Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege"

Átírás

1 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / I. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) ,7% 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,0% 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása ,7% 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása ,4% 1.4. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása ,3% 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2,1,+, ) ,6% 2.1. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ,6% ből EU-s támogatás ,6% 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,3% 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,5% 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 25( ,0% ből EU-s támogatás ,0% 4. Közhatalmi bevételek ( ) ,5% 4.1. Helyi adók ( ) ,8% Vagyoni típusú adók ,0% Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,6% 4.2. Gépjárműadó ,3% 4.3. Egyéb áruhasználatí és szolgáltatási adók ,0% 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek ,0% 5. Működési bevételek ( ) ,9% 5.1. Készletértékesítés ellenértéke ,8% 5.2. Szolgáltatások ellenértéke ,6% 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek ,2% 5.5. Ellátási díjak ,6% 5 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó ,5% 5.7. Altalános forgalmi adó visszatérítése ,0% 5.8. Kamatbevételek ,9% 5.9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek % 6. Felhalmozási bevételek ( ) ,2% 6.1. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése ,2% 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,0% 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről ,0% 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) ,4% 8.1 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről % 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,7% ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,9% 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratit hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáram hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) ,6% Előző év költségvetési maradványának igénybevétele I ,6% Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügvletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,6% 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) ,7%

2 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímei. / Működési költségvetés kiadásai ( ) ,4% 1.1. Személyi juttatások ,5% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3% 1.3. Dologi kiadások ,5% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások ,6% az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre ,8% Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre ,9% Árkiegészítések, ártámogatások , - Kamattámogatások " - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,5% 2. Kclhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,0% 2.1. Beruházások ,4% bői EU-s forrásból megvalósuló beruházás ,0% 2.3. Felújítások ,9% ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ,1% ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre ,5% Lakástámogatás ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,7% 3. Tartalékok ( ) ,1% 3.1. Általános tartalék ,9% 3.2. Céltartalék ,6% 4. KOI.I SLCn L I LM KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,2% 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) ,0% 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ,0% 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Evén belüli / Evén túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízmg kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0% 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.) II 4ln 1.2" ,7% KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) ,3% 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) ,3% [Tájékoztatásul: Létszám (fő) - Költségvetési szervek összesen ,5 \ 202,8 102,2%

3 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás 0 0 Tartalékok: 7. Működési bevételek Közmű-és energetikai céltartalék Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék Önkormányzat általános működési tartaléka Környezetvédelmi Alap tartalék Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) 0 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) 0 0 Likviditási célú hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek 0 0 Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 0 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Értékpapírok bevételei 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltóbevételek 0 0 Váltókiadások Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyielek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) 0 0 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-t-.,.+22.) BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet:

4 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások bői EU-s támogatás ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás >. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok: 7. Lakásalap tartalék Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) / / Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése 0 0 Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek 0 0 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 0 0 Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Pénzügyi lizing kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - -

5 : 1.0. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ös szevont mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási f iladat szerinti bontásban Sorszám Bevételi jogcím Kötelező lelíiílal Önként vállalt \ll.nni ' i/'! 11. ' összesen Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása , Önkormányzatok kulturális ainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei , 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) ,1.1 - Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,1, Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről ,2, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről ,3, Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ,4, 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszít lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 o Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1 7)

6 2. sz táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 1.0. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez KOldvzö futadat Önként vállak Államigazga-tási Mailül Ezer forintban l évi tervezett összesen Működési költségvetés kiadásai (II ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működést célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások bői - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Altalános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörles/.tés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú Intelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstáriegyek beváltása Eveu belüli / Evén túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízüig kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Váltókiadások (1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) I) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)

7 1.1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! évi évi Száma Kiemelt, megnevezése eredeti tervezett Bevételek évi tervezett / évi eredeti 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( ) ,7% II Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9711«0 0.0% 1.2. Onkormánvzalok egyes köznevelési ainak támogatása % 1.3. Önkormányzatok szociális es gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása ,4% 1.4. Önkormány zalok kulturális ainak támogatása % 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások!) Elszámolás! 1..: s/.iim.i/o beveleiek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( *.2.5.) % 2.1. Elvonásokcs befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú v isszalérílcndö támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 1) 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 63 2X ,6% ből bu-s támogatás ,1% 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) % 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 10( % 3.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszalcrilcndő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1! 3(H) 001) ből EU-s lámogatás Közhatalmi bevételek (4.I ) ,5% 4.1 Helyiack* ( ) ,8% Vagyoni típusú adók ,0% Ertékcsílési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,6% 4.2. Gépjárműadó % 4.3. Egyéb áriihasználali és szolgáltatást adók % 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 32 1) % 5. Működési bevételek (S.I ) ,7% 5.1 kes/lelenekesiies elleneiteké , Szolgáltatások ellenértéke ,3, Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 IK Tulajdonosi bevételek % 55. Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó ( Altalános forgalmi adó visszatérítése 0 () 5 8 Kamatbevételek % 5.9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosiló által Fizetett kártérítés II o 5.1 1, Egyéb működési bevételek % 6. Felhalmozási bevételek (6.I ) ,2% 6.1. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése ,2% 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések crlckcsilcsc Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétetek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,0% 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 0 0 7,2 Működési célú visszálérilcndő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kiv ülröl 12 " %. 7.3, Egyéb működési celti átvett pénzeszköz 1) 1) ból EU-s lámogalás (közvetlen) " 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) ,4% 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kiv iilrol 0 0 a: Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről J 76,2% 8 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,7% S ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+8) tosjrre. 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.! ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 () Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. <... t 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása ,3 Befcklelési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) ,6"/ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele % Elözö év v állalkozási maradv ánv ának igém bevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 ( 13.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Belelek megszüntetése Külföldi Finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz, nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) % 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) %

8 1.1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat megnevezése Száma Összes bevétel, kiadás Kiemelt, megnevezése évi eredeti évi tervezett Kiadások évi tervezett / évi eredeti 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,8% 1.1. Személyi juttatások ,9% i: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % 1.3. Doloci kiadások KOK K % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai % 1.5 Egyéb működési célú kiadások K ,6% 1 (i - az 1.5-böl: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések 0! 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülié (1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belliire Visszalcrilcndő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre o Egy eb működési célú támogatások AH-n belülre ,6% Tájékoz-tatásul: - az böl: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 2014-ben ben 7.3. pontban ,0% Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülrc Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny tiltása ÁH-n kiv ölre ,9% Árkiegészítések, ártámogatások 0 ( Kamatlámogatások 0 o Egvéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,5% 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,5% : i Beruházások K % ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás ,0% 2.3. Felújítások % ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egvéb felhalmozási kiadások % ből - Garancia- és kezcsségv állalásból kifizetés AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülrc Visszatérítendő támogatások, kölcsönök n\ uilasa AH-n kívülre ,5% Lakástámogatás ,0% Egvéb felhalmozási célú támogatások allamliaztaruison kívülre % 3. Tartalékok ( ) ,1% 3.1. Altalános tartalék %.7.2. Céltartalék % 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) W% 5. Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre ( ) ,0% 5.1. Hosszú lejáram hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vallalkozasnak ,0% 5.2. Likvidilási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejaratü Intelek, kölcsönök törlesztése pénziigvi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli / Éven túli lejárati) belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kölvcnvek bevallása Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irám íló szerv i támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzűe% 1 lizine kiadásai 0 0 S. Külföldi finanszírozás kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. ( ) % 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ,7%

9 melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat Összes bevétele, összes kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási szerinti megnevezése bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban) évi Száma Kiemelt, megnevezése Kötelező Önként vállalt Államlgazga-tási tervezett összesen Bevételek 1. Önkm m.iiiw.iiok működési támogatásai (l.l.i ) Helyi önkormányzatok működésének altalános támogatása önkormányzatok egyes koznev elesi ainak támogatása önkormányzatok s/ociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása Önkormányzatok kulturális ainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 0 II a 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei bői EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ) 70 83( Felhalmozási célú garancia- és kezessegv állalasbol megtérülések :: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ( bői EU-S támogatás Közhatalmi bevételek (4.I ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók ) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ! Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhalalmi bevételek :5. Működési bevételek ( ) Készlelérlékesílés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ( Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Alialános forgalmi adó visszatérítése ,8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító állal fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) tmmaleriális javak értékesítése Ingallanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ( , Részesedések értékesítése 1) 0 I) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1) ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalni célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről Felhalni célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz. 95 0( ból EU-s támogatás (közvetlen) [ 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) S0 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feh étele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól , Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök' felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( ) III, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11 0 ( , Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 ( Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 ( Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.L+^12^2_^ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igémbe\étele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Váltébevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) mwb o BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) II,:,

10 Megnevezés melléklet a /20I5. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Feladat Összes bevétele, összes kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási szerinti megnevezése bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban) Száma Kiemelt, megnevezése Kötelező Önként vállalt Állani hjazgu-tás évi tervezett összesen Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1. H ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1,5-böl - Elözö évi elszámolásból származó befizetések Tőrvényi előíráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n betűire Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre Egvéb működési célú lamogaiások AH-n belülre , - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre ,15. - Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egvéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre , - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre ,12, - Lakástámogatás Egvéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tanalék feltanalek S97.un KÖLTSÉCVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (112ti) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) ,1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása ,2 Kincstárjegyek beváltása Even belüli / Even túli lejárarú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása í; Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása ,2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás ,4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai o Külföldi finanszírozás kiadásai , Váltókiadások : 10. i ; FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) S ii. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.) Tájékoztatásul: Létszám (fő) - Költségvetési szervek összesen 1 182,8 20,0 0 I 202,8

11 1.1./A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül) Ezer forintban! sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / évi erederi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,0% 3. Önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása ,7% 4. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési ainak támogatása ,4% 5. Önkormányzatok kulturális ainak támogatása % 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai ( ) ,7% 9. Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei (2014. évi pénzmaradvány része) Elvonások és befizetések bevételei (=9.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (=14.) Központi kezelésű tól működési célú támogatások bevételei 17. ÁROP-3.A ,0% 18. TÁMOP "Jobb velünk a világ 2013" ,5% Fejezeti kezelésű tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 19. miatt működési célú támogatások bevételei ( ) ,1% 20. KAB-KEF pályázat 21. Egyéb fejezeti kezelésű tól működési célú támogatások bevételei Fejezeti kezelésű tól működési célú támogatások bevételei ( ) ,1% 23. Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi okhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 100,0% 25. Ágazati pótlék támogatása ,2% 26. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( ) 16,9% ,6% 27. Működési támogatások ( ) ,7% 28. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 29. Építményadó ,0% 30. Telekadó ,0% 31. Vagvoni típusú hely adók ( ) ,0% 32. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,6% 33. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó ,3% 34. Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj ,0% 35. Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.) ,0% 36. Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság ,5% 38. Természetvédelmi bírság Eljárási illeték és Építésügyi bírság Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok Egyéb bírság % 42. Helyi adópótlék, adóbírság Egyéb helyi közhatalmi bevételek F.gvéb hclvi közhatalmi bevételek ( ) ,0% 45. Közhatalmi bevételek ( ) ,5%

12 1.1./A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül) Ezer forintban! sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / évi ereden* MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47. Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek ,6% 51. Önkormányzati vagyon bérleti és lizing díjbevétele ,0% 52. Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei ( ) ,1% 53. Altalános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,7% 55. Egyéb működési bevételek ,2% 56. Működési bevételek ( S.) ,7% 57. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú 58. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése ,0% 59. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.) ,0% 60. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( ) % 62. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 63. Felhalmozási célú központosított támogatások ,2% 64. Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja" ,0% 65. UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó Egyéb felhalmozási célú támogatás ( ) ,0% 67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ( ) ,5% 68. Fejezeti kezelésű tól felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+Ó8.) 70. Immateriális javak értékesítése ,3% 71. Lakótelkek értékesítése ,0% 72. Egyéb célú telkek értékesítése Telkek értékesítése ( ) ,0% 74 Lakóépület (lakás) értékesítése ,2% 75. Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek ,1% 76. Épületek értékesítése ( ) ,6% 77. Egyéb építmények értékesítése Ingatlanok értékesítése (73.-t ) ,2% 79. Informatikai eszközök értékesítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése Jármű értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ( ) Részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek ( ) ,2% 85. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=78.) ,2% ,2% 88/A. Egyéb nem pénzugyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0% 89. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.) ,7% 90. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) ,4% Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen ( ) Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0% Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás ,6%

13 2. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szervek összesen Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező Államigazgatási évi tervezett / felállni évi eredeti Bevételek 1. Működési bevételek (I.I ) ,3% l.l. Készletértékesítés ellenértéke ,8% 1.2. Szolgáltatások ellenértéke ,1% 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ,0% 1.5. Ellátási dijak ,6% 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó ,5% 1 7. Általános forgalmi adó bevétel ,0%, 1.8. Kamatbevételek ,5% 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése ,2, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,2% 3.1. Elvonások és befizetések bevételei Egvéb működési célú támogatás államháztartáson belülről ,2% ebből EU támogatás ,6% 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,0% ebből EU támogatás ,0% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök IV. Közhatalmi bevételek Költségvetési bevételek összesen (I ) ,5% 9. VI. Finanszírozási bevételek ( ) ,0%, 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ,0% 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) ,8% Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,4% 1.1. Személyi juttatások ,0% 1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% 1 3. Dologi kiadások ,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,4% 2.1 Beruházások ,3%, 2 2 Felújítások ,0% 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbői EU-s forrásból tani ineuviilosulo programok, projektek kiadásai ,0% 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,8% Létszám (fő) ,2%

14 2.1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 01 Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező Alluni ig.l/g.ll.lvl Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.4. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó bevétel 1.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 110. Biztosító által fizetett kártérítés 111. Egyéb működési bevételek 2. Felhalmozási bevételek ( ) 2.1 Immatenális javak értékesítése 2 2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belliiről 1 S ebből EU támogatás 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 5. Működési célú átvcett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. Közhatalmi bevételek 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele 3 : Vállalkozási maradvány igénybevétele 9 3 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Létszám (fő) 129, ,50 136,50 j

15 2.1.A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / SZEMÉIA 1.11'ITATÁSOK 2. Alapilletmények ,7% 2/a Ebből: Közterület felügyelet ,3% 3. Illetménykiegészítések ,0% 3/a Ebből: Közterület felügyelet ,9% 4. Nyelvpótlék ,0% 5. Egyéb kötelező pótlékok ,5% 6. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( ) ,4% 9. Normatív jutalom ,8% 10. Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom ,0% 11. Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész ,0% 12. Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom ,0% 13. Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész ,0% 14. Céljuttatás, projektprémium ,0% 15. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom % 19. Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő Béren kívüli juttatások (Kafetéria) ( ) ,0% 27. Ruházati költségtérítés ,0% 28. Közlekedési költségtérítés ,1% 29. Egyéb költségtérítések ,6% 30. Albérleti díj hozzájárulás ,0% 31. Családalapítási támogatás ,0% 32. Letelepedési segély Lakhatási támogatások ( ) ,0% 34. Szociális támogatások ,0% 35. Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások ,0% 41. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( ) ,0% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,7% ( ) Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai 44. Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai ( ) Állományba nem tartozók megbízási díja ,8%

16 2.1.A. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív megbízási díja tiszteletdíja, Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból ,0% ,0% ,0% ,0% 5.1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ( ) ,9% 52. További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb külső személyi juttatások ( ) Külső személyi juttatások ( ) ,8% 57. Személyi juttatások ( ) ,4% 58. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁST ADÓ 59. Szociális hozzájárulási adó (27 %) ,4% 59/a Ebből: Közterület felügyelet ,8% 59/b Országgyűlési képviselői választás normatív ,0% 59/c Országgyűlési képviselői választás saját ,0% 59/d Európai Parlament tagjai választása normatív ,0% 59/e Európai Parlament tagjai választása saját ,0% 60. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) Egészségügyi hozzájárulás ,1% 62. Táppénz hozzájárulás ,0% 63. Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás ,3% 65. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó ,5% 66. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) ( ,1%

17 2.l.B. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / DOLOGI KIADÁSOK 2. Gyógyszerbeszerzés ,0% 3. Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzése ,0% 5. Folyóirat beszerzése % 6. Egyéb információhordozó-beszerzése ,3% 7. Egyéb szakmai anyagok beszerzése ,0% 8. Szakmai anyagok beszerzése ( ) ,9% 9. Élelmiszer-beszerzés 0 0 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó 10. anyagbeszerzés ,5% 11. Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,7% 13. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés ,0% 14. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés % 15. Üzemeltetési anyagok beszerzése ( ) ,0% 16. Árubeszerzés Göngyöleg beszerzés Árubeszerzés ( ) Készletbeszerzés ( ) ,6% Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, 20. üzembehelyezési szolgáltatásai 0 0 Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai 21. szolgáltatások ,8% 22. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai Adatátviteli célú távközlési díjak ,0% 25. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( ) ,8% 27. Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,9% 28. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egvéb kommunikációs szolgáltatások ( ) ,9% 30. Kommunikációs szolgáltatások ( ) ,4% 31. Vil 1 amosenergia-szolgáltatási díjak ,2% 32. Gázenergia-szolgáltatási díjak ,5% 33. Víz-és csatornadíjak ,7% 34. Közüzemi díjak ( ) ,1% 35. Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízing dijak Bérleti és lízing díjak (=36.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) ,0% 39. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ( ) Vásárolt közszolgáltatások ,0% 43. Számlázott szellemi tevékenység ,0% 44. Eg\ éb szakmai szolgáltatások % 45. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( ) ,0% 46. Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak ,0% 48. Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások % 50. Egyéb szolgáltatások ( ) ,8% 51. Szolgáltatási kiadások ( ) ,1% 52. Belföldi kiküldetések kiadásai ,9% 53. Külföldi kiküldetések kiadásai Kiküldetések kiadásai ( ) ,9% 55. Reklám-és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások ( ) ,4% 57. Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ( ) 0 0

18 melléklet a /2015. (TI..) önkormányzati rendelethez Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások sorszám Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) / Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás 0 0 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás 0 0 Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások 62. áfabefizetése miatti kiadás Fizetendő általános forgalmi adó ( ) Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Í ) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Díjak, egyéb befizetések kiadásai % Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb 69. szankcióhoz kapcsolódó kiadások Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része ,0% 71. Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész ,0% 72. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része % 73. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész ,0% 74. Egyéb különféle dologi kiadások a Egyéb dologi kiadások ( ) ,0% 76. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) ,0% 77. Dologi kiadások ( ) ,6% 2

19 2.2. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 02 Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező Bevételek 1. Működési bevételek( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó bevétel Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Működési célú átvcett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.,.+23^^ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Létszám (fő) 203,50 203,50 0,00 203,50

20 2.3. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése GAMESZ 03 Száma Kiemelt, megnevezése Önként vállalt Kötelező Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateríális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás Működési célú átvcert pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből EU-s fonásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Létszám (fő) 17,00 18,00 0,00 18,00

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/

MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben Tisztelt Kepviselo Ur! MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E K

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E K JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 2 3 3 1. B11 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési egyenleggel

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési egyenleggel KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. augusztus 28-an (csiitortokon) 17.30 oral kezdettel

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. augusztus 28-an (csiitortokon) 17.30 oral kezdettel Nemessza 16k Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak H e 1 v b e n MEGHIVO

Részletesebben

A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben