Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz."

Átírás

1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Bevételi jogcím évi eredeti évi eredeti I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Igazatási szolgáltatási díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek: Gépjármű adó Helyi adók és adójellegű bevételek Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Adópótlék, adóbírság Bírság bevételek Környzetvédelmi bírság Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti díj ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Működési célú támogatások államháztartások belülről III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) A települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, átevett pénzeszköz Központi költségvetésből átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra) V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immaeriális javak értékesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek (9.1) Termőföld értékesítése VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír, kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír, kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Központi, irányítószervi támogatás Függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Kiadási jogcím évi eredeti évi eredeti I. Működési költségvetési kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ből - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célútámogatásértékű kiadások - Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb 9. civilszervezetnek Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finnanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finnanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormánzati hozzájárulásának kiadásai Felhalmozási célú külcsön visszafizetése és nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsönök felvétele és törlesztése IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú kiadások ( ) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányító szervi támogatás folyósítása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-működési bevételek ) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 4. sz. táblázat Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

3 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 2. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK Bevételi jogcím évi eredeti évi eredeti I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Igazatási szolgáltatási díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek: Gépjármű adó Helyi adók és adójellegű bevételek Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Adópótlék, adóbírság Bírság bevételek Környzetvédelmi bírság Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti díj ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Működési célú támogatások államháztartások belülről III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) A települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, átevett pénzeszköz Központi költségvetésből átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra) V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immaeriális javak értékesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek (9.1) Termőföld értékesítése VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír, kibocsátása, értékesítése - -

4 Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír, kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K Kiadási jogcím évi eredeti évi eredeti I. Működési költségvetési kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ből - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célútámogatásértékű kiadások - Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb 9. civilszervezetnek Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finnanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finnanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormánzati hozzájárulásának kiadásai Felhalmozási célú külcsön visszafizetése és nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsönök felvétele és törlesztése IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú kiadások ( ) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányító szervi támogatás folyósítása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

5 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 3. sz. melléklete I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. sz. melléklet /1. sz. táblázat Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti évi eredeti Megnevezés évi eredeti évi eredeti Dologi kiadások E F 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzat működési célú költségetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, 4. visszatérülések Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű bevételek Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk.célú pénzm.igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9. Előző évi váll.maradv.igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 10. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön 13. Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása 14. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 16. Központi irányató szervi támogatás folyósítása Finanszírozási célú bevételek (8+ +18) Finanszírozási célú kiadások (8+ +18) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19) KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)

6 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. melléklet/ 2. sz. táblázat Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti évi eredeti Megnevezés évi eredeti évi eredeti D E F Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatások 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek 5. Egyéb központi támogatás kiadásai - 6. Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 7. Termőföld értékesítése Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása LEADER pályázat, csatornapályázat 8. bevétele - Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül 10. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 11. Költségvetési bevételek összesen: - Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh..célú pénzm.igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása 18. Finanszírozási célú bevételek ( ) - Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és 6

7 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 4. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Megnevezés Évek Összesen: D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

8 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 5. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek eredeti eredeti 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Adópótlék, adóbírság Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek öszesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

9 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 6. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi eredeti év D E=(B-D) 1. Érdekeltségi hozzájárulás (csatorna) Fogorvosi rendelő felújítása, fogorvosi szék Nyílászárók: hivatal, gondozási, háziorvos Hivatal festése, függöny, karnis beszerzés Iskola világítás Ravatalozó felújítása Buszmegálló Vízkár elhárítási terv Össszesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

10 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 7. sz. melléklete Európai uniós támogatásal megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Ezer forintban! D E Források Összesen: Források összesen: - Kiadások, költségek Összesen: Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: - Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás év Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

11 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 8. sz. melléklete Sorszá m Előszállás Nagyközség Önkormányzat l működési kiadásai kormányzati funkció- és önként vállalt feladatonként Kormányzati funkció Személyi juttatás Munkaadót terhetlő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék Szociális kiadások Összesen: D E F G H I 1. Település vizellátás Közutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyelet Család- és nővédelmi sz Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Egyéb önkormányzati segélyek Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Civilszervezetek támogatása Intézmény finanszírozás Közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenység Sportintézmény fenntartása Köztemető fenntartás Működési kiadások összesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

12 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 9. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Támogatott szervezet neve Támogatás célja évi eredeti 1. NÉ-KÁ-Med Bt. működési hozzájárulás Fejér megyei települések tagdíja működési hozzájárulás Közép-dunántúli Hulladékg. működési hozzájárulás Baracsi társulás működési hozzájárulás Vizitársulat működési hozzájárulás Civilszervezetek működési hozzájárulás Működési célú pénzeszközátadás összesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

13 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 10. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés év év év D 1 Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Közhatalmi bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+ 7) Működési célú előző évi pénzmradvány igénybevétele Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele 11 Működési célú likvid hitelek felvétele 12 Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, 13 értékesítése 14 Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen ( ) Működési célú bevételek összesen (8+14) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzmaradvány átadás 22 Kamat kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 25 Tartalékok Működési célú költségvetési kiadások összesen ( ) Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 28 Működési célú likvid hitelek törlesztése I. Működési célú bevételek és kiadások 29 Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 30 vásárlása 31 Finanszírozási célú műveletek kiadás összesen ( ) Működési célú kiadások összesen (25+30)

14 33. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 34. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 35. Fejlesztési célú támogatások 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Megnevezés év év év D 37. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 39. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 40. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 41. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 42. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44. Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele 45. Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele 46. Felhalmozáci célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, 47. értékesítése 48. Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen ( ) Felhalmozási célú bevételek összesen (42+48) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés, 52. pü.befektetés 53. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 54. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 55. Felhalmozási célú kamatkiadás 56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 57. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ( ) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 59. Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 60. Felhalmozási c. hosszú lej.hitelek,kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 61. vásárlása 62. Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen ( ) Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48) KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62) Megnevezés év év év D MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)- (30+61) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

15 Sorszá m Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 11. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Kötelezettség jogcíme Köt.váll.éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen D E F G H=(D+..+G) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) 2. Működési hitel Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5. Fejlesztési hitel 6. Kamatmentes kölcsönök 7. Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

16 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 12. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási terv évre sor-szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: D E F G H I J K L M N 1. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek - 4. Támogatások, hozzájárulások bevételei Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek 7. Kölcsönök 8. M.c.pénzeszközátvétel 9. Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: D E F G H I J K L M N 12. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mc.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Pénzmaradvány átadás - Lakosságnak juttatott tám,.szociális rászorultság 17. jellegű tám Tartalékok Hitelek kamatai B E V É T E L E K K I A D Á S O K 20. Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen: Egyenleg dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

17 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 13. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzatának évi működési célú költségvetési támogatása Jogcím Mennyiségi egység Mutatószám Összesen D 1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása fő 6, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő Kiegészítő támogatás fő lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 120, Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása köbméter 100, Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 7, Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 8 8. hónapra fő 4, Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 6, Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása hónapra fő 4, Óvodaped.támogatása pótlólagos fő 6, Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő 73, Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő 63, Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből 14. adódó fő 3, Pénzbeli és szociális juttatások fő Szociális étkeztetés fő 50, Házi segítségnyújtás fő 10, Gyermekétkeztetés támogatása dolgozók bér támogatása fő 4, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Könyvtári, közművelődési és múzemumi feladatok 20. támogatása 21. Összesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

18 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 14. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete Megnevezés évi nyitó létszám (fő) évi engedélyezett létszámkeret (fő ) 1. Város és Községgazdálkodás Óvodakonyha Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Művelődési ház, könyvtár Közfoglalkoztatottak Létszámkeret mindösszesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

19 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 15. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott évi közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. ebből: építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Talajterhelési díj 17. Bírság, késedelmi pótlék elengedés Összesen: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

20 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 16. sz. melléklete Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt onként Sorszá m Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti évi eredeti I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel III. Felhalmozási célú bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A B D C I. Működési költségvetési kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finnanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsönök felvétele és törlesztése Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben