda könyvtár eredeti módos. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (E Ft) könyvtár módos. 8. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Átadott pénzeszköz Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

9 BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK CÉLONKÉNT (E Ft) 9. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Közösségi Ház Óvoda eredeti Óvoda és könyvtár könyvtár módos. Hivatal Hivatal módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. módos. eredeti eredeti eredeti módos. Óvoda vizesblokk átépítése Felújítások nettó Felújítások ÁFA Felújítások összesen (ÁFA-val) közterületek fejlesztése, járdaépítés Fő út (temetőig) program vásárlás- e-kata Fűkasza vásárlás Laptop vásárlás Beruházások nettó Beruházások ÁFA Beruházások összesen (ÁFA-val) nettó ÁFA bruttó Fűkasza vásárlás program vásárlás- e-kata közterületek fejlesztése, járdaépítés Fő út (temetőig) Beruházások összesen: Óvoda vizesblokk átépítése Felújítások összesen: Mindösszesen:

10 Közösségi Ház és könyvtár eredeti 10. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez könyvtár módos. TARTALÉKOK (E Ft) Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Céltartalékok felhalmozási célú E-star kiváltása Felhalmozási célú céltartalék összesen: Közösségi Ház és könyvtár eredeti könyvtár módos. Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Céltartalékok Civil alap Idegenforgalmi alap Pilisi zöldút Talajterhelési díj Működési célú céltartalék összesen: Közösségi Ház és könyvtár eredeti könyvtár módos. Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Általános tartalékok 0 felhalmozási célú 0 működési célú Általános tartalék összesen:

11 11. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez A HELYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (E Ft) ÖSSZESEN évi tény ÖSSZESEN évi eredeti ei. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN ei. módosított ei. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 25 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

12 12. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez többéves kihatással járó előirányzatai éves bontásban TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK (E Ft) Feladat e Összes kiadás évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Hiteltörlesztés Hiteltörlesztés Hiteltörlesztés Hiteltörlesztés Összesen Mindösszesen tőke kamat tőke kamat 276 tőke kamat 416 tőke kamat tőke kamat

13 13. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK (E Ft) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%- át. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a további évek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek NEM TERVEZ futamidő kezdete további évek Összesen:

14 14. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (E Ft) január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 államháztartáson belülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 államháztartáson belülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 0 államháztartáson belülre 0 Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 államháztartáson kívülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 államháztartáson kívülre 0 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó 0 befizetése 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 0 államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 államháztartáson kívülre 0 Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 14. melléklet a önkormányzati rendelethez

15 15. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK (E Ft) EU Projekt e: NINCS Bevételek ÉV ÉV ÉV Következő évek Összesen EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások ÉV ÉV ÉV Következő évek Összesen személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen EU Projekt e: Bevételek ÉV ÉV ÉV Következő évek Összesen EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások ÉV ÉV ÉV Következő évek Összesen személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

16 16. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez EREDETI Óvoda eredeti Közösségi Ház és könyvtár eredeti Hivatal eredeti eredeti ÖSSZESEN fizikai állomány közalkalmazott 5 szakmai állomány közalkalmazott fizikai állomány köztisztviselő 0 szakmai állomány köztisztviselő fizikai állomány MT szakmai állomány MT 0 közfoglalkoztatás Összesen: MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (E Ft) Óvoda Közösségi ház Önkormányz ati előirányzato k Hivatal ÖSSZESEN fizikai állomány közalkalmazott 5 szakmai állomány közalkalmazott fizikai állomány köztisztviselő 0 szakmai állomány köztisztviselő fizikai állomány MT szakmai állomány MT 0 közfoglalkoztatás 1 10 Összesen:

17 17. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez TÁRSADALOM-ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK (E Ft) Közösségi Ház és könyvtár könyvtár eredeti módos. Polgármester Hivatal eredeti i Hivatal módos. Pilisszentkeres zt K. eredeti Pilisszentker eszt K. Önkormányz at módos. ÖNKORMÁNY ZAT ÖSSZESEN eredeti ÖNKORMÁN YZAT ÖSSZESEN módos. Aktív koruak ellátása szoc. segély Aktív koruak ellátása FHT lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély köztemetés közgyógyellátás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hulladékszállítási díj kedvezmény BURSA ösztöndíj foglalk. Helyettesítő támogatás közgyógyellátás rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás normatív Mindösszesen

18 18. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (E Ft) eredeti ei. módosított ei. Központi, irányítószervi működési célú támogatás Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Központi, irányítószervi működési célú támogatás Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN: Központi, irányítószervi működési célú támogatás Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás ÓVODA ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN

19 19. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivatkozás Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó Gépjárműadó Építményadó m2-ig mentes Telekadó Adókedvezmények összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivatkozás Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivatkozás Térítési díj kedveznények összesen Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivatkozás Bérleti díj kedveznények összesen egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivatkozás Egyéb kölcsön elengedése egyéb követelések elengedése Egyéb kedvezmények összesen MINDÖSSZESEN:

20 Óvoda eredeti Óvoda módos. Közösségi Ház és könyvtár eredeti TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK (E Ft) könyvtár módos. 20. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

21 Óvoda módos. Óvoda eredeti FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (E Ft) Közösségi Ház és könyvtár eredeti könyvtár módos. 21. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez Hivatal eredeti Hivatal módos. eredeti módos. ÖSSZESEN eredeti ÖSSZESEN módos. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése Finanszírozási kiadások összesen Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányítószervi működési célú támogatás Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása,értékesítése Finanszírozási bevételek összesen

22 22. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-I ELŐIRÁNYZATOK (E Ft) kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) saját előirányzatai ÖSSZESEN eredeti kötelező önként vállalt állami (államigazga saját előirányzatai tási) ÖSSZESEN módos Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Lakástámogatás 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú céltartalék 0 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 22. melléklet a önkormányzati rendelethez i ei.

23 23. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-POLGÁRMESTERI HIVATAL (E Ft) kötelező önként vállalt állami Hivatal (államigazgat ÖSSZESEN ási) eredeti kötelező önként vállalt állami (államigazga Hivatal tási) ÖSSZESEN módos. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege melléklet a önkormányzati rendelethez Polg. Hivatal

24 24. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (E Ft) kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) könyvtár ÖSSZESEN eredeti kötelező önként vállalt állami (államigazga tási) Közösségi Ház és könyvtár ÖSSZESEN módos. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 24. melléklet a önkormányzati rendelethez Közösségi Ház

25 25. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA (E Ft) kötelező önként vállalt állami Óvoda (államigazgatás ÖSSZESEN i) eredeti kötelező önként vállalt állami Óvoda (államigazgatás ÖSSZESEN i) módos. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek mindösszesen Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 25. melléklet a önkormányzati rendelethez SZ.N. Óvoda

2013 PMINFO - II. negyedév

2013 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 680978 1251 01 0013 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel 3 1 1 4 8 7 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a.../218. (...) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban Pácin Község Önkormányzata 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1 melléklet az 1/2015 (II 26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzata B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

1 1. 2 2. 3 2.1. 4 2.2. 5 2.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 13 980 Helyi adók 10 800 önként vállalt, önkormányzati Illetékek Átengedett központi adók 2 400 kötelező, önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.) rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(II.23.) határozata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben