Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett bevételeinek teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,24% 3 ÁFA bevételek, -visszatérülések ,96% 4 Kamatbevétel ,27% I. Intézményi mőködési bevételek összesen: (1+..+4) ,97% 5 Iparőzési adó ,00% 6 Építményadó ,36% 7 Telekadó ,14% 8 Kommunális adó 6 9 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,40% a Helyi adók összesen (5+..+9) ,19% 10 Adóbírság, pótlék ,64% 11 Személyi jövedelemadó átengedett része ,00% 12 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 13 Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött) Gépjármőadó ,00% b Átengedett központi adók ( ) ,99% 15 Földterület használati díj 16 Helyiségigénybevételi díj ,39% 17 Önkormányzati bérlakások bevétele ,91% 18 Egyéb bevételek c Egyéb sajátos bevételek ( ) ,60% d Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) ,93% e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj ,33% h Helyszíni és szabálysértési bírságok

2 Sorszám Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) a módosított %- ában II. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (a+b+c+d+e+f+g) ,32% 19 Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése ,74% 21 Egyéb helyiség értékesítése 22 Egyéb vagyonértékő jogok értékesítése Privatizációból származó bevételek III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei ( ) ,36% 24 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 Pénzügyi befektetések bevételei 26/a -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl ,18% 26/b -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (a+b) ,18% IV. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( ) ,18% 27 Önkormányzatok normatív állami támogatása ,00% 28 Központosított ok ,00% 29 Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00% 30 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása ,00% 31 Vis maior támogatás ,00% 32 Egyéb központi támogatás ,00% 33 Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása V. Önkormányzatok költségvetési támogatása: ( ) ,00% VI. Elızı évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések VII. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ,14% OEP finanszírozás (Védınıi Szolgálat, iskola egészségügy) ,46% Egyéb támogatásértékő mőködési bevételek áht-n belülrıl ,06% a Támogatásértékő mőködési bevételek: ,08% Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelıitıl ,00% Támogatásértékő beruházási bevételek áht-n kívülrıl Támogatásértékő felújítási bevételek áht-n belülrıl

3 Sorszám Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) a módosított %- ában b Támogatásértékő felhalmozási bevételek: ,00% VIII. Támogatásértékő bevételek összesen: (a+b) ,30% 34 Adott kölcsönök visszatérülése Mőködési célú kölcsön igénybevétele 36 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele IX. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n belülrıl 38 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülrıl X. Továbbadási célú bevételek áht-n belülrıl (36+37) 0 39 Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n kívülrıl 40 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülrıl XI. Továbbadási célú bevételek áht-n kívülrıl (38+39) 0 A Költségvetési bevételek összesen: (I.+ +XI.) ,76% Pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra ,00% Mőködési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Elızı évi pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele: ,00% Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XIII. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 0 B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.): ,00% Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 100,00% 41 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei ,00% Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 42 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0

4 Sorszám Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) a módosított %- ában XIV. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42): ,00% Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 43 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei 0 Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 44 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0 XV. Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44): 0 Likviditási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Mőködési célú hitelek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 46 Felhalmozási célú hitelek felvétele: 0 XVI. Hitelfelvételbıl származó bevételek összesen: (45+46): C. Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.): ,45% D Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek E. Bevételek összesen (A+B+C+D) ,86%

5 Pomáz Város Önkormányzat tervezett kiadásainak teljesítése 2. melléklet a 10/2012. (IV.25.) Sorszám Kiadások jogcímei Eredeti a módosított %- ában Személyi juttatások ,86% Társadalombiztosítási járulék ,80% Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás ,10% Táppénz hozzájárulás ,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok összesen : ,42% 3 Dologi kiadások ,63% Pénzmaradvány rendezése I. Mőködési kiadások (1+..+3) ,43% 4 Támogatásértékő mőködési kiadások (áht-n belüli) Támogatásértékő beruházási kiadások Támogatásértékő felújítási kiadások 5 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (áht-n belüli) 0 Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek ,21% Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak ,95% 6 Mőködési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül ,14% Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak ,00% Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre ,88% Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: 0 7 Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b) ,88% 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) ,76% 9 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4+..+9) ,21%

6 Sorszám Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti 2. melléklet a 10/2012. (IV.25.) a módosított %- ában Út- és parkfelújítások ,13% III. Felújítás összesen ,13% Önkormányzati beruházások ,63% Intézmények saját hatáskörő beruházásai ,37% IV. Beruházás összesen ,28% Mőködési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Mőködési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Mőködési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Mőködési célú kölcsön törlesztése a Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: 0 Munkáltatói kölcsön 300 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: 300 V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): 300 Továbbadási célú mőködési kiadás - áht-n belülrıl kapott Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülrıl kapott VI. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen: 0 Továbbadási célú mőködési kiadás áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülrıl VII. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen: 0 A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.) ,36% Általános tartalék ,00% Céltartalék ,00% VIII. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) ,00% B. Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.) ,69%

7 Sorszám Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti 2. melléklet a 10/2012. (IV.25.) a módosított %- ában Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,63% Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése IX. Finanszírozási kiadások összesen: ,88% X. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások C. Kiadások összesen (B+IX.+X.) ,37%

8 Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézményei tervezett ok teljesítése () 3. melléklet a 10./2012.(IV.25.) C í m r e n d Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár Mesevölgyi Óvoda Hétszínvirág Óvoda Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátyás király Általános Iskola Sashegyi Sándor Ált.Isk. Mővészeti Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Alapfokú Szakközépiskola és Szakiskola Mővészetoktatási Intézmény Szociális Szolgáltatási Központ Védınıi Szolgálat Intézmények összesen Pomáz Város Önkormányzata Technikai oszlop (támogatás) Település összesen Sor- Elıirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 8 Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívülrıl 16 Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig)

9 Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás C í m r e n d Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység Alaptevékenység Felszíni víz szennyezıdésmentesítése Alaptevékenység Út, autópálya építése Alaptevékenység Alaptevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Szabad kapacítás kihasználása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység kihasználása kihasználása Építészmérnöki tevékenység Alaptevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Alaptevékenység Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység Sor- Eredeti Elıirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás 8 - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig)

10 Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Sor- C í m r e n d szám Elıirányzatok megnevezése 1 2 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 3 Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység Eredeti Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Eredeti Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység Eredeti x Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység Eredeti Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység Eredeti Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Közvilágítás Alaptevékenység Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység Önkormányzatok elszámolasái költségvetési szerveikkel Központosított támogatások Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Alaptevékenység Eredeti

11 Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Sor- C í m r e n d szám Elıirányzatok megnevezése 1 2 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 3 Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység Család- és nıvédelmi eg.-i gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység Rendszeres szociális segély Alaptevékenység Idıskorúak járadéka Alaptevékenység Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység Átmeneti segély Alaptevékenység Eredeti Eredeti Temetési segély Alaptevékenység

12 Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Sor- C í m r e n d szám Elıirányzatok megnevezése 1 2 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 3 Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység Eredeti Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység Eredeti Közgyógyellátás Alaptevékenység Köztemetés Alaptevékenység Családsegítés Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység Eredeti Gyermektartásdíj megelılegezése Alaptevékenység Eredeti Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység Eredeti Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység Eredeti Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység Eredeti Közmunka Alaptevékenység Eredeti Eredeti Szakfeladatok összesen

13 Sor- szám C í m r e n d Elıirányzatok megnevezése Pomáz Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett ok teljesítése () 5. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 - Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 0 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) Felújítás (ÁFA-val) 0 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 17 Finanszírozási kiadások 0 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 22 Tartalékképzés - általános tartalék 0 - céltartalék 0 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 0 24 KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K 1 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 4 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 0 5 Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 7 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 0 8 Pénzmaradvány 0 9 Felvett hitelek 0 10 Adott kölcsönök visszatérülése 0 11 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 12 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belül 0 13 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 14 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 16 Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás 0 18 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 0 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) Eredeti Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Összesen Eredeti

14 Pomáz Város Önkormányzatának felújításai 6. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Konkrét felújítás megnevezése eredeti módosított teljesítés (%- ban) Idıarányos eltérés Polgármesteri Hivatal Általános keret költségvetési rendelet alapján ,1% 87,9% Ebbıl: utak, járdák, hidak Tél utca Dera patak hídja 269 Felújítások összesen ,1% 87,9%

15 Pomáz Város Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei 7. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Megnevezés Eredeti 1 Önkormányzati lakótelek értékesítés (belterületi és külterületi telkek) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen:

16 Pomáz Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 8. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Kiadások csoportonként Eredeti Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként Eredeti Forrás - hiány / többlet (eredeti ) Forrás - hiány / többlet (módosított ) I. Mőködési kiadások összesen (1+2+.8): I. Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek: Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Intézmények Szociálpolitikai kiadások Helyi és átengedett központi adók: Támogatásértékő mőködési kiadások: Építmény-, telek-, gépjármő, kommunális adó, pótlék, bírság Pomáz Város Önkormányzata 500 Iparőzési adó Intézmények Átengedett SZJA Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Mőködési célú normatív állami hozzájárulás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Egyéb költségvetési támogatások ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 6. Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Közhatalmi bevételek Tartalékok: Elızı évi egyéb ktv.kieg. visszatérülések Általános tartalék Mőködési célú hitelfelvétel Céltartalékba helyezett mőködési kiadás Támogatásértékő mőködési bevételek Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belülrıl 13. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl 14. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú kiadások: II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú bevételek Felújítási kiadások Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: út- és parkfelújítás Önkormányzati lakásértékesítés: 411 Felhalmozási kiadások: Földingatlan értékesítés Pomáz Város Önkormányzata Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Intézmények Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Felhalmozási hitel törlesztése: 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 19. Támogatásértékő felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Pomáz Város Önkormányzata Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Intézmények ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 20. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási bevétel: 17. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 21. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási bevétel: 18. Céltartalékba helyezett felhalmozási kiadások 22. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás Felhalmozási célú hitelfelvétel 25. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): Forrás - hiány / többlet (teljesítés)

17 Pomáz Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege 9. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: I. Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek: Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: II. Felhalmozási célú bevételek Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): Német Kisebbségi Önkormányzat: Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés teljesítés Forráshiány/többlet Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet teljesítés Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: I. Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek: 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: II. Felhalmozási célú bevételek Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): Szerb Kisebbségi Önkormányzat

18 Pomáz Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege 9. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: I. Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek: 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: 0 II. Felhalmozási célú bevételek 7. Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: 8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés teljesítés Forráshiány/többlet Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet teljesítés Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: I. Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek: 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: 0 II. Felhalmozási célú bevételek 7. Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: 8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):

19 Pomáz Város Önkormányzatának összevont, konszolidált könyvviteli mérlege 10. melléklet a 10/2012.(IV.25.) ESZKÖZÖK Állományi érték Állományi érték FORRÁSOK Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Induló tıke (411) Ingatlanok (nettó érték) Tıkeváltozások (412,413) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Jármővek (nettó érték) Beruházások Ktgvetési tartalék elszámolásai Beruházásra adott elılegek 620 Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék II. Tárgyi eszközök összesen elızı évi ktgv. tartalék Részesedések Költségvetési pénzmaradvány (4212) Értékpapírok 6 6 Kiadási megtakarítás (425) Adott kölcsönök Bevételi lemaradás (426) Egyéb hosszú lejáratú követelések I. Költségvetési tartalékok összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök össz Vállalkozási tartalék elszámolása Üzemeltetésre, kezelésre átadott e Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék Vagyonkezelésbe vett eszközök elızı évi vállalk. tartalék IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk Vállalk. tevékenység eredménye BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Anyagok Vállalk. tev. bevételi lemaradás Áruk II. Vállalkozási tartalék összesen Állatok TARTALÉKOK ÖSSZESEN Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból I. Készletek összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Követelések (vevık) Garanciális hitelek Adósok Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb követelések Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók II. Követelések összesen tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez Kárpótlási jegyek tárgyévet követı szállítói kötelez Kincstárjegyek Egyéb rövidlejáratú kötelezettség Kötvények költségvetéssel szembeni köt Egyéb értékpapírok helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 30 III. Értékpapírok összesen fejl. hitel következı évi törl Pénztárak és betétkönyvek tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt Költségvetési bankszámlák Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból Elszámolási számlák II. Rövidlejáratú kötelezettségek Idegen pénzeszközök számlái Ktgvetési passzív függı elszám IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési passzív átfutó elszám Ktgvetési aktív függı elszám Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgvetési aktív átfutó eszlám Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

20 Pomáz Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege 11. melléklet a 10/2012.(IV.25.) ESZKÖZÖK Állományi érték Állományi érték FORRÁSOK Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Induló tıke (411) Ingatlanok (nettó érték) Tıkeváltozások (412,413) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Jármővek (nettó érték) Beruházások Ktgvetési tartalék elszámolásai Beruházásra adott elılegek 620 Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék II. Tárgyi eszközök összesen elızı évi ktgv. tartalék Részesedések Költségvetési pénzmaradvány (4212) Értékpapírok 6 6 Kiadási megtakarítás (425) Adott kölcsönök Bevételi lemaradás (426) Egyéb hosszú lejáratú követelések I. Költségvetési tartalékok összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök össz Vállalkozási tartalék elszámolása Üzemeltetésre, kezelésre átadott e Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék Vagyonkezelésbe vett eszközök elızı évi vállalk. tartalék IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk Vállalk. tevékenység eredménye BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Anyagok Vállalk. tev. bevételi lemaradás Áruk II. Vállalkozási tartalék összesen Állatok TARTALÉKOK ÖSSZESEN Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból I. Készletek összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Követelések (vevık) Garanciális hitelek Adósok Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb követelések Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók II. Követelések összesen tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez Kárpótlási jegyek tárgyévet követı szállítói kötelez Kincstárjegyek Egyéb rövidlejáratú kötelezettség Kötvények költségvetéssel szembeni köt Egyéb értékpapírok helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 30 III. Értékpapírok összesen fejl. hitel következı évi törl Pénztárak és betétkönyvek tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt Költségvetési bankszámlák Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból Elszámolási számlák II. Rövidlejáratú kötelezettségek Idegen pénzeszközök számlái Ktgvetési passzív függı elszám IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési passzív átfutó elszám Ktgvetési aktív függı elszám Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgvetési aktív átfutó eszlám Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám szerv, megnevezése Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 61 61 58 95,1%

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl)

KÖNYVVITELI MÉRLEG egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK Sor- Elızı év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése. szám

KÖNYVVITELI MÉRLEG. szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése. szám KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 1 2 5 2 Kormányzati Ellenırzési Hivatal cím/alcím/ településtípus szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése Sor- Elızı év ESZKÖZÖK szám állományi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben