Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei"

Átírás

1

2

3

4

5 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támog. és kieg. tám Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: bevétel Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető ebből: része Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből ebből: bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék

6 3 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból ebből: szárm.bevétel Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából ebből: származó bevétel Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: osztalék 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek ebből: Államháztartáson belül 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált ebből: nyereség 10 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ebbőlprivatizációból származó bevétel 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel-költségvetési kiadás= 3 Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 3 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele (kötvény) 4 Központi, irányító szervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek összesen:

7 2. számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015.évi tényleges kiadásai Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok ebből: Polgármesteri keret 0 ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok ebből: Működési tartalék 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások ebből: Meglévő részesedések növeléséhez k. kiadás 2 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadás 4 Felhalmozási céltartalék Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Kiadások összesen: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

8 3.sz. melléklet a 14/2016 (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása ezer Ft-ban Sorszám szám eredeti módosított Sor- eredeti módosított Bevételek évi teljesítés teljesítés Kiadások évi teljesítés teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányítószervi támogatás Központi irányítószervi támogatás ÁH-n belüli megelőlegezések FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK

9 4. sz. melléklet a 14/2016 (V.27.) sz. önkormányzati rendeletéhez Abony Város Önkormányzat, Polgámesteri Hivatal és Önállóan működő intézményei évi kiadásainak, bevételeinek bemutatása ezer Ft-ban Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ,

10 390703/ Abonyi Polgármesteri Hivatal / sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / / Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Állampolgársági ügyek (esküvő) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 41

11 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások 1. Személyi juttatások Címrend 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 28. Költségvetési maradvány 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 39. Bevételek mindösszesen: 40. Létszámkeret (fő) 1 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások(rendszeres szoc.s. + Fht) / Abonyi Polgármesteri Hivatal / / Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (gáz, villany, víz) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen

12 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Abony Város Önkormányzata / / / Címrend Háziorvosi alapellátás Városi tevékenység Út, utak karbantartása Közvilágítás Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési működési maradvány 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 1 36

13 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Abony Város Önkormányzata / / / / Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák más ing.hasznosítása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

14 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Egyéb szoc.pénz. és term.b.ellátások (Bursa, kar.cs., gyerm.üd., 70 évenf.szemétsz.,köztem.) Abony Város Önkormányzata / / / Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakáshoz jutást segitók tám.(első lakáshozjutók) #HIV! Hosszabb időtartamú közfogl RÉSZÖSSZEG

15 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzata / / / / / Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről Ogy-i, önk-i és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tev Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finanszírozási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Önkorm.feladatra nem tervezhető / Támogatási célú finanszírozási bevételek / Központi költségvetési befizetések RÉSZÖSSZEG

16 4.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzata / / Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Múzeumi gyűjteményi tevékenység Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) / Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása RÉSZÖSSZEG Városi Önkormányzat összesen

17 Címrend / Támogatási célú finanszírozási műveletek 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet / / Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskola Egészségügy / Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat / Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 2 6 2,0 10, Dr. Kostyán Andor Rendelőinétzet összesen

18 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Támogatási célú finanszírozási műveletek Városi Sportcsarnok / / Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportcsarnok Abony Városi Sportcsarnok összesen

19 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend / Támogatási célú finanszírozási műveletek / Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely / / / / Kulturális műsorok, redezvények kiállítások Egyéb kiadói tevékenység ( Abonyi Napló) Könyvtári állomány gyarapítása, szervezése Művelődési Ház nyilvántartása Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Múzeumi gyűjteményi tevékenység Abonyi Lajos Falumúzeum

20 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Abonyi Gyöngyszemek Óvoda / / / Támogatási célú finanszírozási műveletek Abonyi Gyöngyszemek Óvoda szakmai feladatok ellátása Abonyi Gyöngyszemek Óvoda működtetési feladatok ellátása Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

21 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend / Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde / / Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása / Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetési feladatok ellátása Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány

22 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde / / / Címrend Támogatási célú finanszírozási műveletek Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetés feladatok ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány igénybevétele 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016 1. melléklet Bevétel Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat B1. Működési célú támogatások 362 904 326 K1. Személyi juttatás 388 721 893 B3. Közhatalmi bevételek 359 704

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben