Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok"

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás 7 Elszámolásból származó bevételek 8 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 24 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 32 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 34 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 37 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 43 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 44 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 48 Ingatlanok értékesítése 49 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 50 Részesedésekből származó pénzügyi bevételek 51 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 54 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 74 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 76 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 77 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 Külföldi értékpapírok kibocsátása 79 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 10 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 30 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 48 Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 56 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 58 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

3 1/1. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzat évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok működési támogatása Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés Ebből:Kommunális adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 6 Tartalékok Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési működési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen 0 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Beruházások Kommunális adó Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés 0 6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 0 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

4 2/1.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzata évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1 1. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás 0 7 Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei 0 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 24 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 0 28 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 30 Kamatbevételek 0 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 32 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 0 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 37 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 43 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 44 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 45 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 48 Ingatlanok értékesítése 0 49 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 50 Részesedésekből származó pénzügyi bevételek 0 51 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 54 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 0 57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 74 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 76 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 77 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 Külföldi értékpapírok kibocsátása 79 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 58 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

6 2/2.sz.melléklet Tolnai Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak 0 13 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 15 Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások 0 13 Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

7 2/3.sz.melléklet Tolnai Intézményműködtető Központ évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele 39 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 40 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

8 2/4.sz.melléklet Wosinsky Mór Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

9 2/5.sz.melléklet Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 0 11 Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak 0 13 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 14 Általános forgalmi adó visszatérítése 15 Kamatbevételek 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

10 3.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 1 Tanuszoda kisérő beruházási elemei Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.) Közvilágítás tervezés (tender + kiviteli) Közvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db) Előző évről áthúzódó beruházások összesen: Beruházások 10 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök PH 0 12 Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK Kisértékű tárgyi eszközök WMO Kisértékű tárgyi eszközök TIK 0 15 Takarítógép TIK Tolna, Szamos utca útépítés Beruházások összesen: Előző évről áthúzódó felújítások: Felújítások 22 Alkotmány utcai orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés Aprajafalva Óvoda épület energetikai rekonstrukciója (Tolna, Alkotmány utca 2893/93 hrsz.) Felújítások összesen: Beruházások önkormányzat összesen: Felújítások önkormányzat összesen: Önkormányzat összesen:

11 Tolna Város Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban 4.sz.melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként után Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvény visszaváltás és kamatfizetés Beruházás célonként Tanuszoda kisérő beruházási elemei Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.) Közvilágítás tervezés (tender + kiviteli) Közvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db) Felújítás feladatonként

12 5. melléklet Tolna Város Önkormányzat Bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Saját bevételek összesen

13 6.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Kötvény :

14 7.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételi előirányzatok Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzatok 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen:

15 8.sz.melléklet Tolna Várös Önkormányzat által évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Helység bérleti díj Nyújtott kölcsön /működési/ 7. Nyújtott kölcsön /felhalmozási/ :

16 9. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások Természetben nyújtott szociális ellátás Köztemetés Települési támogatások Rendívüli támogatás Gyermekek részére Temetési célra Lakhatási célra Gyógyszervásárlásra Ápolás céljára Ellátások összesen:

17 10. sz melléklet Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól év Megnevezés Előirányzat TOP TL (Kossuth utca fejlesztése) ÖSSZESEN:

18 11. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve évekre I. Működési bevételek és kiadások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Ebből:Kommunális adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési működési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Működési célú finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási bevételek és kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kommunális adó Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

19 1 Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre Önkormányzati Tűzoltóság évi áthúzódó Családi bölcsödei szolgáltatást igénybevevők támogatása Polgárőrség Önkormányzati Tűzoltóság évi Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadás 0 12 CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat áthúzódó/ Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2017./ Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre Végleges pénzeszközátadás összesen:

20 Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat évi Tartalékainak összegéről Tartalékok megnevezése évi terv Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret /bármely célra/ Polgármesteri keret /önkormányzati végrehajtására/ Sportegyesületek támogatása (támogatás és fenntartás) Gyermek és tömegsport támogatás Közművelődési pályázatokra Felhalmozási célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztések TOP TL (Kossuth utca fejlesztése) :

21 Hónap január február március április május június július augusztus szeptember okltóber november december Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve Adat Nyitó Előirányzat Záró Hitel Korrigált záró jellege pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány Felvétel Törlesztés Egyenleg egyenleg Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére)

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez (a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését:

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/207 (II 23) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 206 évi költségvetéséről szóló 2/206 (II25) Önkormányzati Rendelete módosításáról Bükkszentkereszt

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a.../218. (...) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 3/2015. 4/2016. (II.27.) (II.26.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 3/2016. (III.8.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 3/2016. (III.8.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 3/2016. (III.8.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) rendelete (B1) az önkormányzat évi költségvetéséről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) rendelete (B1) az önkormányzat évi költségvetéséről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) rendelete (B1) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben