Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése"

Átírás

1 1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában Önkormányzat működési támogatása (a - f) B ,51% a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B ,00% b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B ,61% c Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B ,93% d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B ,81% e Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 f Elszámolásból származó bevételek B ,00% 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,06% Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól B ,96% Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől B ,77% Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű ból B ,33% I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B ,98% 1 Jövedelemadók B31 2 Vagyoni típusú adók B ,83% a Építményadó B ,38% b Kommunális adó B ,35% c Telekadó B ,78% 3 Termékek és szolgáltatások adói B ,53% a Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) B ,22% b Fogyasztási adók (jövedéki adó) B352 c Gépjárműadó B ,53% d Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ,41% Idegenforgalmi adó B ,41% Egyéb B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B ,11% Igazgatási szolgáltatási díj B ,00% Felügyeleti díj B ,00% Környezetvédelmi bírság B36 Építésügyi bírság B36 Szabálysértési bírság B36 Egyéb bírság B ,29% a. Önkormányzat által bevezett helyi adók bírság, pótlék B ,36% b. Iparűzési adó bírság, pótlék B ,95% c. Talajterhelési díj B ,25% d. Egyéb bírság, pótlék B36 II. Közhatalmi bevételek B ,96% 1 Készletértékesítés ellenértéke B ,15% 2 Szolgáltatások ellenértéke B ,63% Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel B ,47% 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ,52% 4 Tulajdonosi bevételek B ,25% 5 Ellátási díjak B ,21% 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,40% 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B ,34% 8 Kamatbevételek B ,04% 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B ,08% 11 Egyéb működési bevételek B ,63% III. Működési bevételek B ,46% 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B ,43% IV. Működési célú átvett pénzeszközök B ,43% A. Működési bevételek összesen (I+II+III+IV) ,64% 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B ,00% 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ,91% Európai Uniótól B ,00% Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől B ,07% egyéb államháztartáson belüli szervezettől, B V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B ,36% 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B ,44% 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B ,00% 4 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B55 VI. Felhalmozási bevételek B ,61% 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B ,20% Egyházi jogi személytől B74 Háztartásoktól B ,20% 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről B Háztartásoktól B75 Egyéb szervezetektől B75 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B ,20% B. Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII): ,29% C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): ,44% 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B ,00% 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B ,00% 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 5 Betétek megszüntetése B ,00% VIII. Belföldi finanszírozás bevételei B ,00% IX Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 D. Finanszírozási bevételek (VIII+IX): B ,00% E. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.) ,76% Sorszám Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése Tájékoztató I. félév , 13:39 bevétfő

2 2. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában I. Személyi juttatások K ,38% II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K ,35% III. Dologi kiadások K ,70% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,59% 1 Elvonások és befizetések K ,55% 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K ,58% központi költségvetési szervek részére K ,21% egyéb fejezeti kezelésű ok K ,87% helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K ,18% helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K ,00% 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K ,00% egyházi jogi személyek részére K508 egyéb civil szervezetek részére K508 háztartások részére K508 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K508 egyéb gazdasági társaságnak K508 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K ,99% egyházi jogi személyek részére K ,08% nonprofit gazdasági társaságnak K ,55% egyéb civil szervezetek részére K ,67% háztartások részére K ,00% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K ,45% egyéb gazdasági társaságnak K ,57% 7 Tartalékok K ,00% Általános tartalék K ,00% Céltartalék K ,00% V. Egyéb működési célú kiadások K ,68% Sorszám Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett kiadások I. féléves teljesítése A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) ,53% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás) ,81% a. Önkormányzati beruházások K ,83% b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai K ,68% VI. Beruházások K ,46% a. Önkormányzati felújítások K ,14% b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai K ,00% VII. Felújítások K ,12% 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K83 K központi költségvetési szervek részére K84 egyéb fejezeti kezelésű ok K84 helyi önkorámányzatok és költségvetési szerveik részére K84 helyi nemzetiségi önkorámányzatok és költségvetési szerveik részére K84 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K ,08% egyházi jogi személyek részére K86 egyéb civil szervezetek részére K86 háztartások részére K ,08% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K86 egyéb gazdasági társaságnak K86 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K ,33% egyházi jogi személyek részére K ,00% egyéb civil szervezetek részére K ,51% háztartások részére K ,15% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K ,00% egyéb gazdasági társaságnak K ,00% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K ,53% B. Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII) ,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás) ,29% C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): ,30% KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K ,00% a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K ,00% 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése K IX. Belföldi finanszírozás kiadásai K ,04% X. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 D. Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X) ,04% E. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.) ,41% Tájékoztató I. félév :39 kiadfő

3 Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ok I. féléves teljesítése Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Központ Szociális Szolgálat 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. oldal Védőnői Szolgálat szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Központi, irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele: /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő 270,00 270,00 252,02 103,50 103,50 96,97 66,00 66,00 43,67 67,00 67,00 64,05 26,25 26,25 23,25 Közfoglalkoztatottak évi létszám a Tájékoztató I. félév , 13:39 önállóan működő

4 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 2. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Intézmények Gazdasági Irodája Központ Klauzál Gábor Művelődési Központ INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Központi, irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele: /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő 62,50 62,50 59,07 27,75 27,75 27,29 623,00 623,00 566,32 184,00 184,00 170,11 807,00 807,00 736,43 Közfoglalkoztatottak évi létszám a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tájékoztató I. félév , 13:39 önállóan gazd.

5 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. oldal Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Önkormányzati igazgatás Képviselő-testület Kerületi feladatok Kulturális feladatok Idegenfogalmi feladatok szám Előirányzatok megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő 4,00 4,00 4,00 29,00 29,00 29,00 Közfoglalkoztatottak évi létszám a Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal1

6 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 2. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi és szociális feladatok Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal2

7 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 3. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek) Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal3

8 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 4. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a Közszolgáltatás fejlesztési feladatok Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal4

9 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 5. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Városüzemeltetési feladatok Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése Közterület felügyelet szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a 15,00 15,00 8,33 Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal5

10 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Egyéb pályázatok Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése Szent István tér komplex fejlesztése Memento Szmolenszkért emlékmű szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal6

11 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 7. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Tartalék Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen Önkormányzati egyéb bevételek Bevételek rendezése szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K 0 0 a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal7

12 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 8. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: feladatfinanszírozás összege /a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak évi létszám a Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal8

13 4. sz. melléklet az előterjesztéshez 9. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: irányítószervi és feladattámogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele: /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) évi létszám / fő 33,00 33,00 33,00 807,00 807,00 736,43 840,00 840,00 769,43 Közfoglalkoztatottak évi létszám a 15,00 15,00 8,33 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 8,33 Tájékoztató I. félév , 13:39 hivatal9

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.)

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 3/2015. 4/2016. (II.27.) (II.26.)

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint

2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint 1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen

Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen . melléklet az 5/26. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez. a melléklet a 3/25.(II.6.) sz. Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 140/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Változás. Változás előirányzat módosítás

Változás. Változás előirányzat módosítás 2017. évi 1./54.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 5/2017 (02.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére)

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez (a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését:

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/207 (II 23) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 206 évi költségvetéséről szóló 2/206 (II25) Önkormányzati Rendelete módosításáról Bükkszentkereszt

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(II.23.) határozata

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben