Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei"

Átírás

1 Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) évi Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel I. Intézményi működési bevételek összesen: Iparűzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó a Helyi adók összesen: b Adóbírság, pótlék: Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése, koncessziós díjak III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított ok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása Egyéb központi támogatások Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása Idegenforgalmi adó nemzetiségi önkormányzatok támogatása OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről a Működési célú támogatásértékű bevétel: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: B. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (XI+XII.): C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B) Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): g Rövid lejáratú hitelek bevételei h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): E. Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV): F. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (C+D+E+F) ( ).xls , 8:13 bevétfő

2 2. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett kiadásai Sor Kiadások jogcímei évi évi Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : Dologi kiadások Pénzmaradvány rendezése I. Működési kiadások (1-3-ig) támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft Halacska Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: c Lakásért fizetett pénzbeli térítés: Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) Ellátottak pénzbeni juttatásai II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig) Önkormányzati felújítások Intézmények saját hatáskörű felújításai 10 Felújítás összesen: Önkormányzati beruházások Intézmények saját hatáskörű beruházásai Beruházási kiadások összesen Befeketési célú részesedések váráslársa Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 12 Befektetési kiadások összesen III. Felhalmozási kiadások összesen: ( ) Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célú i kölcsön nyújtása lakosságnak Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Működési célú kölcsön törlesztése a Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön Csatorna rákötési támogatás Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.-VII.-ig) Általános tartalék Céltartalék V. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+V.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése C. Finanszírozási célú kiadások összesen: D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások E. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B+C+D) ( ).xls :13 kiadfő

3 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 1. oldal Sor- C í m r e n d Árpád u. Általános Iskola Baross G. Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Utcai Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános iskola Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 iskola1

4 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Kolonics György Általános iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra Általános Iskola Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 iskola2

5 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Budai Nagy Antal Gimnázium ( Kempelen Farkas Gimnázium ( Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központ ± ) ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 ovi -gimi-szoc

6 Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 4. oldal Védőnői Szolgálat Intézmények Gazdasági Irodája INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Klauzál Gábor Művelőkdési Központ Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta ( ).xls , 8:13 szociális-önállóan gazd.

7 Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai Önkormányzati igazgatás Polgári Védelemi feladatok Kerületi feladatok Kulturális feladatok 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Idegenfogalmi feladatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) oldal évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls :13 hivatal1

8 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi feladatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal2

9 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal3

10 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 4. oldal Sor- C í m r e n d Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Hitel- kötvény visszafizetés Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) Nagytétény városközpont rehabilitációja évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal4

11 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 5. oldal Sor- C í m r e n d Halacska Református Óvoda Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) Városüzemeltetéti feladatok évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal5

12 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 6. oldal Sor- C í m r e n d Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Számítástechnika Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal6

13 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 7. oldal Sor- C í m r e n d Tartalék ( ± ) Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen ( ± ) Önkormányzati egyéb bevételek ( ± ) Bevételek rendezése ( ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal7

14 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 8. oldal Sor- C í m r e n d KÖSZ 22 Kft. v.a. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Dél-Budai Egészségügyi Nkft. Dohnányi NKft. ( ± ) ( ± ) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta ( ).xls , 8:13 hivatal8

15 Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 9. oldal Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) évi lét / fő Közfoglalkoztatottak évi léta Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok léta ( ).xls , 8:13 hivatal9

16 5. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások Feladat megnevezése Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft Lakásért fizetett pénzbeli térítés Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Lakossági közmű támogatások Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Társasházak felújítása Egyházak támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Támogatás értékű felhalmozási kiadás: A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft Dohnányi Nkft KÖSZ 22 Kft. v.a Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) KSTB pályázatok Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budatétényi Polgári Kör Nagytétényi Polgári Kör Budafok-Tétény Baráti Körök Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör Rózsavölgy Egyesület Borlovagrend BMTE 100 éves évforduló Kulturális feladatok összesen Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat) Sportcélú pályázatok (KSTB) BMTE BLC Nagytétényi SE Budatétényi SE BKK INDEX SE Nagytétényi Kosárlabda Egylet Sportegyesületek támogatása összesen Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) Környezetvédelem Polgármesteri keret Halacska Református Óvoda Nagytétényi Kastély Közalapítvány XXII.ker. Művészeti Közalapítvány Polgárőregylet Rendőr- és gyereknap támogatása Alapok, alapítványok összesen Családi Napközis szerződések Szent Bernát Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Újbuda Prizma Nkft. - Szociális forglalkoztatás Szociális feladatellátás támogatása összesen: Lakásért életjáradék Tiszta virágos kerületért díj SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Közterületi jelenlét Tiszta virágos kerületért díj Sportegyüttműködés iskolákkal KSTB sportpályázatok Kerületi feladatok összesen Szabálysértési hatósági feladatok ellátása Rendőr- és gyereknap támogatása 0 Kastélymúzeumi rendezvények KSTB közművelődési pályázatok Kulturális feladatok összesen Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 0 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása Intézmények Gazdasági Irodája évi pm. átadása intézm.-nek Támogatás értékű működési kiadás: B Működési célú pénzeszköz átadás összesen: ( ).xls , 8:13 pénzeszk

17 6. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 17. oldal s.sz. Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett felújítási kiadásai Feladat megnevezése Bartók Ltp. sportpálya felújítása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje Rózsakert Ltp. városrészközpont I. ütem Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: Felszíni vízelvezetési feladatok Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Járda felújítások Járda felújítások - térkőre Parkolók felújítása, átalakíítása Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása Tóth József utcai támfal megerősítése Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem Bartók Óvoda külső vízvezeték hálózat a intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása b intézményi fűtésfelújítások összesen: Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda teraszok burkolata Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari burkolatok Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari járdák Kisfaludy óvoda udvari burkolatok Gádor utcai Ált. Iskola sportpálya felújítás Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti óvoda tetőszigetelés d intézményi tetőfelújítások összesen: e intézményi világítás felújítások összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje f. konyhafelújítások összesen: g. akadálymentesítés összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka h. homlokzatfelújítások összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Árpád utcai óvoda beépített szekrények Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása Kereszt utcai óvoda támfal Leányka utcai óvoda beépített szekrények Mező utcai óvoda galéria, lépcsők Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út irodák bővítése Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje i. egyéb intézményi felújítások összesen: Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő felújítási terve Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése Egyéb városüzemeltetési feladatok: I. Városüzemeltetési feladatok összesen ( ): Önkormányzati lakások felújítása a Lakás felújítások: Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása b Nem lakás célú helyiségek: II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás A. Önkormányzati felújítások összesen (I+II): B. Intézmények által elvégzett felújítások: FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): ( ).xls , 8:13 felújítás

18 Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett beruházási kiadásai 7. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 18. oldal Feladat megnevezése Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: Szennyvízcsatorna építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése Felszíni vízelvezetési feladatok Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés Hegybíró utca vízelvezetése Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építrése összesen: Vízvezeték tervezések Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) Hanna utca 4-8. sz. között Mária utca sz. között Tatár forduló Tegzes utcából nyíló Névtelen utca Vízvezeték építés összesen : Közvilágítási hálózatok és lámpák építése Elektromos vezetékek kiépítése összesen: Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Kunyhó u sz. előtti támfal megerősítése Járda felújítások - térkőre Barackos úti járda építése I. ütem Egyéb útfenntartási feladatok Alsósas utca útépítés Hegybíró utca Csemetekert u Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) Sajó utca Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Temesvár-Panoráma u Útépítések összesen: Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése 0 7 Parkolók összesen: Rózsakert városközpont II. ütem Seidl lépcső átépítése Tóth József utcai lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken Egyéb összesen: Anna utcai óvoda hátsó kirjárathoz előtető 0 a intézményi tetők összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út nyílászáró csere Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem PH Nagytétényi ÜSZI nyílászárók cseréje 0 0 b intézményi homlokzatok összesen: Bartók bölcsőde udvari játszószerek 0 0 Leányka bölcsőde udvari játszószerek Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari játszószerek Bartók óvoda udvari játszószerek Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek Leányka utcai óvoda udvari játszószerek Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út udvari játszószerek c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP d akadálymentesítés összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 0 e konyhák összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Vöröskereszt bölcsőde beépített szekrények 0 0 Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út irodák bővítése IGI - gázkonvektor csere f egyéb intézményi beruházások összesen: g vizesblokkok és csatornák összesen: Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 0 10 Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen: I. Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 7-ig) : II. Kártalanítás, utcamegnyitás III. Kulturális feladatok - Hotspot IV. Városrendezés, főépítészi feladatok : V. Nagytétény városközpont rehabilitációja: VI. Vagyongazdálkodási feladatok: VII. Ingatlanok vásárlása: A. Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig): B. Intézmények tervezett beruházásai: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): ( ).xls , 8:13 beruházás

19 8. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett tartalék a sor Tartalékolás jogcíme I Általános tartalék II Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó További évekre képezett tartalék Adósságszolgálatra képezett tartalék Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése Intézményi tartalék pályázatok önrésze Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja Kisebbségi önkormányzatok - pályázat 0 0 Ingatlanok vásárlása Befizetés városrehabilitációs alapba Környezetvédelmi Alap Egyházak támogatása 0 0 Közfoglalkoztatás támogatása Bérlakások pénzbeli térítése Nagytétényi városközpont rehabilitációja Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek MIS - információs rendszer bevezetése Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) Kötött normativák: pedagógus továbbképzés szociális továbbképzés és szakvizsga tankönyvtámogatás szakmai informatikai feladatok (közoktatás) évi kompenzáció évi Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 Céltartalék összesen : Önkormányzati tartalék összesen : ( ).xls , 8:13 tartalék

20 9. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok évi üteme sor pályázat címe, pályázati cél pályázat / operatív program neve projekt teljes költsége Projekt teljes költsége pályázati forrás projekt évi ütemezése saját forrás pályázati forrás saját forrás tervezett összes kiadás Kolonics Gy. Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP Kolonics Gy. Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréi és utólagos hőszigetelési munkái, energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/ Kozmutza Flóra Általános Iskola EGYMI komplex akadálymentesítése Nagytétény központ komplex rehabilitációja Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével KEOP-5.3.0/A/ KMOP /B KMOP I. Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen: II. Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen: III. Hazai forrásból megvalósuló pályázatok Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51%

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi kiadások előirányzatai

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi kiadások előirányzatai 1 2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kiadások ai Költségvetési létszámkeret 2 328,5 2 328,5 1. Személyi juttatás 5 760 648 5 760 648 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 517 372

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

2013 PMINFO - II. negyedév

2013 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 680978 1251 01 0013 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól 2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet Eredeti el!irány M!ködési bevételek 2 635 770 460 731 3 096 501 Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel 311

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Óvoda eredeti Óvoda módos. Közösségi Ház és könyvtár eredeti 1. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (E Ft) Közösségi Ház és könyvtár

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 10/2012. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete 1 2 3 7 1. I. Önkormányzat

Részletesebben